XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC'2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC'2014"

Transkrypt

1

2 XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC'2014 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy Szanowni Państwo, w dniach 9 i 10 maja 2014 roku odbędą się XVI Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC. Wyjątkowość targów TOURTEC, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze na Placu Ratuszowym to: miejsce klasyczny Rynek z ratuszem otoczonym kamieniczkami z podcieniami, czas każdy drugi weekend maja, miesiąca bujnej zieleni zachęcającej do wizyty w Kotlinie Jeleniogórskiej, ludzie Wystawcy z Polski, Czech, Niemiec, Holandii prezentujący bogatą gamę ofert turystycznych oraz Odwiedzający mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic oraz liczni turyści odwiedzający Kotlinę i Karkonosze, tradycje i nowoczesność tylko na targach TOURTEC wielowiekowe tradycje wędrowania i odwiedzania magicznych miejsc oraz wypoczynku w przyjaznych hotelach i spa łączy jeden cel - oferowanie ciekawego i atrakcyjnego wypoczynku przez cały rok, atrakcje dla Wystawców i Gości występy zespołów artystycznych, pokazy i konkursy oraz przeloty szybowcem nad Kotliną Jeleniogórską, seminarium to tylko jedne z wielu atrakcji, jakie czekają na Wystawców i odwiedzających targi. Ze względu na ograniczoną wielkość terenu targów, o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń - termin upływa r. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Wydział Promocji Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10 tel , fax mail: 1

3 PATRONAT HONOROWY Prezydent Miasta Jeleniej Góry PATRONAT PATRONAT MEDIALNY 2

4 XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC'2014 REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne 1.1. Wystawcy biorący udział w targach oraz Organizator zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w regulaminie : 1.2. Warunki uczestnictwa w targach określają łącznie : niniejszy regulamin i Karta Zgłoszenia Ewentualne warunki szczegółowe dla targów regulowane są w trybie Kodeksu Cywilnego. 2. Sprawy organizacyjne 2.1. Lokalizacja targów: Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze w obrębie oznaczonym przez Organizatora 2.2. Termin targów: maja 2014 r. Teren targowy zostanie udostępniony dla Wystawców od dnia 08 maja od godz do godz Godziny otwarcia i program: 09 maja: przyjazdy Wystawców i przygotowanie stoisk uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli władz i zaproszonych gości prezentacje targowe, występy zespołów spotkanie branżowe dla wystawców (1 zaproszenie na każde 9 m 2 stoiska) 10 maja prezentacje targowe, występy zespołów demontaż stoisk 2.4. Wystawcy powinni być obecni na stoiskach w godzinach : - w przeddzień targów od rozpoczęcia montażu eksponatów do godz maja 2014 r. od godz do godz maja 2014 r. od godz do godz Organizator przeprowadza konkurs na "Najładniejsze stoisko targowe" 2.6. Opłata za stoisko wynosi: 3

5 wynajem 9m 2 powierzchni targowej pod namiotem Organizatora zł netto wynajem 9m 2 powierzchni targowej pod namiot Wystawcy zł netto wynajem 9m 2 niezabudowanej powierzchni zł netto 2.7. W ramach wniesionej opłaty Wystawcy przysługuje: udział w targach TOURTEC na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze w dniach maja 2014r. wyposażenie stoiska w stolik i 3 krzesła 1 zaproszenie na spotkanie branżowe w dniu 09 maja 2014r. Przewóz transportem Organizatora na i z miejsca spotkania branżowego, reklamę w katalogu Wystawców. 3. Zasady uczestnictwa 3.1. Warunkiem uczestnictwa w targach jest : dostarczenie do Biura Targów wypełnionego formularza KARTA ZGŁOSZENIA, terminowa wpłata na konto Organizatora kwoty adekwatnej do zamówienia, otrzymanie przez organizatora potwierdzenia udziału Po spełnieniu warunków wg pkt 3.1., wystawca w przeddzień otwarcia targów przejmuje protokolarnie stoisko i otrzymuje identyfikatory, które są dokumentem upoważniającym do korzystania z terenu targowego Protokół przejęcia stoiska podpisują przedstawiciele Organizatora i Wystawcy wpisując wyraźnie swoje nazwisko Organizator wydaje identyfikatory, katalog i zaproszenie na spotkanie wystawców Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia w targach bez podawania przyczyny Po zakończeniu targów Wystawca zgłasza Organizatorowi gotowość zdania stoiska Protokół zdania stoiska podpisują przedstawiciele Wystawcy i Organizatora wpisując wyraźnie swoje nazwisko. 3.8 W przypadku wcześniejszego opuszczenia stoiska przez Wystawcę zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł netto Wystawca może przyjąć do swojego stoiska innego wystawcę (tzw. Podwystawca) po uzyskaniu zgody Organizatora i wówczas podwystawca podlega takim samym warunkom i obowiązkom jak Wystawca, za co Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność. 4. Odwołanie uczestnictwa 4.1. Wystawca może odwołać udział w targach w dowolnym terminie z tym że : 4

6 Odwołanie powinno być dostarczone do Biura Targów na piśmie (poczta, fax najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia targów. Za datę odwołania uważa się datę wpływu odwołania do Organizatora 4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu targów lub ich odwołania w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora - bez odszkodowania. 5. Warunki płatności 5.1. Wystawca uczestniczy w targach na koszt własny. 6. Ekspozycja 6.1. Budowę i wyposażenie stoiska wykonuje Organizator wg KARTY ZGŁOSZENIA i uzgodnień z wystawcą Wystawca może zlecić wykonanie zabudowy, wyposażenie i demontaż innej firmie niż Organizator, lecz wówczas uzyskuje zatwierdzenie planu stoiska przez Organizatora. Wykonanie zabudowy i wyposażenia stoiska przez wykonawcę innego niż Organizator może się odbywać wyłącznie w godz maja 2014 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stoisko wykonane przez firmę, której to zlecił Wystawca ponosi odpowiedzialność za stan wyposażenia stoiska, a w przypadku zagubienia wyposażenia, ewentualne uszkodzenia ścian lub wyposażenia, zwraca koszt w wysokości dwukrotnej ceny rynkowej Dekorowanie stoiska powinno odbywać się bez działań uszkadzających ściany i inne elementy zabudowy i wyposażenia Zmiana przez Wystawcę uzgodnionej i potwierdzonej koncepcji zabudowy i wyposażenia stoiska w dniu przejmowania stoiska może mieć miejsce odpłatnie i za zgodą Organizatora. 7. Reklama 7.1. Wystawca ma prawo zamieścić w katalogu zwięzłą informację o firmie wg uzgodnień z Organizatorem Wystawca reklamuje towary i usługi wyłącznie na wynajętym stoisku i na ścianach wewnętrznych stoiska. Strona zewnętrzna ścian pozostaje w dyspozycji Organizatora, z zastrzeżeniem punktu Umieszczenie reklam poza stoiskiem na terenie targów odbywa się w uzgodnieniu z Organizatorem za odrębną opłatą Reklama dźwiękowa odbywa się na terenie targów wyłącznie za pomocą studia targowego. 8. Bezpieczeństwo, zabezpieczenie targów i ubezpieczenia, porządek 8.1. Wystawca obowiązany jest przestrzegać przepisy porządku, bezpieczeństwa, higieny pracy, a szczególnie w dniach montażu i demontażu oraz wyposażenia stoisk. 5

7 8.2. Z uwagi na bezpieczeństwo innych wystawców oraz publiczności, a także zachowania dobrego imienia Wystawcy i Organizatora nie dopuszcza się możliwości likwidacji stoiska w czasie trwania targów W przypadkach losowych Wystawca uzyskuje od Organizatora zgodę na likwidację stoiska w terminie wcześniejszym niż zakończenie targów na warunkach specjalnie uzgodnionych zapewniających zachowanie bhp W przypadku likwidacji stoiska w terminie nieuzgodnionym przed zakończeniem targów Wystawca opłaca kwotę dodatkową umowną w wysokości 1000 zł netto Organizator zabezpiecza teren targów poprzez wystawienia agencji ochrony przez 24 godz./dobę od godz w przeddzień targów do godz ostatniego dnia targów Zaleca się wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w targach, jak również ubezpieczenia eksponatów Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób trzecich i uszkodzenie eksponatów znajdujących się na targach przed, w trakcie i po targach jak również za szkody spowodowane przez personel, publiczność i osoby trzecie Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zmiennymi warunkami i zjawiskami atmosferycznymi przerwą w dostawie prądu, gazu lub łączności, a także działaniem siły wyższej Wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi wszelkich szkód Na terenie targów obowiązuje zakaz : używania otwartego ognia, wnoszenia substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń p.poż, przejść dla publiczności, ciągów komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych, pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń, przystosowanych do ciągłej eksploatacji Wystawca zobowiązuje się do utrzymania czystości na stoisku Organizator zobowiązuje się do usuwania śmieci i utrzymania czystości na ciągach komunikacyjnych Prace przy instalacjach elektrycznych wykonuje wyłącznie upoważniony przez Organizatora uprawniony elektryk. 9. Roszczenia i reklamacje 9.1. Wszelkie reklamacje Wystawca zgłasza pisemnie w czasie trwania targów, a po upływie tego terminu prawo do zgłoszeń roszczeń wygasa. 10. Postanowienia końcowe Spory wynikłe z tytułu udziału w targach będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Jeleniej Górze. 6

8 XV MTT TOURTEC'

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Pytania pod numerem telefonu 603 995 335 lub 502 788 285 Ola. 601 715 406 Krzysztof

Pytania pod numerem telefonu 603 995 335 lub 502 788 285 Ola. 601 715 406 Krzysztof FORMULARZ ZGŁOSZENIA/UMOWA Udziału w EVENT SHOW EXPO 2015 TARGI ADRENALINY Zabrze dnia 01.07.2015r. 1. Wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA REGULAMIN TARGÓW Targi: Data: Miejsce: Organizatorzy: Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Kaliszu Budujemy nowocześnie 11-12.04.2015r. Hala Kalisz Arena ul. Hanki Sawickiej 22-24, 62-800 Kalisz MDM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN załącznik nr.5

REGULAMIN załącznik nr.5 REGULAMIN załącznik nr.5 Zarząd Spółki z o.o. Międzynarodowe Targi Łódzkie użytkowującej na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Łódź, Centrum Wystawienniczo-Handlowe Expo-Łódź przy ul. Stefanowskiego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APARTAMENTU

REGULAMIN APARTAMENTU REGULAMIN APARTAMENTU (Ogólne Warunki Umowy Najmu) Poniższy regulamin stanowi integralną część umowy najmu i reguluje wszelkie kwestie związane z rezerwacją, opłatami i pobytem w Apartamencie. Prosimy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 38 z dnia 24 września 2014 r. REGULAMIN DOMU STUDENTA SGH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Domu Studenta SGH, zwany dalej Regulaminem, dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo