MK-9 Modem GSM/GPRS Dokumentacja techniczno - ruchowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MK-9 Modem GSM/GPRS Dokumentacja techniczno - ruchowa"

Transkrypt

1 MK-9 Modem GSM/GPRS Dokumentacja techniczno - ruchowa Wybrane danye techniczne: - mocowanie na specjalnej pokrywie zacisków do liczników Landis+Gyr ZMD300/400, ZMG300/400 oraz ZMQ200 - funkcje GSM / EDGE / GPRS / CSD / SMS / FAX - wielozakresowy MHz 850/900/1800/1900/E-GSM - stos TCP/IP - wbudowana JAVA - RS232 lub RS485 - GPRS class 10 - EDGE class 10 - Prędkość CSD do 14,4 kbit/s - GPRS do 85,6 kbit/s - prędkość RS 232: 300 bit/s 460,8 kbit/s - 4 diody sygnalizacyjne - rozszerzony zakres temperatur pracy: - 20 C do + 60 C / - 10 C do + 60 C - szeroki zakres zasilania: V AC - obudowa o wymiarach: 180x102x37 mm (szer. x wys. x dł. ) - możliwość mocowania na szynie DIN 35mm 1

2 Wersja 1.3z NIE WYRZUCAJ TEGO PRODUKTU DO POJEMNIKA NA ŚMIECI! To urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kosza na odpady zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE (obowiązującą od sierpnia 2005 r.) oraz Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr. 180, poz. 1495). Oznaczenie takie informuje, że po okresie użytkowania sprzęt ten nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie urządzenia firmom zajmującym się zbieraniem i złomowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbiórkę, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz inne jednostki, tworzą system umożliwiający oddanie tego urządzenia. Przytoczona powyżej Dyrektywa i Ustawa zapewnia klientom bezpłatną utylizację przekazanego urządzenia. Urządzenie jest wykonane z materiałów, które mogą być odzyskane lub zutylizowane po zakończeniu jego użytkowania. Dzięki właściwemu postępowaniu z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym redukowane jest zapotrzebowanie na surowce oraz przyczynia się to do uniknięcia szkodliwych konsekwencji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, wynikających z obecności niebezpiecznych składników oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 2

3 SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY 2. URUCHOMIENIE 3. DANE TECHNICZNE 4. PROGRAMOWANIE MODEMU 4.1. TRYB GSM 4.2. TRYB GPRS 3

4 1. OPIS OGÓLNY MK-9 jest modemem GSM/GPRS przeznaczonym do wykorzystania w aplikacjach przemysłowych, również w aplikacjach M2M. Jest to wielozakresowy modem i może być użyty na częstotliwościach 850/900/1800/1900 MHz. Modem wymaga karty SIM do realizacji połączeń w sieci wybranego operatora. Numer PIN może być zapisany w modemie dla zagwarantowania pełnej funkcjonalności urządzenia po zaniku zasilania lub utracie połączenia z siecią komórkową. Modem zawiera wbudowany stos TCP/IP, przez co połączenia GPRS realizowane są w sposób nieprzerwany i pewny gwarantuje to jego maksymalną dyspozycyjność. Modem oferuje dostępność kilku trybów obniżonego poboru mocy. Pozwalają one dostosować sposób pracy modułów do rzeczywistych wymagań aplikacji i przez to zoptymalizować pobór energii. Aby uprościć połączenia i zminimalizować ilość urządzeń w systemach akwizycyjnych, MK-9 wyposażono w 2 interfejsy szeregowe RS232 i RS485. Wybór interfejsu odbywa się w prosty sposób poprzez programową konfigurację. Urządzenie posiada obudowę o wymiarach 180x102x37 mm, przystosowaną do plombowania. Całość jest przystosowana do montażu na pokrywie liczników Landis Gyr oraz na tablicy lub na szynie DIN 35 mm. Na panelu czołowym modem posiada śruby umożliwiające plombowanie oraz diody sygnalizujące pracę urządzenia: RxD dane odebrane, TxD dane wysyłane, CONN połączenie modemu z siecią komórkową, NET sygnalizacja pracy w trybie GPRS. Po zdjęciu pokrywy dostępne są wszystkie złącza modemu: - złącze MMCX dla podłączenia anteny GSM oraz gniazdo karty SIM - złącza interfejsów szeregowych: 1 x RS232, 1 x RS485-2-pinowe gniazdo zasilania 230 VAC. 2. URUCHOMIENIE Modem fabrycznie jest skonfigurowany do pracy z łączem RS232. Urządzenie jednak umożliwia pracę z łączem RS485, która jest możliwa po programowym skonfigurowaniu modemu. (patrz Ustawianie aktywnego portu komunikacyjnego RS232/RS485) Po podłączeniu zasilania modem zaloguje się do sieci operatora komórkowego. Do prawidłowej pracy konieczna jest zainstalowana karta SIM oraz zewnętrzna antena GSM/GPRS. Modem umożliwia pracę ze złączem RS232 lub/i RS485. Konfiguracji wyboru złącz dokonuje się programowo. Po podłączeniu zasilania modem zaloguje się do sieci GSM. Do prawidłowej pracy konieczna jest zainstalowana karta SIM oraz podłączona zewnętrzna antena GSM. 4

5 wyprowadzeń interfejsów RS232 i RS485 oraz przykład połączeń przedstawiono poniżej: MK9 / RS232 MK9 / RS485 8 DTR 7 CTS 6 DCD 5 RxD 4 TxD 3 GND 2 RTS 1 DSR 6 5 A ( + ) 4 B ( - ) 3 B ( - ) 2 A ( + ) 1 (3) TxD Port szeregowy komputera, lub inne urządzenia (5) GND transmisyjne np. konwersja na pętlę prądową (2) RxD (konwerter RS232/TTY - MK1) (-) (+) RS485 MK-3 Rx T RS232 Konwerter RS232/RS485 Tx 4 DTR 8 CTS 1 DCD 2 RxD 3 TxD 5 GND 7 RTS 6 DSR PC (DB9) / RS232 owa aplikacja 3. DANE TECHNICZNE - rozszerzony zakres zasilania: V AC - obudowa plastykowa o wymiarach: 180x102x37 mm (szer. x wys. x dł. ) - możliwość mocowania na szynie DIN 35mm - mocowanie na specjalnej pokrywie zacisków do liczników Landis+Gyr: ZMD300/400, ZMG300/400, ZMQ funkcje GSM / EDGE / GPRS / CSD / SMS / FAX - wielozakresowy MHz 850/900/1800/1900/E-GSM - stos TCP/IP - wbudowana JAVA - RS232 lub RS485 - GPRS class 10 - EDGE class 10 - prędkość CSD do 14,4 kbit/s - GPRS do 85,6 kbit/s - prędkość RS 232: 300 bit/s 460,8 kbit/s - 4 diody sygnalizacyjne - rozszerzony zakres temperatur pracy: - 20 C do + 60 C lub - 10 C do + 60 w zależności od typu zasilacza 5

6 4. PROGRAMOWANIE MODEMU Modem może być konfigurowany z komputera PC za pomocą łącza szeregowego RS232. Do tego celu konieczna jest również aplikacja terminalowa np. HyperTerminal będący składnikiem systemu Windows. Tryby pracy, przełączanie miedzy trybami pracy Modem MK-9 może pracować w dwóch trybach pracy: Tryb modem GSM/AT to standartowy tryb pracy modemu gdzie ustawień dokonuje się za pomocą komend AT, ten tryb jest użyteczny w sytuacji kiedy modem podłączony jest do komputera i komputer sterują pracą modemu. W tym trybie dostępny jest cały zestaw instrukcji AT dla modułu wewnętrznego modułu GSM/GPRS G24 firmy Motorola. Tryb modem GPRS to tryb zoptymalizowany do pracy w GPRSie, w trybie tym modem MK-9 może być bezpośrednio podłączony do odczytywanego urządzenia, i tworzy razem z APNem łącze przeźroczyste dla komunikacji z odczytywanym urządzeniem. Gdy modem pracuje w trybie modem GSM/AT, aby przejść do trybu modem GPRS, należy wprowadzić następującą komendę AT: AT+MJAVA=0 Gdy modem pracuje w trybie modem GPRS, aby przejść do trybu modem GSM/AT, należy wprowadzić modem do trybu zmiany ustawień, a następnie wprowadzić komendę set mode atmode 4.1. TRYB GSM Przykładowa konfiguracja dla modemu odbierającego w trybie GSM AT&F - przywrócenie ustawień fabrycznych AT&D0 - ignorowanie linii DTR AT&K0 - ignorowanie kontroli transmisji ATE0 - wyłączenie echa ATS0=2 - odbieranie połączenia po 2 dzwonkach AT+IPR=5 - ustawienie prędkości transmisji na 9600 bodów AT&W - zapisz konfiguracji ATZ - reset modemu Poniżej zestawiono najczęściej używane AT w przypadku konfiguracji do pracy w trybie GSM. Pełny zestaw komend AT do pobrania ze strony +CLCK=<FUNKCJONALNOŚĆ>,<TRYB>,<HASŁO> Blokady różnych funkcji modemu. <FUNKCJONALNOŚĆ> "SC" ustawienia PIN u karty SIM "FD" możliwość zestawienia połączeń wyłącznie z numerami z karty SIM "AO" połączenia wychodzące "OI" wychodzące połączenia międzynarodowe "OX" połączenia wychodzące międzynarodowe za wyjątkiem skierowanych macierzystego 6

7 "AI" połączenia przychodzące "IR" połączenia przychodzące w roamingu "AB" połączenia do transmisji danych (w trybie 0) "AG" wychodzące połączenia transmisji danych (w trybie 0) "AC" przychodzące połączenia transmisji danych (w trybie 0) <TRYB> 0 odblokowane 1 zablokowane 2 pytanie o status <HASŁO> hasło 4-8 znaków +CPIN=<PIN> Wprowadzenie lub zmiana kodu PIN. Kod PIN musi być podany w postaci jawnego łańcucha tekstowego (np. AT+CPIN=1234). Zmiana kodu PIN wymaga podania starego kodu. Komenda zmieniająca kod PIN ma postać AT+CPIN=<STARY PIN>,<NOWY PIN>. Po wprowadzeniu kodu PIN lub jego zmianie aparat odpowiada. lub +CME ERROR:<OPIS BŁĘDU>. Podawane kody błędów są identyczne z kodami statusów opisanymi przy okazji AT+CPIN? (patrz niżej). AT+CPIN? Podanie informacji o bieżącym statusie aparatu po akceptacji kody PIN. Po odebraniu aparat odpowiada +CPIN:<OPIS BŁĘDU>. <KOD BŁĘDU> READY modem gotowy do pracy SIM PIN modem oczekuje na podanie kodu PIN SIM PUK modem oczekuje na podanie kodu PUK PH_SIM PIN modem oczekuje na kartę SIM (zabezpiecznie antykradzieżowe) SIM PIN2 modem oczekuje na podanie kodu PIN2 SIM PUK2 modem oczekuje na podanie kodu PUK2 AT+CPWD=<FUNKCJA>,<STARE HASŁO>,<NOWE HASŁO> Ustalenie hasła dostępu do funkcji (np. blokad połączeń). <FUNKCJA> "SC" blokada wymiany karty SIM "AO" blokada połączeń wychodzących "OI" blokada wychodzących połączeń międzynarodowych "OX" blokada wychodzących połączeń międzynarodowych za wyjątkiem połączeń do kraju macierzystego "AI" blokada połączeń przychodzących "IR" blokada połączyć przychodzących w roamingu "AB" blokada połączeń transmisji danych (w trybie 0) "AG" blokada wychodzących połączeń transmisji danych (w trybie 0) "AC" blokada przychodzących połączeń transmisji danych (w trybie 0) "P2" SIM PIN2 <STARE HASŁO> i <NOWE HASŁO> to parametry o formacie zależnym od konkretnej implementacji sprzętowej. Najczęściej jest to kod zawierający od 4 do 6 cyfr. AT+CPWD=? Rezultatem wykonania polecenia jest lista par dostępnych funkcji (na 1-szej pozycji) oraz maksymalnej długości hasła związanego z daną funkcją. 7

8 +CSQ Pomiar jakości docierającego do anteny sygnału. Przy współpracy z komputerem PC czy mikrokontrolerem wyposażonym w wyświetlacz, można tej użyć do budowy graficznego wskaźnika poziomu sygnału. Znacznie ważniejsza jest jednak informacja, czy w danych warunkach połączenia ze stacją bazową, połączenie jest w ogóle możliwe. Można również w ten sposób stwierdzić fakt odłączenia anteny, czy też jej uszkodzenia. Pierwszy ze zwracanych parametrów podaje nam siłę odbieranego sygnału stacji bazowej. Zakres zwracanych wartości mieści się w granicach od 0 do 99, a w praktyce przeważnie od 0 do 27. Wartość 0 oznacza 113 dbm, każda kolejna zmiana wartości, to kolejne 2 dbm zmiany (1 = -111 dbm, 2 = dbm itd.). Wartość 99 oznacza, że jakość sygnału nie jest znana. Drugi parametr określa szybkość transmisji bitów błędu kanału i jest zgodny ze specyfikacją RXQUAL zawartą w normie GSM Wartość 99 podobnie jak poprzednio oznacza, że parametr nie jest znany. AT+IPR=<N> Ustawienie lokalnej prędkości transmisji interfejsu szeregowego. Komenda może funkcjonować różnie w zależności od implementacji. Dobrze jest przed ustawieniem prędkości transmisji wyświetlić listę dopuszczalnych jej nastaw (AT+IPR=?). Ważne jest, że komenda użyta bez dodatkowych komend działa do wyłączenia aparatu. Jeśli nastawa ma być zapamiętana na stałe należy użyć dodatkowych komend. Na przykład nastawa prędkości transmisji bitów / sekundę dla aparatu SIEMENS C35i będzie wyglądać następująco: AT+IPR=38400&W. Zastosowanie &W powoduje zapis nastawy do pamięci nieulotnej. Komendę można łączyć również z innymi komendami: AT&FS0=1 IPR=38400&W CBST=7,0,1. AT+IPR? Żądanie podania aktualnej prędkości transmisji lokalnego interfejsu szeregowego. AT+IPR=? Żądanie podania listy obsługiwanych prędkości transmisji lokalnego interfejsu szeregowego. AT&D AT&D[<N>] Komenda umożliwia ustawienie sposobu funkcjonowania obwodu powiadamiania o gotowości terminala (DTR, 108/2) w trybie transmisji danych. <N> 0 aparat ignoruje stan obwodu sygnalizacji DTR. 1 podczas zmiany stanu DTR z załączony na wyłączony aparat przechodzi do trybu komend pozostawiając zestawione połączenie. 2 podczas zmiany stanu DTR z załączony na wyłączony aparat przechodzi do trybu komend ale połączenie jest rozłączane. ATE ATE[<N>] Komenda włącza (<N>=1) lub wyłącza (<N>=0) echo interfejsu szeregowego. Poprawna jej realizacja kończy się komunikatem. Brak <N> powoduje wyłączenie echa (domyślnie brak przyjmowana jest jako 0). AT&F AT&F0 Realizacja powoduje przywrócenie domyślnych parametrów aparatu ustawionych przez producenta. Jeśli w trakcie wydania aktywne jest połączenie, to zostanie rozłączone przed przywróceniem parametrów. Przed przesłaniem następnej zalecane jest odczekanie na pojawienie się komunikatu (około 0,3 sekundy). 8

9 AT&W AT&W[<N>] Zapamiętanie ustawionych parametrów profilu. Wartość <N> określa numer profilu, o którym zostanie zapisana bieżąca konfiguracja. Nastawy zostaną zapamiętane w pamięci nieulotnej aparatu. Profilem domyślnym, zaimplementowanym w każdym terminalu (aparacie) GSM jest profil numer 0. ATZ ATZ0 Ustawienie wartości wszystkich parametrów na skojarzone z profilem użytkownika wartości domyślne. Jeśli w trakcie wydania aktywne jest połączenie, to zostanie ono rozłączone przed przywróceniem parametrów. y muszą być zapisane w pamięci nieulotnej aparatu (EEPROM, FLASH). Jeśli parametry związane z profilem użytkownika są błędne (źle ustawione lub wystąpił błąd podczas ich odtwarzania), to zostaną one zastąpione domyślnymi nastawami fabrycznymi aparatu. Komenda ATZ ma znacznie nadrzędne. Wszystkie inne występujące z nią w tej samej linii zostaną zignorowane: aparat zrealizuje wyłącznie komendę ATZ. Przed przesłaniem AT+ICF=<FORMAT>,<PARZYSTOŚĆ> Komenda służy do ustawienia formatu ramki przesyłanych przez interfejs szeregowy danych. y należy podawać w następującej postaci: <FORMAT> 1 8 bitów danych, bez bitu parzystości, 2 bity stopu 2 8 bitów danych, 1 bit parzystości, 1 bit stopu 3 8 bitów danych, bez bitu parzystości, 1 bit stopu 4 7 bitów danych, bez bitu parzystości, 2 bity stopu 5 7 bitów danych, 1 bit parzystości, 1 bit stopu 6 8 bitów danych, bez bitu parzystości, 1 bit stopu <PARZYSTOŚĆ> 0 nieparzysta liczba 1 w bajcie (odd) 1 parzysta liczba 1 w bajcie (even) 2 wyłącznie 1 w bajcie (mark) 3 wyłącznie 0 w bajcie (space) ATS0=<N> Ustawienie liczby dzwonków, po których nastąpi automatyczna odpowiedź aparatu. N może mieć wartość od 0 do 255 z tym, że ustawia liczbę dzwonków, natomiast 0 zabrania automatycznej odpowiedzi. ATS0? Wyświetlenie ustawionej liczby dzwonków dla funkcji automatycznej odpowiedzi na przychodzące wywołanie. ATV ATV[<N>] Komenda umożliwia określenie zawartości nagłówka i rodzaju informacji dodatkowych przesyłanych wraz z kodem rezultatu realizacji i informacjami tekstowymi. Gdy <N>=0, to przesyłane kody i informacje mają format krótki i postać jak niżej: - Format informacji tekstowej: <CR><LF><tekst informacji><cr><lf> - Format kodu rezultatu realizacji polecenia: <CR><LF><numer kodu rezultatu><cr><lf> Gdy <N>=1, to przesyłane kody i informacje mają format długi i następującą postać: 9

10 - Format informacji tekstowej: <CR><LF><tekst informacji><cr><lf> - Format kodu rezultatu realizacji polecenia: <CR><LF><opis rezultatu><cr><lf> 4.2. TRYB GPRS Aby wprowadzić zmiany ustawień modemu dla trybu modem GPRS, należy podłączyć dowolny terminal do portu RS232 (prędkość 9600, format 8N1) i po podaniu zasilania wysłać znak Ustawianie trybu pracy, set/get mode Komenda służy przede wszystkim do określenia trybu nasłuchiwanie/oczekiwanie (serwer) na połączenie lub nawiązywanie połączenia (klient) z modemem oczekującym. Za pomocą tej można także zmienić tryb pracy modem na modem GSM ustawienie set mode <mode> jeśli ustawienie powiodło się Po wybraniu atmode nastąpi restart modemu odczyt get mode wyświetlenie aktualnie <mode> serwer modem oczekuje na połączenie klient modem nawiązuje połączenie atmode zmiana trybu pracy modemu na modem GSM, ustawiany za pomocą komend AT set mode serwer get mode serwer 10

11 Ustawianie aktywnego portu komunikacyjnego RS232/RS485, set/get com Komenda służy do zmiany aktywnego portu komunikacyjnego ustawienie set com <nrcom> jeśli ustawienie powiodło się odczyt get com wyświetlenie aktualnie <nrcom> 1 RS232 2 RS485 set com 1 get com Ustawianie nazwy APN, set/get apn Komenda do wprowadzania nazwy APN, na potrzeby zestawianie połączenia GPRS ustawienie set apn <apnname> jeśli ustawienie powiodło się odczyt get pan wyświetlenie aktualnie <apnname> Łańcuch znakowy ASCII, zawierający nazwę APN set apn jakasfirma.pl get apn jakasfirma.pl 11

12 Ustawianie nazwy APN, set/get user Komenda do wprowadzania nazwy użytkownika dla APN, na potrzeby zestawianie połączenia GPRS ustawienie set user <username> jeśli ustawienie powiodło się odczyt get user wyświetlenie aktualnie <username> Łańcuch znakowy ASCII, zawierający nazwę użytkownika APN set user apnuser get user apnuser Ustawianie nazwy APN, set/get password Komenda do wprowadzania hasła użytkownika dla APN, na potrzeby zestawianie połączenia GPRS ustawienie set password <passname> jeśli ustawienie powiodło się odczyt get password wyświetlenie aktualnie <passname> Łańcuch znakowy ASCII, zawierający hasło użytkownika APN set password apnpass get password apnpass 12

13 Ustawianie prędkości transmisji, set/get baud Komenda do ustawiania prędkości komunikacji na interfejsach szeregowych RS232 i RS485 Uwaga: prędkość transmisji na RS232/RS485 nie jest związana z prędkością przesyłania danych w systemie operatora telefonii komórkowej. ustawienie set baud <rate> jeśli ustawienie powiodło się odczyt get baud wyświetlenie aktualnie <rate> Predkość transmisji szeregowej, możliwe wartości : 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, , , , set baud 9600 get baud Ustawianie formatu transmisji, set/get format Komenda do ustawiania formatu komunikacji na interfejsach szeregowych RS232 i RS485. ustawienie set format <n><p><s> jeśli ustawienie powiodło się odczyt get baud wyświetlenie aktualnie <n> Ilość bitów znaku, dozwolone wartości: 7,8 <p> N bez bitu kontroli parzystości E bit kontroli parzystości EVEN O bit kontroli parzystości ODD <s> Ilość bitów stopu, dozwolone wartości: 1,2 13

14 set format 8N1 get format 8N Ustawianie kodu PIN, set pin Komenda do ustawiania kodu PIN do dla karty SIM. Kod ten będzie wykorzystywany przy każdym uruchomieniu modemu. Dla kart SIM z zablokowanym żądaniem kodu PIN to ustawienie może być pominięte ustawienie set pin <pincode> jeśli ustawienie powiodło się <pincode> Czterocyfrowy kod PIN set pin Ustawianie adresu serwera do transmisji, set/get tcphost Komenda służy do ustawiania zdalnego adresu IP serwera, na potrzeby zestawienia komunikacji między lokalnym modemem (klientem) a zdalnym serwerem. ustawienie set tcphost <iphost> jeśli ustawienie powiodło się Ten parametr jest nieużywany gdy modem pracuje w trybie serwer odczyt get tcphost wyświetlenie aktualnie <iphost> Adres IP serwera w czteroliczbowym formacie rozdzielonym kropkami 14

15 set tcphost get tcphost Ustawianie portu TCP dla transmisji, set/get tcpport Komenda służy do ustawiania numeru portu TCP do stanowienia transmisji ustawienie set tcpport <tcpportnr> jeśli ustawienie powiodło się odczyt get tcpport wyświetlenie aktualnie <tcpportnr> Liczba całkowita z zakresu od , port TCP set tcpport 9000 get tcpport Pobieranie lokalnego adresu IP, get localip Komenda służy do odczytania lokalnego adresu IP modemu. odczyt get localip wyświetlenie aktualnie get localip

16 Pobieranie informacji o pracy modemu, get info Komenda służy do numeru firmware i statystyk pracy modemu. odczyt get info wyświetlenie aktualnie get info **** MK-9 Modem GSM/GPRS, Wersja firmware: **** Ilosc startow: 3 Ilosc resetow: 1 Ilosc polaczen: 3 Ilosc watchdog: Pobieranie czasu modemu, get time Komenda służy do odczytania aktualnego czasu modemu. Modem jest synchronizowany z sieci operatora telefonii komórkowej. odczyt get time wyświetlenie aktualnie get time Fri Jul 24 10:36:02 GMT+02: Ustawianie okna czasowego, set/get timewindow Ustawienie okna czasowego dla komunikacji przez GSM. Modem normalnie pracuje w trybie GPRS, natomiast dzięki tej komendzie istnieje możliwość czasowego przełączenia na oczekiwanie na połączenia w trybie GSM. Odpowiedzi Składnia modemu Uwagi ustawienie set timewindow <hour>:<minute> <duration> jeśli ustawienie powiodło się ERROR jeśli składania lub parametr został podany nieprawidłowo, i ustawienie zakończyło się niepowodzeniem odczyt get timewindow wyświetlenie aktualnie ustawionej wartości 16

17 <hour> <minute> <duration> Godzina rozpoczęcia okna czasowego Minuta rozpoczęcia okna czasowego Czas trwania w godzinach okna czasowego set timewindow 12:30 2 get timewindow 12: Ustawianie automatycznego resetu, set/get reset Komenda powoduje ustawienie cyklicznego automatycznego resetu modemu co określony czas. Odpowiedzi Składnia modemu ustawienie set reset <period> jeśli ustawienie powiodło się ERROR jeśli składania lub parametr został podany nieprawidłowo, i ustawienie zakończyło się niepowodzeniem odczyt get reset wyświetlenie aktualnie ustawionej wartości Uwagi <period> Czas w godzinach miedzy kolejnymi resetami, UWAGA wartość 0 oznacza wyłączenie funkcji autoresetu Set reset 8 get reset Zerowanie statystyk, set stat0 Komenda służy zerowania statystyk pracy modemu odczyt set stat0 wyświetlenie aktualnie 17

18 set stat Wyjscie z trybu ustawień, exit Komenda służy wyjścia z trybu ustawień, i przejścia do normalnej pracy modemu. odczyt exit wyświetlenie aktualnie 18