EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps"

Transkrypt

1 EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

2 2 POLSKI EM8030-EM Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie Zawartość opakowania Podłączenie adapterów Powerline Mini Używanie oprogramowania Instalacja oprogramowania Zabezpieczenie sieci za pomocą oprogramowania Dodawanie nowego niezabezpieczonego adaptera Powerline Mini do już zabezpieczonej sieci Resetowanie adaptera Powerline Wskaźniki LED Często zadawane pytania i inne powiązane informacje Obsługa i pomoc techniczna Ostrzeżenia i elementy na które należy zwrócić uwagę Warunki gwarancji Wprowadzenie Gratulujemy zakupienia tego wysokiej jakości produktu Eminent! Ten produkt został poddany kompleksowym testom przez ekspertów technicznych Eminent. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z tym produktem, jest on chroniony pięcioletnią gwarancją Eminent. Ten podręcznik i dowód zakupienia należy umieścić w bezpiecznym miejscu. Zarejestruj produkt pod adresem i otrzymasz aktualizacje produktu! 1.1 Zawartość opakowania Opakowanie EM8030 zawiera następujące części: 1 EM8030 Mini Powerline 500Mbps 1 kabel sieciowy UTP 1 płyta CD-ROM Opakowanie EM8031 zawiera następujące części: 2 EM8030 Mini Powerline 500Mbps 2 kable sieciowe UTP 1 płyta CD-ROM

3 3 POLSKI 2.0 Podłączenie adapterów Powerline Mini Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki, adaptery Powerline należy bezpośrednio podłączać do gniazdka elektrycznego. Nie podłączaj ich do przedłużacza lub listwy zasilającej. Jeśli chcesz połączyć inne komputery z siecią internetową lub jeśli chcesz stworzyć własną sieć, pierwszym krokiem, który należy wykonać jest podłączenie adaptera Powerline do Twojego komputera. Wykonaj następujące czynności, aby podłączyć adapter Powerline do Twojego komputera: 1. Wyjmij adapter Powerline z opakowania. 2. Podłącz dołączony kabel sieciowy do portu sieciowego na Twoim komputerze. 3. Podłącz drugi koniec kabla sieciowego do portu LAN w adapterze Powerline. 4. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego. Teraz kiedy adapter Powerline został podłączony do Twojego komputera, należy podłączyć inny adapter Powerline do wolnego portu LAN w routerze (modemie). Wykonaj następujące czynności, aby podłączyć adapter Powerline do Twojego routera (modemu): 1. Wyjmij adapter Powerline z opakowania. 2. Podłącz dołączony kabel sieciowy do wolnego portu LAN na Twoim routerze (modemie). 3. Podłącz dołączony kabel sieciowy do portu LAN w adapterze Powerline. 4. Podłącz adapter do gniazdka elektrycznego. Uwaga: Możesz podłączyć maksymalnie 16 adapterów Powerline Mini do Twojej sieci. 3.0 Używanie oprogramowania W momencie, gdy urządzenia Powerline zostaną prawidłowo podłączone, połączenie z siecią zostanie nawiązane automatycznie. Istnieje możliwość zabezpieczenia sieci Powerline. W celu zabezpieczenia sieci Powerline należy zainstalować oprogramowanie.

4 3.1 Instalacja oprogramowania 1. Wyjmij płytę CD-ROM z opakowania. 2. Włóż dostarczoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM lub DVD na Twoim komputerze. 3. Instalacja rozpocznie się automatycznie. 4. Aby zainstalować oprogramowanie, należy postępować według instrukcji na ekranie. 3.2 Zabezpieczenie sieci za pomocą oprogramowania Po zainstalowaniu oprogramowania pojawi się ikona na pulpicie. Nazwana ona została 'Narzędzia PLC'. 4 POLSKI Kliknij dwukrotnie ikonę, aby otworzyć oprogramowanie Powerline. Kiedy oprogramowanie zostanie otwarte, ekran zostanie podzielony na dwie części: Górna część wyświetla informacje na temat adaptera Powerline, który jest podłączony bezpośrednio do komputera (MAC). W dolnej części wyświetlane są informacje na temat innych adapterów Powerline, które są obecne w tej samej sieci i mają (domyślną) nazwę 'Remote'. Uwaga: Jeśli chcesz zabezpieczyć adaptery Powerline które nie są bezpośrednio podłączone do komputera, należy użyć tzw. 'Password' [hasła] lub 'Device ID key' [ID urządzenia], które znajdują się na naklejce na spodzie adaptera Powerline. Nie musisz używać tego przycisku, aby zabezpieczyć adapter podłączony bezpośrednio do komputera. Wykonaj następujące czynności w celu zabezpieczenia adapterów Powerline: 1. W dolnym polu 'Narzędzia PLC' możesz wybrać adapter Powerline Mini z listy, gdzie nie ma określonego hasła w kolumnie 'Hasło'. 2. Kliknij 'Wpisz hasło'. 3. Wypełnij 'Hasło' lub 'ID urządzenia', a następnie kliknij przycisk 'OK'. 'Hasło' lub 'ID urządzenia' można znaleźć na naklejce na adapterze Powerline Mini. Na przykład XK8Y-GH36-BR1K-LSZA. 4. Powtórz czynności od 1 do 3 dla wszystkich adapterów Powerline Mini, aż wszystkie adaptery będą widoczne w dolnej części listy z hasłem w kolumnie 'Hasło'. 5. Wpisz wymyśloną i tajną nazwę sieci w polu 'Nazwa sieci'. 6. Kliknij przycisk 'Ustaw wszystkie urządzenia zdalne', do których zostało wprowadzone hasło. Następnie 'Ustaw urządzenie lokalne'. 7. Kliknij przycisk 'OK'. 8. Twoja sieć domowa Powerline Mini została zabezpieczona. Nie ma potrzeby powtarzania tych czynności na innych komputerach.

5 5 POLSKI Wskazówka: 'Nazwa sieci' umożliwia dostęp do domowej sieci Powerline Mini. Nie udostępniaj tej nazwy innym! Jeśli chcesz, możesz zapisać 'Nazwę sieci' w instrukcji i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. 3.3 Dodawanie nowego niezabezpieczonego adaptera Powerline Mini do już zabezpieczonej sieci. Jeśli masz zabezpieczoną sieć domową Powerline Mini i chcesz podłączyć nowy adapter Powerline Mini, który nie jest jeszcze zabezpieczony, musisz utworzyć tzw. 'Nazwę sieci' w nowym adapterze. Nowy adapter Powerline Mini jest bezpośrednio podłączony do komputera. 1. Jeśli używasz nowego komputera, należy najpierw zainstalować oprogramowanie. Kliknij dwukrotnie ikonę 'Narzędzia PLC' na pulpicie, aby otworzyć oprogramowanie. 2. Kliknij zakładkę 'Główny'. 3. Wpisz tajną nazwę sieci w polu 'Nazwa sieci'. 4. Kliknij 'Ustaw urządzenie lokalne'. 5. Ikona 'Narzędzia PLC' będzie wskazywać, że nazwa sieci została utworzona. 6. Kliknij przycisk OK". 7. Możesz teraz sprawdzić, czy doszło do połączenia z innymi adapterami w domowej sieci Powerline Mini. Kliknij zakładkę 'Główny'. Wszystkie adaptery Powerline Mini w sieci domowej powinny być teraz widoczne i połączone. 8. Twój nowy adapter Mini Powerline został dodany do sieci Powerline Mini i jest zabezpieczony. 4.0 Resetowanie adaptera Powerline Aby zresetować adapter Powerline do ustawień fabrycznych, należy wykonać następujące czynności: 1. Naciśnij przycisk NID/RST. 2. Przytrzymaj przycisk przez 10 do 15 sekund. 3. Puść przycisk. 4. Wszystkie diody LED wraz z wyłącznikiem zostaną ponownie uruchomione.

6 5.0 Wskaźniki LED 6 POLSKI (Zielony) (Zielony / pomarańczowy / czerwony) (Zielony) On : Włączone zasilanie Off : Wyłączone zasilanie Flash: Tryb czuwania (standby) * Flash: Transmisja danych Powerline Zielony: Jakość połączenia Powerline jest dobra Pomarańczowy: Jakość połączenia Powerline jest dostateczna Czerwony: Jakość połączenia Powerline jest zła Off : Brak połączenia z innym adapterem Powerline On : Wykryto łącze Ethernet Off : Brak łącza Ethernet Flash: Wykryto transfer Ethernet * ) Adapter Powerline znajduje się w trybie czuwania, gdy symbol miga. Adapter Powerline wejdzie w tryb czuwania, kiedy przez 60minut nie ma łącza Ethernet lub gdy brakuje połączenia. W trybie czuwania i będą wyłączone. 6.0 Często zadawane pytania i inne powiązane informacje Najnowsze często zadawane pytania dotyczące produktu, można znaleźć na stronie pomocy produktu. Firma Eminent często aktualizuje te strony, aby zapewnić użytkownikowi najnowsze informacje. W celu uzyskania informacji o produkcie, odwiedź stronę

7 7.0 Obsługa i pomoc techniczna 7 POLSKI Ten podręcznik użytkownika został starannie napisany przez ekspertów technicznych firmy Eminent. W przypadku problemów z instalacją lub używaniem tego produktu, należy wypełnić formularz pomocy technicznej na stronie sieci web Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie. Numery telefonów pomocy technicznej oraz informacje o godzinach otwarcia można znaleźć na stronie 8.0 Ostrzeżenia i elementy na które należy zwrócić uwagę Z powodu prawa, dyrektyw i przepisów ustanowionych przez parlament Europejski, niektóre (bezprzewodowe) urządzenia, mogą podlegać ograniczeniom dotyczącym ich używania w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W określonych krajach członkowskich Unii Europejskiej, używanie takich urządzeń może być zabronione. Aby uzyskać więcej informacji o tych ograniczeniach należy się skontaktować ze swoimi (lokalnymi) władzami. Należy zawsze stosować się do instrukcji w podręczniku*, szczególnie, gdy dotyczą one urządzeń do montażu. Ostrzeżenie: W większości przypadków, dotyczą one urządzenia elektronicznego. Nieprawidłowe/niewłaściwe używanie, może doprowadzić do (poważnych) obrażeń! Naprawa urządzenia powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanych pracowników Eminent. Naprawa urządzenia samemu i/lub jego nieprawidłowe używanie, spowoduje natychmiastową utratę gwarancji. Rozszerzone warunki gwarancji, można uzyskać na naszej stronie sieci web, pod adresem *Wskazówka: Podręczniki Eminent są pisane z dużą starannością. Jednakże, ze względu na rozwój technologiczny, może się zdarzyć, że wydrukowany podręcznik nie będzie zawierał najbardziej aktualnych informacji. Po wystąpieniu problemów z wydrukowanym podręcznikiem lub, jeśli nie można znaleźć poszukiwanych treści, należy zawsze sprawdzić naszą stronę sieci web, pod adresem w celu uzyskania najnowszej aktualizacji podręcznika. W części FAQ, można tam także znaleźć często zadawane pytania. Zdecydowanie zaleca się sprawdzenie części FAQ. Bardzo często, odpowiedź na swoje pytania można znaleźć w tej części.

8 9.0 Warunki gwarancji 8 POLSKI Pięcioletnia gwarancja Eminent dotyczy wszystkich produktów Eminent chyba, że zostanie to inaczej określone przed lub w trakcie zakupu. Po zakupieniu produktu Eminent z drugiej ręki, pozostały okres gwarancji jest liczony od chwili zakupienia przez początkowego nabywcy produktu. Gwarancja Eminent dotyczy wszystkich produktów i części Eminent, trwale połączonych lub zamontowanych do produktu. Adaptery zasilania, baterie, anteny i wszystkie inne produkty, nie bezpośrednio zintegrowane lub połączone z głównym produktem lub produktami, niewątpliwie zużyte podczas używania, wykazujące inne cechy niż główny produkt, nie są objęte gwarancją Eminent. Produkty nie są objęte gwarancją Eminent, przy ich nieprawidłowym/niewłaściwym używaniu, wpływie czynników zewnętrznych lub po otwarciu części produktu podlegających serwisowi, przez inne strony niż firma Eminent. Firma Eminent może użyć do naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu materiały odnowione. Firma Eminent nie odpowiada za zmiany w ustawieniach sieci, przez dostawców internetu. Nie możemy zagwarantować, że produkt sieciowy Eminent będzie działał, po zmianie ustawień przez dostawców internetu. Firma Eminent nie gwarantuje działania usług sieci web, aplikacji i innych treści stron trzeci, dostępnych przez produkty Eminent. Produkty firmy Eminent z wewnętrznym dyskiem twardym, mają dwuletni okres ograniczonej gwarancji na dysk twardy. Firma Eminent nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych. Należy się upewnić, jeśli produkt zapisuje dane na dysku twardym lub w innym źródle pamięci, że przed zwróceniem produktu do naprawy została wykonana kopia tych danych. Gdy mój produkt zostanie uszkodzony Jeśli okaże się, że produkt został uszkodzony ze względów innych, niż opisane powyżej: Należy się skontaktować z miejscem zakupienia w celu zajęcia się uszkodzonym produktem. EM8030-EM8031-PL

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5  i 3,5  SATA EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA 2 POLSKI EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy...

Bardziej szczegółowo

EM6230 Kamera IP HD e-camview do użytku zewnętrznego

EM6230 Kamera IP HD e-camview do użytku zewnętrznego EM6230 Kamera IP HD e-camview do użytku zewnętrznego EM6230 Kamera IP HD e-camview do użytku zewnętrznego 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 1.2 Wymagania dostępu

Bardziej szczegółowo

EM6225 Kamera IP HD e-camview Pan/Tilt

EM6225 Kamera IP HD e-camview Pan/Tilt EM6225 Kamera IP HD e-camview Pan/Tilt 2 POLSKI EM6225 Kamera IP HD e-camview Pan/Tilt Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 1.2 Wymagania dostępu do kamery... 3 1.3 Główne komponenty

Bardziej szczegółowo

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200

EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 EM4505 Dwuzakresowy Router AC1200 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 3 1.1 Zawartość opakowania... 3 2.0 Konfiguracja routera bezprzewodowego... 3 2.1 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Obrotowa kamera IP [QR/ VGA/ Wireless/ IR]

Obrotowa kamera IP [QR/ VGA/ Wireless/ IR] [QR/ VGA/ Wireless/ IR] Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery IP służącej do przesyłania obrazów wysokiej jakości i dźwięku lokalnie poprzez łącze internetowe. Prosimy o przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWN5001 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera IP HD

Wewnętrzna kamera IP HD Wewnętrzna kamera IP HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery sieciowej do nagrywania obrazów i dźwięku w wysokiej jakości, do której można uzyskać dostęp nawet z iphone'a. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

SATA QUICKPORT PRO LAN

SATA QUICKPORT PRO LAN Podreczniki ppolski Spis treści 1. Właściwości 2. Części i akcesoria 3. Widok urządzenia 4. Wprowadzenie 4.1 Instalacja sprzętu 4.1.1 Używanie lokalne 4.1.2 Używanie sieciowe 4.2 Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji

Instalacja. Router WiFi Nighthawk X4 AC2350 Smart Model R7500. Zawartość opakowania. Film dotyczący instalacji Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

WD My Cloud EX4. Magazyn danych z chmurą osobistą. Podręcznik użytkownika

WD My Cloud EX4. Magazyn danych z chmurą osobistą. Podręcznik użytkownika WD My Cloud EX4 Magazyn danych z chmurą osobistą Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów

Wersja polska. Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321. Zawartość opakowania. Lista terminów Router bezprzewodowy 300N Sweex LW320/LW321 Nie należy narażać routera bezprzewodowego 300N Sweex na działanie ekstremalnych temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business

Rozpoczęcie pracy. Komputery HP Business Rozpoczęcie pracy Komputery HP Business Copyright 2010 HewlettPackard Development Company, L.P.Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Microsoft, Windows, Windows

Bardziej szczegółowo

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej

My Book. World Edition Instrukcja Obsługi. Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej My Book World Edition Instrukcja Obsługi Jedno- i dwudyskowe sieciowe systemy pamięci masowej Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczanych

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Box Fon WLAN 7140

FRITZ!Box Fon WLAN 7140 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Niniejsza dokumentacja wraz z należącymi do niej programami (oprogramowaniem) podlega ochronie prawem autorskim. AVM przyznaje niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Gratulujemy! Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska! Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com

Bardziej szczegółowo

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 MS410 Series Podręcznik użytkownika Maj 2013 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Podstawowe informacje o drukarce...7

Bardziej szczegółowo