PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV I. KARTA PRZEDMIOTU: CEL PRZEDMIOTU C1 zapoznanie z zaawansowaną metodologią tłumaczeń ustnych związanych z zagadnieniami biznesowymi C zapoznanie z zaawansowanym warsztatem tłumacza w oparciu o teorie tłumaczeń poparte ćwiczeniami praktycznymi nad przekładem ustnym i pisemnym WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. znajomość gramatyki i leksyki języka angielskiego i polskiego w tekstach ogólnoużytkowych, formalnych i specjalistycznych biznes oraz uczestnictwo w zajęciach ze specjalizacji tłumaczeniowej w semestrze I i II SUM. umiejętność interpretacji tekstów pisanych i mówionych 3. umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia 4. umiejętność argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów 5. samodzielność w wykonywaniu działań oraz w integrowaniu i zastosowaniu wiedzy z różnych dyscyplin EFEKTY KSZTAŁCENIA EKW1: zna metody tłumaczeń: pisemne, ustne, audiowizualne związane z obszarem biznesu EKW: rozpoznaje typologię tekstów, klasyfikuje teksty w zależności od dominanty EKW3: definiuje słownictwo ogólne i specyficzne dla konkretnych dziedzin EKW4: umie objaśnić znaczenia kontekstowe w tym wyrażeń idiomatycznych EKW5: dostrzega znaczenie ukryte, wyrażane pośrednio EKU1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł EKU: posiada badawcze obejmujące analizę tekstów wyjściowych, dobór metod i narzędzi tłumaczeniowych EKU3: potrafi interpretować tematykę artykułów specjalistycznych EKU4: ma umiejętność argumentacji skomplikowanych zagadnień EKU5: potrafi rozpoznać i zdefiniować wybrane konteksty dysonansowe EKK1: samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza swoje badawcze EKK: podejmuje autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności EKK3: ma świadomość kierowania własną karierą zawodową tłumacza w oparciu o zdobytą wiedzę i EKK4: potrafi samodzielnie realizować wyznaczone zadania dotyczące przekładu komunikatów ogólnych i dotyczących znanych dziedzin specjalistycznych EKK5: potrafi współpracować w zespole odgrywając w nim role inicjatorskie

2 TREŚCI PROGRAMOWE Liczba Forma zajęć ĆWICZENIA (ĆW) godzin ĆW1 Zaawansowane wprowadzenie do tłumaczeń ustnych a vista i konsekutywnych. ĆW Klasyfikacja ogólna tekstów. ĆW3 Przedstawienie technik tłumaczenia. ĆW4 Analiza krytyczna tekstów paralelnych. ĆW5 Tłumaczenie ustne i a vista zaawansowanego tekstu pisemnego: artykuł prasowy. Cechy charakterystyczne makro- i mikrostruktury tekstów prasowych. ĆW6 Tłumaczenie ustne konsekutywne i a vista: tekst specjalistyczny na przykładzie ogłoszenia reklamowego. Komentarz. ĆW7 Tłumaczenie ustne konsekutywne i a vista: tekst specjalistyczny na przykładzie instrukcji obsługi. Komentarz. ĆW8 Symulacja konferencji z tłumaczeniem konsekutywnym; wykorzystanie ĆW9 Symulacja konferencji z tłumaczeniem konsekutywnym; wykorzystanie ĆW10 Symulacja konferencji z tłumaczeniem konsekutywnym; wykorzystanie ĆW11 Symulacja konferencji z tłumaczeniem konsekutywnym; wykorzystanie ĆW1 Komentarz dotyczący najczęściej popełnianych błędów strukturalnych i słownikowych. ĆW13 Klasyfikacja błędów interferencyjnych. CW14 Symulacja konferencji z tłumaczeniem konsekutywnym; wykorzystanie ĆW15 Ćwiczenia słownikowe. Suma godzin 30 ĆW16 Zaawansowane właściwości dyskursu biznesowego w języku polskim i angielskim. CW17 Tłumaczenia konsekutywne zaawansowana teoria oraz przykłady ĆW18 Tłumaczenia konsekutywne zaawansowana teoria oraz przykłady. ĆW19 Symulacja konferencji z tłumaczeniem konsekutywnym; wykorzystanie CW0 Tłumaczenie ustne (konsekutywne) wybranego tekstu specjalności.

3 ĆW1 Tłumaczenie ustne (konsekutywne) wybranego tekstu specjalności. ĆW Tłumaczenie ustne (konsekutywne) wybranego tekstu specjalności. ĆW3 Tłumaczenie ustne (konsekutywne) wybranego tekstu specjalności. ĆW4 Tłumaczenie ustne (konsekutywne) wybranego tekstu specjalności. ĆW5 Symulacja konferencji z tłumaczeniem konsekutywnym; wykorzystanie ĆW6 Symulacja konferencji z tłumaczeniem konsekutywnym; wykorzystanie ĆW7 Symulacja konferencji z tłumaczeniem konsekutywnym; wykorzystanie ĆW8 Symulacja konferencji z tłumaczeniem konsekutywnym; wykorzystanie ĆW9 Tłumaczenia telefoniczne przykłady, praktyka. ĆW30 Analiza błędów w wybranych tekstach wyjściowym i docelowym. Suma godzin 60 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Metoda bezpośrednia, eksplikatywna, oparta na analizie tekstu, w tym tekstów paralelnych, pod kątem przekładu. SPOSOBY OCENY F1 Trzy teksty (konferencje z różnorodną tematyką) do samodzielnego opracowania i przekładu F Teksty do przekładu w grupach 3-osobowych w ramach zajęć P1 Ocena na koniec semestru wystawiana jest na podstawie obecności i aktywności oraz osiągnięć studenta na podstawie prac wykonanych na zajęciach i prac zadanych P Ocena na koniec roku akademickiego wystawiana jest na podstawie obecności i aktywności oraz osiągnięć studenta na podstawie prac wykonanych na zajęciach i prac zadanych OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 Przygotowanie się do zajęć 60 SUMA 10 SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 1. Pöchhacker, F. (004) Introducing Interpreting Studies, London and New York: Routledge

4 . Frishberg, N. (1990) Interpreting: An Introduction, Silver Spring: RID Publications 3. Tryuk, M. (007) Przekład ustny konferencyjny, Warszawa: PWN 4. Dąbska-Prokop, U. (red.) (000) Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa: Educator 5. Mikkelson, H. () Interpreting is Interpreting Or Is It? 6. Hejwowski, K. (004) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: PWN 7. Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. (1996) Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 8. Kielar, B. (003) Zarys translatoryki, Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW 9. Pieńkos, J. (003) Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki., Kraków: Zamykacze 10. Duszak, A. (1998) Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa: PWN 11. Grzegorczykowa, R. (007) Wstęp do językoznawstwa, Warszawa: PWN 1. Kurcz, I. (000) Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: SCHOLAR 13. Fiske, J. (199). Introduction to Communication Studies, London and New York: Routledge 14. Nęcki, Z. (000). Komunikacja międzyludzka, Kraków: Antykwa 15. Jakobson, R. (1960). Linguistics and poetics [w:] Sebeok, T. (red.), Style in Language, Cambridge, MA: M.I.T. Press 16. Knapp, M., Daly, J. (red.) (00) Handbook of interpersonal communication, Sage Publications, Inc. 17. Gile, D. (1995) Basic concepts and models for interpreter and translator training, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 18. Kalata-Zawłocka, A. (003) Tłumacz w świecie ciszy wokół zagadnień dotyczących tłumaczenia migowego, Lingua Legis, Nr 11, str Kellet-Bidoli, C.J., (001) Spoken-language and signed-language interpretation. Are they really so different? W: Garzone, G., Viezzi, M. (red.) Interpreting in the 1 st Century: Challenges and opportunities, John Benjamins 0. Bar-Tzur, D. (1999) Integrating the interpreting service models 1. Llewellyn-Jones, P. (1981) Simultaneous interpreting w: Woll, B., Kyle, Jim., Deuchar, M. (red.) Perspectives on British Sign Language and deafness. London : Croom Helm. Baker, M. (red.) (1998) Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London and New York: Routledge 3. Mindess, A. (1999) Reading Between the Signs. Intercultural Communication for Sign Language Interpreters. Intercultural Press 4. Tryuk, M. (006) Przekład ustny środowiskowy, Warszawa: PWN PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Dr Andrzej Antoszek II. FORMY OCENY SZCZEGÓŁY Na ocenę Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

5 EKW EKU EKK Nie uczestniczy w zajęciach Nie oddaje prac pisemnych zadanych do samodzielnego przygotowania Nie przejawia aktywności w realizacji zadań Nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce, połnia błędy słownikowe i interpretacyjne Realizuje zadania zespołowe, samodzielnie interpretuje mniej skomplikowane teksty specjalistyczne wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł, posiada badawcze obejmujące analizę tekstów wyjściowych, dobór metod i narzędzi tłumaczeniowych samodzielnie realizować wyznaczone zadania dotyczące przekładu komunikatów ogólnych i dotyczących znanych dziedzin specjalistycznych III. Inne przydatne informacje o przedmiocie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł, posiada badawcze obejmujące analizę tekstów wyjściowych, dobór metod i narzędzi tłumaczeniowych Samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza swoje badawcze oraz podejmuje autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową tłumacza w oparciu o zdobytą wiedzę i

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej

Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia słowiańska SS2 Specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej Semestr I Sylabus modułu: Praktyczna nauka I-go języka 1...

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. piotr.klimek@akademi asztuki.eu rok II semestr 3-4 punkty ECTS 1+2. prowadzący dr Piotr Klimek e-mail

KARTA KURSU. piotr.klimek@akademi asztuki.eu rok II semestr 3-4 punkty ECTS 1+2. prowadzący dr Piotr Klimek e-mail Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Wydział Edukacji Muzycznej kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej specjalność: Edukacja muzyczna poziom: Studia II stopnia forma: stacjonarne profil:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo