ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 27 Data wydania: 5 lipca 2013 r. Nazwa i adres J.S. HAMILTON POLAND S.A. LABORATORIUM ul. Chwaszczyńska 180 AB Gdynia Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań B/1; B/22 C/1; C/4; C/9; C/10; C/18; C/21; C/22 K/1; K/4; K/9; K/22 N/10 P/9 Q/9; Q/18; Q/21; Q/22 Dziedzina/obiekt badań: Badania biologiczne i biochemiczne żywności, pasz dla zwierząt, powierzchni obszarów produkcji i obrotu Badania chemiczne paliwa, żywności, wody, ścieków, próbek środowiskowych, produktów rolnych, wyrobów chemicznych w tym nawozy, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy Badania mikrobiologiczne żywności, pasz dla zwierząt, wody, ścieków, próbek środowiskowych, powierzchni obszarów produkcji i obrotu, kosmetyków, wyrobów chemicznych Badania właściwości fizycznych paliwa Pobieranie próbek wody, ścieków, odpadów, gleb, osadów ściekowych Badania sensoryczne żywności, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych, wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, wody Wersja strony: B KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 079 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 1/50

2 Przetwory naftowe Pracownia Paliw ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Indeks cetanowy Korodujące działanie na miedź stopień korozji od 1 do 4 Metoda wizualna Lepkość kinematyczna Metoda kapilarna od 2 mm 2 /s do 1200 mm 2 /s Lepkość dynamiczna Zawartość siarki od 0,03 %(m/m) do 5 %(m/m) Metoda spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii Zawartość wody od 0,003% (m/m) do 0,100%(m/m) Zawartość zanieczyszczeń od 6 do 30 mg/kg Temperatura płynięcia dla ciekłych produktów naftowych od C do 49 0 C Metoda wizualna Pozostałość po spopieleniu od 0,001% (m/m) do 0,180% (m/m) Temperatura mętnienia od -41 o C do 49 o C Metoda wizualna Zawartość żywic od 1 mg/100 ml do 100 mg/100ml Odporność na utlenianie Metoda okresu indukcyjnego Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) od 1,7 %(V/V) do 22,7 %(V/V) Metoda spektroskopii w podczerwieni Pozostałość po koksowaniu od 0,01 % do 20 % (m/m) Zawartość siarki od 3 mg/kg do 500 mg/kg Metoda fluorescencji w ultrafiolecie Prężność par nasyconych powietrzem (ASVP) od 9,0 kpa do 150,0 kpa Zawartość benzenu od 0,1 % (v/v) do 20 % (v/v) Metoda spektrometrii w podczerwieni IR ASTM D PN-EN ISO 4264:2010 ASTM D e1 PN-EN ISO 2160:2004 ASTM D PN-EN ISO 3104:2004 PN-EN ISO 8754:2007 PN-EN ISO 12937:2005 PN-EN 12662:2009+Ap1:2010 ASTM D PN-ISO 3016:2005 ASTM D PN-EN ISO 6245:2008 ASTM D PN-ISO 3015:1997 PN-EN ISO 6246:2001 PN-EN ISO 7536:2011 PN-EN 14078:2011 PN-EN ISO 10370:1999 PN-EN ISO 20846:2012 ASTM D PN-EN :2009 PN-EN 238:2000+Az1:2008 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 2/50

3 Przetwory naftowe Ropa naftowa i przetwory naftowe Przetwory naftowe i rozpuszczalniki organiczne Produkty organiczne Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie Oleje napędowe i estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) Skroplone gazy węglowodorowe Zawartość grup węglowodorów węglowodory aromatyczne: od 5% (v/v) do 99 % (v/v) olefiny: od 0,3% (v/v) do 55 % (v/v) węglowodory nasycone: od 1% (v/v) do 95 % (v/v) Metoda adsorpcji ze wskaźnikiem fluorescencyjnym (metoda FIA) Temperatura zapłonu od 40 0 C do C Metoda zamkniętego tygla Penskyego-Martensa Odporność na utlenienie od 2 g/m 3 do 25 g/m 3 Ciepło spalania od kj/kg do kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość węgla od 78 %(m/m) do 90 %(m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Wskaźnik emisji CO 2 Zawartość wody od 0,05 % do 25 % (m/m) Metoda destylacyjna Skład frakcyjny przy ciśnieniu atmosferycznym od temp. 0 0 C do C Metoda destylacyjna Moc spirytusu (alkoholu etylowego) od 30,0 % do 99,9 % Metoda oscylacyjna z U-rurką Gęstość od 600 kg/m 3 do 1100 kg/m 3 Metoda oscylacyjna z U-rurką Zawartość wody od 0,005 % (m/m) do 50 % (m/m) Temperatura zablokowania zimnego filtru od -41 o C do +10 o C Metoda automatyczna Stabilność oksydacyjna >0,1 h Metoda przyspieszonego utleniania Obecność siarkowodoru Metoda wskaźnikowa Zawartość siarki od 1 mg/kg do 100 mg/kg Metoda fluorescencji UV PN-EN 15553:2009 ASTM D PN-EN ISO 2719:2007 PN-EN ISO 12205:2011 PN-86/C PB-77 wyd. I z dn IT-02/PP wyd. III z dnia ASTM D 95-05e1 PN-EN ISO 9029:2005 ASTM D PN-EN ISO 3405:2012 PN-A :2007 ASTM D PN-EN ISO 12185:2002 PN-81/C p PN-ISO 760:2001 PN-EN 116:2001 PN-EN 15751:2010 PN-EN ISO 8819:2000 ASTM D Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 3/50

4 Skroplone gazy węglowodorowe Paliwa stałe - węgiel kamienny i koks Paliwa stałe - koks Działanie korodujące na płytce miedzianej stopień korozji od 1 do 4 Metoda wizualna Obecność wody Metoda wizualna Skład węglowodorowy od 0,1 do 100 %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość dienów (jako 1,3-butadien) od 0,1 %(mol/mol) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Liczba oktanowa motorowa MON Gęstość w temperaturze 15 0 C Gęstość w temperaturze 15,6 0 C Prężność par w temperaturze C Prężność par w temperaturach: C, -5 0 C, 0 0 C, 10 0 C, 37,8 0 C, 40 0 C, 50 0 C, 70 0 C Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kpa Wartość opałowa Zapach Metoda organoleptyczna - opisowa Pozostałość oleju mineralnego od 0,0002 %(m/m) do 0,0100 %(m/m) Rozpuszczalna pozostałość od 30 mg/kg do 100 mg/kg Zawartość wilgoci całkowitej od 3,0 % do 30,0% Zawartość wilgoci w próbce analitycznej od 1,0 % do 15,0 % Zawartość wilgoci całkowitej od 1,0 % do 70,0 % (m/m) Zawartość wilgoci od 0,1 % do 20 % (m/m) PN-EN ISO 6251:2001 PN-EN 15469:2009 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 EN 27941:1993 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 PN-EN 589+A1:2012 zał. B PN-EN ISO 8973:2000 PN-C-96008:1998 PN-C-96008:1998 PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 zał. C PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 PN-C-96008:1998 PN-EN 589+A1:2012 zał. A PN-C-96008:1998 PN-EN 15471:2009 PN-80/G pkt 2.3; 2.3.2; PN-ISO 589:2006 (met. B2) PN-80/G pkt 2.1; 2.4; 2.4.1; PN-ISO 11722:2009 PN-ISO 579:2002 PN-ISO 687:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 4/50

5 Paliwa stałe Żużel, popiół Biomasa, biopaliwa stałe Zawartość popiołu od 0,5% do 45,0 % Zawartość części lotnych od 20,00% do 45,00 % Ciepło spalania od kj/kg do kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość części lotnych od 20,0 % do 45,0 % Zawartość siarki całkowita od 0,28 % do 3,80 % (m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Wskaźnik wolnego wydymania węgla kamiennego od 0 do 9 Metoda wizualna Zawartość węgla całkowita od 39 % do 100 % (m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Wskaźnik emisji CO 2 (z obliczeń w oparciu o zawartość węgla całkowitego i wartość opałową w paliwie) Współczynnik utlenienia (z obliczeń w oparciu o zawartość węgla pierwiastkowego w produktach spalania paliwa) Zawartość węgla całkowita od 0,1 % do 40,0 %(m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres od 0,1 % do 30,0 % (m/m) Zawartość popiołu od 40,0 % do 99,9 %(m/m) Zawartość wilgoci całkowitej od 0,1 % do 60,0 % (m/m) Zawartość wilgoci całkowitej od 1,0 % do 80,0 %(m/m) Zawartość wilgoci w próbce analitycznej od 0,1 % do 30,0 %(m/m) Zawartość popiołu od 0,5 % do 40,0 %(m/m) PN-80/G Az1:2002 pkt PN-ISO 1171:2002 PN-G-04516:1998 PN-ISO 1928:2002 PN-G-04513:1981 ISO 562:1998 ze zmianą w pkt. 5.3 PN-ISO 562:2000 ze zmianą w pkt 5.3 ASTM D PN-G-04584:2001 ISO 501:2003 PN-G-04571:1998 PKN-ISO/TS 12902:2007 IT-02/PP wyd. III z dnia IT-03/PP wyd. II z dnia PB-56 wyd. I z dn PB-57 wyd. I z dn PB-76 wyd. I z dn PB-88 wyd. I z dn PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN 14775:2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 5/50

6 Biomasa, biopaliwa stałe Zawartość popiołu od 0,5 % do 40,0 %(m/m) Zawartość części lotnych od 40 % do 85 % (m/m) Zawartość siarki całkowita od 0,02 % do 0,40 %(m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość węgla całkowita od 10,0 % do 55,0 % (m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Ciepło spalania od 5000 kj/kg do kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Ciepło spalania od 5000 kj/kg do kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość chloru od 0,01 % do 1,00 % (m/m) PB-91 wyd. I z dn PN-EN 15148:2010 PB-96 wyd. I z dn PN-EN 15104:2011 PN-EN 14918:2010 PB-93 wyd. I z dn PB-86 wyd. I z dn Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 6/50

7 Olej napędowy Benzyna silnikowa Olej napędowy Przetwory naftowe (parafiny, gacz parafinowy, petrolatum) Średnie destylaty naftowe Skroplone gazy węglowodorowe Pracownia Paliw, Oddział Małaszewicze ul. Kolejarzy 21, Małaszewicze Zawartość siarki od 3 mg/kg do 500 mg/kg Metoda fluorescencji UV Gęstość od 800 kg/m 3 do 840 kg/m 3 Metoda z areometrem Lepkość kinematyczna w 100ºC od 3 mm 2 /s do 15 mm 2 /s Zawartość oleju do 30 % (m/m) Zawartość oleju do 15 % (m/m) Barwa od 0,5 do 5 Metoda porównania ze skalą barw Temperatura krzepnięcia od 30 ºC do 70 ºC Skład frakcyjny przy ciśnieniu atmosferycznym od temp. 25 ºC do 400 ºC Obecność siarkowodoru Metoda wskaźnikowa Zawartość siarki od 1 mg/kg do 100 mg/kg Metoda fluorescencji UV Działanie korodujące na płytce miedzianej stopień korozji od 1 do 4 Metoda porównania z wzorcami Obecność wody Metoda wizualna Rozpuszczalna pozostałość od 30 mg/kg do 100 mg/kg Skład węglowodorowy od 0,1% (m/m) do 100% (m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość dienów (jako 1,3-butadien) od 0,1 % (mol/mol) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Liczba oktanowa motorowa MON Gęstość w temperaturze 15 C Gęstość w temperaturze 15,6 C Prężność par w temperaturze -15 C PN-EN ISO 20846:2012 ASTM D PN-EN ISO 3675:2004 ASTM D PN-EN ISO 3104:2004 ASTM D (2011) ISO 2908:1974 ASTM D ASTM D PN-EN ISO 3405:2012 PN-EN ISO 8819:2000 ASTM D PN-EN ISO 6251:2001 PN-EN 15469:2009 PN-EN 15471:2009 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 EN 27941:1993 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 PN-EN 589+A1:2012 PN-EN ISO 8973:2000 PN-C-96008:1998 PN-C-96008:1998 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 7/50

8 Skroplone gazy węglowodorowe Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kpa Prężność par w temperaturach: -10 C, -5 C, 0 C, 10 C, 37,8 C, 40 C, 50 C, 70 C Wartość opałowa Zapach Metoda organoleptyczna Pozostałość oleju mineralnego od 0,0002 %(m/m) PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 zał. C PN-C-96008:1998 PN-EN 589+A1:2012 zał. A PN-C-96008:1998 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 8/50

9 Skroplone gazy węglowodorowe Paliwa stałe Paliwa stałe - węgiel kamienny Pracownia Paliw, Oddział Katowice ul. Modelarska 12, Katowice Obecność siarkowodoru Metoda wskaźnikowa Zawartość siarki od 1 mg/kg do 200 mg/kg Metoda fluorescencji UV Działanie korodujące na płytce miedzianej stopień korozji od 1 do 4 Metoda porównania z wzorcami Obecność wody Metoda wizualna Skład węglowodorowy od 0,1 %(m/m) do 100 %(m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość dienów (jako 1,3-butadien) od 0,1 %(mol/mol) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Liczba oktanowa motorowa MON Gęstość w temperaturze 15 C Gęstość w temperaturze 15,6 C Prężność par w temperaturze -15 C, 40 C i 70 C Prężność par w temperaturach: -10 C, -5 C, 0 C, 10 C, 37,8 C, 40 C, 50 C, 70 C Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kpa Wartość opałowa Zapach Metoda organoleptyczna opisowa Rozpuszczalna pozostałość od 30 mg/kg do 100 mg/kg Zawartość części lotnych od 18,00 % do 38,00 % Zawartość wilgoci całkowitej od 0,1 % do 50,0 % Zawartość części lotnych od 20,00 % do 35,00 % Metoda termograwimetryczna PN-EN ISO 8819:2000 ASTM D PN-EN ISO 6251:2001 PN-EN 15469:2009 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 EN 27941:1993 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 PN-EN 589+A1:2012 PN-EN ISO 8973:2000 PN-C-96008:1998 PN-C-96008:1998 PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 zał. C PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 PN-C-96008:1998 PN-EN 589+A1:2012 zał. A PN-EN 15471:2009 PN-G-04516:1998 PN-ISO 589:2006 met. B1 PN-G-04560:1998 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 9/50

10 Paliwa stałe - koks z węgla kamiennego Paliwa stałe - węgiel kamienny i koks Węgiel kamienny Żużel, popiół Biomasa, biopaliwa stałe Zawartość wilgoci całkowitej od 0,1 % do 10,0 % Zawartość wilgoci całkowitej Węgiel kamienny od 0,1 % do 50,0 % Koks od 0,1 % do 10,0 % Zawartość wilgoci w próbce analitycznej od 0,10 % do 20,00 % Metoda termograwimetryczna Zawartość popiołu od 0,10 % do 35,00 % Metoda termograwimetryczna Ciepło spalania od 8000 kj/kg do kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość siarki całkowitej od 0,10 % do 5,00 % (m/m) Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość węgla całkowitego od 7,0 % do 100,0 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość węgla całkowitego od 7,0 % do 100,0 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wodoru od 0,10 % do 7,00 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Wskaźnik emisji CO 2 Współczynnik utleniania (z obliczeń w oparciu o zawartość węgla całkowitego w paliwie oraz stałych produktach spalania) Zawartość wilgoci w próbce analitycznej od 0,10 % do 40,00 % Metoda termograwimetryczna Zawartość węgla całkowitego od 0,1 % do 40,0 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wilgoci całkowitej od 0,1 % do 70,0 % Zawartość wilgoci w próbce analitycznej od 1,00 % do 20,00 % Metoda termograwimetryczna PN-ISO 579:2002 PN-80/G pkt , pkt PN-G-04560:1998 PN-G-04560:1998 PN-81/G PN-G-04584:2001 ASTM D PN-G-04571:1998 PKN-ISO/TS 12902:2007 PN-G-04571:1998 IT-02/PP wyd. III z dnia IT-03/PP wyd. II z dnia PB-72 wyd. I z dn PB-73 wyd. I z dn PB-90 wyd. I z dn PB-98 wyd. III z dn Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 10/50

11 Biomasa, biopaliwa stałe Zawartość wilgoci całkowitej od 3,0 % do 85,0 % Zawartość wodoru od 3,0 % do 8,0 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość popiołu od 0,1 % do 45,0 % Zawartość siarki od 0,02 % do 0,20 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość węgla od 30,0 % do 50,0 % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Ciepło spalania od 5000 kj/kg do kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa PN-EN :2010 PN-EN 15104:2011 PN-EN 14775:2010 PB-96 wyd. II z dn PN-EN 15104:2011 PN-EN 14918:2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 11/50

12 Skroplone gazy węglowodorowe Pracownia Paliw, Oddział Sokółka ul. Sikorskiego 40, Sokółka Obecność siarkowodoru Metoda wskaźnikowa Zawartość siarki od 1 mg/kg do 100 mg/kg Metoda fluorescencji UV Działanie korodujące na płytce miedzianej klasa korozji od 1 do 4 Metoda porównania z wzorcami Obecność wody Metoda wizualna Skład węglowodorowy od 0,1% (m/m) do 100 % (m/m) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Całkowita zawartość dienów (jako 1,3-butadien) od 0,1 % (mol/mol) Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) Liczba oktanowa motorowa MON Gęstość w temperaturze 15 0 C Gęstość w temperaturze 15,6 0 C Prężność par w temperaturze C Prężność par w temperaturach: C, -5 0 C, 0 0 C, 10 0 C, 37,8 0 C, 40 0 C, 50 0 C, 70 0 C Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kpa Wartość opałowa Zapach Metoda organoleptyczna opisowa PN-EN ISO 8819:2000 ASTM D PN-EN ISO 6251:2001 PN-EN 15469:2009 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 EN 27941:1993 PN-ISO 7941:1993+Ap1:2002 PN-EN 589+A1:2012 zał. B PN-EN ISO 8973:2000 PN-C-96008:1998 PN-C-96008:1998 PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 zał. C PN-EN ISO 8973:2000 PN-EN 589+A1:2012 PN-C-96008:1998 PN-EN 589+A1:2012 zał. A Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 12/50

13 Mleko i przetwory mleczne Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne Mięso i przetwory mięsne Żywność i pasze Woda Wody powierzchniowe i ścieki Woda Osady Kosmetyki Pracownia Mikrobiologii ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Obecność antybiotyków i innych substancji hamujących Test Delvotest SP Trwałość Metoda termostatowa Trwałość Metoda termostatowa Obecność bakterii z rodzaju Salmonella spp. w określonej masie próbki Test TECRA Unique Salmonella Zawartość niacyny od 0,4 mg/100g Metoda mikrobiologiczna z Lactobacillus plantarum jako organizmem testowym Zawartość kwasu pantotenowego od 0,5 mg/100g Metoda mikrobiologiczna z Lactobacillus plantarum jako organizmem testowym Obecność pozostałości antybiotyków Metoda: Premi Test Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych Zapach, smak Metoda opisowa Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Trichuris spp. i Toxocara spp. od 10 szt./kg s.m. Metoda flotacji Obecność bakterii z rodzaju Salmonella w określonej masie próbki Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Liczba bakterii tlenowych mezofilnych od 10 jtk/1g - produkty stałe od 1 jtk/1ml - produkty płynne Metoda płytkowa, posiew wgłębny Obecność bakterii tlenowych mezofilnych Metoda hodowlana Obecność Candida albicans w określonej masie próbki Metoda jakościowa, hodowlana Obecność Staphylococcus aureus w określonej masie próbki Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi Obecność Pseudomonas aeruginosa w określonej masie próbki Metoda hodowlana PN-91/A PN-90/A-75052/03 PN-A :1994 AOAC - Official method AOAC AOAC PB-216 wyd. I z dn PN-EN ISO 19458:2007 PB-201 wyd. I z dn r. PB-167 wyd. I z dn PB-180 wyd. I z dn PN-EN ISO 21149:2009 PN-EN ISO 18416:2009 PN-EN ISO 22718:2010 PN-EN ISO 22717:2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 13/50

14 Kosmetyki Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Zakres elastyczny Żywność i pasze Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Obecność Escherichia coli w określonej masie próbki Metoda hodowlana Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych Challenge Test Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych - działanie bakteriobójcze Metoda ilościowa zawiesinowa Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych - działanie sporobójcze Metodą ilościowa zawiesinowa Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych Metoda higienicznego mycia Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych Metoda wcierania Skuteczność działania środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych Metoda badania na nieporowatych powierzchniach Pobieranie próbek z powierzchni z użyciem płytek kontaktowych i wymazów w kierunku badań: Liczba bakterii tlenowych mezofilnych Obecność bakterii z grupy coli Obecność gronkowców koagulazododatnich Liczba Enterobacteriaceae Zawartość specyficznego DNA 2) Metoda: Real-Time PCR Obecność modyfikacji genetycznych screening 1) Metoda Real-Time PCR Zawartość alergenu 1) Metoda immunoenzymatyczna - ELISA Obecność alergenu 1) Metoda Real-Time PCR Obecność specyficznego DNA 2) Metoda Real-Time PCR PN-EN ISO 21150:2010 PN-EN ISO 11930:2012 PN-EN 1276:2010 PN-EN 13704:2004 PN-EN 1499:2000+Ap1:2001 PN-EN 1500:2002 PN-EN 13697:2002+Ap1:2003 PN-ISO 18593:2005 Normy i 2) PB-137 1) PB-139 1) PB-138 1) Normy i 2) 1) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanych własnych metod, dodanie nowej cechy w ramach obiektu i metody, zmianę zakresu pomiarowego metody badań. 2) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanych własnych metod, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, wdrażanie nowych metod znormalizowanych i własnych procedur badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody płytkowej, posiew wgłębny oraz dodanie nowej cechy w ramach obiektu i metody badań. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 14/50

15 Zakres elastyczny Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa, ścieki, osady, gleby, powietrze Kosmetyki Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa, ścieki, osady, gleby Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa, ścieki, woda Obecność specyficznego DNA dla oznaczanego drobnoustroju w określonej masie/objętości próbki na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 2) Metoda PCR, System Bax NPL drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 2) Metoda rozcieńczeń System TEMPO Liczba drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 2) Metoda płytkowa, posiew wgłębny i powierzchniowy Obecność drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 2) Metoda hodowlana NPL drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 2) Metoda fermentacyjno-probówkowa Obecność i liczba drobnoustrojów w określonej masie/objętości 2) Metoda filtracji membranowej Normy i 2) Normy i 2) Normy i 2) Normy i 2) Normy i 2) Normy i 2) 1) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanych własnych metod, dodanie nowej cechy w ramach obiektu i metody, zmianę zakresu pomiarowego metody badań. 2) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanych własnych metod, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, wdrażanie nowych metod znormalizowanych i własnych procedur badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody płytkowej, posiew wgłębny oraz dodanie nowej cechy w ramach obiektu i metody badań. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 15/50

16 Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Zakres elastyczny Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Żywność i pasze Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa, woda Pracownia Mikrobiologii, Oddział Poznań ul. Dożynkowa 9 blok G, Poznań Czystość mikrobiologiczna PN-ISO 18593:2005 powierzchni Metoda płytek kontaktowych i wymazów Czystość mikrobiologiczna rąk Metoda wymazów w kierunku badań: Liczba bakterii tlenowych mezofilnych Obecność bakterii z grupy coli Obecność gronkowców koagulazododatnich Liczba Enterobacteriaceae Obecność specyficznego DNA dla oznaczanego drobnoustroju w określonej masie/objętości próbki na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda PCR, System Bax NPL drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda rozcieńczeń System TEMPO Liczba drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda płytkowa, posiew wgłębny i powierzchniowy Obecność drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda hodowlana NPL drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda fermentacyjno-probówkowa Obecność i liczba drobnoustrojów w określonej masie/objętości 1) Metoda filtracji membranowej Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) 1) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanych własnych metod, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, wdrażanie nowych metod znormalizowanych i własnych procedur badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody płytkowej, posiew wgłębny oraz dodanie badanej cechy w ramach obiektu i metody badań. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 16/50

17 Pracownia Mikrobiologii, Oddział Katowice ul. Modelarska 12, Katowice Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Czystość mikrobiologiczna powierzchni Metoda płytek kontaktowych i wymazów Czystość mikrobiologiczna rąk Metoda wymazów w kierunku badań: Liczba bakterii tlenowych mezofilnych Obecność bakterii z grupy coli Obecność gronkowców koagulazododatnich Liczba Enterobacteriaceae PN-ISO 18593:2005 Zakres elastyczny Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa Kosmetyki Żywność i pasze Powierzchnie obszarów produkcji i obrotu Kosmetyki Żywność i pasze Próbki środowiskowe: woda do spożycia, woda powierzchniowa, woda basenowa, woda Obecność specyficznego DNA dla oznaczanego drobnoustroju w określonej masie/objętości próbki na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda PCR, System Bax NPL drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda rozcieńczeń System TEMPO Liczba drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda płytkowa, posiew wgłębny i powierzchniowy Obecność drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda hodowlana NPL drobnoustrojów w określonej masie/objętości na zdefiniowanej/niezdefiniowanej powierzchni 1) Metoda fermentacyjno-probówkowa Obecność i liczba drobnoustrojów w określonej masie/objętości 1) Metoda filtracji membranowej Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) Normy i 1) 1) Dopuszcza się stosowanie zmodyfikowanych własnych metod, stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych, wdrażanie nowych metod znormalizowanych i własnych procedur badawczych, zmianę zakresu pomiarowego metody płytkowej, posiew wgłębny oraz dodanie nowej cechy w ramach obiektu i metody badań. Aktualna Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego jest dostępna na każde żądanie w akredytowanym podmiocie. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 17/50

18 Pracownia Analizy Sensorycznej i Badań Konsumenckich ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Żywność Wygląd, barwa, konsystencja, zapach, smak Metoda trójkątowa ISO 4120:2004 PN-EN ISO 4120:2007 Mleko w proszku Chrupki Kawa palona Koncentraty spożywcze Konserwy mięsne, drobiowe, konserwy z dodatkiem warzyw i innych produktów niemięsnych Konserwy rybne Wyroby cukiernicze Wygląd, barwa, konsystencja, zapach, smak Metoda parzysta Wygląd, barwa, zapach, smak Prosty test opisowy Wygląd, zapach i smak, konsystencja od 1 do 5 Metoda punktowa Kształt i wygląd zewnętrzny, struktura i konsystencja, zapach, smak Prosty test opisowy Przed przyrządzeniem: barwa, wygląd, zapach Po przyrządzeniu: zapach, smak Prosty test opisowy Przed przyrządzeniem: wygląd, barwa, zapach, konsystencja Po przyrządzeniu: wygląd, barwa, zapach, konsystencja, smak Prosty test opisowy od 1 do 5 Metoda punktowa Wygląd powierzchni zewnętrznej opakowania jednostkowego; wygląd powierzchni wewnętrznej opakowania jednostkowego Prosty test opisowy Wygląd zewnętrzny bloku konserwy: kształt, barwa, konsystencja, zapach; wygląd bloku konserwy na przekroju: barwa, stopień związania, układ i jakość składników, zapach, smak, kruchość, soczystość Prosty test opisowy Zapach, wygląd lustra i prawidłowość ułożenia, barwa sosu kremu lub zalewy, konsystencja składników ciekłych, prawidłowość oprawienia i przygotowania ryb, barwa składników stałych, zapach, smak, tekstura składników stałych Prosty test opisowy Wygląd zewnętrzny wyrobu w opakowaniu, kształt, barwa, powierzchnia, przełom, konsystencja, stopień wypełnienia wyrobu nadzieniem, zapach, smak Prosty test opisowy ISO 5495:2005+Cor1:2006 PN-EN ISO 5495:2007 ADPI 916:2009 ISO :2009/IDF 99-2:2009 ISO :2009/IDF 99-3:2009 PN-A-88034:1998 pkt.4 PN-A-76100:2009 PN-A :1998+Az 1:2000+ Az2:2008 PB-111 wyd. I z dn PN-A-86732:1992 p PN-A-88032:1998+Ap1:2001 p PN-ISO 6658:1998 p Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 18/50

19 Wyroby cukiernicze Soki, nektary Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością Wygląd zewnętrzny wyrobu w opakowaniu, kształt, barwa, powierzchnia, przełom, konsystencja, stopień wypełnienia wyrobu nadzieniem, zapach, smak od 1 do 5 Metoda punktowa Wygląd, barwa, zapach i smak Prosty test opisowy Zapach i smak przekazywane przy bezpośrednim kontakcie do 0 do 4 Metoda multiporównawcza PN-A-88032:1998+Ap1:2001 p , p. 5 PB-85 wyd. I z dn DIN 10955:2004 PN-EN :2009 PN-EN :2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 19/50

20 Artykuły rolno-żywnościowe Pracownia Chromatografii Cieczowej ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Zawartość aflatoksyn aflatoksyna B 1, G 1 od 0,020 µg/kg do 300 µg/kg aflatoksyna B 2, G 2 od 0,005 µg/kg do 500 µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość aflatoksyn aflatoksyna B 1, G 1 od 0,020 µg/kg do 300 µg/kg aflatoksyna B 2, G 2 od 0,005 µg/kg do 500 µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość ochratoksyny A od 0,25 µg/kg do 300 µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość ochratoksyny A od 0,25 µg/kg do 300 µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość fumonizyn fumonizyna B 1 od 100 µg/kg do µg/kg fumonizyna B 2 od 40 µg/kg do µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość zearalenonu od 10 µg/kg do 4000 µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość witamin witamina A od 0,01 mg/100g do 500 mg/100g witamina E od 0,1 mg/100g do mg/100g Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD) Zawartość tauryny od 0,002% do 0,5% Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/Vis, HPLC-DAD) PN-ISO 14718:2001 AOAC :2000 PN-EN ISO 16050:2011 PN-EN 14123:2008 PN-EN ISO :2000 PN-EN 14132:2010 PB-43/HPLC wyd. III z dn PB-44/HPLC wyd. III z dn PB-40/HPLC wyd. III z dn PB-52/HPLC wyd. II z dn Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 27, 5 lipca 2013 r. str. 20/50

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 19 Data wydania: 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 4 grudnia 2015 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 13 stycznia 2017 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 30 stycznia 2015 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX

grupa branżowa AB-W (wersja ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX grupa branżowa AB-W (wersja 2-11.05.2013 zmiany zaznaczono na czerwono) ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB XXX wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 3 marca 2016 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO-POLAŃSKI

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r. Nazwa i adres NUSCANA BIOTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 439 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 439 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY

Bardziej szczegółowo

Lista akredytowanych laboratoriów wykonujących analizy zawartości składników odżywczych w środkach spożywczych

Lista akredytowanych laboratoriów wykonujących analizy zawartości składników odżywczych w środkach spożywczych Lista akredytowanych laboratoriów wykonujących analizy zawartości składników odżywczych w środkach spożywczych Nazwa Adres Rodzaj analiz Produkty Metoda Akredytacja 1 2 3 4 5 6 Silliker Sp. z o.o. Waryńskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009.

Nazwa Laboratorium. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. Metoda filtracji. PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009. 1. Dane Podwykonawcy Badań Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. Nazwa Laboratorium. Akredytacja AB.. Wydana dnia. Wydanie.. Ważna do. przed wypełnieniem formularza Kier.Lab.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Badane cechy i metody

Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Badane cechy i metody Badane obiekty/grupa obiektów Mięso i przetwory mięsne, pasze Tłuszcze zwierzęce i roślinne Pasze Pasze Laboratorium Fizykochemiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Zawartość wody PN-ISO 1442:2000

Bardziej szczegółowo

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia

Metoda badawcza/ dokumenty odniesienia. Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Pracownia Chemiczna Żywności i Żywienia Metale 1. arsen Wydawnictwa Metodyczne PZH - 2005 metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) 0,01 5,00 mg/kg w zakresie 0,02 5,00

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 5 września 2011 r. Nazwa i adres: AB 646 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego nr AB 550 ZESPÓŁ LABORATORIÓW ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Wydanie nr 2 Imię i nazwisko Podpis Data Weryfikował Damian Adrjan 27.04.2016 Zatwierdził Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 13 marca 2014 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. AB 510 Nazwa i adres GRUPA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 883 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 13 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 883 ENEA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 PCA Zakres akredytacji Nr AB 589 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 25 lutego 2016 r. Nazwa i adres AB 336 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 775 Nazwa i adres GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 19 czerwca 2013 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 336 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 336 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 12 maja 2016 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728. Rozporządzenie. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728. Rozporządzenie. z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 728 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 21 września 2012 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej

Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Woda Laboratorium Mikrobiologiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Obecność i liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Obecność i liczba Escherichia coli PB-174/LM wyd. 2 z dnia 07.04.2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 27 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wdrożenie nowych wymagań polityki PCA dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, na przykładzie badań przetworów naftowych

Praktyczne wdrożenie nowych wymagań polityki PCA dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, na przykładzie badań przetworów naftowych POLLAB-PETROL 23-24.04.2012, Warszawa. Praktyczne wdrożenie nowych wymagań polityki PCA dotyczącej uczestnictwa w badaniach biegłości, na przykładzie badań przetworów naftowych Jolanta Kowalczyk, Marzena

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 14 września 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 21 kwietnia 2010 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 904

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 904 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 904 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 23 grudnia 2014 r. Nazwa i adres: AB 811

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 10 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres ARC-POL

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych Na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 stycznia 2017 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 9 lutego 2016 r. AB 466 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1267 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 25 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1267 MO-BRUK

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 23 lutego 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 PCA Zakres akredytacji Nr AB 590 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 590 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 11 stycznia 2016 r. AB 1164 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 29 lipca 2015 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 12 stycznia 2016 r. AB 576 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 700 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 1 sierpnia 2011 r. Nazwa i adres : AB xxx

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych. (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych. (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r. Dz.U.04.97.976 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) Na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1050 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 14 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1050 AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2) Dz.U.2009.18.98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. z dnia 4 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 142

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 142 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 142 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 142 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 811 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres: AB 811 Kod

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1365 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 15 października 2013 r. Nazwa i adres: AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 604 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 kwietnia 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401

ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 ZAKRESU AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1401 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 1 lutego 2013 r. Nazwa i adres AB 1401 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 18 maja 2016 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 636 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Badane cechy Metoda badawcza Badane obiekty Metodyka Zawartość witaminy C A

Badane cechy Metoda badawcza Badane obiekty Metodyka Zawartość witaminy C A strona/stron 1/6 Wykaz metodyk badawczych stosowanych do badań żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków w Oddziale Laboratoryjnym Badania Żywności Stosowane skróty/symbole:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 178 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 maja 2016 r. AB 803 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Normy i/lub procedury badawcze Zawartość wody (A) PN-ISO 712:2002. Zawartość popiołu PN-ISO 2171:1994. Metoda destylacyjna, miareczkowa

Normy i/lub procedury badawcze Zawartość wody (A) PN-ISO 712:2002. Zawartość popiołu PN-ISO 2171:1994. Metoda destylacyjna, miareczkowa Zakres badań Ŝywności i metody badawcze w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie Badany obiekt Badane cechy Metody badawcze Ziarno zbóŝ i przetwory zboŝowe zboŝowe owocowowarzywne Owoce, warzywa i ich przetwory

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 274 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 10 grudnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 387 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 5 kwietnia 2011 r. Nazwa i adres AB 387 OPERATOR

Bardziej szczegółowo