Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT"

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.39 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.39 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.39 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.39, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.39 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.39 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany wspólne dla całego systemu InsERT GT: 1. Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 2. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego

2 trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. 3. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych). 2. W kreatorze dodawania zbiorczo noty odsetkowej umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta. 3. Dodano polecenia, które z poziomu dokumentu handlowego włącza widok Rozrachunki wg dokumentów z odfiltrowanymi wszystkimi rozrachunkami powiązanymi z tym dokumentem. 4. W kreatorze dodawania zbiorczego wezwania do zapłaty umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta. 5. Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 6. Dodano nowy mechanizm obsługi towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu po przekroczeniu określonej wartości sprzedaży dla czynnego podatnika VAT. 7. W parametrach faktur zakupu (oprócz faktur zbiorczych) dodano znacznik "Data magazynowa pobierana z daty zakończenia dostawy". Znacznik ten powoduje wystawienie automatycznego dokumentu magazynowego z datą zakończenia dostawy a nie, jak dotychczas, z datą otrzymania faktury. 8. W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm kontroli aktywności podatnika VIES. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie numeru NIP nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny). 9. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. 10. Dodano możliwość definiowania rozszerzonych pól własnych do obiektu magazyn. 11. W szablonach wiadomości dodano możliwość określania dodatkowych parametrów wiadomości powstającej z szablonu: "adres zwrotny", "dw", "udw", " grupa", znaczniki: "żądaj potwierdzenia", "wiadomość prywatna" i "kasuj załączniki po wysłaniu". 12. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 13. W parametrach paragonów i paragonów imiennych dodano opcję "Po zapisie automatycznie otwórz nowy dokument". Włączenie tego parametru powoduje, że po zapisie paragonu automatycznie otwierane jest okno wystawiania nowego dokumentu. 14. W parametrach dokumentów na zakładce "Ceny" dodano znacznik "Ogranicz precyzję do dwóch miejsc po przecinku". Przełącznik ten pozwala zmniejszyć precyzję cen na wybranych typach dokumentów mimo stosowania w kartotekach towarów cen z czterema miejscami po przecinku. Ma to znaczenie na przykład przy fiskalizacji dokumentów. 15. W parametrach zamówień dodano przełącznik umożliwiający zablokowanie przenoszenia uwag z zamówień na dokumenty, którymi zamówienie jest realizowane. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: 1. Dodano nowe wersje deklaracji skarbowych VAT-7(15),VAT-7K(9), VAT-7D(6). Nowe deklaracje obsługują korekty, wysyłkę elektroniczną oraz nowy system wydruków umożliwiający m.in. podgląd załączników oraz tworzący mniejsze pliki pdf w eksporcie. 2. Dodano nową deklarację VAT-27(1) - Informację podsumowującą o dokonanych transakcjach w obrocie krajowym. Deklarację składają podatnicy podatku od towarów i usług dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT. Deklaracja obsługuje korekty oraz wysyłkę elektroniczną. 3. W słowniku "Ewidencje VAT" dodano znacznik "VAT zwrócony podróżnym/vat rozliczany przez usługobiorcę". Ustawienie znacznika zostanie przeniesione na zapis w ewidencji VAT. 4. Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych). 5. W danych Kontrahenta na zakładce Księgowe, w sekcjach dotyczących Ewidencji VAT dodano możliwość ustawienia miesiąca odliczenia według daty zapłaty. 6. Dodano parametr umożliwiający zastosowanie przypadku szczególnego tylko do kwoty VAT. Zaznaczenie go i wybranie przypadku szczególnego spowoduje, że podczas wpisywania kwoty w wybranej stawce VAT do stawki NPO zostanie przepisana tylko nieodliczana cześć dla kwoty VAT. W przeciwnym wypadku podziałowi ulegnie zarówno kwota Netto, jak i VAT. Parametr jest uwzględniany także podczas importu dokumentów do ewidencji VAT zakupu. 7. Dodano parametr umożliwiający przepisanie daty wystawienia na datę magazynową oraz zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT sprzedaży oraz analogiczny parametr dla daty otrzymania oraz dat wystawienia i zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT zakupu. 8. Dodano parametr umożliwiający uwzględnienie w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D zarówno podstawy opodatkowania, jak i

3 samego podatku przemnożonego przez proporcję bazową dla zakupów proporcjonalnych. 9. Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 10. W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm kontroli aktywności podatnika VIES. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie numeru NIP nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny). 11. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. 12. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. Dodano nowe wersje deklaracji skarbowych VAT-7(15),VAT-7K(9), VAT-7D(6). Nowe deklaracje obsługują korekty, wysyłkę elektroniczną oraz nowy system wydruków umożliwiający m.in. podgląd załączników oraz tworzący mniejsze pliki pdf w eksporcie. 2. Dodano nową deklarację VAT-27(1) - Informację podsumowującą o dokonanych transakcjach w obrocie krajowym. Deklarację składają podatnicy podatku od towarów i usług dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT. Deklaracja obsługuje korekty oraz wysyłkę elektroniczną. 3. W słowniku "Ewidencje VAT" dodano znacznik "VAT zwrócony podróżnym/vat rozliczany przez usługobiorcę". Ustawienie znacznika zostanie przeniesione na zapis w ewidencji VAT. 4. Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych). 5. Dodano funkcję powielania dekretów. 6. W kreatorze dodawania zbiorczo noty odsetkowej umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta. 7. Umożliwiono zbiorcze drukowanie dekretów księgowych. 8. Utworzono Ewidencję kosztów eksploatacji pojazdów, która umożliwia księgowanie kosztów wynikających z tzw. kilometrówki. 9. Dodano możliwość wstawienia funkcji specjalnej "Wynik RZS (-)" w definicji sprawozdań: Bilans, Bilans dla jednostek mikro, Przepływy pieniężne metodą bezpośrednią, Przepływy pieniężne metodą pośrednią oraz w definicji sprawozdań własnych. 10. W danych Kontrahenta na zakładce Księgowe, w sekcjach dotyczących Ewidencji VAT dodano możliwość ustawienia miesiąca odliczenia według daty zapłaty. 11. Dodano parametr umożliwiający zastosowanie przypadku szczególnego tylko do kwoty VAT. Zaznaczenie go i wybranie przypadku szczególnego spowoduje, że podczas wpisywania kwoty w wybranej stawce VAT do stawki NPO zostanie przepisana tylko nieodliczana cześć dla kwoty VAT. W przeciwnym wypadku podziałowi ulegnie zarówno kwota Netto, jak i VAT. Parametr jest uwzględniany także podczas importu dokumentów do ewidencji VAT zakupu. 12. Dodano parametr umożliwiający przepisanie daty wystawienia na datę magazynową oraz zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT sprzedaży oraz analogiczny parametr dla daty otrzymania oraz dat wystawienia i zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT zakupu. 13. Dodano parametr umożliwiający uwzględnienie w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D zarówno podstawy opodatkowania, jak i samego podatku przemnożonego przez proporcję bazową dla zakupów proporcjonalnych. 14. W kreatorze dodawania zbiorczego wezwania do zapłaty umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta. 15. Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 16. W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm kontroli aktywności podatnika VIES. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie numeru NIP nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny). 17. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. 18. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: 1. Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych). 2. Umożliwiono wysyłkę em deklaracji PIT-8C 3. Dodano możliwość zbiorczego wyliczenia PIT-8C.

4 4. Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 5. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. 6. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 7. W wydruku "Zaświadczeni o zatrudnieniu" dodano możliwość wyboru kwoty netto pomniejszonej o składkę zdrowotną oraz umożliwiono wydruk listy wartości wynagrodzeń za wybrane miesiące. Płatne zmiany w Gestorze GT: 1. Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 2. W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm kontroli aktywności podatnika VIES. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie numeru NIP nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny). 3. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. 4. W szablonach wiadomości dodano możliwość określania dodatkowych parametrów wiadomości powstającej z szablonu: "adres zwrotny", "dw", "udw", " grupa", znaczniki: "żądaj potwierdzenia", "wiadomość prywatna" i "kasuj załączniki po wysłaniu". 5. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). Zmiany w wersji 1.39 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Opis zmiany Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych). Dodano mechanizm łączenia wpisów "Było" z "Jest" metodą "przeciągnij i upuść" dla deklaracji VAT-UEK. Dodano funkcję powielania dekretów. W kreatorze dodawania zbiorczo noty odsetkowej umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta. Dodano pola własne rozszerzone dla zapisów w Książce przychodów i rozchodów oraz Ewidencji przychodów. Umożliwiono zbiorcze drukowanie dekretów księgowych. Umożliwiono edycję dokumentów kasowych na zatwierdzonych raportach kasowych. Edycja jest możliwa tylko z poziomu raportu kasowego. Kwota oraz data dokumentu pozostały nieedytowalne. Utworzono Ewidencję kosztów eksploatacji pojazdów, która umożliwia księgowanie kosztów wynikających z tzw. kilometrówki. Dodano możliwość wstawienia funkcji specjalnej "Wynik RZS (-)" w definicji sprawozdań: Bilans, Bilans dla jednostek mikro, Przepływy pieniężne metodą bezpośrednią, Przepływy pieniężne metodą pośrednią oraz w definicji sprawozdań własnych. Umożliwiono wysyłkę em deklaracji PIT-8C W danych Kontrahenta na zakładce Księgowe, w sekcjach dotyczących Ewidencji VAT dodano możliwość ustawienia miesiąca odliczenia według daty zapłaty. Dodano możliwość zbiorczego wyliczenia PIT-8C. Umożliwiono import faktur wewnętrznych wystawionych na podmiot. Dodano ostrzeżenie przy próbie zapisu dokumentu w Ewidencji VAT sprzedaży w transakcji "odwrotne obciążenie - sprzedaż", w stawce "oo" oraz wystawionej na kontrahenta nie posiadającego nazwy lub NIP-u.

5 Poprawiono wczytywanie plików mt940 dla transakcji bez danych kontrahenta lub rachunku bankowego dla następujących parserów: Parser ING - BusinessOnLine, IngOnLine, Multicash, Parser Kredyt Bank, Parser Millennium, Parser Raiffeisen - RaiffeissenOnLine, Parser PKO BP. W parametrach Ewidencji VAT dodano znacznik "Blokuj dodawanie zapisów VAT do nieistniejących okresów". Poprawiono wydajność liczenia zrealizowanych oraz niezrealizowanych różnic kursowych. Poprawiono wydajność wyświetlania listy operacji bankowych. W parametrach Ewidencji VAT dodano znacznik "Blokuj dodawanie zapisów VAT do nieaktywnych okresów". Poprawiono wydajność wyświetlania listy dokumentów kasowych. W pośrednim pliku ML, tworzonym podczas eksportu operacji bankowej do pliku elixir (opcja wyślij do Homebankingu), w węźle <Przelew> dodano węzeł <IdOperBank>, zawierający id eksportowanej operacji bankowej. Poprawiono problem importu dokumentów handlowych zapłaconych kartą w sytuacji, gdy zmieniono centrum autoryzacji kart płatniczych w pozycji słownika "Płatność kartą przy sprzedaży". W naliczaniu odsetek ustawowych uwzględniono, czy termin płatności nie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Umożliwiono odłączenie części środka trwałego tylko dla wartości podatkowej lub tylko dla wartości bilansowej. Dodano parametr umożliwiający zastosowanie przypadku szczególnego tylko do kwoty VAT. Zaznaczenie go i wybranie przypadku szczególnego spowoduje, że podczas wpisywania kwoty w wybranej stawce VAT do stawki NPO zostanie przepisana tylko nieodliczana cześć dla kwoty VAT. W przeciwnym wypadku podziałowi ulegnie zarówno kwota Netto, jak i VAT. Parametr jest uwzględniany także podczas importu dokumentów do ewidencji VAT zakupu. Dodano parametr umożliwiający przepisanie daty wystawienia na datę magazynową oraz zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT sprzedaży oraz analogiczny parametr dla daty otrzymania oraz dat wystawienia i zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT zakupu. Poprawienie problemu z odczytywaniem daty wyciągu dla plików MT940 dla parsera BZWBK - Moja Firma Plus. Zmieniono sposób kwalifikowania środków trwałych amortyzowanych jednorazowo do limitu z daty OT na datę pierwszej amortyzacji. Dodano polecenia, które z poziomu dokumentu handlowego włącza widok Rozrachunki wg dokumentów z odfiltrowanymi wszystkimi rozrachunkami powiązanymi z tym dokumentem. Dodano parametr umożliwiający uwzględnienie w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D zarówno podstawy opodatkowania, jak i samego podatku przemnożonego przez proporcję bazową dla zakupów proporcjonalnych. W module Operacje na środkach trwałych dodano kolumnę status księgowy. Umożliwiono pokazanie kolumny z kategorią pozycji na liście kont w schemacie importu. Umożliwiono dekretację automatyczną dokumentów, w sytuacji gdy dla dekretów księgowych ustawiono wymagane pola własne bez wartości domyślnej. Poprawiono problem powodujący zawieszenie się programu przy próbie edycji dekretu stworzonego za pomocą narzędzia "Rozliczanie różnic kursowych". Dla deklaracji PIT-36(20) dodano przepisywanie danych adresowych podatnika do danych adresowych małżonka, gdy wybierze się wspólne rozliczanie z małżonkiem. Uaktualniono wzorce wydruku dla przelewów na organy celne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Dla bankowości on-line banku mbank CompanyNet poprawiono wykrywanie sytuacji, gdy udało się przesłać transakcję oczekującą do systemu banku, jednak nie udało odczytać się odpowiedzi od systemu banku. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, gdy podczas wysyłania transakcji zalogowano się na ten sam login poprzez stronę WWW albo inną końcówkę lub gdy zostało przerwane połączenie internetowe. Uszczegółowiono komunikat przy usuwaniu dokumentów handlowych zapłaconych przelewem lub gotówką o numer wyciągu bankowego lub raportu kasowego, na którym znajduje się operacja bankowa lub dokument kasowy. W kreatorze dodawania zbiorczego wezwania do zapłaty umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta. Umożliwiono import dokumentów handlowych do ewidencji VAT, w sytuacji gdy dla zapisów w ewidencji ustawiono wymagane pola własne bez wartości domyślnej. Poprawiono rozliczanie przez skojarzenie dla rozrachunków wystawionych w walucie i spłacanych w PLN. W bardzo specyficznych i rzadkich sytuacjach dochodziło do niezgodności w kwocie pozostałej spłaty. Uszczegółowiono komunikat przy usuwaniu faktur sprzedaży oraz faktur zakupu z metodą kasową o dowód księgowy powstałego obiektu rozliczenie w przypadku, gdy rozliczenie zostało przekazane do księgowości.

6 Zmieniono sposób edycji pól własnych na dokumentach kasowych znajdujących się na zatwierdzonym raporcie kasowym. Teraz pola własne można edytować tylko z poziomu zatwierdzonego raportu. Zoptymalizowano pracę z wielu stanowisk jednocześnie w module Homebanking. Dodano usuwanie znaku tabulacji w danych kontrahenta przy wysyłaniu transakcji oczekującej do systemu bankowości on-line mbank CompanyNet. Pojawienie się takiego znaku w danych kontrahenta uniemożliwiało wysłanie transakcji oczekującej. Poprawiono działanie opcji "Weryfikuj e-deklarację" dostępnej z poziomu edycji deklaracji skarbowej. Opcja "Weryfikuj e-deklarację" nie działała poprawnie, gdy deklaracje VAT-UE lub VAT-UEK nie miały wypełnionych wartości naliczeniowych oraz opcja uwzględniała usunięte załączniki, jeśli nie dokonało się wcześniej zapisania deklaracji skarbowej. Poprawa dokumentu handlowego powiązanego z niezatwierdzonym raportem kasowym nie powodowała odświeżenia salda na raporcie kasowym. Zoptymalizowano moduły rozrachunków oraz moduł "Operacje bankowe". Optymalizacja polega na usunięciu niepotrzebnego sprawdzania dostępu użytkownika do bankowości on-line przy wyświetlaniu menu kontekstowego. Poprawiono obsługę ostrzeżenia o braku deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za poprzedni okres. Ostrzeżenie pojawiało się mimo istnienia odpowiedniej deklaracji w przypadku, gdy zmieniono metodę rozliczania VAT. Poprawiono działanie klucza rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT GT\WydrMan \1.0\Deklaracje\DrukarkaIglowa tak by działał również dla wydruku ekonomicznego deklaracji. Poprawiono mechanizm podglądu (F9) na liście kontrahentów przy wystawianiu zbiorczej noty odsetkowej. Podgląd nie pokazywał danych dla pracownika. W parametrach VAT dodano parametr wyłączający ostrzeżenie o braku kontrahenta w kartotece oraz parametr wyłączający ostrzeżenie o zmianie ustawienia "włącz korygowanie VAT". Uwzględniono ustawienie "Terminu płatności dla kredytu kupieckiego" w kartotece Kontrahenta przy tworzeniu rozrachunku z dekretu. Poprawiono wydruk dokumentu zmiany sposobu amortyzacji środka trwałego. Poprawiono komunikat przy usuwaniu dekretu księgowego w sytuacji, gdy nie udało się odczytać dokumentu źródłowego. W rzadkich przypadkach pojawiał się w takich sytuacjach komunikat "Nieokreślony błąd". Poprawiono wydruk numeru referencyjnego na deklaracjach skarbowych wysyłanych elektronicznie. Wcześniej numer referencyjny wychodził z rubryki "Nr dokumentu" i nachodził na rubrykę "Status". Zoptymalizowano filtrowanie dokumentów w module "Dokumenty do dekretacji" dla filtra "typ" o wartościach "(wszystkie wg zdefiniowanych schematów)" oraz "(wybrane)". Dla parsera pliku mt940 "Parser BreBank - ibre, BreSok" oraz bankowości on-line mbank CompanyNet umożliwiono wczytywanie plików wyciągu oraz pobieranie historii transakcji wygenerowanej przez bank w języku angielskim. Poprawiono działanie filtra flaga w oknie "Koryguj koszty podatkowe". Umożliwiono podanie wcześniejszej daty zapłaty niż data wystawienia/otrzymania w korektach podatku VAT. Poprawiono działanie znacznika "Kopiuj pole tytułem z rozrachunku powiązanego z dekretem do pola treści pozycji" w parametrach "Dekrety księgowe". Znacznik nie zaznaczał opcji "Kopiuj tytułem do treści pozycji" w oknie "Rozrachunek powiązany z zapisem na kontach" w sytuacji, gdy zmieniono typ rozrachunku, np. z należności na spłatę zobowiązania. W parametrach KPiR oraz ewidencji Przychodów dodano parametr wyłączający ostrzeżenie o braku kontrahenta w kartotece. W parametrach KPiR dodano parametr wyłączający ostrzeżenie o zmianie ustawienia "włącz korygowanie KUP". W menu kontekstowym modułu "Eksploatacja pojazdów" dodano opcje "Księguj" oraz "Odksięguj". Dostosowano okno schematów importu do wysokości ekranu 768 pikseli. Poprawiono pobieranie daty wystawienia Urzędowego Poświadczenia Odbioru. We wzorcu wydruku "Ewidencja VAT zakupu (2014)" oraz "Ewidencja VAT zakupu, A4 poziomo (2014)" usunięto pustą linię występującą pod NIP-em kontrahenta. Umożliwiono podanie wcześniejszej daty zapłaty niż data zdarzenia gospodarczego dla korekty kosztu uzyskania przychodu. Dodano zabezpieczenie przed cofnięciem skutku magazynowego na dokumencie handlowym, w sytuacji gdy powiązany z nim dokument magazynowy był zadekretowany. W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie InsERT.KontrahentJednorazowy poprawiono błąd związany z ustawianiem wartości atrybutu Nazwa. Problem występował tylko wówczas, gdy domyślny typ kontrahenta w parametrach systemu ustawiony był na wartość "Osoba".

7 Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). Dodano obsługę drukarki fiskalnej Farex Flex. Dodano nowy mechanizm obsługi towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu po przekroczeniu określonej wartości sprzedaży dla czynnego podatnika VAT. Rozwiązano problem z ustalaniem podstawy zasiłku chorobowego w przypadku zaznaczenia w danych wdrożeniowych, że pracownik chorował w jednym z trzech miesięcy przed wdrożeniem programu. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD w wersji 2.01 W parametrach faktur zakupu (oprócz faktur zbiorczych) dodano znacznik "Data magazynowa pobierana z daty zakończenia dostawy". Znacznik ten powoduje wystawienie automatycznego dokumentu magazynowego z datą zakończenia dostawy a nie, jak dotychczas, z datą otrzymania faktury. Dodano zabezpieczenie przed zmianą lub usunięciem używanej jednostki miary. Poprawiono problem z przekazywaniem komunikatów z własnych rozwiązań bazodanowych użytkownika (opartych o funkcję RAISEERROR) do obiektów typu słownik. Na podglądzie F9 faktury sprzedaży poprawiono błędnie pokazywaną ilość dla pozycji przyjęcia opakowania zwrotnego. Poprawiono działanie skrótów klawiszowych w programie Kasiarz GT w module "Operacje" po wybraniu linku "Towary". W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono pod względem wydajnościowym odczyt wartości części atrybutów obiektu InsERT.GodzinyPracy. Dotychczas w celu określenia wartości np. atrybutu "RodzajDnia" program analizowała wszystkie wyjątki czasu pracy związane z danym pracownikiem. W tej chwili analizowane są tylko wyjątki czasu pracy z określonego dnia. Udostępniono znacznik "VAT rozliczany przez usługobiorcę" w schematach importu dla transakcji VAT "import usług (podatek należny) - IMUn". Poprawiono błąd powodujący podwójne wyświetlanie dokumentów magazynowych. Problem pojawiał się, gdy do dokumentu magazynowego z wypełnionym polem własnym wystawiono zwykłą fakturę, a następnie na dokumencie magazynowym automatycznym ponownie uzupełniano pole własne. W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm kontroli aktywności podatnika VIES. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie numeru NIP nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny). Rozwiązano problem dearchiwizacji baz danych o wielkości backupu przekraczającego 4 GB utworzonych za pomocą Harmonogramu. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. Poprawiono błąd powodujący w niektórych sytuacjach nieoczekiwane zamykanie programu podczas podglądu F3 faktur VAT marża. Poprawiono błąd fiskalizacji paragonu na kilku drukarkach fiskalnych Novitus. Poprawiono nieprawidłowe drukowanie ilości i jednostki miary na wzorcu "FS akcyza, dokument dostawy 2013". Dodano możliwość wysyłki pocztą elektroniczną większości wydruków dotyczących pracownika. Dla wydruku "odcinek z wypłaty" także zbiorczo. Rozwiązano problem polegający na tym, że przy dearchiwizacji padało pytanie o hasło nawet dla archiwów niezabezpieczonych hasłem. Problem dotyczył archiwów wykonanych przez harmonogram. Poprawiono przenoszenie form płatności z zamówienia na paragon, w sytuacji, gdy paragon wystawiony został z innym typem cen niż zamówienie i wskutek przeliczeń wartość z zamówienia ulegała pomniejszeniu na paragonie. W związku z wyłączeniem przez GUS poprzedniej wersji wyszukiwarki danych adresowych usunięto znacznik "Używaj nowej wyszukiwarki GUS" z interfejsu. Podczas procesu rejestracji dodano możliwość wyboru z listy sprzedawców licencji. Poprawiono sterownik kas fiskalnych Novitus Nano E i Soleo - usunięto błąd "Operacja nie jest obsługiwana" W zakładce Szczegóły, w podglądzie działania dodano określenie godzin rozpoczęcia i zakończenia działania. W zakładce Szczegóły, w podglądzie klienta dodano numer NIP. W oknie wysyłania wiadomości zbiorczej dodano liczbę wybranych adresatów.

8 W zestawieniach "Podliczenie dnia - dokumenty" i "Podliczenie okresu - dokumenty" w sekcji "Wydania" rozdzielono pozycję "Wydania powiązane z handlowymi" na pozycje "Wydania powiązane ze sprzedażą" i "Wydania powiązane z zakupem" oraz w sekcji "Przyjęcia" rozdzielono pozycję "Przyjęcia powiązane z handlowymi" na "Przyjęcia powiązane ze sprzedażą" i "Przyjęcia powiązane z zakupem". W module towarów i usług dodano pozycję w menu kontekstowym oraz klawisz skrótu umożliwiające bezpośrednie otwarcie okienka kalkulacji cen kartoteki towaru. Dodano sygnalizację dźwiękową w sytuacji, gdy podczas wprowadzania towaru na dokument za pomocą czytnika kodów kreskowych towar nie zostanie odnaleziony w bazie Subiekta. Ponieważ dźwięk jest emitowany przez Subiekta a nie przez czytnik kodów kreskowych wymagane jest włączenie dźwięków w komputerze. W module działań dodano kolumny: "liczba uczestników z personelem" i "liczba uczestników bez personelu". Poprawiono występujące podczas poprawy dokumentu nadpisywanie miejsca wystawienia danymi domyślnymi. Sytuacja występowała jedynie przy ustawieniu w parametrach opcji "Pobierz z danych magazynu". W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "ECP" dodano metodę "UsunWpisy" umożliwiającą usuwanie wpisów z ewidencji czasu pracy pracownika. Poprawiono problem z przekazywaniem komunikatów z własnych rozwiązań bazodanowych użytkownika opartych o tabelę nz Finanse (związanych z funkcją RAISEERROR). W interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem z wydrukiem do pliku dokumentu WZ powstałego z zamówienia ZK. Nie drukował się numer powiązanego ZK. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu SuPozycjaKorekty dodano atrybut OpisPoKorekcie umożliwiający przypisanie opisu do pozycji korekty. W informatorze towaru na zakładce "Kontrahenci" dodano filtr dotyczący skutku magazynowego dokumentu. Dodano nowy wzorzec wydruku 'FS akcyza', zawierający kolumny z kwotą i wartością akcyzy na pozycjach oraz podsumowaniem wartości akcyzy. W zestawach danych dla naklejek poprawiono działanie filtra stanu towaru większego lub mniejszego od stanu minimalnego. Poprawiono pojawiające się niekiedy na fakturach VAT marża problemy z ilością na dyspozycjach towaru oraz przy sprzedaży z dostaw. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu Insert.Dzialanie dodano atrybut FormaDzialaniaWindykacyjnegoId. Atrybut umożliwia ustawienie formy działania windykacyjnego. W informatorze o towarze na zakładkach 'Zakup' i 'Sprzedaż' dodano możliwość włączenia kolumn 'Rabat', 'Cena netto przed rabatem', 'Cena netto po rabacie', 'Wartość netto przed rabatem', 'Wartość netto po rabacie', 'Cena brutto przed rabatem', 'Cena brutto po rabacie', 'Wartość brutto przed rabatem', 'Wartość brutto po rabacie'. W interfejsie programistycznym Sfera obiekt InsERT.KontrahentJednorazowy uzupełniono o atrybuty StatusAkcyzowy i PodatekAkcyzowy. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "TowaryManager" dodano metody: "WczytajTowarWg" i "IstniejeWg". Metody te umożliwiają sprawdzenie istnienia towaru oraz wczytanie towaru według określonego kryterium wyszukiwania. Dotychczasowe analogiczne metody "WczytajTowar" i "Istnieje" obiektu "TowaryManager" w celu sprawdzenia czy dany towar istnieje przeszukiwały zawszę bazę danych po symbolu, podstawowym kodzie kreskowym, dodatkowym kodzie kreskowym i jego identyfikatorze. Nowe metody pozwalają przeszukać bazę danych tylko według jednego kryterium wyszukiwania. Poprawiono problemy z pojawianiem się w systemie Windows 8.1 niepowiązanych z danym dokumentem sekcji na wydruku korekty faktury sprzedaży do nieistniejącego dokumentu. Poprawiono wyświetlanie wskaźnika postępu podczas wyliczania danych w zestawieniu "Raport o dokumentach". Poprawiono wydruk danych adresowych odbiorcy na fakturze, jeśli adres odbiorcy uległ zmianie po wystawieniu faktury. Poprawiono obsługę adresu dostawy przy zmianie kontrahenta na dokumencie. Obecnie adres dostawy poprzedniego kontrahenta jest automatycznie usuwany i pojawia się informujący o tym komunikat. Poprawiono sposób przenoszenia form i terminów płatności z paragonów na faktury detaliczne. Poprawiono błędne działanie przeceny w sytuacji, gdy przy zerowej cenie kartotekowej zastosowano algorytm wyliczania cen z sumy cen składników kompletu. Rozwiązano problem niedziałania przełącznika "Składnik 'dodatek za nadgodziny' obejmuje" w parametrach czasu pracy. W rachunkach do umów cywilnoprawnych rozdzielono podstawy składek chorobowej i wypadkowej dzięki czemu w wypadku ograniczenia dobrowolnej składki chorobowej przesyłane są prawidłowe dane do programu Płatnik.

9 W mechanizmie przecen usunięto błąd uniemożliwiający wybór towarów o stanie niezerowym na wszystkich magazynach. Poprawiono błędny opis daty na wydrukach graficznych "KFS standard" "KFS przedpłaty" - pojawiał się opis "Data zakończenia dostaw/usług" zamiast "Data otrzymania zaliczki". Dotyczyło to wydruków korekt do faktur zaliczkowych cząstkowych. Poprawiono błąd powodujący ignorowanie wprowadzonej dla nowego towaru jednostki miary zakupu lub sprzedaży innej niż jednostka podstawowa. Rozwiązano problem nieznikania powiązania szansy sprzedaży z zamówieniem po skasowaniu zamówienia. Poprawiono działanie mechanizmu importu towarów dla kas fiskalnych Posnet Neo EJ Plus w związku z użyciem nowego BIOS'u w tych urządzeniach. Rozwiązano problem błędnego uzupełniania do pensji minimalnej w przypadku przedłużania umowy w trakcie miesiąca i przy wystąpieniu nadgodzin. Rozwiązano problem występujący przy poprawianiu wystąpienia w dniu zadania cyklicznego dopisanego na podstawie szansy sprzedaży, w którym zmieniono firmę na pracownika firmy. Rozwiązano problem zawyżania wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego w przypadku zwolnienia u poprzedniego pracodawcy i zatrudnienia w "naszej" firmie w tym samym miesiącu kalendarzowym. Przywrócono przenoszenie uwag z paragonu na fakturę detaliczną. W przypadku wystawiania faktury do wielu paragonów uwagi przenoszone są tylko z pierwszego paragonu. Na kolejność przetwarzania ma wpływ sposób sortowania paragonów. Przy zbiorczym wydruku faktur zaliczkowych poprawiono błąd powodujący zmianę kwot wykazywanych w tabelce poprzednich zaliczek. Problem występował w sytuacji, gdy kolejne zaliczki były przyjmowane w walucie innej niż PLN i miały różne kursy waluty. Poprawiono błąd powodujący przestawianie kursora na liście w module Rozrachunki wg dokumentów po poprawie rozrachunku. Poprawiono błąd powodujący w specyficznych przypadkach zmianę jednostki miary podczas edycji zwrotu do paragonu. Poprawiono błąd uniemożliwiający usuwanie nieużywanych dodatkowych jednostek miary. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "KontrahenciManager" dodano metody: "WczytajKontrahentaWg" i "IstniejeWg". Metody te umożliwiają sprawdzenie istnienia kontrahenta oraz jego wczytanie według określonego kryterium wyszukiwania. Dotychczasowe analogiczne metody "WczytajKontrahenta" i "Istnieje" obiektu KontrahenciManager w celu sprawdzenia czy istnieje dany kontrahent przeszukiwały zawszę bazę danych po symbolu, NIP-ie i jego identyfikatorze. Nowe metody pozwalają przeszukać bazę danych tylko według jednego kryterium wyszukiwania. W module Parametry kontrahenta dodano znacznik Formatuj nazwę kontrahenta z GUS. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne formatowanie pobranych danych. Funkcja ta zamienia w nazwie kontrahenta wszystkie słowa zapisane wielkimi literami na wyrazy pisane z wielkiej litery. Dodano możliwość definiowania rozszerzonych pól własnych do obiektu magazyn. W szablonach wiadomości dodano możliwość określania dodatkowych parametrów wiadomości powstającej z szablonu: "adres zwrotny", "dw", "udw", " grupa", znaczniki: "żądaj potwierdzenia", "wiadomość prywatna" i "kasuj załączniki po wysłaniu". W module sprzedaży detalicznej dodano do mechanizmów filtrowania i wyszukiwania (F7 i F8) wyszukiwanie według Instynktu nabywcy. Wyszukiwanie dotyczy tylko paragonów imiennych. W zestawach danych do naklejek dodano mechanizm zapamiętywania wybranych przez użytkownika kolumn. Z przyczyn technicznych po zmianach dokonanych przez użytkownika niedostępny jest wybór kolumn domyślnych. Poprawiono błąd polegający na tym, że w czasie dodawania pola rozszerzonego SQL nie był powielany filtr SQL na podtypy i korekty. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). Poszerzono możliwości filtrowania deklaracji ZUS z dowolnie wybranego roku. Tworząc notę zbiorczo dla każdego dłużnika, program wyświetlał okno zbiorczego drukowania nawet jeśli powstała jedna nota zbiorcza. W przypadku zaznaczenia opcji "osobno dla każdej należności" program zawsze drukował tylko pierwszą notę nawet jeśli powstawało kilka not. Poprawiono zbiorcze drukowanie not odsetkowych w module Windykacja. Do tej pory przy zaznaczeniu kilku działań windykacyjnych powiązanych z notą odsetkową, program drukował notę na wzorcu typu "Nota odsetkowa zbiorcza", nawet jeśli dokument powiązany był z notą odsetkową, a nie z notą odsetkową zbiorczą. W mechanizmie kopiowania specyfikacji towarowej między dokumentami dodano wyświetlanie dymka prezentującego ilość wklejonych ze schowka pozycji dokumentu.

10 Poprawiono ustawianie fokusu w oknie wyszukiwarki danych adresowych z bazy GUS-u w momencie, gdy pojawia się konieczność przepisania z obrazka kodu autoryzującego. W takiej sytuacji fokus jest teraz automatycznie ustawiany na pole służące do wpisania kodu. W niektórych filtrach F7/F8 umożliwiono wyszukiwanie znaków specjalnych (,.-!?:\) w taki sam sposób jak wyszukiwanie liter. Zmiany dotyczą filtrów niebazujących na mechanizmie Instynktu, np. 'Wyszukaj według cech nabywcy', 'Wyszukaj według cech odbiorcy', 'Wyszukaj według opisu na pozycji' itd. Modyfikacje dotyczą widoków modułów faktur, korekt, paragonów, zamówień, wydań i przyjęć magazynowych. Poprawiono błąd skutkujący brakiem grida z zawartością automatycznego wydania zewnętrznego. Błąd pojawiał się przy próbie sprzedaży ilości towaru poniżej 0,001 jednostki podstawowej. Możliwe to było na przykład poprzez utworzenie jednostki dodatkowej będącej 0,001 jednostki podstawowej, a następnie próbę sprzedaży towaru w ilości 0,1 jednostki dodatkowej. Obecnie program nie wstawia takiej pozycji na dokument autowz, zachowując się analogicznie do próby sprzedaży zerowej ilości towaru. Naprawiono problem nieaktualizowania miejsca wystawienia faktury zakupu podczas zmiany kontrahenta przy poprawie dokumentu. W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie "SuBrak" poprawiono odczyt atrybutów "TowarSymbol" i "TowarNazwa". Problem występował tylko w przypadku odczytu braków magazynowych na dokumencie korekty faktury sprzedaży. Zablokowano możliwość zmiany daty na wydaniu zewnętrznym, do którego wystawiono fakturę. Dotychczas po zmianie daty, przy próbie zapisu wydania zewnętrznego pojawiał się błąd integralności. W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość ustawienia atrybutów ProducentId i DostawcaId obiektu InsERT.Towar na wartość brak. Poprawiono błąd uniemożliwiający w pewnych sytuacjach wyłącznie zaznaczenia adresu dostawy. W interfejsie programistycznym Sfera zbiór wyliczeniowy enum DokVatPrzypSzczegolnyEnum został uzupełniony o wartość gtadokvatprzypszczeksplpojazd50, umożliwiający określenie wprowadzanego zapisu VAT, jako przypadku związanego z eksploatacją pojazdu z 50% odliczeniem. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów InsERT.Kontrahent i InsERT.KontrahentJednorazowy dodano atrybut CzynnyPodatnikVAT, umożliwiający oznaczanie kontrahenta, jako czynnego podatnika. Rozwiązano problem błędnego wyświetlania pola opis na liście towarów w szansie sprzedaży jeśli towar dodano do kartoteki z szansy sprzedaży. Poprawiono problemy występujące przy wyliczaniu kwot na korektach faktur zakupu wystawionych do faktur z naliczonymi funduszami promocji. Problemy występowały w przypadku poprawiania korekty z jednoczesnym wyłączaniem naliczonych wcześniej funduszy promocji. Poprawiono problem braku reakcji linka "Dodaj adres dostawy" w sytuacji, gdy wybrany kontrahent nie miał wprowadzonych danych adresowych. Na wydrukach tekstowych faktury detalicznej poprawiono kolejność wykazu paragonów, na podstawie których wystawiono fakturę. Kolejność jest teraz zgodna z kolejnością na wydrukach graficznych. W parametrach kontrahentów dodano znacznik "Dodaj miejscowość do pola ulicy, jeżeli jest różna od poczty". Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że w trakcie pobierania danych adresowych z bazy GUS, w danych kontrahenta zapisywana będzie także nazwa miejscowości, w której zlokalizowany jest urząd pocztowy skojarzony z wyszukanym adresem. Przywrócono przenoszenie kategorii z paragonu na fakturę detaliczną. Błąd pojawił się po wprowadzeniu możliwości wystawienia faktury detalicznej do wielu paragonów. Obecnie na fakturze ustawiana jest kategoria zgodna z pierwszym przetwarzanym paragonem. Do list faktur sprzedaży, korekt sprzedaży, sprzedaży detalicznej, zwrotów detalicznych, zamówień od klientów, faktur zakupu oraz korekt zakupu dodano kolumny z formami płatności na dokumencie oraz z terminem płatności. W parametrach paragonów i paragonów imiennych dodano opcję "Po zapisie automatycznie otwórz nowy dokument". Włączenie tego parametru powoduje, że po zapisie paragonu automatycznie otwierane jest okno wystawiania nowego dokumentu. Umożliwiono skopiowanie specyfikacji towarowej z listy braków stanów magazynowych, za pomocą skrótu Ctrl+K. Skopiowana lista może zostać następnie wklejona na dowolny dokument magazynowy lub handlowy (Ctrl+L). W interfejsie programistycznym Sfera w wyświetlanej liście dokumentów (za pomocą obiektu "SuDokumentyLista") dodano możliwość wyświetlenia kolumny "Uwagi". W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "SuBrak" dodano atrybut "TowarId". Atrybut pozawala odczytać bazodanowy identyfikator (pole tw_id z tabeli tw Towar) towaru, którego brakuje w stanach magazynowych. Zwiększono precyzję określania momentu zakończenia szkoły do dokładnej daty. Dzięki temu staż pracy jest określany dokładniej. Przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego dla uczniów umożliwiono nieuzupełnianie jej do podstawy liczonej z pensji minimalnej. Umożliwiono zmianę rozmiaru okna kalkulacji cen w kartotekach towarów i usług.

11 Dodano parametr określający domyślny filar ZUS ustawiany w ewidencji osobowej. Poprawiono działanie mechanizmu "Potraktuj opakowanie jako towar" na fakturach zbiorczych w przypadku, gdy opakowania były dodawane bezpośrednio na fakturę. Dodano możliwość wydruku faktur VAT na drukarce fiskalnej EPSON TM-T801FV. Poprawiono mechanizm kontroli wartości dokumentów nienaliczających podatku VAT (np. MM) przy wybraniu opcji "wartość netto w stawce mniejsza niż". Dotychczas program działał tak jakby została wyłączona całkowicie możliwość zapisu. Jednocześnie nie pojawiał się komunikat o przyczynie braku reakcji na próbę zapisu dokumentu. Poprawiono błąd uniemożliwiający zapis dokumentu magazynowego dla kontrahenta mającego zaznaczony znacznik "Metoda kasowa". W działaniu na zakładce dokument udostępniono wykonanie podstawowych operacji na wystawionym dokumencie. Poprawiono błąd powodujący brak grida z wynikami zestawienia "Przyjęcia magazynowe według kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów" oraz "Wydania magazynowe według kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów". Problem pojawiał się w sytuacji gdy na dokumencie przyjęcia lub wydania wprowadzona została pozycja z zerową ilością. W zestawieniu "Rozrachunki z odsetkami" poprawiono problem powodujący brak danych w kolumnach z nazwą i wartościami w przypadku gdy kontrahent ma 51 znaków w nazwie. Rozwiązano problem zamykania się aplikacji przy zarządzaniu powiązaniami klienta wywołanym z podglądu pod listą klientów. Poprawiono błąd umożliwiający zdublowanie kodu kreskowego podczas dokonywania zmian danych w kartotekach towarów mimo włączenia zabezpieczenia w parametrach programu. Poprawiono błąd w wyszukiwarce danych adresowych GUS polegający na nieprawidłowej obsłudze sytuacji, w której użytkownik jednocześnie w tym samym zapytaniu do bazy GUS-u podał błędny numer NIP kontrahenta i poprawnie przepisany kod z obrazka autoryzującego. Program wówczas niepotrzebnie komunikował o konieczności powtórnego podania kodu autoryzującego. Na korektach dodano mechanizm "potraktuj opakowanie jak towar". Jego działanie obejmuje korektę do nieistniejącego dokumentu oraz nowe pozycje na korekcie do istniejącego dokumentu. Nie obejmuje natomiast pozycji pochodzących z korygowanego dokumentu. W takim przypadku należy skorygować opakowanie na zero, a następnie dodać w odpowiedniej ilości jako nową pozycję z wykorzystaniem mechanizmu "potraktuj opakowanie jak towar". W parametrach dokumentów na zakładce "Ceny" dodano znacznik "Ogranicz precyzję do dwóch miejsc po przecinku". Przełącznik ten pozwala zmniejszyć precyzję cen na wybranych typach dokumentów mimo stosowania w kartotekach towarów cen z czterema miejscami po przecinku. Ma to znaczenie na przykład przy fiskalizacji dokumentów. Na fakturach i korektach poprawiono problem z ujemną ilością wprowadzonego opakowania zwrotnego przekształconego następnie na towar. Poprawiono problem braku możliwości zapisu dokumentu w Ewidencji VAT wystawionego na kontrahenta bez uzupełnionego Państwa oraz z transakcją VAT, dla której sprawdzana jest poprawność kraju kontrahenta, np. eksport towarów (poza UE) czy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Rozwiązano problem nieuwzględniania zapytania SQL wybierającego płatnika dla odbiorcy, przy wystawianiu zamówienia na podstawie szansy sprzedaży. Poprawiono szybkość wyświetlania zakładki "Kontrahenci" w informatorze towaru. Poprawiono błąd powodujący problem z usunięciem zadekretowanego wydania zewnętrznego, gdy po usunięciu faktury usunięte zostało powiązane z nią automatyczne wydanie zewnętrzne. Zoptymalizowano działanie mechanizmów wczytujących dane o odbiorcach płatnika i płatnikach odbiorcy podczas wystawiania dokumentów w przypadku pracy na dużej bazie danych. Poprawiono działanie uprawnienia dotyczącego dostępu do strony głównej programu. Poprawiono błąd występujący podczas poprawy dokumentu a powodujący pozostawienie bez zmian osoby odbierającej lub wystawiającej dokument mimo zmiany kontrahenta. Poprawiono błąd powodujący umieszczanie danych związanych z fiskalizacją w innej lokalizacji niż wskazana podczas konfiguracji urządzenia fiskalnego. Przy wysyłaniu wiadomości przez użytkownika, który nie jest opiekunem żadnego konta pocztowego program będzie podpowiadał ostatnio wybrane konto. W Ewidencji czasu pracy (na kratce dnia) uwidoczniono atrybuty dni określone w kalendarzu. Rozwiązano problem nieuwzględniania rozszerzenie numeru z dokumentu wzorcowego przy wystawianiu zaplanowane w działaniu dokumentu. Dodano możliwość definiowania pól własnych do składników płacowych. W mechanizmie przenoszenia definicji list użytkownika dokonano zmian nazw list na bardziej zrozumiałe: VATDoKorekty10GridCfg - Koryguj podatek VAT - sprzedaż; VATDoKorekty01GridCfg - Koryguj podatek VAT - zakup; VATOdliczanie00GridCfg - Dokumenty naliczane w dniu zapłaty; VATOdliczanie01GridCfg - Dokumenty odliczane w dniu zapłaty; CWiz2013PageSchematImportu - Kreator Vat (2013) - Schematy

12 Importu; CWiz2014PageSchematImportu - Kreator Vat (2014) - Schematy Importu; Lista_KST - Lista KŚT; RejestrSpVATSvcView - Zestawienie Ewidencja VAT sprzedaży; RejestrZakVATGrupySvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na grupy; RejestrZakVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki; ZakInwestVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne; ZakOdliczCalkVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite; ZakOdliczPropVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia proporcjonalne; ZakZaoVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe; PodsumRejSpVATSvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji sprzedaży VAT; PodsumRejZakVATGrupySvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji zakupów VAT w rozbiciu na grupy; PodsumRejZakVATSvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji zakupów VAT w rozbiciu na stawki; FakturyVATRRSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - faktury VAT RR; SprzedazVATKatSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - sprzedaż wg kategorii; ZakupyVATKatSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - zakupy wg kategorii. Dodano definiowanie skrótów klawiszowych dla modułów "Wydania odbiorcy" i "Przyjęcia dostawcy". W parametrach zamówień dodano przełącznik umożliwiający zablokowanie przenoszenia uwag z zamówień na dokumenty, którymi zamówienie jest realizowane. Przeorganizowano dane pracownika w zakresie numeru PESEL i daty urodzenia. W wydruku "Zaświadczeni o zatrudnieniu" dodano możliwość wyboru kwoty netto pomniejszonej o składkę zdrowotną oraz umożliwiono wydruk listy wartości wynagrodzeń za wybrane miesiące. W informatorze towaru na zakładce "Zamówienia" dodano nowy filtr dotyczący statusu rezerwacji zamówień. W zestawieniu "Ewidencja sprzedaży wyrobów akcyzowych dla odbiorców finalnych" poprawiono mechanizm sortowania. Poprawiono problemy z przenoszeniem centrum rozliczeniowego i terminu płatności przy wystawianiu faktury detalicznej do paragonu. Na zamówieniach wprowadzono możliwość korzystania z trybu automatycznego wczytywania ilości towarów za pomocą czytnika. Tryb automatyczny powoduje wstawienie towaru z domyślną ilością określoną w parametrach oraz automatycznie przechodzi do nowej pozycji towarowej umożliwiając jej szybkie wstawianie. W wydrukach świadectwa pracy obejmującego ciąg umów umożliwiono drukowanie okresów trwania poszczególnych umów. Ponadto przy wykazywaniu wykorzystanego urlopu wypoczynkowego poza liczbą dni dodano informację o liczbie godzin całego wykorzystanego urlopu. Rozwiązano problem nieuzupełniania podstawy składek za osoby przebywające na urlopie wychowawczych do wartości płacy minimalnej. W zestawieniach "Przyjęcia według kontrahentów i asortymentu", "Sprzedaż według kontrahentów i asortymentu", "Wydania według kontrahentów i asortymentu" oraz "Zakup według kontrahentów i asortymentu" w filtrze "grupowanie" rozdzielono grupowanie według towarów na grupowanie według symboli towarów i grupowanie według nazw towarów. W deklaracji Intrastat w kolumnie kod kraju wysyłki/przeznaczenia poprawiono kod Grecji. Dotychczas pojawiał się tam kod "EL" stosowany w greckim numerze NIP, obecnie w deklaracji Intrastat kod "EL" nadpisywany jest kodem "GR" zgodnym z kodem występującym w słowniku kodów krajów deklaracji Instrastat. Poprawiono niewłaściwe działanie klawisza "+" na liście pozycji podczas wypisywania dokumentów. W przypadku niektórych kolumn powodował wstawianie maksymalnej dostępnej ilości towaru. W rachunkach do umów cywilnoprawnych zamieniono blokadę zapisu przy rachunku ryczałtowym na kwotę większą od limitu ryczałtu na ostrzeżenie. Dzięki temu można naliczać rachunki na dowolną kwotę z podatkiem liczonym od kwoty rachunku niepomniejszonego o składki ZUS. Zmiany w wersji 1.39 SP1 1. Dodano nowe wersje deklaracji skarbowych VAT-7(15),VAT-7K(9), VAT-7D(6). Nowe deklaracje obsługują korekty, wysyłkę elektroniczną oraz nowy system wydruków umożliwiający m.in. podgląd załączników oraz tworzący mniejsze pliki pdf w eksporcie. 2. Dodano nową deklarację VAT-27(1) - Informację podsumowującą o dokonanych transakcjach w obrocie krajowym. Deklarację składają podatnicy podatku od towarów i usług dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT. Deklaracja obsługuje korekty oraz wysyłkę elektroniczną. 3. W zestawieniu "Ewidencja sprzedaży VAT" dodano filtr VAT rozliczany przez usługobiorcę/ VAT zwrócony podróżnym. 4. W słowniku "Ewidencje VAT" dodano znacznik "VAT zwrócony podróżnym/vat rozliczany przez usługobiorcę". Ustawienie znacznika zostanie przeniesione na zapis w ewidencji VAT. 5. Dostosowano zestawienie "Podliczenie VAT" do nowych wzorców deklaracji VAT-7/7K/7D. Między innymi rozbito zapisy w transakcji VAT odwrotne obciążenie (sprzedaż) na zapisy dotyczące dostawcy oraz nabywcy. Na zakładce zakupu wydzielono sekcje dotyczące korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.1 ustawy o VAT (nieterminowe płatności). 6. W zestawieniach z grupy Ewidencje VAT oraz w samych modułach Ewidencji VAT umożliwiono w filtrze "typ zapisu" wybór kilku

13 pozycji. Nowy filtr umożliwia wybranie zapisów o typie wpis lub ponowne zaliczenie. 7. W ewidencji VAT sprzedaży dodano kolumny VAT rozliczany przez usługobiorcę oraz VAT zwrócony podróżnym. Umożliwiono też filtrowanie po tych kolumnach. W ewidencji VAT zakupu dodano kolumny VAT rozliczany przez usługobiorcę oraz umożliwiono filtrowanie po tej kolumnie. 8. Poprawiono problem w wyliczaniu VAT-UEK, polegający na porównywaniu wartości z deklaracji VAT-UE do niezaokrąglonych wartości w Ewidencji VAT. Powodowało to pojawianie się wpisów na deklaracji VAT-UEK z taką samą wartością w wierszu "Było" i "Jest". 9. Poprawiono problem polegający na nieaktywnej opcji "Dodaj notę odsetkową" dla przeterminowanych należności, które zostały spłacone. Dodatkowo w kreatorze dodawania noty odsetkowej zbiorczo nie można było wybrać kontrahenta, który miał tylko przeterminowane i spłacone do końca należności. 10. Poprawiono problem braku możliwości usunięcia deklaracji elektronicznej w sytuacji, gdy zaimportowano podpisaną deklarację elektroniczną. 11. Poprawiono obsługę stopki na odcinku B w wydrukach Potwierdzenia sald. 12. Poprawiono problem polegający na błędnie drukowanej nazwie kontrahenta na wydrukach Ewidencji VAT w sytuacji gdy zapis w ewidencji powstał poprzez powielenie rachunku do przejazdu powiązanego z zapisem VAT i została zmieniona nazwa kontrahenta. 13. Poprawiono problem z pobieraniem danych adresowych urzędów skarbowych w programie Gratyfikant GT. 14. Poprawiono problem z weryfikacją w systemie VIES podatników VAT zarejestrowanych w Hiszpanii. Problem objawiał się komunikatem "Błąd połączenia ze stroną www". 15. Poprawiono błąd mogący powodować chwilowy brak odpowiedzi programu w czasie edycji lub dodawania nowych dokumentów handlowych i magazynowych. 16. Poprawiono problem z drukowaniem odpowiedzi systemu VIES. Problem ten występował na systemach Windows 8.1, w których domyślną przeglądarką internetową był program inny niż Internet Explorer. 17. Poprawiono błąd mogący powodować nieprawidłowe automatyczne rozmieszczanie kolumn i dopasowywanie ich szerokości do całkowitego rozmiaru okna lub listy. 18. W zestawieniu "Przeciętne zatrudnienie w okresie" uwzględniono zmiany w zasadach ustalonych przez GUS - między innymi nowe rodzaje absencji, które pomniejszają stan zatrudnienia. 19. W mechanizmie formatowania warunkowego listy poprawiono błąd uniemożliwiający dodanie w module "Plan kont" warunku opartego o kolumnę "Typ konta". 20. Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatu "Nieprawidłowy wskaźnik" w module "Finanse" - "Dokumenty kasowe" - "Operacje" przy próbie wykonania operacji "Dodaj na podstawie". 21. W interfejsie programistycznym Sfera, w funkcjach: "IstniejeWg", "WczytajTowarWg", "WczytajKontrahentaWg" obiektów "TowaryManager" i "KontrahenciManager" poprawiono wyszukiwanie obiektów według ich identyfikatorów. 22. Poprawiono błąd powodujący zamknięcie programu po wejściu na zakładkę "Sprzedaż" w informatorze towaru. 23. Dodano domyślne składniki płacowe umożliwiające naliczanie ryczałtu za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Zmiany w wersji 1.39 HF2 1. Poprawiono problem polegający na niewyliczaniu się zestawienia "Raport z eksploatacji pojazdów", w sytuacji gdy był ustawiony okres obrachunkowy inny niż roczny. 2. Poprawiono błąd związany z odświeżaniem pozycji dokumentu handlowego lub magazynowego. Błąd ten występował w trakcie edycji dokumentu zawierającego, co najmniej kilkadziesiąt pozycji specyfikacji towarowej. Objawiał się tym, że po otwarciu dokumentu do edycji nie wszystkie jego pozycje były widoczne. 3. Naprawiono problem z zapisem faktury zaliczkowej końcowej w przypadku importu dokumentu z pliku epp. Zmiany w wersji 1.39 HF1 1. Rozwiązano problem niegenerowania się deklaracji rozliczeniowych ZUS.

Uwagi do wersji 1.39 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.39 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.39 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 10.06.2015 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

deklaracji. 1. Dodano nową deklarację PIT-36 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny

deklaracji. 1. Dodano nową deklarację PIT-36 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny Uwagi do wersji 1.42 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.12.2015 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.42 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.42 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.42 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.01.2016 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.37 SP1 HF1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.37 SP1 HF1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.37 SP1 HF1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 12.1.2015 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 18.12.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.47 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.47 systemu InsERT GT 1 z 8 2017-02-15 15:49 Uwagi do wersji 1.47 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.2.2017 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu.

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.24 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.24 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 24 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 7.10.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Funkcja GT nexo nexo PRO. Sfera dla Subiekta * - + Zaawansowane pola własne * - + Raporty własne i wydruki +/- własne

Funkcja GT nexo nexo PRO. Sfera dla Subiekta * - + Zaawansowane pola własne * - + Raporty własne i wydruki +/- własne Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności poszczególnych programów z trzech linii InsERT GT (wersja 1.34), InsERT nexo (wersja 1.0) oraz InsERT nexo PRO (wersja 1.0). W zestawieniach zastosowano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011 1. Moduł FINANSE - Opcje faktur a) Wprowadzono nową kartę Koperty, na której można wybrać sposób wydruku faktur, które będą pakowane w koperty. b) Grupa Układ faktury pozwala wybrać wydruk bez koperty

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 29.9.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT.

czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT. czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT. Jest to trzeci z serii PLUSÓW - pakietów stworzonych z myślą o firmach, którym w codziennej pracy

Bardziej szczegółowo

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82

Ulotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82 Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.37 SP6 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.37 SP6 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.37 SP6 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.4.2015 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci

SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Kontrahenci służy do importowania i aktualizowania danych kontrahentów w systemie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 3 Nowa deklaracja VAT-27 3 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 4 Raport Zestawienie rejestrów VAT 4 Zmiany w rejestrach - ulga na złe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo