REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XIX Targach Pracy. Organizatorem XIX Targów Pracy jest Politechnika Poznańska zwana dalej Organizatorem. Z ramienia Politechniki Poznańskiej XIX Targi Pracy organizować będą: Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej ul. Kórnicka 5, DS nr Poznań oraz Koło Naukowe Centrum Promocji Inżynierów Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Zarządzania ul. Strzelecka Poznań 2. Podmiot, który zgodnie z Zasadami Uczestnictwa zgłosi swój udział w XIX Targach Pracy, zostaje określony jako Wystawca. 3. XIX Targi Pracy odbędą się w dniach marca 2015 w godzinach 9:00-15:00 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo 2. II. Zgłoszenie uczestnictwa: 1. Zgłoszenia uczestnictwa w Targach Pracy należy dokonać poprzez rejestrację na stronie internetowej w specjalnym formularzu do dnia r. 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Targach Pracy równoważne jest z zaakceptowaniem poniższego regulaminu. 3. Podstawą współpracy pomiędzy Organizatorem a Wystawcą jest umowa dostarczona w załączniku wraz z Zaproszeniem. 4. Ostateczna decyzja o udziale Wystawcy w Targach należy do Organizatora. III. Dodatkowe możliwości dla firmy: Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów dla studentów o tematyce sugerowanej przez Organizatora lub zbliżonej, na podstawie działań realizowanych w przedsiębiorstwie Wystawcy.

2 1. Zgłoszenie propozycji przeprowadzenia warsztatów należy zgłosić koordynatorowi danego dnia Targów do dnia r. 2. Zgłoszenie powinno zawierać temat Warsztatu, przewidywana liczbę uczestników oraz ewentualne dodatkowe wymagania stawiane Organizatorowi dotyczące przeprowadzenia warsztatu. 3. Zakres tematyczny warsztatów powinien pokrywać się z kierunkami studiów na Politechnice Poznańskiej. 4. Do dyspozycji Wystawcy oddana jest sala wyposażona w dostęp do internetu, rzutnik, ekran oraz system nagłaśniający. IV. Uczestnictwo 1. Uczestnictwo w XIX Targach Pracy jest odpłatne. A) Pakiet jednodniowy zł (netto) stanowisko o wymiarach 2x3[m] zł (netto) stanowisko o wymiarach 2x2[m] zł (netto) stanowisko o wymiarach 2x1,5[m] B) Pakiet sponsorski - od zł (netto) Dalej zwane Opłatą. 2. Pakiet jednodniowy - wystawienie się 25 lub 26 marca 2015 r. (umieszczenie logotypu i informacji o sponsorze w informatorach oraz logotypu na ulotkach i stronie internetowejspecjalna zakładka Wystawcy) 3. Pakiet sponsorski wystawienie się 25 i 26 marca 2015 r., umieszczenie logotypu i informacji o Sponsorze na materiałach targowych, stronie internetowej oraz portalach społecznościowych, strony sponsorskie w katalogu Targów, dowolny rozmiar i zabudowa stoiska, dystrybucja literatury i materiałów promocyjnych Sponsora poza stoiskiem, możliwość emisji spotu reklamowego na ekranach podczas Targów. 4. Opłata pobierana będzie od Wystawcy na podstawie faktury VAT w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Niedotrzymanie terminu płatności spowoduje naliczanie odsetek ustawowych. 5. W przypadku rezygnacji z udziału w XIX edycji Targów Pracy należy o tym fakcie poinformować organizatorów w terminie nie późniejszym niż do r.

3 V. Stoiska: 1. Lokalizacja stoiska Wystawcy wynika z projektów zabudowy powierzchni wystawienniczej, warunków organizacyjnych i technicznych terenu wystawy oraz ewentualnych życzeń wystawcy, do których organizator postara się dostosować. 2. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń decyduje ich kolejność. 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska powierzchni zamówionej przez Wystawcę, jeżeli względy organizacyjne i projektowo-techniczne uniemożliwiają realizację życzeń Wystawcy. 4. W przypadku stwierdzenia braku elementów zabudowy lub wyposażenia przekazanego Wystawcy (na podstawie protokołów odbioru i zdania stoiska targowego), zostanie on obciążony wartością rynkową zagubionego sprzętu wg wyceny Wykonawcy stoiska. W sytuacji, gdy zostaną stwierdzone uszkodzenia lub zniszczenia używanego przez Wystawcę sprzętu, zostanie on obciążony kosztami strat lub napraw. 5. W szczególnych przypadkach wystawca może uzyskać zgodę na zaprezentowanie własnego stoiska, jednakże jego wymiary nie mogą przekraczać wymiarów zamówionego stanowiska. V. Wynajem powierzchni: 1. Powierzchnia przeznaczona jest jedynie dla Wystawcy lub jego Przedstawiciela, uzgodnionego uprzednio z Organizatorem. 2. Udostępnienie powierzchni przez Wystawcę innemu Wystawcy może nastąpić tylko za zgodą Organizatora po przedstawieniu pisemnego wniosku. VI. Przepisy przeciwpożarowe: 1. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w miejscu wystawy. VII. Dystrybucja literatury i rozpowszechnianie materiałów reklamowych: 1. Literatura powinna być rozdawana przez Wystawcę tylko na jego własnym stoisku. 2. Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy na swoim stoisku. 3. Reklama poza stoiskiem Wystawcy wymaga zgody Organizatora. VIII. Ubezpieczenie: 1. Wystawca zobowiązuje się do ubezpieczenia własnych eksponatów i urządzeń na swój własny koszt i ryzyko.

4 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żaden ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów i urządzeń należących do Wystawcy przed, podczas i po imprezie, niezależnie od okoliczności. 3. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu imprezy. 4. Jakiekolwiek działanie sprzeczne z przepisami obowiązującymi w Polsce i niezgodne z zasadami ujętymi w ofercie zezwala Organizatorowi na zerwanie umowy, a strona zlecająca traci prawo do roszczeń z tytułu strat. 5. Wystawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie budynków, umeblowania, instalacji dokonane przez jego przedstawicieli oraz każdą osobę zatrudnioną przez niego bezpośrednio lub pośrednio. IX. Informator Targowy: 1. Warunkiem wydrukowania materiałów jest ich odpowiedni format (uprzednio uzgodniony) oraz dostarczenie ich w wyznaczonym terminie. 2. Szczegółowe informacje dotyczące formatu dostarczone będą po odebraniu zgłoszenia od Wystawcy. X. Postanowienia końcowe: 1. Zmiany zasad uczestnictwa wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Spory mogące wyniknąć na skutek braku realizacji, przestrzegania niniejszych zasad będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Organizatora. XI. Dane kontaktowe: Koordynator Główny mgr Marta Kicińska - Nowak

5 2. Koordynator dnia I Targów Agnieszka Parzybok Koordynator Dnia II Targów Martyna Bukowska

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD. 1 Postanowienia ogólne ` Regulamin emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD 1 Postanowienia ogólne Ilekroć w niniejszym Regulaminie emisji materiałów reklamowych na Ekranach Reklamowych Mobil-AD lub w Zleceniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, 23 28 marca 2015 r.

WZÓR. Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, 23 28 marca 2015 r. WZÓR Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach World Food Uzbekistan Taszkent, 23 28 marca 2015 r. Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO REGULAMIN WYPOŻYCZALNI RENT A GASTRO (obowiązuje od dnia 01.12.2011 r.) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wynajmu Najemcom sprzętu gastronomicznego i cateringowego (

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY biomérieux Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY biomérieux Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Wszystkie zamówienia będą realizowane z uwzględnieniem poniższych Ogólnych Warunków Sprzedaży biomérieux Polska Sp. z o.o. (zwanej dalej biomérieux). Regulują one wszystkie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZielonaStrefa SAS DLA INSTALATORÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Zielona Strefa SAS, zwanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych

Regulamin świadczenia usług reklamowych Regulamin świadczenia usług reklamowych Dokument ten reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych emitowanych w serwisach grupy Antygrupa.. Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku

Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku Ogólne standardowe warunki sprzedaży i dostaw EDICA Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2015 roku 1. Dla zawarcia umowy Zamawiający składa EDICA Sp. z o.o. ofertę-zamówienie na zasadach określonych poniżej. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo