ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 297 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 10 października 2013 r. Nazwa i adres OBR SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD ANALITYCZNY ul. Chemików Płock AB 297 Kod identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: C/9 Badania chemiczne, analityka chemiczna wody, ścieków i gleby C/10 Badania chemiczne, analityka chemiczna paliw i materiałów smarnych N/10 Badania właściwości fizycznych paliw i materiałów smarnych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 297 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 16, 10 października 2013 r. str. 1/8

2 Zakład Analityczny AN Badane obiekty / Grupa obiektów - oleje silnikowe olej napędowy, bioetanol, benzyna silnikowa z bioetanolem, paliwo etanolowe (E85) lekki - biopaliwa ciekłe: benzyna silnikowa z bioetanolem, paliwo etanolowe (E85), olej napędowy - oleje silnikowe - pozostałość próżniowa olej napędowy Gęstość Zakres: ( ) kg/m 3 Metoda aerometryczna Gęstość Zakres: ( ) kg/m 3 Metoda oscylacyjna Skład frakcyjny Zakres: (0 400) C Metoda destylacyjna Temperatura zapłonu Zakres: (40-150) C Metoda zamkniętego tygla Pensky ego - Martensa Pozostałość po spopieleniu Zakres: (0,001-0,020) % (m/m) Temperatura mętnienia Zakres: ((-35) - 35) C Metoda ręczna Korodujące działanie na miedź Zakres: 1a - 4c Lepkość kinematyczna w 40 C oraz obliczanie lepkości dynamicznej Zakres: (1,600-6,000) mm 2 /s Metoda kapilarna PN-EN ISO 3675:2004 PN-EN ISO 12185:2002 ASTM D86-11a PN-EN ISO 3405:2012 PN-EN ISO 2719:2007 PN-EN ISO 6245:2008 PN-ISO 3015:1997 PN-EN ISO 2160:2004 PN-EN ISO 3104:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 16, 10 października 2013 str. str. 2/8

3 olej napędowy lekki olej napędowy lekki olej napędowy olej napędowy - benzyna silnikowa - destylatynaftowe - biopaliwa ciekłe: paliwo etanolowe (E85), benzyna silnikowa z etanolem - biopaliwa ciekłe: paliwo etanolowe (E85) Zawartość zanieczyszczeń Zakres: (6-30) mg/kg Zawartość wody w produktach przejrzystych jasnych Zakres: (0,003-0,100) % (m/m) Metoda miareczkowania kulometrycznego Odporność na utlenianie średnich destylatów paliwowych Zakres: (1-30) g/m 3 Temperatura płynięcia Zakres: ((-35) - 35) C Metoda ręczna Indeks cetanowy paliw (z obliczeń) Liczba cetanowa Zakres: Metoda silnikowa Temperatura zablokowania zimnego filtru Zakres: ((-35) - 0) C Stabilność oksydacyjna Zakres: (0,5-30) h Zawartość żywic obecnych i nieprzemywanych Zakres: (1-10) mg/100 ml Odporność benzyn na utlenienie Zakres: powyżej 15 min. Metoda okresu indukcyjnego Prężność par nasyconych powietrzem Zakres: (20,0-100,0) kpa Metoda: mini Reid Liczba oktanowa badawcza (LOB) Zakres: Metoda silnikowa Liczba oktanowa motorowa (LOM) Zakres: Metoda silnikowa Gęstość Zakres: ( ) kg/m 3 Metoda oscylacyjna z U-rurką Skład frakcyjny Zakres: (0-400) C Metoda destylacji normalnej PN-EN 12662:2009+Ap1:2010 PN-EN ISO 12937:2005 PN-EN ISO 12205:2011 PN-ISO 3016:2005 PN-EN ISO 4264:2010 PN-EN ISO 5165:2003 PN-EN 116:2001 PN-EN 15751:2010/Ap1:2010 PN-EN ISO 6246:2001 PN-EN ISO 7536:2011 PN-EN :2009 PN-EN ISO 5164:2007 PN-EN ISO 5163:2007+AC:2009 ASTM D ASTM D 86-11a Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 16, 10 października 2013 str. str. 3/8

4 - biopaliwa ciekłe: paliwo etanolowe (E85) - oleje napędowe - produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia C lekki - produkty naftowe o zakresie temperatur wrzenia do 315 C Korodujące działanie na miedź Zakres: 1a - 4c Temperatura krystalizacji Zakres: ((-80) - (-40)) C Metoda automatyczna Oddziaływanie z wodą Przewodność elektryczna Zakres: (50-600) ps/m Metoda konduktometryczna Temperatura krystalizacji Zakres: ((-40) - (-60)) C Metoda ręczna Odporność na utlenianie Zakres: (1-8) mg/100ml, żywic potencjalnych Żywice obecne Zakres: (1-8) mg/100ml Prężność par nasyconych powietrzem (AVSP) Zakres: (20,0-100,0) kpa Metoda: mini Reid Równoważnik prężności par suchych (DVPE) (z obliczeń) Punkt anilinowy Zakres: (40-60) C Metoda ręczna C Wartość opałowa Zakres: (40-50) MJ/kg Metoda z obliczeń Zawartość grup węglowodorów aromatycznych Zakres: I-pierścieniowe (6-30) %(m/m) II-pierścieniowe (1-10) %(m/m) III- i więcej pierścieniowe (0-2) %(m/m) Węglowodory aromatyczne wielopierścieniowe (1-12) %(m/m) Suma węglowodorów aromatycznych (7-42) %(m/m) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) Zawartość grup węglowodorów Zakres: węglowodory aromatyczne (5-99) %(v/v) węglowodory olefinowe (0,3-55) %(v/v) węglowodory nasycone (1-95) %(v/v) Metoda adsorpcji ze wskaźnikiem fluorescencyjnym (FIA) ASTM D ASTM D (2010) ASTM D ASTM D ASTM D ASTM D (2007) ASTM D ASTM D b ASTM D (z wyłączeniem punktów A, B, D, E) ASTM D (2006) PN-EN 12916:2008 PN-C-04100:2004 PN-EN 15553:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 16, 10 października 2013 str. str. 4/8

5 Badane obiekty / Grupa obiektów, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) Zawartość ołowiu Zakres: (0,025-1,32) g/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość ołowiu Zakres: (0,05-1,32) g/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość ołowiu Zakres: (0,04-1,32) g/l rentgenowskiej z dyspersją fali (WDXRF) Zawartość ołowiu Zakres: (0,0026-0,132) g/l rentgenowskiej z dyspersją fali (WDXRF) Niskie zawartości ołowiu Zakres: (2,5-10) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zawartość benzenu Zakres: (0,1-20) %(v/v) Metoda spektrometrii w podczerwieni (FTIR) Wygląd zewnętrzny Barwa w jednostkach Lovibond-RYBN Zakres: 0-70,0R 0-70,0Y 0-40,0B 0-3,9N Metoda Lovibond a Barwa w jednostkach Lovibond-RYBN Zakres: 0-70,0R 0-70,0Y 0-40,0B 0-3,0N Metoda spektrometryczna Pozostałość po koksowaniu Zakres: (0,1-16) %(m/m) PB/AS-23 wg PN-92/C wydanie 5 z dnia r. IP 362/93 (2003) ASTM D met. A IP 228/72 (2004) met. A ASTM D met. C PN-EN 237:2007 PN-EN 238:2000+A1:2008 NO-91-A235:2007 pkt. 4 ASTM D (2009) metoda 1 IP 17:2010 IP 569/09 PN-EN ISO 10370:1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 16, 10 października 2013 str. str. 5/8

6 Badane obiekty / Grupa obiektów olej napędowy olej napędowy, bioetanol, benzyna silnikowa z bioetanolem olej napędowy, bioetanol, benzyna silnikowa z bioetanolem - lekki olej opałowy Zakres: (0,001-2,5) %(m/m) rentgenowskiej z dyspersją fali (WDXRF) Zakres: od 0,0003 do 2,5 %(m/m) rentgenowskiej z dyspersją fali Zakres: (1-1050) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) Zakres: (0,5-22,7) %(v/v) Metoda spektroskopii w podczerwieni (FTIR) PN-EN ISO 14596:2009 ASTM D ASTM D PN-EN 14078:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 16, 10 października 2013 str. str. 6/8

7 Badane obiekty / Grupa obiektów Paliwa i biopaliwa ciekłe Biokomponenty - bioetanol - benzyna silnikowa z bioetanolem olej napędowy - bioetanol - benzyna silnikowa z bioetanolem olej napędowy, paliwo etanolowe (E85) Woda Ścieki Gleba Wygląd zewnętrzny Zakres: (5-500) mg/kg rentgenowskiej z dyspersją fali Zakres: (3-500) mg/kg Metoda fluorescencji w nadfiolecie Suma węglowodorów C 6 - C 36 Zakres: powyżej 0,02 mg/l Metoda chromatografii gazowej (GC) Zawartość węglowodorów benzynowych C 6 - C 12 i olejowych C 12 - C 35 Zakres: C 6 - C 12 ( ) mg/kg s.m. C 12 - C 35 ( ) mg/kg s.m. Metoda chromatografii gazowej (GC) Zawartość węglowodorów benzynowych C 6 - C 12 Zakres: (1-30) mg/kg s.m. Metoda chromatografii gazowej (GC) Zawartość związków organicznych ekstrahujących się n-pentanem Zakres: ( ) mg/kg s.m. PB/AS-91 wydanie 1 z dnia r. PN-EN ISO 20884:2012 PN-EN ISO 20846:2012 PB/ACH-100 wydanie 2 z dnia r. PB/ACH-81 wydanie 1 z dnia r. PB/ACH-124 Wydanie 1 z dnia r. PB/ACH-80 wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 16, 10 października 2013 str. str. 7/8

8 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 297 Status zmian: wersja pierwotna A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 16, 10 października 2013 r. str. 8/8

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1539 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 10 października 2014 r. Nazwa i adres ARQUES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 322 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. AB 322 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 749 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres AB 749 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1110 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2014 r. Nazwa i adres AB 1110 BUREAU

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 086

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 086 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 086 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 29 stycznia 2015 r. Nazwa i adres COBICO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 7 stycznia 2013 r. Nazwa i adres AB 1398

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo