ZAPYTANIE OFERTOWE. LP nazwa sztuk Partner 1 ABBYY FineReader 11 Professional Edition PL Box (lub równoważna)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. LP nazwa sztuk Partner 1 ABBYY FineReader 11 Professional Edition PL Box (lub równoważna)"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu oprogramowania w ramach projektu My się zmian nie boimy, nr umowy: UDA-POKL / współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 1. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze ul. Długa 23/25, Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących na dzień ogłoszenie zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie FRDL Centrum Mazowsze. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: zakup i dostawa oprogramowania oraz przeszkolenie pracowników z obsługi programu (jeśli dotyczy) dla 6 gmin partnerskich z województwa mazowieckiego: Kotuń (K), Jakubów (J), Miastków Kościelny (MK), Żelechów (Z), Paprotnia (P) LP nazwa sztuk Partner 1 ABBYY FineReader 11 Professional Edition PL Box (lub równoważna) 1 J precyzyjne zachowanie układu strony tryb czarno-biały co najmniej 189 rozpoznawanych języków (w tym j. polski) co najmniej 45 wbudowanych słowników przetwarzanie plików PDF rozpoznawanie: pisma drukowanego i tabel, języków formalnych (C++, Pascal, etc.), znaków subskryptu (r2), prostych formuł chemicznych (np. H20), kodów kreskowych, tekstu w pionie, hiperłącz, nagłówków i stopek oraz numeracji stron, pieczątek przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym, tworzenie e-booków w formacie EPUB lub FB2 pełne zachowanie koloru tekstu otwieranie plików graficznych np. bmp, jpeg, jpeg 2000, tiff, jbig2, dcx, pcx, png xps,dib,wdp, eksport do różnych formatów, w tym: rtf, txt, doc, xls, csv, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, docx, xlsx, pptx, html, scv, Djvu morfologiczne wyszukiwanie tekstu automatyzacja procesu przetwarzania aplikacja do wykonywania zrzutów z ekranu oraz ich rozpoznawania 2 AcyMailing Biznes - usługa newsletter, licencja dożywotnia (lub równoważna) 1 J umożliwia tworzenie automatycznych biuletynów i wysłanie biuletynu co X dni, w tym wszystkich nowo tworzonych artykułów 3 Adobe Acrobat X Pro PL WIN BOX (lub równoważna) 1 J umożliwia tworzenie i edytowanie plików PDF z bogatą oprawą multimedialną umożliwia bezpieczne udostępnianie informacji oraz sprawne gromadzenie opinii w obrębie zespołów umożliwia konwertowanie lub skanowanie do pliku PDF umożliwia eksportowanie i edytowanie plików PDF umożliwia łączenie plików z wielu aplikacji 1

2 umożliwia zwiększona produktywność oraz spójność procesu umożliwia usprawnione recenzowanie dokumentów online umożliwia zbieranie danych za pomocą formularzy PDF obsługujących wypełnianie zapewnia ochronę plików i dokumentów PDF zgodność ze standardami formatu PDF oraz standardami dostępności wyświetlanie, przeszukiwanie i udostępnianie plików PDF 4 Adobe Acrobat X Pro Suite (lub równoważna) umożliwia tworzenie i edytowanie plików PDF z bogatą oprawą multimedialną umożliwia bezpieczne udostępnianie informacji oraz sprawne gromadzenie opinii w obrębie zespołów umożliwia konwertowanie lub skanowanie do pliku PDF umożliwia eksportowanie i edytowanie plików PDF umożliwia łączenie plików z wielu aplikacji umożliwia zwiększona produktywność oraz spójność procesu umożliwia usprawnione recenzowanie dokumentów online umożliwia zbieranie danych za pomocą formularzy PDF obsługujących wypełnianie zapewnia ochronę plików i dokumentów PDF zgodność ze standardami formatu PDF oraz standardami dostępności wyświetlanie, przeszukiwanie i udostępnianie plików PDF 5 Corel Draw Graphicas Suite X5 Cz/Pl (lub równoważna) w ramach gwarancji wymiana wadliwego nośnika jeśli jest on dostępny u dystrybutora lub producenta, pomoc techniczna w okresie wspierania produktu przez producenta (lub równoważna) CorelDRAW X5 - intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji wektorowych i układów stron Corel PHOTO-PAINT X5 - profesjonalna aplikacja do edycji zdjęć Corel PowerTRACE X5 - narzędzie do precyzyjnego przekształcania map bitowych w rysunki wektorowe Corel CAPTURE X5 - narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu komputera jednym kliknięciem Corel CONNECT - wbudowany organizer zasobów SWiSH minimax 2 - łatwe w obsłudze narzędzie do tworzenia animacji grafik internetowych PhotoZoom Pro 2 i PHOTO-PAINT - moduł dodatkowy programu Corel do powiększania obrazków cyfrowych wysokiej jakości obrazków clipart i obrazków cyfrowych 1000 profesjonalnych zdjęć o wysokiej rozdzielczości 1000 czcionek OpenType, w tym Windows Glyph List 4 (WGL4) oraz czcionki grawerskie 350 profesjonalnych szablonów 2000 szablonów pojazdów 6 Corel Draw Graphics Suite X6 wraz z obróbką PDF i VideoStudio (lub równoważna) CorelDRAW X6: Intuicyjny edytor ilustracji wektorowych i oprogramowanie DTP Corel PHOTO-PAINT X6: Profesjonalna aplikacja do edycji obrazu Corel PowerTRACE X6: Dokładne przekształcenia map bitowych na postać wektorową Corel Website Creator X6: Oprogramowanie do tworzenia stron internetowych Corel CAPTURE X6: Proste narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu jednym kliknięciem Corel Connect Natychmiastowa wyszukiwarka treści PhotoZoom Pro 2 : Wygodny PHOTO-PAINT plug-in, aby powiększyć cyfrowe obrazy CorelDRAW ConceptShare Interaktywne narzędzie do pracy grupowej wysokiej jakości obrazów clipart i obrazów cyfrowych profesjonalnych, wysokiej rozdzielczości zdjęć cyfrowych 1000 czcionek OpenType, w tym czcionek premium, takich jak Helvetica 350 profesjonalnych szablonów szablonów pojazdów 800 ramek i wzorów 7 Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Premium - wersja wielostanowiskowa, licencja OPEN (lub równoważna) służy do sporządzania aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych pozwala automatycznie konwertować zwykły tekst (utworzony w MS Word) na tekst 1 Z 1 J 3 K, MK, P 3 K, P, MK 2

3 strukturalny w XML, co z kolei pozwala na tworzenie projektów uchwał bezpośrednio w edytorze, bez konieczności wcześniejszego tworzenia tekstu w MS Word, a jednocześnie ujednolica wygląd uchwał tworzonych przez wydziały i jednostki organizacyjne; pozwala importować akty utworzone w innych formatach i konwertować je na XML, jak również eksportować akty utworzone w XML do innych formatów (PDF, RTF. DOC, DOCX ODT) pozwala wysyłać akty do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym bezpośrednio z poziomu Edytora XML, dzięki integracji z systemem Elektroniczne Dzienniki Urzędowe" pozwala przygotowywać akty do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz zachowywać je w Bazie Aktów Własnych, w celu wypełnienia ustawowego obowiązku prowadzenia i udostępniania zbioru aktów prawa miejscowego 8 Edytor Tekstów Jednolitych XML Legislator Premium, licencja na 2 lata (lub równoważna) pozwala na tworzenie aktów zmieniających, tzw. nowelizacji oraz obwieszczeń o ogłoszeniu tekstu jednolitego pozwala na automatyczne generowanie tekstów ujednoliconych i porównawczych już w momencie tworzenia aktu zmieniającego automatycznie tworzy obwieszczenia z tekstem jednolitym aktu prawnego na podstawie aktu źródłowego oraz wszystkich aktów zmieniających 9 Program Czynsze Infosystem Groszka prowadzenie i rozliczanie czynszu (lub równoważna) generowanie przez program Opłaty Lokalne księgowań wg naliczonych należności dla poszczególnych kont oraz składników możliwość generowania decyzji wg określonego wzorca dla kont, na których występują zaległości (bez względu na rok obrachunkowy lub zaległości tylko z bieżącego roku możliwość generowania faktur i rejestrowania ich w Rejestrze VAT 10 Program do ewidencji dróg, który zakresem powinien obejmować opracowanie systemu referencyjnego w zakresie nazw, numeracji, przebiegów poszczególnych dróg, wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z modułami tematycznymi, inwentaryzację drogowych danych ewidencyjnych w zakresie obligatoryjnym, rozszerzonym o elementy oznakowania pionowego, wraz z wprowadzeniem zebranych informacji do środowiska bazodanowego wdrożonego oprogramowania, szkolenie w zakresie obsługi programu oraz trybu pracy na zgromadzonym zasobie danych 11 Program do gospodarowania odpadami - Zintegrowany System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet WYWOZY (lub równoważna) aplikacja stacjonarna 1 stanowiskowa wraz z instalacją i wdrożeniem - licencja jednostanowiskowa wraz z aplikacją i wdrożeniem (J, P), licencja na 4 stanowiska wraz z aplikacją i wdrożeniem (K) system wspiera obsługę działalności przedsiębiorstw zajmujących się oczyszczaniem umożliwia automatyzację wszelkich czynności związanych z obsługą wywozu odpadów (kartoteki, plan wywozów i realizacja wywozów, fakturowanie, sprawozdawczość, rozliczenia). obsługa wywozu nieczystości stałych i płynnych - program zapewnia plany wywozów oraz kontrolę ich wykonania oraz pozwala generować harmonogramy wywozów oraz ich rozliczanie, posiada system radiowego rozliczania wywozów. obsługa gospodarki magazynowej - program zapewnia ewidencję pojemników ich wyszukiwanie według wskazanych przez użytkownika kryteriów, rozbudowane zestawienia; pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej uwzględniającej obieg dokumentów PZ, WZ,inwentaryzację stanów w pełni wspiera obszar księgowy - w zakresie kontroli przepływów finansowych dekretacji również w ujęciu budżetowym (plan oraz kontrola wykonania planu finansowego) rozrachunki, kasa, upomnienia, wezwania, monity, bieżące naliczanie odsetek, monitorowanie salda kontrahentów wraz z informacją o saldzie na fakturach kontrola obiegu dokumentów - w pełni predefiniowany przez użytkownika i tworzący kompletną ewidencję korespondencji z kontrahentami; ewidencja umów, aneksów, wezwań, monitów, dowolnych dokumentów będących w ewidencji przedsiębiorstwa 12 Program do kosztorysowania Norma STANDARD (lub równoważna) program powinien umożliwiać automatyczną zmiany danych pozycji w sytuacjach, gdy katalog na to pozwala podpowiadać, że są dopuszczalne modyfikacje odpowiednich nakładów i w razie potrzeby automatycznie je wprowadzać 2 J, Z 1 MK 5 K, J, MK, Z, P 3 K, J, P 1 K 3

4 posiadać systemem komunikatów specjalnych, które informują użytkownika o szczególnych warunkach kosztorysowania danej roboty powinien się wyróżniać wygodnym i przejrzystym mechanizmem wyboru pozycji katalogowej, umożliwiającym dowolne edytowanie spisu katalogów z możliwością ich grupowania, zmiany miejsca, tworzenia list ulubionych i prezentacji w postaci drzewa umożliwiać edycję wszystkich danych w kosztorysach w każdym momencie ich tworzenia umożliwiać budowanie pozycji scalonych oraz zapisywania ich do katalogów własnych umożliwiać wyliczania kosztów transportu materiałów lub sprzętu posiadać mechanizm obliczania czasu zapotrzebowania na rusztowania posiadać kilkupoziomowy systemem działów umożliwiać sprawdzanie poprawności kosztorysów poprzez przyrównanie go do katalogów posiadać zainstalowaną przeglądarką kodów CPV oraz dodatkowo wstawianie ich na stronę tytułową i przypisywaniem do działów posiadać rozbudowany systemem definiowania narzutów umożliwiać wymianą kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania za pomocą uniwersalnych plików w formacie ath posiadać książką obmiarów z mechanizmami sum częściowych, obliczeń pomocniczych, komentarzy, odwołań do wyliczeń z innych pozycji i systemem stałych lokalnych i globalnych powinien zawierać pełną baza katalogów typu KNNR, TZKNBK (PKZ), KNR, KNR-W, KNP i innych, różnorodne wydruki kosztorysów wydruków i różne zestawienia umożliwiać współpracę dostępnymi bazami cenowymi, komunikację on-line (przez Internet) z bazą Intercenbud 13 Baza Aktów Własnych Legislator (lub równoważna) publikowanie aktów prawnych w postaci elektronicznej wraz ze skorowidzami oraz pełną obsługą dokumentów XML pozwala na spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia w formie elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego zgodnie z przepisami art. 28 ust. 1,2. ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 14 Program EWMAPA (lub równoważna) - licencja na 4 stanowiska aplikacja obsługującą grafikę komputerową, stworzony do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste, umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie umożliwia przechowywane danych w podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. umożliwia wymianę danych (eksport i import) pomiędzy formatami.dxf oraz.shp 15 Program EWMAPA 10 FB dla WINDOWS (lub równoważna) aplikacja obsługującą grafikę komputerową, stworzony do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste, umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie umożliwia przechowywane danych w podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. umożliwia wymianę danych (eksport i import) pomiędzy formatami.dxf oraz.shp 16 Program do ewidencji nieruchomości gminnych MIENIE 2 dla Windows wraz z wdrożeniem i przeszkoleniem pracownika w zakresie obsługi programu (lub równoważna) a) oprogramowanie powinno być zgodne z ustawą z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 nr 102 poz. 651) oraz ustawą z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 191, poz.1365) 1 P 2 K, J 1 Z 3 J, MK, Z 4

5 b) oprogramowanie powinno: współdziałać i pobierać informacje z podstawowych programów: EWOPIS ewidencja gruntów i budynków, UW ewidencja umów (decyzji) oddania (nabycia) gruntu w użytkowanie wieczyste lub zarząd i opłat z tego tytułu, DZIERŻAWY ewidencja umów cywilno-prawnych: dzierżaw, użyczenia, użytkowania, EWMAPA - program do prowadzenia zintegrowanej bazy graficznej dotyczącej całej jednostki administracyjnej. umożliwiać prowadzenie dla gruntów stanowiących własność gminy: ewidencji nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, ewidencji środków trwałych (gruntów i budynków) poszerzonej o ich lokalizację, wykaz gruntów podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych 17 Program do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych REKORD (lub równoważna) 3 licencje na rok spełniający następujące funkcje i wymagania: możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku (poprzez wprowadzenie wszystkich środków z Bilansu otwarcia wraz z ich umorzeniami oraz wprowadzanie niezbędnych danych opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej, po zamknięciu BO) automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji przekazania lub zmiany wartości środków trwałych możliwość łatwego i szybkiego tworzenia sprawozdania SG-01, poprzez dostosowanie pola do indywidualnych potrzeb danej jednostki gospodarczej dostosowanie unikalności numeru inwentarzowego do potrzeb jednostki, możliwość ustalenia ich z dokładnością do rodzaju, klasyfikacji, grupy lub kartoteki (możliwość nadawania kolejnych numerów podpowiadanych w zależności od wybranej unikalności, lub bez podpowiadania, tak aby można było tworzyć bardziej skomplikowane numery inwentarzowe), maksymalna długość numeru inwentarzowego do 10 znaków drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowyinwentaryzacja środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali możliwość ustawienia programu w taki sposób, aby kto inny wprowadzał dokumenty, a inna osoba je zatwierdzała możliwość wydruków do pliku XLS i PDF 18 Program do ewidencji środków trwałych, 1 licencja na rok (lub równoważna) spełniający następujące funkcje i wymagania: ewidencja środków trwałych ewidencja umorzeń środków trwałych ewidencja wyposażenia i pozostałych środków trwałych ewidencja i inwentaryzacja wyposażenia umorzenie jest naliczane automatycznie w momencie wprowadzenia nowego środka lub zmiany jego wartości w okresach miesięcznych całość ewidencji ujmowana jest w okresach rocznych - zamknięcie roku powoduje generowanie bilansu otwarcia na rok następny wybór danych do sprawozdania SG-01 możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzenie protokołu rozbieżności sporządzanie tabliczek inwentarzowych automatycznie naliczane umorzenie w momencie wprowadzenia nowego środka lub zmiany jego wartości w okresach miesięcznych ujmowanie całości ewidencji w okresach rocznych zamknięcie roku powoduje wygenerowanie bilansu otwarcia na rok następny możliwość wyboru danych do sprawozdania SG-01 możliwość przeprowadzania inwentaryzacji i sporządzenia protokołu rozbieżności oraz sporządzanie tabliczek inwentarzowych możliwość wydrukowania karty środka trwałego 19 Program KASA Infosystem Groszka system do obsługi kasowej w Urzędzie (lub równoważna) definiowanie rodzajów obsługiwanych zobowiązań (przychodów i rozchodów), w rozbiciu na dochody i wydatki, w powiązaniu na grupy dla dowolnej liczby niezależnych sald dane o poszczególnych przychodach i rozchodach, z możliwością prowadzenia historii obrotów jednoczesna rejestracja grup zobowiązań (np. dla opłat związanych z rejestracją pojazdów) powiązania wypłat ze zdefiniowaną listą wypłat zintegrowania z systemami księgowości zobowiązań bieżące informowanie o księgowaniach i pokwitowaniach, dokonanych przez 1 K 2 MK, P 1 J 5

6 współpracujące programy księgowe (np. Podatki, Woda, Opłaty Lokalne) szybkie wyszukiwanie niezrealizowanych kwitów otwieranie kasy, z możliwością podania dowolnej liczby niezależnych sald początkowych za każdy dzień rejestrowanie przychodów i rozchodów z uwzględnieniem ich różnych rodzajów i form - możliwości drukowania pokwitowań K-103 (oraz innych, według własnej definicji) dla przyjmowania wpłat, z opcją wielokrotnego wydruku zestawienia sald za wybrany okres pełny raport kasowy dla operatora lub zbiorczy, w obrębie wybranych sald raport kasowy dla wszystkich lub dowolnie wybranych zobowiązań, dla dochodów i/lub wydatków raport dla operatora wg kolejności wpłat skrócony raport kasowy raport zbiorczy dla wszystkich, wg zobowiązań, pełny i skrócony zestawienia codzienne numerowane raporty kasowe według różnych kryteriów i o różnym stopniu szczegółowości dane o zbiorczych saldach na poszczególne dni informacje o księgowaniach z innych systemów 20 Program Northon Ghost 15.0 ochrona aplikacji, ustawień, folderów i plików (lub równoważna) spełniający następujące funkcje i wymagania: tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych zaawansowana kontrola nad kopiami zapasowymi całego systemu i plików przywracanie systemu po awarii tworzenie kopii zapasowych według harmonogramu 21 Program R2Płatnik (lub równoważna) standard 35 (moduł kadrowy), licencja na rok spełniający następujące funkcje i wymagania: 1) Ewidencja pracowników ewidencja pracowników z podziałem na grupy możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów wyszukiwanie pracowników z wymaganymi kwalifikacjami i ukończonymi kursami usystematyzowana struktura danych kadrowych przypominanie o upływających terminach badań lekarskich i kursów bhp poprawna interpretacja nakładających się okresów w historii zatrudnienia oraz nauki ewidencja umów o pracę i przeszeregowań kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto - brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń uwzględnia drugi etat (zatrudnienie) w tej samej firmie obok umów o pracę ewidencjonuje zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń dostosowanie standardowych druków (umowy, zaświadczenia i inne) do wewnętrznych wymagań potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty kontrola salda spłat pożyczek ratalnych kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych rozliczanie ryczałtu samochodowego ewidencja kar i nagród ewidencja wyposażenia rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania 2) Rozliczanie czasu pracy ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników różne systemy czasu pracy zgodne z kodeksem pracy kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika możliwość współpracy z systemami RCP (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf) karta urlopowa z kontrolą limitów wyjaśnienia wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków wyjaśnienia wysokości automatycznie naliczonego chorobowego wraz ze sposobem 1 Z 1 J 6

7 przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw korekty do poprzednich zwolnień ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń biblioteka zleceń, czyli kontraktów lub projektów realizowanych przez firmę ewidencja kosztów rozdzielająca prace pracownika wykonane w ramach poszczególnych działów i zleceń możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy rozliczanie płacy akordowej możliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy szczegółowe rozliczenie kosztów płacy akordowej 3) Naliczanie wynagrodzeń modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań standardowo przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych list płac unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu aktualizacja parametrów naliczania przez internet rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe) automatycznie naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników z opcją oszczędności tonera możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną oryginalny system kontroli naliczeń rozliczanie umów cywilnoprawnych naliczanie i ewidencja innych przychodów (umowy-zlecenia, umowy o dzieło) podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto wynagrodzenia wg kwoty, wg stawki, możliwość wypłaty w ratach przejrzysty sposób rozliczania składek ZUS wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS współpraca z właściwym systemem bankowym 4) Raporty i zestawienia rozliczanie wynagrodzeń roczne deklaracji PIT z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-deklaracji przez internet zestawienie ZUS zawierające w zwartej formie wszystkie dane do raportów ZUS współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi współpraca z programem do elektroniczej wymiany danych z NFZ współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań rozliczanie kosztów wynagrodzeń szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy i zlecenia szczegółowa dekretacja kosztów z podziałem na MPK lub konta grupy 5 współpraca z popularnymi systemami F-K planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06 i Z-12 zestawienie zabezpieczenia budżetu na wynagrodzenia eksport zestawień do innych systemów (np.excel) w celu dalszej analizy wysyłka zestawień pocztą elektroniczną rozliczenia z pracownikami estetyczny druk świadectwa pracy uwzględniający wszystkie opcje seryjne wydruki kartotek i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce możliwość przygotowania własnych dokumentów do wewnętrznych potrzeb firmy 22 Program Rejestr VAT Infosystem Groszka system ewidencji zakupu i sprzedaży, fakturowania i rozliczania faktur VAT (lub równoważna) system powinien obejmować następujący zakres danych- dokumenty sprzedaży, zakupu- kontrahenci- umowy służące do cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży- deklaracje VAT-7 możliwe wydruki i zestawienia: rejestr sprzedaży, zestawienie sprzedaży, rejestr 2 J, MK 7

8 zakupów, zestawienie zakupów, deklaracja VAT-7 funkcjonalności systemu - wystawianie i drukowanie dokumentów sprzedaży, wystawianie korekt dokumentów sprzedaży, przesyłanie dokumentów sprzedaży na drukarkę fiskalną (drukowanie paragonu fiskalnego), rejestrowanie dokumentów zakupów, rejestrowanie korekt dokumentów zakupów, prowadzenie bazy kontrahentów, automatyczne tworzenie numerów dokumentów sprzedaży na podstawie szablonu określonego przez użytkownika, prowadzenie bazy umów służących do automatycznego, cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży, tworzenie i drukowanie rejestru sprzedaży, tworzenie i drukowanie rejestru zakupów, zestawienia sprzedaży z podsumowaniami, zestawienia zakupów z podsumowaniami, tworzenie i drukowanie deklaracji VAT-7 23 Program Statlook (lub równoważna) wariant statlook 6 Master 1 sztuka, statlook 6 Agent10 userpack 2 sztuki, licencja dożywotnia 1) Ewidencja jakości pracy i wydajności pracowników analiza aktywności użytkownika (czynna praca) analiza jakości pracy (kliknięcia myszą, liczba wpisanych znaków) analiza historii uruchamianych aplikacji wraz ze stopniem ich wykorzystania blokowanie niepożądanych aplikacji dla pojedynczych użytkowników, dla grup lub całej organizacji 2) Ewidencja wykorzystywanych aplikacji analiza wykorzystania poszczególnych aplikacji w czasie analiza czasu działania (na pierwszym planie lub sumarycznie) analiza nagłówków 3) Statystyki dotyczące wykorzystania komputerów (dla jednego lub wielu pracowników) statystyki najczęściej wykorzystywanych aplikacji statystyki wykorzystania komputera przez poszczególnych użytkowników statystyki aktywności pracownika lub grupy pracowników 4) Kontrola wydruków informacje o drukowanych dokumentach osoba drukująca, nazwa drukowanego pliku, ilość stron, ilość kopii, cz-b/kolor, dpi, etc. 5) Kontrola Internetu - weblooktm analiza odwiedzanych domen i stron analiza oparta na loginach użytkowników tabelaryczne zestawienie danych o odwiedzanych stronach oraz czasie i dacie odwiedzin dokładny czas przebywania na poszczególnych stronach analiza odwiedzanych domen - wykres kołowy analiza ruchu FTP (informacje o transferach, operacje na plikach, typy plików) 6) Blokowanie stron www - weblocktm blokowanie domen internetowych dla wszystkich użytkowników blokowanie stron internetowych dla poszczególnych użytkowników 7) Zdalny Helpdesk zdalne operacje na plikach i katalogach zdalne zarządzanie procesami i rejestrem zonitorowanie na odległość pracy wykonywanej na komputerze Company Online możliwość podjęcia natychmiastowej interwencji bez konieczności fizycznej obecności przy problematycznej stacji 8) Praktyczne raporty każdy raport i statystyka jest dostępna dla dowolnego przedziału czasu. Przy użyciu Centrum Raportowania można sporządzić dowolny raport zawierający interesujące nas dane z określonego okresu czasu 24 Program Uplook 6 Master + Uplook 10 user system do zarządzania infrastrukturą IT (lub równoważna), spełniający następujące funkcje i wymagania: zarządzanie licencjami i wykonywanie profesjonalnych audytów możliwość przeprowadzenia zdalnego audytu oprogramowania możliwość dokonywania inwentaryzacji całego posiadanego sprzętu 25 System informacji prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego - instalacja i uruchomienie systemu wraz z aktualizacjami systemu oraz szkolenia dla pracowników, wersja PLUS wraz z publikacją on-line Prawo oświatowe on-line (opcja bez zadawania pytań) oraz z modułem zamówienia publiczne, licencja na 2 lata (lub równoważna) 1 J 1 Z 3 J, MK, P 8

9 bazę systemu muszą stanowić akty ze wszystkich dzienników urzędowych wymienionych w art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawych (Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95 j.t.).strona 16 z 42Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr postępowania: 51/MAC/PN/12 baza musi umożliwiać weryfikację liczby zawartych w niej dokumentów. baza musi zawierać: Dziennik Ustaw 1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, skanów oryginału*). 2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące. 3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1930 roku. 4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych; 5. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia zmieniony przez, uchyla uchylony przez, wykonuje wykonywany przez, ujednolica ujednolicony przez, wprowadza wprowadzony przez, interpretuje interpretowany przez, implementuje implementowany przez). 6. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych. 7. Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych. 8. Odwołania do cytatów/tez z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych. 9. Odwołania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych. 10. Odwołania do monografii z poziomu tekstu aktu prawnego i konkretnych jednostek redakcyjnych. 11. Odwołania do pism urzędowych z poziomu tekstu aktu i konkretnych jednostek redakcyjnych. 12. Dostęp do tekstów projektów ustaw wraz z uzasadnieniami wniesionych od III Kadencji Sejmu wraz z oceną co do aktualności i systemem relacji z aktami i konkretnymi jednostkami redakcyjnymi oraz systemem relacji z aktami obowiązującymi (zmienia/uchyla). 13. Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu obowiązującego i konkretnej jednostki redakcyjnej (projekty w relacji z aktem obowiązującym). Monitor Polski 1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku ( co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w Życie, data utraty mocy, skanów oryginału*). 2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące. 3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1 stycznia 1970 roku. 4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych. Dzienniki Urzędowe Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników wydawanych przez urząd występujący pod inną nazwą), w tym: 1. Dziennik Urzędowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego co najmniej od 2007r. 2. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji co najmniej od 2001r. 3. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej StraŻy Granicznej co najmniej od 2001r. 4. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej StraŻy PoŻarnej co najmniej od 2001r. 5. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar co najmniej od 2001r. 6. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego co najmniej od 1980r. 7. Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd co najmniej od 1998r. 8. Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej co najmniej od 2000r. 9. Dziennik Urzędowy Min. Edukacji Narodowej co najmniej od 1988r. 10. Dziennik Urzędowy Min. Finansów co najmniej od 1988r. 11. Dziennik Urzędowy Min. Infrastruktury co najmniej od 2001r. 12. Dziennik Urzędowy Min. Kultury co najmniej od 2001r. 13. Dziennik Urzędowy Min. Nauki i Informatyzacji co najmniej od 2001r. 14. Dziennik Urzędowy Min. Obrony Narodowej co najmniej od 2001r. 15. Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Socjalnej co najmniej od 1988r. 16. Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Społecznej co najmniej od 2005r. 9

10 17. Dziennik Urzędowy Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi co najmniej od 1999r. 18. Dziennik Urzędowy Min. Skarbu Państwa co najmniej od 2002r. 19. Dziennik Urzędowy Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji co najmniej od 1993r. 20. Dziennik Urzędowy Min. Spraw Zagranicznych co najmniej od 2001r. 21. Dziennik Urzędowy Min. Sprawiedliwości co najmniej od 1988r. 22. Dziennik Urzędowy Min. Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska co najmniej od 2002r. 23. Dziennik Urzędowy Min. Transportu i Gospodarki Morskiej co najmniej od 2001r. 24. Dziennik Urzędowy Min. Zdrowia co najmniej od 1989r. 25. Dziennik Urzędowy Min. Narodowego Banku Polskiego co najmniej od 1989r. 26. Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego co najmniej od 2003r. 27. Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast co najmniej od 2001 r. 28. Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów co najmniej od 2001r. 29. Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej od 2001r. 30. Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego co najmniej od 2002 r. 31. Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co najmniej od 1988 r. 32. Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych co najmniej od 2003r. 33. Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty co najmniej od 2005r. Ponadto, baza systemu musi zawierać: 1. Komplet tekstów pierwotnych aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.* 2. Komplet obowiązujących i ujednoliconych tekstów aktów prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych od wprowadzenia 16 województw ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. 3. Wzory pism i umów, w tym zbiór obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich. 4. Orzeczenia Sądu Najwyższego nie mniej niż 70 tys., Naczelnego Sądu Administracyjnego nie mniej niż 60 tys., Wojewódzkich Sądów Administracyjnych nie mniej niż 80 tys., Trybunału Konstytucyjnego nie mniej niż 5 tys. oraz sądów apelacyjnych nie mniej niż 10 tys. 5. Niepublikowane orzeczenia SN, NSA i WSA. 6. Orzecznictwo administracji w tym m.in. Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów nie mniej niż 600, Regionalnych Izb Obrachunkowych nie mniej niż 2 tys., Samorządowych Kolegiów Odwoławczych nie mniej niż 500, wojewodów nie mniej niż 2 tys. 7. Orzeczenia Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych nie mniej niż 8 tys. 8. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie mniej niż 9 tys. i Sądu Pierwszej Instancji nie mniej niż 2,5 tys. 9. Inne pisma urzędowe naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz agencji rządowych i innych instytucji państwowych (obecne i archiwalne) nie mniej niż 30 tys. 10. Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami nie mniej niż 3,5 tys. 11. Komentarze (w tym skomentowana część jednostek redakcyjnych: Kw, Kkw, Kk,Kp, Kpa, KRO, Kc, Kpc, Kpk; ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku, ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku, ustawy o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, ustawy o biurze ochrony rządu z dnia 16 marca 2001 roku, ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku, ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia roku, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 roku, ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku) i monografie dotyczące prawa polskiego nie mniej niż Wybór komentarzy (nie mniej niż 2 do ustaw kodeksowych) aktualizowanych kwartalnie po zmianach w prawie. 13. Komentarze i monografie nie mniej niż Bibliografia prawnicza PAN. 15. Baza adresowa sądów, urzędów centralnych oraz prokuratur. 16. Cytaty z piśmiennictwa prawniczego nie mniej niż 50 tys. min. z 50 periodyków prawniczych. Wymagania dotyczące funkcjonalności systemu: sposoby wyszukiwania 1. Wyszukiwania wg identyfikatora aktu prawnego/ sygnatury orzeczenia/ numeru druku projektu ustawy. 10

11 2. Wyszukiwania wg rocznika. 3. Wyszukiwania wg gminy, powiatu. 4. Wyszukiwania wg dowolnie wybranej liczby dzienników resortowych. 5. Wyszukiwania wg daty wydania/opublikowania/obowiązywania. 6. Wyszukiwanie projektów ustaw wg daty wpływu projektu, wnioskodawcy, numeru druku. 7. Wyszukiwanie poprzez klasyfikację przedmiotową (dotyczy bazy aktów prawnych i orzeczeń) w podziale na akty prawne obowiązujące, archiwalne, oczekujące i orzecznictwo w podziale na aktualne i nieaktualne. 8. Wyszukiwanie wg słów w treści dokumentów znajdujących się w różnych bazach. 9. Zawężanie listy wynikowej aktów prawnych, orzeczeń do rodzaju i autora. 10. Wyszukiwanie orzecznictwa po składzie orzekającym i roli w składzie. 11. Możliwość wyszukiwania listy orzeczeń sądów, administracji, europejskich cytowanych w innych orzeczeniach. wymagania dodatkowe 1. Możliwość porównania treści całego aktu prawnego po zmianie do jego wersji przed zmianą. 2. Możliwość automatycznego zweryfikowania liczby dokumentów danej kategorii zawartej w danej bazie. 3. Możliwość dokonywania przez użytkownika zmiany daty oceny, co do obowiązywania aktów z Dz. U. i M.P., czego efektem ma być przywołanie całego systemu prawa aktów obowiązujących, nieobowiązujących oraz oczekujących (wersji tekstów oraz relacji między aktami) na wybraną przez użytkownika datę. 4. Wyodrębnienie w zakresie Dz.U. i M.P. osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi. 5. Wyodrębnienie w zakresie Dz. wojewódzkich osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi. 6. Wyodrębnienie w zakresie projektów ustaw osobnych baz z dokumentami: aktualnymi, archiwalnymi. 7. Wyodrębnienie w zakresie orzeczeń / pism urzędowych osobnych baz z dokumentami: aktualnymi, nieaktualnymi. 8. Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M. P. 9. Możliwość kopiowania całości lub części dokumentów bezpośrednio z systemu do edytorów tekstów. 10. Baza adresowa sądów, urzędów centralnych i prokuratur z możliwością wyszukiwania wg właściwości miejscowej, oraz bezpośredniego zapisu danych do korespondencji seryjnej. 11. Możliwość wybrania poszczególnych jednostek redakcyjnych przeglądanego aktu i przeniesienie jej do osobnego okna, w którym wyświetlane będą pełne brzmienia tej jednostki po kolejnych zmianach wersje historyczne poszczególnych jednostek redakcyjnych. 12. Dostęp do publikacji książkowych - monografii dotyczących wybranego zagadnienia z poziomu tekstu aktu prawnego. 13. Możliwość wyświetlenia osobnych list z komentarzami; monografiami; glosami do orzeczeń znajdujących się w programie z możliwością zweryfikowania liczby dokumentów należących do wybranej kategorii. 14. Możliwość wyświetlenia pełnej treści komentarza do ustawy. 15. Możliwość tworzenia podręcznych listy dokumentów do wydruku. 16. Możliwość przejścia do wersji on-line aktualizowanej codziennie w dni robocze*. * Zamawiający dopuszcza możliwość przeglądania przez Internet 4. Termin wykonania zamówienia Wykonawca/Wykonawcy zobowiązani są wykonać zamówienie w terminie do 25 marca 2013r. W tym terminie należy dostarczyć zamówienie oraz przeszkolić pracowników z obsługi programu (jeśli dotyczy). W przypadku pozycji numer 10 (punkt 3 Opis przedmiotu zamówienia) termin ten może ulec wydłużeniu 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.1 spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający wymaga oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) lub innego dokumentu/-ów potwierdzających spełnienie powyższego warunku. 1.2 spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia. 11

12 Zamawiający wymaga oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) lub innego dokumentu/-ów potwierdzających spełnienie powyższego warunku. 1.3 spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i co najmniej 2 lat doświadczenia w sprzedaży systemów informatycznych i pakietów oprogramowania. Zamawiający wymaga oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) lub innego dokumentu/-ów potwierdzających spełnienie powyższego warunku. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 1.4 spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) lub innego dokumentu/-ów potwierdzających spełnienie powyższego warunku. 1.5 spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia możliwość wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga oświadczenia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) lub innego dokumentu/-ów potwierdzających spełnienie powyższego warunku. 1.6 nie podlegają wykluczeniu z postępowania w trybie zapytania ofertowego i złożą stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), ponieważ Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich i zawarcia w ich imieniu umowy w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w punktach od 1.2 do 1.4 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie, warunek określony w punkcie 1.1 i 1.5 musi spełniać każdy wykonawca z osobna. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie wykazał/nie wykazał, na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w punkcie 5, podpunkty 1.1 do 1.5 zapytania ofertowego. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w punkcie V zapytania, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie 5 zapytania, punkty od. 1.1 do 1.5 sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 1.2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 2. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie 5 ustęp 1, z tym, że dokumenty wymienione w ustępie 1 podpunkt 1.1 i 1.5 należy przesłać dla każdego wykonawcy. 4. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (skan oryginału należy dołączyć do oferty). 5. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców (odpis z KRS itp.) 6. Ilekroć w treści zapytania, a także w załącznikach do niniejszego zapytania występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 7. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób czytelny i pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. podpis i obok czytelnie imię i nazwisko). 12

13 8. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w punktach 4 i 5 oraz klauzula za zgodność z oryginałem. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 4 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 7. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Oferta musi być sporządzona i przesłana w wersji elektronicznej ponadto musi zawierać wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania. Formularz oferty musi zostać przesłany w postaci podpisanego przez wykonawcę skanu oraz dodatkowo w formie edytowalnej (forma edytowalna nie wymaga podpisu). 3. Pozostałe załączniki powinny zostać podpisane oraz przesłane w formie ponumerowanych skanów. 4. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania. 5. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w sposób czytelny. 6. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie skanu oryginału musi zostać dołączone do oferty. 8. Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny musi udowodnić spełnienie wszystkich wymagań i funkcjonalności określonych w punkcie 3 Opis Przedmiotu Zamówienia. W tym celu Wykonawca złoży wraz z ofertą: a) pełne postanowienia licencji oprogramowania równoważnego b) wykaz pełnej funkcjonalności oprogramowania równoważnego. 8. Termin związania ofertą Oferta wiążę, aż do momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą w danej części zamówienia. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty, która uzyskała następną w kolejności najwyższą ilość punktów. 9. Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym w kwocie brutto. 2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, w tym dostawę do urzędów gmin i ewentualne szkolenie (Kotuń, Jakubów, Miastków Kościelny, Żelechów, Paprotnia) oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 4. Płatności będą dokonywane na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym i po wykonaniu usługi. Ewentualne płatności zaliczkowe będą uzgadniane indywidualnie z wyłonionym wykonawcą/wykonawcami. 10. Badanie ofert 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców mailowo wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 11. Opis kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: LP. Kryterium Znaczenie kryterium (w %) 1 Cena 100 % 13

14 2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 3. Punkty za kryterium Cena zostaną obliczone według wzoru: Cena oferty najtańszej x 100 = liczba punktów Cena oferty badanej Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 12. Pozostałe warunki postępowania 1. Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty albo rozstrzygnięciu zapytania ofertowego bez wyboru żadnej oferty, a także o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia poszczególnych części zapytania ofertowego bez wybrania żadnej oferty i bez podawania przyczyny. 3. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona. 4. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 5. W trybie zapytania ofertowego może zostać wyłoniony więcej niż jeden wykonawca. 6. Zamawiający może prosić wykonawców o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie oferty. W takie sytuacji wszyscy oferenci będą mieli szansę na takie same uzupełnienia. 7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, 8. Za dzień zakończenia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień odbioru prac na podstawie protokołu odbioru prac w części, na którą wykonawca złożył ofertę lub dzień przeszkolenia pracowników w ramach danej części. 9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku zamówienia przez zamawiającego mniejszej ilości usług i towarów niż podane w zapytaniu ofertowym nie będą przysługiwały z tego tytułu wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę już wykonanych usług i dostaw. 13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wyłącznie drogą mailową z opcją potwierdzenia odbioru na adres: 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień wyłącznie drogą mailową z opcją potwierdzenia odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że mail z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 14. Załączniki do oferty: Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Proszę o przesłanie oferty w terminie do 26 lutego 2013r. (wtorek) o godz wyłącznie na adres W tytule maila proszę dopisać: oferta na dostarczenie oprogramowania w projekcie My się zmian nie boimy. Pytania należy kierować do: Agnieszka Jędrych (22)

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 2 Systemu Informacji Prawnej w wersji sieciowej 3

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość. 2 Systemu Informacji Prawnej w wersji sieciowej 3 Dostawa systemu informacji prawnej Załącznik nr 1 do umowy Lp. Przedmiot zamówienia Ilość /szt./ 1 Systemu Informacji Prawnej z Prawem Europejskim i Komentarzami w wersji sieciowej 1 2 Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Szepietowo, dn. 15.07.2014 r. IB.131.3.2014

Zapytanie ofertowe. Szepietowo, dn. 15.07.2014 r. IB.131.3.2014 IB.131.3.2014 Szepietowo, dn. 15.07.2014 r. Zapytanie ofertowe Urząd Miejski w Szepietowie zaprasza do składania ofert na dostawę, instalację, wdrożenie, uruchomienie systemu informacji prawnej, składającego

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /13-00

UDA-POKL /13-00 ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 25.11.2013 dotyczące druku i przygotowania materiałów szkoleniowych w ramach projektu Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły, nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do sondażu cenowego OrSO.272.28.2013 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup elektronicznego systemu informacji prawnej z 24 miesięczną aktualizacją. Licencja

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 18 grudnia 2013 r. D.ZP-2820/20/13 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej (w skrócie SIP) wraz z aktualizacjami na okres obowiązywania umowy, spełniającego

Bardziej szczegółowo

proszę zaznaczyć np. krzyżykiem, wypełnić kwadracik kolorem jeśli program oryginalny/program równoważny posiada daną funkcję program oryginalny

proszę zaznaczyć np. krzyżykiem, wypełnić kwadracik kolorem jeśli program oryginalny/program równoważny posiada daną funkcję program oryginalny ZAKUP OPROGRAMOWANIA Załącznik nr 1 Nazwa oferenta. LP. Program 1 2 3 4 5 program oryginalny ABBYY FineReader 11 Professional Edition PL Box (lub równoważna) precyzyjne zachowanie układu strony tryb czarnobiały

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup prawa dostępu do systemu informacji prawnej w wersji sieciowej.

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup prawa dostępu do systemu informacji prawnej w wersji sieciowej. Załącznik nr 1 do Zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn.

Bardziej szczegółowo

1 Projekt Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1 Projekt Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu oprogramowania w ramach projektu Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-057/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ. Wymagania funkcjonalne i techniczne systemu:

Część II SIWZ. Wymagania funkcjonalne i techniczne systemu: Zapytanie ofertowe OR. 271.28.2013 1.Gmina Dubicze Cerkiewne zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego polegającego na dostawie, instalacji, wdrożeniu, uruchomieniu systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53 18-421 Piątnica Poduchowna Nr SO.2600.88.2015 Załącznik Nr 4 do Regulaminu wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej netto poniżej 30 000 euro Piątnica

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 3 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia

Warszawa, dn. 3 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Tryb udzielenia zamówienia Warszawa, dn. 3 kwietnia 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia II. III. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe, w którym łączna kwota zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro. Preambuła

Zapytanie ofertowe, w którym łączna kwota zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro. Preambuła Wrocław, 2012-10-05 Zapytanie ofertowe Nr 1/POKL/AW/2012 Zamawiający. Internet Center Polska Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 7/4 50-082 Wrocław tel. 071344 82 52, fax. 071343 23 61 Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00 Łódź, dnia 05.05.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji

ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji ZAPYTANIE OFERETOWE z dnia 1 lutego 2013r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica ROZEZNANIE RYNKU dla zamówień o wartości nie przekraczającej 20 000,00 netto PLN na realizację usługi stworzenia narzędzia/programu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. na dostawę programów prawniczych dla Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

FORMULARZ OFERTOWY. na dostawę programów prawniczych dla Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku FORMULARZ OFERTOWY na dostawę programów prawniczych dla Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia r. Wrocław, 06.02.2017 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia 06.02.2017 r. Bikkoplast Sp. z o.o. ul. Kępińska 7 51-132 Wrocław tel.: +48 71 3304243 e-mail: biuro@bikkoplast.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 2/INPRIS/POKL 5.4.1 Publikacja: 22 grudnia 2014 r. Poprawione i uzupełnione: 2 stycznia 2015 r. Zapytanie ofertowe nr 2/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Informatyczny System Prawa Powszechnego zw. System Bazy Wiedzy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Informatyczny System Prawa Powszechnego zw. System Bazy Wiedzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Informatyczny System Prawa Powszechnego zw. System Bazy Wiedzy. I. Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oprogramowania, licencji Zintegrowanego Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczecin, 16 czerwca 2014 roku ZMIANA W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 20 CZERWCA 2014 DO GODZ. 16:00. ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie numer 2/06/2014 ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 z dnia r

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 z dnia r Wrocław, 01.03.2017 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 z dnia 01.03.2017r Bikkoplast Sp. z o.o. ul. Kępińska 7 51-132 Wrocław tel.: +48 71 3304243 e-mail: biuro@bikkoplast.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r.

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Zasadami realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Aktywa Plus

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 12.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ OBRABIAREK W FORMIE LEASINGU Z OPCJĄ WYKUPU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ OBRABIAREK W FORMIE LEASINGU Z OPCJĄ WYKUPU Postępowanie nr 2/NCBR/2017 I. ZAMAWIAJĄCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ OBRABIAREK W FORMIE LEASINGU Z OPCJĄ WYKUPU Auto Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim

Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Leszno 02.05.2016 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie strony internetowej w języku niemieckim Zamawiający: Przedsiębiorstwo TRANS-MAR Katarzyna Marciniak Ul. Poznańska 31 64-100 Leszno 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 października 2014 r.

Poznań, dnia 20 października 2014 r. Strona1 Zamawiający: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań tel: +48 61 887 11 66 / fax: 61 887 11 66 web: www.spoldzielnie.org e-mail: biuro@spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 31.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyłonienia usługodawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu spawania w ramach projektu pt.: Człowiek + certyfikat = fundament GKB nr POKL.08.01.01-22- 004/13 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup dostępu do systemu elektronicznej informacji prawnej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup dostępu do systemu elektronicznej informacji prawnej Nr sprawy: SNA.261.2.56.2015.MZ Częstochowa, dn. 10.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup dostępu do systemu elektronicznej informacji prawnej W związku z faktem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/9.2/2013 z dnia 15 maj 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia oraz uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r.

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy na wydruk podręcznika metodologicznego opracowanego w ramach projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 pn. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia r. Znak: PRP-I JG

Kielce, dnia r. Znak: PRP-I JG Znak: PRP-I.664.12.2016.JG Kielce, dnia 02.08.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wynajmu długoterminowego samochodu osobowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 5A 70-205 Szczecin Tel.

ZAMAWIAJACY: Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 5A 70-205 Szczecin Tel. Szczecin, 3 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe na projekt, skład i wydruk materiałów promocyjnych w ramach umowy o udzielenie wsparcia na świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 4 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 4 grudnia 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 4 grudnia 2013r. dotyczące powołania zespołu odpowiedzialnego za stworzenie i umieszczanie treści na portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004 Warszawa, 08.09.2017 r. ZAPYTANIE nr RPDS.10.4.01-02-0018/17/2017/004 Zakup dwóch miejsc na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce programowanie aplikacji internetowych w ramach projektu pn.: Zawodowcy

Bardziej szczegółowo

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Dostawa programu Microsoft Access lub równoważnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu Kuchnie regionalne

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu Kuchnie regionalne Warszawa, dn. 28/10/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu Kuchnie regionalne w ramach projektu: Współpraca się opłaca ; Umowa nr UDA-POKL-09.02.00-14-014/11-00 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE wyżywienie Uczestników/-czek Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE wyżywienie Uczestników/-czek Projektu ZAPYTANIE OFERTOWE wyżywienie Uczestników/-czek Projektu Zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami do zamówienia, realizowanego zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zestaw klocków Lego Mindstorms NXT

Zestaw klocków Lego Mindstorms NXT Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 01 lutego 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax 061/

Bardziej szczegółowo

1. Leszek Urbaniak właściciel; , 1. Określenie trybu zamówienia

1. Leszek Urbaniak właściciel; , 1. Określenie trybu zamówienia Pobiedziska, dnia 22 stycznia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Oprogramowanie do zarządzania firmą Urbaniak Leszek DORTECH ul. Nowa 3 62-010 Pobiedziska NIP 7821012284 REGON 630328359 Adres do doręczeń: Urbaniak

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 Błonie, dnia 02.11.2016 Zamawiający: Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o. ul. Bieniewicka 43 05-870 Błonie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2015 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/04/2017 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2017r. MEXT Sp. z o.o. ul. PRZYJAZNI, nr 103B, lok. 1 WROCŁAW, kod 53-030 ( Zamawiający ) Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakwaterowanie Uczestników/-czek Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE zakwaterowanie Uczestników/-czek Projektu ZAPYTANIE OFERTOWE zakwaterowanie Uczestników/-czek Projektu Zapytanie ofertowe w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami do zamówienia, realizowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wersja serwerowa - intranet (aplikacja) -... szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wersja serwerowa - intranet (aplikacja) -... szt. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja serwerowa intranet (aplikacja)... szt. Wersja serwerowa Intranet (aplikacja) oznacza aplikację zainstalowaną na serwerze w sieci LAN właściwego sądu, aktualizowaną przez

Bardziej szczegółowo

na pełnienie funkcji koordynatora ds. finansowo - księgowych dla projektu Spotkanie z historią w Parku Dzieje

na pełnienie funkcji koordynatora ds. finansowo - księgowych dla projektu Spotkanie z historią w Parku Dzieje Stowarzyszenie DZIEJE ul. Jagodowa 36A/7 62-095 Murowana Goślina email: zamówienia@dzieje.org.pl Murowana Goślina, dnia 20 maja 2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji koordynatora ds. finansowo

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/dostawy/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/dostawy/ Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/dostawy/ Gdynia: Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 08 stycznia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie numer 1/01/2015 ZAMAWIAJĄCY IAI Spółka Akcyjna al. Piastów 30, 71-064 Szczecin poszukuje Wykonawcy usługi w zakresie wyszukiwania i doboru

Bardziej szczegółowo

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

1) Określenie przedmiotu zamówienia

1) Określenie przedmiotu zamówienia ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych oraz kandydatów na rodziny zastępcze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 28.04.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 28.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28.04.2014 dotyczące druku i wysyłki zaproszenia na szkolenia, ulotki, pomocy szkoleniowych (teczka, notes, długopis), plakatów, naklejek. w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo