ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 27 Data wydania: 5 lipca 2013 r. Nazwa i adres J.S. HAMILTON POLAND S.A. LABORATORIUM ul. Chwaszczyńska 180 AB Gdynia Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań B/1; B/22 C/1; C/4; C/9; C/10; C/18; C/21; C/22 K/1; K/4; K/9; K/22 N/10 P/9 Q/9; Q/18; Q/21; Q/22 Dziedzina/obiekt badań: Badania biologiczne i biochemiczne żywności, pasz dla zwierząt, powierzchni obszarów produkcji i obrotu Badania chemiczne paliwa, żywności, wody, ścieków, próbek środowiskowych, produktów rolnych, wyrobów chemicznych w tym nawozy, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy Badania mikrobiologiczne żywności, pasz dla zwierząt, wody, ścieków, próbek środowiskowych, powierzchni obszarów produkcji i obrotu, kosmetyków, wyrobów chemicznych Badania właściwości fizycznych paliwa Pobieranie próbek wody, ścieków, odpadów, gleb, osadów ściekowych Badania sensoryczne żywności, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wody Wersja strony: B KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 079 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 1/50

2 Przetwory naftowe Pracownia Paliw ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Indeks cetanowy Korodujące działanie na miedź stopień korozji od 1 do 4 Metoda wizualna Lepkość kinematyczna Metoda kapilarna od 2 mm 2 /s do 1200 mm 2 /s Lepkość dynamiczna Zawartość siarki od 0,03 %(m/m) do 5 %(m/m) Metoda spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii Zawartość wody od 0,003% (m/m) do 0,100%(m/m) Zawartość zanieczyszczeń od 6 do 30 mg/kg Temperatura płynięcia dla ciekłych produktów naftowych od C do 49 0 C Metoda wizualna Pozostałość po spopieleniu od 0,001% (m/m) do 0,180% (m/m) Temperatura mętnienia od -41 o C do 49 o C Metoda wizualna Zawartość żywic od 1 mg/100 ml do 100 mg/100ml Odporność na utlenianie Metoda okresu indukcyjnego Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) od 1,7 %(V/V) do 22,7 %(V/V) Metoda spektroskopii w podczerwieni Pozostałość po koksowaniu od 0,01 % do 20 % (m/m) Zawartość siarki od 3 mg/kg do 500 mg/kg Metoda fluorescencji w ultrafiolecie Prężność par nasyconych powietrzem (ASVP) od 9,0 kpa do 150,0 kpa Zawartość benzenu od 0,1 % (v/v) do 20 % (v/v) Metoda spektrometrii w podczerwieni IR ASTM D PN-EN ISO 4264:2010 ASTM D e1 PN-EN ISO 2160:2004 ASTM D PN-EN ISO 3104:2004 PN-EN ISO 8754:2007 PN-EN ISO 12937:2005 PN-EN 12662:2009+Ap1:2010 ASTM D PN-ISO 3016:2005 ASTM D PN-EN ISO 6245:2008 ASTM D PN-ISO 3015:1997 PN-EN ISO 6246:2001 PN-EN ISO 7536:2011 PN-EN 14078:2011 PN-EN ISO 10370:1999 PN-EN ISO 20846:2012 ASTM D PN-EN :2009 PN-EN 238:2000+Az1:2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 2/50

3 Przetwory naftowe Ropa naftowa i przetwory naftowe Przetwory naftowe i rozpuszczalniki organiczne Produkty organiczne Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie Oleje napędowe i estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) Skroplone gazy węglowodorowe Zawartość grup węglowodorów węglowodory aromatyczne: od 5% (v/v) do 99 % (v/v) olefiny: od 0,3% (v/v) do 55 % (v/v) węglowodory nasycone: od 1% (v/v) do 95 % (v/v) Metoda adsorpcji ze wskaźnikiem fluorescencyjnym (metoda FIA) Temperatura zapłonu od 40 0 C do C Metoda zamkniętego tygla Penskyego-Martensa Odporność na utlenienie od 2 g/m 3 do 25 g/m 3 Ciepło spalania od kj/kg do kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość węgla od 78 %(m/m) do 90 %(m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Wskaźnik emisji CO 2 Zawartość wody od 0,05 % do 25 % (m/m) Metoda destylacyjna Skład frakcyjny przy ciśnieniu atmosferycznym od temp. 0 0 C do C Metoda destylacyjna Moc spirytusu (alkoholu etylowego) od 30,0 % do 99,9 % Metoda oscylacyjna z U-rurką Gęstość od 600 kg/m 3 do 1100 kg/m 3 Metoda oscylacyjna z U-rurką Zawartość wody od 0,005 % (m/m) do 50 % (m/m) Temperatura zablokowania zimnego filtru od -41 o C do +10 o C Metoda automatyczna Stabilność oksydacyjna >0,1 h Metoda przyspieszonego utleniania Obecność siarkowodoru Metoda wskaźnikowa Zawartość siarki od 1 mg/kg do 100 mg/kg Metoda fluorescencji UV PN-EN 15553:2009 ASTM D PN-EN ISO 2719:2007 PN-EN ISO 12205:2011 PN-86/C PB-77 wyd. I z dn IT-02/PP wyd. III z dnia ASTM D 95-05e1 PN-EN ISO 9029:2005 ASTM D PN-EN ISO 3405:2012 PN-A :2007 ASTM D PN-EN ISO 12185:2002 PN-81/C p PN-ISO 760:2001 PN-EN 116:2001 PN-EN 15751:2010 PN-EN ISO 8819:2000 ASTM D Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 3/50

4 Skroplone gazy węglowodorowe Paliwa stałe - węgiel kamienny i koks Paliwa stałe - koks Działanie korodujące na płytce miedzianej stopień korozji od 1 do 4 Metoda wizualna Obecność wody Metoda wizualna Skład węglowodorowy od 0,1 do 100 %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość dienów (jako 1,3-butadien) od 0,1 %(mol/mol) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Liczba oktanowa motorowa MON Gęstość w temperaturze 15 0 C Gęstość w temperaturze 15,6 0 C Prężność par w temperaturze C Prężność par w temperaturach: C, -5 0 C, 0 0 C, 10 0 C, 37,8 0 C, 40 0 C, 50 0 C, 70 0 C Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kpa Wartość opałowa Zapach Metoda organoleptyczna - opisowa Pozostałość oleju mineralnego od 0,0002 %(m/m) do 0,0100 %(m/m) Rozpuszczalna pozostałość od 30 mg/kg do 100 mg/kg Zawartość wilgoci całkowitej od 3,0 % do 30,0% Zawartość wilgoci w próbce analitycznej od 1,0 % do 15,0 % Zawartość wilgoci całkowitej od 1,0 % do 70,0 % (m/m) Zawartość wilgoci od 0,1 % do 20 % (m/m) PN-EN ISO 6251:2001 PN-EN 15469:2009 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 EN 27941:1993 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 PN-EN 589+A1:2012 zał. B PN-EN ISO 8973:2000 PN-C-96008:1998 PN-C-96008:1998 PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 zał. C PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 PN-C-96008:1998 PN-EN 589+A1:2012 zał. A PN-C-96008:1998 PN-EN 15471:2009 PN-80/G pkt 2.3; 2.3.2; PN-ISO 589:2006 (met. B2) PN-80/G pkt 2.1; 2.4; 2.4.1; PN-ISO 11722:2009 PN-ISO 579:2002 PN-ISO 687:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 4/50

5 Paliwa stałe Żużel, popiół Biomasa, biopaliwa stałe Zawartość popiołu od 0,5% do 45,0 % Zawartość części lotnych od 20,00% do 45,00 % Ciepło spalania od kj/kg do kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość części lotnych od 20,0 % do 45,0 % Zawartość siarki całkowita od 0,28 % do 3,80 % (m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Wskaźnik wolnego wydymania węgla kamiennego od 0 do 9 Metoda wizualna Zawartość węgla całkowita od 39 % do 100 % (m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Wskaźnik emisji CO 2 (z obliczeń w oparciu o zawartość węgla całkowitego i wartość opałową w paliwie) Współczynnik utlenienia (z obliczeń w oparciu o zawartość węgla pierwiastkowego w produktach spalania paliwa) Zawartość węgla całkowita od 0,1 % do 40,0 %(m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres od 0,1 % do 30,0 % (m/m) Zawartość popiołu od 40,0 % do 99,9 %(m/m) Zawartość wilgoci całkowitej od 0,1 % do 60,0 % (m/m) Zawartość wilgoci całkowitej od 1,0 % do 80,0 %(m/m) Zawartość wilgoci w próbce analitycznej od 0,1 % do 30,0 %(m/m) Zawartość popiołu od 0,5 % do 40,0 %(m/m) PN-80/G Az1:2002 pkt PN-ISO 1171:2002 PN-G-04516:1998 PN-ISO 1928:2002 PN-G-04513:1981 ISO 562:1998 ze zmianą w pkt. 5.3 PN-ISO 562:2000 ze zmianą w pkt 5.3 ASTM D PN-G-04584:2001 ISO 501:2003 PN-G-04571:1998 PKN-ISO/TS 12902:2007 IT-02/PP wyd. III z dnia IT-03/PP wyd. II z dnia PB-56 wyd. I z dn PB-57 wyd. I z dn PB-76 wyd. I z dn PB-88 wyd. I z dn PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN 14775:2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 5/50

6 Biomasa, biopaliwa stałe Zawartość popiołu od 0,5 % do 40,0 %(m/m) Zawartość części lotnych od 40 % do 85 % (m/m) Zawartość siarki całkowita od 0,02 % do 0,40 %(m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość węgla całkowita od 10,0 % do 55,0 % (m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Ciepło spalania od 5000 kj/kg do kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Ciepło spalania od 5000 kj/kg do kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość chloru od 0,01 % do 1,00 % (m/m) PB-91 wyd. I z dn PN-EN 15148:2010 PB-96 wyd. I z dn PN-EN 15104:2011 PN-EN 14918:2010 PB-93 wyd. I z dn PB-86 wyd. I z dn Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 6/50

7 Olej napędowy Benzyna silnikowa Olej napędowy Przetwory naftowe (parafiny, gacz parafinowy, petrolatum) Średnie destylaty naftowe Skroplone gazy węglowodorowe Pracownia Paliw, Oddział Małaszewicze ul. Kolejarzy 21, Małaszewicze Zawartość siarki od 3 mg/kg do 500 mg/kg Metoda fluorescencji UV Gęstość od 800 kg/m 3 do 840 kg/m 3 Metoda z areometrem Lepkość kinematyczna w 100ºC od 3 mm 2 /s do 15 mm 2 /s Zawartość oleju do 30 % (m/m) Zawartość oleju do 15 % (m/m) Barwa od 0,5 do 5 Metoda porównania ze skalą barw Temperatura krzepnięcia od 30 ºC do 70 ºC Skład frakcyjny przy ciśnieniu atmosferycznym od temp. 25 ºC do 400 ºC Obecność siarkowodoru Metoda wskaźnikowa Zawartość siarki od 1 mg/kg do 100 mg/kg Metoda fluorescencji UV Działanie korodujące na płytce miedzianej stopień korozji od 1 do 4 Metoda porównania z wzorcami Obecność wody Metoda wizualna Rozpuszczalna pozostałość od 30 mg/kg do 100 mg/kg Skład węglowodorowy od 0,1% (m/m) do 100% (m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość dienów (jako 1,3-butadien) od 0,1 % (mol/mol) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Liczba oktanowa motorowa MON Gęstość w temperaturze 15 C Gęstość w temperaturze 15,6 C Prężność par w temperaturze -15 C PN-EN ISO 20846:2012 ASTM D PN-EN ISO 3675:2004 ASTM D PN-EN ISO 3104:2004 ASTM D (2011) ISO 2908:1974 ASTM D ASTM D PN-EN ISO 3405:2012 PN-EN ISO 8819:2000 ASTM D PN-EN ISO 6251:2001 PN-EN 15469:2009 PN-EN 15471:2009 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 EN 27941:1993 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 PN-EN 589+A1:2012 PN-EN ISO 8973:2000 PN-C-96008:1998 PN-C-96008:1998 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 7/50

8 Skroplone gazy węglowodorowe Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kpa Prężność par w temperaturach: -10 C, -5 C, 0 C, 10 C, 37,8 C, 40 C, 50 C, 70 C Wartość opałowa Zapach Metoda organoleptyczna Pozostałość oleju mineralnego od 0,0002 %(m/m) PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 zał. C PN-C-96008:1998 PN-EN 589+A1:2012 zał. A PN-C-96008:1998 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 8/50

9 Skroplone gazy węglowodorowe Paliwa stałe Paliwa stałe - węgiel kamienny Pracownia Paliw, Oddział Katowice ul. Modelarska 12, Katowice Obecność siarkowodoru Metoda wskaźnikowa Zawartość siarki od 1 mg/kg do 200 mg/kg Metoda fluorescencji UV Działanie korodujące na płytce miedzianej stopień korozji od 1 do 4 Metoda porównania z wzorcami Obecność wody Metoda wizualna Skład węglowodorowy od 0,1 %(m/m) do 100 %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość dienów (jako 1,3-butadien) od 0,1 %(mol/mol) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Liczba oktanowa motorowa MON Gęstość w temperaturze 15 C Gęstość w temperaturze 15,6 C Prężność par w temperaturze -15 C, 40 C i 70 C Prężność par w temperaturach: -10 C, -5 C, 0 C, 10 C, 37,8 C, 40 C, 50 C, 70 C Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kpa Wartość opałowa Zapach Metoda organoleptyczna opisowa Rozpuszczalna pozostałość od 30 mg/kg do 100 mg/kg Zawartość części lotnych od 18,00 % do 38,00 % Zawartość wilgoci całkowitej od 0,1 % do 50,0 % Zawartość części lotnych od 20,00 % do 35,00 % Metoda termograwimetryczna PN-EN ISO 8819:2000 ASTM D PN-EN ISO 6251:2001 PN-EN 15469:2009 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 EN 27941:1993 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 PN-EN 589+A1:2012 PN-EN ISO 8973:2000 PN-C-96008:1998 PN-C-96008:1998 PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 zał. C PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 PN-C-96008:1998 PN-EN 589+A1:2012 zał. A PN-EN 15471:2009 PN-G-04516:1998 PN-ISO 589:2006 met. B1 PN-G-04560:1998 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 9/50

10 Paliwa stałe - koks z węgla kamiennego Paliwa stałe - węgiel kamienny i koks Węgiel kamienny Żużel, popiół Biomasa, biopaliwa stałe Zawartość wilgoci całkowitej od 0,1 % do 10,0 % Zawartość wilgoci całkowitej Węgiel kamienny od 0,1 % do 50,0 % Koks od 0,1 % do 10,0 % Zawartość wilgoci w próbce analitycznej od 0,10 % do 20,00 % Metoda termograwimetryczna Zawartość popiołu od 0,10 % do 35,00 % Metoda termograwimetryczna Ciepło spalania od 8000 kj/kg do kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość siarki całkowitej od 0,10 % do 5,00 % (m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość węgla całkowitego od 7,0 % do 100,0 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość węgla całkowitego od 7,0 % do 100,0 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wodoru od 0,10 % do 7,00 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Wskaźnik emisji CO 2 Współczynnik utleniania (z obliczeń w oparciu o zawartość węgla całkowitego w paliwie oraz stałych produktach spalania) Zawartość wilgoci w próbce analitycznej od 0,10 % do 40,00 % Metoda termograwimetryczna Zawartość węgla całkowitego od 0,1 % do 40,0 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wilgoci całkowitej od 0,1 % do 70,0 % Zawartość wilgoci w próbce analitycznej od 1,00 % do 20,00 % Metoda termograwimetryczna PN-ISO 579:2002 PN-80/G pkt , pkt PN-G-04560:1998 PN-G-04560:1998 PN-81/G PN-G-04584:2001 ASTM D PN-G-04571:1998 PKN-ISO/TS 12902:2007 PN-G-04571:1998 IT-02/PP wyd. III z dnia IT-03/PP wyd. II z dnia PB-72 wyd. I z dn PB-73 wyd. I z dn PB-90 wyd. I z dn PB-98 wyd. III z dn Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 10/50

11 Biomasa, biopaliwa stałe Zawartość wilgoci całkowitej od 3,0 % do 85,0 % Zawartość wodoru od 3,0 % do 8,0 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość popiołu od 0,1 % do 45,0 % Zawartość siarki od 0,02 % do 0,20 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość węgla od 30,0 % do 50,0 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Ciepło spalania od 5000 kj/kg do kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa PN-EN :2010 PN-EN 15104:2011 PN-EN 14775:2010 PB-96 wyd. II z dn PN-EN 15104:2011 PN-EN 14918:2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 11/50

12 Skroplone gazy węglowodorowe Pracownia Paliw, Oddział Sokółka ul. Sikorskiego 40, Sokółka Obecność siarkowodoru Metoda wskaźnikowa Zawartość siarki od 1 mg/kg do 100 mg/kg Metoda fluorescencji UV Działanie korodujące na płytce miedzianej klasa korozji od 1 do 4 Metoda porównania z wzorcami Obecność wody Metoda wizualna Skład węglowodorowy od 0,1% (m/m) do 100 % (m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość dienów (jako 1,3-butadien) od 0,1 % (mol/mol) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Liczba oktanowa motorowa MON Gęstość w temperaturze 15 0 C Gęstość w temperaturze 15,6 0 C Prężność par w temperaturze C Prężność par w temperaturach: C, -5 0 C, 0 0 C, 10 0 C, 37,8 0 C, 40 0 C, 50 0 C, 70 0 C Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kpa Wartość opałowa Zapach Metoda organoleptyczna opisowa PN-EN ISO 8819:2000 ASTM D PN-EN ISO 6251:2001 PN-EN 15469:2009 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 EN 27941:1993 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 PN-EN 589+A1:2012 zał. B PN-EN ISO 8973:2000 PN-C-96008:1998 PN-C-96008:1998 PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 zał. C PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 PN-C-96008:1998 PN-EN 589+A1:2012 zał. A Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 12/50

13 Mleko i przetwory mleczne Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne Mięso i przetwory mięsne Żywność i pasze Woda Wody powierzchniowe i ścieki Woda Osady Kosmetyki Pracownia Mikrobiologii ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Obecność antybiotyków i innych substancji hamujących Test Delvotest SP Trwałość Metoda termostatowa Trwałość Metoda termostatowa Obecność bakterii z rodzaju Salmonella spp. w określonej masie próbki Test TECRA Unique Salmonella Zawartość niacyny od 0,4 mg/100g Metoda mikrobiologiczna z Lactobacillus plantarum jako organizmem testowym Zawartość kwasu pantotenowego od 0,5 mg/100g Metoda mikrobiologiczna z Lactobacillus plantarum jako organizmem testowym Obecność pozostałości antybiotyków Metoda: Premi Test Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych Zapach, smak Metoda opisowa Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Trichuris spp. i Toxocara spp. od 10 szt./kg s.m. Metoda flotacji Obecność bakterii z rodzaju Salmonella w określonej masie próbki Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Liczba bakterii tlenowych mezofilnych od 10 jtk/1g - produkty stałe od 1 jtk/1ml - produkty płynne Metoda płytkowa, posiew wgłębny Obecność bakterii tlenowych mezofilnych Metoda hodowlana Obecność Candida albicans w określonej masie próbki Metoda jakościowa, hodowlana Obecność Staphylococcus aureus w określonej masie próbki Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi Obecność Pseudomonas aeruginosa w określonej masie próbki Metoda hodowlana PN-91/A PN-90/A-75052/03 PN-A :1994 AOAC - Official method AOAC AOAC PB-216 wyd. I z dn PN-EN ISO 19458:2007 PB-201 wyd. I z dn r. PB-167 wyd. I z dn PB-180 wyd. I z dn PN-EN ISO 21149:2009 PN-EN ISO 18416:2009 PN-EN ISO 22718:2010 PN-EN ISO 22717:2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 13/50

14 Kosmetyki Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Zakres elastyczny Żywność i pasze Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Obecność Escherichia coli w określonej masie próbki Metoda hodowlana Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych Challenge Test Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych - działanie bakteriobójcze Metoda ilościowa zawiesinowa Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych - działanie sporobójcze Metodą ilościowa zawiesinowa Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych Metoda higienicznego mycia Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych Metoda wcierania Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych Metoda badania na nieporowatych powierzchniach Pobieranie próbek z powierzchni z użyciem płytek kontaktowych i wymazów w kierunku badań: Liczba bakterii tlenowych mezofilnych Obecność bakterii z grupy coli Obecność gronkowców koagulazododatnich Liczba Enterobacteriaceae Zawartość specyficznego DNA 2) Metoda: Real-Time PCR Obecność modyfikacji genetycznych screening 1) Metoda Real-Time PCR Zawartość alergenu 1) Metoda immunoenzymatyczna - ELISA Obecność alergenu 1) Metoda Real-Time PCR Obecność specyficznego DNA 2) Metoda Real-Time PCR PN-EN ISO 21150:2010 PN-EN ISO 11930:2012 PN-EN 1276:2010 PN-EN 13704:2004 PN-EN 1499:2000+Ap1:2001 PN-EN 1500:2002 PN-EN 13697:2002+Ap1:2003 PN-ISO 18593:2005 Normy i 2) PB-137 1) PB-139 1) PB-138 1) Normy i 2) 1) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanych własnych metod, dodanie nowej cechy w ramach obiektu i metody, zmianę zakresu pomiarowego metody badań. 2) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanych własnych metod, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, wdrażanie nowych metod znormalizowanych i własnych procedur badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody płytkowej, posiew wgłębny oraz dodanie nowej cechy w ramach obiektu i metody badań. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 14/50

15 Zakres elastyczny Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa, ścieki, osady, gleby, powietrze Kosmetyki Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa, ścieki, osady, gleby Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa, ścieki, woda Obecność specyficznego DNA dla oznaczanego drobnoustroju w określonej masie/objętości próbki na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 2) Metoda PCR, System Bax NPL drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 2) Metoda rozcieńczeń System TEMPO Liczba drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 2) Metoda płytkowa, posiew wgłębny i powierzchniowy Obecność drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 2) Metoda hodowlana NPL drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 2) Metoda fermentacyjno-probówkowa Obecność i liczba drobnoustrojów w określonej masie/objętości 2) Metoda filtracji membranowej Normy i 2) Normy i 2) Normy i 2) Normy i 2) Normy i 2) Normy i 2) 1) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanych własnych metod, dodanie nowej cechy w ramach obiektu i metody, zmianę zakresu pomiarowego metody badań. 2) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanych własnych metod, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, wdrażanie nowych metod znormalizowanych i własnych procedur badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody płytkowej, posiew wgłębny oraz dodanie nowej cechy w ramach obiektu i metody badań. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 15/50

16 Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Zakres elastyczny Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Żywność i pasze Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa, woda Pracownia Mikrobiologii, Oddział Poznań ul. Dożynkowa 9 blok G, Poznań Czystość mikrobiologiczna PN-ISO 18593:2005 powierzchni Metoda płytek kontaktowych i wymazów Czystość mikrobiologiczna rąk Metoda wymazów w kierunku badań: Liczba bakterii tlenowych mezofilnych Obecność bakterii z grupy coli Obecność gronkowców koagulazododatnich Liczba Enterobacteriaceae Obecność specyficznego DNA dla oznaczanego drobnoustroju w określonej masie/objętości próbki na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda PCR, System Bax NPL drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda rozcieńczeń System TEMPO Liczba drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda płytkowa, posiew wgłębny i powierzchniowy Obecność drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda hodowlana NPL drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda fermentacyjno-probówkowa Obecność i liczba drobnoustrojów w określonej masie/objętości 1) Metoda filtracji membranowej Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) 1) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanych własnych metod, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, wdrażanie nowych metod znormalizowanych i własnych procedur badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody płytkowej, posiew wgłębny oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody badań. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 16/50

17 Pracownia Mikrobiologii, Oddział Katowice ul. Modelarska 12, Katowice Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Czystość mikrobiologiczna powierzchni Metoda płytek kontaktowych i wymazów Czystość mikrobiologiczna rąk Metoda wymazów w kierunku badań: Liczba bakterii tlenowych mezofilnych Obecność bakterii z grupy coli Obecność gronkowców koagulazododatnich Liczba Enterobacteriaceae PN-ISO 18593:2005 Zakres elastyczny Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa Kosmetyki Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Kosmetyki Żywność i pasze Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa, woda Obecność specyficznego DNA dla oznaczanego drobnoustroju w określonej masie/objętości próbki na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda PCR, System Bax NPL drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda rozcieńczeń System TEMPO Liczba drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda płytkowa, posiew wgłębny i powierzchniowy Obecność drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda hodowlana NPL drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda fermentacyjno-probówkowa Obecność i liczba drobnoustrojów w określonej masie/objętości 1) Metoda filtracji membranowej Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) 1) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanych własnych metod, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, wdrażanie nowych metod znormalizowanych i własnych procedur badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody płytkowej, posiew wgłębny oraz dodanie nowej cechy w ramach obiektu i metody badań. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 17/50

18 Pracownia Analizy Sensorycznej i Badań Konsumenckich ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Żywność Wygląd, barwa, konsystencja, zapach, smak Metoda trójkątowa ISO 4120:2004 PN-EN ISO 4120:2007 Mleko w proszku Chrupki Kawa palona Koncentraty spożywcze Konserwy mięsne, drobiowe, konserwy z dodatkiem warzyw i innych produktów niemięsnych Konserwy rybne Wyroby cukiernicze Wygląd, barwa, konsystencja, zapach, smak Metoda parzysta Wygląd, barwa, zapach, smak Prosty test opisowy Wygląd, zapach i smak, konsystencja od 1 do 5 Metoda punktowa Kształt i wygląd zewnętrzny, struktura i konsystencja, zapach, smak Prosty test opisowy Przed przyrządzeniem: barwa, wygląd, zapach Po przyrządzeniu: zapach, smak Prosty test opisowy Przed przyrządzeniem: wygląd, barwa, zapach, konsystencja Po przyrządzeniu: wygląd, barwa, zapach, konsystencja, smak Prosty test opisowy od 1 do 5 Metoda punktowa Wygląd powierzchni zewnętrznej opakowania jednostkowego; wygląd powierzchni wewnętrznej opakowania jednostkowego Prosty test opisowy Wygląd zewnętrzny bloku konserwy: kształt, barwa, konsystencja, zapach; wygląd bloku konserwy na przekroju: barwa, stopień związania, układ i jakość składników, zapach, smak, kruchość, soczystość Prosty test opisowy Zapach, wygląd lustra i prawidłowość ułożenia, barwa sosu kremu lub zalewy, konsystencja składników ciekłych, prawidłowość oprawienia i przygotowania ryb, barwa składników stałych, zapach, smak, tekstura składników stałych Prosty test opisowy Wygląd zewnętrzny wyrobu w opakowaniu, kształt, barwa, powierzchnia, przełom, konsystencja, stopień wypełnienia wyrobu nadzieniem, zapach, smak Prosty test opisowy ISO 5495:2005+Cor1:2006 PN-EN ISO 5495:2007 ADPI 916:2009 ISO :2009/IDF 99-2:2009 ISO :2009/IDF 99-3:2009 PN-A-88034:1998 pkt.4 PN-A-76100:2009 PN-A :1998+Az 1:2000+ Az2:2008 PB-111 wyd. I z dn PN-A-86732:1992 p PN-A-88032:1998+Ap1:2001 p PN-ISO 6658:1998 p Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 18/50

19 Wyroby cukiernicze Soki, nektary Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością Wygląd zewnętrzny wyrobu w opakowaniu, kształt, barwa, powierzchnia, przełom, konsystencja, stopień wypełnienia wyrobu nadzieniem, zapach, smak od 1 do 5 Metoda punktowa Wygląd, barwa, zapach i smak Prosty test opisowy Zapach i smak przekazywane przy bezpośrednim kontakcie do 0 do 4 Metoda multiporównawcza PN-A-88032:1998+Ap1:2001 p , p. 5 PB-85 wyd. I z dn DIN 10955:2004 PN-EN :2009 PN-EN :2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 19/50

20 Artykuły rolno-żywnościowe Pracownia Chromatografii Cieczowej ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Zawartość aflatoksyn aflatoksyna B 1, G 1 od 0,020 µg/kg do 300 µg/kg aflatoksyna B 2, G 2 od 0,005 µg/kg do 500 µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość aflatoksyn aflatoksyna B 1, G 1 od 0,020 µg/kg do 300 µg/kg aflatoksyna B 2, G 2 od 0,005 µg/kg do 500 µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość ochratoksyny A od 0,25 µg/kg do 300 µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość ochratoksyny A od 0,25 µg/kg do 300 µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość fumonizyn fumonizyna B 1 od 100 µg/kg do µg/kg fumonizyna B 2 od 40 µg/kg do µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość zearalenonu od 10 µg/kg do 4000 µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość witamin witamina A od 0,01 mg/100g do 500 mg/100g witamina E od 0,1 mg/100g do mg/100g Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość tauryny od 0,002% do 0,5% Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/Vis, HPLC-DAD) PN-ISO 14718:2001 AOAC :2000 PN-EN ISO 16050:2011 PN-EN 14123:2008 PN-EN ISO :2000 PN-EN 14132:2010 PB-43/HPLC wyd. III z dn PB-44/HPLC wyd. III z dn PB-40/HPLC wyd. III z dn PB-52/HPLC wyd. II z dn Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 20/50

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1095 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres JARS Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 545 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 437 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 21 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 437 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

Cena netto za analizę 1 próbki

Cena netto za analizę 1 próbki Rodzaj usługi () 1. PODSTAWOWE SKŁADNIKI POKARMOWE 1 Przygotowanie próbek 20,00 zł CL,KLP, KLP(S)* pasze 2 Sucha masa (SM)-met. suszarkowa 37,00 zł CL,KLP, KLP(S)* pasze 3 Sucha masa (SM)-met. wagosuszarkowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo