Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inynierskich Pozycjonowanie robotów mobilnych za pomoc fal ultradwikowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inynierskich 2011. Pozycjonowanie robotów mobilnych za pomoc fal ultradwikowych"

Transkrypt

1 Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inynierskich 2011 Tytuł pracy dyplomowej Tytuł w jzyku angielskim Zadania do wykonania Pozycjonowanie robotów mobilnych za pomoc fal ultradwikowych Mobile robot positioning with use of ultrasonic waves Prof. Z. Kowalczuk mgr in. Jakub Wszołek Sprawdzenie moliwoci pozycjonowania (lokalizacji) obiektów ruchomych (robotów, Qfix) za pomoc fal ultradwikowych. W badaniach naley uwzgldni dokładno działania systemu, opartego na jednym nadajniku zamontowanym w ruchomym obiekcie (robocie) oraz dwóch odbiorników zamontowanych w bazie (np. w okularach). Komunikacja obiektu z baz za pomoc modułu WIFI. -zbadanie właciwoci czujników i przetworników ultradwikowych, -ustalenie dokładnoci, z jak jeeli to moliwe mona lokalizowa robota za pomoc fal ultradwikowych, -dodatkowo skonstruowanie robota mobilnego pozycjonowanego za pomoc fal ultradwikowych i komunikujcego si z baz poprzez moduł WIFI. temat ZK1 Dyplomanci Mateusz Rzepecki Michał Szczypior Temat pracy Zdalne sterowanie robotem mobilnym Qfix przy uyciu telefonu komórkowego Remote control of a mobile robot Qfix with the use of mobile phone Zadania do wykonania Dyplomanci mgr in. Jakub Wszołek Praca ma na celu stworzenie systemu zdalnego sterowania robotem Qfix wyposaonym w kamer przy uyciu telefonu komórkowego oraz zaprojektowaniu układu komunikacji bezprzewodowej - Stworzenie aplikacji na telefonie komórkowym sterujcej robotem poprzez moduł bezprzewodowy (WLAN lub Bluetooth) - Zaprojektowanie modułu dla robota Qfix realizujcego transmisj danych i sterowanie robotem - Napisanie aplikacji dla modułu przesyłajcej obraz z kamery do telefonu i interpretujcej sygnały sterujce temat ZK2 Wiktor Romaczuk, Jakub Szafraniec

2 Temat pracy (jz. Pol.) Temat pracy (jz. Ang.) Liczba dyplomantów 2: temat ZK3 Wykrywanie i rozpoznawanie kształtów i kolorów za pomoc kamery dołczonej do robota mobilnego typu Qfix. Detection and recognition of shapes and colors with a camera attached to a mobile Qfix robot. Czubenko Michał Umoliwienie zdalnego rozpoznawania rónych obiektów na podstawie ich kształtów i kolorów. A nastpnie przygotowanie danych do wysłania za pomoc modułu WLAN do komputera stacjonarnego. 1. Projekt i realizacja nowego komputera pokładowego dla robota typu Qfix umoliwiajcego integracj z sieci WLAN oraz kamer internetow. 2. Projekt i realizacja algorytmów rozpoznawania kształtów i kolorów na komputerze pokładowym robota typu Qfix. 1. Tadeusiewicz R., Flasiski M., Rozpoznawanie obrazów, PWN, Warszawa Marnik J.: The Polish finger alphabet hand posture recognition using Elastic Graph Matching, Advances in Soft Computing: Computer Recognition Systems (Kurzynski M., Puchala E., Wozniak M., Zolnierek A., Eds.), Springer Berlin Heidelberg, Vol. 45, 2008, Temat pracy (jz. Pol.) Temat pracy (jz. Ang.) Liczba wykonawców 2 temat ZK4 Projekt i wykonanie komputera pokładowego dla robota typu Qfix pozwalajcego na dostp do komputera typu PC za pomoc sieci WLAN oraz umoliwiajcego przetwarzanie i rozpoznawanie dwiku. The design and implementation of on-board computer for Qfix robot that allows access to a PC via wireless LAN and sound processing and recognition. Czubenko Michał Utworzenie samodzielnej jednostki robotyckiej reagujcej na okrelone dwiki. 1. Projekt i realizacja komputera pokładowego umoliwiajcego komunikacj WLAN oraz przetwarzanie dwiku. 2. Projekt i realizacja algorytmów rozpoznawania dwików. 3. Implementacja programu przykładowego reagowanie na dwie komendy. 1. Kostek B.: Soft computing in acoustics, Physica Verlag, New York, Heidelberg, 1999.

3 Temat pracy (jz. Pol.) Temat pracy (jz. Ang.) Liczba wykonawców 2 temat ZK5 Projekt i wykonanie internetowego awatara (chatterbota) rozmawiajcego z uytkownikiem w jzyku naturalnym. The creation of online avatar (chatterbot) talking with multiple users via web browser. Czubenko Michał Stworzenie chatterbota który w sposób naturalny rozmawia z uytkownikiem i pozyskuje od niego wiedz na róne tematy. 1. Projekt i wizualizacja postaci awatara. 2. Projekt i implementacja silnika jzyka naturalnego. 1. Language/Chatterbots/ 1. R. S. Wallace ''The Elements of AIML Style'' Temat pracy (jz. Pol.) Temat pracy (jz. Ang.) Liczba wykonawców 2 temat ZK6 Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego symulujcego sterowanie zwrotnicami kolejowymi oraz pocigami. The project of laboratory that control and simulates railway switches and trains communication. Czubenko Michał Stworzenie stanowiska laboratoryjnego symulujcego zarzdzanie pocigami oraz zwrotnicami kolejowymi. 1. Projekt i wykonanie makiety torów kolejowych. 2. Projekt i wykonanie rodowiska sterujcego pocigami i zwrotnicami. 1. Temat pracy (jz. Pol.) Temat pracy (jz. Ang.) Liczba wykonawców 2 temat ZK7 Internetowy model struktury integrujcej wzły automatyki transportu kolejowego. Web model of the structure of automation nodes in rail transport. Czubenko Michał Stworzenie stanowiska laboratoryjnego symulujcego zarzdzanie pocigami oraz zwrotnicami kolejowymi. 1. Opracowanie koncepcji dla modelu struktury informatycznej integrujcej wzły automatyki transportu kolejowego, 2. Propozycje wskaników jakoci dla strumieni informacji, 3. Symulacje działania modelu struktury w informatycznym rodowisku sieciowym.

4 Opracowanie modelu matematycznego elementów i sieci rurocigów transportowych (gazowych i paliwowych) Mathematical modeling of the elements of transportation pipe networks Celem pracy jest symulacyjne porównanie matematycznych modeli rurocigów gazowych i cieczowych, ze szczególnym uwzgldnieniem modeli złczek (reduktorów, dyfuzorów, oraz trójników). Przegld literatury zwizanej z problematyk pracy. Przyjcie załoe i sformułowanie analizowanego problemu. Propozycje rozwizania problemu. Opracowanie algorytmów. Implementacja programu. Przeprowadzenie bada i testów oraz sformułowanie wniosków kocowych. Diagnostyka Procesów (ZK&co., WNT 2002); Metody i Techniki Sztucznej Inteligencji. (L. RutkowskiPWN 2005). temat ZK8 Cyfrowy sterownik uniwersalny General purpose digital, programmable controller mgr in. K. Oliski Celem projektu jest stworzenie uniwersalnego, modułowego sterownika programowalnego. Sterownik moe by oparty na zastosowaniu mikrokontrolera ARM Cortex-M3. Płytka sterownika powinna mie relatywnie małe rozmiary oraz powinna posiada 10 wej i 10 wyj cyfrowych oraz 10 wej i 10 wyj analogowych. Naley take zapewni komunikacj z platform PC za pomoc łcza USB. Docelowo sterownik moe by wykorzystywany jako prototyp komputera pokładowego dla autonomicznych jednostek mobilnych (sterowiec, roboty mobilne itp.) - opracowanie dokumentacji technicznej - przygotowanie prototypu sterownika - kontrola poprawnoci działania sterownika Istepanian, Robert; Whidborne, James F. Digital Controller Implementation and Fragility temat ZK9: dla 2 osób

5 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr in. K. Oliski Celem projektu jest stworzenie pływajcego robota małych rozmiarów (10-20 cm). Do konstrukcji jednostki mona skorzysta z powszechnie dostpnych na rynku modelarskim elementów napdowych, czujników przyspieszenia itp. Konstrukcja robota pływajcego pozwoli na odtworzenie w warunkach laboratoryjnych zjawisk towarzyszcych manewrom jednostek latajcych wykorzystujcych zjawisko wypierania gazu lejszego od powietrza (np. sterowce). - opracowanie ogólnej wstpnej koncepcji - dobór elementów wykonawczych i techniki wykonania - realizacja czci sprztowej - realizacja oprogramowania Kato, N.; Inaba, T.; Control performance of fish robot with pectoral fins in horizontal plane temat ZK10: dla 2 osób Symulator taktyczny czasu rzeczywistego Real-time tactics simulator mgr in. K. Oliski Celem projektu jest stworzenie platformy PC pozwalajcej na projektowanie i testowanie systemów decyzyjnych w kontekcie inteligencji grupowej. Platforma stworzona w konwencji komputerowej gry strategicznej czasu rzeczywistego powinna posiada interfejs pozwalajcy na implementacj graczy komputerowych w postaci dynamicznie ładowanych bibliotek. - projekt i implementacja oprogramowania - sporzdzenie dokumentacji technicznej David M. Bourg, Glenn Seeman; AI for Game Developers temat ZK11: dla 2 osób

6 magisterskiej Pakiet symulacyjny rzecznego zagroenia powodziowego Simulation platform for predicting river flooding prof. dr hab.in. Zdzisław Kowalczuk mgr in. Mariusz Domalski, mgr in. Adam Cichosz. Celem pracy jest opracowanie narzdzia programowego umoliwiajcego symulacj zachowania si dorzecza rzeki w sytuacjach zagroenia powodziowego, ze szczególnym uwzgldnieniem jednoczesnego wystpienia roztopów i opadów wiosennych). Narzdzie to powinno uwzgldnia wszystkie podstawowe zjawiska fizyczne z tym zwizane. Opracowane narzdzie powinno by zastosowane do oceny bezpieczestwa w dorzeczu konkretnej rzeki (np. Wisły) w kilku wersjach projektowych (wersji prostej/oszczdnej, redniej i pełnej). Kocowym wnioskiem pracy powinna by identyfikacja słabych punktów systemu wodnego i wskich gardeł rodowiskowych/drogowych oraz sugestie ich eliminacji. Zgromadzenie literatury dotyczcej systemu rzecznego i jego rodowiska, zapoznanie si z metodami modelowania i symulacji, projekt i implementacja systemu. Materiały hydrogeologiczne oraz materiały firmy ARA Temat ZK12 (1/2 osoby) magisterskiej Model interaktywnego towarzysza człowieka na bazie zestawu Bioloid Model of an interactive human companion based on the Bioloid kit mgr inz. Michał Czubenko, Michał Jonko Opracowanie koncepcji i modelu interaktywnego towarzysza człowieka, zwłaszcza człowieka obłonie chorego. Robot ten poza pomoc mobiln i manualn moe równie posiada cechy autonomicznego agenta (dictobota) komunikujcego si z otoczeniem w sposób werbalny, który, opiera si na matematycznym modelu psychologii osobowoci człowieka, w zalenoci od stanu emocjonalnego, w jakim si znajduje, w odpowiedni sposób interpretuje usłyszane kwestie oraz formułuje swoj wypowied. Przegld literatury zwizanej z problematyk pracy oraz moliwociami zestawu Bioloid. Przyjcie załoe i sformułowanie problemu i ogólnego celu pracy. Sprecyzowanie załoe szczegółowych oraz propozycje rozwizania problemu. Opracowanie algorytmów. Implementacja systemu. Przeprowadzenie bada i testów oraz sformułowanie wniosków kocowych. Publikacje promotora z tego zakresu, prace dyplomowe: K. Duzinkiewicz (ZK/66M), M. Czubenko (ZK/91M) Temat ZK13

7 magisterskiej Inteligentna gra robotów mobilnych (Q-fix/Bioloid) lub stacjonarnych (Mitsubishi/Kawasaki) Intelligent play of mobile robots (Q-fix/Bioloid) or stationary robots (Mitsubishi/Kawasaki) mgr inz. Michał Czubenko, mgr in. Jakub Wszołek Opracowanie koncepcji rywalizacji w grze dwóch grup mobilnych robotów (typu Q-fix oraz Bioloid) lub do wyboru robotów stacjonarnych (umieszczonych w laboratorium midzykatedralnym LWR/p.63) zaopatrzonych w indywidualne oprzyrzdowanie oraz strategie odrbnie realizowane przez zawodników. Wielokomputerowy system realizacji zadania (strategii, gry oraz jej zobrazowania). Przegld literatury zwizanej z problematyk pracy oraz dokumentacji robotów. Przyjcie załoe i sformułowanie problemu i ogólnego celu pracy. Sprecyzowanie załoe szczegółowych oraz propozycje rozwizania problemu. Opracowanie gry oraz jej algorytmów. Implementacja systemu. Przeprowadzenie bada, prezentacji oraz sformułowanie wniosków kocowych. Dokumentacja techniczna robotów, materiały zwizane z wybran gr, praca dyplomowa: M. Czubenko (ZK/91M) Temat ZK14 Projekt BrainBow (NeroTcza) system syntezy i wizualizacji 3D magisterskiej danych ze skanera tomokomputerowego Project BrainBow- synthesis and visualization of tomocomputer scanner data Opracowanie systemu syntezy i wizualizacji danych uzyskiwanych poprzez cienkowarstwowe skanowanie mózgu Przegld literatury zwizanej z problematyk pracy. Przyjcie załoe i sformułowanie szczegółowego zagadnienia. Propozycje rozwizania problemu. Opracowanie komputerowego pakietu syntezy trójwymiarowego obrazu na podstawie cienkowarstwowych skanów mózgu (metoda harvardzka) w wersji kolorowych map oraz struktury grafowej. Implementacja programu. Przeprowadzenie bada i testów oraz sformułowanie wniosków kocowych. Metody i Techniki Sztucznej Inteligencji. (L. RutkowskiPWN 2005). Temat ZK15

8 magisterskiej System ledzenia obiektów współpracujcy z gimbalem zamocowanym na latajcym aparacie BAL System of tracking objects with use of a gimbal mounted on a UAV Piotr Szychowski Projekt modułu nawigacji jest czci przedsiwzi podejmowanych przez KSD, dotyczcych oprzyrzdowania BAL (sterowca lub helikoptera). Celem pracy jest stworzenie systemu sterujcego gimbalem tak, aby ten był zdolny do ledzenia obiektów statycznych i dynamicznych w warunkach zmiany połoenia i orientacji w przestrzeni gibala. System taki, wykorzystujc nawigacj GPS/INS, rejestruje współrzdne obserwowanego obiektu i jest w stanie utrzyma ostro obrazu, pomimo ruchu bezzałogowego aparatu powietrznego (BAL) Rozpoznanie istniejcych rozwiza. Budowa systemu wbudowanego wykonujcego ww. załoenia. Opracowanie protokołu komunikacji z INS, gimbalem i kamer (ew. stereowizja). Estymacja stanu (połoenie, prdko, przypieszenie itd ) ledzonego obiektu. Opracowanie i implementacja systemu. Testowanie działania układu. Wyniki dotychczasowych prac. 20Tracking.pdf. Temat ZK16 magisterskiej System SLAM (jednoczesnej lokalizacji i mapowania) dla aparatów powietrznych (BAL) Simultaneous localization and mapping (SLAM) for a UAV Przemysław Wandzilak Projekt modułu nawigacji jest czci przedsiwzi podejmowanych przez KSD, dotyczcych oprzyrzdowania BAL (sterowca lub helikoptera). celem pracy jest opracowanie systemu SLAM wykonujcego swoje zadanie majc informacj o otaczajcej przestrzeni. System przeznaczony jest do implementacji w bezzałogowym aparacie latajcym (BAL). Rozpoznanie istniejcych rozwiza. Przegld i wybór zestawu czujników. Opracowanie i implementacja systemu w BAL. Testowanie układu. Wyniki dotychczasowych prac. g Temat ZK17

9 Dzyplomanci Manipulator dla systemów wirtualnej rzeczywistoci pozwalajcy na interakcj z maszyn przy pomocy ruchów rki i palców. Celem pracy jest skonstruowanie urzdzenia wejciowego pozwalajcego na interakcj z maszyn przy pomocy ruchów rki i palców. Opracowanie modelu wirtualnego dłoni. Opracowanie zestawu gestów. Budowa funkcjonalnego prototypu manipulatora(w postaci rkawicy) z wykorzystaniem mikrokontrolera, czujników, modułu łcznoci Stworzenie oprogramowania do obsługi urzdzenia i komunikacji z komputerem PC. Opracowanie aplikacji demonstracyjnych. Ocena przydatnoci rozwizania Sakovski Kristian, Sobczak Bartosz temat ZK18

10 Pokładowe systemy sterujce we współczesnych samochodach osobowych. Onboard control systems at modern cars. dr in. Henryk Kormaski Celem pracy jest stworzenie przegldu systemów sterowania stosowanych we współczesnych samochodach. Zgromadzenie literatury dotyczcej tematu pracy. Napisanie pracy zawierajcej przegld : -systemów sterowania silnikiem -systemów sterowania hamulcami, -systemów kontroli toru ruchu pojazdu, -systemów sterujcych wiatłami, wycieraczkami, klimatyzacj, itp. temat HK1 Systemy diagnostyki samochodowej. Car diagnostic systems dr in. Henryk Kormaski Celem pracy jest przegld systemów słucych do diagnostyki samochodu. Zgromadzenie literatury dotyczcej tematu pracy. 1) Przegld parametrów podlegajcych diagnostyce metody ich pomiarów. 2) Protokoły komunikacyjne słuce do odczytu parametrów pojazdu. 3) Rozwizania hardware owe. temat HK2 Komputerowy model pojazdu z napdem hybrydowym. Computer model of hybrid-electric-vehicle dr in. Krystyna Rudziska-Kormaska Opracowanie aplikacji symulujcej przepływ energii w samochodzie hybrydowym o napdzie elektryczno-spalinowym. Zadania: -opracowanie modelu matematycznego pojazdu, -implementacja komputerowa modelu, -wykonanie interfejsu do wprowadzania danych i wizualizacji wyników. temat KR1

11 Wyznaczanie cieek bezkolizyjnych dla platformy mobilnej w oparciu o model grafowy. Computation of collision-free paths for a mobile platform by using graph model. dr in. Krystyna Rudziska-Kormaska Opracowanie metody wyznaczania najkrótszych dróg bezkolizyjnych dla platformy mobilnej poruszajcej si midzy przeszkodami, z wykorzystaniem algorytmów grafowych. Opracowa : -reprezentacj rodowiska i sposoby jego edycji, -reprezentacj trajektorii ruchu w postaci grafu, -algorytm wyznaczania cieki minimalnej, -wizualizacj ruchu platformy mobilnej w rodowisku z przeszkodami. temat KR2 Identyfikacja parametryczna cigłoczasowych modeli obiektów przemysłowych Parametric identification of continuous-time models of industrial plants dr in. Janusz Kozłowski Realizujc podany temat dyplomant powinien wykaza si wiedz w zakresie metod modelowania i algorytmów identyfikacji oraz zdoby umiejtno wykorzystania właciwych programów narzdziowych do implementacji i numerycznej weryfikacji opracowanych procedur. - uzupełni studia literaturowe w zakresie sposobów cigłoczasowego modelowania dynamiki obiektów; - wykorzysta nowoczesne metody modelowania (np. metod filtru całkujcego, metod momentów Poissona, metod operatora delta) do identyfikacji parametrów modeli cigłych; - zbada jako i dokładno identyfikacji w rodowisku MATLAB; - zastosowa wybrane metody do identyfikacji obiektu fizycznego (np. laboratoryjnego modelu odwróconego wahadła); Ljung L.: System identification. Theory for the user. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, USA, Sagara S., Zhao Z.Y.: Numerical integration approach to on-line identification of continuous-time systems. Automatica, 1990, vol. 26, no. 1, str Unbehauen H., Rao G.P.: Continuous-time approaches to system identification - a survey. Automatica, 1990, vol. 26, no.1, str temat JK1: dla 1 osoby

12 Niekwadratowe miary jakoci w odpornej na przekłamania identyfikacji modeli z czasem cigłym Nonquadratic quality measures in robust to outliers identification of continuous-time models dr in. Janusz Kozłowski Opracowujc przedstawiony temat dyplomant powinien uzupełni swoje wiadomoci z zakresu metod cigłoczasowego modelowania dynamiki obiektów i algorytmów identyfikacji parametrycznej. Realizacja pracy wymaga te umiejtnego korzystania z odpowiednich programów narzdziowych do implementacji i weryfikacji stworzonych procedur. - pogłbi studia literaturowe dotyczce sposobów modelowania dynamiki obiektów sterowania; - wykorzysta właciwe metody numeryczne (np. metod filtru całkujcego ze skoczonym horyzontem obserwacji) do identyfikacji parametrów zastosowanych modeli cigłych; - zbada metodami symulacyjnymi algorytmy identyfikacji parametrycznej wywiedzione z minimalizacji niekwadratowych funkcji celu; - zastosowa wybrane metody do identyfikacji parametrów obiektu sterowania w oparciu o dane pomiarowe zawierajce przekłamania; * Janiszowski K.B.: To estimation in sense of the least sum of absolute errors. Proc. 5th Intern. Symp. on Methods and Models in Automation and Robotics, Midzyzdroje, 1998, vol. 2, str ; * Kozłowski J., Kowalczuk Z.: Odporne na przekłamania pomiarowe algorytmy estymacji parametrycznej w zagadnieniach diagnostyki systemów. Inteligentne wydobywnie informacji w celach diagnostycznych, str , Pomorskie Wyd. N-T, Gdask, * Ljung L.: System identification. Theory for the user. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, * Sagara S., Zhao Z.Y.: Numerical integration approach to on-line identification of continuous-time systems. Automatica, 1990, vol. 26, no. 1, str temat JK2: dla 1 osoby Temat projektu/pracy dyplomowej Liczba wykonawców 1 temat TB1 Wirtualne laboratorium sterowania analogowego Dr in. Tomasz Białaszewski Praca ma na celu stworzenie wirtualnego laboratorium sterowania analogowego w postaci odpowiedniego rodowiska symulacyjnego zrealizowanego jako serwisu WWW - opracowanie odpowiedniego serwisu WWW - opracowanie stosownej wizualizacji laboratorium - opracowanie platformy symulacyjnej

13 Dyplomanci Komputerowa symulacja modeli obiektów współpracujcych z zestawem dydaktycznym DSM-51 Computer-based simulation of plant models cooperating with the DSM-51 education tool dr in. Janusz Kozłowski Przy realizacji tematu wymagana jest zarówno praca praktyczna (programowanie w jzyku C + +), jak te zapoznanie si ze specyfikacj mikroprocesorowego zestawu dydaktycznego DSM opracowa programy słuce do symulacji działania wybranych modeli obiektów (np. modelu termostatu, modelu skrzyowania); - zaimplementowa interfejs graficzny do wizualizacji na ekranie komputera efektów działania symulowanych obiektów; - zrealizowa protokół komunikacyjny (łcze RS-232 lub USB) umoliwiajcy sterowanie prac animowanych obiektów za pomoc zestawu dydaktycznego DSM-51; - przygotowa projekt stanowiska dydaktycznego do wykorzystania w laboratorium techniki mikroprocesorowej; * Gałka P., Gałka P.: Podstawy programowania mikrokontrolera Wyd. Naukowe PWN S.A. Warszawa * Krzyanowski R.: Układy mikroprocesorowe. PWN Warszawa * Misurewicz P.: Układy mikroprocesorowe. WNT Warszawa * Piekos J., Moszczyski S., Pluta A.: Układy mikroprocesorowe 8080/8085 w modułowych systemach sterowania. WKiŁ Warszawa temat JK3: dla 2 osób Temat projektu/pracy dyplomowej Liczba wykonawców 1 temat TB2 Projekt i realizacja fizyczna regulatorów PID na potrzeby sterowania modelami obiektów dynamicznych Dr in. Tomasz Białaszewski Praca ma na celu stworzenie stanowiska laboratoryjnego w postaci fizycznego modułu zawierajcego dowoln konfiguracj sterownika z rodziny PID na potrzeby sterowania modelami obiektów dynamicznych - identyfikacja parametrów modeli obiektów dynamicznych - projekt i fizyczna realizacja sterowników PID - uruchomienie stanowiska laboratoryjnego - opracowanie przykładowego wiczenia laboratoryjnego

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów projektów grupowych magisterskich 2011. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów projektów grupowych magisterskich 2011. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów projektów grupowych magisterskich 2011 pracy Zadania do wykonania Silnik gry Go prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk mgr inż. Michał Czubenko Praca ma na

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE

S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE KATEDRA SYSTEMÓW DECYZYJNYCH POLITECHNIKA GDA N SKA S PECJALNO S C I NTELIGENTNE S YSTEMY D ECYZYJNE prof. dr hab. inz. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych Wydział Elektroniki Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2012. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2012. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 202 Opracowanie modelu matematycznego elementów i sieci rurociągów transportowych (gazowych i paliwowych) Mathematical modeling of the

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

studia na WETI PG na kierunku automatyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1

studia na WETI PG na kierunku automatyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku automatyka i robotyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Automatyka i robotyka Konkurs punktów: język polski

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

"Do aduj si do wiadczeniem Tieto"

Do aduj si do wiadczeniem Tieto Firma Tieto Poland przy wspópracy z Wydziaem Informatyki i Zarzdzania PWR ma przyjemno zaprosi studentów Politechniki Wrocawskiej na letni program praktyk 2011 "Doaduj si dowiadczeniem Tieto" Dla 5 najlepszych

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2013. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 203 Tytuł w j. angielskim Literatura Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Pomiar prędkości kątowych samolotu przy pomocy czujnika ziemskiego pola magnetycznego 1. Analiza właściwości

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

K a t e d r a S y s t e m ó w D e c y z y j n y c h i R o b o t y k i Wydział Elektroniki

K a t e d r a S y s t e m ó w D e c y z y j n y c h i R o b o t y k i Wydział Elektroniki K a t e d r a S y s t e m ó w D e c y z y j n y c h i R o b o t y k i Wydział Elektroniki prof. Zdzisław Kowalczuk Telekomunikacji prof. zw. kierownik KSDiR i Informatyki tel. /fax (48) 58 347 2018 Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu

Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu Urządzenia automatyki przemysłowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRP-UAP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie jakości edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo

Doskonalenie jakości edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo Radom, 18 marca 2015 r. Jacek Wojutyński Mariusz Siczek Doskonalenie jakości edukacji zawodowej - współpraca i partnerstwo Praca naukowa wykonana w ramach realizacji Programu Strategicznego pn. Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz mgr inż. Piotr Dorosz Katedra Elektroniki AGH e-mail: kucewicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android Wykonanie: Łukasz Tomaszowicz Promotor: dr inż. Jacek Kołodziej Cel pracy dyplomowej Celem pracy

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Profil: Systemy Decyzyjne i Robotyka

Profil: Systemy Decyzyjne i Robotyka katedra systemów decyzyjnych i robotyki Profil: Systemy Decyzyjne i Robotyka prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż.

prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski mgr inż. Stanisław Iszora mgr inż. Włodzimierz Sakwiński dr inż. Katedra Systemów Automatyki Katedra Systemów Automatyki prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki dr hab. inż. Piotr Suchomski dr inż. Paweł Raczyński dr inż. Stefan Sieklicki dr inż. Krzysztof Cisowski mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska

DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Politechnika Warszawska Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert DiaSter - system zaawansowanej diagnostyki aparatury technologicznej, urządzeń pomiarowych i wykonawczych Instytut Automatyki i Robotyki Plan wystąpienia 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Specjalność Elektronika Przemysłowa w ramach kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej - ISEP Zakład Elektroniki Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych:

Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych: Serdecznie zapraszam na konsultacje studentów z własnymi pomysłami na tematy prac dyplomowych z dziedziny elektrotechniki i oświetlenia w transporcie. Szczególnie aktualna jest tematyka elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY STEROWANIA, Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY STEROWANIA Control systems Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia)

Katedra Systemów Automatyki. Specjalność: Systemy automatyki (studia II stopnia) Katedra Systemów Automatyki 1 Profil absolwenta (wiedza) Studenci naszej specjalności posiądą niezbędną wiedzę z zakresu: opracowywania algorytmów sterowania procesami w oparciu o najnowsze metody teorii

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.)

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) Systemy wbudowane Specjalizacja uzupełniająca urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) 5 stycznia 2015 Geneza W styczniu 2014 firma Intel zgłosiła zapotrzebowanie na absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski

Jolanta Łukowska Małgorzata Pakowska Stanisław Stanek Mariusz ytniewski Zastosowanie systemu agentowego dla wspomagania pracy Biura Obsługi Mieszkaców w Urzdzie Miejskim ze szczególnym uwzgldnieniem funkcjonowania Powiatowego (Miejskiego) Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA I SYSTEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Computer Science Systems in Health Protection and Social Insurance Systems Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

METODY SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA ZE SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM ROBOTÓW MOBILNYCH Z WYKORZYSTANIEM HARDWARE IN THE LOOP

METODY SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA ZE SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM ROBOTÓW MOBILNYCH Z WYKORZYSTANIEM HARDWARE IN THE LOOP Mgr inż. Tomasz POGORZELSKI Wojskowa Akademia Techniczna DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.286 METODY SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA ZE SPRZĘŻENIEM ZWROTNYM ROBOTÓW MOBILNYCH Z WYKORZYSTANIEM HARDWARE IN THE LOOP

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób pełniących funkcję opiekunów Warsztatów

Wykaz osób pełniących funkcję opiekunów Warsztatów Znak : 2/ICT/2016/UE Załącznik nr 4a do SIWZ pieczęć firmowa Wykonawcy Wykaz osób pełniących funkcję opiekunów Warsztatów W branży Gry Komputerowe Imię Nazwisko Wymagania dotyczące opiekunów Warsztatów

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P. Przedmiot: Diagnostyka rodków transportu

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P. Przedmiot: Diagnostyka rodków transportu Diagnostyka rodków transportu WM Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia 2 stopnia o profilu: A P Przedmiot: Diagnostyka rodków transportu Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny ZIP 2 N 2 3 54-_0

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Katedra Automatyki i Metrologii. Prezentacja tematyki prac dyplomowych. Inteligentne Technologie w Elektrotechnice

Katedra Automatyki i Metrologii. Prezentacja tematyki prac dyplomowych. Inteligentne Technologie w Elektrotechnice Katedra Automatyki i Metrologii Prezentacja tematyki prac dyplomowych oraz specjalności Inteligentne Technologie w Elektrotechnice dla kierunku Elektrotechnika dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI KAiM Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu PRACA DYPLOMOWA BADANIA I MODELOWANIE PRACY UKŁADU NAPĘDOWEGO SAMOCHODU Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW Autor: inŝ. Janusz Walkowiak Promotor:

Bardziej szczegółowo

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy Kierunek WETI Informatyka Strumienie Aplikacje i Systemy są blokami przedmiotów łącznie "wartych" 20 pkt ECTS w każdym semestrze, realizowanych w semestrach 5 i 6 obok przedmiotów kierunkowych w celu ukierunkowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNIKI OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO Medical Imaging Techniques Forma

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Opis stanowiska laboratoryjnego do projektowania i weryfikacji algorytmów sterujących autonomicznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWE SYSTEMY AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych

Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowokontrolnych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Katedra Systemów Decyzyjnych Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Katedra Systemów Decyzyjnych została utworzona jako dydaktyczno-naukowa jednostka organizacyjna Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (ETI) w roku 2006 przez prof. dra hab. in. Zdzisława Kowalczuka.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy robotyki Rodzaj przedmiotu: Zaliczenie Język wykładowy:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy robotyki Rodzaj przedmiotu: Zaliczenie Język wykładowy: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy robotyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 6 38-0_1 Rok: III Semestr: 6 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010

Załącznik KARTA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 1/1 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Rok akademicki: 2009/2010 Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE GIER KOMPUTEROWYCH Kierunek: Specjalność: Tryb studiów: INFORMATYKA Kod/nr INTERAKTYWNA GRAFIKA

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Automatics systems and devices Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Prol: Systemy Decyzyjne i Robotyka

Prol: Systemy Decyzyjne i Robotyka katedra systemów decyzyjnych i robotyki Prol: Systemy Decyzyjne i Robotyka prof. dr hab. in». Zdzisªaw Kowalczuk Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki Wydziaª Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016

I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 I N S T Y T U T I N F O R M A T Y K I S T O S O W A N E J 2016 Programowanie Gier Testowanie i zapewnianie jakości oprogramowania (QA) Grafika i multimedia Inteligentne systemy autonomiczne INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane systemy produkcyjne

Zautomatyzowane systemy produkcyjne Zautomatyzowane systemy produkcyjne dr inŝ. Marcin Kiełczewski e-mail, www: marcin.kielczewski@put.poznan.pl www.put.poznan.pl/~marcin.kielczewski pok. 420 WE, tel.: 61 665 2848 1 Literatura Springer Handbook

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej SIMATIC SAFETY w Przemyle Tytoniowym Firma ITM Poland Sp.z.o.o. naley do wiatowej czołówki producentów maszyn dla przemysłu tytoniowego. Firma posiada równie własny dział zajmujcy si projektowaniem, programowaniem

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-PSzZPS

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1

Dlaczego warto podjąć. studia na WETI PG na kierunku informatyka. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku informatyka Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Kierunek informatyka WETI Informatyka Kiedyś "klucz do dobrobytu".

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA i ROBOTYKA

AUTOMATYKA i ROBOTYKA AUTOMATYKA i ROBOTYKA Kierunkowe efekty kształcenia. 1. Studia I stopnia 2. Studia II stopnia Automatyka i Robotyka studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo