Instrukcja obsługi. Kamera IP GEMINI-520B-3 GEMINI GEMINI-522D-12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Kamera IP GEMINI-520B-3 GEMINI-522-43 GEMINI-522D-12"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Kamera IP GEMINI-520B-3 GEMINI GEMINI-522D-12 Instrukcja zawiera opis dla wersji oprogramowania kamery w języku angielskim. W przypadku menu w języku polskim, układ menu oraz rozmieszczenie poszczególnych funkcji są identyczne. UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu rejestratora. Szczegółowe dane techniczne dostępne są u dostawcy sprzętu. 1

2 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC i 93/68/EEC dotyczących przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych. Symbol ten informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. 2

3 Spis treści 1. Dostęp przez stronę Połączenie sieciowe Instalowanie komponentów Active-X Interfejs Podgląd na żywo Sterowanie PTZ Ustawienia systemowe Zarządzanie systemem - Maintenance Informacje o wersji urządzenia Logi systemowe Ustawienia fabryczne / Zapis ustawień do pliku AUTO MAINTANCE - Automatyczny restart Ustawienia Configuration management Ustawienia systemowe Ustawienia zapisu Konta użytkowników Ustawienia sieci Alarm, detekcja ruchu Obsługa alertów - ABNORMALITY Urządzenia peryferyjne - Pheripherals Wejścia/wyjścia alarmowe Pan/Tilt/Zoom Karta SD - Storage Informacja o karcie SD Zarządzanie przestrzenią pamięci Wyszukiwanie nagrań Konfiguracja alarmów Informacje o urządzeniu

4 1. Dostęp przez stronę www 1.1 Połączenie sieciowe Przed podłączeniem kamery do sieci należy skonfigurować sieć lub ustawienia sieciowe kamery. Domyślne dane logowania kamery: Adres IP: Użytkownik: admin Hasło: Instalowanie komponentów Active-X Po poprawny skonfigurowaniu połączenia sieciowego wpisać adres IP kamery w przeglądarce IE. Przy pierwszym połączeniu do kamery, zostanie wyświetlona informacja, aby zainstalować dodatek Active-X. Należy kliknąć na pasek i zainstalować dodatek. 4

5 Po poprawnym zainstalowaniu komponentów, zaloguj się do przeglądarki wprowadzając login i hasło. W przypadku przeglądarek IE 8 i wyższych poinformuje o niepodpisanym dodatku Active-X i zablokuje instalację. Aby zezwolić na instalację komponentu, należy zmienić ustawienia przeglądarki. Opcje Internetowe -> Zabezpieczenia - > Poziom niestandardowy: Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów Active-X niezaznaczonych jako bezpieczne do wykonywania Monituj Pobieranie niepodpisanych formantów Active-X Monituj 5

6 1.3 Interfejs WWW Opis interfejsu Nr Nazwa Opis 1 Wybór kamery (kanału video) Kliknij w wybraną kamerę, aby wyświetlić obraz video Open All (Live) Otwiera dostępne strumienie video Local Playback (Odtwórz) Odtwarzanie nagrań zapisanych 2 Przyciski funkcyjne lokalnie na komputerze Start Dialog Komunikacja audio (opcjonalnie, w zależności od rodzaju kamery) 3 Podgląd video Wyświetlanie obrazu video 6

7 4 Ustawienia wyświetlania / ścieżka do katalogu zapisu 5 Sterowanie PTZ 6 Pasek funkcyjny Konfiguracja, wyszukiwanie, alarm, wylogowanie. 1.4 Podgląd na żywo Po poprawnym zalogowaniu do interfejsu www należy wybrać żądany strumień video: Na pasku nad głównym oknem wyświetlane są aktualne parametry strumienia video: Poniżej głównego okna, po lewej stronie znajduje się pasek sterowania wyświetlaniem: Ustawienia jakości wyświetlania: high wysoka, low - niska. Tryb pełnoekranowy krawędzi lub oryginalne proporcje. Ustawienia wyświetlania proporcji ekranu: rozciągnięty do 7

8 W prawym dolnym rogu znajduje się pasek z przyciskami funkcyjnymi:. Enlarged (ZOOM CYFROWY) : Kliknij a następnie zaznacz obszar do powiększenia. Switch the display : Przełączanie trybu wyświetlania. Local video :Nagrywanie video do lokalnego katalogu. Capture :Przechwytywanie obrazu. Mute Control :Włączanie / wyłączanie audio (opcjonalnie). Close video :Zamykanie podglądu video. 8

9 1.5 Sterowanie PTZ Przed rozpoczęciem sterowaniem urządzeń PTZ, należy skonfigurować ustawienia komunikacji PTZ (punkt 1.6). Set Konfiguracja funkcji PTZ: Auto Scan Funkcja skanowania miedzy dwoma zdefiniowanymi punktami. Preset point Presety Auto Tour Pattern Funkcja wektora Funkcja trasy (Odtwarzanie zapisanego wzorca trasy) AUX Open Sterowanie zewnętrznym urządzeniem (opcjonalnie) LightWipers Sterowanie wycieraczkami kamery (opcjonalnie) 9

10 1.6 Ustawienia systemowe Wybierz z górnego paska funkcyjnego opcję CONFIG (KONFIGURACJA). 10

11 1.6.1 Zarządzanie systemem - Maintenance Informacje o wersji urządzenia Strona wyświetla informacje o konfiguracji sprzętowej urządzenia Logi systemowe 11

12 Aby wyświetlić dany typ operacji systemowych, należy wybrać odpowiednią opcję: Type: Wyszukaj :Wyszukiwanie według wybranego kryterium. Usuń :Usunięcie informacji z urządzenia. Archiwizuj :Archiwizacja zapisanych informacji Ustawienia fabryczne / Zapis ustawień do pliku 12

13 Opcja przywracania wybranych ustawień. Aby przywrócić wszystkie ustawienia, zaznacz opcję Select All (Wszystko). Eksport / Import ustawień AUTO MAINTANCE - Automatyczny restart Funkcja umożliwia ustawienie automatycznego restartu urządzenia w określony dzień tygodnia o wybranej godzinie.. Usuwanie starych plików informacji systemowych. 13

14 1.6.2 Ustawienia Configuration management Ustawienia video, sieciowe oraz alarmowe Ustawienia systemowe System time :Zmiana ustawień daty i casu lub synchronizacja z komputerem. Aby zapisać kliknij Save. Date Format :Format wyświetlanej daty. Date separator :Znak separatora daty. Time Format :Format wyświetlania czasu 12/24h. Language :Zmiana obsługiwanego języka. HDD Full :Nadpisywanie dysku po przepełnieniu. Pack Duration :Długość zapisywanych plików video. Video Standard :Standard kodowania video (CVBS). 14

15 Ustawienia zapisu Ustawienia podstawowe Channel :Nr kanału video. Channel name :Nazwa kanału Compression :Typ kompresji video. Audio/Video :Włączanie/wyłączanie sygnału audio i video. Resolution :Rozdzielczość. Frame rate :Ilość klatek na sekundę. Bit Rate Type : Typ transmisji VBR lub CBR. Quality :Jakość kompresji. Stream value :Szerokość strumienia. Color setting :Ustawienia kolorów. Cover area :Strefy prywatności. Time Display :Ustawienia pozycji wyświetlania daty i czasu. Channel Display :Ustawienia pozycji wyświetlania nazwy kanału.. 15

16 Ustawienia modułu kamery Day night switch :Wybór trybu pracy dzień/noc Kolor/Czarno-biały/Auto/EXT BLC :Kompensacja światła wstecznego BLC,HBLC. Wide dynamic :Szeroki zakres dynamiki. Shutter :Szybkość migawki. White Balance :Balans bieli Mirror :Odbicie lustrzane. Iris lens :Sterowanie obiektywami DC. Bringhtness :Jasność wyświetlanego obrazu video. Noise Reduction :Redukcja szumów. Sharpness :Wyostrzanie obrazu Picture Mode :Jakość wyświetlanie. 16

17 Harmonogram zapisu Channel : Wybierz kanał do skonfigurowania. Prerecord : Czas zapisu przed zdarzeniem (dla trybu detekcji ruchu i alarmu) 1 30s. Storage : Kliknij aby wybrać miejsce docelowe zapisu plików video. 17

18 Harmonogram umożliwia zapisanie maksymalnie 6 różnych trybów zapisu w ciągu dnia tygodnia: Aby zmienić konfigurację, kliknij w pole Set w harmonogramie: Regular zapis ciągły, MD Detekcja ruchu, Alarm zapis z funkcji alarmowych. All ustawienia dla wszystkich dni w tygodniu, Sun Niedziela, Mon Poniedziałek, Tue Wtorek, Wed Środa, Thu Czwartek, Fri piątek, Sat - Sobota 18

19 Konta użytkowników Add User:Dodawanie użytkownika, Modify User:Zmiana uprawnień użytkownika. Delete User:Usunięcie użytkownika. Modify Password:Zmiana hasła. Add Group:Dodawanie grupy. Modify Group:Zmiana uprawnień grupy. Delete Group:Usuwanie grupy. 19

20 Ustawienia sieci Ustawienia podstawowe Menu zawiera najważniejsze parametry konfiguracyjne.. 20

21 Ustawienia zaawansowane PPPOE W przypadku podłączenia kamery przez modem (sieć PPPoE) należy użyć tej opcji, wprowadzając dane od dostawcy łącza internetowego. DDNS Funkcja DDNS umożliwia podłączenie rejestratora do sieci ze zmiennym adresem IP. Kamera obsługuje serwisy DDNS: VSSIP, FNT, DVR88,

22 NTP Enable :Włączanie usługi synchronizacji daty i czasu. Server IP :IP serwera Port :port NTP Time Zone :Strefa czasowa Update Period :Interwał synchronizacji. 22

23 Porty Max Connection : Maksymalna ilość połączeń. Transfer : Tryb pracy transmisji strumienia video Port Config HTTP Port : Domyślnie 80. TCP Port : Domyślnie: UDP Port : Domyślnie UPnP Port Mapping : Funkcja automatycznego otwierania portów w ruterze, do którego jest podłączona kamera. RTSP : Strumieniowanie obrazu na żywo. 23

24 Usługa powiadomienia , wykorzystująca zewnętrzny serwer SMTP FTP Funkcja wysyłania nagrań lub zdjęć do zewnętrznego serwera FTP Alarm, detekcja ruchu Wejścia/wyjścia alarmowe 24

25 Alarm in :Numer wejścia alarmowego. Aby uaktywnić zaznacz pole " ". Type :Typ wejścia alarmowego: NO lub NC Peirod :Harmonogram pracy wejścia alarmowego: Anti-dither :System zapamiętuje tylko jedno zdarzenie w określonym czasie Abnormity :Funkcje wykonywane przy wykryciu alarmu 25

26 Alarm Out :Wyjście alarmowe Latch: Czas trwania alarmu Send Funkcja powiadomienia po wykryciu alarmu. Record Channel :Funkcja zapisu video po wykryciu alarmu 26

27 Detekcja Funkcje: Detekcji ruchu, utraty sygnału oraz zakrycia kamery. Detekcja ruchu Sensitivity :Ustawienia czułości detekcji ruchu (6 poziomów): highest najwyższa, lowest-najniższa Region : Ustawienia pola detekcji: 22 x 18. Period : Harmonogram pracy wejścia alarmowego. Abnormity :Funkcje wykonywane przy wykryciu alarmu. Record Channel :Funkcja zapisu video po wykryciu alarmu. PTZ Activation : Funkcje PTZ wykonywane po wykryciu alarmu. 27

28 Detekcja utraty sygnału Opis taki sam jak dla podrozdziału: Wejścia/wyjścia alarmowe Detekcja zasłonięcia kamery Opis taki sam jak dla podrozdziału: Wejścia/wyjścia alarmowe 28

29 Obsługa alertów - ABNORMALITY Event Type :Typ zdarzenia: No disk brak dysku lub dysk niewykryty, Disk no space brak miejsca na dysku: Threshold pozostała ilość wolnego miejsca, przy której ma zostać w ywołany alarm: Disk Error błąd dysku, Net Error błąd połączenia sieciowego. 29

30 1.6.3 Urządzenia peryferyjne - Pheripherals Wejścia/wyjścia alarmowe Wyjścia alarmowych mogą pracować w jednym z trzech trybów: Schedule :Praca według harmonogramu, Manual :Sterowanie ręczne, Stop :Wyjścia alarmowe wyłączone Nagrywanie - Record Tryby nagrywania. Schedule :Praca według harmonogramu, Manual :Sterowanie ręczne, Stop :Zapis wyłączony. 30

31 Pan/Tilt/Zoom Channel :Kanał video do sterowania PTZ Protocol :Rodzaj protokołu Address :Adres urządzenia PTZ Baudrate :Prędkość transmisji RS485, domyślnie 9600 kb/s. Data Bits :Bity dany, domyślnie 8. Stop Bits :Bit stopu, domyślnie 1. Parity :Parzystość transmisji, domyślnie brak bitu. 31

32 1.6.4 Karta SD - Storage Informacja o karcie SD Zarządzanie przestrzenią pamięci Format :Formatowanie karty SD. Jeśli zostanie wybrana opcja Format, system zapyta o potwierdzenie operacji formatowania. Podczas formatowania wszystkie dane zapisane na karcie zostaną utracone. Urządzenie posiada swój własny system plików. Read/Write :Tryb pracy dysku: odczyt/zapis, Read Only :Tryb pracy dysku: tylko odczyt, Redundant :Praca redundantna, Recover :Naprawa błędów dysku. 32

33 1.7 Wyszukiwanie nagrań Kliknij w górnym pasku funkcyjnym opcję SEARECH aby wyszukać nagrania. Wyszukiwanie nagrań Aby wyszukać żądane nagrania, zaznacz odpowiednie parametry, Type: typ nagrania: Record zapis ciągły Alarm zapis z alarmu, Motion zapis z detekcji, Local zapis lokalny na dysku. Parameter: Parametr wyszukiwania: Czas start, czas stop, nr kanału, Search: Kliknij, aby rozpocząć wyszukiwanie, Playback: Odtwarzanie, Download: Pobieranie nagrań na dysk, Open Local Record: Odtwarzanie lokalnych nagrań. 33

34 . 34

35 1.8 Konfiguracja alarmów Funkcja konfiguracji powiadomień alarmowych Funkcja powiadamia lokalnie o wykryciu alarmu: Event Type Rodzaj zdarzenia: Video loss utrata sygnału video, Motion Detect wykrycie ruchu, Disk Full przepełnienie dysku, Disk Error błąd zapisu na dysku, Video Mask zasłonięcie kamery, External Alarm zewnętrzne wejście alarmowe. Monitor Alarm aktywacja powiadomień alarmowych. Video Pop-up po wykryciu zdarzenia otwiera strumień video. Prompt po wykryciu zdarzenia otwiera okno powiadomień. Sound Pop-up po wykryciu zdarzenia odtwarza plik audio w formacie WAV. 35

36 1.9 Informacje o urządzeniu Wyświetlanie informacji o systemie. 36

Kamera IP z serii GEMINI-61x oraz GEMINI-62x

Kamera IP z serii GEMINI-61x oraz GEMINI-62x Instrukcja obsługi Kamera IP z serii GEMINI-61x oraz GEMINI-62x UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy o zachowanie instrukcji w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: PODSTAWOWE FUNKCJE

CZĘŚĆ PIERWSZA: PODSTAWOWE FUNKCJE Urządzenia serii DVR należą do grupy urządzeń monitorujących i są przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa. Rejesetratory cyfrowe serii PDR są znakomitymi systemami wykorzystywanymi do monitoringu. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4 Instrukcja Obsługi Spis Treści 1. Właściwości produktu... 4 2. Uzyskiwanie dostępu do kamery... 7 2.1 Dostez Przeglądarki Sieciowej... 7 2.2 Dostęp do Kamery z Internetu... 7 2.3 Regulacja Obrazu i Ostrości....

Bardziej szczegółowo

Kamery IP DIGITUS Plug&View

Kamery IP DIGITUS Plug&View Kamery IP DIGITUS Plug&View Instrukcja obsługi 1 Wstęp: Kamera serii IP Plug&View firmy DIGITUS zapewnia usługi w chmurze P2P, aby uniknąć skomplikowanej konfiguracji sieciowej podczas instalowania kamery.

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC

Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC Instrukcja obsługi IPCamera recorder program do konfiguracji kamer z pozycji komputera PC 1/52 Spis treści I. PRZEDMOWA... 4 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 A. WYMAGANIA MINIMALNE... 4 B. SUGEROWANY SPRZĘT...

Bardziej szczegółowo

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Dziękujemy za zakupienie tego projektora. Ten projektor posiada funkcje sieciowe, zapewniające poniższe główne cechy.

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1. Instrukcja obsługi Kamera IP 1 Instrukcja obsługi do kamer: V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

Bardziej szczegółowo

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo