Kamery IP. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kamery IP. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Kamery IP Instrukcja obsługi V1.0 Przed uruchomieniem urządzenia uprasza się o uważne przeczytanie instrukcji. Informacje są prawidłowe w momencie utworzenia instrukcji ( ), jednak mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

2 ROZDZIAŁ PIERWSZY - LOGOWANIE DO KAMERY 1. Podłącz komputer PC do sieci lokalnej 2. Podłącz port LAN kamery do sieci lokalnej 3. Podłącz złącze zasilania do kamery 4. Podłącz zasilacz do sieci 230 V 5. Sprawdź status diod kamery, na złączu RJ Wpisz domyślny adres IP kamery ( ) do przeglądarki Internet Explorer komputer, który łączy się z kamerą musi należeć do tej samej grupu adresowej np Domyślny login i hasło kamery to admin.

3 1.1 Ustawienia ActiveX Przed logowaniem do kamery za pomocą przeglądarki Internet Explorer należy najpierw ustawić zabezpieczenia dotyczące ActiveX. Aby je dostosować należy wejść w Panel Sterowania -> Opcje internetowe ->Zabezpieczenia -> Poziom niestandardowy Następnie wszystkie zakładki dotycżace AciveX należy ustawić w pozycji monituj lub włącz:

4 1.2 Logowanie przez przeglądarkę www. Aby zalogować się do urządzenia, należy w polu przeznaczonym do wpisania adresu strony wpisać IP kamery (adres fabryczny kamer to ) i nacisnąć ENTER. Kamery z firmware InviewBee_Sunell_v1.6_build044013_040 lub starszym obsługują jedynie przeglądarkę Internet Explorer, nowsze wersje FW dostępne do pobrania z działu download firmy Dipol, zapewniają już obsługę przeglądarek wspierających technologię flash jak np. Opera, Firefox, Google Chrome czy Safari. Po nawiązaniu połączenia pojawi się okno logowania oraz wybór języka. Należy wybrać język polski oraz wpisać jako login i hasło: admin. Rozdział Drugi - Konfiguracja 2.1 Podgląd obrazu Po prawidłowym zalogowaniu pojawia się widok obrazu z kamery, po dwukrotnym kliknięciu prawym przyciskiem na obrazie przełącza się w tryb pełnego ekranu. W module Ustawienia Wideo wyświetlane są informacje dotyczące aktualnego strumienia obrazu, przepływności oraz jakości obrazu. Jeżeli kamera posiada opcję PTZ można nią sterować za pomocą strzałek w module sterowanie PTZ oraz definiować presety oraz ścieżki patrolowe. W każdym momencie można

5 wyłączyć transmisję audio-wideo za pomocą przycisków w menu Sterowanie wideo. 2.2 Dane Urządzenia W zakładce dane urządzenia przedstawione są informacje dotyczące konfiguracji sprzętowej oraz programowej kamery. Dzięki tej zakładce można się m.in. dowiedzieć jaka wersja firmware'u jest aktualnie wgrana oraz ile wejść/wyjść alarmowych posiada urządzenie.

6 2.3 Konfiguracja strumienia ID Strumienia - każda kamera posiada możliwość zdefiniowania trzech różnych strumieni wideo. Pozwala to na utworzenie strumienia wysokiej jakości do nagrywania oraz niskiej jakości do podglądu do zdalnego podglądu np. przez internet. Nazwa nazwa lokalizacji lub obszaru, który obserwuje Typ kodowania Wideo : Profil Podstawowy Baseline Profile Głównie dla aplikacji o najniższym wykorzystaniu kodera, ten profil wykorzystywany jest przede wszystkim do wideokonferencji oraz urządzeń i aplikacji przenośnych. Profil Główny Main Profile Przeznaczony dla aplikacji o średnim wykorzystaniu kodera podgląd w sieci lokalnej. Profil Wysoki High Profile Głównie wykorzystywany dla klientów przekazów o wysokiej rozdzielczości. Skuteczniejszy od Main Profile, ponieważ jest w stanie w pełni skorzystać z rozdzielczości 280x720p oraz 1920x1080i. Typ kodowania Audio: G711_ALAW kompresja oparta o kodek G.711 audio najczęściej stosowana w europejskich systemach audio-wideo G711_ALAW - kompresja oparta o kodek G.711 audio najczęściej stosowana w amerykańskich systemach audio-wideo Rozdzielczość w zależności od modelu dostępne są następujące warianty 1920x1080/ 1280x720/ 640x360 Częstotliwość wyświetlania (fps) - ilość klatek obrazu wyświetlanyc w ciągu jednej sekundy (1-25) Interwał klatek Gł. - czasowy przedział czasu (1/2/3 s) pomiędzy ramkami I. Dla wyższego bitrate'u oraz lepszego dostosowania do zmian w obrazie powinien być ustawiony krótszy odstęp. Optymalnym ustawieniem jest domyślna wartość 2s. Przepływność : VBR zmienny bitrate (strumień wideo jest transmitowany na zmiennym poziomie) CBR stały bitrate (strumień wideo jest transmitowany na stałym poziomie)

7 Jakość regulowany zakres od 1 do 9. Dostosowuje jakość wyświetlanego obrazu. 2.4 Mapowanie routera Jeżeli kamera znajduje się za routerem mapowanie routera umożliwia podgląd obrazu przez internet. Adres Routera zewnętrzny adres WAN, kamera dopuszcza wpisywanie adresu w postaci domeny np. przy zmiennym IP. Port Obsługi Mapowania port mapowania domyślnie jest to 3001 lecz może być on zmieniony na inną wartość np Konfiguracja urządzenia Sieć lokalna Urządzenie uzyskuje adres IP automatycznie jeżeli kamery podłączone są do routera z funkcją DHCP konfiguracja IP nastąpi samoczynnie. Urządzenie używa następującego adresu IP ręczna wpisanie konfiguracji sieciowej Protokół IP adresacja IPv4 lub IPv6

8 2.5.2 Porty Urządzenia

9 Port sterowania - domyślnie jest to port służy m.in. do sterowania PTZ kamerą Port HTTP domyślny port przeglądarki internetowej, za jego pomocą możliwe jest połączenie www z kamerą. Przy zmianie na inny, w przeglądarce po adresie IP należy podać numer portu np. Port RTSP - używany jest do transmisji strumienia audio-wideo Sieć ADSL Adres IP - po podłączeniu skonfigurowanego modemu na stronie pojawi się adres WAN Multicast Multicast to sposób dystrybucji informacji, dla którego liczba odbiorców może być dowolna. Odbiorcy są widziani dla nadawcy jako pojedynczy grupowy odbiorca (host group) dostępny pod jednym adresem dla danej grupy multikastowej.

10 2.5.5 Kamera Nazwa kanału - nazwa jest wyświetlana w czasie rzeczywistym Video System umożliwia zmianę systemu PAL/NTSC Surce resolution umożliwia zmianę domyślnej rozdzielczości wyświetlanego obrazu Data i czas Umożliwia ręczną zmianę czasu lub synchronizację z komputerem PC. Aby zapewnić automatyczną

11 synchronizację należy wpisać adres oraz port serwera NTP Ustawienia OSD Umożliwia umieszczenie informacji wplecionych w obraz jak np. nazwa, numer kanału, nazwa kanału, aktualny czas lub autorski opis użytkownika Ustawienia mikrofonu Opcja umożliwia włączenie/wyłączenie wbudowanego mikrofonu lub zewnętrznego, podpiętego pod kamerę. Dźwięk z pochodzący z mikrofonu słyszalny jest w głośnikach komputerowych za pomocą przeglądarki internetowej lub oprogramowania do nagrywania obrazu.

12 2.5.9 Dome PTZ Kamery szybkoobrotowe posiadają możliwość ustawienia adresu PTZ kamery Usługi systemowe Usługa serwer FTP oraz Serwer Telnet muszą być zaznaczone aby wykonać procedurę uaktualnirnia firmware'u oraz zdalnej diagnostyki urządzenia. O ile to możliwe obie pozycje powinny być odznaczone.

13 Konfiguracja systemu Wybór języka OSD oraz powiadomień owych o alarmach.

14 2.6 Urządzenia zewnętrzne PTZ Do kamery można podłączyć zewnętrzne urządzenia sterujące PTZ za pomocą portu szeregowego RS-485. Umożliwia to sterowanie, w pionie, poziomie, rotację oraz zoomowanie kamer PTZ. Aby komunikacja odbywała się poprawnie dane w pulpicie sterującym takie jak prędkość transmisji, bity danych, bity stopu oraz kontrola parzystości muszą być ustawione analogicznie jak w kamerze.

15 2.6.2 Kasy Funkcja umożliwia wplecenie w obraz wideo aktualnie skanowanych produktów. Nazwy z cenami wyświetlane są jako OSD kamery, umożliwiając późniejszą weryfikację wydanego towaru. Aby uruchomić powyższą funkcję należy dokupić urządzenie konwertujące dane z kasy fiskalnej do kamery. 2.7 Konfiguracja alarmów Konfiguracja alarmów uwzględniająca konfigurację wejść/wyjść, ostrzeżenie o przepełnieniu dysku oraz detekcję ruchu Konfiguracja parametrów wejść/wyjść. Wejście alarmowe: Aby skorzystać z wejścia alarmowego, należy podać jego numer oraz wybrać jego stan niski lub wysoki, który będzie uruchamiał procedurę alarmową. Wejście alarmowe: Aby skorzystać z wejścia alarmowego, należy podać jego numer oraz wybrać jego stan niski lub wysoki, który będzie uruchamiał procedurę alarmową.

16 2.7.2 Konfiguracja alarmów dyskowych

17 Kamera posiada alarmowanie o przepełnieniu dysku oraz błędów zapisu Konfiguracja zdarzeń Po aktywacji wejścia alarmowego jest możliwość uruchomienia wyjścia alarmowego, skierowanie kamery PTZ w odpowiednie miejsce lub włączenie trasy patrolowej. Akcje alarmowe można skonfigurować tak aby działały w określonych dniach tygodnia w wyznaczonych przez użytkownika godzinach. Pozwala to na indywidualne dopasowanie systemu do warunków pracy panujących w monitorowanym obiekcie.

18 2.7.4 Konfiguracja detekcji ruchu Aby ustawić nagrywanie z detekcji ruchu należy: Zaznaczyć opcję Włącz detekcję W harmonogramie wybrać odpowiednie dni tygonia oraz przedziały czasowe kiedy ruch ma być wykrywany Za pomocą kursora zaznaczyć obszar (lewym przyciskiem myszy), który ma być analizowany pod kątem ruchu. Aby usunąć obszar detekcji należy na niego kliknąć prawym przyciskiem myszy. Jeżeli zostanie wykryty alarm kamera może aktywować wyjście alarmowe lub ruch kamery PTZ np. Przemieszczenie do określonego presetu lub uruchomienie trasy patrolowej

19 2.8 Nagrywanie lokalne Obraz może być nagrywany bezpośrednio na karcie SD, serwerze NAS lub FTP. Konfiguracja lokalnego nagrywania eliminuje konieczność zakupu rejestratorów NVR do archiwizacji materiałów wideo Polityka nagrywania Po wyborze ID kamery można wybrać nagrywanie ciągłe 7dni w tygodniu lub harmonogramowe z wyborem dni tygodnia i przedziałów czasowych. Jeżeli zostały skonfigurowane zdarzenia alarmowe, zapis może się odbywać przez aktywację wejścia alarmowego lub detekcję ruchu z określonym czasem pre i post alarmu. Aby zachować obraz przez określoną ilość dni, do wyboru są trzy oddzielne strumienie o różnych parametrach nagrywania obrazu, które w każdej chwili użytkownik może zmienić. Dodatkowo istnieje możliwość zapisu audio zsynchronizowanego z wideo dające pełną ilość informacji o zaistniałych sytuacjach alarmowych. Zapis na karcie, serwerze NAS czy FTP może być prowadzony przez określoną liczbę dni lub cyklicznie nadpisywany przez nowsze obrazy.

20

21 2.8.2 Miejsce nagrywania Kamera umożliwia nagrywanie lokalne obrazu na karcie SD, serwerze FTP lub NAS. Karta SD: Aby uruchomić zapis na karcie należy wybierać z rozwijalnego menu SD1 i kliknąć zmień. Pojawi się nowe menu gdzie należy włączyć obsługę karty, wybrać system plików a następnie ją sformatować. Po zakończeniu powyższych kroków należy kliknąć przycisk OK.

22 Serwer NAS: Aby uruchomić zapis serwerze NAS należy wybierać z rozwijalnego menu // i kliknąć zmień. Po wyborze adresu IP, ścieżki dostępu, konta użytkownika, hasła, systemu plików możliwe jest połączenie, i zapis materiałów wideo. Serwer FTP: Aby uruchomić zapis serwerze FTP należy wybierać z rozwijalnego menu ftp i kliknąć zmień. Po wyborze adresu IP, portu, konta użytkownika, hasła, systemu plików, możliwe jest połączenie, i zapis materiałów wideo. Domyślnie serwery FTP używają portu 21, który w razie potrzeby oczywiście można zmienić na inny.

23 2.9 Ustawienia masek prywatności Za pomocą tej opcji można ustawić zakrycie obrazu w miejscach które nie powinny być widziane przez operatora systemu jak np. okna w prywatnych domach. Całkowity obszar pojedynczej maski nie może przekraczać 8% całkowitej powierzchni okna obrazu. Maksymalnie można utworzyć 5 masek prywatności.

24 2.10 Usługa sieciowa NTP NTP: Cyzli Network Time Protocol - umożliwia automatyczną zmianę czasu. Alternatywą jest ręczna synchronizacja z komputerem lub ręczna zmiana PPPoE Kamera umożliwia połączenie przez PPPoE WAN. Aby kamera mogła korzystać z dynamicznego zmiennego adresu IP należy podać nazwę użytkownika i hasło. Aby móc skorzystać z PPPoE należy

25 mieć modem ADSL DDNS W przypadku gdy kamera podłączona jest do łącza ADSL zewnętrzne adresy IP są ustawicznie zmieniane, uniemożliwiając zdalne połączenie z urządzeniem przez internet. Aby rozwiązać problem należy skonfigurować zakładkę DDNS korzystając z usług takich providerów jak 3322 lub DynDns. Aby to zrobić należy wcześniej skonfigurować konto na stronie usługodawcy, a następnie wpisać takie dane jak nazwa domeny, login i hasło w oknie konfiguracyjnym kamery. Po wykonaniu powyższych kroków, z kamerą można się połączyć za pomocą domeny DynDns lub Centrum alarmów Centrum alarmów: w momencie gdy uruchomiony jest alarm, zdarzenie wysyłane jest do powiadomienie do centrum jako adres IP.

26 SMTP Po skonfigurowaniu konta SMTP czyli podaniu adresu serwera, loginu, hasła oraz portu, kamera wysyła zdjęcia w formacie JPG w wypadku detekcji ruchu lub aktywacji wejścia alarmowego na zadeklarowaną skrzynkę pocztową.

27 2.12 Menadżer Uprawnień Ustawienia grup użytkowników W oknie konfiguratora można dodawać nowe grupy wraz z określonymi uprawnieniami pozwalające na ścisłą kontrolę operatorów Ustawienia użytkowników Zakładka pozwala na dodawanie, usuwanie użytkowników i dopisywanie ich do określonych grup uprawnień. Możliwe jest logowanie wielu użytkowników do tej same kamery.

28 2.13 Protokół Informacje o protokole Rejestratory do których podłączana jest kamera muszą wspierać protokół ONVIV w wersji 1.01 lub Kamery Sunell wspierają oba standardy Bezpieczeństwo Zakładka bezpieczeństwo umożliwia weryfikację użytkownika w celu, zwiększenia standardu bezpieczeństwa transmisji danych.

29 2.13 Restart urządzenia Umożliwia ponowne uruchomienie urządzenia, które jest niezbędne w wypadku zmiany niektórych parametrów Ustawienia fabryczne Przywracanie domyślnych ustawień konfiguracji urządzenia

30 Rozdział trzeci - Instalacja oprogramowania Oprogramowanie NVMS do konfiguracji kamery oraz rejestracji obrazu na dysku twardym, znajduje się na płycie CD dołączonej do zestawu. Po instalacji oprogramowania kamery zostaną automatycznie wyszukane. Dwukrotne kliknięcie ikony z wyszukaną kamerą powoduje pojawienie się okna z zapytaniem o login i hasło kamery (domyślnie login: admin hasło: admin ), a następnie wyświetlenie obrazu w oknie oprogramowania.

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1 System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika Wersja 6.20.1 Spis treści Program System Zarządzania INTROX 1 Opis produktu... 4 1.1 Opis programu... 4 1.2 Główne funkcje programu... 4 2.Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO EV-8604 Janex Int. 02.07.2013 1 Środki ostrożności OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji rejestratorów cyfrowych renomowanej firmy: Model: HB7104X3-LC HB7104X3-LH HB7108X3-LC HB7116X3-LH HB7016X3-LH Str.1 Funkcjonalność: algorytm kompresji wideo H.264,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Interfejs przeglądarki internetowej kamery Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2.

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2. Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl Dotyczy modeli: ULTIMAX-304 ULTIMAX-308 ULTIMAX-316 ULTIMAX-504 ULTIMAX-508 ULTIMAX-516 ULTIMAX-704

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji sieciowych rejestratorów marki EVOS. (wersja z dn. 20.08.2014r)

Instrukcja konfiguracji sieciowych rejestratorów marki EVOS. (wersja z dn. 20.08.2014r) Instrukcja konfiguracji sieciowych rejestratorów marki EVOS (wersja z dn. 20.08.2014r) 1 1. Do przełącznika (switch-a) należy podłączyć: Wszystkie kamery IP EVOS Można podłączyć wszystkie kamery IP jednocześnie

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

3GPP Professional Revolving PT Internet Camera Instrukcja obsługi

3GPP Professional Revolving PT Internet Camera Instrukcja obsługi 3GPP Professional Revolving PT Internet Camera Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Spis treści Spis treści...2 Zawartość zestawu... 3 Wymagania systemowe... 4 Wstęp...5 Funkcje i zalety... 5 Opis produktu...

Bardziej szczegółowo

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnych elementów rejestratora na własną rękę. Środowisko pracy rejestratora Rejestrator powinien być umieszczony tylko w suchym otoczeniu o temperaturze pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ. Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR

KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ. Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA OBSŁUGI model DS-2CD8153F-E DS-2CD8133F-E KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR Wersja 1.02

Bardziej szczegółowo

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Instrukcja Obsługi DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Pentapleks H.264 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.1 tel. 22 572 90 20, fax. 22

Bardziej szczegółowo

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1. Instrukcja obsługi Kamera IP 1 Instrukcja obsługi do kamer: V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo