Kod produktu: MP01105T-BT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kod produktu: MP01105T-BT"

Transkrypt

1 INTERFEJS BLUETOOTH DO POMIARU TEMPERATURY W STANDARDZIE Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs do podłączenia max. 50 czujników temperatury typu DS18B20 (np. gotowe moduły czujników naszej produkcji typu MP0230-T). Transmisja danych pomiędzy komputerem a systemem pomiarowym odbywa się z wykorzystanieł łącza bezprzewodowego Bluetooth (zasięg do 100m). Obsługa interfejsu ogranicza się do kilku komend sterujących przesyłanych poprzez Bluetooth. Otrzymujemy w ten sposób gotowy rozproszony system wielopunktowego monitoringu temperatury. Interfejs umożliwia pomiary temperatur w zakresie od - 55 C do +125 C. Dokładność pomiaru to ±0,5 C w zakresie od -10 C do +85 C. Rozdzielczość pomiaru wynosi 12 bitów. Interfejs idealnie nadaje się do systemów monitoringu temperatury otoczenia, systemów automatyzacji budynkowej, monitorowania i rejestracji temperatury w serwerowniach, systemów wentylacji i klimatyzacji, monitoringu temperatury w przemyśle spożywczym, rolniczym itp. UWAGA: Antenę Bluetooth należy dokupić osobno (dostępna w naszej ofercie). Urządzenie jest już skonfigurowane jako SLAVE z odpowiednimi parametrami transmisyjnymi i automatycznie zostaje wykryte przez komputer PC (MASTER) w sieci Bluetooth. Przy opcjonalnym zakupie interfejsu Bluetooth na USB typu MP- BT-USB, zestaw na życzenie może zostać tak skonfigurowany, że po podłączeniu obu urządzeń następuje ich automatyczne połączenie w sieci Bluetooth i obsługa systemu jest identyczna jak poprzez port szeregowy RS232 (w komputerze pojawia się wirtualny port szeregowy dostępny dla każdej aplikacji). W interfejsie umieszczono dwie diody LED: DATA ( czerwona) - wskazującą transmisję danych, LINK ( zielona) - wskazującą aktualny status połączenia Bluetooth (opis działania w dalszej części dokumentacji). Właściwości: Zasilanie od +7V do +12V DC (typowo +12V) Pobór prądu: max. 80mA Wyprowadzenie 1-Wire do podłączenia czujników temperatury w postaci złącza RJ45 Wyprowadzona linia zasilania +12V DC w złączu RJ45 - do zasilania modułów czujników temperatury z wykorzystaniem lokalnej stabilizacji napięcia Wyprowadzona linia zasilania pomocniczego +5V DC w złączu RJ45 - do zasilania czujników temperatury bezpośrednio napięciem +5V Obsługa od 1 do 50 czujników temperatury typu DS18B20 Pełna kompatybilność z modułami czujników temperatury typu MP00230-T naszej produkcji Pomiar temperatury w zakresie od -55 C do +125 C Dokładność pomiaru to ±0,5 C w zakresie od -10 C do +85 C Rozdzielczość pomiaru: 12 bitów Czas pomiaru (konwersji): ok. 750ms Bluetooth klasy 1, zasięg do 100m Gniazdo antenowe typu SMA żeńskie Wymiary urządzenia: 118mm x 79mm x 31mm Materiał obudowy: ABS (bardzo gruby, odporny na uszkodzenia) - obudowa przeznaczona do pracy w warunkach przemysłowych Możliwość przykręcenia obudowy do ściany (za pomocą 2 śrub - dostęp od wewnątrz po rozkręceniu obudowy)

2 System pomiaru temperatury w oparciu o interfejs bezprzewodowy MP01105T-BT Interfejs Bluetooth (np. MP-BT-USB) GND +12V DC Zasilacz 12V DC Czujniki temperatury na bazie DS18B20 (np. model MP00230-T) TEMPERATURE SENSOR TEMPERATURE SENSOR TEMPERATURE SENSOR MP00230-T MP00230-T MP00230-T LINK DATA POWER SENSORS MP01105T-BT Kable sieciowe zakończone wtykami RJ45 Interfejs pomiarowy MP01105T-BT

3 Komendy sterujące Transmisja łączem szeregowym polega na przesyłaniu i odczytywaniu prostych danych w kodzie ASCII (tryb tekstowy). Parametry transmisji: prędkość transmisji: 9600 bitów/s, format: 8 bitów danych, 1 bit stopu, kontrola parzystości: brak. Komendy: i - w odpowiedzi otrzymujemy informację o systemie (wersja oprogramowania interfejsu, liczba wykrytych czujników temperatury, ich nr seryjne i sposób zasilania),? - w odpowiedzi otrzymujemy liczbę wykrytych czujników temperatury, t - dokonuje jednoczesnego pomiaru temperatury przez wszystkie czujniki i przesyła w odpowiedzi kolejno wszystkie temperatury, T - j.w. tylko odpowiedź jest w wersji bardziej przyjaznej do odczytu przy wykorzystaniu terminala, r - restart interfejsu (wymagany np. przy zmianie ilości czujników temperatury) powodujący ponowne wykrycie podłączonych czujników, s - w odpowiedzi otrzymujemy kolejno numery seryjne czujników (kolejność zgodna z odczytywaną temperaturą), S - w odpowiedzi otrzymujemy kolejno numery seryjne czujników i po spacji odczytaną temperaturę. Przykładowe działanie interfejsu po podłączeniu do komputera PC (np. poprzez interfejs RS232 lub USB) - odczyt z wykorzystaniem terminala Kolejno wysłane kody: i (w odpowiedzi otrzymujemy informację o systemie),? (w odpowiedzi ilość podłączonych czujników), t (pomiar i w odpowiedzi temperatura z kolejnych czujników), T (jak wcześniej przy czym odpowiedź z podaniem numerów czujników - wersja bardziej wygodna przy np. tymczasowych pomiarach z wykorzystaniem terminala), s (w odpowiedzi kolejno numery seryjne czujników) i S (w odpowiedzi kolejno numery seryjne czujników i po spacji odczytaną temperaturę). i t s? S T

4 Każda odpowiedź z interfejsu zakończona jest znakami następnej linii CR (013) i powrotu karetki LF (010). Dwa ostatnie znaki przesyłane są dla czytelniejszego przedstawienia danych np. w terminalu oraz pomagają przy pisaniu własnych aplikacji odbierających dane z interfejsu. Uwaga: Przy pomiarach temperatury otoczenia (powietrza) dla uniknięcia zjawiska samonagrzewania się czujnika DS18B20 (self heating) co ma miejsce przy maksymalnej częstotliwości pomiarów (co ok.1s.) i wywołane jest poborem prądu w trakcie pomiaru przez czujnik, należy dokonywać pomiarów z okresem nie mniejszym niż kilka sekund. Z naszych doświadczeń wynika, że przy pomiarach co 10 s nie występuje błąd pomiarowy wywołany tym zjawiskiem. Rozkład wyprowadzeń gniazda RJ GND 2. +5V (wyprowadzenie zasilania pomocniczego) 3. GND 4. 1-Wire (linia sygnałowa) 5. 1-Wire GND (masa sygnałowa) 6. nie podłączone V DC (wyprowadzenie zasilania) 8. GND Kolejne czynności, które należy przeprowadzić dla poprawnego zainstalowania urządzenia i uruchomienia systemu pomiarowego: 1. Podłącz do interfejsu MP01105T-BT czujniki pomiarowe i zasilanie w zakresie od 7V do 12V (stabilizowane). 2. Zielona dioda powinna mrugać (0,3s) co wskazuje, że interfejs czeka na połączenie z urządzeniem MASTER. 3. Podłącz urządzenie MASTER do komputera. Może to być interfejs Bluetooth na RS232 typu MP-BT-RS232 lub na USB typu MP-BT-USB. 4. Jeśli urządzenie MASTER zostało wcześniej odpowiednio skonfigurowane (istnieje możliwość zakupu pary urządzeń odpowiednio przez nas skonfigurowanych) po podłaczeniu zasilania (w przypadku MP-BT-USB wystarczy podłączyć do portu USB) nastąpi automatyczne połączenie się obu urządzeń co sygnalizuje świecenie zielonych diód LED światłem ciągłym. Szczegółowe informacje na temat obu interfejsów podane są w dokumentacjach udostępnionych na stronach odpowiednio: oraz 3. W przypadku interfejsu MP-BT-USB zainstaluj sterowniki wirtualnego portu szeregowego zgodnie z dokumentacją dla tego urządzenia. W systemie powinien pojawić się kolejny port szeregowy o numerze zależnym od wcześniejszych instalacji wirtualnych portów. W razie potrzeby warto w ustawieniach portu (ustawienia zaawansowane portu szeregowego w menedżerze urządzeń) zmienić jego numer na jakiś niższy np. COM2, COM3 lub COM4 (niektóre programy nie współpracują z portami o wyższych numerach). W tym momencie interfejs jest poprawnie zainstalowany i każde jego poźniejsze podłączenie spowoduje automatyczne jego wykrycie i ustawienie na zapisanym wcześniej numerze portu szeregowego COM

5 DODATEK A: Konfiguracja interfejsu MP-BT-USB do współpracy z MP01105T-BT Uwaga: Dotyczy sytuacji gdy interfejs MP-BT-USB został zakupiony osobno. W przypadku zakupu skonfigurowanej ze sobą pary interfejsów MP-BT-USB i MP-BT-1W, poniższą procedurę należy pominąć. Po zakupie interfejsu MP-BT-USB, urzadzenie jest skonfigurowane do współpracy z komputerem z nastepujacymi parametrami transmisji szeregowej: - Predkosc transmisji: bps - Ilosc bitów dla danych: 8 - Kontrola parzystosci: brak - Ilosc bitów stopu: 1 - Kontrola przepływu: sprzetowe potwierdzenie z wykorzystaniem linii CTS I RTS Ze względu, że interfejs MP01105T-BT wymaga transmisji z prędkością 9600 bps oraz braku sprzętowej kontroli przepływu, należy je zmienić. W tym celu, po odpowiednim zainstalowaniu i podłaczeniu do komputera interfejsu, uruchamiamy terminal na odpowiednim porcie szeregowym COM z pierwotnymi parametrami. Po połączeniu się z interfejsem wysyłamy AT potwierdzając poprzez ENTER. W odpowiedzi powinniśmy otrzymać odpowiedź z interfejsu w postaci OK. Powyższa reakcja wskazuje na poprawność zainstalowania, konfiguracji oraz podłączenia urządzenia. Następnie wyłączamy sprzętową kontrolę przepływu (ATC0) oraz ustawiamy prędkość transmisji na 9600 bps (ATL1). Uwaga: Pełna lista komend AT sterujących interfejsem dostępna jest w dokumentacji dostępnej na naszej stronie internetowej: /files/blu_btm222.pdf

6 Ze względu, że parametry transmisji interfejsu zostały zmienione musimy jeszcze raz otworzyć terminal z nowymi parametrami jak poniżej.

7 Ponownie wysyłamy AT potwierdzając poprzez ENTER. W odpowiedzi powinniśmy otrzymać odpowiedź z interfejsu w postaci OK. Następnie ustawiamy interfejs jako MASTER poprzez komendę ATR0, a następnie ustawiamy ręczny tryb nawiązania połączenia poprzez komendę ATO1 i wymuszamy komendą ATF? wypisanie wszystkich wykrytych urządzeń Bluetooth, będących w zasięgu naszego interfejsu. W naszym przypadku wykryte zostały dwa urządzenia: TVBluetooth (pozycja 1) oraz nasz interfejs MP01105T-BT (pozycja 2). Następny etap to wpisanie do pamięci interfejsu adresu urządzenia z którym będziemy się łączyć w sposób automatyczny po podłączeniu urządzenia. Do ustalenia adresu urządzenia służy komenda ATD=xxxxxxxxxxxx, gdzie xxxxxxxxxxxx oznacza 12-znakowy adres urządzenia (podawany np. poprzez komendę ATF? z pominięciem kresek). Następnie dla pełnej przeźroczystości interfejsu wyłączamy informacje zwrotne z interfejsu typu OK/ERROR oraz CONNECT/DISCONNECT komendą ATQ1 i na końcu uruchamiamy tryb automatycznego łączenia komendą ATO0. W tym momencie powinno nastąpić połączenie się obu interfejsów. Automatyczne połączenie będzie miało również miejsce po każdym podłączeniu do zasilania obu interfejsów. W ten sposób skonfigurowany tor bezprzewodowy jest zupełnie przeźroczysty dla transmisji i jego działanie jest identyczne jak przy bezpośrednim połączeniu kablowym interfejsu pomiarowego do komputera. Opisaną konfigurację przedstawia poniższy rysunek.

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Netbuff

Instrukcja obsługi urządzenia Netbuff Instrukcja obsługi urządzenia Netbuff Spis treści 1.Wstęp...1 2.Opis interfejsów znajdujących się w urządzeniu Netbuff...1 2.1.Interfejs Ethernet...1 2.2.Interfejs MMC...1 2.3.Interfejs terminala RS-232

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

EVBnet + MMnet. Instrukcja obsługi (User Manual): REV 1.0. Many ideas one solution

EVBnet + MMnet. Instrukcja obsługi (User Manual): REV 1.0. Many ideas one solution EVBnet + MMnet Instrukcja obsługi (User Manual): REV 1.0 Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits Embedded Web Serve rs Prototyping Boards Minimodules for microcontrollers,

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 wyjść przekaźnikowych z protokołem Modbus

Moduł 2 wyjść przekaźnikowych z protokołem Modbus Moduł 2 wyjść przekaźnikowych z protokołem Modbus Instrukcja obsługi Wersja 1.0.0 2013 ESEA Spis treści: 1. WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA...3 2. Wstęp...4 3. Dane techniczne...5 4. Instalacja....5 4.1. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV wersja oprogramowania 02.1 kwiecień 2010 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres wdobraczynski@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

MK-9 Modem GSM/GPRS Dokumentacja techniczno - ruchowa

MK-9 Modem GSM/GPRS Dokumentacja techniczno - ruchowa MK-9 Modem GSM/GPRS Dokumentacja techniczno - ruchowa Wybrane danye techniczne: - mocowanie na specjalnej pokrywie zacisków do liczników Landis+Gyr ZMD300/400, ZMG300/400 oraz ZMQ200 - funkcje GSM / EDGE

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

Transporter sygnałów dwustanowych przez sieć IP typ ETT-01

Transporter sygnałów dwustanowych przez sieć IP typ ETT-01 Horacy Artur Jureczko -1 Gliwice, ul. Kochanowskiego 5a/ Regon: 6190 NIP: 61-15-95-6 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel: 1 fax: 900 Transporter sygnałów dwustanowych przez sieć IP typ

Bardziej szczegółowo

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master AN-CM-180-18-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 01/2009 AN-CM-180-18-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa Dokumentacja techniczno-ruchowa RPM-01D wersja 1.3k EL-TEC Sp. z o.o. Spis treści 1.Wprowadzenie...1 2.Ogólna budowa i funkcje podstawowych zewnętrznych elementów urządzenia...2 3.Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Systemy transponderów zbliżeniowych RFID cz. I

Systemy transponderów zbliżeniowych RFID cz. I ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Systemy łączności w transporcie INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 6 Systemy

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy serwer http

Miniaturowy serwer http PROJEKTY Miniaturowy serwer http Pomiar temperatury i sterowanie przekaźnikami przez WWW AVT 5450 Miniaturowy serwer http umożliwia sterowanie czterema niezależnymi przekaźnikami oraz pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Wersja 2.0.2 B Autor Z.Czujewicz. Strona 1

Sterownik sieciowy. Wersja 2.0.2 B Autor Z.Czujewicz. Strona 1 Sterownik sieciowy Sterbox.com.pl Wersja 2.0.2 B Autor Z.Czujewicz Strona 1 Sterbox.com.pl Spis treści Na skróty...3 1. Wersje urządzenia...3 2. Sposób podłączenia...3 2.1. Obudowa T na szynę 35mm (TS35)

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna INNOVA DF-1

drukarka fiskalna INNOVA DF-1 drukarka fiskalna INNOVA DF-1 INNOVA SA, Izabelin 2009 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC

STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE I BUDOWA... 1 2. ZESTAW STEROWNIKA... 4 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UśYTKOWANIA... 5 4. OPIS KONSTRUKCJI I

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy jednoliniowy czytnik kodów kreskowych Z-3190 BT

INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy jednoliniowy czytnik kodów kreskowych Z-3190 BT ul. Jutrzenki 27, 02-230 Warszawa tel. 22 868 10 51, fax. 22 868 10 52 www.datecs-polska.pl, e-mail:datecs@datecs-polska.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy jednoliniowy czytnik kodów kreskowych Z-3190

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu komunikacji CU PLP-51

Instrukcja obsługi modułu komunikacji CU PLP-51 modułu komunikacji Wykonane dla Landis+Gyr przez Andra Sp. z o. o. Data: 01.07.2011 Wersja: 110701 Nazwa pliku: Instrukcja Obslugi CU PLP51-110701.Doc 01.07.2011 Strona 1 z 28 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo