Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi LINKSYS WAG54GS Podręcznik użytkownika LINKSYS WAG54GS Instrukcje obsługi LINKSYS WAG54GS Instrukcje użytkowania LINKSYS WAG54GS Instrukcja użytkowania LINKSYS WAG54GS Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

2 Skrót instrukcji: Prawa autorskie 2005 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. t instrukcj uytkownika, prosimy zwróci uwag na nastpujce elementy: Ten znak oznacza zaslugujc na uwag notatk i podczas korzystania z bramki WAG54GS naley zwraca na niego szczególn uwag. Znak wykrzyknika oznacza przestrog lub ostrzeenie przed moliwoci uszkodzenia Twojej wlasnoci lub bramki WAG54GS. Taki znak zapytania ma przypomina o czym, co naley wiedzie podczas korzystania z bramki WAG54GS. Oprócz tych symboli, niniejsza instrukcja zawiera definicje terminów technicznych, prezentowanych w nastpujcej formie: termin: definicja. Ponadto, kady rysunek (diagram, zrzut zawartoci ekranu lub innego rodzaju obraz), opatrzony jest numerem rysunku i opisem w nastpujcej formie: Rysunek 0-1: Przykladowy opis rysunku Numery rysunków wraz z ich opisami zostaly zebrane w sekcji,,spis ilustracji" WAG54GS-EU- UG-50610C BW Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Spis treci Rozdzial 1: Wstp Przedmowa Zawarto instrukcji uytkownika..

3 ..2 Rozdzial 2: Planowanie sieci....4 Funkcje bramki...

4 ...4 Adresy IP..4 Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL....6 Gniazda oraz przycisk Reset na ciance bocznej...

5 ...6 Diody LED na ciance bocznej....7 Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Wprowadzenie..

6 ..9 Przewodowe polczenie z komputerem Bezprzewodowe polczenie z komputerem Rozdzial 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji..13 Wprowadzenie...

7 ...13 Korzystanie z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji) Rozdzial 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego Wprowadzenie...

8 ...33 Uruchomienie webowego interfejsu konfiguracyjnego. 36 Zakladka Setup (Konfiguracja)..36 Zakladka Wireless (Sie bezprzewodowa)...

9 ..46 Zakladka Security (Bezpieczestwo) Zakladka Access Restrictions (Ograniczenia dostpu)..54 Zakladka Applications and Gaming (Aplikacje i gry) Zakladka Administration (Administracja)

10 .62 Zakladka Status (Status) Dodatek A: Rozwizywanie problemów Typowe problemy i sposoby ich rozwizywania..

11 ...72 Czsto zadawane pytania. 81 Dodatek B: Bezpieczestwo sieci bezprzewodowej..88 rodki ostronoci...

12 ...88 Zagroenia bezpieczestwa sieci bezprzewodowych Dodatek C: Jak ustali adres MAC oraz adres IP karty sieciowej Instrukcja dla systemu Windows 98 lub Me.

13 ..91 Instrukcja dla systemu Windows 2000 lub XP Dodatek D: Aktualizacja wewntrznego oprogramowania bramki Dodatek E: Slowniczek...

14 .94 Dodatek F: Regulacje prawne Dodatek G: Informacje na temat gwarancji Dodatek H: Parametry techniczne..

15 .111 Dodatek I: Informacje kontaktowe Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Spis ilustracji Rysunek 2-1: Sie komputerowa...4 Rysunek 3-1: Gniazda oraz przycisk Reset na ciance bocznej...

16 ...6 Rysunek 3-2: Diody LED na ciance bocznej....7 Rysunek 4-1: Podlcz lini ADSL Rysunek 4-2: Podlcz komputer...

17 ...10 Rysunek 4-3: Podlcz zasilanie...10 Rysunek 4-4: Podlcz lini ADSL Rysunek 4-5: Podlcz zasilanie

18 ...11 Rysunek 5-1: Ekran powitalny kreatora konfiguracji - wybór jzyka. 13 Rysunek 5-2: Ekran powitalny kreatora konfiguracji - rozpoczcie dzialania kreatora...13 Rysunek 5-3: Ekran z treci umowy licencyjnej kreatora instalacji..14 Rysunek 5-4: Ekran z prob o odlczenie modemu od komputera oraz naciennego gniazda linii ADSL Rysunek 5-5: Ekran z prob o podlczenie bramki WAG54GS do naciennego gniazda linii ADSL.

19 15 Rysunek 5-6: Ekran z prob o podlczenie do komputera przewodu sieciowego.15 Rysunek 5-7: Ekran z prob o podlczenie przewodu sieciowego do bramki WAG54GS Rysunek 5-8: Ekran z prob o wlczenie zasilania bramki WAG54GS. 16 Rysunek 5-9: Ekran z prob o sprawdzenie stanu bramki WAG54GS...17 Rysunek 5-10: Ekran wyboru kraju..

20 17 Rysunek 5-11: Ekran wyboru dostawcy uslug internetowych (przyklad dla Francji)..18 Rysunek 5-12: Ekran z ustawieniami linii DSL dla enkapsulacji 1483 Bridged Rysunek 5-13: Ekran z ustawieniami linii DSL dla enkapsulacji 1483 Routed Rysunek 5-14: Ekran z ustawieniami linii DSL dla enkapsulacji PPPoA Rysunek 5-15: Ekran z ustawieniami linii DSL dla enkapsulacji PPPoE...

21 21 Rysunek 5-16: Ekran wyboru hasla..22 Rysunek 5-17: Ekran konfigurowania ustawie sieci bezprzewodowej Rysunek 5-18: Ekran funkcji SecureEasySetup....ienia opcjonalne..

22 .41 Rysunek 6-11: Ustawienia DDNS dla domeny DynDNS.org Rysunek 6-12:Ustawienia DDNS dla domeny TZO.com Rysunek 6-13: Ustawienia zaawansowanego trasowania

23 ...44 Rysunek 6-14: Tablica trasowania Rysunek 6-15: Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej Rysunek 6-16: Ustawienia szyfrowania w trybie WPA-Personal.. 47 Rysunek 6-17: Ustawienia szyfrowania w trybie WPA2-Personal

24 47 Rysunek 6-18: Ustawienia szyfrowania w trybie WAP2-Mixes...48 Rysunek 6-19: Ustawienia szyfrowania w trybie WEP...48 Rysunek 6-20: Ustawienia dostpu do sieci bezprzewodowej Rysunek 6-21: Okno z list filtrowanych adresów MAC.

25 ...49 Rysunek 6-22: Lista adresów MAC klientów bezprzewodowych Rysunek 6-23: Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej. 50 Rysunek 6-24: Zakladka Firewall (Zapora ogniowa).52 Rysunek 6-25: Zakladka VPN Passthrough (Przepuszczanie tunelu VPN)...

26 ...53 Rysunek 6-26: Ustawienia dostpu do sieci Internet Rysunek 6-27: Podsumowanie regul dostpu do sieci Internet. Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Rozdzial 1: Wstp Rozdzial 1: Wstp Przedmowa Dzikujemy Pastwu za wybór routera ADSL z interfejsem do bezprzewodowych sieci typu G oraz funkcj SpeedBooster. Bramka ta umoliwi Pastwa komputerom, a take innym zasobom, takim jak np. serwery plików lub drukarki, korzystanie z szybkiego polczenia z sieci Internet. Poniewa bramka WAG54GS jest urzdzeniem bezprzewodowym, dostp do sieci Internet moe by wspóldzielony zarówno w sieci kablowej jak równie za porednictwem transmisji bezprzewodowej. Ponadto, poniewa bramka WAG54GS wyposaona zostala w funkcj SpeedBooster, jej zastosowanie pozwala na zwikszenie wydajnoci Pastwa sieci bezprzewodowej. Zwikszenie prdkoci komunikacji da si zaobserwowa nawet dla urzdze nie posiadajcych funkcji SpeedBooster, lecz komunikujcych si z innymi wyposaonymi w t funkcj urzdzeniami. W jaki sposób bramka WAG54GS realizuje te wszystkie zadania? Podlczenie do bramki sieci Internet a take Twoich komputerów i urzdze peryferyjnych, umoliwia kierowanie oraz kontrolowanie caloci komunikacji z Twoj sieci. W celu ochrony Twoich danych oraz Twojej prywatnoci bramka WAG54GS posiada równie funkcj zaawansowanej zapory ogniowej, utrzymujcej z dala internetowych intruzów. Transmisja bezprzewodowa moe by chroniona poprzez zloone szyfrowanie danych. Ponadto, zyskujesz moliwo ochrony wlasnej rodziny za pomoc takich funkcji kontroli rodzicielskiej, jak ograniczenia dostpu do sieci Internet oraz blokowanie wybranych slów kluczowych. Ustawienia bramki mona latwo konfigurowa za pomoc przegldarki internetowej. Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

27 Ale co to wszystko oznacza? Sieci komputerowe s uytecznymi narzdziami, umoliwiajcymi wspóldzielenie zasobów komputerów oraz wspóldzielenie dostpu do sieci Internet. Dziki nim moliwe jest np. korzystanie z jednej drukarki na rónych komputerach a take korzystanie z danych znajdujcych si na dysku twardym innego komputera. Sieci komputerowe mog nawet sluy do udzialu w wieloosobowych grach video. Jak wida, mog one nie tylko by uyteczne w domu i w biurze, ale mog równie sluy rozrywce. Komputery w sieci przewodowej tworz tzw. sie LAN lub sie lokaln. S one polczone za pomoc przewodów typu Ethernet i dlatego tego rodzaju sieci nazywane s sieciami,,przewodowymi". Komputery wyposaone w karty lub w adaptery bezprzewodowe, mog komunikowa si bez korzystania z klopotliwego okablowania. Komputery znajdujce si w zasigu wzajemnej transmisji i uywajce tych samych ustawie bezprzewodowych tworz sie bezprzewodow. Sie taka nazywana bywa sieci WLAN lub bezprzewodow sieci lokaln. Poniewa bramka WAG54GS posiada moliwo pracy bezprzewodowej, moe ona stanowi pomost pomidzy sieci przewodow, a sieci bezprzewodow, umoliwiajc wzajemn komunikacj obydwu tych sieci. Po polczeniu wszystkich sieci, tj. sieci przewodowej, sieci bezprzewodowej oraz sieci Internet, moesz udostpnia swoje pliki innym uytkownikom oraz wspóldzieli z nimi dostp do sieci Internet. Jednoczenie, przez caly czas, bezprzewodowa bramka ADSL WAG54GS chroni Twoje sieci przed nieupowanionymi i niechcianymi uytkownikami. Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 1: Wstp Rozdzial 1: Wstp wpa (ang. wi-fi protected access zabezpieczony dostp do sieci wi-fi): protokól bezpieczestwa bezprzewodowego korzystajcy z prokolu TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol Protokól tymczasowego klucza integralnoci), który moe by stosowany z polczeniu z serwerem uwierzytelniania RADIUS. zapora ogniowa typu spi (ang. stateful packet inspection firewall): technologia polegajca na sprawdzeniu informacji zawartych w pakietach przychodzcych, przed ich wpuszczeniem do sieci. zapora ogniowa (ang. firewall): rodek bezpieczestwa, chronicy przed intruzami zasoby sieci lokalnej. nat (ang. network address translation translacja adresu sieciowego): Technologia NAT tlumaczy adresy IP z sieci lokalnej na inne adresy IP, które mog by wykorzystywane w sieci Internet. sie komputerowa: szereg komputerów lub urzdze polczonych wzajemnie w celu wspóldzielenia danych, miejsca na dyskach i/lub przesylania danych pomidzy uytkownikami. lan (ang. local area network sie o zasigu lokalnym):komputery oraz produkty sieciowe tworzce sie w Twoim domu lub biurze. 1 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Firma Linksys zaleca aby podczas pierwszej instalacji bramki WAG54GS skorzysta z instalacyjnej plyty CD-ROM. Jeli nie zamierzasz korzysta ze znajdujcego si na tej plycie kreatora konfiguracji, to podlczajc bramk i konfigurujc polczenia pomidzy sieciami, moesz korzysta ze wskazówek zawartych w tej instrukcji. Instrukcja ta zawiera wszystkie informacje, niezbdne do pelnego wykorzystania bezprzewodowej bramki ADSL z funkcj SpeedBooster. Zawarto instrukcji uytkownika Niniejsza instrukcja uytkownika zawiera opis kroków niezbdnych do skonfigurowania i korzystania z bezprzewodowej bramki ADSL WAG54GS z funkcj SpeedBooster. Rozdzial 1: Wstp Omówienie zastosowa bezprzewodowej bramki ADSL z funkcj SpeedBooster oraz niniejszej instrukcji uytkownika. Rozdzial 2: Planowanie sieci Omówienie podstaw sieci komputerowych. Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL Opis fizycznych cech bramki. Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Ten rozdzial zawiera instrukcje w jaki sposób naley podlczy bramk do sieci. Rozdzial 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji Opis sposobu konfiguracji ustawie bramki WAG54GS za pomoc programu kreatora konfiguracji, znajdujcego si na dolczonej do produktu plycie CD. Rozdzial 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego Opis sposobu konfiguracji ustawie bramki WAG54GS za pomoc przegldarki internetowej. Dodatek A: Rozwizywanie problemów Dodatek zawierajcy opis niektórych problemów i sposobów ich rozwizywania a take najczciej zadawane pytania, dotyczce instalacji i korzystania z bezprzewodowej bramki ADSL z funkcj SpeedBooster. Dodatek B: Bezpieczestwo sieci bezprzewodowej Dodatek zawierajcy omówienie zagroe wynikajcych z korzystania z sieci bezprzewodowych oraz rozwiza slucych minimalizacji tych zagroe. Dodatek C: Jak ustali adres MAC oraz adres IP karty sieciowej Opis sposobu ustalenia adresu MAC dla zainstalowanej w komputerze karty sieciowej typu Ethernet, potrzebnego do korzystania z oferowanej przez bramk funkcji filtracji adresów MAC i/lub klonowania adresów MAC. Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 1: Wstp Rozdzial 1: Wstp 2 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Dodatek D: Aktualizacja wewntrznego oprogramowania bramki Dodatek instruujcy w jaki sposób, w razie potrzeby, mona przeprowadzi aktualizacj wewntrznego oprogramowania bramki (tzw. firmware). Dodatek E: Slowniczek Krótki slowniczek terminów czsto wystpujcych w kontekcie sieci komputerowych. Dodatek F: Regulacje prawne Ten dodatek zawiera informacje dotyczce zgodnoci bramki WAG54GS z rónymi, midzynarodowymi normami technicznymi i regulacjami prawnymi. Dodatek G: Informacje na temat gwarancji Dodatek zawierajcy informacje dotyczce gwarancji udzielanych na prawidlowe funkcjonowanie produktu. Dodatek H: Parametry techniczne Wykaz technicznych parametrów bramki. Dodatek I: Informacje kontaktowe Dodatek zawierajcy informacje dotyczce kontaktu z rónymi oddzialami firmy Linksys, w tym informacje dotyczce kontaktu z dzialem pomocy technicznej. Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 1: Wstp Rozdzial 1: Wstp 3 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G ( g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Rozdzial 2: Planowanie sieci Rozdzial 2: Planowanie sieci Funkcje bramki Bramka WAG54GS jest urzdzeniem lczcym razem dwie róne sieci. W tym przypadku, bramka WAG54GS lczy Twoj sie lokaln (LAN) lub grup komputerów w domu lub w biurze z publiczn sieci Internet. Bramka WAG54GS przetwarza i kontroluje dane przesylane pomidzy tymi dwiema sieciami. Funkcja translacji adresów (NAT), realizowana przez bramk WAG54GS, chroni znajdujce si w Twojej sieci komputery, tak e nie s one,,widoczne" dla uytkowników znajdujcych si po stronie sieci Internet. Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

28 W ten sposób, Twoja sie pozostaje sieci prywatn. Bramka WAG54GS chroni Twoj sie przeprowadzajc inspekcj kadego pakietu nadchodzcego od strony portu internetowego, przed jego dostarczeniem do odpowiedniego komputera w Twojej sieci. Bramka WAG54GS sprawdza porty takich internetowych uslug jak usluga serwera WWW, serwera ftp lub uslugi innych aplikacji internetowych, i jeli dana usluga jest dozwolona, nastpuje dostarczenie pakietu do odpowiedniego komputera po stronie sieci LAN. Naley pamita, e gniazda (porty) bramki WAG54GS podlczane s do obydwu stron. Gniazda oznaczone jako LAN lcz bramk z sieci LAN, a gniazdo ADSL lczy j z sieci Internet. Porty LAN transmituj dane z prdkoci 10/100 Mbps. Adresy IP Czym jest adres IP? Litery IP s skrótem od angielskiej nazwy Internet Protocol, oznaczajcej,,protokól internetowy". Kade urzdzenie w sieci opartej o protokól IP, wlcznie z komputerami, serwerami drukarek i bramkami, wymaga adresu IP w celu identyfikacji swojego,,poloenia", lub inaczej adresu, w sieci. Regula ta dotyczy równie polczenia z sieci Internet, a take polczenia z sieci LAN. Istniej dwa sposoby przydzielenia adresów IP urzdzeniom sieciowym. Moesz sam przypisa te adresy statycznie albo moesz wykorzysta bramk WAG54GS do dynamicznego przydzielania adresów IP. Rysunek 2-1: Sie komputerowa ip (ang. internet protocol protokól internetowy): protokól slucy do przesylania danych w sieciach komputerowych Statyczne adresy IP Statyczny adres IP jest to adres IP który zostal na stale, rcznie przypisany do komputera lub innego urzdzenia w sieci. Poniewa statyczne adresy IP zachowuj wano dopóki nie zostan wylczone, statyczna adresacja IP gwarantuje, e poszczególne urzdzania bd zawsze posiada ten sam, przydzielony im adres IP, dopóki nie zostanie on celowo zmieniony. Statyczne adresy IP musz by unikalne i zwykle stosuje si je dla takich urzdze sieciowych, jak serwery plików lub serwery drukarek. UWAGA: Poniewa bramka WAG54GS jest urzdzeniem lczcym dwie sieci, potrzebuje ona dwóch adresów IP: jednego dla sieci LAN i jednego dla sieci Internet. W tej instrukcji uytkownika, adresy te nazywane bd,,internetowym adresem IP" oraz,,adresem IP w sieci LAN". Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 2: Planowanie sieci Rozdzial 2: Planowanie sieci 4 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Poniewa bramka WAG54GS sluy do wspóldzielenia polczenia z sieci Internet, powiniene skontaktowa si ze swoim dostawc Internetu i dowiedzie si czy do Twojego konta zostal przydzielony statyczny adres IP. Jeli tak, to adres ten bdzie Ci potrzebny podczas konfigurowania bramki WAG54GS. Informacj t powiniene uzyska od swojego dostawcy Internetu. Dynamiczne adresy IP Dynamiczne adresy IP s automatycznie przydzielane takim urzdzeniom sieciowym jak np. komputery i serwery drukarek. Adresy te nazywane s,,dynamicznymi" poniewa s one przypisywane do danego komputera lub urzdzenia tylko tymczasowo. Po uplywie okrelonego czasu, ich wano wygasa i mog one ulec zmianie. Jeli wano dynamicznego adresu IP komputera logujcego si do sieci (lub do sieci Internet) ju wygasla, to serwer DHCP automatycznie przedzieli mu nowy, dynamiczny adres IP. Serwery DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Komputery oraz inne urzdzenia sieciowe uywajce dynamicznej adresacji IP, otrzymuj nowe, dynamiczne adresy IP od serwera DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol Protokól dynamicznej konfiguracji hosta). Komputer lub urzdzenie sieciowe otrzymujce w ten sposób adres IP, nazywane jest klientem DHCP. Protokól DHCP uwalnia Ci od koniecznoci rcznego przydzielania adresu IP za kadym razem, gdy do Twojej sieci dodany zostanie nowy uytkownik. Serwerem DHCP moe by albo znajdujcy si w sieci dedykowany komputer, albo inne urzdzenie sieciowe, takie jak np. bramka WAG54GS. W bramce WAG54GS funkcja serwera DHCP jest domylnie wlczona. Jeli w Twojej sieci znajduje si ju dzialajcy serwer DHCP, to konieczne jest wylczenie jednego z nich. Pozostawienie w jednej sieci wicej ni jednego dzialajcego serwera DHCP powodowa bdzie bldy w jej funkcjonowaniu, takie jak np. przydzielanie kolidujcych ze sob adresów IP. Informacje o sposobie wylczenia serwera DHCP w bramce WAG54GS, znajduj si w rozdziale 6,,Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego". UWAGA: Poniewa bramka WAG54GS wykorzystuje technologi translacji adresów NAT, to jedynym adresem IP z twojej sieci jaki moe by widoczny z sieci Internet jest internetowy adres IP Twojej bramki WAG54GS. Jednake moliwe jest zablokowanie nawet tego tego adresu, tak e zarówno sama bramka WAG54GS jak równie Twoja sie lokalna, pozostawa bd niewidoczne dla sieci Internet. Wicej informacji na ten temat znajduje si w rozdziale 6,,Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego", w sekcji powiconej ustawieniom z zakladki Security (Bezpieczestwo)/Firewall (Zapora ogniowa) zatytulowanej,,sekcja Block WAN Requests (Blokuj dania z sieci WAN)". Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 2: Planowanie sieci Rozdzial 2: Planowanie sieci 5 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G ( g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL Gniazda oraz przycisk Reset na ciance bocznej Przycisk 'Reset' oraz gniazda bramki WAG54GS znajduj si na jej ciance bocznej. Rysunek 3-1: Gniazda oraz przycisk Reset na ciance bocznej Line Ethernet (1-4) Gniazdo oznaczony jako Line (Linia) sluy do podlczenia bramki do linii ADSL. Gniazda oznaczone jako Ethernet slu do podlczenia komputerów oraz innych urzdze sieciowych. WANE: Przywrócenie fabrycznych ustawie bramki WAG54GS spowoduje wymazanie wszystkich Twoich ustawie (wlcznie z ustawieniami polczenia internetowego, ustawieniami sieci bezprzewodowej i innymi) i zastpienie ich domylnymi wartociami fabrycznymi. Nie przywracaj ustawie fabrycznych jeli chcesz zachowa wlasne ustawienia. Przycisk Reset Istniej dwa sposoby przywrócenia domylnych, fabrycznych ustawie bramki WAG54GS. Mona to zrobi wciskajc na okolo 5 sekund przycisk Reset albo korzystajc z ekranu Factory Defaults (Ustawienia fabryczne), dostpnego na zakladce Administration (Administracja) webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS. Power Gniazdo oznaczone jako Power (Zasilanie), jest tym gniazdem, do którego naley podlczy zasilacz sieciowy. Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL 6 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802. Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

29 11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Diody LED na ciance bocznej Diody LED informujce o sieciowej aktywnoci bramki WAG54GS znajduj si na jej przeciwleglym boku. Rysunek 3-2: Diody LED na ciance bocznej Przycisk zasilania Nacinicie tego przycisku powoduje wlczenie lub wylczenie bramki WAG54GS. Przycisk Secure Easy Setup (Prosta i bezpieczna konfiguracja) Kolor pomaraczowy lub bialy. Gdy bramka WAG54GS jest wlczona, przycisk ten podwietlany jest w kolorze pomaraczowym. Kolor pomaraczowy oznacza, e tryb prostej i bezpiecznej konfiguracji (SecureEasySetup) zostal wylczony, a kolor bialy oznacza wlczenie tego trybu. Po wejciu bramki WAG54GS w tryb prostej i bezpiecznej konfiguracji, przycisk ten zawieci si w kolorze bialym i zacznie miga. Po wygenerowaniu przez bramk wartoci identyfikatora SSID oraz klucza WPA-PSK (nazywanego równie osobistym kluczem WPA), dioda LED przestanie miga i bdzie nadal wieci w kolorze bialym. W celu wyzerowania identyfikatora SSID oraz klucza WPA-PSK, naley wcisn przycisk Reset i przytrzyma go przez okolo 5 sekund. W trakcie zerowania bramki WAG54GS, przycisk Secure Easy Setup bdzie powoli miga. Zmiana koloru tego przycisku na pomaraczowy, oznacza pomylne wyzerowanie ustawie bramki WAG54GS. POWER Zasilanie kolor zielony. Dioda LED POWER, wieci si gdy bramka WAG54GS jest wlczona. Sie bezprzewodowa kolor zielony. Dioda LED WIRELESS, wieci si zawsze, gdy aktywne jest polczenie bezprzewodowe. Miganie tej diody oznacza e bramka wysyla lub odbiera dane od jednego ze znajdujcych si w sieci urzdze. Porty Ethernet kolor zielony. Diody LED oznaczone jako ETHERNET spelniaj dwie funkcje. Cigle wiecenie diody LED oznacza prawidlowe polczenie urzdzenia sieciowego do jednego z portów LAN bramki WAG54GS. Miganie tej diody LED jest wskanikiem aktywnoci sieciowej danego portu. Linia DSL kolor zielony. wiecenie diody LED DSL oznacza istnienie poprawnego polczenia z lini DSL. Podczas zestawiania polczenia ADSL, sygnalizowane jest miganiem tej diody. UWAGA: Funkcja SecureEasySetup (Prostai bezpieczna konfiguracja) jest funkcj ulatwiajc konfiguracj Twojej sieci bezprzewodowej. Jeli posiadasz urzdzenia z funkcj SecureEasySetup, to aby z niej skorzysta, uruchom znajdujcy si na plycie CD kreator konfiguracji routera i postpuj zgodnie w wywietlanymi na ekranie instrukcjam. WIERELESS ETHERNET (1-4) DSL Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL 7 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster INTERNET Gdy polczenie z dostawc Internetu jest prawidlowo zestawione, dioda LED INERNET wieci si w kolorze zielonym. Jeli nie uda si zestawi takiego polczenia, dioda ta wieci si w kolorze czerwonym. Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL 8 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Wprowadzenie Technik instalujcy w Twoim domu szerokopasmowe polczenie do sieci Internet, powinien pozostawi Ci informacje wymagane do skonfigurowania modemu. Jeli tak si nie stalo, skontaktuj si ze swoim dostawc Internetu w celu otrzymania tych danych. Jeli posiadasz ju wszystkie informacje niezbdne do skonfigurowania Twojego konkretnego polczenia z sieci Internet, moesz przystpi do zainstalowania i skonfigurowania bramki WAG54GS. Jeli zamierzasz przeprowadzi konfiguracj bramki WAG54GS korzystajc z komputera wyposaonego w kart sieciow typu Ethernet, przejd do sekcji zatytulowanej,,przewodowe polczenie z komputerem". Jeli zamierzasz w tym celu wykorzysta komputer z kart bezprzewodow, przejd do sekcji zatytulowanej,,bezprzewodowe polczenie z komputerem". Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL 9 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Przewodowe polczenie z komputerem 1. Upewnij si, e wszystkie Twoje urzdzania sieciowe s wylczone, wlcznie z bramk WAG54GS oraz z wszystkimi komputerami. 2. Polcz za pomoc kabla telefonicznego gniazdo znajdujce si na bocznej ciance bramki WAG54GS i oznaczone jako Line (Linia), z naciennym gniazdem stanowicym zakoczenie linii ADSL. UWAGA: Aby zapobiec powstawaniu interferencji, pomidzy kadym telefonem a gniazdem naciennym konieczne moe by zainstalowanie niewielkiego urzdzenia nazywanego mikrofiltrem (nie jest ono czci zestawu). W razie wtpliwoci, skontaktuj si ze swoim dostawc Internetu. WANE: Jeli znajdujesz si w kraju, w którym stosowane s zlcza telefoniczne RJ-11, upewnij si czy mikrofiltr zostal wlczony jedynie pomiedzy telefonem i gniazdem naciennym, a nie pomidzy bramk WAG54GS i gniazdem naciennym linii ADSL. Jeli znajdujesz si w kraju, w którym z wyjtkiem cyfrowych linii ISDN, nie s stosowane zlcza telefoniczne RJ-11 (np. We Francji, Szwecji, Szwajcarii, Anglii itd.), to pomidzy gniazdem naciennym a bramk WAG54GS, konieczne bdzie zainstalowanie mikrofiltru, gdy mikrofiltr posiada bdzie zlcze RJ-11. Uytkownicy z krajów bdcych sygnatariuszami umowy okrelanej mianem,,annex B" (posiadajcy bramk WAG54GS w wersji E1 lub DE), musz podlczy bramk WAG54GS do gniazda naciennego lub do urzdzenia NTBA przy uyciu znajdujcego si w zestawie, specjalnego kabla rozdzielajcego. Jeli potrzebny bdzie dodatkowy kabel rozdzielajcy lub kabel ze specjalnymi zlczami, prosimy skontaktowa si ze swoim lokalnym uslugodawc. 3. Podlcz jeden koniec przewodu sieciowego typu Ethernet do jednego z portów typu Ethernet, znajdujcych si na tylnej ciance bramki WAG54GS (oznaczonych cyframi 1-4), a drugi koniec do portu typu Ethernet w Twoim komputerze. Krok ten naley powtórzy podlczajc do bramki WAG54GS kolejne komputery, przelcznik sieciowy lub inne urzdzenia sieciowe. 4. Podlcz zasilacz sieciowy do gniazda bramki WAG54GS oznaczonego jako Power (Zasilanie), a nastpnie podlcz zasilacz do gniazda zasilajcego. UWAGA: Zasilacz bramki WAG54GS naley zawsze podlcza do listwy zasilajcej z zabezpieczeniem przeciwprzepiciowym. Gdy tylko zasilacz zostanie prawidlowo podlczony, znajdujca si na przedniej ciance dioda LED z napisem Power (Zasilanie), zawieci si w kolorze zielonym. Pocztkowo, przez kilka sekund dioda ta bdzie miga, by po ukoczeniu procedury testowej zawieci si wiatlem ciglym. Jeli dioda LED bdzie miga przez minut lub dluej, zapoznaj si z treci dodatku A:,,Rozwizywanie problemów". Rysunek 4-2: Podlcz komputer Rysunek 4-1: Podlcz lini ADSL Rysunek 4-3: Podlcz zasilanie Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL 10 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802. Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

30 11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster 5. Wlcz jeden z komputerów podlczonych do bramki WAG54GS. Przejd do rozdzialu 5:,,Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji". Bezprzewodowe polczenie z komputerem 1. Upewnij si, e wszystkie Twoje urzdzania sieciowe s wylczone, wlcznie z bramk WAG54GS oraz z wszystkimi komputerami. 2. Polcz za pomoc kabla telefonicznego gniazdo znajdujce si na bocznej ciance bramki WAG54GS i oznaczone jako Line (Linia), z naciennym gniazdem stanowicym zakoczenie linii ADSL. UWAGA: Aby zapobiec powstawaniu interferencji, pomidzy kadym telefonem a gniazdem naciennym konieczne moe by zainstalowanie niewielkiego urzdzenia nazywanego mikrofiltrem (nie jest ono czci zestawu). W razie wtpliwoci, skontaktuj si ze swoim dostawc Internetu. WANE: Jeli znajdujesz si w kraju, w którym stosowane s zlcza telefoniczne RJ-11, upewnij si czy mikrofiltr zostal wlczony jedynie pomiedzy telefonem i gniazdem naciennym, a nie pomidzy bramk WAG54GS i gniazdem naciennym linii ADSL. Jeli znajdujesz si w kraju, w którym z wyjtkiem cyfrowych linii ISDN, nie s stosowane zlcza telefoniczne RJ-11 (np. We Francji, Szwecji, Szwajcarii, Anglii itd.), to pomidzy gniazdem naciennym a bramk WAG54GS, konieczne bdzie zainstalowanie mikrofiltru, poniewa mikrofiltr posiada bdzie zlcze RJ-11. Uytkownicy z krajów bdcych sygnatariuszami umowy okrelanej mianem,,annex B" (posiadajcy bramk WAG54GS w wersji E1 lub DE), musz podlczy bramk WAG54GS do gniazda naciennego lub do urzdzenia NTBA przy uyciu znajdujcego si w zestawie, specjalnego kabla rozdzielajcego. Jeli potrzebny bdzie dodatkowy kabel rozdzielajcy lub kabel ze specjalnymi zlczami, prosimy skontaktowa si ze swoim lokalnym uslugodawc. 3. Podlcz zasilacz sieciowy do gniazda bramki WAG54GS oznaczonego jako Power (Zasilanie), a nastpnie podlcz zasilacz do gniazda zasilajcego. Gdy tylko zasilacz zostanie prawidlowo podlczony, znajdujca si na przedniej ciance dioda LED z napisem Power (Zasilanie), zawieci si w kolorze zielonym. Pocztkowo, przez kilka sekund dioda ta bdzie miga, by po ukoczeniu procedury testowej zawieci si wiatlem ciglym. Jeli dioda LED bdzie miga przez minut lub dluej, zapoznaj si z treci dodatku A:,,Rozwizywanie problemów". 4. Wlcz jeden z komputerów nalecych do Twojej sieci bezprzewodowej. Rysunek 4-5: Podlcz zasilanie Rysunek 4-4: Podlcz lini ADSL Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL 11 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster 5. W celu uzyskania pocztkowego dostpu do bramki WAG54GS poprzez polczenie bezprzewodowe, naley upewni si e identyfikator SSID dla karty bezprzewodowej w komputerze posiada warto linksys (jest to domylne ustawienie bramki WAG54GS) oraz e zabezpieczenia sieci bezprzewodowej zostaly wylczone dla tej karty. Po uzyskaniu dostpu do bramki WAG54GS, mona zmieni te ustawienia dla bramki oraz bezprzewodowej karty komputera, tak aby odpowiadaly one ustawieniom stosowanym w danej sieci. Przejd do rozdzialu 5:,,Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji" UWAGA: Naley zawsze zmieni domyln warto linksys identyfikatora SSID oraz wlczy zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL 12 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Rozdzial 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji Rozdzial 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji Wprowadzenie Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji), przeprowadzi Ci przez procedur instalacji bezprzewodowej bramki ADSL z funkcj SpeedBooster. Kreator ten pozwala skonfigurowa sie podlczon do bramki WAG54GS oraz ustawienia sieci bezprzewodowej. Korzystanie z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji) UWAGA: Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) dostosowany zostal do pracy w jednym z kilku jzyków europejskich. Niestety nie ma wród nich jzyka polskiego. Dlatego, w dalszej czci tej instrukcji zaklada si, e uytkownik wybral jzyk angielski, a we wszystkich miejscach odwolujcych sie do konkretnych elementów tego programu (takich jak np. nazwy przycisków, opcji itp.), zachowane zostaly oryginalne nazwy w jzyku angielskim, z podaniem w nawiasach ich polskiego tlumaczenia. 1. Wló do napdu CD plyt CD-ROM z programem Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Kreator konfiguracji powinien uruchomi si automatycznie i powinien zosta wywietlony ekran powitalny Welcome (Zapraszamy). Jeli tak si nie stanie, naley klikn na przycisk menu Start systemu Windows i wybra pozycj Uruchom. Nastpnie w polu Otwórz, naley wpisa D:\setup. exe (o ile Twój napd CD oznaczony jest liter,,d"). 2. Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) automatycznie wykryje ustawienia jzykowe Twojego komputera. Jeli chcesz kontynuowa prac z programem Setup Wizard (Kreator konfiguracji) w aktualnie wywietlanym jzyku, to nacinij przycisk Next (Dalej). Jeli chcesz uywa innego jzyka, wybierz z listy dany jzyk i równie nacinij przycisk Next (Dalej). 3. Na kolejnym ekranie Welcome (Zapraszamy), kliknij na przycisk Clik Here to Start (Kliknij tutaj aby rozpocz). Inne moliwoci to: Norton Internet Security - Kliknij na przycisk Norton Internet Security, aby zainstalowa program Norton Internet Security. User Guide (Instrukcja uytkownika) - Kliknij na przycisk User Guide (Instrukcja uytkownika) aby otworzy plik PDF z t instrukcj uytkownika. Exit (Wyjcie) - Kliknij na przycisk Exit (Wyjcie), aby zakoczy dzialanie programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Rysunek 5-2: Ekran powitalny kreatora konfiguracji rozpoczcie dzialania kreatora Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji Rozdzial 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji Rysunek 5-1: Ekran powitalny kreatora konfiguracji - wybór jzyka 13 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster 4. Po przeczytaniu umowy licencyjnej (ang. License Agreement), nacinij przycisk Next (Dalej) jeli akceptujesz jej tre lub przycisk Exit (Wyjcie), aby zakoczy dzialanie kreatora. Aby powróci do poprzedniego ekranu, nacinij przycisk Back (Cofnij). Rysunek 5-3: Ekran z treci umowy licencyjnej kreatora instalacji 5. Program Setup Wizard (Kreator instalacji) poprosi o odlczenie Twojego szerokopasmowego modemu od komputera oraz od gniazda naciennego linii ADSL. Po wykonaniu tej czynnoci, nacinij przycisk Next (Dalej). Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP.

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-1PRO 1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-1PRO jest przypisanie adresu IP, poniewa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3931629 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY PERSONAL SECURITY SUITE 1.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo