kompleksowe doradztwo działamy zgodnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kompleksowe doradztwo działamy zgodnie"

Transkrypt

1 kompleksowe doradztwo działamy zgodnie

2

3 Szanowni Państwo Jesteśmy firmą specjalizującą się w kompleksowym doradztwie dla przedsiębiorstw, administracji publicznej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo przede wszystkim usługi z zakresu kompleksowego zarządzania projektami oraz doboru i szkolenia kadr. Posiadamy Certyfikaty Ministra Gospodarki i Pracy uprawniające nas do świadczenia usług doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej, jesteśmy również zarejestrowaną instytucją szkoleniową. Prowadzimy także Agencję Pracy Tymczasowej. Działamy zgodnie z ideą mówiącą, że o rozwoju i sukcesie każdej firmy i organizacji decydują LUDZIE oraz kojarzone z nią WARTOŚCI. Gwarantujemy, że nasze propozycje zawsze dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i specyfiki Państwa organizacji. Zapraszamy do współpracy. Wiktor Cichoń Mariusz Lipiński

4 Obszary działalności Firma Wektor Consulting specjalizuje się w działaniach z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. W naszej ofercie znajdziecie Państwo propozycje szkoleń i konsultacji z zakresu rozwoju kadr oraz zarządzania projektami. Oferujemy również nowoczesne rozwiązania kadrowe przede wszystkim - pracę tymczasową i outsourcing w zakresie rekrutacji kadr. Dzięki doświadczeniu w realizacji projektów możemy zaproponować kompleksowe działania szkoleniowoconsultingowe w zakresie aplikowania o fundusze UE. OFERUJEMY: Poszukiwanie pracowników, doradztwo personalne, testowanie psychologiczne: Poszukiwanie (head hunting) i rekrutacja pracowników na wszelkie stanowiska Sporządzanie profilu kandydatów starających się o pracę Dobieranie zespołu Sporządzanie systemu ocen okresowych Ocena potencjału zespołu Badanie preferencji zawodowych dla młodzieży i absolwentów studiów Więcej na stronie 4 Usługi tzw. leasingu pracowniczego (Agencja Pracy Tymczasowej) Krótko lub długookresowe wsparcie personelem czasowym Przejęcie obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników przez agencję Wyszukiwanie zastępstw na czas urlopów, delegacji lub niedyspozycji pracownika Więcej na stronie 6 Szkolenia z zakresu zarządzania projektami: Zarządzanie organizacją i projektami (metodyka PRINCE2) Warsztaty budowy projektu Więcej na stronie 8 2

5 Szkolenia z zakresu projektów współfinansowanych z EFS: Tzw. myślenie projektowe w zakresie projektów społecznych i biznesowych Pisanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Budżetowanie i zarządzanie finansami Zarządzanie projektami Zarządzania zespołem projektowym Więcej na stronie 8 Szkolenia z zakresu rozwoju zasobów ludzkich: Zarządzanie organizacją i umiejętności menadżerskie Umiejętności osobiste Marketing i sprzedaż Szkolenia HR Więcej na stronie 9 Wsparcie projektów, tworzenie wniosków o dofinansowanie projektu: Kompletne opracowywanie projektu oraz wniosku o dofinansowanie Programy komputerowe wspomagające proces tworzenia, realizacji i rozliczania projektów Opracowanie Księgi Jakości i Procedur Opracowanie ewentualnych programów do zarządzania projektem w technologiach informatycznych (w przypadku dużych projektów) Udostępnienie programów do zarządzania finansami projektu Od 2007 roku udostępnienie całościowego programu do zarządzania projektem (nazwa robocza Victoria - project manager ) Szkolenia i konsultacje w przedmiotowym zakresie Więcej na stronie 10 3

6 Rekrutacja pracowników na wszelkie stanowiska Firma Wektor Consulting przeprowadza rekrutacje i selekcje na stanowiska różnego szczebla, począwszy od pracowników fizycznych (selekcja podstawowa) poprzez stanowiska średniego szczebla (selekcja szczegółowa) do stanowisk kluczowych (selekcja zaawansowana). Wszystko po to by zoptymalizować wysiłki i nakłady poniesione w procesie rekrutacji i selekcji w stosunku do wagi stanowiska. Dysponujemy jedyną w regionie komputerową pracownią psychometryczną pozwalającą zdecydowanie przyspieszyć proces selekcji kandydatów. W celu obiektywizacji wyników badań standardowo stosujemy testy wydawane przez PTP (Polskie Towarzystwo Psychologiczne). W procesie rekrutacji oprócz własnej bazy danych (ponad 4000 osób) wykorzystujemy ogłoszenia w gazetach jak i mniej konwencjonalne metody (docieranie do studentów ostatniego roku, uruchamianie własnej siatki kontaktów, head hunting). Posiadamy zaawansowany portal internetowy umożliwiający rejestracje zarówno zgłoszeń pracodawców jak i rejestrację on-line osób poszukujących pracy adres portalu: Sporządzanie profilu kandydata: Na prośbę klienta sporządzamy profil kandydata: zarówno profil idealnej osoby na dane stanowisko (profil idealnego kandydata), jak i profile kandydatów uczestniczących w rekrutacji. Profil idealnego kandydata tworzony jest w oparciu o kompetencje potrzebne na danym stanowisku, cele i rolę pracownika w firmie, natomiast profil osoby starającej się o pracę to kompilacja wszystkich wiadomości jakie udało się zgromadzić podczas procesu rekrutacji (analiza CV, testy psychologiczne, informacje zebrane podczas rozmów, sprawdzanie referencji). Dzięki analizie profili unika się podstawowego błędu rekrutacji - wybrania dobrego kandydata nie spełniającego kryteriów konkretnego stanowiska pracy. Dobieranie zespołu: Celem realizacji zamierzeń biznesowych często niezbędne jest tworzenie zespołów projektowych lub poszerzenia już istniejących struktur. Dobieranie zespołu może polegać na stworzeniu grupy od podstaw lub na wyselekcjonowaniu jej spośród obecnych pracowników firmy. Stosowane przez nas metody optymalnego doboru członków zespołów pozwalają na lepsze poznanie osób aplikujących oraz ich funkcjonowania w grupie. Przeprowadzane badania pozwalają skonstruować prawidłowo funkcjonujący zespół bez narażania się na zbyt częste komplikacje w stosunkach międzyludzkich. Badaniom podlegają m.in. predyspozycje indywidualne, role społeczne i zachowania w grupie. Celem zapewnienia wynikom wysokiej wiarygodności badań stosujemy testy psychologiczne oraz tzw. assessment center czyli symulacje sytuacji i zadań jakie są codziennością dla pracownika danego szczebla. 4

7 Sporządzanie systemu ocen okresowych: Przygotowanie systemu ocen okresowych polega na bardzo dokładnym zdiagnozowaniu tego co chcemy oceniać. Badany jest zakres zadań na poszczególnych stanowiskach (karty obserwacji), ustalane kompetencje niezbędne do dobrego wywiązywania się z obowiązków i zadań. Po ustaleniu profilu kandydata (uwzględniającego niezbędne kompetencje i zakres zadań) szukamy najlepszych metod mierzących efektywność pracownika. W całym procesie uwzględniamy kulturę organizacją instytucji/firmy, co sprawia, że podobne stanowiska mogą być oceniane w nieco inny sposób w różnych instytucjach (indywidualne podejście do każdego klienta). Ocena potencjału zespołu: Suma potencjału każdej jednostki nie równa się potencjałowi jaki ma zespół. Oprócz badania słabych i mocnych stron jakie posiadają poszczególni pracownicy badamy również ich role w zespole i wzajemne interakcje. Pozwala to na określenie słabych jak i mocnych stron jakie posiada zespół. Sporządzamy charakterystykę sposobu działania zespołu, ról przejmowanych przez poszczególnych członków zespołu. Osiągamy to przeprowadzając testy, wywiad, badając osiągnięcia i zakres czynności na poszczególnych stanowiskach. Badanie preferencji zawodowych młodzieży: Wybór szkoły czy studiów to odwieczny problem dotykający zarówno młodzież, jak i ich rodziców. Trudno oczekiwać, że młoda osoba, często niepewna swojej wartości jak i zmienna w zainteresowaniach wie z całą pewnością co będzie dla niej najlepsze. Aby ocenić predyspozycje przeprowadzamy szereg testów psychologicznych (wydanych przez PTP oraz własnych) służących badaniu preferencji zawodowych i cech osobowościowych pod kątem przydatności do pracy, motywacji jak i zdolności młodego człowieka. Podobny problem mają absolwenci studiów. W ich przypadku wykształcenie nie koniecznie pokrywa się idealnie z umiejętnościami i talentami z tego względu na obiektywnych wynikach badań predyspozycji zawodowych powinno zależeć zarówno samemu absolwentowi jak i potencjalnemu pracodawcy. Sprawdzając przydatność osoby do danego zawodu/zawodów podajemy paletę możliwości wyboru przyszłej ścieżki zawodowej, która daje zwiększone prawdopodobieństwo sukcesu i satysfakcji zawodowej. 5

8 Praca tymczasowa Ostra konkurencja wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe zwiększanie elastyczności i redukcję kosztów. Stąd gwałtowny wzrost zainteresowania zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Uwzględniając tę tendencję, w strukturze firmy Wektor Consulting stworzyliśmy Agencję Pracy Tymczasowej. Co to jest praca tymczasowa? Praca tymczasowa to nowoczesne rozwiązanie dla firm, polegające na zatrudnieniu pracownika (lub pracowników) na czas określony - od kilku godzin do kilkunastu miesięcy, a nawet kilku lat. Zatrudnienie tymczasowe polega na wynajmowaniu pracowników od wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, jaką jest agencja pracy tymczasowej. Dlaczego zatrudnianie pracowników tymczasowych opłaca się pracodawcom? Pracownik tymczasowy pozostaje pracownikiem agencji bez względu na firmę, w której aktualnie pracuje. Dla pracodawcy oznacza to odciążenia od: Zobowiązań prawno-finansowych wobec pracowników (wynagradzanie, odprowadzanie podatku i składek ZUS) Spełniania warunków rozwiązania umowy o pracę (odprawy, okresy ochronne itp.) Tworzenia dodatkowych etatów w strukturze organizacyjnej firmy Przeprowadzania rekrutacji, naboru, weryfikacji, i rozliczeń pracowników Jakie korzyści wynikają z zatrudniania pracowników tymczasowych: Uelastycznienie zatrudnienia pozwalające na dostosowanie do realnych zapotrzebowań rynku Wzrost wydajności i efektywności pracy W dłuższej perspektywie obniżenie kosztów stałych Dostęp do pracowników doświadczonych i wykwalifikowanych Polepszenie płynności zatrudnienia W efekcie pracodawca otrzymuje nie tylko pracownika, ale także zupełnie nową jakość, korzystniejszą od dotychczas stosowanych form zatrudnienia (takich jak praca etatowa, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło). To powód, dla którego coraz więcej firm chętnie korzysta z usług Agencji Pracy Tymczasowej Wektor Consulting. Kiedy warto skorzystać z oferty pracowników tymczasowych? 6 Duża rotacja pracowników Absencja chorobowa pracowników etatowych Niedobór zatrudnienia w okresie urlopowym Przedłużający się wakat na określonym stanowisku Nagłe zamówienie z krótkim terminem realizacji Sezonowe usługi Konieczność ograniczenia kosztów zatrudnienia

9 Co zyskuje pracownik tymczasowy? Możliwość zdobycia doświadczenia, doskonalenia, rozwoju, a nierzadko tymczasowa praca jest tylko etapem, którego rezultatem jest przyjęcie pracownika na stałe. Jak zatrudnić pracownika tymczasowego? Wystarczy zgłosić się do Wektor Consulting, gdzie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i pomożemy znaleźć właściwego pracownika. Posiadamy szeroką bazę danych osób zainteresowanych podjęciem tymczasowej pracy, którą stale sprawdzamy i aktualizujemy. Prowadzimy weryfikację nadesłanych dokumentów, a nasi specjaliści (doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy) sprawdzają umiejętności i predyspozycje zawodowe. Zamówienie jesteśmy w stanie zrealizować w ciągu kilkudziesięciu godzin. 7

10 8 Szkolenia Firma Wektor Consulting specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W zakresie powyższych tematów posiadamy szerokie doświadczenie praktyczne zdobywane w setkach szkoleń oraz bazę metodologiczną w postaci autorskich programów szkoleń, w tym unikalnej metodologii dedykowanej specjalnie do całościowego zarządzania projektami. Możemy poszczycić się znakomitymi efektami dydaktycznymi. Uczestnicy naszych szkoleń podkreślają przede wszystkim praktyczny wymiar zdobywanej wiedzy i umiejętności, a także doskonałe przygotowanie merytoryczne prowadzących. W odpowiedzi na zapotrzebowanie! Naczelną zasadą, jaką kierujemy się oferując nasze szkolenia jest realna diagnoza potrzeb. Zanim zaproponujemy konkretne szkolenia zawsze sprawdzamy czy jest na nie zapotrzebowanie i jakie efekty przyniesie jego przeprowadzenie. Gwarantujemy, że program szkolenia będzie odpowiadał specyfice Państwa organizacji. Szkolenia z zarządzania projektami W oparciu o własne doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz wiedzę teoretyczną z tego zakresu (metodologia zarządzania projektami PRINCE2) proponujemy szkolenia z zakresu profesjonalnego zarządzania projektem. Wiedza uzyskana na naszych szkoleniach pozwoli w sposób spójny zaplanować projekt, przeprowadzić go oraz sprawdzić osiągnięte efekty (ewaluacja projektu). Dzięki uniwersalnej metodologii realizacji projektu, szkolimy zarówno z zakresu projektów miękkich dofinansowanych z Unii Europejskiej (szczegóły niżej) jak i z zakresu projektów biznesowych. Zarządzanie projektem z elementami metodyki PRINCE2 Zarządzanie zespołem projektowym Warsztaty budowy projektu - czyli jak zrobić dobry projekt Szkolenia kadr w zakresie zarządzania cyklem projektu (projekty europejskie) Na bazie autorskiej, kompleksowej metodologii stworzyliśmy cykl programów szkoleniowych dedykowanych specjalnie autorom projektów oraz zespołom realizującym projekty dofinansowane ze środków unijnych. W ramach cyklu oferujemy następujący przekrój szkoleń: Myślenie projektowe Opracowywanie projektu i wniosku

11 Zarządzanie projektem Zarządzanie finansami Monitoring i ewaluacja Audyt i zamykanie projektu Programy powstały na bazie doświadczeń z realizacji programów szkoleniowych organizowanych przez IMC Polska/WYG International na zlecenie MGiP (obecnie MPiPS) oraz doświadczeń w szkoleniach realizowanych dla Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy oraz PFRONu. Szkolenia z zakresu rozwoju zasobów ludzkich Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez Wektor Consulting na rynku pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego możemy zaproponować bardzo szeroką gamę szkoleń z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. Oferujemy między innymi szkolenia z tematyki: Zarządzanie organizacją i umiejętności menadżerskie Skuteczne motywowanie pracowników droga do sukcesu firmy Skuteczne i efektywne kierowanie oraz zarządzanie zespołem. Jak mieć zgrany zespół czyli rozwiązywanie konfliktów w pracy Nie otrzymujesz tego, na co zasługujesz tylko to, co wynegocjujesz jak sprawnie negocjować Budowanie autorytetu przywódcy czyli podstawa działania skutecznego managera Umiejętności osobiste Asertywność - skuteczna komunikacja interpersonalna Wpływ pozytywnego myślenia na rozwój firmy Jak pokonać stres skuteczne techniki walki ze stresem Podnoszenie efektywności pracy czyli zarządzanie czasem i energią Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów Szkolenia komputerowe (dysponujemy mobilną pracownią komputerową) Szkolenia językowe Marketing i sprzedaż Zaawansowane techniki sprzedaży Nie zniechęcić a zachęcić - profesjonalna obsługa klienta Produkt na rynku sprzedaż i promocja Telemarketer jak przekonać rozmówcę do swoich racji Efektywny marketing i public relations Szkolenia HR Proces skutecznej selekcji i rekrutacji pracowników Outplacement restrukturyzacja zatrudnienia Pierwszy krok na drodze do sukcesu odpowiedni dobór kadr Szkolenia często łączymy z konsultingiem w przedmiotowym zakresie. 9

12 Wsparcie projektów. Tworzenie wniosków o dofinansowanie projektu Pozyskiwanie środków unijnych oraz zarządzanie realizacją projektów jest jedną z głównych sfer działalności firmy Wektor Consulting. W jej ramach możemy wyodrębnić kilka obszarów specjalizacji: Opracowywanie projektów i wniosków Jesteśmy właścicielami unikalnej, kompleksowej metodologii służącej opracowywaniu projektów spójnych pod względem merytorycznym i formalnym. Metodologia ta jest obecnie opracowywana jako zintegrowany program komputerowy (na rynku pojawi się w drugim kwartale 2007). Program pozwoli w znakomity sposób usprawnić tworzenie i realizowanie projektów w nowym okresie programowania. W latach opracowaliśmy dla siebie i naszych klientów kilkadziesiąt projektów, z których niemal wszystkie pozytywnie przeszły oceną merytoryczną. Naszym szczególnym powodem do dumy jest cykl projektów społecznych skierowanych do kobiet pod wspólną nazwą Twoja Szansa. Projekt pilotażowy Twoja Szansa został niezwykle dobrze przyjęty przez Instytucję Wdrażającą i po kompleksowych kontrolach (Departament Wdrażania EFS; Urząd Kontroli Skarbowej) został wpisany do rejestru dobrych praktyk jako jedyny projekt z tego działania. Zarządzanie realizacją projektów W sposób zorganizowany i profesjonalny podchodzimy do najważniejszego etapu w cyklu życia projektu tj. zarządzania jego realizacją. Dzięki doświadczeniu zdobywanemu w projektach własnych oraz w projektach realizowanych dla naszych klientów, a także dzięki wiedzy teoretycznej (metodyka zarządzania projektami PRINCE2) udało nam się wypracować szereg narzędzi i procedur składających się na spójną metodologię zarządzania projektem współfinansowanym z EFSu. W ramach niniejszej metodologii oferujemy naszym klientom opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania projektem, w tym: Opracowanie Księgi Jakości i Procedur Opracowanie ewentualnych programów do zarządzania projektem w technologiach informatycznych (w przypadku dużych projektów) Udostępnienie programów do zarządzania finansami projektu Od 2007 roku udostępnienie całościowego programu do zarządzania projektem (nazwa robocza Victoria - project manager ) Szkolenia i konsultacje w przedmiotowym zakresie 10

13 Outsourcing w zakresie realizacji projektu Naszym klientom oferujemy możliwość przerzucenia ciężaru realizacji każdego elementu lub etapu projektów na naszą firmę. W szczególności zajmujemy się następującymi elementami: Zarządzanie jakością Zarządzanie finansami Zarządzanie procesem szkoleniowym/doradczym Podwykonawstwo szkoleń/doradztwa 11

14 12 NOTATKI

15

16 Zapraszamy do współpracy ul. Sienkiewicza 1 (budynek Papillon - III piętro, wejście od parkingu) Mielec Tel fax Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do zastrzeżony znak towarowy Office of Government Commerce użyto wyłącznie w celach informacyjnych

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. GŁÓWNE LOGO Polski HR S.A. skupia

Bardziej szczegółowo

POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES

POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem.

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Carnegie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Studia podyplomowe Zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014 menadżerskiej Materiał opracowany w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

zeszyt 4 Firma = pracownicy

zeszyt 4 Firma = pracownicy zeszyt 4 Firma = pracownicy odpowiedzialność rozwój zaangażowanie Spis treści Wprowadzenie 3 Strategia a Pracownicy 4 Odpowiedzialność 8 1. Rekrutacja 9 2. Warunki formalne zatrudnienia 16 3. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo