ZAPYTANIE OFERTOWE. LP nazwa sztuk Partner 1 ABBYY FineReader 11 Professional Edition PL Box (lub równoważna)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. LP nazwa sztuk Partner 1 ABBYY FineReader 11 Professional Edition PL Box (lub równoważna)"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu oprogramowania w ramach projektu My się zmian nie boimy, nr umowy: UDA-POKL / współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 1. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze ul. Długa 23/25, Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących na dzień ogłoszenie zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie FRDL Centrum Mazowsze. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: zakup i dostawa oprogramowania oraz przeszkolenie pracowników z obsługi programu (jeśli dotyczy) dla 6 gmin partnerskich z województwa mazowieckiego: Kotuń (K), Jakubów (J), Miastków Kościelny (MK), Żelechów (Z), Paprotnia (P) LP nazwa sztuk Partner 1 ABBYY FineReader 11 Professional Edition PL Box (lub równoważna) 1 J precyzyjne zachowanie układu strony tryb czarno-biały co najmniej 189 rozpoznawanych języków (w tym j. polski) co najmniej 45 wbudowanych słowników przetwarzanie plików PDF rozpoznawanie: pisma drukowanego i tabel, języków formalnych (C++, Pascal, etc.), znaków subskryptu (r2), prostych formuł chemicznych (np. H20), kodów kreskowych, tekstu w pionie, hiperłącz, nagłówków i stopek oraz numeracji stron, pieczątek przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym, tworzenie e-booków w formacie EPUB lub FB2 pełne zachowanie koloru tekstu otwieranie plików graficznych np. bmp, jpeg, jpeg 2000, tiff, jbig2, dcx, pcx, png xps,dib,wdp, eksport do różnych formatów, w tym: rtf, txt, doc, xls, csv, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, docx, xlsx, pptx, html, scv, Djvu morfologiczne wyszukiwanie tekstu automatyzacja procesu przetwarzania aplikacja do wykonywania zrzutów z ekranu oraz ich rozpoznawania 2 AcyMailing Biznes - usługa newsletter, licencja dożywotnia (lub równoważna) 1 J umożliwia tworzenie automatycznych biuletynów i wysłanie biuletynu co X dni, w tym wszystkich nowo tworzonych artykułów 3 Adobe Acrobat X Pro PL WIN BOX (lub równoważna) 1 J umożliwia tworzenie i edytowanie plików PDF z bogatą oprawą multimedialną umożliwia bezpieczne udostępnianie informacji oraz sprawne gromadzenie opinii w obrębie zespołów umożliwia konwertowanie lub skanowanie do pliku PDF umożliwia eksportowanie i edytowanie plików PDF umożliwia łączenie plików z wielu aplikacji 1

2 umożliwia zwiększona produktywność oraz spójność procesu umożliwia usprawnione recenzowanie dokumentów online umożliwia zbieranie danych za pomocą formularzy PDF obsługujących wypełnianie zapewnia ochronę plików i dokumentów PDF zgodność ze standardami formatu PDF oraz standardami dostępności wyświetlanie, przeszukiwanie i udostępnianie plików PDF 4 Adobe Acrobat X Pro Suite (lub równoważna) umożliwia tworzenie i edytowanie plików PDF z bogatą oprawą multimedialną umożliwia bezpieczne udostępnianie informacji oraz sprawne gromadzenie opinii w obrębie zespołów umożliwia konwertowanie lub skanowanie do pliku PDF umożliwia eksportowanie i edytowanie plików PDF umożliwia łączenie plików z wielu aplikacji umożliwia zwiększona produktywność oraz spójność procesu umożliwia usprawnione recenzowanie dokumentów online umożliwia zbieranie danych za pomocą formularzy PDF obsługujących wypełnianie zapewnia ochronę plików i dokumentów PDF zgodność ze standardami formatu PDF oraz standardami dostępności wyświetlanie, przeszukiwanie i udostępnianie plików PDF 5 Corel Draw Graphicas Suite X5 Cz/Pl (lub równoważna) w ramach gwarancji wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta (lub równoważna) CorelDRAW X5 - intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji wektorowych i układów stron Corel PHOTO-PAINT X5 - profesjonalna aplikacja do edycji zdjęć Corel PowerTRACE X5 - narzędzie do precyzyjnego przekształcania map bitowych w rysunki wektorowe Corel CAPTURE X5 - narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu komputera jednym kliknięciem Corel CONNECT - wbudowany organizer zasobów SWiSH minimax 2 - łatwe w obsłudze narzędzie do tworzenia animacji grafik internetowych PhotoZoom Pro 2 i PHOTO-PAINT - moduł dodatkowy programu Corel do powiększania obrazków cyfrowych wysokiej jakości obrazków clipart i obrazków cyfrowych 1000 profesjonalnych zdjęć o wysokiej rozdzielczości 1000 czcionek OpenType, w tym Windows Glyph List 4 (WGL4) oraz czcionki grawerskie 350 profesjonalnych szablonów 2000 szablonów pojazdów 6 Corel Draw Graphics Suite X6 wraz z obróbką PDF i VideoStudio (lub równoważna) CorelDRAW X6: Intuicyjny edytor ilustracji wektorowych i oprogramowanie DTP Corel PHOTO-PAINT X6: Profesjonalna aplikacja do edycji obrazu Corel PowerTRACE X6: Dokładne przekształcenia map bitowych na postać wektorową Corel Website Creator X6: Oprogramowanie do tworzenia stron internetowych Corel CAPTURE X6: Proste narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu jednym kliknięciem Corel Connect Natychmiastowa wyszukiwarka treści PhotoZoom Pro 2 : Wygodny PHOTO-PAINT plug-in, aby powiększyć cyfrowe obrazy CorelDRAW ConceptShare Interaktywne narzędzie do pracy grupowej wysokiej jakości obrazów clipart i obrazów cyfrowych profesjonalnych, wysokiej rozdzielczości zdjęć cyfrowych 1000 czcionek OpenType, w tym czcionek premium, takich jak Helvetica 350 profesjonalnych szablonów szablonów pojazdów 800 ramek i wzorów 7 Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Premium - wersja wielostanowiskowa, licencja OPEN (lub równoważna) służy do sporządzania aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych pozwala automatycznie konwertować zwykły tekst (utworzony w MS Word) na tekst 1 Z 1 J 3 K, MK, P 3 K, P, MK 2

3 strukturalny w XML, co z kolei pozwala na tworzenie projektów uchwał bezpośrednio w edytorze, bez konieczności wcześniejszego tworzenia tekstu w MS Word, a jednocześnie ujednolica wygląd uchwał tworzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne; pozwala importować akty utworzone w innych formatach i konwertować je na XML, jak również eksportować akty utworzone w XML do innych formatów (PDF, RTF. DOC, DOCX ODT) pozwala wysyłać akty do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym bezpośrednio z poziomu Edytora XML, dzięki integracji z systemem Elektroniczne Dzienniki Urzędowe" pozwala przygotowywać akty do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz zachowywać je w Bazie Aktów Własnych, w celu wypełnienia ustawowego obowiązku prowadzenia i udostępniania zbioru aktów prawa miejscowego 8 Edytor Tekstów Jednolitych XML Legislator Premium, licencja na 2 lata (lub równoważna) pozwala na tworzenie aktów zmieniających, tzw. nowelizacji oraz obwieszczeń o ogłoszeniu tekstu jednolitego pozwala na automatyczne generowanie tekstów ujednoliconych i porównawczych już w momencie tworzenia aktu zmieniającego automatycznie tworzy obwieszczenia z tekstem jednolitym aktu prawnego na podstawie aktu źródłowego oraz wszystkich aktów zmieniających 9 Program Czynsze Infosystem Groszka prowadzenie i rozliczanie czynszu (lub równoważna) generowanie przez program Opłaty Lokalne księgowań wg naliczonych należności dla poszczególnych kont oraz składników możliwość generowania decyzji wg określonego wzorca dla kont, na których występują zaległości (bez względu na rok obrachunkowy lub zaległości tylko z bieżącego roku możliwość generowania faktur i rejestrowania ich w Rejestrze VAT 10 Program do ewidencji dróg, który zakresem powinien obejmować opracowanie systemu referencyjnego w zakresie nazw, numeracji, przebiegów poszczególnych dróg, wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z modułami tematycznymi, inwentaryzację drogowych danych ewidencyjnych w zakresie obligatoryjnym, rozszerzonym o elementy oznakowania pionowego, wraz z wprowadzeniem zebranych informacji do środowiska bazodanowego wdrożonego oprogramowania, szkolenie w zakresie obsługi programu oraz trybu pracy na zgromadzonym zasobie danych 11 Program do gospodarowania odpadami - Zintegrowany System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet WYWOZY (lub równoważna) aplikacja stacjonarna 1 stanowiskowa wraz z instalacją i wdrożeniem - licencja jednostanowiskowa wraz z aplikacją i wdrożeniem (J, P), licencja na 4 stanowiska wraz z aplikacją i wdrożeniem (K) system wspiera obsługę działalności przedsiębiorstw zajmujących się oczyszczaniem umożliwia automatyzację wszelkich czynności związanych z obsługą wywozu odpadów (kartoteki, plan wywozów i realizacja wywozów, fakturowanie, sprawozdawczość, rozliczenia). obsługa wywozu nieczystości stałych i płynnych - program zapewnia plany wywozów oraz kontrolę ich wykonania oraz pozwala generować harmonogramy wywozów oraz ich rozliczanie, posiada system radiowego rozliczania wywozów. obsługa gospodarki magazynowej - program zapewnia ewidencję pojemników ich wyszukiwanie według wskazanych przez użytkownika kryteriów, rozbudowane zestawienia; pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej uwzględniającej obieg dokumentów PZ, WZ,inwentaryzację stanów w pełni wspiera obszar księgowy - w zakresie kontroli przepływów finansowych dekretacji również w ujęciu budżetowym (plan oraz kontrola wykonania planu finansowego) rozrachunki, kasa, upomnienia, wezwania, monity, bieżące naliczanie odsetek, monitorowanie salda kontrahentów wraz z informacją o saldzie na fakturach kontrola obiegu dokumentów - w pełni predefiniowany przez użytkownika i tworzący kompletną ewidencję korespondencji z kontrahentami; ewidencja umów, aneksów, wezwań, monitów, dowolnych dokumentów będących w ewidencji przedsiębiorstwa 12 Program do kosztorysowania Norma STANDARD (lub równoważna) program powinien umożliwiać automatyczną zmiany danych pozycji w sytuacjach, gdy katalog na to pozwala podpowiadać, że są dopuszczalne modyfikacje odpowiednich nakładów i w razie potrzeby automatycznie je wprowadzać 2 J, Z 1 MK 5 K, J, MK, Z, P 3 K, J, P 1 K 3

4 posiadać systemem komunikatów specjalnych, które informują użytkownika o szczególnych warunkach kosztorysowania danej roboty powinien się wyróżniać wygodnym i przejrzystym mechanizmem wyboru pozycji katalogowej, umożliwiającym dowolne edytowanie spisu katalogów z możliwością ich grupowania, zmiany miejsca, tworzenia list ulubionych i prezentacji w postaci drzewa umożliwiać edycję wszystkich danych w kosztorysach w każdym momencie ich tworzenia umożliwiać budowanie pozycji scalonych oraz zapisywania ich do katalogów własnych umożliwiać wyliczania kosztów transportu materiałów lub sprzętu posiadać mechanizm obliczania czasu zapotrzebowania na rusztowania posiadać kilkupoziomowy systemem działów umożliwiać sprawdzanie poprawności kosztorysów poprzez przyrównanie go do katalogów posiadać zainstalowaną przeglądarką kodów CPV oraz dodatkowo wstawianie ich na stronę tytułową i przypisywaniem do działów posiadać rozbudowany systemem definiowania narzutów umożliwiać wymianą kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania za pomocą uniwersalnych plików w formacie ath posiadać książką obmiarów z mechanizmami sum częściowych, obliczeń pomocniczych, komentarzy, odwołań do wyliczeń z innych pozycji i systemem stałych lokalnych i globalnych powinien zawierać pełną baza katalogów typu KNNR, TZKNBK (PKZ), KNR, KNR-W, KNP i innych, różnorodne wydruki kosztorysów wydruków i różne zestawienia umożliwiać współpracę dostępnymi bazami cenowymi, komunikację on-line (przez Internet) z bazą Intercenbud 13 Baza Aktów Własnych Legislator (lub równoważna) publikowanie aktów prawnych w postaci elektronicznej wraz ze skorowidzami oraz pełną obsługą dokumentów XML pozwala na spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia w formie elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1,2. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 14 Program EWMAPA (lub równoważna) - licencja na 4 stanowiska aplikacja obsługującą grafikę komputerową, stworzony do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste, umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie umożliwia przechowywane danych w podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. umożliwia wymianę danych (eksport i import) pomiędzy formatami.dxf oraz.shp 15 Program EWMAPA 10 FB dla WINDOWS (lub równoważna) aplikacja obsługującą grafikę komputerową, stworzony do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste, umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie umożliwia przechowywane danych w podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. umożliwia wymianę danych (eksport i import) pomiędzy formatami.dxf oraz.shp 16 Program do ewidencji nieruchomości gminnych MIENIE 2 dla Windows wraz z wdrożeniem i przeszkoleniem pracownika w zakresie obsługi programu (lub równoważna) a) oprogramowanie powinno być zgodne z ustawą z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 nr 102 poz. 651) oraz ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 191, poz.1365) 1 P 2 K, J 1 Z 3 J, MK, Z 4

5 b) oprogramowanie powinno: współdziałać i pobierać informacje z podstawowych programów: EWOPIS ewidencja gruntów i budynków, UW ewidencja umów (decyzji) oddania (nabycia) gruntu w użytkowanie wieczyste lub zarząd i opłat z tego tytułu, DZIERŻAWY ewidencja umów cywilno-prawnych: dzierżaw, użyczenia, użytkowania, EWMAPA - program do prowadzenia zintegrowanej bazy graficznej dotyczącej całej jednostki administracyjnej. umożliwiać prowadzenie dla gruntów stanowiących własność gminy: ewidencji nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, ewidencji środków trwałych (gruntów i budynków) poszerzonej o ich lokalizację, wykaz gruntów podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych 17 Program do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych REKORD (lub równoważna) 3 licencje na rok spełniający następujące funkcje i wymagania: możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku (poprzez wprowadzenie wszystkich środków z Bilansu otwarcia wraz z ich umorzeniami oraz wprowadzanie niezbędnych danych opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej, po zamknięciu BO) automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji przekazania lub zmiany wartości środków trwałych możliwość łatwego i szybkiego tworzenia sprawozdania SG-01, poprzez dostosowanie pola do indywidualnych potrzeb danej jednostki gospodarczej dostosowanie unikalności numeru inwentarzowego do potrzeb jednostki, możliwość ustalenia ich z dokładnością do rodzaju, klasyfikacji, grupy lub kartoteki (możliwość nadawania kolejnych numerów podpowiadanych w zależności od wybranej unikalności, lub bez podpowiadania, tak aby można było tworzyć bardziej skomplikowane numery inwentarzowe), maksymalna długość numeru inwentarzowego do 10 znaków drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowyinwentaryzacja środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali możliwość ustawienia programu w taki sposób, aby kto inny wprowadzał dokumenty, a inna osoba je zatwierdzała możliwość wydruków do pliku XLS i PDF 18 Program do ewidencji środków trwałych, 1 licencja na rok (lub równoważna) spełniający następujące funkcje i wymagania: ewidencja środków trwałych ewidencja umorzeń środków trwałych ewidencja wyposażenia i pozostałych środków trwałych ewidencja i inwentaryzacja wyposażenia umorzenie jest naliczane automatycznie w momencie wprowadzenia nowego środka lub zmiany jego wartości w okresach miesięcznych całość ewidencji ujmowana jest w okresach rocznych - zamknięcie roku powoduje generowanie bilansu otwarcia na rok następny wybór danych do sprawozdania SG-01 możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzenie protokołu rozbieżności sporządzanie tabliczek inwentarzowych automatycznie naliczane umorzenie w momencie wprowadzenia nowego środka lub zmiany jego wartości w okresach miesięcznych ujmowanie całości ewidencji w okresach rocznych zamknięcie roku powoduje wygenerowanie bilansu otwarcia na rok następny możliwość wyboru danych do sprawozdania SG-01 możliwość przeprowadzania inwentaryzacji i sporządzenia protokołu rozbieżności oraz sporządzanie tabliczek inwentarzowych możliwość wydrukowania karty środka trwałego 19 Program KASA Infosystem Groszka system do obsługi kasowej w Urzędzie (lub równoważna) definiowanie rodzajów obsługiwanych zobowiązań (przychodów i rozchodów), w rozbiciu na dochody i wydatki, w powiązaniu na grupy dla dowolnej liczby niezależnych sald dane o poszczególnych przychodach i rozchodach, z możliwością prowadzenia historii obrotów jednoczesna rejestracja grup zobowiązań (np. dla opłat związanych z rejestracją pojazdów) powiązania wypłat ze zdefiniowaną listą wypłat zintegrowania z systemami księgowości zobowiązań bieżące informowanie o księgowaniach i pokwitowaniach, dokonanych przez 1 K 2 MK, P 1 J 5

6 współpracujące programy księgowe (np. Podatki, Woda, Opłaty Lokalne) szybkie wyszukiwanie niezrealizowanych kwitów otwieranie kasy, z możliwością podania dowolnej liczby niezależnych sald początkowych za każdy dzień rejestrowanie przychodów i rozchodów z uwzględnieniem ich różnych rodzajów i form - możliwości drukowania pokwitowań K-103 (oraz innych, według własnej definicji) dla przyjmowania wpłat, z opcją wielokrotnego wydruku zestawienia sald za wybrany okres pełny raport kasowy dla operatora lub zbiorczy, w obrębie wybranych sald raport kasowy dla wszystkich lub dowolnie wybranych zobowiązań, dla dochodów i/lub wydatków raport dla operatora wg kolejności wpłat skrócony raport kasowy raport zbiorczy dla wszystkich, wg zobowiązań, pełny i skrócony zestawienia codzienne numerowane raporty kasowe według różnych kryteriów i o różnym stopniu szczegółowości dane o zbiorczych saldach na poszczególne dni informacje o księgowaniach z innych systemów 20 Program Northon Ghost 15.0 ochrona aplikacji, ustawień, folderów i plików (lub równoważna) spełniający następujące funkcje i wymagania: tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych zaawansowana kontrola nad kopiami zapasowymi całego systemu i plików przywracanie systemu po awarii tworzenie kopii zapasowych według harmonogramu 21 Program R2Płatnik (lub równoważna) standard 35 (moduł kadrowy), licencja na rok spełniający następujące funkcje i wymagania: 1) Ewidencja pracowników ewidencja pracowników z podziałem na grupy możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów wyszukiwanie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i ukończonymi kursami usystematyzowana struktura danych kadrowych przypominanie o upływających terminach badań lekarskich i kursów bhp poprawna interpretacja nakładających się okresów w historii zatrudnienia oraz nauki ewidencja umów o pracę i przeszeregowań kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto - brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń uwzględnia drugi etat (zatrudnienie) w tej samej firmie obok umów o pracę ewidencjonuje zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń dostosowanie standardowych druków (umowy, zaświadczenia i inne) do wewnętrznych wymagań potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty kontrola salda spłat pożyczek ratalnych kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych rozliczanie ryczałtu samochodowego ewidencja kar i nagród ewidencja wyposażenia rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania 2) Rozliczanie czasu pracy ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników różne systemy czasu pracy zgodne z kodeksem pracy kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika możliwość współpracy z systemami RCP (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf) karta urlopowa z kontrolą limitów wyjaśnienia wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków wyjaśnienia wysokości automatycznie naliczonego chorobowego wraz ze sposobem 1 Z 1 J 6

7 przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw korekty do poprzednich zwolnień ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy rozliczanie płacy akordowej możliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej 3) Naliczanie wynagrodzeń modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań standardowo przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych list płac unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu aktualizacja parametrów naliczania przez internet rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe) automatycznie naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników z opcją oszczędności tonera możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną oryginalny system kontroli naliczeń rozliczanie umów cywilnoprawnych naliczanie i ewidencja innych przychodów (umowy-zlecenia, umowy o dzieło) podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto wynagrodzenia wg kwoty, wg stawki, możliwość wypłaty w ratach przejrzysty sposób rozliczania składek ZUS wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS współpraca z właściwym systemem bankowym 4) Raporty i zestawienia rozliczanie wynagrodzeń roczne deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-deklaracji przez internet zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi współpraca z programem do elektroniczej wymiany danych z NFZ współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań rozliczanie kosztów wynagrodzeń szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy i zlecenia szczegółowa dekretacja kosztów z podziałem na MPK lub konta grupy 5 współpraca z popularnymi systemami F-K planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06 i Z-12 zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia eksport zestawień do innych systemów (np.excel) w celu dalszej analizy wysyłka zestawień pocztą elektroniczną rozliczenia z pracownikami estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie opcje seryjne wydruki kartotek i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce możliwość przygotowania własnych dokumentów do wewnętrznych potrzeb firmy 22 Program Rejestr VAT Infosystem Groszka system ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT (lub równoważna) system powinien obejmować następujący zakres danych- dokumenty sprzedaży, zakupu- kontrahenci- umowy służące do cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży- deklaracje VAT-7 możliwe wydruki i zestawienia: rejestr sprzedaży, zestawienie sprzedaży, rejestr 2 J, MK 7

8 zakupów, zestawienie zakupów, deklaracja VAT-7 funkcjonalności systemu - wystawianie i drukowanie dokumentów sprzedaży, wystawianie korekt dokumentów sprzedaży, przesyłanie dokumentów sprzedaży na drukarkę fiskalną (drukowanie paragonu fiskalnego), rejestrowanie dokumentów zakupów, rejestrowanie korekt dokumentów zakupów, prowadzenie bazy kontrahentów, automatyczne tworzenie numerów dokumentów sprzedaży na podstawie szablonu określonego przez użytkownika, prowadzenie bazy umów służących do automatycznego, cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży, tworzenie i drukowanie rejestru sprzedaży, tworzenie i drukowanie rejestru zakupów, zestawienia sprzedaży z podsumowaniami, zestawienia zakupów z podsumowaniami, tworzenie i drukowanie deklaracji VAT-7 23 Program Statlook (lub równoważna) wariant statlook 6 Master 1 sztuka, statlook 6 Agent10 userpack 2 sztuki, licencja dożywotnia 1) Ewidencja jakości pracy i wydajności pracowników analiza aktywności użytkownika (czynna praca) analiza jakości pracy (kliknięcia myszą, liczba wpisanych znaków) analiza historii uruchamianych aplikacji wraz ze stopniem ich wykorzystania blokowanie niepożądanych aplikacji dla pojedynczych użytkowników, dla grup lub całej organizacji 2) Ewidencja wykorzystywanych aplikacji analiza wykorzystania poszczególnych aplikacji w czasie analiza czasu działania (na pierwszym planie lub sumarycznie) analiza nagłówków 3) Statystyki dotyczące wykorzystania komputerów (dla jednego lub wielu pracowników) statystyki najczęściej wykorzystywanych aplikacji statystyki wykorzystania komputera przez poszczególnych użytkowników statystyki aktywności pracownika lub grupy pracowników 4) Kontrola wydruków informacje o drukowanych dokumentach osoba drukująca, nazwa drukowanego pliku, ilość stron, ilość kopii, cz-b/kolor, dpi, etc. 5) Kontrola Internetu - weblooktm analiza odwiedzanych domen i stron analiza oparta na loginach użytkowników tabelaryczne zestawienie danych o odwiedzanych stronach oraz czasie i dacie odwiedzin dokładny czas przebywania na poszczególnych stronach analiza odwiedzanych domen - wykres kołowy analiza ruchu FTP (informacje o transferach, operacje na plikach, typy plików) 6) Blokowanie stron www - weblocktm blokowanie domen internetowych dla wszystkich użytkowników blokowanie stron internetowych dla poszczególnych użytkowników 7) Zdalny Helpdesk zdalne operacje na plikach i katalogach zdalne zarządzanie procesami i rejestrem zonitorowanie na odległość pracy wykonywanej na komputerze Company Online możliwość podjęcia natychmiastowej interwencji bez konieczności fizycznej obecności przy problematycznej stacji 8) Praktyczne raporty każdy raport i statystyka jest dostępna dla dowolnego przedziału czasu. Przy użyciu Centrum Raportowania można sporządzić dowolny raport zawierający interesujące nas dane z określonego okresu czasu 24 Program Uplook 6 Master + Uplook 10 user system do zarządzania infrastrukturą IT (lub równoważna), spełniający następujące funkcje i wymagania: zarządzanie licencjami i wykonywanie profesjonalnych audytów możliwość przeprowadzenia zdalnego audytu oprogramowania możliwość dokonywania inwentaryzacji całego posiadanego sprzętu 25 System informacji prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego - instalacja i uruchomienie systemu wraz z aktualizacjami systemu oraz szkolenia dla pracowników, wersja PLUS wraz z publikacją on-line Prawo oświatowe on-line (opcja bez zadawania pytań) oraz z modułem zamówienia publiczne, licencja na 2 lata (lub równoważna) 1 J 1 Z 3 J, MK, P 8

9 bazę systemu muszą stanowić akty ze wszystkich dzienników urzędowych wymienionych w art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawych (Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95 j.t.).strona 16 z 42Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr postępowania: 51/MAC/PN/12 baza musi umożliwiać weryfikację liczby zawartych w niej dokumentów. baza musi zawierać: Dziennik Ustaw 1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, skanów oryginału*). 2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące. 3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1930 roku. 4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych; 5. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia zmieniony przez, uchyla uchylony przez, wykonuje wykonywany przez, ujednolica ujednolicony przez, wprowadza wprowadzony przez, interpretuje interpretowany przez, implementuje implementowany przez). 6. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych. 7. Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych. 8. Odwołania do cytatów/tez z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych. 9. Odwołania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych. 10. Odwołania do monografii z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych. 11. Odwołania do pism urzędowych z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych. 12. Dostęp do tekstów projektów ustaw wraz z uzasadnieniami wniesionych od III Kadencji Sejmu wraz z oceną co do aktualności i systemem relacji z aktami i konkretnymi jednostkami redakcyjnymi oraz systemem relacji z aktami obowiązującymi (zmienia/uchyla). 13. Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu obowiązującego i konkretnej jednostki redakcyjnej (projekty w relacji z aktem obowiązującym). Monitor Polski 1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku ( co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w Życie, data utraty mocy, skanów oryginału*). 2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące. 3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1970 roku. 4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych. Dzienniki Urzędowe Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników wydawanych przez urząd występujący pod inną nazwą), w tym: 1. Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego co najmniej od 2007r. 2. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji co najmniej od 2001r. 3. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej StraŻy Granicznej co najmniej od 2001r. 4. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej StraŻy PoŻarnej co najmniej od 2001r. 5. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar co najmniej od 2001r. 6. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego co najmniej od 1980r. 7. Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd co najmniej od 1998r. 8. Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej co najmniej od 2000r. 9. Dziennik Urzędowy Min. Edukacji Narodowej co najmniej od 1988r. 10. Dziennik Urzędowy Min. Finansów co najmniej od 1988r. 11. Dziennik Urzędowy Min. Infrastruktury co najmniej od 2001r. 12. Dziennik Urzędowy Min. Kultury co najmniej od 2001r. 13. Dziennik Urzędowy Min. Nauki i Informatyzacji co najmniej od 2001r. 14. Dziennik Urzędowy Min. Obrony Narodowej co najmniej od 2001r. 15. Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Socjalnej co najmniej od 1988r. 16. Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Społecznej co najmniej od 2005r. 9

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę urządzeń biurowych w ramach projektu Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-057/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu) ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ NIP: 725-00-32-743 REGON: 470791055 telefon/faks: /42/ 678-12-00, /42/ 678-37-12 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-7/2012 Warszawa, 2012-11-21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo