Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi LINKSYS WAG54GS Podręcznik użytkownika LINKSYS WAG54GS Instrukcje obsługi LINKSYS WAG54GS Instrukcje użytkowania LINKSYS WAG54GS Instrukcja użytkowania LINKSYS WAG54GS Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

2 Skrót instrukcji: Prawa autorskie 2005 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. t instrukcj uytkownika, prosimy zwróci uwag na nastpujce elementy: Ten znak oznacza zaslugujc na uwag notatk i podczas korzystania z bramki WAG54GS naley zwraca na niego szczególn uwag. Znak wykrzyknika oznacza przestrog lub ostrzeenie przed moliwoci uszkodzenia Twojej wlasnoci lub bramki WAG54GS. Taki znak zapytania ma przypomina o czym, co naley wiedzie podczas korzystania z bramki WAG54GS. Oprócz tych symboli, niniejsza instrukcja zawiera definicje terminów technicznych, prezentowanych w nastpujcej formie: termin: definicja. Ponadto, kady rysunek (diagram, zrzut zawartoci ekranu lub innego rodzaju obraz), opatrzony jest numerem rysunku i opisem w nastpujcej formie: Rysunek 0-1: Przykladowy opis rysunku Numery rysunków wraz z ich opisami zostaly zebrane w sekcji,,spis ilustracji" WAG54GS-EU- UG-50610C BW Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Spis treci Rozdzial 1: Wstp Przedmowa Zawarto instrukcji uytkownika..

3 ..2 Rozdzial 2: Planowanie sieci....4 Funkcje bramki...

4 ...4 Adresy IP..4 Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL....6 Gniazda oraz przycisk Reset na ciance bocznej...

5 ...6 Diody LED na ciance bocznej....7 Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Wprowadzenie..

6 ..9 Przewodowe polczenie z komputerem Bezprzewodowe polczenie z komputerem Rozdzial 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji..13 Wprowadzenie...

7 ...13 Korzystanie z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji) Rozdzial 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego Wprowadzenie...

8 ...33 Uruchomienie webowego interfejsu konfiguracyjnego. 36 Zakladka Setup (Konfiguracja)..36 Zakladka Wireless (Sie bezprzewodowa)...

9 ..46 Zakladka Security (Bezpieczestwo) Zakladka Access Restrictions (Ograniczenia dostpu)..54 Zakladka Applications and Gaming (Aplikacje i gry) Zakladka Administration (Administracja)

10 .62 Zakladka Status (Status) Dodatek A: Rozwizywanie problemów Typowe problemy i sposoby ich rozwizywania..

11 ...72 Czsto zadawane pytania. 81 Dodatek B: Bezpieczestwo sieci bezprzewodowej..88 rodki ostronoci...

12 ...88 Zagroenia bezpieczestwa sieci bezprzewodowych Dodatek C: Jak ustali adres MAC oraz adres IP karty sieciowej Instrukcja dla systemu Windows 98 lub Me.

13 ..91 Instrukcja dla systemu Windows 2000 lub XP Dodatek D: Aktualizacja wewntrznego oprogramowania bramki Dodatek E: Slowniczek...

14 .94 Dodatek F: Regulacje prawne Dodatek G: Informacje na temat gwarancji Dodatek H: Parametry techniczne..

15 .111 Dodatek I: Informacje kontaktowe Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Spis ilustracji Rysunek 2-1: Sie komputerowa...4 Rysunek 3-1: Gniazda oraz przycisk Reset na ciance bocznej...

16 ...6 Rysunek 3-2: Diody LED na ciance bocznej....7 Rysunek 4-1: Podlcz lini ADSL Rysunek 4-2: Podlcz komputer...

17 ...10 Rysunek 4-3: Podlcz zasilanie...10 Rysunek 4-4: Podlcz lini ADSL Rysunek 4-5: Podlcz zasilanie

18 ...11 Rysunek 5-1: Ekran powitalny kreatora konfiguracji - wybór jzyka. 13 Rysunek 5-2: Ekran powitalny kreatora konfiguracji - rozpoczcie dzialania kreatora...13 Rysunek 5-3: Ekran z treci umowy licencyjnej kreatora instalacji..14 Rysunek 5-4: Ekran z prob o odlczenie modemu od komputera oraz naciennego gniazda linii ADSL Rysunek 5-5: Ekran z prob o podlczenie bramki WAG54GS do naciennego gniazda linii ADSL.

19 15 Rysunek 5-6: Ekran z prob o podlczenie do komputera przewodu sieciowego.15 Rysunek 5-7: Ekran z prob o podlczenie przewodu sieciowego do bramki WAG54GS Rysunek 5-8: Ekran z prob o wlczenie zasilania bramki WAG54GS. 16 Rysunek 5-9: Ekran z prob o sprawdzenie stanu bramki WAG54GS...17 Rysunek 5-10: Ekran wyboru kraju..

20 17 Rysunek 5-11: Ekran wyboru dostawcy uslug internetowych (przyklad dla Francji)..18 Rysunek 5-12: Ekran z ustawieniami linii DSL dla enkapsulacji 1483 Bridged Rysunek 5-13: Ekran z ustawieniami linii DSL dla enkapsulacji 1483 Routed Rysunek 5-14: Ekran z ustawieniami linii DSL dla enkapsulacji PPPoA Rysunek 5-15: Ekran z ustawieniami linii DSL dla enkapsulacji PPPoE...

21 21 Rysunek 5-16: Ekran wyboru hasla..22 Rysunek 5-17: Ekran konfigurowania ustawie sieci bezprzewodowej Rysunek 5-18: Ekran funkcji SecureEasySetup....ienia opcjonalne..

22 .41 Rysunek 6-11: Ustawienia DDNS dla domeny DynDNS.org Rysunek 6-12:Ustawienia DDNS dla domeny TZO.com Rysunek 6-13: Ustawienia zaawansowanego trasowania

23 ...44 Rysunek 6-14: Tablica trasowania Rysunek 6-15: Podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej Rysunek 6-16: Ustawienia szyfrowania w trybie WPA-Personal.. 47 Rysunek 6-17: Ustawienia szyfrowania w trybie WPA2-Personal

24 47 Rysunek 6-18: Ustawienia szyfrowania w trybie WAP2-Mixes...48 Rysunek 6-19: Ustawienia szyfrowania w trybie WEP...48 Rysunek 6-20: Ustawienia dostpu do sieci bezprzewodowej Rysunek 6-21: Okno z list filtrowanych adresów MAC.

25 ...49 Rysunek 6-22: Lista adresów MAC klientów bezprzewodowych Rysunek 6-23: Zaawansowane ustawienia sieci bezprzewodowej. 50 Rysunek 6-24: Zakladka Firewall (Zapora ogniowa).52 Rysunek 6-25: Zakladka VPN Passthrough (Przepuszczanie tunelu VPN)...

26 ...53 Rysunek 6-26: Ustawienia dostpu do sieci Internet Rysunek 6-27: Podsumowanie regul dostpu do sieci Internet. Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Rozdzial 1: Wstp Rozdzial 1: Wstp Przedmowa Dzikujemy Pastwu za wybór routera ADSL z interfejsem do bezprzewodowych sieci typu G oraz funkcj SpeedBooster. Bramka ta umoliwi Pastwa komputerom, a take innym zasobom, takim jak np. serwery plików lub drukarki, korzystanie z szybkiego polczenia z sieci Internet. Poniewa bramka WAG54GS jest urzdzeniem bezprzewodowym, dostp do sieci Internet moe by wspóldzielony zarówno w sieci kablowej jak równie za porednictwem transmisji bezprzewodowej. Ponadto, poniewa bramka WAG54GS wyposaona zostala w funkcj SpeedBooster, jej zastosowanie pozwala na zwikszenie wydajnoci Pastwa sieci bezprzewodowej. Zwikszenie prdkoci komunikacji da si zaobserwowa nawet dla urzdze nie posiadajcych funkcji SpeedBooster, lecz komunikujcych si z innymi wyposaonymi w t funkcj urzdzeniami. W jaki sposób bramka WAG54GS realizuje te wszystkie zadania? Podlczenie do bramki sieci Internet a take Twoich komputerów i urzdze peryferyjnych, umoliwia kierowanie oraz kontrolowanie caloci komunikacji z Twoj sieci. W celu ochrony Twoich danych oraz Twojej prywatnoci bramka WAG54GS posiada równie funkcj zaawansowanej zapory ogniowej, utrzymujcej z dala internetowych intruzów. Transmisja bezprzewodowa moe by chroniona poprzez zloone szyfrowanie danych. Ponadto, zyskujesz moliwo ochrony wlasnej rodziny za pomoc takich funkcji kontroli rodzicielskiej, jak ograniczenia dostpu do sieci Internet oraz blokowanie wybranych slów kluczowych. Ustawienia bramki mona latwo konfigurowa za pomoc przegldarki internetowej. Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

27 Ale co to wszystko oznacza? Sieci komputerowe s uytecznymi narzdziami, umoliwiajcymi wspóldzielenie zasobów komputerów oraz wspóldzielenie dostpu do sieci Internet. Dziki nim moliwe jest np. korzystanie z jednej drukarki na rónych komputerach a take korzystanie z danych znajdujcych si na dysku twardym innego komputera. Sieci komputerowe mog nawet sluy do udzialu w wieloosobowych grach video. Jak wida, mog one nie tylko by uyteczne w domu i w biurze, ale mog równie sluy rozrywce. Komputery w sieci przewodowej tworz tzw. sie LAN lub sie lokaln. S one polczone za pomoc przewodów typu Ethernet i dlatego tego rodzaju sieci nazywane s sieciami,,przewodowymi". Komputery wyposaone w karty lub w adaptery bezprzewodowe, mog komunikowa si bez korzystania z klopotliwego okablowania. Komputery znajdujce si w zasigu wzajemnej transmisji i uywajce tych samych ustawie bezprzewodowych tworz sie bezprzewodow. Sie taka nazywana bywa sieci WLAN lub bezprzewodow sieci lokaln. Poniewa bramka WAG54GS posiada moliwo pracy bezprzewodowej, moe ona stanowi pomost pomidzy sieci przewodow, a sieci bezprzewodow, umoliwiajc wzajemn komunikacj obydwu tych sieci. Po polczeniu wszystkich sieci, tj. sieci przewodowej, sieci bezprzewodowej oraz sieci Internet, moesz udostpnia swoje pliki innym uytkownikom oraz wspóldzieli z nimi dostp do sieci Internet. Jednoczenie, przez caly czas, bezprzewodowa bramka ADSL WAG54GS chroni Twoje sieci przed nieupowanionymi i niechcianymi uytkownikami. Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 1: Wstp Rozdzial 1: Wstp wpa (ang. wi-fi protected access zabezpieczony dostp do sieci wi-fi): protokól bezpieczestwa bezprzewodowego korzystajcy z prokolu TKIP (ang. Temporal Key Integrity Protocol Protokól tymczasowego klucza integralnoci), który moe by stosowany z polczeniu z serwerem uwierzytelniania RADIUS. zapora ogniowa typu spi (ang. stateful packet inspection firewall): technologia polegajca na sprawdzeniu informacji zawartych w pakietach przychodzcych, przed ich wpuszczeniem do sieci. zapora ogniowa (ang. firewall): rodek bezpieczestwa, chronicy przed intruzami zasoby sieci lokalnej. nat (ang. network address translation translacja adresu sieciowego): Technologia NAT tlumaczy adresy IP z sieci lokalnej na inne adresy IP, które mog by wykorzystywane w sieci Internet. sie komputerowa: szereg komputerów lub urzdze polczonych wzajemnie w celu wspóldzielenia danych, miejsca na dyskach i/lub przesylania danych pomidzy uytkownikami. lan (ang. local area network sie o zasigu lokalnym):komputery oraz produkty sieciowe tworzce sie w Twoim domu lub biurze. 1 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Firma Linksys zaleca aby podczas pierwszej instalacji bramki WAG54GS skorzysta z instalacyjnej plyty CD-ROM. Jeli nie zamierzasz korzysta ze znajdujcego si na tej plycie kreatora konfiguracji, to podlczajc bramk i konfigurujc polczenia pomidzy sieciami, moesz korzysta ze wskazówek zawartych w tej instrukcji. Instrukcja ta zawiera wszystkie informacje, niezbdne do pelnego wykorzystania bezprzewodowej bramki ADSL z funkcj SpeedBooster. Zawarto instrukcji uytkownika Niniejsza instrukcja uytkownika zawiera opis kroków niezbdnych do skonfigurowania i korzystania z bezprzewodowej bramki ADSL WAG54GS z funkcj SpeedBooster. Rozdzial 1: Wstp Omówienie zastosowa bezprzewodowej bramki ADSL z funkcj SpeedBooster oraz niniejszej instrukcji uytkownika. Rozdzial 2: Planowanie sieci Omówienie podstaw sieci komputerowych. Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL Opis fizycznych cech bramki. Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Ten rozdzial zawiera instrukcje w jaki sposób naley podlczy bramk do sieci. Rozdzial 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji Opis sposobu konfiguracji ustawie bramki WAG54GS za pomoc programu kreatora konfiguracji, znajdujcego si na dolczonej do produktu plycie CD. Rozdzial 6: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego Opis sposobu konfiguracji ustawie bramki WAG54GS za pomoc przegldarki internetowej. Dodatek A: Rozwizywanie problemów Dodatek zawierajcy opis niektórych problemów i sposobów ich rozwizywania a take najczciej zadawane pytania, dotyczce instalacji i korzystania z bezprzewodowej bramki ADSL z funkcj SpeedBooster. Dodatek B: Bezpieczestwo sieci bezprzewodowej Dodatek zawierajcy omówienie zagroe wynikajcych z korzystania z sieci bezprzewodowych oraz rozwiza slucych minimalizacji tych zagroe. Dodatek C: Jak ustali adres MAC oraz adres IP karty sieciowej Opis sposobu ustalenia adresu MAC dla zainstalowanej w komputerze karty sieciowej typu Ethernet, potrzebnego do korzystania z oferowanej przez bramk funkcji filtracji adresów MAC i/lub klonowania adresów MAC. Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 1: Wstp Rozdzial 1: Wstp 2 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Dodatek D: Aktualizacja wewntrznego oprogramowania bramki Dodatek instruujcy w jaki sposób, w razie potrzeby, mona przeprowadzi aktualizacj wewntrznego oprogramowania bramki (tzw. firmware). Dodatek E: Slowniczek Krótki slowniczek terminów czsto wystpujcych w kontekcie sieci komputerowych. Dodatek F: Regulacje prawne Ten dodatek zawiera informacje dotyczce zgodnoci bramki WAG54GS z rónymi, midzynarodowymi normami technicznymi i regulacjami prawnymi. Dodatek G: Informacje na temat gwarancji Dodatek zawierajcy informacje dotyczce gwarancji udzielanych na prawidlowe funkcjonowanie produktu. Dodatek H: Parametry techniczne Wykaz technicznych parametrów bramki. Dodatek I: Informacje kontaktowe Dodatek zawierajcy informacje dotyczce kontaktu z rónymi oddzialami firmy Linksys, w tym informacje dotyczce kontaktu z dzialem pomocy technicznej. Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 1: Wstp Rozdzial 1: Wstp 3 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G ( g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Rozdzial 2: Planowanie sieci Rozdzial 2: Planowanie sieci Funkcje bramki Bramka WAG54GS jest urzdzeniem lczcym razem dwie róne sieci. W tym przypadku, bramka WAG54GS lczy Twoj sie lokaln (LAN) lub grup komputerów w domu lub w biurze z publiczn sieci Internet. Bramka WAG54GS przetwarza i kontroluje dane przesylane pomidzy tymi dwiema sieciami. Funkcja translacji adresów (NAT), realizowana przez bramk WAG54GS, chroni znajdujce si w Twojej sieci komputery, tak e nie s one,,widoczne" dla uytkowników znajdujcych si po stronie sieci Internet. Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

28 W ten sposób, Twoja sie pozostaje sieci prywatn. Bramka WAG54GS chroni Twoj sie przeprowadzajc inspekcj kadego pakietu nadchodzcego od strony portu internetowego, przed jego dostarczeniem do odpowiedniego komputera w Twojej sieci. Bramka WAG54GS sprawdza porty takich internetowych uslug jak usluga serwera WWW, serwera ftp lub uslugi innych aplikacji internetowych, i jeli dana usluga jest dozwolona, nastpuje dostarczenie pakietu do odpowiedniego komputera po stronie sieci LAN. Naley pamita, e gniazda (porty) bramki WAG54GS podlczane s do obydwu stron. Gniazda oznaczone jako LAN lcz bramk z sieci LAN, a gniazdo ADSL lczy j z sieci Internet. Porty LAN transmituj dane z prdkoci 10/100 Mbps. Adresy IP Czym jest adres IP? Litery IP s skrótem od angielskiej nazwy Internet Protocol, oznaczajcej,,protokól internetowy". Kade urzdzenie w sieci opartej o protokól IP, wlcznie z komputerami, serwerami drukarek i bramkami, wymaga adresu IP w celu identyfikacji swojego,,poloenia", lub inaczej adresu, w sieci. Regula ta dotyczy równie polczenia z sieci Internet, a take polczenia z sieci LAN. Istniej dwa sposoby przydzielenia adresów IP urzdzeniom sieciowym. Moesz sam przypisa te adresy statycznie albo moesz wykorzysta bramk WAG54GS do dynamicznego przydzielania adresów IP. Rysunek 2-1: Sie komputerowa ip (ang. internet protocol protokól internetowy): protokól slucy do przesylania danych w sieciach komputerowych Statyczne adresy IP Statyczny adres IP jest to adres IP który zostal na stale, rcznie przypisany do komputera lub innego urzdzenia w sieci. Poniewa statyczne adresy IP zachowuj wano dopóki nie zostan wylczone, statyczna adresacja IP gwarantuje, e poszczególne urzdzania bd zawsze posiada ten sam, przydzielony im adres IP, dopóki nie zostanie on celowo zmieniony. Statyczne adresy IP musz by unikalne i zwykle stosuje si je dla takich urzdze sieciowych, jak serwery plików lub serwery drukarek. UWAGA: Poniewa bramka WAG54GS jest urzdzeniem lczcym dwie sieci, potrzebuje ona dwóch adresów IP: jednego dla sieci LAN i jednego dla sieci Internet. W tej instrukcji uytkownika, adresy te nazywane bd,,internetowym adresem IP" oraz,,adresem IP w sieci LAN". Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 2: Planowanie sieci Rozdzial 2: Planowanie sieci 4 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Poniewa bramka WAG54GS sluy do wspóldzielenia polczenia z sieci Internet, powiniene skontaktowa si ze swoim dostawc Internetu i dowiedzie si czy do Twojego konta zostal przydzielony statyczny adres IP. Jeli tak, to adres ten bdzie Ci potrzebny podczas konfigurowania bramki WAG54GS. Informacj t powiniene uzyska od swojego dostawcy Internetu. Dynamiczne adresy IP Dynamiczne adresy IP s automatycznie przydzielane takim urzdzeniom sieciowym jak np. komputery i serwery drukarek. Adresy te nazywane s,,dynamicznymi" poniewa s one przypisywane do danego komputera lub urzdzenia tylko tymczasowo. Po uplywie okrelonego czasu, ich wano wygasa i mog one ulec zmianie. Jeli wano dynamicznego adresu IP komputera logujcego si do sieci (lub do sieci Internet) ju wygasla, to serwer DHCP automatycznie przedzieli mu nowy, dynamiczny adres IP. Serwery DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Komputery oraz inne urzdzenia sieciowe uywajce dynamicznej adresacji IP, otrzymuj nowe, dynamiczne adresy IP od serwera DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol Protokól dynamicznej konfiguracji hosta). Komputer lub urzdzenie sieciowe otrzymujce w ten sposób adres IP, nazywane jest klientem DHCP. Protokól DHCP uwalnia Ci od koniecznoci rcznego przydzielania adresu IP za kadym razem, gdy do Twojej sieci dodany zostanie nowy uytkownik. Serwerem DHCP moe by albo znajdujcy si w sieci dedykowany komputer, albo inne urzdzenie sieciowe, takie jak np. bramka WAG54GS. W bramce WAG54GS funkcja serwera DHCP jest domylnie wlczona. Jeli w Twojej sieci znajduje si ju dzialajcy serwer DHCP, to konieczne jest wylczenie jednego z nich. Pozostawienie w jednej sieci wicej ni jednego dzialajcego serwera DHCP powodowa bdzie bldy w jej funkcjonowaniu, takie jak np. przydzielanie kolidujcych ze sob adresów IP. Informacje o sposobie wylczenia serwera DHCP w bramce WAG54GS, znajduj si w rozdziale 6,,Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego". UWAGA: Poniewa bramka WAG54GS wykorzystuje technologi translacji adresów NAT, to jedynym adresem IP z twojej sieci jaki moe by widoczny z sieci Internet jest internetowy adres IP Twojej bramki WAG54GS. Jednake moliwe jest zablokowanie nawet tego tego adresu, tak e zarówno sama bramka WAG54GS jak równie Twoja sie lokalna, pozostawa bd niewidoczne dla sieci Internet. Wicej informacji na ten temat znajduje si w rozdziale 6,,Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu webowego interfejsu konfiguracyjnego", w sekcji powiconej ustawieniom z zakladki Security (Bezpieczestwo)/Firewall (Zapora ogniowa) zatytulowanej,,sekcja Block WAN Requests (Blokuj dania z sieci WAN)". Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 2: Planowanie sieci Rozdzial 2: Planowanie sieci 5 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G ( g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL Gniazda oraz przycisk Reset na ciance bocznej Przycisk 'Reset' oraz gniazda bramki WAG54GS znajduj si na jej ciance bocznej. Rysunek 3-1: Gniazda oraz przycisk Reset na ciance bocznej Line Ethernet (1-4) Gniazdo oznaczony jako Line (Linia) sluy do podlczenia bramki do linii ADSL. Gniazda oznaczone jako Ethernet slu do podlczenia komputerów oraz innych urzdze sieciowych. WANE: Przywrócenie fabrycznych ustawie bramki WAG54GS spowoduje wymazanie wszystkich Twoich ustawie (wlcznie z ustawieniami polczenia internetowego, ustawieniami sieci bezprzewodowej i innymi) i zastpienie ich domylnymi wartociami fabrycznymi. Nie przywracaj ustawie fabrycznych jeli chcesz zachowa wlasne ustawienia. Przycisk Reset Istniej dwa sposoby przywrócenia domylnych, fabrycznych ustawie bramki WAG54GS. Mona to zrobi wciskajc na okolo 5 sekund przycisk Reset albo korzystajc z ekranu Factory Defaults (Ustawienia fabryczne), dostpnego na zakladce Administration (Administracja) webowego interfejsu konfiguracyjnego bramki WAG54GS. Power Gniazdo oznaczone jako Power (Zasilanie), jest tym gniazdem, do którego naley podlczy zasilacz sieciowy. Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL 6 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802. Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

29 11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Diody LED na ciance bocznej Diody LED informujce o sieciowej aktywnoci bramki WAG54GS znajduj si na jej przeciwleglym boku. Rysunek 3-2: Diody LED na ciance bocznej Przycisk zasilania Nacinicie tego przycisku powoduje wlczenie lub wylczenie bramki WAG54GS. Przycisk Secure Easy Setup (Prosta i bezpieczna konfiguracja) Kolor pomaraczowy lub bialy. Gdy bramka WAG54GS jest wlczona, przycisk ten podwietlany jest w kolorze pomaraczowym. Kolor pomaraczowy oznacza, e tryb prostej i bezpiecznej konfiguracji (SecureEasySetup) zostal wylczony, a kolor bialy oznacza wlczenie tego trybu. Po wejciu bramki WAG54GS w tryb prostej i bezpiecznej konfiguracji, przycisk ten zawieci si w kolorze bialym i zacznie miga. Po wygenerowaniu przez bramk wartoci identyfikatora SSID oraz klucza WPA-PSK (nazywanego równie osobistym kluczem WPA), dioda LED przestanie miga i bdzie nadal wieci w kolorze bialym. W celu wyzerowania identyfikatora SSID oraz klucza WPA-PSK, naley wcisn przycisk Reset i przytrzyma go przez okolo 5 sekund. W trakcie zerowania bramki WAG54GS, przycisk Secure Easy Setup bdzie powoli miga. Zmiana koloru tego przycisku na pomaraczowy, oznacza pomylne wyzerowanie ustawie bramki WAG54GS. POWER Zasilanie kolor zielony. Dioda LED POWER, wieci si gdy bramka WAG54GS jest wlczona. Sie bezprzewodowa kolor zielony. Dioda LED WIRELESS, wieci si zawsze, gdy aktywne jest polczenie bezprzewodowe. Miganie tej diody oznacza e bramka wysyla lub odbiera dane od jednego ze znajdujcych si w sieci urzdze. Porty Ethernet kolor zielony. Diody LED oznaczone jako ETHERNET spelniaj dwie funkcje. Cigle wiecenie diody LED oznacza prawidlowe polczenie urzdzenia sieciowego do jednego z portów LAN bramki WAG54GS. Miganie tej diody LED jest wskanikiem aktywnoci sieciowej danego portu. Linia DSL kolor zielony. wiecenie diody LED DSL oznacza istnienie poprawnego polczenia z lini DSL. Podczas zestawiania polczenia ADSL, sygnalizowane jest miganiem tej diody. UWAGA: Funkcja SecureEasySetup (Prostai bezpieczna konfiguracja) jest funkcj ulatwiajc konfiguracj Twojej sieci bezprzewodowej. Jeli posiadasz urzdzenia z funkcj SecureEasySetup, to aby z niej skorzysta, uruchom znajdujcy si na plycie CD kreator konfiguracji routera i postpuj zgodnie w wywietlanymi na ekranie instrukcjam. WIERELESS ETHERNET (1-4) DSL Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL 7 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster INTERNET Gdy polczenie z dostawc Internetu jest prawidlowo zestawione, dioda LED INERNET wieci si w kolorze zielonym. Jeli nie uda si zestawi takiego polczenia, dioda ta wieci si w kolorze czerwonym. Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL Rozdzial 3: Bezprzewodowa bramka ADSL 8 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Wprowadzenie Technik instalujcy w Twoim domu szerokopasmowe polczenie do sieci Internet, powinien pozostawi Ci informacje wymagane do skonfigurowania modemu. Jeli tak si nie stalo, skontaktuj si ze swoim dostawc Internetu w celu otrzymania tych danych. Jeli posiadasz ju wszystkie informacje niezbdne do skonfigurowania Twojego konkretnego polczenia z sieci Internet, moesz przystpi do zainstalowania i skonfigurowania bramki WAG54GS. Jeli zamierzasz przeprowadzi konfiguracj bramki WAG54GS korzystajc z komputera wyposaonego w kart sieciow typu Ethernet, przejd do sekcji zatytulowanej,,przewodowe polczenie z komputerem". Jeli zamierzasz w tym celu wykorzysta komputer z kart bezprzewodow, przejd do sekcji zatytulowanej,,bezprzewodowe polczenie z komputerem". Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL 9 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Przewodowe polczenie z komputerem 1. Upewnij si, e wszystkie Twoje urzdzania sieciowe s wylczone, wlcznie z bramk WAG54GS oraz z wszystkimi komputerami. 2. Polcz za pomoc kabla telefonicznego gniazdo znajdujce si na bocznej ciance bramki WAG54GS i oznaczone jako Line (Linia), z naciennym gniazdem stanowicym zakoczenie linii ADSL. UWAGA: Aby zapobiec powstawaniu interferencji, pomidzy kadym telefonem a gniazdem naciennym konieczne moe by zainstalowanie niewielkiego urzdzenia nazywanego mikrofiltrem (nie jest ono czci zestawu). W razie wtpliwoci, skontaktuj si ze swoim dostawc Internetu. WANE: Jeli znajdujesz si w kraju, w którym stosowane s zlcza telefoniczne RJ-11, upewnij si czy mikrofiltr zostal wlczony jedynie pomiedzy telefonem i gniazdem naciennym, a nie pomidzy bramk WAG54GS i gniazdem naciennym linii ADSL. Jeli znajdujesz si w kraju, w którym z wyjtkiem cyfrowych linii ISDN, nie s stosowane zlcza telefoniczne RJ-11 (np. We Francji, Szwecji, Szwajcarii, Anglii itd.), to pomidzy gniazdem naciennym a bramk WAG54GS, konieczne bdzie zainstalowanie mikrofiltru, gdy mikrofiltr posiada bdzie zlcze RJ-11. Uytkownicy z krajów bdcych sygnatariuszami umowy okrelanej mianem,,annex B" (posiadajcy bramk WAG54GS w wersji E1 lub DE), musz podlczy bramk WAG54GS do gniazda naciennego lub do urzdzenia NTBA przy uyciu znajdujcego si w zestawie, specjalnego kabla rozdzielajcego. Jeli potrzebny bdzie dodatkowy kabel rozdzielajcy lub kabel ze specjalnymi zlczami, prosimy skontaktowa si ze swoim lokalnym uslugodawc. 3. Podlcz jeden koniec przewodu sieciowego typu Ethernet do jednego z portów typu Ethernet, znajdujcych si na tylnej ciance bramki WAG54GS (oznaczonych cyframi 1-4), a drugi koniec do portu typu Ethernet w Twoim komputerze. Krok ten naley powtórzy podlczajc do bramki WAG54GS kolejne komputery, przelcznik sieciowy lub inne urzdzenia sieciowe. 4. Podlcz zasilacz sieciowy do gniazda bramki WAG54GS oznaczonego jako Power (Zasilanie), a nastpnie podlcz zasilacz do gniazda zasilajcego. UWAGA: Zasilacz bramki WAG54GS naley zawsze podlcza do listwy zasilajcej z zabezpieczeniem przeciwprzepiciowym. Gdy tylko zasilacz zostanie prawidlowo podlczony, znajdujca si na przedniej ciance dioda LED z napisem Power (Zasilanie), zawieci si w kolorze zielonym. Pocztkowo, przez kilka sekund dioda ta bdzie miga, by po ukoczeniu procedury testowej zawieci si wiatlem ciglym. Jeli dioda LED bdzie miga przez minut lub dluej, zapoznaj si z treci dodatku A:,,Rozwizywanie problemów". Rysunek 4-2: Podlcz komputer Rysunek 4-1: Podlcz lini ADSL Rysunek 4-3: Podlcz zasilanie Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL 10 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802. Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

30 11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster 5. Wlcz jeden z komputerów podlczonych do bramki WAG54GS. Przejd do rozdzialu 5:,,Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji". Bezprzewodowe polczenie z komputerem 1. Upewnij si, e wszystkie Twoje urzdzania sieciowe s wylczone, wlcznie z bramk WAG54GS oraz z wszystkimi komputerami. 2. Polcz za pomoc kabla telefonicznego gniazdo znajdujce si na bocznej ciance bramki WAG54GS i oznaczone jako Line (Linia), z naciennym gniazdem stanowicym zakoczenie linii ADSL. UWAGA: Aby zapobiec powstawaniu interferencji, pomidzy kadym telefonem a gniazdem naciennym konieczne moe by zainstalowanie niewielkiego urzdzenia nazywanego mikrofiltrem (nie jest ono czci zestawu). W razie wtpliwoci, skontaktuj si ze swoim dostawc Internetu. WANE: Jeli znajdujesz si w kraju, w którym stosowane s zlcza telefoniczne RJ-11, upewnij si czy mikrofiltr zostal wlczony jedynie pomiedzy telefonem i gniazdem naciennym, a nie pomidzy bramk WAG54GS i gniazdem naciennym linii ADSL. Jeli znajdujesz si w kraju, w którym z wyjtkiem cyfrowych linii ISDN, nie s stosowane zlcza telefoniczne RJ-11 (np. We Francji, Szwecji, Szwajcarii, Anglii itd.), to pomidzy gniazdem naciennym a bramk WAG54GS, konieczne bdzie zainstalowanie mikrofiltru, poniewa mikrofiltr posiada bdzie zlcze RJ-11. Uytkownicy z krajów bdcych sygnatariuszami umowy okrelanej mianem,,annex B" (posiadajcy bramk WAG54GS w wersji E1 lub DE), musz podlczy bramk WAG54GS do gniazda naciennego lub do urzdzenia NTBA przy uyciu znajdujcego si w zestawie, specjalnego kabla rozdzielajcego. Jeli potrzebny bdzie dodatkowy kabel rozdzielajcy lub kabel ze specjalnymi zlczami, prosimy skontaktowa si ze swoim lokalnym uslugodawc. 3. Podlcz zasilacz sieciowy do gniazda bramki WAG54GS oznaczonego jako Power (Zasilanie), a nastpnie podlcz zasilacz do gniazda zasilajcego. Gdy tylko zasilacz zostanie prawidlowo podlczony, znajdujca si na przedniej ciance dioda LED z napisem Power (Zasilanie), zawieci si w kolorze zielonym. Pocztkowo, przez kilka sekund dioda ta bdzie miga, by po ukoczeniu procedury testowej zawieci si wiatlem ciglym. Jeli dioda LED bdzie miga przez minut lub dluej, zapoznaj si z treci dodatku A:,,Rozwizywanie problemów". 4. Wlcz jeden z komputerów nalecych do Twojej sieci bezprzewodowej. Rysunek 4-5: Podlcz zasilanie Rysunek 4-4: Podlcz lini ADSL Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL 11 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster 5. W celu uzyskania pocztkowego dostpu do bramki WAG54GS poprzez polczenie bezprzewodowe, naley upewni si e identyfikator SSID dla karty bezprzewodowej w komputerze posiada warto linksys (jest to domylne ustawienie bramki WAG54GS) oraz e zabezpieczenia sieci bezprzewodowej zostaly wylczone dla tej karty. Po uzyskaniu dostpu do bramki WAG54GS, mona zmieni te ustawienia dla bramki oraz bezprzewodowej karty komputera, tak aby odpowiadaly one ustawieniom stosowanym w danej sieci. Przejd do rozdzialu 5:,,Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji" UWAGA: Naley zawsze zmieni domyln warto linksys identyfikatora SSID oraz wlczy zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL Rozdzial 4: Podlczanie bezprzewodowej bramki ADSL 12 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster Rozdzial 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji Rozdzial 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji Wprowadzenie Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji), przeprowadzi Ci przez procedur instalacji bezprzewodowej bramki ADSL z funkcj SpeedBooster. Kreator ten pozwala skonfigurowa sie podlczon do bramki WAG54GS oraz ustawienia sieci bezprzewodowej. Korzystanie z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji) UWAGA: Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) dostosowany zostal do pracy w jednym z kilku jzyków europejskich. Niestety nie ma wród nich jzyka polskiego. Dlatego, w dalszej czci tej instrukcji zaklada si, e uytkownik wybral jzyk angielski, a we wszystkich miejscach odwolujcych sie do konkretnych elementów tego programu (takich jak np. nazwy przycisków, opcji itp.), zachowane zostaly oryginalne nazwy w jzyku angielskim, z podaniem w nawiasach ich polskiego tlumaczenia. 1. Wló do napdu CD plyt CD-ROM z programem Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Kreator konfiguracji powinien uruchomi si automatycznie i powinien zosta wywietlony ekran powitalny Welcome (Zapraszamy). Jeli tak si nie stanie, naley klikn na przycisk menu Start systemu Windows i wybra pozycj Uruchom. Nastpnie w polu Otwórz, naley wpisa D:\setup. exe (o ile Twój napd CD oznaczony jest liter,,d"). 2. Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) automatycznie wykryje ustawienia jzykowe Twojego komputera. Jeli chcesz kontynuowa prac z programem Setup Wizard (Kreator konfiguracji) w aktualnie wywietlanym jzyku, to nacinij przycisk Next (Dalej). Jeli chcesz uywa innego jzyka, wybierz z listy dany jzyk i równie nacinij przycisk Next (Dalej). 3. Na kolejnym ekranie Welcome (Zapraszamy), kliknij na przycisk Clik Here to Start (Kliknij tutaj aby rozpocz). Inne moliwoci to: Norton Internet Security - Kliknij na przycisk Norton Internet Security, aby zainstalowa program Norton Internet Security. User Guide (Instrukcja uytkownika) - Kliknij na przycisk User Guide (Instrukcja uytkownika) aby otworzy plik PDF z t instrukcj uytkownika. Exit (Wyjcie) - Kliknij na przycisk Exit (Wyjcie), aby zakoczy dzialanie programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji). Rysunek 5-2: Ekran powitalny kreatora konfiguracji rozpoczcie dzialania kreatora Z jzyka angielskiego przetlumaczyl Krzysztof Szkudlarek (na zlecenie Konsorcjum FEN) Rozdzial 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji Rozdzial 5: Konfigurowanie bezprzewodowej bramki ADSL przy uyciu Kreatora konfiguracji Rysunek 5-1: Ekran powitalny kreatora konfiguracji - wybór jzyka 13 Router z modemem ADSL2 i punktem dostpowym Wireless-G (802.11g) rozbudowany o funkcj SpeedBooster 4. Po przeczytaniu umowy licencyjnej (ang. License Agreement), nacinij przycisk Next (Dalej) jeli akceptujesz jej tre lub przycisk Exit (Wyjcie), aby zakoczy dzialanie kreatora. Aby powróci do poprzedniego ekranu, nacinij przycisk Back (Cofnij). Rysunek 5-3: Ekran z treci umowy licencyjnej kreatora instalacji 5. Program Setup Wizard (Kreator instalacji) poprosi o odlczenie Twojego szerokopasmowego modemu od komputera oraz od gniazda naciennego linii ADSL. Po wykonaniu tej czynnoci, nacinij przycisk Next (Dalej). Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG200G-EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/2441271

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG200G-EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/2441271 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG200G-EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG200G-EU (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą

DSL-G624T. Zawartość opakowania. Jeśli w opakowaniu brakuje któregokolwiek z wymienionych elementów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DSL-G624T Router bezprzewodowy ADSL Zawartość opakowania Router bezprzewodowy D-Link DSL- G624T z dołączaną anteną CD-ROM z instrukcją obsługi Kabel Ethernet Kabel ADSL (kabel

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Brama ADSL Szybki Start

Brama ADSL Szybki Start Zawartość zestawu Brama ADSL -G Podręcznik użytkownika na płycie CD-Rom Kabel ethernetowy RJ45 Kabel telefoniczny RJ11 Zasilacz sieciowy Brama ADSL Szybki Start Rozdział 1: Podłączanie urządzenia W punkcie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog)

Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Konfiguracja routera ADSL ZyXEL Prestige 660H/HW do usług dostępu do Internetu: Neostrada (TPSA) Net24 (Netia) DialNet DSL (Dialog) Każdy router Prestige domyślnie ma włączoną usługę DHCP aby automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi

Skrócona Instrukcja Obsługi Skrócona Instrukcja Obsługi TD-8840T / TD-8840TB 4-portowy Router Ethernet ADSL2/2+ Rev:1.0.0 7106500723 1. Instalacja urządzeń Przed rozpoczęciem instalacji urządzeń należy się upewnić, że usługodawca

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika

Prawa autorskie i znaki towarowe. Korzystanie z Instrukcji użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Instrukcje i opisy zawarte w tej instrukcji użytkownika mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Linksys jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems Inc. i/lub

Bardziej szczegółowo

Modem router ADSL 2/2+

Modem router ADSL 2/2+ Modem router ADSL 2/2+ ADE-3400, ADE-4400 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3400/4400 10.2005 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem ADSL 2/2+ i router NAT. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC

Instrukcja szybkiego uruchomienia szerokopasmowego bezprzewodowego routera WL-520GU/GC 1. Zawartość opakowania Router bezprzewodowy WL-520GU/GC x Adapter zasilania x 1 Dysk CD z programami narzędziowymi x 1 Kabel RJ45 x 1 Instrukcja szybkiego uruchomienia x 1 2. Specyfikacje Standard sieci

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503413 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES Co., LTD. Inne marki i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+

P-660HN-TxA. Skrócona instrukcja obsługi. 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ 4-portowa brama bezprzewodowa 802.11n z modemem ADSL2+ Firmware v3.40 Wydanie 2, sierpień 2010 Domyślne dane do logowania: Adres IP: http://10.0.0.138 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Copyright

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Informacje o kamerze WVC200

Rozdział 1: Informacje o kamerze WVC200 Rozdział 1: Informacje o kamerze WVC200 Ekran LCD i wbudowany mikrofon Kamera posiada wbudowany ekran LCD, wskazujący obecny adres IP kamery oraz wyświetlający informację, czy jest to adres stały (na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Router ADSL+switch z Firewallem

Router ADSL+switch z Firewallem Seria Instant Broadband Router ADSL+switch z Firewallem Wstęp Gratulujemy!. Dziękujemy za wybór routera marki Linksys. Urządzenie to umożliwi Ci stworzyć domowo-biurową sieć, za pośrednictwem której możesz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Artykuł sponsorowany przez

Artykuł sponsorowany przez Od poprawnego skonfigurowania routera będzie zależeć praca naszej sieci, a co za tym idzie dostępu do Internetu. Na wstępie warto jednak zacząć od wyjaśnienia funkcji, jaką router ma do spełnienia i co

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G

Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G Seria Instant Wireless Karta sieciowa PCMCIA Wireless-G Jak zainstalować urządzenie WPC54G Zawartość zestawu: Karta sieciowa PCMCIA WPC54G (1) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. (2) Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco WAG54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco WAG54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco WAG54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex

CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex CC400020 Bezprzewodowy modem router ADSL firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie tego bezprzewodowego modemu routera ADSL firmy Sweex. Przede wszystkim zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji,

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana)

Zapora ogniowa DFL-700 NETDEFEND. Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika i gwarancją) Kabel ethernetowy bezpośredni UTP, kat. 5 (skrętka nieekranowana) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6 lub nowszej. DFL-700 NETDEFEND Network Security Firewall Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją)

Opakowanie karty DWL-G520 powinno zawierać następujące pozycje: Dysk CD (ze Sterownikami, Podręcznikiem i Gwarancją) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G520 Karta PCI sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus Xtreme G Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo