Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje."

Transkrypt

1 1. Podsumowanie wybranych obligacji Spółka Obligacja Nominał Ostatni kurs YTM Oprocentowanie Wartość obrotu w sierpniu 213 r. (tys. PLN) Wartość emisji (mln PLN) 1 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach BSS ,5 6,26% WIBOR6M+3.5% 14,6 8 bank spółdzielczy 2 Getin Noble GNB ,57 6,79% WIBOR6M+3.55% 394,8 16 bank 3 Kruk KRU ,5 6,54% WIBOR3M+4.6% 197,5 6 wierzytelności 4 Kruk KRU ,6 6,45% WIBOR3M+4.6% 5,6 4 wierzytelności 5 M.W. Trade MWD ,2 7,29% WIBOR6M+4.42% 164,5 1 finanse - inne 6 PCC Rokita PCR ,5 6,21% 8,3% 5,5 2 chemia 7 Pragma Faktoring PRF ,95 6,77% WIBOR6M+4.5% 5,4 15 finanse - inne 8 Warimpex WXB , 8,2% WIBOR6M+7% 3,2 63 deweloperzy Sektor Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje. Przy dokonywaniu selekcji i wyszukiwaniu ciekawych obligacji, brane były pod uwagę następujące cechy: stabilność finansowa emitenta oraz możliwie jak najniższe ryzyko kredytowe, w relacji do rentowności do wykupu, płynność danej serii obligacji, oprocentowanie liczone za pomocą rentowności do wykupu (ang. YTM), bliski termin wypłaty odsetek, w celu optymalizacji zakupu pod względem podatkowym, dywersyfikacja sektorowa. Na następnych stronach zaprezentowane zostały warunki makroekonomiczne istotne dla inwestujących w instrumenty dłużne, stan rynku Catalyst na początku września bieżącego roku oraz dokładniejsze opisy wybranych powyżej serii obligacji. 1

2 % % CIEKAWE OBLIGACJE 2. Sytuacja makroekonomiczna Wykres 1 Rentowności polskich obligacji 1-letnich oraz ich spread do rentowności 1-letnich obligacji niemieckich. Źródło: Raiffeisen Brokers, Bloomberg Wykres 2 Stopa bazowa NBP oraz stawka WIBOR 6M razem z ich prognozami Raiffeisen Polbank. 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, WIBOR 6M WIBOR 6M Prognoza Źródło: prognozy Raiffeisen Polbank, Bloomberg stopa bazowa NBP stopa bazowa NBP Prognoza W sierpniu i na początku września obserwowaliśmy kontynuację spadku notowań (wzrostu rentowności) polskich 1-letnich obligacji skarbowych. W ostatnich dniach zatrzymanie tego trendu zaobserwowaliśmy dopiero przy poziomie 4,95% rentowności dla obligacji 1-letnich. Wzrosty rentowności polskich obligacji skarbowych szły w parze za wzrostami rentowności na rynkach bazowych (USA, Niemcy), jak i rynkach lokalnych (Rosja, Turcja, Węgry). Po pierwsze inwestorzy oczekują na wrześniowe posiedzenie FOMC, gdzie Rezerwa Federalna USA zdecydować może o zmniejszeniu programu skupu aktywów (QE3), co byłoby potwierdzeniem zamiaru stopniowego odchodzenia od ultraluźnej polityki pieniężnej w tym kraju. Zwracamy przy tym uwagę, iż wzrost ryzyka politycznego dotyczącego Syrii, jak i słabsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy mogą wpłynąć na przełożenie tej decyzji przez FED na październik. Na rynku krajowym zmiana trendu w notowaniach obligacji wiąże się głównie z zakończeniem cyklu obniżek stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Pokazują to wykresy nr 3 oraz 4, gdzie widzimy lekkie, wzrostowe odbicie w notowaniach kontraktów FRA, które reprezentują rynkowe oczekiwania wobec kształtowania się stóp procentowych w ciągu 6 miesięcy za 6 miesięcy, czyli aktualnie od kwietnia 214 r. do września 214 r. (FRA 6x12). Jest to zresztą zgodne z prognozą Raiffeisen Polbank, która zakłada brak zmian w stopie bazowej NBP do września przyszłego roku. Możliwe później podwyżki stóp procentowych związane będą z stopniowo poprawiającą się sytuacją gospodarczą w naszym kraju, a tym samym powrotem inflacji w kierunku oficjalnego celu NBP (czyli 2,5%). Potwierdza to także posiedzenie RPP z początku września br., na którym Rada nie zmieniła stóp procentowych i zapowiedziała utrzymanie neutralnego nastawienia co najmniej do końca roku. Dodatkowo w komunikacie po posiedzeniu RPP podała, że dostrzega powolne ożywienie gospodarcze w Polsce oraz poprawę koniunktury za granicą. Wykres 3 Kwotowania FRA na tle zmian stawki WIBOR 6M % WIBOR6M 2.5 FRA 6x Źródło: Raiffeisen Brokers, Bloomberg Wykres 4 Zmiana oczekiwań rynku dot. stawki vs WIBOR 6M WIBOR 6M 3. Obecne kwotowania kontraktów FRA 2.5 Kwotowania kontraktów FRA miesiąc temu 2. Źródło: Raiffeisen Brokers, Bloomberg 2

3 Stan rynku Catalyst lipiec 213 r. Wykres 5 Wartość obrotów oraz liczba transakcji sesyjnych na rynku Catalyst. Wykres 6 Liczba notowanych serii oraz liczba debiutów na rynku Catalyst Źródło: Raiffeisen Brokers, Bloomberg 1 Wartość obrotów sesyjnych (mln PLN), prawa skala liczba transakcji sesyjnych, lewa skala liczba debiutów, prawa skala 45 liczba serii notowanych, lewa skala Źródło: Raiffeisen Brokers, Bloomberg Źródło: Raiffeisen Brokers na podstawie danych Catalyst. Źródło: Raiffeisen Brokers na podstawie danych Catalyst W ostatnich miesiącach widzimy kontynuację trendu stabilizacji obrotów, jak i transakcji na rynku Catalyst. W sierpniu obroty wzrosły o 33,8% r/r, ale spadły 43% m/m. Podobnie było z liczbą transakcji (+11,9% r/r; -21,5% m/m). Liczba. notowanych serii dzięki 16 debiutom (tyle samo co w lipcu) także kontynuowała wzrost i zwiększyła się do 43 sztuk. Za najciekawszy debiut miesiąca możemy uznać obligacje PGE (wartość emisji 1 mld PLN, oprocentowanie WIBOR6M+,7pkt. proc.) są to kolejne po PKN Orlen obligacje spółki z WIG2 dostępne dla indywidualnych inwestorów na rynku Catalyst. Z pozostałych debiutów warto zwrócić uwagę na wprowadzenie kolejnych serii instrumentów przez Best, Getin Noble Bank, Rank Progress oraz Ronson Europe. Wykres 7 wartość oraz liczba wykupów w 213 r. (bez obligacji skarbowych oraz BGK) 2 wartość wykupów (mln PLN), skala prawa 15 liczba wykupów, skala lewa 1 5 wrzesień październik listopad grudzień Źródło: Raiffeisen Brokers, dane Catalyst Wykres 8 wartość oraz liczba wykupów w ciągu następnych 1 lat (bez obligacji skarbowych oraz BGK) dalej Źródło: Raiffeisen Brokers, dane Catalyst wartość wykupów (mln PLN), skala prawa liczba wykupów, skala lewa Wrzesień, podobnie zresztą jak kilka wcześniejszych miesięcy, nadal nie przyniósł rozstrzygnięcia w sprawie wykupu obligacji przez Ganta. Dodatkowo, nie wykupione zostały obligacje serii GNT813 o wartości nominalnej 1 mln PLN, które zapadały 13 sierpnia br. Jednakże prezes dewelopera zapowiedział na początku września, że pomimo nieprzeprowadzonej jeszcze emisji konsolidacyjnej (planowane pozyskanie 195 mln PLN), Gant zamierza wykupić, w czterech kwartalnych płatnościach, przeterminowane obligacje, które były notowane na rynku Catalyst. Drugim, negatywnym wydarzeniem sierpnia było ogłoszenie przez spółkę MEW, która 13 sierpnia złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Przypominamy, iż wcześniej MEW nie wykupił obligacji MSA613 o wartości nominalnej 5,16 mln PLN. Drugą serią na rynku Catalyst były papiery MSA113 o wartości nominalnej 2,36 mln PLN, które zapadają 11 października br. Kolejnymi wpadkami był brak wypłaty odsetek przez GPF Causa (obligacje GPF214) oraz brak wykupu obligacji przez Milmex (MLX813). Spółka tłumaczy, że opóźnienie w wykupie wynika z późniejszego niż zakładano wpływu środków z dotacji unijnych. Na koniec odnotowujemy także jednodniowe opóźnienie przy wypłacie odsetek przez e-kancelarię. 3

4 % % CIEKAWE OBLIGACJE 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Zaangażowanie OFE w poszczególne klasy aktywów Pozaskarbowe dłużne papiery wartościowe Akcje Depozyty i bankowe papiery wartościowe Źródło: Raiffeisen Brokers, KNF 42,7% 6,6% 11,% 39,2% Skarbowe papiery wartościowe Obecne zaangażowanie OFE w poszczególne klasy aktywów Źródło: Raiffeisen Brokers, KNF,9% 11,6% 7,8% 68,4% Pozaskarbowe dłużne papiery wartościowe Akcje Depozyty i bankowe papiery wartościowe Skarbowe papiery wartościowe Skład portfela OFE po przeprowadzonej reformie Źródło: Raiffeisen Brokers, KNF 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 Pozaskarbowe dłużne papiery wartościowe Akcje Depozyty i bankowe papiery wartościowe Inne lokaty Porównanie reakcji polskiego i węgierskiego rynku obligacji skarbowych na reformy funduszy emerytlanych Rentnowność węgierskich, 1-letnich obligacji skarbowych Rentnowność polskich, 1-letnich obligacji skarbowych , 8,5 8, 7,5 7, 6,5 Najnowsze dane KNF (za lipiec) potwierdzają dotychczasowe tendencje dotyczące alokacji portfela OFE, tzn. lekko spadające zaangażowanie w państwowe obligacje, stabilny udział obligacji korporacyjnych oraz lekki wzrost inwestycji na rynku akcji. Najsilniejszy wzrost od roku zanotował natomiast udział depozytów, do najwyższego poziomu od początku roku. Mogło to być związane z niepewnością, co do finalnego kształtu planowanej przez rząd reformy II filaru systemu emerytalnego. W ubiegłym tygodniu (4 września) niepewność ta została rozwiana finalne założenia reformy to przeniesienie obligacji skarbu państwa oraz obligacji gwarantowanych przez skarb państwa (obligacje drogowe zaliczane do kategorii obligacji korporacyjnych) z OFE do ZUS oraz ich ewentualne umorzenie. Pozostała część aktywów pozostaje w OFE, przy czym ubezpieczeni muszą zdecydować, czy kolejne składki mają być przekazywane dalej do OFE, czy do ZUS. Przy braku decyzji, płatności kierowane są automatycznie do ZUS. Wprowadzono także tzw. suwak bezpieczeństwa, czyli stopniowe przekazywanie kapitału zgromadzonego w OFE na subkonto w ZUS, przez okres 1 lat przed przejściem na emeryturę. Jak pokazuje najniższy wykres, początkowo reakcja inwestorów na te zapowiedzi była negatywna. Jednakże podobnie jak w przypadku reformy przeprowadzonej na Węgrzech, powtarza się sytuacja, gdzie po silnej wyprzedaży aktywów przychodzi odreagowanie. Oceniamy, że dla rynku obligacji skarbowych zmiany te będą neutralne z jednej strony zwiększona może być zmienność związana z większym udziałem inwestorów zagranicznych, z drugiej strony korzystne dla gospodarki (a więc i oceny państwa) będzie zmniejszenie zadłużenia oraz kosztów obsługi długu, co pozwoli na wykorzystanie środków unijnych z budżetu na lata Dla rynku obligacji korporacyjnych trudniej wydać jednoznaczną opinię z jednej strony, jak widzimy na wykresach po lewej, brak obligacji skarbowych powoduje, że znacząco rośnie udział ryzykownych aktywów. W tej sytuacji OFE chcąc zrównoważyć udział portfela mogą zwiększać zaangażowanie właśnie w segmencie korporacyjnym. Zgodnie z danymi KNF za lipiec, zmniejszenie udziału akcji do 5% po reformie dałoby ok. 3 mld PLN środków, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje m.in. w obligacje korporacyjne. Z drugiej strony przejście znaczącej liczby klientów z OFE do ZUS zmniejszyłoby bieżący napływ środków pozostających do dyspozycji OFE. W takiej sytuacji fundusze mogą być mniej chętne do rolowania dotychczasowych/nabywania nowych emisji: firmy w takiej sytuacji musiałyby w większym stopniu skorzystać z bankowych kredytów albo przeprowadzać większą liczbę emisji dla klientów detalicznych ta druga sytuacja byłaby korzystna dla dalszego rozwoju rynku Catalyst. Źródło: Raiffeisen Brokers, Bloomberg 4

5 Cena bieżąca (%) 12,5 BSS418 Wielkość emisji 8, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Sektor: finanse banki spółdzielcze Charakterystyka emisji BSS418 WIBOR 6M + 3,5 pkt. proc. YTM* 6,26% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 6,9% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 2 Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 14 Liczba transakcji 7 Wartość obrotu (tys. PLN) 14,56 Korzenie banku sięgają do Skierniewickiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, które powstało w 1899 r. Bank W marcu 1922 r. zatwierdzono nowy statut i przyjęto nową nazwę - Bank Spółdzielczy z Nieograniczoną Odpowiedzialnością w Skierniewicach. Od 1961 r. bank funkcjonuje pod obecną nazwą. W 1996 r. bank połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Bolimowie, a w 1999 r. przyłączono Bank Spółdzielczy w Głuchowie oraz Bank Spółdzielczy w Łyszkowicach. Od 18 marca 22 r. Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie S.A. Obecnie bank posiada 12 Oddziałów oraz 34 Punktów Obsługi Klienta. Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN) 3,62 Wzrost poziomu kapitałów własnych, rozwój akcji kredytowej, sfinansowanie bieżącej działalności * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 212 r. (w mln PLN) Łączne przychody 53,73 Zysk na działalności bankowej 29,35 Zysk operacyjny 7,99 Zysk netto 6,4 Suma bilansowa 693,57 Współczynnik wypłacalności* 9,91% 5

6 Cena bieżąca (%) 1,6 GNB318 Wielkość emisji 16, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 383 Liczba transakcji 44 Wartość obrotu (tys. PLN) 394,76 Getin Noble Bank S.A. powstał z połączenia w dniu r. Getin Noble Bank S.A. (powstałego z połączenia w dniu r. Noble Bank S.A. i Getin Bank S.A.) z Get Bank S.A. (Akcje emisji podziałowej zostały wyemitowane w związku z podziałem Getin Holding). Obecnie spółka notowana jest w indeksie mwig4. Getin Noble Bank Sektor: finanse banki Charakterystyka emisji GNB318 WIBOR 6M + 3,55 pkt. proc. YTM* 6,79% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 6,95% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 2 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN) 32,18 Podniesienie poziomu funduszy własnych 18 serii (w tym 6 na Bond Spot) * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 212 r. (w mln PLN) Łączne przychody 1 11,92 Zysk na działalności bankowej 466,55 Zysk operacyjny 117,3 Zysk netto 12,89 Suma bilansowa ,91 Współczynnik wypłacalności* 12,2% 6

7 Cena bieżąca (%) 12,5 KRU317 Wielkość emisji 6, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 191 Liczba transakcji 31 Wartość obrotu (tys. PLN) 197,52 Grupa prowadzi działalność w zakresie windykacji na zlecenie (inkaso) oraz nabywa portfele wierzytelności na własny rachunek. Działalność operacyjna grupy jest prowadzona głównie w Polsce oraz Rumunii. Kruk specjalizuje się w wierzytelnościach konsumenckich. Obecnie spółka notowana jest w indeksie mwig4. Kruk Sektor: finanse wierzytelności Charakterystyka emisji KRU317 WIBOR 6M + 4,6 pkt. proc. YTM* 6,54% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 7,34% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 4 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN),6 Sfinansowanie nabycia pakietów wierzytelności lub refinansowanie zadłużenia 11 serii * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 213 r. (w mln PLN) Przychody 13, Zysk operacyjny 42,11 Zysk netto 3,85 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -14,34 Zadłużenie długoterminowe 467,3 Zadłużenie krótkoterminowe 186,75 Wskaźnik płynności bieżącej* 4,38 Dług/kapitał własny* 1,73 7

8 Cena bieżąca (%) 12,6 KRU1216 Wielkość emisji 4, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 49 Liczba transakcji 12 Wartość obrotu (tys. PLN) 5,6 Grupa prowadzi działalność w zakresie windykacji na zlecenie (inkaso) oraz nabywa portfele wierzytelności na własny rachunek. Działalność operacyjna grupy jest prowadzona głównie w Polsce oraz Rumunii. Kruk specjalizuje się w wierzytelnościach konsumenckich. Obecnie spółka notowana jest w indeksie mwig4. Kruk Sektor: finanse - wierzytelności Charakterystyka emisji KRU1216 WIBOR 6M + 4,6 pkt. proc. YTM* 6,45% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 7,34 % Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 4 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN),8 Nabycie pakietów wierzytelności i refinansowanie zadłużenia 11 serii * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 213 r. (w mln PLN) Przychody 13, Zysk operacyjny 42,11 Zysk netto 3,85 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -14,34 Zadłużenie długoterminowe 467,3 Zadłużenie krótkoterminowe 186,75 Wskaźnik płynności bieżącej* 4,38 Dług/kapitał własny* 1,73 8

9 Cena bieżąca (%) 11,2 MWD316 Wielkość emisji 1, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 1585 Liczba transakcji 14 Wartość obrotu (tys. PLN) 164,5 Spółka świadczy kompleksowe usługi finansowe na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Polegają one na restrukturyzacji zobowiązań, restrukturyzacji, finansowaniu i doradztwie. Firma oferuje ekspercką wiedzą i unikalne rozwiązania, które zapewniają płynność finansową placówkom z sektora publicznej służby zdrowia. Od sierpnia 21 roku spółka stała się częścią grupy finansowej Getin Holding SA. Strategia zakłada przede wszystkim zwiększenie skali działania oraz poszerzenie oferty produktowej. Obecnie spółka notowana jest na GPW w indeksie WIG-Plus. MW Trade Sektor: finanse - inne Charakterystyka emisji MWD316 WIBOR 6M + 4,42 pkt. proc. YTM* 7,29% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 7,82% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 2 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN) 3,56 Sfinansowanie podstawowej działalności operacyjnej 8 serii * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 213 r. (w mln PLN) Przychody 16,98 Zysk operacyjny 5,62 Zysk netto 4,58 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3,84 Zadłużenie długoterminowe 248,84 Zadłużenie krótkoterminowe 32,35 Wskaźnik płynności bieżącej* 1,86 Dług/kapitał własny* 4,97 9

10 Cena bieżąca (%) 13,5 PCR615 Wielkość emisji 2, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 483 Liczba transakcji 28 Wartość obrotu (tys. PLN) 5,5 Podstawowym obszarem działalności operacyjnej spółki jest produkcja i handel wyrobami chemicznymi, które wykorzystywane są w przemyśle tworzyw sztucznych, kosmetycznym, budowlanym, tekstylnym oraz w segmencie chemii gospodarczej i przemysłowej. Spółka zajmuje wiodąca pozycję na środkowoeuropejskim rynku w segmentach takich jak poliole, surfaktantym, alkalia i związki fosforopochodne. Akcje spółki nie są notowany na GPW. PCC Rokita Sektor: chemia Charakterystyka emisji PCR615 Stałe YTM* 6,2% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 8,3% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 4 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN) 1,93 Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych 3 serie * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 213 r. (w mln PLN) Przychody 32,46 Zysk operacyjny 19,59 Zysk netto 16, Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 29,89 Zadłużenie długoterminowe 214,4 Zadłużenie krótkoterminowe 26,25 Wskaźnik płynności bieżącej* 1,23 Dług/kapitał własny*,46 1

11 Cena bieżąca (%) 11,95 PRF315 Wielkość emisji 15, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 49 Liczba transakcji 12 Wartość obrotu (tys. PLN) 5,43 Pragma Faktoring Sektor: finanse - inne Charakterystyka emisji PRF315 WIBOR 6M + 4,5 pkt. proc. YTM* 6,76% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 8,16% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 2 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN),99 Pragma Factoring (wcześniej GF Premium SA) koncentruje się na usługach factoringu dedykowanych przedsiębiorcom z sektora MSP. Spółka oferuje factoring klasyczny oraz uproszczony, a także pełny i niepełny (z regresem) oraz factoring eksportowy. Zakres usług uzupełniony jest przez świadczenie krótkoterminowych pożyczek dla przedsiębiorstw. W maju 21 roku notowania spółki zostały przeniesione z NewConnect na główny parkiet. Zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności do kwoty 19,5 mln PLN Częściowe sfinansowanie wykupu obligacji serii A oraz bieżąca działalność operacyjna 2 serie * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 213 r. (w mln PLN) Przychody 77,95 Zysk operacyjny 1,85 Zysk netto,71 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -8,32 Zadłużenie długoterminowe 39,16 Zadłużenie krótkoterminowe 16,64 Wskaźnik płynności bieżącej* 4,74 Dług/kapitał własny* 1,54 1 1

12 Cena bieżąca (%) 16, WXB316 Wielkość emisji 63,6 mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 3 Liczba transakcji 1 Wartość obrotu (tys. PLN) 3,22 WARIMPEX Sektor: deweloperzy Charakterystyka emisji WXB316 WIBOR 6M + 7, pkt. proc. YTM* 8,1% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 1,66% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 2 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN) 54,91 Austryjacki deweloper inwestujący w nieruchomości hotelowe na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, a także właściciel i operator sieci hoteli (w Polsce m.in. Inter Continental, Sobieski, Chopin). Prace dotyczące budowy wznoszonych obiektów są zlecane zewnętrznym i bardzo często lokalnym firmom budowlanym. Spółka korzysta również z outsourcingu bieżącego kierowania hotelami, natomiast koncentruje się na zarządzaniu strategicznym. Spółka notowana jest na wiedeńskiej giełdzie (indeks ATX) oraz w ramach dual-listingu na warszawskim parkiecie w indeksie WIG. Optymalizacja struktury finansowej spółki (refinansowanie zobowiązań krótkoterminowych) oraz sfinansowanie projektów inwestycyjnych 2 serie (obydwie na BondSpot) * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 213 r. (w mln EUR) Przychody 18,27 Zysk operacyjny 4,41 Zysk netto -1,26 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3,21 Zadłużenie długoterminowe 2,98 Zadłużenie krótkoterminowe 63,49 Wskaźnik płynności bieżącej*,28 Dług/kapitał własny* 3,21 1 2

13 Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 2, -549 Warszawa, tel.: lub * Sekcja Analiz Giełdowych: Sobiesław Kozłowski, MPW tel.: Michał Krajczewski tel.: Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Dług netto suma zobowiązań oprocentowanych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBITDA wynik działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją EBIT wynik na działalności operacyjnej Marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) relacja wyniku z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży ROS (zysk netto/przychody ze sprzedaży) rentowność sprzedaży ROA (zysk netto/suma aktywów) rentowność aktywów ROE (zysk netto/kapitał własny) rentowność kapitału własnego EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości przedsiębiorstwa (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (wartość rynkowa) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (wartość rynkowa) i przychodów ze sprzedaży P/E (cena/zysk) relacja kurs akcji do rocznego zysku netto przypadający na akcję Klauzula Ograniczenia Odpowiedzialności: Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest próbą reklamy ani oferowania sprzedaży produktów Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A (zwanego dalej Raiffeisen Brokers). Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Raiffeisen Brokers. W opracowaniach wykorzystano źródła informacji publicznie dostępne, które Raiffeisen Brokers uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym opracowaniu wyrażają opinie Raiffeisen Brokers w dniu jego wydania. Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Przy przygotowaniu niniejszego opracowania nie uwzględniano potrzeb lub sytuacji Klientów Raiffeisen Brokers. Opracowanie nie ma charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji i nie stanowi doradztwa inwestycyjnego. Raiffeisen Brokers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte przez Klientów w oparciu o treść niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku ww. decyzji inwestycyjnych. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien, nie opierając się na informacjach przekazanych przez Raiffeisen Brokers, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji, konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Powielanie bądź publikowanie niniejszego raportu lub jego części bez pisemnej zgody Raiffeisen Brokers jest zabronione. Jest prawdopodobne, iż Raiffeisen Brokers świadczył, świadczy lub będzie świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców lub innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. Raiffeisen Brokers, jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać akcje emitentów lub inne instrumenty finansowe powiązane z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. Zakłada się, iż każdy kto otrzymuje niniejszy dokument wyraża zgodę na treść powyższych zastrzeżeń. Raiffeisen Brokers działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i pod jej nadzorem. Jest organizacyjnie wydzieloną jednostką organizacyjną działającą w strukturach Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 2, -549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 1454 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: , o nr REGON: 1854, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN * 13

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Stopa Zysku II (zakończona) Okres Subskrypcji: (Kwiecień)

Stopa Zysku II (zakończona) Okres Subskrypcji: (Kwiecień) 2011 Stopa Zysku (zakończona) Okres Subskrypcji: 04.02.2011 21.02.2011 (Luty) Data zakończenia lokaty: 25.02.2013 Obserwacja 1 (22.08.2011) 2 (22.02.2012) 3 (22.08.2012) 4 (22.02.2013) tak tak tak : 1

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU

SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU MACIEJ KABAT Główny Analityk INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, styczeń 2015 r. Rok 2014 był na rynku obligacji korporacyjnych wyjątkowy Rynek długu

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014

Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Grupa Ferratum analiza fundamentalna spółki, 20 maja 2014 r. Remigiusz Iwan dla Obligacje.pl Grupa Ferratum omówienie sytuacji po wynikach I kw. 2014 Kluczowe informacje z I kwartału 2014: Grupa działa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 4 lutego 2015 r. 1 I 28 GRUPA BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1

Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD. Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013. Strona 1 Lokata inwestycyjna oparta o kurs EUR/USD Solidny Duet (12M) SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Strona 1 Zalety lokaty inwestycyjnej Solidny Duet łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące

Bardziej szczegółowo

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A.

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. Miejsce w strukturze Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. na dzień 30.06.2013 roku Podmioty Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Inwestorska

Prezentacja Inwestorska Lider w odzyskiwaniu należności komunikacyjnych w Polsce Prezentacja Inwestorska marzec kwiecień 2017 r. Parametry obligacji serii B Oprocentowanie Wypłata odsetek Wartość oferty Próg dojścia emisji do

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Catalyst: obligacje tańsze od akcji. Wpisany przez Emil Szweda

Catalyst: obligacje tańsze od akcji. Wpisany przez Emil Szweda Czy średnio na akcjach uda się obecnie zarobić więcej niż 8,6% rocznie, które średnio dają obligacje i czy bilans ryzyka, że tak się stanie, jest wart poniesienia go? Na Catalyst notowane są obligacje

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna 22 mar 13 22 mar 13 22 mar 13 13 lip 15 6 sie 15 1 wrz 15 13 lip 15 6 sie 15 Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 35 dni portfela wzrosła o 0,21%. Wsparciem dla wyniku były przede

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

RAPORT O EMITENCIE DORADCA EMITENTA. Poznań, 08.09.2010 r.

RAPORT O EMITENCIE DORADCA EMITENTA. Poznań, 08.09.2010 r. RAPORT O EMITENCIE DORADCA EMITENTA Poznań, 08.09.2010 r. NAZWA I SIEDZIBA EMITENTA Nazwa (firma): REMEDIS Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Poznao Adres: 60-854 Poznao, ul. Romka Strzałkowskiego 5/7

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r.

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r. Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI 24 marca 2014 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 28/2015 02.09.2015 Informacje ze spółek Benefit Systems (28.08) - debiut obligacji serii A o wartości 50 mln PLN na Catalyst

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. STRUKTURA GRUPY na dzień 31.12.2012r. PODMIOTY GRUPY PRAGMA INKASO SA lider rynku windykacji wierzytelnościami b2b o

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA I PÓŁROCZE 2012 r. Tarnowskie Góry 31 sierpień 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA I PÓŁROCZE 2012 r. Tarnowskie Góry 31 sierpień 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA I PÓŁROCZE 2012 r. Tarnowskie Góry 31 sierpień 2012 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01 WIG SK-15 50500 50000 49500 49000 48500 SK-45 48000 47500 47000 SK-200 46500 46000 45500 45000 15000 10000 x100 Mar Apr May Jun Jul Aug SP500 1380 1370 SK-15 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 SK-45 1290

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1 Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący * Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji serii AF 1 w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 12 lutego 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A.

OBLIGACJE KORPORACYJNE Biuletyn DM BDM S.A. Wartość emisji Liczba serii OBLIGACJE KORPORACYJNE 1. Statystyki obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst Podczas ostatnich kilku lat zaobserwować można zwiększającą się popularność obligacji korporacyjnych.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo