StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka"

Transkrypt

1 StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, Strzelin tel. (+4871) fax (+4871)

2 1. WSTĘP. Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące zastosowania, budowy i pracy straŝnika mocy RT-MONIT. Instalacja urządzenia powinna być wykonywana przez osoby uprawnione. Uwaga! Podłączanie przewodów powinno się odbywać przy odłączonym zasilaniu. 2. ZASTOSOWANIE. StraŜnik mocy RT-MONIT przeznaczony jest do pobierania w czasie rzeczywistym aktualnych wartości mocy i energii elektrycznej z liczników elektronicznych. Pobrane wartości są następnie analizowane i na ich podstawie wykrywane są prognozowane przekroczenia mocy zamówionej. Alarmy wysyłane są drogą SMS do uŝytkowników. 3. OPIS FUNKCJONALNY. StraŜnik mocy RT-MONIT spełnia następujące funkcje: uŝytkowe pobiera co minutę aktualne dane z wszystkich podłączonych liczników, oblicza moŝliwe przekroczenie mocy zamówionej, wysyła wiadomości SMS z alarmem o moŝliwym przekroczeniu mocy zamówionej, umoŝliwia podgląd aktualnych danych poprzez przeglądarkę internetową, umoŝliwia zdalną kontrolę i sprawdzenie stanu pracy urządzenia drogą SMSową, umoŝliwia parametryzację progów i numerów telefonów uŝytkowników, techniczne odczyt liczników energii elektrycznej poprzez interfejs CLO, wbudowany zegar RTC synchronizowany poprzez sieć LAN z uwzględnieniem zmian czasu lato/zima, wyjście prądowe 20 ma do synchronizacji czasu urządzeń zewnętrznych, wbudowany modem GSM realizujący komunikacje poprzez wiadomości SMS, wbudowany kontroler sieci LAN 10 Mb umoŝliwiający dostęp do urządzenia poprzez przeglądarkę WWW oraz diagnostykę przy pomocy narzędzia TELNET, sygnalizacja pracy poszczególnych modułów urządzenia poprzez diody LED, przycisk sprzętowy pełniący funkcje zerowania błędów, wyjście przekaźnika którego styki przełączane są w momencie prognozowanego przekroczenia mocy, izoluje galwanicznie wejścia i wyjścia.

3 4. BUDOWA, DZIAŁANIE. RT-MONIT składa się z: - kontrolera sieci LAN, - procesora 16 bitowego, pamięci FLASH i RAM, - modemu GSM, - kanału transmisji szeregowej, - wyjść prądowych 20 ma oraz wyjść przekaźnika, RT-MONIT jest zasilany ze źródła napięcia +6 V do +12V (co najmniej 1,5 A). Do realizacji funkcji źródła prądowego 20 ma (synchronizacja czasu) wymagane jest dodatkowe zasilanie + 24V (250mA). Urządzenie wyposaŝone jest w procesor 16 bitowy z zaimplementowanym systemem operacyjnym NUT/OS, w którym pracuje program realizujący funkcje odczytu liczników, algorytm StraŜnika Mocy, komunikację z modemem GSM, funkcję serwera WWW i inne. Za komunikację z licznikami odpowiada interfejs RS232 o prędkości od 300 do bodów. W zaleŝności od wersji wykonania interfejs moŝe być zamieniony na RS485 lub pętlę prądową CLO. RT-MONIT wykorzystuje protokół transmisji zgodny z normą IEC1107. Pozwala to na komunikację z wieloma popularnymi licznikami dostępnymi na polskim rynku, np. LZQM. Program obsługuje do 10 liczników. KaŜdy z liczników w programie posiada moŝliwość definicji numerów fabrycznych, przekładni napięciowych i prądowych na etapie produkcji, a takŝe (na Ŝyczenie klienta) w miejscu instalacji urządzenia. Parametryzacji progów alarmowych oraz numerów telefonów GSM dokonuje się poprzez komunikację SMS. Szczegółowy opis tych czynności opisany jest w dalszej części tej instrukcji. Program umoŝliwia konfigurację do 10 numerów telefonów, na które będą wysyłane alarmy przekroczenia mocy. Zaleca się jednak ograniczenie ilości numerów do minimum ze względu na czas potrzebny na wysłanie SMS'ów alarmowych. Średnio wysyłanie jednego SMS'a trwa około 10 sekund. Więc wysłanie wiadomości do 10-tego numeru nastąpiłoby dopiero po 100 sekundach. Urządzenie posiada równieŝ moŝliwość pracy w sieci LAN udostępniając monitorowanie aktualnego stanu uŝycia mocy elektrycznej kaŝdego z liczników poprzez zdalną przeglądarkę internetową zgodną z Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. Konfiguracji parametrów interfejsu sieciowego RT-MONIT'a dokonuje się na etapie produkcji lub na specjalne Ŝyczenie klienta w miejscu instalacji. Urządzenie posiada pięć diod LED sygnalizujących: WORK NTP GSM CLO ERROR migotanie co sekundę oznacza prawidłową pracę; dioda gaśnie co minutę podczas pobierania aktualnego czasu z serwera NTP, w przypadku prawidłowej synchronizacji zapala się na stałe; dioda migocze w trakcie komunikacji z modemem GSM, podczas wysyłania i odbierania wiadomości SMS, świeci ciągłym światłem w przypadku prawidłowej komunikacji; dioda migocze w tak transmisji z licznikiem, świeci ciągłym światłem w przypadku prawidłowej komunikacji; dioda świeci w przypadku błędu, aktualny rodzaj błędu moŝna odczytać poprzez usługę telnet; Dodatkowo RT-MONIT posiada przycisk CLEAR słuŝący do wyzerowania błędów.

4 5. MONITOROWANIE POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ.. Znając adres IP RT-MOIT'a moŝna poprzez przeglądarkę WWW monitorować aktualny stan mocy elektrycznej. W pasku adresu przeglądarki naleŝy wpisać adres IP RT-MONIT'a. Powinien pojawić się następujący ekran:

5 6. KOMUNIKACJA SMS. Urządzenie wysyła automatycznie alarmy o przekroczeniu mocy drogą SMS'ową. Lista numerów telefonów, na które mają być wysyłane alarmy przechowywana jest w pamięci urządzenia. Aby dodać nowy numer lub usunąć juŝ istniejący z listy naleŝy posłuŝyć się specjalną komendą SMS. PoniŜej znajduje się wykaz wszystkich dostępnych komend. STATUS Zwraca podstawowe informacje o stanie pracy urządzenia. <numery_liczników> np.: Zwraca aktualne moce - bez odczytywania, odsyłając ostatnio odczytane dane. <numery_liczników> CZYTAJ np.: czytaj Tak jak poprzednia komenda, ale dodatkowo zostanie wydane polecenie odczytania wartości chwilowych napięć, prądów itp. <numer_licznika> PROGI <wartość_narastająca> <wartość progowa> np.: progi Ustawia progi alarmowania. DODAJ Dodaje numer, z którego został wysłany SMS do listy ostrzegania o przekroczeniach. DODAJ PRACA Tak jak poprzednia komenda, ale ostrzeganie jest tylko w godzinach pracy w dni robocze: Pn-Pt, USUN Usuwa numer z listy ostrzegania.

6 7. OPIS WYPROWADZEŃ. Nr Kierunek Sygnał Uwagi złącza 1 we Zasilanie 6-12V DC (-) 2 we Zasilanie 6-12V DC (+) 3 we Zasilanie 24V DC (-) 4 we Zasilanie 24V DC (+) 5 we RXD dla RS232 do licznika 6 wy TXD dla RS232 do licznika 7-0V logiczne dla RS232 do licznika 8 wy Wyjście 1 synchronizacji czasu 20mA (-) NaleŜy dodatkowo podać napięcie 9 wy Wyjście 1 synchronizacji czasu 20mA (+) 24V na zaciski 3-4 przy 10 wy Wyjście 2 synchronizacji czasu 20mA (-) wykorzystaniu wyjść prądowych 11 wy Wyjście 2 synchronizacji czasu 20mA (+) synchronizacji czasu. 12 wy Styk S1 przekaźnika Załączany podczas normalnej pracy urządzenia 13 - Styk wspólny przekaźnika 14 wy Styk S2 przekaźnika Załączany z chwilą wystąpienia alrmu przekroczenia mocy Zastosowane złącza śrubowe pozwalają na podłączanie sygnałów przewodami o następujących parametrach: maksymalna wielkość: minimalna wielkość: 2 x 2,5mm 2 przewodem jednolitym 2 x 1,5mm 2 przewodem plecionym; 0,5 mm średnicy.

7 8. INSTALACJA. Pomieszczenie, w którym instalowany jest RT-MONIT, powinno spełniać wymagania normy PN-EN dla klasy klimatycznej C1, a w szczególności: temperatura otoczenia: C, wilgotność powietrza: 5 95%, ciśnienie atmosferyczne: kpa. Zapylanie w pomieszczeniu: wg PN-83/T grupa zapylenia Z4 Stopień agresywności korozyjnej środowiska: B wg PN-71/H PARAMETRY TECHNICZNE. obudowa tworzywo sztuczne PC z 10% GF, palność V-0, szare wymiary x 74.5 x 42.3 mm mocowanie znormalizowana szyna nośna DIN EN podłączenie złącze śrubowe, przewody: do 2x2,5mm2 zasilanie 6-12V DC pobór prądu do 1.5A izolacja galwaniczna 2kV / 50 Hz, 1min wyjście prądowe synchronizacji 20mA zasilanie 24V DC, pobór prądu do 100mA długość impulsu parametryzowana impuls dodatni lub ujemny typ liczników zgodne z normą IEC-1107 czas uśredniania 1 min, 5 min, 15 min, 30 min lub 60 min (odczytywany dynamicznie z liczników) interfejs szeregowy RS232, RS485 lub CLO szybkość transmisji od 50 do kbps temperatura pracy -10 C do + 45 C zakłócenia elektromagnetyczne poziom wg EN 55011:1991 dla urządzeń klasy A grupy 1.

8 10. OBUDOWA.

Strona1/18 A1350. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu

Strona1/18 A1350. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu A1350 Strona1/18 Elektroniczny, trójfazowy licznik energii Opis produktu Strona2/18 Poprzez stworzenie w pełni elektronicznych liczników A1350 z rodziny Alpha Meter, ELSTER uczestniczy w tworzeniu warunków

Bardziej szczegółowo

CIEPŁOWNICTWO I CHŁODNICTWO Landis+Gyr

CIEPŁOWNICTWO I CHŁODNICTWO Landis+Gyr Licznik energii cieplnej i chłodu, do zastosowań: CIEPŁOWNICTWO I CHŁODNICTWO Landis+Gyr ULTRAHEAT 50 DANE TECHNICZNE Ultradźwiękowy pomiar przepływu - klasa dokładności 2 (wg PN EN 1434) Przepływomierze

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax : 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail : pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPAKT-6. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPAKT-6. Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nadajnik/odbiornik sygnałów GSM wykorzystujący systemy SMS, CLIP oraz GPRS z funkcją jednostrefowej centrali alarmowej. INSTRUKCJA OBSŁUGI TM Lab ul. LeŜajska 2/1, 02-155 Warszawa Tel.: 665 39 14 21, 665

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu komunikacji CU PLP-51

Instrukcja obsługi modułu komunikacji CU PLP-51 modułu komunikacji Wykonane dla Landis+Gyr przez Andra Sp. z o. o. Data: 01.07.2011 Wersja: 110701 Nazwa pliku: Instrukcja Obslugi CU PLP51-110701.Doc 01.07.2011 Strona 1 z 28 Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35. www.evosystem.pl

Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35. www.evosystem.pl Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35 www.evosystem.pl Evo-S ver BF jest zbudowany na bazie doświadczeń przeprowadzonych podczas instalacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator impulsów CRI-02

Rejestrator impulsów CRI-02 Rejestrator impulsów CRI-02 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA I INSTRUKCJA OBSŁUGI CRI2/002U DTR wersja B Łódź, wrzesień 2004 Uwaga: COMMON S.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modeli : A, B, E Instrukcja obsługi MiCOM P111 Model A, B, E (RITx-210) Trójfazowe Zabezpieczenie Nadprądowe z Komunikacją Instrukcja

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK ATG-SG1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1.

NADAJNIK ATG-SG1. Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1. NADAJNIK ATG-SG1 Instrukcja instalatora wersja oprogramowania v1.06e wersja płytki A wersja programu PC v1.04b wersja dokumentacji v1.02a 1. Spis treści 2. Charakterystyka nadajnika 2.1 Przeznaczenie 2.2

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB

Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB JMO Sp. z o.o. Adres: l. Korfantego 28 Telefon: Fax: E-mail: Internet: 53-021 Wrocław Polska 48 71 339 87 56 48 71 339 82 39 48 71 339 73 79 biuro@jumo.com.pl www.jumo.com.pl JMO Instrument Co. Ltd. JMO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S

Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S Biatel S.A. Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S Opracowanie: Aktualizacja: Andrzej Pochodowicz Henryk Sosnowski marzec 2004 +48 85 7459760 Producent

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC

STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE I BUDOWA... 1 2. ZESTAW STEROWNIKA... 4 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UśYTKOWANIA... 5 4. OPIS KONSTRUKCJI I

Bardziej szczegółowo

I/O System GSM Instrukcja Użytkowania

I/O System GSM Instrukcja Użytkowania Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D Kompletne rozwiązanie do monitorowania temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych sygnałów mające zastosowanie w aplikacjach: Przemysł żywnościowy i napojów(haccp) Przemysł farmaceutyczny (GMP) Stacje

Bardziej szczegółowo

Ex-micro2_wxa koncentrator impulsów licznikowych

Ex-micro2_wxa koncentrator impulsów licznikowych Ex-micro2_wxa koncentrator impulsów licznikowych Ex-micro2_wxa jako koncentrator impulsów licznikowych Przeznaczenie Ex-micro2_wxa jest programowalnym, uniwersalnym sterownikiem, który może pełnić funkcję

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

SKADEN. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8. wersja 03.34

SKADEN. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8. wersja 03.34 Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny do transmisji danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej Specyfikacja Techniczna

Moduł Komunikacyjny do transmisji danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej Specyfikacja Techniczna RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Moduł Komunikacyjny do transmisji danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej Specyfikacja techniczna Data obowiązywania: 13.04.2012 Odpowiedzialna KO: ND-O, NT-NM,

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8. Moduł telemetryczny SMS-4

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8. Moduł telemetryczny SMS-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.8 Moduł telemetryczny SMS-4 Spis treści 1. Opis ogólny...4 2. Przygotowanie do pracy...5 2.1 KOMPLETACJA... 5 2.2 NIEZBĘDNE POŁĄCZENIA... 5 2.3 WYMAGANIA ODNOŚNIE KARTY SIM...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl www.compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER PRZEJŚCIA AS

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR EKRANOWY TYPU KD7

REJESTRATOR EKRANOWY TYPU KD7 REJESTRATOR EKRANOWY TYPU KD7 Instrukcja obsługi LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH "LUMEL" S.A. ul. Sulechowska 1 65-022 Zielona Góra Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Przeznaczenie rejestratora... 4

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo