Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje."

Transkrypt

1 1. Podsumowanie wybranych obligacji Spółka Obligacja Nominał Ostatni kurs YTM Oprocentowanie Wartość obrotu w sierpniu 213 r. (tys. PLN) Wartość emisji (mln PLN) 1 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach BSS ,5 6,26% WIBOR6M+3.5% 14,6 8 bank spółdzielczy 2 Getin Noble GNB ,57 6,79% WIBOR6M+3.55% 394,8 16 bank 3 Kruk KRU ,5 6,54% WIBOR3M+4.6% 197,5 6 wierzytelności 4 Kruk KRU ,6 6,45% WIBOR3M+4.6% 5,6 4 wierzytelności 5 M.W. Trade MWD ,2 7,29% WIBOR6M+4.42% 164,5 1 finanse - inne 6 PCC Rokita PCR ,5 6,21% 8,3% 5,5 2 chemia 7 Pragma Faktoring PRF ,95 6,77% WIBOR6M+4.5% 5,4 15 finanse - inne 8 Warimpex WXB , 8,2% WIBOR6M+7% 3,2 63 deweloperzy Sektor Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje. Przy dokonywaniu selekcji i wyszukiwaniu ciekawych obligacji, brane były pod uwagę następujące cechy: stabilność finansowa emitenta oraz możliwie jak najniższe ryzyko kredytowe, w relacji do rentowności do wykupu, płynność danej serii obligacji, oprocentowanie liczone za pomocą rentowności do wykupu (ang. YTM), bliski termin wypłaty odsetek, w celu optymalizacji zakupu pod względem podatkowym, dywersyfikacja sektorowa. Na następnych stronach zaprezentowane zostały warunki makroekonomiczne istotne dla inwestujących w instrumenty dłużne, stan rynku Catalyst na początku września bieżącego roku oraz dokładniejsze opisy wybranych powyżej serii obligacji. 1

2 % % CIEKAWE OBLIGACJE 2. Sytuacja makroekonomiczna Wykres 1 Rentowności polskich obligacji 1-letnich oraz ich spread do rentowności 1-letnich obligacji niemieckich. Źródło: Raiffeisen Brokers, Bloomberg Wykres 2 Stopa bazowa NBP oraz stawka WIBOR 6M razem z ich prognozami Raiffeisen Polbank. 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, WIBOR 6M WIBOR 6M Prognoza Źródło: prognozy Raiffeisen Polbank, Bloomberg stopa bazowa NBP stopa bazowa NBP Prognoza W sierpniu i na początku września obserwowaliśmy kontynuację spadku notowań (wzrostu rentowności) polskich 1-letnich obligacji skarbowych. W ostatnich dniach zatrzymanie tego trendu zaobserwowaliśmy dopiero przy poziomie 4,95% rentowności dla obligacji 1-letnich. Wzrosty rentowności polskich obligacji skarbowych szły w parze za wzrostami rentowności na rynkach bazowych (USA, Niemcy), jak i rynkach lokalnych (Rosja, Turcja, Węgry). Po pierwsze inwestorzy oczekują na wrześniowe posiedzenie FOMC, gdzie Rezerwa Federalna USA zdecydować może o zmniejszeniu programu skupu aktywów (QE3), co byłoby potwierdzeniem zamiaru stopniowego odchodzenia od ultraluźnej polityki pieniężnej w tym kraju. Zwracamy przy tym uwagę, iż wzrost ryzyka politycznego dotyczącego Syrii, jak i słabsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy mogą wpłynąć na przełożenie tej decyzji przez FED na październik. Na rynku krajowym zmiana trendu w notowaniach obligacji wiąże się głównie z zakończeniem cyklu obniżek stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Pokazują to wykresy nr 3 oraz 4, gdzie widzimy lekkie, wzrostowe odbicie w notowaniach kontraktów FRA, które reprezentują rynkowe oczekiwania wobec kształtowania się stóp procentowych w ciągu 6 miesięcy za 6 miesięcy, czyli aktualnie od kwietnia 214 r. do września 214 r. (FRA 6x12). Jest to zresztą zgodne z prognozą Raiffeisen Polbank, która zakłada brak zmian w stopie bazowej NBP do września przyszłego roku. Możliwe później podwyżki stóp procentowych związane będą z stopniowo poprawiającą się sytuacją gospodarczą w naszym kraju, a tym samym powrotem inflacji w kierunku oficjalnego celu NBP (czyli 2,5%). Potwierdza to także posiedzenie RPP z początku września br., na którym Rada nie zmieniła stóp procentowych i zapowiedziała utrzymanie neutralnego nastawienia co najmniej do końca roku. Dodatkowo w komunikacie po posiedzeniu RPP podała, że dostrzega powolne ożywienie gospodarcze w Polsce oraz poprawę koniunktury za granicą. Wykres 3 Kwotowania FRA na tle zmian stawki WIBOR 6M % WIBOR6M 2.5 FRA 6x Źródło: Raiffeisen Brokers, Bloomberg Wykres 4 Zmiana oczekiwań rynku dot. stawki vs WIBOR 6M WIBOR 6M 3. Obecne kwotowania kontraktów FRA 2.5 Kwotowania kontraktów FRA miesiąc temu 2. Źródło: Raiffeisen Brokers, Bloomberg 2

3 Stan rynku Catalyst lipiec 213 r. Wykres 5 Wartość obrotów oraz liczba transakcji sesyjnych na rynku Catalyst. Wykres 6 Liczba notowanych serii oraz liczba debiutów na rynku Catalyst Źródło: Raiffeisen Brokers, Bloomberg 1 Wartość obrotów sesyjnych (mln PLN), prawa skala liczba transakcji sesyjnych, lewa skala liczba debiutów, prawa skala 45 liczba serii notowanych, lewa skala Źródło: Raiffeisen Brokers, Bloomberg Źródło: Raiffeisen Brokers na podstawie danych Catalyst. Źródło: Raiffeisen Brokers na podstawie danych Catalyst W ostatnich miesiącach widzimy kontynuację trendu stabilizacji obrotów, jak i transakcji na rynku Catalyst. W sierpniu obroty wzrosły o 33,8% r/r, ale spadły 43% m/m. Podobnie było z liczbą transakcji (+11,9% r/r; -21,5% m/m). Liczba. notowanych serii dzięki 16 debiutom (tyle samo co w lipcu) także kontynuowała wzrost i zwiększyła się do 43 sztuk. Za najciekawszy debiut miesiąca możemy uznać obligacje PGE (wartość emisji 1 mld PLN, oprocentowanie WIBOR6M+,7pkt. proc.) są to kolejne po PKN Orlen obligacje spółki z WIG2 dostępne dla indywidualnych inwestorów na rynku Catalyst. Z pozostałych debiutów warto zwrócić uwagę na wprowadzenie kolejnych serii instrumentów przez Best, Getin Noble Bank, Rank Progress oraz Ronson Europe. Wykres 7 wartość oraz liczba wykupów w 213 r. (bez obligacji skarbowych oraz BGK) 2 wartość wykupów (mln PLN), skala prawa 15 liczba wykupów, skala lewa 1 5 wrzesień październik listopad grudzień Źródło: Raiffeisen Brokers, dane Catalyst Wykres 8 wartość oraz liczba wykupów w ciągu następnych 1 lat (bez obligacji skarbowych oraz BGK) dalej Źródło: Raiffeisen Brokers, dane Catalyst wartość wykupów (mln PLN), skala prawa liczba wykupów, skala lewa Wrzesień, podobnie zresztą jak kilka wcześniejszych miesięcy, nadal nie przyniósł rozstrzygnięcia w sprawie wykupu obligacji przez Ganta. Dodatkowo, nie wykupione zostały obligacje serii GNT813 o wartości nominalnej 1 mln PLN, które zapadały 13 sierpnia br. Jednakże prezes dewelopera zapowiedział na początku września, że pomimo nieprzeprowadzonej jeszcze emisji konsolidacyjnej (planowane pozyskanie 195 mln PLN), Gant zamierza wykupić, w czterech kwartalnych płatnościach, przeterminowane obligacje, które były notowane na rynku Catalyst. Drugim, negatywnym wydarzeniem sierpnia było ogłoszenie przez spółkę MEW, która 13 sierpnia złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Przypominamy, iż wcześniej MEW nie wykupił obligacji MSA613 o wartości nominalnej 5,16 mln PLN. Drugą serią na rynku Catalyst były papiery MSA113 o wartości nominalnej 2,36 mln PLN, które zapadają 11 października br. Kolejnymi wpadkami był brak wypłaty odsetek przez GPF Causa (obligacje GPF214) oraz brak wykupu obligacji przez Milmex (MLX813). Spółka tłumaczy, że opóźnienie w wykupie wynika z późniejszego niż zakładano wpływu środków z dotacji unijnych. Na koniec odnotowujemy także jednodniowe opóźnienie przy wypłacie odsetek przez e-kancelarię. 3

4 % % CIEKAWE OBLIGACJE 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Zaangażowanie OFE w poszczególne klasy aktywów Pozaskarbowe dłużne papiery wartościowe Akcje Depozyty i bankowe papiery wartościowe Źródło: Raiffeisen Brokers, KNF 42,7% 6,6% 11,% 39,2% Skarbowe papiery wartościowe Obecne zaangażowanie OFE w poszczególne klasy aktywów Źródło: Raiffeisen Brokers, KNF,9% 11,6% 7,8% 68,4% Pozaskarbowe dłużne papiery wartościowe Akcje Depozyty i bankowe papiery wartościowe Skarbowe papiery wartościowe Skład portfela OFE po przeprowadzonej reformie Źródło: Raiffeisen Brokers, KNF 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 Pozaskarbowe dłużne papiery wartościowe Akcje Depozyty i bankowe papiery wartościowe Inne lokaty Porównanie reakcji polskiego i węgierskiego rynku obligacji skarbowych na reformy funduszy emerytlanych Rentnowność węgierskich, 1-letnich obligacji skarbowych Rentnowność polskich, 1-letnich obligacji skarbowych , 8,5 8, 7,5 7, 6,5 Najnowsze dane KNF (za lipiec) potwierdzają dotychczasowe tendencje dotyczące alokacji portfela OFE, tzn. lekko spadające zaangażowanie w państwowe obligacje, stabilny udział obligacji korporacyjnych oraz lekki wzrost inwestycji na rynku akcji. Najsilniejszy wzrost od roku zanotował natomiast udział depozytów, do najwyższego poziomu od początku roku. Mogło to być związane z niepewnością, co do finalnego kształtu planowanej przez rząd reformy II filaru systemu emerytalnego. W ubiegłym tygodniu (4 września) niepewność ta została rozwiana finalne założenia reformy to przeniesienie obligacji skarbu państwa oraz obligacji gwarantowanych przez skarb państwa (obligacje drogowe zaliczane do kategorii obligacji korporacyjnych) z OFE do ZUS oraz ich ewentualne umorzenie. Pozostała część aktywów pozostaje w OFE, przy czym ubezpieczeni muszą zdecydować, czy kolejne składki mają być przekazywane dalej do OFE, czy do ZUS. Przy braku decyzji, płatności kierowane są automatycznie do ZUS. Wprowadzono także tzw. suwak bezpieczeństwa, czyli stopniowe przekazywanie kapitału zgromadzonego w OFE na subkonto w ZUS, przez okres 1 lat przed przejściem na emeryturę. Jak pokazuje najniższy wykres, początkowo reakcja inwestorów na te zapowiedzi była negatywna. Jednakże podobnie jak w przypadku reformy przeprowadzonej na Węgrzech, powtarza się sytuacja, gdzie po silnej wyprzedaży aktywów przychodzi odreagowanie. Oceniamy, że dla rynku obligacji skarbowych zmiany te będą neutralne z jednej strony zwiększona może być zmienność związana z większym udziałem inwestorów zagranicznych, z drugiej strony korzystne dla gospodarki (a więc i oceny państwa) będzie zmniejszenie zadłużenia oraz kosztów obsługi długu, co pozwoli na wykorzystanie środków unijnych z budżetu na lata Dla rynku obligacji korporacyjnych trudniej wydać jednoznaczną opinię z jednej strony, jak widzimy na wykresach po lewej, brak obligacji skarbowych powoduje, że znacząco rośnie udział ryzykownych aktywów. W tej sytuacji OFE chcąc zrównoważyć udział portfela mogą zwiększać zaangażowanie właśnie w segmencie korporacyjnym. Zgodnie z danymi KNF za lipiec, zmniejszenie udziału akcji do 5% po reformie dałoby ok. 3 mld PLN środków, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje m.in. w obligacje korporacyjne. Z drugiej strony przejście znaczącej liczby klientów z OFE do ZUS zmniejszyłoby bieżący napływ środków pozostających do dyspozycji OFE. W takiej sytuacji fundusze mogą być mniej chętne do rolowania dotychczasowych/nabywania nowych emisji: firmy w takiej sytuacji musiałyby w większym stopniu skorzystać z bankowych kredytów albo przeprowadzać większą liczbę emisji dla klientów detalicznych ta druga sytuacja byłaby korzystna dla dalszego rozwoju rynku Catalyst. Źródło: Raiffeisen Brokers, Bloomberg 4

5 Cena bieżąca (%) 12,5 BSS418 Wielkość emisji 8, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Sektor: finanse banki spółdzielcze Charakterystyka emisji BSS418 WIBOR 6M + 3,5 pkt. proc. YTM* 6,26% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 6,9% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 2 Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 14 Liczba transakcji 7 Wartość obrotu (tys. PLN) 14,56 Korzenie banku sięgają do Skierniewickiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, które powstało w 1899 r. Bank W marcu 1922 r. zatwierdzono nowy statut i przyjęto nową nazwę - Bank Spółdzielczy z Nieograniczoną Odpowiedzialnością w Skierniewicach. Od 1961 r. bank funkcjonuje pod obecną nazwą. W 1996 r. bank połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Bolimowie, a w 1999 r. przyłączono Bank Spółdzielczy w Głuchowie oraz Bank Spółdzielczy w Łyszkowicach. Od 18 marca 22 r. Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie S.A. Obecnie bank posiada 12 Oddziałów oraz 34 Punktów Obsługi Klienta. Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN) 3,62 Wzrost poziomu kapitałów własnych, rozwój akcji kredytowej, sfinansowanie bieżącej działalności * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 212 r. (w mln PLN) Łączne przychody 53,73 Zysk na działalności bankowej 29,35 Zysk operacyjny 7,99 Zysk netto 6,4 Suma bilansowa 693,57 Współczynnik wypłacalności* 9,91% 5

6 Cena bieżąca (%) 1,6 GNB318 Wielkość emisji 16, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 383 Liczba transakcji 44 Wartość obrotu (tys. PLN) 394,76 Getin Noble Bank S.A. powstał z połączenia w dniu r. Getin Noble Bank S.A. (powstałego z połączenia w dniu r. Noble Bank S.A. i Getin Bank S.A.) z Get Bank S.A. (Akcje emisji podziałowej zostały wyemitowane w związku z podziałem Getin Holding). Obecnie spółka notowana jest w indeksie mwig4. Getin Noble Bank Sektor: finanse banki Charakterystyka emisji GNB318 WIBOR 6M + 3,55 pkt. proc. YTM* 6,79% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 6,95% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 2 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN) 32,18 Podniesienie poziomu funduszy własnych 18 serii (w tym 6 na Bond Spot) * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 212 r. (w mln PLN) Łączne przychody 1 11,92 Zysk na działalności bankowej 466,55 Zysk operacyjny 117,3 Zysk netto 12,89 Suma bilansowa ,91 Współczynnik wypłacalności* 12,2% 6

7 Cena bieżąca (%) 12,5 KRU317 Wielkość emisji 6, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 191 Liczba transakcji 31 Wartość obrotu (tys. PLN) 197,52 Grupa prowadzi działalność w zakresie windykacji na zlecenie (inkaso) oraz nabywa portfele wierzytelności na własny rachunek. Działalność operacyjna grupy jest prowadzona głównie w Polsce oraz Rumunii. Kruk specjalizuje się w wierzytelnościach konsumenckich. Obecnie spółka notowana jest w indeksie mwig4. Kruk Sektor: finanse wierzytelności Charakterystyka emisji KRU317 WIBOR 6M + 4,6 pkt. proc. YTM* 6,54% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 7,34% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 4 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN),6 Sfinansowanie nabycia pakietów wierzytelności lub refinansowanie zadłużenia 11 serii * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 213 r. (w mln PLN) Przychody 13, Zysk operacyjny 42,11 Zysk netto 3,85 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -14,34 Zadłużenie długoterminowe 467,3 Zadłużenie krótkoterminowe 186,75 Wskaźnik płynności bieżącej* 4,38 Dług/kapitał własny* 1,73 7

8 Cena bieżąca (%) 12,6 KRU1216 Wielkość emisji 4, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 49 Liczba transakcji 12 Wartość obrotu (tys. PLN) 5,6 Grupa prowadzi działalność w zakresie windykacji na zlecenie (inkaso) oraz nabywa portfele wierzytelności na własny rachunek. Działalność operacyjna grupy jest prowadzona głównie w Polsce oraz Rumunii. Kruk specjalizuje się w wierzytelnościach konsumenckich. Obecnie spółka notowana jest w indeksie mwig4. Kruk Sektor: finanse - wierzytelności Charakterystyka emisji KRU1216 WIBOR 6M + 4,6 pkt. proc. YTM* 6,45% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 7,34 % Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 4 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN),8 Nabycie pakietów wierzytelności i refinansowanie zadłużenia 11 serii * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 213 r. (w mln PLN) Przychody 13, Zysk operacyjny 42,11 Zysk netto 3,85 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -14,34 Zadłużenie długoterminowe 467,3 Zadłużenie krótkoterminowe 186,75 Wskaźnik płynności bieżącej* 4,38 Dług/kapitał własny* 1,73 8

9 Cena bieżąca (%) 11,2 MWD316 Wielkość emisji 1, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 1585 Liczba transakcji 14 Wartość obrotu (tys. PLN) 164,5 Spółka świadczy kompleksowe usługi finansowe na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Polegają one na restrukturyzacji zobowiązań, restrukturyzacji, finansowaniu i doradztwie. Firma oferuje ekspercką wiedzą i unikalne rozwiązania, które zapewniają płynność finansową placówkom z sektora publicznej służby zdrowia. Od sierpnia 21 roku spółka stała się częścią grupy finansowej Getin Holding SA. Strategia zakłada przede wszystkim zwiększenie skali działania oraz poszerzenie oferty produktowej. Obecnie spółka notowana jest na GPW w indeksie WIG-Plus. MW Trade Sektor: finanse - inne Charakterystyka emisji MWD316 WIBOR 6M + 4,42 pkt. proc. YTM* 7,29% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 7,82% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 2 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN) 3,56 Sfinansowanie podstawowej działalności operacyjnej 8 serii * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 213 r. (w mln PLN) Przychody 16,98 Zysk operacyjny 5,62 Zysk netto 4,58 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -3,84 Zadłużenie długoterminowe 248,84 Zadłużenie krótkoterminowe 32,35 Wskaźnik płynności bieżącej* 1,86 Dług/kapitał własny* 4,97 9

10 Cena bieżąca (%) 13,5 PCR615 Wielkość emisji 2, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 483 Liczba transakcji 28 Wartość obrotu (tys. PLN) 5,5 Podstawowym obszarem działalności operacyjnej spółki jest produkcja i handel wyrobami chemicznymi, które wykorzystywane są w przemyśle tworzyw sztucznych, kosmetycznym, budowlanym, tekstylnym oraz w segmencie chemii gospodarczej i przemysłowej. Spółka zajmuje wiodąca pozycję na środkowoeuropejskim rynku w segmentach takich jak poliole, surfaktantym, alkalia i związki fosforopochodne. Akcje spółki nie są notowany na GPW. PCC Rokita Sektor: chemia Charakterystyka emisji PCR615 Stałe YTM* 6,2% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 8,3% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 4 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN) 1,93 Finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych 3 serie * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 213 r. (w mln PLN) Przychody 32,46 Zysk operacyjny 19,59 Zysk netto 16, Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 29,89 Zadłużenie długoterminowe 214,4 Zadłużenie krótkoterminowe 26,25 Wskaźnik płynności bieżącej* 1,23 Dług/kapitał własny*,46 1

11 Cena bieżąca (%) 11,95 PRF315 Wielkość emisji 15, mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 49 Liczba transakcji 12 Wartość obrotu (tys. PLN) 5,43 Pragma Faktoring Sektor: finanse - inne Charakterystyka emisji PRF315 WIBOR 6M + 4,5 pkt. proc. YTM* 6,76% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 8,16% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 2 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN),99 Pragma Factoring (wcześniej GF Premium SA) koncentruje się na usługach factoringu dedykowanych przedsiębiorcom z sektora MSP. Spółka oferuje factoring klasyczny oraz uproszczony, a także pełny i niepełny (z regresem) oraz factoring eksportowy. Zakres usług uzupełniony jest przez świadczenie krótkoterminowych pożyczek dla przedsiębiorstw. W maju 21 roku notowania spółki zostały przeniesione z NewConnect na główny parkiet. Zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności do kwoty 19,5 mln PLN Częściowe sfinansowanie wykupu obligacji serii A oraz bieżąca działalność operacyjna 2 serie * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 213 r. (w mln PLN) Przychody 77,95 Zysk operacyjny 1,85 Zysk netto,71 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -8,32 Zadłużenie długoterminowe 39,16 Zadłużenie krótkoterminowe 16,64 Wskaźnik płynności bieżącej* 4,74 Dług/kapitał własny* 1,54 1 1

12 Cena bieżąca (%) 16, WXB316 Wielkość emisji 63,6 mln PLN 1 PLN Pierwsze notowanie Data zapadalności Statystki obrotu (sierpień 213 r.) Wolumen 3 Liczba transakcji 1 Wartość obrotu (tys. PLN) 3,22 WARIMPEX Sektor: deweloperzy Charakterystyka emisji WXB316 WIBOR 6M + 7, pkt. proc. YTM* 8,1% Oprocentowanie brutto w bieżącym okresie 1,66% Częstotliwość wypłaty kuponu w ciągu roku 2 Data ustalenia prawa do najbliższego kuponu Data wypłaty najbliższego kuponu Narosłe odsetki (PLN) 54,91 Austryjacki deweloper inwestujący w nieruchomości hotelowe na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, a także właściciel i operator sieci hoteli (w Polsce m.in. Inter Continental, Sobieski, Chopin). Prace dotyczące budowy wznoszonych obiektów są zlecane zewnętrznym i bardzo często lokalnym firmom budowlanym. Spółka korzysta również z outsourcingu bieżącego kierowania hotelami, natomiast koncentruje się na zarządzaniu strategicznym. Spółka notowana jest na wiedeńskiej giełdzie (indeks ATX) oraz w ramach dual-listingu na warszawskim parkiecie w indeksie WIG. Optymalizacja struktury finansowej spółki (refinansowanie zobowiązań krótkoterminowych) oraz sfinansowanie projektów inwestycyjnych 2 serie (obydwie na BondSpot) * Okres do wykupu (ang. Yield To Maturity) oznacza roczny zarobek inwestora, który zakupi obecnie wybraną obligację po cenie rynkowej i utrzyma ją do terminu zapadalności, przy założeniu utrzymania obecnego oprocentowania. Pominięty jest podatek oraz prowizja domu maklerskiego. Dane finansowe: 2 kwartał 213 r. (w mln EUR) Przychody 18,27 Zysk operacyjny 4,41 Zysk netto -1,26 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3,21 Zadłużenie długoterminowe 2,98 Zadłużenie krótkoterminowe 63,49 Wskaźnik płynności bieżącej*,28 Dług/kapitał własny* 3,21 1 2

13 Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 2, -549 Warszawa, tel.: lub * Sekcja Analiz Giełdowych: Sobiesław Kozłowski, MPW tel.: Michał Krajczewski tel.: Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Dług netto suma zobowiązań oprocentowanych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBITDA wynik działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją EBIT wynik na działalności operacyjnej Marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) relacja wyniku z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży ROS (zysk netto/przychody ze sprzedaży) rentowność sprzedaży ROA (zysk netto/suma aktywów) rentowność aktywów ROE (zysk netto/kapitał własny) rentowność kapitału własnego EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości przedsiębiorstwa (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (wartość rynkowa) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (wartość rynkowa) i przychodów ze sprzedaży P/E (cena/zysk) relacja kurs akcji do rocznego zysku netto przypadający na akcję Klauzula Ograniczenia Odpowiedzialności: Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ma ono charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest próbą reklamy ani oferowania sprzedaży produktów Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank Polska S.A (zwanego dalej Raiffeisen Brokers). Wyrażane opinie są niezależnymi opiniami Raiffeisen Brokers. W opracowaniach wykorzystano źródła informacji publicznie dostępne, które Raiffeisen Brokers uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym opracowaniu wyrażają opinie Raiffeisen Brokers w dniu jego wydania. Wykresy i diagramy przestawione w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie ilustracyjny oraz nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Przy przygotowaniu niniejszego opracowania nie uwzględniano potrzeb lub sytuacji Klientów Raiffeisen Brokers. Opracowanie nie ma charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji i nie stanowi doradztwa inwestycyjnego. Raiffeisen Brokers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub decyzje podjęte przez Klientów w oparciu o treść niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku ww. decyzji inwestycyjnych. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Przed zawarciem każdej transakcji Klient powinien, nie opierając się na informacjach przekazanych przez Raiffeisen Brokers, określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również w szczególności charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji, konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko. Powielanie bądź publikowanie niniejszego raportu lub jego części bez pisemnej zgody Raiffeisen Brokers jest zabronione. Jest prawdopodobne, iż Raiffeisen Brokers świadczył, świadczy lub będzie świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców lub innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. Raiffeisen Brokers, jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać akcje emitentów lub inne instrumenty finansowe powiązane z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. Zakłada się, iż każdy kto otrzymuje niniejszy dokument wyraża zgodę na treść powyższych zastrzeżeń. Raiffeisen Brokers działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i pod jej nadzorem. Jest organizacyjnie wydzieloną jednostką organizacyjną działającą w strukturach Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 2, -549 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 1454 przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nr NIP: , o nr REGON: 1854, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN * 13

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja EQUITY RESEACH PARTNER Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Cena docelowa: PLN 10.5 Aktualizacja raportu analitycznego Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 34.9m w 2015P oraz PLN 40.4m w 2016P P/E na poziomie

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku 1 Spis treści List Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo