LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA"

Transkrypt

1 LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA A handbook of lexicography : the theory and practice of dictionary-making / Bo Svensén. - New York : Cambridge University Press, Formulaic language and the lexicon / Alison Wray. - Cambridge : Cambridge University Press, cop Further insights into semantics and lexicography / edited by Ulf Magnusson, Henryk Kardela, Adam Głaz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lexicalization and Language Change / Laurel J. Brinton, Elizabeth Closs Traugott. - Cambridge : Cambridge University Press, Lexicology : a short introduction / M. A. K. Halliday, Coli Yallop. - wyd London; New York : Continuum, cop Meaning and the Bilingual Dictionary : The Case of English and Polish / Arleta Adamska-Sałaciak. - Frankfurt am Main : Peter Lang, Methods of lexical analysis : theoretical assumptions and practical applications / ed. by Krzysztof Bogacki, Joanna Cholewa, Agata Rozumko. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Practical lexicography : a reader / edited by Thierry Fontenelle. - Oxford : Oxford University Press, Problems in bilingual lexicography / Tadeusz Piotrowski. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Problemy leksykografii : historia, metodologia, praktyka / pod red. Włodzimierza Gruszczyńskiego, Laury Polkowskiej ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Wydział Filologiczny. - [Kraków] : Wydawnictwo Lexis, cop Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza / red. nauk. Alicja Pstyga ; Gdańsk : Wydawnictwo Universytetu Gdańskiego, Świat przez słowa / Jerzy Bralczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Termin w językoznawstwie / pod red. Doroty Brzozowskiej i Władysława Chłopickiego. - Kraków : Tertium, Words, Meaning and Vocabulary : an introduction to Modern English Lexicology / Howard Jackson, Etienne Zé Amvela. - wyd London : Continuum, cop You Can Run but You Can`t Hide : Sporting Sayings and Their Meanings. - Kingsnorth Industrial Estate : Grange Books PLC, Zrozumieć leksykografię / Tadeusz Piotrowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Str. 1/14

2 TŁUMACZENIE (w tym vademecum, poradniki itp.) A companion to translation studies / edited by Piotr Kuhiwczak, Karin Littau. - Clevedon; Buffalo; Toronto : Multilingual Matters LTD, A corpus-driven study of translational and non-translational texts : The case of Nabokov's "Lolita" / Łukasz Grabowski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, A practical guide for translators / Geoffrey Samuelsson-Brown. - wyd Bristol, Buffalo, Toronto : Multilingual Matters, A textbook of translation / Peter Newmark. - Hemel Hempstead, UK : Phoenix ELT, Across the lines : Travel, language, translation / Michael Cronin. - Reprinted Cork : Cork University Press, Becoming a translator : an introduction to the theory and practice of translation / Douglas Robinson. - wyd London; New York : Routledge, Cambridge English for Marketing / Nick Robinson. - Cambridge : Cambridge University Press, (+ CD) Cambridge English for the Media / Nick Ceramella, Elizabeth Lee. - Cambridge : Cambridge University Press, (+ CD) Cognitive explorations of translation / edited by Sharon O'Brien. - London ; New York, NY : Continuum, Conference Interpreting : a new students' companion / Andrew Gillies ; ed. by Bartosz Waliczek. - Kraków : Tertium, Constructing cultures : Essays on literary translation / Susan Bassnett and André Lefevere. - Oxford : Marston Book Services, Contemporary Translation Theories : Revised 2nd Edition / Edwin Gentzler. - Clevedon, Philadelphia : Multilingual Matters, cop Critical reading in translation studies / [ed.] Mona Baker. - London ; New York : Routledge, Difficult words in Polish-English translation : Wyrazy i wyrażenia trudne do przetłumaczenia na język angielski / Christian Douglas Kozłowska. - Wyd Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Document quality control in public administration and international organisations / Research coord. Silvia Ferreri; authors Silvia Ferreri, Nadia Coggiola, Paola Migliore, Cristina Poncibò, Elena Grasso, Giula Terlizzi, Deomenico Francavilla. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, Dystans kulturowy a przekład / Ernst-August Gutt. - Kraków : Universitas. Egzamin na tłumacza przysięgłego : Przewodnik po prawie karnym. Język angielski / Ewa Myrczek- Kadłubicka. Red. nauk. dr Halina Sierocka. - Warszawa : Wyd. C.H. Beck, Str. 2/14

3 Egzamin na tłumacza przysięgłego w praktyce : Język angielski. Analiza językowa / Marek Kuźniak. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, English in medical practice / Jonathan P. Murray, Jerzy Radomski, Włodzimierz Szyszkowski. - Wyd. 2. rozsz. i uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop (+ CD) Exploring translation theories / Anthony Pym. - London ; New York : Routledge, Gościnność słowa : szkice o przekładzie literackim / Jerzy Jarniewicz. - Kraków : Znak, In Other Words : a coursebook on translation / Mona Baker. - wyd. 1, dodr. - London, New York : Routledge, Insights into Specialized Translation / edited by Maurizio Gotti, Susan Šarčević. - Bern ; Berlin : Peter Lang, cop Interkulturowość w przewodniku turystycznym : studium o odbiorze inności w przekładzie / Maria Mocarz ; Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Filologii Słowiańskiej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, International Legal English / Amy Krois-Lindner. - Cambridge : Cambridge University Press, (+ CD) Interpretation : Techniques and Exercises / James Nolan. - Clevedon, Philadelphia : Multilingual Matters, Introducing interpreting studies / Franz Pöchhacker. - London; New York : Routledge, Introducing translation studies : theories and applications / Jeremy Munday. - London : Routledge, Język rodzimy a język obcy : komunikacja, przekład, dydaktyka : materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, maja 2000 r. / pod red. Andrzeja Kopczyńskiego i Urszuli Zaliwskiej- Okrutnej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Key Terms in Translation Studies / Giuseppe Palumbo. - New York : Continuum, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu / Krzysztof Hejwowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Komputer w pracy tłumacza : praktyczny przewodnik / Marcin Eckstein, Roman Sosnowski. - Kraków : Tertium, Meaning and Translation / Part 1. Meaning. Tomasz Paweł Krzeszowski. - Frankfurt am Main : Peter Lang, Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych : na materiale tłumaczeń poświadczonych z języka polskiego na język francuski i z języka francuskiego na język polski / Regina Solová. O krok od nich : Przekłady z poetów amerykańskich / red. Piotr Sommer. - Wrocław : Biuro Literackie, O przekładzie na przykładzie : rozprawa tłumacza z Europą Normana Daviesa / Elżbieta Tabakowska ; przedm. Norman Davies. - Wyd Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Str. 3/14

4 O przekładzie tekstu naukowego : (na materiale tekstów językoznawczych) / Zofia Kozłowska. - wyd. 2 [zmien.]. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Parateksty przekładu / pod red. Elżbiety Skibińskiej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Pisarze polscy o sztuce przekładu : antologia / wybór i oprac. Edward Balcerzan, Ewa Rajewska. - wyd. 2 poszerz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, Podstawy przekładoznawstwa : od teorii do praktyki / Jerzy Pieńkos. - Kraków : Zakamycze, Polskie przekłady Hamleta Williama Shakespeare'a : analiza intertekstualna / Tomasz P. Górski. - Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu, Poradnik tłumacza / Arkadiusz Belczyk. - Wyd Kraków : Idea, Przekład literacki a translatologia / Maria Krysztofiak. - Wyd Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, Przekład, język, kultura / pod red. Romana Lewickiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skodowskiej, Przekład, język, kultura II / pod red. Romana Lewickiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skodowskiej, Przekład, język, kultura III / pod red. Romana Lewickiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skodowskiej, Przekładając nieprzekładalne : materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk- Elbląg / pod red. Wojciecha Kubińskiego, Olgi Kubińskiej i Tadeusza Z. Wolańskiego. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, (+PDF na CD) Przekładając nieprzekładalne : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk / pod red. Olgi Kubińskiej i Wojciecha Kubińskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Przekładając nieprzekładalne : O wierności / pod red. Olgi Kubińskiej i Wojciecha Kubińskiego; [aut. George Steiner et al.]. - Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Przypisy tłumacza / pod red. Elżbiety Skibińskiej. - Wrocław ; Kraków : Księgarnia Akademicka, Radość tłumaczenia : Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej / pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Rocznik przekładoznawczy : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu / red. Lech Zieliński, Maciej Pławski. - Toruń : Wyd. UMK, 2006 (numery 2, 3/4, 5, 7, 8). Słowo kontekst przekład / pod red. Joanny Dybiec-Gajer i Anny Tereszkiewicz. - Kraków : Tertium, Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza T. 3 red. nauk. Alicja Pstyga - Gdańsk : Wydawnictwo Universytetu Gdańskiego, Str. 4/14

5 Stanąć po stronie tłumacza : zarys poetyki opisowej przekładu / Jerzy Brzozowski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop Successful Polish-English translation : tricks of the trade / Aniela Korzeniowska, Piotr Kuhiwczak. - wyd. 3, dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Sztuka notowania : poradnik dla tłumaczy konferencyjnych / Andrew Gillies. - Kraków : Tertium, Tabu w przekładzie / [pod red.] Piotra Fasta, Natalii Strzeleckiej. - Katowice; Częstochowa : "Śląsk", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Teksty równoległe do ćwiczeń tłumaczeniowych w języku polskim i angielskim / Maria Piotrowska. - Warszawa : KMK Biuro Tłumaczeń, Terminologia tłumaczenia / przekł. i adapt. Teresa Tomaszkiewicz ; red. nauk. Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Monique C. Cormier. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, The art of translation / Ranjit Bolt. - London : Oberon Books, The interpreting studies reader / edited by Franz Pöchhacker, Miriam Shlesinger. - London; New York : Routledge, The language of medicine / Davi-Ellen Chabner. - Wyd Saint Louis, Mo. : Saunders/Elsevier, c2011. The map : a beginner's guide to doing research in translation studies / Jenny Williams, Andrew Chesterman. - Manchester : St. Jerome Publishing, The Oxford handbook of translation studies / edited by Kirsten Malmkjaer, Kevin Windle. - Oxford, New York, Auckland : Oxford University Press, The Routledge companion to Translation studies. - wyd. wznow. - London ; New York : Routledge, The scandals of translation : Towards an ethics of difference / Lawrence Venuti. - London ; New York : Routlegde, The translation studies reader / edited by Lawrence Venuti. - wyd New York; London : Routledge, The translator and the computer : proceedings of a conference held in Wrocław, April 20-21, 2012, organized by the Philological School of Higher Education and C&M Localization Centre / ed. by Tadeusz Piotrowski, Łukasz Grabowski. - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, The translator's invisibility : A history of translation / Lawrence Venuti. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, Tłumacząc się z tłumaczenia / Elżbieta Tabakowska ; przedm. Anna Szulczyńska. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Str. 5/14

6 Translating anthroponyms as exemplified by selected of English children's literature in their Polish versions / Anna Danuta Fornalczyk; [red. serii] Jacek Fisiak. - Łódź ; Warszawa : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (SWSPiZ), Translation : a cognitive-communicative approach / Krzysztof Hejwowski. - Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Translation : an advanced resource book / Basil Hatim, Jeremy Munday. - dodr. - London, New York : Routledge, Translation and cultural identity : selected essays on translation and cross-cultural communication / edited by Micaela Muñoz-Calvo and Carmen Buesa Gómez. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars, Translation and globalization / Michael Cronin. - London ; New York : Routledge, Translation and identity / Michael Cronin. - London ; New York : Routledge, Translation and language learning : The role of translation in the teaching of languages in the European Union : a study / Anthony Pym, Kirsten Malmkjaer, Maria del Mar Guiérrez-Colón Plana; research assistants: Alberto Lombardero, Fiona Soliman. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, Translation and power / edited by Maria Tymoczko and Edwin Gentzler. - Amherst : University of Massachusetts Press, Translation studies / Susan Bassnett. - London : Routledge, Translation Studies : perspectives on an Emerging Discipline / edited by Alessandra Riccardi. - Cambridge : Cambridge University Press, Vademecum tłumacza / Krzysztof Lipiński. - Kraków : Idea, Współczesne tendencje przekładoznawcze : podręcznik dla studentów neofilologii / Alicja Pisarska, Teresa Tomaszkiewicz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Współczesne teorie przekładu : antologia / pod red. Piotra Bukowskiego i Magdy Heydel. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Wstęp do teorii tłumaczenia / Olgierd Wojtasiewicz. - Warszawa : Translegis, Zrozumieć język, przetłumaczyć świat : Księga Pamiątkowa dedykowana Profesor Jadwidze Koniecznej- Twardzikowej / [pod red.] Marii Filipowicz-Rudek, Małgorzaty Jędrusiak, Agaty Komorowskiej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Str. 6/14

7 TŁUMACZENIE METODYKA A social constructivist approach to translator education : Empowerment from theory to practice / Don Kiraly. - Manchester ; Kinderhook (NY) : St. Jerome Publishing, Dydaktyka języka obcego w okresie przemian / pod red. Marii Jodłowiec i Anny Tereszkiewicz. - Kraków : Tertium, Learning translation learning the impossible? : a course of translation from English into Polish / Maria Piotrowska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Pathways to translation : Pedagogy and process / Donald C. Kiraly. - Kent : The Kent State University Press, Proces decyzyjny tłumacza : Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego / Maria Piotrowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy / Paweł Płusa. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Teaching and researching translation / Basil Hatim. - Harlow, England ; New York : Longman, SERIA How to Teach TŁUMACZENIE SPECJALISTYCZNE Doctrine in translation : the doctrine of the Trinity and modern English versions of the New Testament / Piotr Blumczyński. - Łask : Oficyna Wydawnicza LEKSEM, English for finance : podręczny słownik finansowy : angielsko-niemiecko-polski, niemiecko-angielskopolski, polsko-niemiecko-angielski / Joanna Archutowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, First steps in business English : Słownictwo i praktyczne wskazówki / Roman Kozierkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, First steps in financial English / Roman Kozierkiewicz. - Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, First steps in legal English: business law / Myrczek Ewa. - Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, First steps in marketing language / Kozierkiewicz Roman. - Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? / Leszek Berezowski. - Wyd Warszawa : C.H. Beck, Str. 7/14

8 Language and the law : international outlooks / edited by Krzysztof Kredens, Stanisław Goźdź- Roszkowski. - Frankfurt am Main : Peter Lang, Legal English / Małgorzata Cyganik. - Warszawa : C.H. Beck, Legal English : Handbook and workbook / Małgorzata Jakubaszek. - 3rd ed. - Warszawa : C.H. Beck, 2014 Lingua Legis : czasopismo pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, nr Przekład prawniczy. Język angielski : Praktyczne ćwiczenia / Anna Konieczna-Purchała. - Warszawa : C.H. Beck, Przekład prawny i sądowy / Jopek-Bosiacka Anna. - Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, Przekład slangu w filmie : telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski / Michał Garcarz; pod red. Joanny Dybiec. - Kraków : Tertium, Scientific and technical translation / edited by Sue Ellen Wright and Leland D. Wright, Jr. - Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, Słownictwo specjalistyczne i specjalne w komunikacji / pod red. Marii Jodłowiec i Anny Tereszkiewicz. - Kraków : Tertium, Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego : opracowanie zbiorowe / pod red. Zofii Rybińskiej ; [Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS]. - Warszawa : Wydawnictwo Translegis, Tłumacz dla Unii! : przewodnik dla uczestników konkursu tłumaczy w instytucjach Unii Europejskiej / Joanna Kaduczak, Marek Kaduczak. - Warszawa : Wydawnictwo Studio "Emka", Tłumaczenie poświadczone : status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego / Artur Dariusz Kubacki. - Warszawa : Wolters Kluwer, Tłumaczenie prawnicze / Danuta Kierzkowska. - Wyd Warszawa : Translegis, Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne : Teoria i praktyka / Jacek Florczak. Translating law / Deborah Cao. - Reprint Clevedon, Buffalo, Toronto : Multilingual Matters Ltd, Translation and medicine / edited by Henry Fischbach. - Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, Translation goes to the movies / by Michael Cronin. - New York, NY : Routledge, Translatologiczna teoria i pragmatyka przekładu artystycznego / Maria Krysztofiak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego / pod red. Przemysława Janikowskiego. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Str. 8/14

9 SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE Angielsko-polski słownik medyczny / Redakcja Encyklopedii, Słowników i Leksykonów WNT. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Angielski. Słownik pułapek językowych / Dariusz Jemielniak, Piotr Labenz, Marta Fihel. - Warszawa : Wiedza Powszechna, Business English Verbs. - Londyn : Penguin English, Dictionary of Banking and Finance. - wyd Cambridge : Peter Collin Publishing, Dictionary of Business Terms : english-polish. - Warszawa : C.H. Beck, Dictionary of Business Terms : polish-english. - Warszawa : C.H. Beck, Dictionary of Economic Terms : banking-finances-law : english-polish. 1, English-Polish / Iwona Kienzler. - Warszawa : C.H. Beck, Dictionary of hotel and tourist terms : English-Polish, Polish-English / by Roman Kozierkiewicz. - Warszawa : Wydawn. C.H. Beck, Dictionary of Law Terms : english-polish/ polish-english. - Warszawa : C.H. Beck, Dictionary of law. - wyd Cambridge : Peter Collin Publishing, Dictionary of Marketing / A. Ivanovic. - Wyd Teddington : Peter Collin Publishing, Dictionary of Military Terms / Richard Bowyer. - Teddington : Peter Collin Publishing, Dorland Medyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski / William Alexander Newman Dorland. - Wyd Wrocław : Elsevier Urban & Partner, Euromowa : słownik terminologii Unii Europejskiej / Aleksandra Misztal-Kania. - Piaseczno : Simpex, Kontrastywny słownik amerykanizmów i brytycyzmów / Maciej Widawski ; [indeksy i transkrypcja fonetyczna] Małgorzata Kowalczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", Longman Business English Dictionary. - Harlow : Longman, Longman Dictionary of American English. - wyd Harlow : Longman, Longman dictionary of common errors / N. D. Turton, J. B. Heaton. - wyd Harlow : Longman, Longman Dictionary of Contemporary English : the living dictionary / Della Summers. - New [4th] ed. - Harlow : Longman, (+ CD) Str. 9/14

10 Nowa encyklopedia przekładoznawstwa / Urszula Dąmbska-Prokop. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Oxford Dictionary of synonyms and antonyms / Alan Spooner. - Oxford, New York : Oxford University Press, Podręczny słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski / Przemysław Słomski (1921-), Piotr Słomski. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Praktyczny słownik medyczny angielsko-polski, polsko-angielski. - Wyd Warszawa : wydawnictwo Medyk, Routledge Encyclopedia of Translation Studies / edited by Mona Baker. - London, New York : Routledge, Russian-English Scientific and Technical Dictionary of Useful Combination and Expresions : a manual on scientific and technical translation / edited by George Yankovsky. - Moscow : Mir Publishers. Scholastic dictionary of synonyms, antonyms and homonyms. - New York : Scholastic, Słownik - podatki, cła, ubezpieczenia = Dictionary of taxes, customs & insurance. T. 1, Angielsko-polski = English-Polish / Piotr Ratajczak. - Świebodzin : "PT-Druk", Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski / red. Maria Skrzyńska, Teresa Jaworska. - Wyd. 8, dodr. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych / Bańko Mirosław. - Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, Słownik przysłów i powiedzeń angielsko-polski, polsko-angielski / Czesław Pająk. - Warszawa : Wiedza Powszechna, Słownik terminologii gospodarczej : bankowość-finanse-prawo : polsko-angielski. 2, polsko-angielski. - Warszawa : C.H. Beck, Słownik terminologii prawniczej : angielsko-polski / Ewa Ożga. - Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, The BBI combinatory dictionary of English / compiled by Morton Benson, Evelyn Benson, Robert Ilson. - Wyd. 3 wznow. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, The Cassell's Dictionary of Word and Phrase Origins / Nigel Rees. - London : Cassell, The Oxford dictionary of abbreviations. - Oxford ; New York : Oxford University Press, Unia Europejska : słownik polsko-angielsko-niemiecko-francuski / Iwona Kienzler. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, (+ CD) Webster's New World Dictionary of the American Language / David Guralnik. - Cleveland : The World Publishing Company, Str. 10/14

11 SERIE (w zbiorach część pozycji) Między Oryginałem a Przekładem Czy istnieją szkoły przekładu w Polsce? / pod red. Urszuli Kropiwiec, Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Dominanta a przekład / pod redakcją Anny Bednarczyk, Jerzego Brzozowskiego. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Głos i dźwięk w przekładzie / pod redakcją Jerzego Brzozowskiego, Jadwigi Koniecznej-Twardzik, Marii Filipowicz-Rudek. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Między tekstem a obrazem : przekład a telewizja, reklama, teatr, film, komiks, internet / pod redakcją Urszuli Kropiwiec, Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Na początku był przekład / pod redakcją Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej, Urszuli Kropiwiec. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Nieznane w przekładzie / pod redakcją Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Obcość kulturowa jako wyzwanie dla tłumacza / pod redakcją Jerzego Brzozowskiego, Marii Filipowicz- Rudek. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Parateksty przekładu / pod red. Elżbiety Skibińskiej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Poczucie humoru a przekład / pod redakcją Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej, Marii Filipowicz-Rudek. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Przekład jako promocja literatury / pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Izabelli Kaluty, Jadwigi Koniecznej- Twardzikowej, Niny Pluty. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Radość tłumaczenia : Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej / pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Strategie wydawców. Strategie tłumaczy / pod red. Jerzego Brzozowskiego, Marii Filipowicz-Rudek. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Wzniosłość i styl wysoki w przekładzie / pod redakcją Jerzego Brzozowskiego, Marii Filipowicz-Rudek. - Kraków : Księgarnia Akademicka, Str. 11/14

12 Przekład, Mity i Rzeczywistość Intertekstualność-implikacje dla teorii przekładu : Wczesna proza Elfriede Jelinek / Anna Majkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład audiowizualny / Teresa Tomaszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład literacki jako metafora : między logos a lexis / Jolanta Kozak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład prawny i sądowy / Anna Jopek-Bosiacka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład ustny konferencyjny / Magorzata Tryuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Przekład ustny środowiskowy / Małgorzata Tryuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Tłumaczenie wspomagane komputerowo / Łukasz Bogucki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej / Anna Bednarczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Recepcja, transfer, przekład Recepcja, transfer, przekład: czytając przekłady : 2 / pod red. Jana Koźbiała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Recepcja, transfer, przekład: oblicza recepcji : 3 / pod red. Jana Koźbiała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Recepcja, transfer, przekład : 4 / pod red. Jana Koźbiała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop Recepcja, transfer, przekład : 5 / pod red. Jana Koźbiała. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop Translation Theories Explained Can theory help translators? : a dialogue between the Ivory Tower and the Wordface / Andrew Chesterman, Emma Wagner. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Stylistic approaches to translation / Jean Boase-Beier. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Translating as a purposeful activity : Functionalist approaches explained / Christiane Nord. - Manchester ; Kinderhook (NY) : St. Jerome Publishing, Translation and language : linguistic, theories, explained / Peter Fawcett. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Str. 12/14

13 Translation and literary criticism : Translation as analysis / Marilyn Gaddis Rose. - Manchester : St. Jerome Publishing, Translation in systems : descriptive and system-oriented approaches explained / Theo Hermans. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, cop Translation Practices Explained Conference interpreting explained / Roderick Jones. - Manchester : St. Jerome Publishing, Electronic tools for translators / Frank Austermühl. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Legal translation explained / Enrique Alcaraz, Brian Hughes. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Medical translation step by step : learning by drafting / Vicent Montalt Resurrecció, Maria González Davies. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, Translating official documents / Roberto Mayoral Asensio. - Manchester, UK : St. Jerome Publishing, SERIE (większe ilościowo, kompletowane): Język a komunikacja Linguistic Insights Papers and Studies in Contrastive Linguistics Poznań Studies in Contemporary Linguistics Polish-AngloSaxon Studies Studia Linguistica Warsaw Studies in English Language and Literature Przekładaniec : półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem I Komunikacją Międzykulturową UJ Poliglota: edukacja językowa dzieci Polish Studies in English Language and Literature PASE Proceedings of the Tenth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English : PASE papers in linguistics, translation and TEFL methodology / edited by Elżbieta Mańczak-Wohlfeld. - Kraków : Jagiellonian University Press, Str. 13/14

14 MULTIMEDIA Cambridge English for Marketing : CD / Nick Robinson. - Cambridge : Cambridge University Press, Cambridge English for the Media : CD / Nick Ceramella, Elizabeth Lee. - [Cambridge] : Cambridge University Press, cop Dictionary of business : CD. - Kraków : Lingea Lexicon, Dictionary of law : CD. - Kraków : Lingea Lexicon, Dictionary of medicine : CD [wersja próbna]. - Kraków : Lingea Lexicon, English translator 3.2 : CD. - Ostrów Wielkopolski : Techland, cop International Legal English : CD / Amy Krois-Lindner. - Cambridge : Cambridge University Press, Longman Dictionary of Contemporary English : the living dictionary: CD. - Harlow : Longman, SDL Trados Studio 2009 : dla (nie)wtajemniczonych / Jerzy Czopik. SDL Trados Studio 2011 : instalacja, konfiguracja i rozpoczęcie pracy [instrukcja obsługi] / [oprac.] Zespół LSP Software. Słownik medyczny angielsko-polski, polsko-angielski : CD / Przemysław Słomski, Piotr Słomski. - Wyd Knurów; Warszawa : LexLand; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Tłumacz i słownik języka angielskiego 4.0 : CD. - Szczecin : Kompas, cop Unia Europejska : słownik polsko-angielsko-niemiecko-francuski : CD. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Materiały tłumaczeniowe Komisji Europejskiej dostępne w e-dziekanacie BAZY ONLINE Questia Wirtualna Biblioteka Nauki British National Corpus Book Citation Index EBSCO Str. 14/14

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Dr hab. Artur Dariusz Kubacki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DR JOANNA DYBIEC-GAJER

DR JOANNA DYBIEC-GAJER DR JOANNA DYBIEC-GAJER E-MAIL: dybiec@ap.krakow.pl STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (literatura amerykańska) RODZAJ ZATRUDNIENIA:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014

BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA W JELENIEJ GÓRZE BIBLIOTEKA I CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ im. Juliusza Słowackiego BIULETYN NABYTKÓW Nr 2-3 (43-43) / 2014 JELENIA GÓRA 2014 1 SPIS TREŚCI Spis działów...

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE JULIAN MALISZEWSKI profesor zwyczajny nauk humanistycznych doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna w Częstochowie

Akademia Polonijna w Częstochowie Akademia Polonijna w Częstochowie Kierunek: FILOLOGIA Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz jednolite magisterskie PRZEDMIOT: TŁUMACZENIA ADMINISTRACYJNO-PRAWNE Prowadzący zajęcia Prof. dr

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

TRANSLATORYKA KORPUSOWA

TRANSLATORYKA KORPUSOWA y 10 2015 ISSN 1896 4362 Łucja Biel Uniwersytet Warszawski TRANSLATORYKA KORPUSOWA DOI: http://dx.doi.org/10.12775/rp.2015.001 Zarys treści: Celem artykułu jest omówienie założeń translatoryki korpusowej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 0/C MULTIMEDIA A child for life = Wieczne dziecko / producted, directed by Susan Fleisher, Ron Orders. - Warszawa : "Parpamedia",

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. Rozdział D - WZÓR UMOWY. Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE

Spis zawartości: Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. Rozdział D - WZÓR UMOWY. Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE Numer sprawy AG-40-0-08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: 64-90 Piła, ul. Podchorążych 0 tel. 067/3-6-00, fax. 067/3-6-09 Reprezentowana przez: Rektora

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12

R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 R. 66(78) Warszawa, 14-20 marca 2010 r. Nr 12 Poz. 6457-7073 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

13. Dr Maria Grala: Active participles in Polish and English: a contrastive study. Promotor doc. dr Kazimierz Polański (językoznawstwo) 14.

13. Dr Maria Grala: Active participles in Polish and English: a contrastive study. Promotor doc. dr Kazimierz Polański (językoznawstwo) 14. Rozprawy doktorskie obronione w IFA UAM i WA UAM Rozprawy doktorskie obronione w IFA UAM... 1 Rozprawy doktorskie obronione na WA UAM... 18 Rozprawy doktorskie obronione w IFA UAM 1. Dr Henryk Zbierski:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH wypożyczalnia ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ wrzesie ń 2009 0/C MULTIMEDIA Nutki na radości i smutki słuchamy, gramy i śpiewamy! [Dok. dźw.]. - Gdańsk : "Harmonia", [2009]. multimedialna

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA;

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA; 1. B.95589 ADMINISTRACJA celna krajów Unii Europejskiej / Marzena Walczak ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., 2009. - 47 s. : wykr. ; 24 cm. ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

TOM VI. Tropy lingwistyki

TOM VI. Tropy lingwistyki TOM VI Tropy lingwistyki Warszawa 2013 1 Recenzenci Redaktor naczelny Sekretarz redakcji Rada Programowa Redaktorzy językowi - dr hab. Roman Hajczuk - dr Łukasz Karpiński - mgr Wojciech Drajerczak - prof.

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo