Kamera IP z serii GEMINI-61x oraz GEMINI-62x

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kamera IP z serii GEMINI-61x oraz GEMINI-62x"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Kamera IP z serii GEMINI-61x oraz GEMINI-62x UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu rejestratora. Szczegółowe dane techniczne dostępne są u dostawcy sprzętu. 1

2 1. Interfejs logowania Otwórz okno przeglądarki Internet Explorer a następnie wprowadź adres IP kamery: Ustawienia domyślne: IP: Użytkownik: admin Hasło: brak hasła Przy pierwszym wyświetleniu kamery z danego IP system poprosi o zainstalowanie kontrolek Active-X. Kliknij Next aby zatwierdzić instalację. 2

3 2. Podgląd obrazu na żywo 2.1 Załączanie/wyłączanie obrazu na żywo Kliknij aby otworzyć wszystkie pod strumienie Kliknij aby otworzyć wszystkie dostępne strumienie główne Załączanie wybranego kanału/strumienia Kliknij aby otworzyć pojedynczy strumień 2.2 Podgląd w trybie pełnoekranowym Kliknij ikonę, znajdującą się w prawym dolnym rogu, aby wyświetlić w trybie pełnoekranowym. Aby wyłączyć tryb pełnego ekranu naciśnij ESC 2.3 Zoom cyfrowy Aby powiększyć cyfrowo wyświetlany obszar, użyj rolki myszki. 3

4 2.4 Sterowanie PTZ Sterowanie PTZ: do sterowania ruchem kamery dostępnych jest 8 przycisków oraz przycisk AUTO do uruchamiania funkcji automatycznych tras Zoom in/out: zwiększanie/zmniejszanie (kąta widzenia/powiększenia obrazu) Focus: regulacja ostrości Aperture: regulacja przysłony Speed: regulacja szybkości sterowania kamerą Ustawienia parametrów wyświetlania: Bright: regulacja jasności obrazu wideo Contrast: regulacja kontrastu Saturation: regulacja nasycenia kolorów Hue: ustawienia kolorów (tryb NTSC) przycisk przywracania ustawień domyślnych. Ustawianie presetów: Ustaw pozycje kamery w wybrane miejsce, wprowadź numer presetu, a następnie kliknij w pole oznaczone rysunkiem w celu zapisu presetu. Uruchomienie presetu: Wprowadź numer presetu a następnie kliknij pole. Cruise: (Wektor, autopatrol): Funkcja wykonuje listę presetów zdefiniowanych w następnym podmenu. Wprowadź numer wektora a następnie kliknij w pole edytowania:. Aby uruchomić trasę kliknij w pole. Aby usunąć wektor kliknij w pole. 4

5 INTERKOM ZRZUT OBRAZU PEŁNY EKRAN ZATRZYMAJ WSZYSTKO DŹWIĘK Interkom: Kliknij, aby włączyć dwukierunkową transmisję audio, Zrzut obrazu: Kliknij, aby wykonać zrzut pojedynczej klatki wideo, Pełny ekran: kliknij aby wyświetlić wybrany kanał wideo w trybie pełnoekranowym, Zatrzymaj wszystko: Zamknij podgląd wszystkich kamer Dźwięk: włącz/wyłącz dźwięk Informacja: znak X przy ikonie oznacza wyłączoną funkcję 5

6 3. Zarządzanie plikami Aby uzyskać dostęp do menu przeglądania plików wideo, kliknij w przycisk File znajdujący się na górnym pasku: 3.1 Wyszukiwanie Aby wyszukać żądany plik wideo, wybierz zakres dni wyszukiwania i kliknij w pole. Informacja: Opis zmiany ścieżek zapisu opisany jest w dalszej części. 6

7 3.2 Odtwarzanie zapisanych nagrań Kliknij na wybraną ścieżkę, aby wyszukać nagrania z określonej lokalizacji: start 3.3 Panel odtwarzacza Aby odtworzyć zapisane pliki, kliknij dwukrotnie na dany plik: stop Wolne odtw. Szybkie odtwarzanie stopklatka zrzut klatki Szybkość odtwarzania dźwięk 7

8 4. Ustawienia Aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji, kliknij w przycisk Config znajdujący się na górnym pasku: 4.1 Konfiguracja sprzętowa Wybierz odpowiednie podmenu, aby przejść do ustawień: 8

9 4.1.1 Informacje o urządzeniu RS232 Ustawienia portu RS Dekoder wideo Ustawienia parametrów strumienia wideo 9

10 4.1.4 Ustawienia czasu letniego 4.2 Kanał wideo Ustawienia wyświetlania 1) Channel: numer kanału wideo, 2) Name: nazwa kanału wideo, 3) Time Format: format wyświetlania czasu, 4) Date Format: format wyświetlania daty, 5) Wideo format: standard wideo NTSC/PAL, 6) Brightness: jasność, 7) Contrast: kontrast, 8) Saturation: nasycenie kolorów, 9) Chroma: chrominancja, 10) OSD location: Położenie menu OSD, 11) Copy: kopiowanie ustawień dla innych kanałów 10

11 4.2.2 Parametry strumienia wideo 1) Channel No: numer kanału wideo, 2) Encoding type: wybór strumienia do konfiguracji, 3) Stream type: typ strumienia wideo, 4) Resolution: rozdzielczość, 5) Bitrate type: regulacja przepływności: CBR - stała/vbr zmienna, 6) Max bitrate: maksymalna przepływność, 7) Frame rate: odświeżanie obrazu, 8) Video quality: jakość sygnału wideo, 11

12 4.2.3 Funkcje modułu kamery 1) Current channel: bieżący kanał wideo, Day/night auto switch: 2) Choice: konfiguracja funkcji dzień/noc. Dla kamer bez oświetlacza IR domyślnie włączony jest tryb auto, dla kamer z oświetlaczem IR włączony jest tryb external, 3)Switching time: opóźnienie przełączania, 4)Day/Night threshold: próg przełączania do trybu noc, 5)Night/Day threshold: próg przełączania do trybu dzień, 6)Picture quality mode: jakość obrazu, 7)Mirror: odbicie lustrzane, 8)Wide dynamic: szeroki zakres dynamiki, 9)3D time domain: redukcja szumów, 10)Sharpness: wyostrzenie obrazu, 11)Gain mode: low, medium and high, 12)Shutter: ustawienia migawki, 12

13 4.2.4 Harmonogram nagrywania 1) Channel No.: nr kanału wideo, 2) Enable: włączanie/wyłączanie, 3) All day: zaznacz aby włączyć zapis przez cały dzień, 4) Week: zaznacz aby włączyć zapis przez cały tydzień, 5) Week copy: kopiowanie ustawień z całego tygodnia, 6) Pre-record: czas zapisu przed zdarzeniem, 7) Post-record: czas zapisu po zdarzeniu, 8) Copy: kopiowanie ustawień dla innych kanałów wideo. 13

14 4.2.5 Detekcja ruchu Arm schedule: Harmonogram Rejestrator umożliwia ustawienie 8 sekcji załączania czasowego. Drawing: zaznaczanie strefy detekcji, Clear: czyszczenie narysowanej strefy detekcji, Sensitivity: ustawianie czułości strefy detekcji. 14

15 Linkage: Typ reakcji po wykryciu detekcji ruchu Alarm on monitor: wyświetlanie informacji o alarmie na monitorze, Audio warning: sygnalizacja dźwiękiem, Upload to center: wysyłanie informacji o alarmie do rejestratora, linkage: wysyłanie informacji o alarmie poprzez pocztę , Trigger alarm output: wyzwalanie wyjść alarmowych. 4.3 Sieć Ustawienia sieciowe 1) NIC type: tryb pracy karty sieciowej, 2) IP address: Adres IP, 3) DHCP: automatyczne pobieranie ustawień sieciowych z rutera (klient DHCP), 4) Device port: port danych, 5) Subnet mask: maska podsieci, 6) Default gateway: domyślna brama, 7) MAC: wyświetlanie adresu MAC, 8) HTTP port No: numer portu http, (domyślnie 80), 9) Multicast: adres multicast. 10) "DNS server adr 1": pierwszy adres serwera DNS, 11) DNS server Adr 2: drugi adres serwera DNS, 12) Alarm host IP: adres IP powiadomienia, 13) "Alarm host port": port IP powiadomienia, 14) "Enable PPPOE" : załączanie protokołu PPPoE. Input PPPOE user name: użytkownik, Input device dynamic address: adres IP Input PPPOE password: hasło Confirm password: potwierdź hasło 15

16 4.3.2 Ustawienia DDNS 1) Select Type: serwer DDNS 2) Server Name, for example, member.3322.org 3) Port No: numer portu, 4) Username: użytkownik, 5) Password: hasło, 6) Confirm password: powtórz hasło, Protokół NTP Funkcja automatycznej aktualizacji daty i czasu. 1) Enable NTP: załączanie automatycznej aktualizacji czasu, 2) Server Address: adres serwera czasu, 3) NTP port: tylko obsługa protokołu TCP/SNTP. Domyślnie: 123, 4) Synchronize every: częstotliwość synchronizacji, 5) Select time zone: strefa czasowa, 6) GMT: przesunięcie czasu. 16

17 4.3.4 Ustawienia powiadomienia Dane poczty wychodzącej: address: Adres poczty wychodzącej, Password: Hasło poczty wychodzącej, Confirm password: Hasło poczty wychodzącej, Attachment: zrzut zdjęcia jako załącznik, Identity verification: autoryzacja Powiadamiane adresy Ustawienia poczty wychodzącej: Sending interval: czas odstępu między wysyłanymi wiadomościami, SMTP server: adres serwera SMTP, POP3 server: adres serwera POP3, SMTP port: port serwera SMTP, 17

18 4.4 Alarmy Wejścia alarmowe 1) Alarm Input: numer wejścia alarmowego, 2) Alarm Handle: uzbrajanie alarmu, 3) Arm schedule: harmonogram uzbrajania, 4) Trig Mode: typ alarmu, 5) PTZ linkage: funkcja PTZ 18

19 4.4.2 Wyjścia alarmowe 1) Alarm Output: numer wyjścia alarmowego, 2) Delay: opóźnienie alarmu, 3) Alarm schedule: harmonogram uzbrajania wyjścia, 4) Work copy: kopiuj ustawienia dla innego wyjścia, Zdarzenia systemowe Funkcja powiadamiania o zdarzeniach (wyjątkach) systemowych: HDD Full dysk pełny, HDD Fault błąd dysku, Network broken błąd sieci, IP address conflict konflikt adresów IP, Illegal Access niedozwolony dostęp do rejestratora, Video Signal Exception zdarzenia wideo. Po wykryciu wybranego zdarzenia, urządzenie wykonuje wybraną funkcję alarmową: Alarm on monitor: wyświetlanie informacji o alarmie na monitorze, Audio warning: sygnalizacja dźwiękiem, Upload to center: wysyłanie informacji o alarmie do rejestratora, Trigger alarm output: wyzwalanie wyjść alarmowych, 1: wyjście alarmowe nr 1 19

20 4.5 Użytkownicy systemu Zarządzanie kontami Admin: konto administratora systemu (domyślne) Kliknij w pole [Add User] aby dodać nowego użytkownika: Aby zmienić prawa dostępu, kliknij w pole [Rights] Aby usunąć użytkownika kliknij w pole [Delete] Użytkownicy zalogowani do systemu 20

21 4.6 Zarządzanie systemem Aktualizacja oprogramowania Wybierz plik aktualizacji [Browse] a następnie zatwierdź przyciskiem [Update] Automatyczny restart Maintenance Mode: wybierz dzień restartowania, Maintenance Time: godzina, o której ma nastąpić restart, Informacja o strumieniu Dysk HDD Informacja o pojemności dysku. 21

22 4.6.5 Przywracanie ustawień domyślnych. Import/eksport ustawień Export: eksport ustawień, Import: import ustawień, Restore: przywrócenie ustawień domyślnych, Reboot: restart systemu, Ustawienia lokalne Auto stream: automatyczne podłączanie się do strumienia wideo, Window mode: tryb wyświetlania (dopasowanie, 4:3, 16:9) Preview capture: scieżka dostępu do pliku zrzutów, Playback capture: ścieżka dostępu do nagrań wideo, Backup capture: ściezka dostępu do plików archiwum, File capture: ścieżka dostępu do plików. 22

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

ICIR-1002H ICVR-1002H

ICIR-1002H ICVR-1002H SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI HIR-252N MEGAPIKSELOWE HIR-252H KAMERY IP W WANDALOODPORNYCH OBUDOWACH IP66 Z WBUDOWANYM PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI Kolorowa kamera w kopułowej

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: PODSTAWOWE FUNKCJE

CZĘŚĆ PIERWSZA: PODSTAWOWE FUNKCJE Urządzenia serii DVR należą do grupy urządzeń monitorujących i są przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa. Rejesetratory cyfrowe serii PDR są znakomitymi systemami wykorzystywanymi do monitoringu. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1. Instrukcja obsługi Kamera IP 1 Instrukcja obsługi do kamer: V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator - FDS401L

Cyfrowy rejestrator - FDS401L Cyfrowy rejestrator - FDS401L Instrukcja Serwisowa ul.gen.j.sowińskiego 68, 70-236 Szczecin tel. +48 091 452 40 51 fax +48 091 452 40 52 wersja firmware: 1.1.1 ostatnia edycja: Maj 2009 tłumaczenie Polska

Bardziej szczegółowo

WWW klient DVR klient Aplikacja CMS

WWW klient DVR klient Aplikacja CMS Instrukcja obsługi i instalacji oprogramowania sieciowego: WWW klient DVR klient Aplikacja CMS dla rejestratorów VODVR 7004B VODVR 7108 / 7116 VODVR 8616 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4 Instrukcja Obsługi Spis Treści 1. Właściwości produktu... 4 2. Uzyskiwanie dostępu do kamery... 7 2.1 Dostez Przeglądarki Sieciowej... 7 2.2 Dostęp do Kamery z Internetu... 7 2.3 Regulacja Obrazu i Ostrości....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M

Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M Instrukcja obsługi Kamery IP standardowe / megapikselowe: VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery naleŝy wnikliwie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD

Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Grandstream Networks, Inc. GXV3615WP_HD Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Wersja Firmware 1.0.1.68 www.grandstream.com http://esupport.grandstream.com SPIS TREŚCI Instrukcja Obsługi GXV3615WP_HD Zawartość

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

System Zdalnego Monitorowania

System Zdalnego Monitorowania ROZDZIAŁ 5 System Zdalnego Monitorowania System jest dostarczany wraz z trzema aplikacjami do zdalnego monitorowania. Są to: Remote View System IP Multicast System Center System Remote View Remote View

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CYFROWY REJESTRATOR VTV-XS-9116 Program Zdalnego Monitorowania INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się uważnie z Instrukcją Użytkownika i zachować

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo