JAK SPRAWDZIĆ SIECI SAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK SPRAWDZIĆ SIECI SAN"

Transkrypt

1 JAK SPRAWDZIĆ BEZPIECZEŃSTWO SIECI SAN Wojciech Bury, Tomasz Zygmuntowicz - NASK

2 O CZYM POWIEMY Architektury pamięci masowych Funkcjonalność i zalety sieci SAN Mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo w sieciach SAN Potencjalne zagrożenia w sieciach SAN Audyt sieci SAN

3 Pytania, które często zadajemy w związku z wdrożeniem sieci SAN? Czy w ogóle można włamać się do moich zasobów w sieci SAN? Czy ktoś może zakłócić działanie sieci SAN? Jak wykorzystać istniejącą infrastrukturę, aby zabezpieczyć sieć SAN? Czy powinienem poddać audytowi bezpieczeństwo mojej sieci SAN? Kiedy wykonać audyt bezpieczeństwa sieci SAN? Jak wybrać odpowiedniego audytora?

4 ARCHITEKTURY PAMIĘCI MASOWYCH

5 DAS Direct Attached Storage NAS Network Attached Storage SAN Storage Area Network

6 DAS Zalety: środowisko w pełni rozproszone odporne na awarie Host A Host C Wady: SCSI SCSI środowisko w pełni rozproszone utrudnione zarządzanie, administrowanie, nadzór, rozwój etc. mała wydajność mała funkcjonalność (zmiana wielkości wolumenów, przebudowa wolumenów) ograniczone możliwości rozbudowy niskie wykorzystanie zasobów rozproszone zarządzanie

7 NAS Uwaga! NAS działa na poziomie systemu plików, DAS i SAN - na poziomie bloków Client Client Sotrege Operating System File System CIFS/NFS/ HTTP Zalety: wykorzystanie infrastruktury IP zaimplementowane zaawansowane mechanizmy współdzielenia (działanie w warstwie systemu plików) NAS Wady: Server Ethernet Minicomputer zawodność infrastruktury IP niewystarczająca wydajność problemy z bezpieczeństwem (IP/Ethernet jest narażony na bardzo wiele zagrożeń)

8 SAN Wady: PDA centralizacja (awaryjność) Zalety: Fiber Channel Storage Network Mainframe Server(s) Minicompute rs Ethernet Production Network Laptop Workstation centralizacja (zarządzanie) funkcjonalność i elastyczność (RAID, zmiana wielkości wolumenów przenoszenia na inny RAID, replikacje etc.) wydajność skalowalność wykorzystanie zasobów dyskowych (thin provisioning)

9 SAN Centrum Podstawowe Centrum Zapasowe

10 Najważniejsze funkcjonalności Elastyczne zarządzanie pamięcią masową: dynamiczna zmiana wielkości wolumenu dynamiczna zmiana poziomu RAID Tworzenie migawek (pełnych i przyrostowych) Wirtualna pamięć dyskowa Replikacja

11 Dlaczego warto uruchomić sieć SAN? Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych dla krytycznych systemów mechanizmy ochrony RAID w ramach jednej macierzy replikacja do ośrodka zapasowego na zdalną macierz Centralizacja i uproszczenie zarządzania pamięcią masową Zwiększenie utylizacji pamięci masowej Zapewnienie możliwości retencji danych Zapewnienie odpowiedniej wydajności dla krytycznych systemów

12 Mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo w sieciach SAN: SAN Zoning LUN Masking VSAN FCSP Redundancja

13 SAN Zoning

14 FC Switch Host A Storage Storage Storage Storage Zone 1 Host B Zone 2 Host C Storage Zone 3 Storage Security John Chirillo, Scott Blau

15 Strefa (Zone) Strefę tworzą porty serwerów oraz porty urządzeń storage owych które mogą komunikować się ze sobą poprzez połączenia port-to-port, natomiast nie mogą łączyć się z portami urządzeń z innych stref (dany port może należeć do wielu stref). Członkowie stref (Zone Members) Członkowie stref są identyfikowani poprzez numer portu lub nazwę WWN (World Wide Name 64 bitowy numer, który jednoznacznie identyfikuje członka strefy).

16 Hard Zoning Członkowie strefy są definiowani poprzez fizyczne przypisanie portu na switchu (sposób mniej elastyczny, ale bardziej bezpieczny). Soft Zoning Członkowie strefy są definiowani poprzez numery WWN (sposób bardziej elastyczny, ale mniej bezpieczny).

17 LUN Masking

18 LUN Logical Unit Number; numery LUN służą do adresowania wolumenów w ramach jednego urządzenia SCSI (target-macierz) System operacyjny widzi poszczególne LUN-y jako oddzielne dyski LUN Masking Mechanizm stosowany przez macierze do ograniczania widoczności wolumenów przez serwery, hosty na podstawie numerów WWN.

19 FC Switch Host A Host C LUN 1 LUN 2 LUN 3 LUN 4 Host B Host D Storage

20 VSAN

21 VSAN Virtual Storage Area Network * ) Dzielenie sieci SAN na wiele wirtualnych partycji Każda wirtualna partycja zachowuje się jak oddzielna, w pełni niezależna sieć SAN: posiada własne instancje NS, demona protokołu routingu(fspf) i innych usług sieci SAN problemy z jedną partycją nie wpływają na działanie pozostałych VSAN-ów *) Technologia Cisco Systems

22 FC-SP

23 Fiber Chanel Security Protocol FC-SP zbiór protokołów rozszerzających FC o mechanizmy bezpieczeństwa: uwierzytelnianie urządzeń FC bezpieczne uzgadnianie kluczy szyfrowane połączenia pomiędzy urządzeniami FC FC-SP nie zabezpiecza danych przechowywanych w sieci SAN

24 Redundancja łączy

25 Host A Host B Storage Host C Host D FC Switch FC Switch

26 Zagrożenia

27 Opis sytuacji: Host B chce uzyskać dostęp do zasobów dyskowych hosta A znajdujących się na macierzy dyskowej. Host A Host B FC FC Switch IP FC IP Storage MGMT na switchu FC jest zastosowany Soft Zoning: intruz musi podmienić numer WWN hosta B na numer WWN hosta A (spoofing). Numer WWN hosta A może być uzyskany od administratora, może zostać odgadnięty lub podsłuchany (snooping). na switchu jest zastosowany Hard Zoning: intruz musi posiadać fizyczny dostęp do switcha FC. Podpięcie hosta B do portu na switchu przeznaczonym dla hosta A umożliwi mu dostęp do zasobów macierzy dyskowej hosta A. na macierzy zastosowany jest LUN Masking: host B uzyska dostęp do danych hosta A po podmianie swojego numeru WWN na numer WNN hosta A.

28 Opis sytuacji: Dwa switche - jeden dla serwerów korporacyjnych, drugi dla serwerów klientów - są podłączone do dwóch różnych portów macierzy dyskowej. Na switchach zastosowany jest Hard Zoning. W prezentowanej sytuacji intruz może złamać zabezpieczenia na switchu i przejąć nad nim kontrolę, co z kolei prowadzi do uzyskania dostępu zasobów macierzy dyskowej (ale tylko do zasobów przydzielonych serwerom z sieci klienckiej) Sieć korporacyjna Sieć kliencka Zasoby macierzy dyskowej należące Host A Host B Host C Host D do sieci korporacyjnej można uznać MGMT FC IP FC IP FC Switch FC Switch FC IP MGMT za zabezpieczone przed intruzem, gdyż mało prawdopodobnym wydaje się złamanie zabezpieczeń macierzy dyskowej. Storage

29 Szyfrowanie

30 Urządzenia szyfrujące dedykowane dla sieci SAN zapewniają: szybkie szyfrowanie danych, kontrolę dostępu, uwierzytelnianie, bezpieczne logowanie oraz monitoring dostępu. Zagrożenie może stanowić możliwość podsłuchania danych - jeszcze bądź już nie zaszyfrowancyh - na drodze serwer-fc Switch urządzenie szyfrujące. MGMT Host FC Switch Urządzenie (de)szyfrujące Storage dane zaszyfrowane Uzyskanie dostępu do zaszyfrowanych danych przez intruza bez znajomości klucza oraz metody szyfrowania jest bezużyteczne w takiej sytuacji jedynym jego celem może być zniszczenie danych.

31 Host A Host B FC Switch Urządzenie (de)szyfrujące Szyfrowanie danych można zastosować już na poziomie serwera (rozwiązanie software owe) albo na drodze serwer switch FC. Storage dane zaszyfrowane

32 karta FC Host B FC Switch Urządzenie (de)szyfrujące Host D Szyfrowanie danych na poziome hardware u za pomocą karty FC. Takie rozwiązanie jeszcze nie zostało fizycznie zrealizowane. Storage dane zaszyfrowane

33 Ocena poziomu bezpieczeństwa sieci SAN

34 Na poziom bezpieczeństwa sieci SAN wpływają: Krytyczne dane firmowe i dane klienta: - integralność - poufność - dostępność - zarządzanie Wewnętrzne zagrożenia: - nieuprawnione użycie narzędzi zarządzających - kradzież danych - nieuprawnione użycie serwera lub switcha w sieci SAN Zewnętrzne zagrożenia: - dostęp do serwera włączonego w sieć SAN - dostęp do switcha w sieci SAN - dostęp do danych opuszczających sieć SAN do sieci WAN/Internet Strefy zagrożeń sieci SAN Dodatkowe elementy

35 Główne strefy zagrożeń to: systemy (OS i aplikacje) połączenia (urządzenia łączące i wszelkie bramki pomiędzy różnymi medium transportowymi) etap transportu danych medium komunikujące system zarządzający media przechowujące dane

36 Inne strefy zagrożeń to: błędne założenia projektowe błędna konfiguracja nieużywane usługi czy ustawienia domyślne liczba osób - wewnętrznych administratorów, pracowników suportu, dyżurnych etc. - mających dostęp do systemów zarządzania technologie zdalne : - zdalny backup -centrum zapasowe (DR)

37 Audyt

38 bezpieczeństwo sieci SAN to bardzo złożony problem i zabezpieczenie jej może być bardzo kosztowne trzeba realnie i indywidualnie ocenić poziom bezpieczeństwa i zadedykować odpowiednie rozwiązanie pierwszy element to prawidłowa ocena zagrożeń (threat profile) i możliwych ataków (types of attacks) chcąc efektywnie zabezpieczyć sieć SAN trzeba zacząć od audytu: audyt pozwala dokładnie zidentyfikować słabe punkty audyt pozwala też na opracowanie sposobów zabezpieczenia wykrytych luk.

39 doświadczenie w zabezpieczaniu i audytowaniu zarówno sieci SAN, jak i pozostałych elementów środowiska informatycznego niezależność brak powiązania ze strategicznym vendorem Wydałem już bardzo dużo na sieć SAN, a dodatkowo muszę wydać na jej zabezpieczenie audyt powinien dać odpowiedź na pytanie, jak najefektywniej i najtaniej zabezpieczyć sieć SAN (np. korzystając z już istniejącej infrastruktury bezpieczeństwa i wypracowanych procedur)

40 Podsumowanie

41 Bazujące na zasadach stosowanych dla każdego systemu: - odpowiednia konfiguracja -testy - monitoring zdarzeń - audyty (początkowy i okresowe) Bazujące na mechanizmach bezpieczeństwa stosowanych w całym środowisku informatycznym: - fizyczna kontrola dostępu - autoryzacja i autentykacja użytkownika - szyfrowanie danych (na dyskach, na mediach przenośnych i podczas transport Bazujące na zabezpieczeniach wbudowanych w sieci SAN: - LUN Level Masking - Hardware Port-Level Zoning Na szczególną uwagę jako pierwsza linia ataku zasługuje: - ochrona dostępu do medium transportowego i wszystkich styków z siecią - ochrona systemu zarządzania

42 Ochrona wielowarstwowa Izolacja sieci SAN od pozostałych sieci LAN/WAN w kontekście szczególnych wymagań bezpieczeństwa Dedykowane rozwiązania producentów hardware u i software u

43 Zmniejszenie ryzyka modyfikacji, kradzieży, usunięcia czy podejrzenia danych Zwiększenie możliwości rozbudowy sieci SAN i integracji z nowymi systemami w firmie Zwiększenie prywatności danych zgodnie z regulacjami korporacyjnymi, biznesowymi i prawnymi Maksymalizacja wykorzystania zasobów przez zdefiniowanie minimalnych wymaganych dostępów i wirtualizację Umożliwienia bezpiecznego korzystania z centrum zapasowego; zapewnienie ciągłości pracy aplikacji Wyeliminowanie nieupoważnionego lub przypadkowego dostępu do danych przechowywanych na mediach przenośnych

44 Wraz z procesem popularyzacji sieci SAN i coraz szerszego zakresu ich wykorzystania stały się one elementem powszechnym w wielu firmach - elementem, który przechowuje najważniejsze dane firmowe i odpowiada za działanie najważniejszych firmowych aplikacji Większa dostępność i centralizacja danych wymaga silniejszej kontroli środowiska przechowującego dane i zapewniającego tę dostępność Ciesząc się większymi możliwościami nowego środowiska nie można zapominać o jego krytyczności i specyfice; trzeba uwzględnić przeprowadzenie audytu i wdrożyć zalecenia dotyczące zabezpieczenia naszych najwrażliwszych firmowych danych

45 Infolinia:

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne

HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne HP StoreVirtual 4000 rozwiązanie elastyczne, proste i ekonomiczne Wirtualizacja serwerów odgrywa obecnie niezwykle istotną rolę. Pomaga organizacjom zwiększać dostępność aplikacji i poprawia zdolność biznesu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT

Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT Wirtualizacja serwerów klasy x86 Optymalna infrastruktura IT CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement WIRTUALIZACJA Computerworld Custom Publishing Konsolidacja serwerów i ciągłość biznesowa Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

WIRTUALIZACJA APLIKACJI. PORÓWNANIE TECHNOLOGII

WIRTUALIZACJA APLIKACJI. PORÓWNANIE TECHNOLOGII POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Kierunek: Informatyka Przemysłowa Rodzaj studiów: Stacjonarne II stopnia praca dyplomowa magisterska

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA MICROSOFT DLA MŚP. Serwery. s. 12. Serwer dla małych firm Możliwości Windows Server 2012 R2 Essentials

ROZWIĄZANIA MICROSOFT DLA MŚP. Serwery. s. 12. Serwer dla małych firm Możliwości Windows Server 2012 R2 Essentials Test: szyfrowanie danych Przyszłość telefonii 5 za pomocą DESlock s. 52 komórkowej s. 74 Serwery 2014 Nr 5 (30) maj 2014 Cena 29,00 zł (w tym 5% VAT) ROZWIĄZANIA s. 12 MICROSOFT DLA MŚP Serwer dla małych

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie

Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie W Y Ł Ą C Z N Y D Y S T R Y B U T O R Kompleksowy system archiwizacji, synchronizacji i udostępniania danych w firmie CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Analiza skutków złożoności systemów informatycznych w banku spółdzielczym dla sprawnej obsługi klienta

Analiza skutków złożoności systemów informatycznych w banku spółdzielczym dla sprawnej obsługi klienta Ludosław Drelichowski, Hubert Zarzycki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Analiza skutków złożoności systemów informatycznych w banku spółdzielczym dla sprawnej obsługi klienta Wstęp

Bardziej szczegółowo