Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160 Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1

2 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC i 93/68/EEC dotyczących przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych. Symbol ten informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. 2

3 OSTRZEŻENIE Należy przestrzegać następujących środków ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia lub utraty danych spowodowanych niewłaściwą eksploatacją: 3 Używaj rejestratora przy odpowiedniej temperaturze i wilgotności powietrza, Nie instaluj rejestratora w środowisku wilgotnym, zakurzonym lub zadymionym, Instaluj na stabilnej powierzchni, Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych, Nie rozlewaj żadnych płynów na urządzenie, Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu, Nie rozkręcaj urządzenia, Instaluj dyski określone przez producenta.

4 Spis treści 1. Funkcje urządzenia Montaż dysku twardego Opis urządzenia Panel przedni Panel tylny Obsługa urządzenia Włączanie / wyłączanie Logowanie się Podgląd na żywo Sterowanie PTZ Presety Nagrywanie Odtwarzanie Menu główne USTAWIENIA SYSTEM ZAPIS INTERNET ALARM UŻYTKOWNICY USTERKI DYSKI HDD ZARZĄDZANIE BACKUP archiwizacja WYJŚCIA PTZ RS EKRAN AUTO-ZADANIA ZDARZENIA Aktualizacja oprogramowania DOMYŚLNE BPS wykresy AUTO ZADANIA UŻYTKOWNICY ONLINE WYŁĄCZANIE Rozmiar dysku twardego

5 1. Funkcje urządzenia Funkcje rejestratora mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od wersji oprogramowania. Podgląd na żywo wyjście video: composite video (BNC) lub wyjście VGA, podgląd video przez monitor lub odbiornik TV, wyświetlanie jednego, czterech, dziewięciu lub szesnastu kanałów na ekranie, Strefy prywatności, wyświetlanie komunikatu alarmowego. Kompresja danych kompresja video H.264, kodowanie audio G.711. Nagrywanie z detekcji ruchu, ciągłe, wyzwalane zewnętrznym alarmem, archiwizacja nagrań przez USB lub sieć ethernet. Odtwarzanie wyszukiwanie video, odtwarzanie i archiwizacja, wiele trybów odtwarzania: przyspieszanie, zwalnianie, poklatkowo Archiwizacja przez sieć lub port USB 2.0. Sterowanie PTZ Sterowanie PTZ za pomocą portu RS-485. Zarządzanie alarmem wielokanałowe wejście alarmowe, obsługujące wiele typów czujek, rodzaje detekcji: ruchu, braku sygnału, zakrycia kamery. Sieć 5 Obsługa protokołów: TCP/IP, TCP, UDP, RTP, Transmisja video w trybie rzeczywistym: wyszukiwanie, odtwarzanie, zarządzanie, Obsługa protokołu DHCP, Obsługa PPPoE, DDNS, Dostęp przez przeglądarkę sieciową (Internet Explorer). Obsługa NTP, powiadomienia .

6 2. Montaż dysku twardego Do rejestratora w zależności od modelu można zamontować 1 lub 2 dyski twarde 3,5 o pojemności max. 2TB każdy (w zależności od modelu). Montaż: 1) Odkręć śrubki obudowy i zdejmij pokrywę rejestratora, 2) Umieść dysk wewnątrz obudowy i przykręć za pomocą wkrętów, 3) Podłącz kabel SATA oraz zasilający, 4) Załóż pokrywę i przykręć ją śrubkami. Uwaga: 6 Stosuj wyłącznie dyski zalecane przez producenta rejestratora, Rejestrator automatycznie formatuje nowo podłączone dyski twarde, Maksymalny czas zapisu zależny jest od wielkości dysku i parametrów zapisu.

7 3. Opis urządzenia 3.1 Panel przedni POLAR-80, POLAR-160 FLEX-40RJ, FLEX-40B Włącz /wyłącz Włączanie lub wyłączanie rejestratora Dioda dysku twardego HDD Świecenie oznacza nagrywanie Dioda sieci Net Świecenie oznacza podłączenie do sieci komputerowej Dioda Alarmu Alarm Pilot IR USB Diada sygnalizuje zadziałanie wejścia alarmowego Odbiornik zdalnego sterowania Do podłączenia myszki USB lub pendrive Odtwarzanie w zwolnionym tempie. Sterowanie PTZ: kierunek w lewo Szybkie odtwarzanie w przód. Sterowanie PTZ: kierunek w prawo Tryb odtwarzania: pauza. Sterowanie PTZ: funkcja ZOOM Przełączanie kanałów. Sterowanie PTZ: w górę, w dół. Tryb wyświetlania 7

8 8 Nagrywanie REC Przycisk funkcyjny Fn Zatwieredź ENTER Anuluj ESC Manualne włączanie/wyłączanie nagrywania Wyświetlanie menu PTZ/ustawienia ekranu. W trybie tekstowym przełączanie tryb znakowy/numeryczny. Zapis aktualnych ustawień. Wejście do menu Powrót do poprzedniego menu. W trybie odtwarzania powrót do trybu na żywo.

9 3.2 Panel tylny POLAR-160 POLAR-80 FLEX-40RJ FLEX-40B 9

10 Nazwa Opis 1 VIDEO IN Wejścia video 2 AUDIO IN Wejścia audio 3 AUDIO/VIDEO OUT 4 NETWORK 5 VGA 6 DC 12V 7 RS485/ALARM 11 Camera IN Wyjścia audio, video Gniazdo RJ-45 do podłączenia sieci Internet. Wyjście video VGA Gniazdo zasilania Port RS-485 / złącza alarmowe Wejście CVBS video oraz wyjście zasilania DC 12V po skrętce 1 VIDEO + 2 VIDEO 4, 5 DC 12V + 7, 8 GND 3, 6 NC 10

11 4. Obsługa urządzenia 4.1 Włączanie / wyłączanie Aby włączyć urządzenie, podłącz zasilanie do rejestratora i wciśnij przycisk włączania. Aby wyłączyć urządzenie: Przytrzymaj dłużej wciśnięty przycisk POWER, Kliknij w menu: MENU GŁÓWNE -> WYŁĄCZENIE - > ZAMKNIJ (zalecany sposób wyłączania rejestratora) UWAGA: Wyłączyć zasilanie przed montażem lub wymianą twardego dysku. 4.2 Logowanie się Aby wyświetlić okno logowania wciśnij Enter lub kliknij lewym przyciskiem myszy w trybie podglądu na żywo. Fabrycznie utworzone są trzy konta użytkowników: Typ użytkownika Administrator zwykły użytkownik domyślny użytkownik (ukryty) Nazwa admin user default Domyślne hasło uruchamiany automatycznie po starcie systemu UWAGA: 11 W przypadku trzykrotnie źle wprowadzonego hasła zostaje uruchomiony alarm. Po

12 pięciokrotnej nieudanej próbie wprowadzania hasła, system blokuje dostęp przez 30 minut. Dla bezpieczeństwa należy zmienić domyślne hasło. 4.3 Podgląd na żywo Po włączeniu, urządzenie automatycznie przechodzi do trybu podglądu na żywo. Status pracy rejestratora oraz aktualna data i czas wyświetlane są na monitorze: 12 1 Zapis video 3 Braku sygnału video 2 Wykrycie ruchu 4 Blokada kanału video

13 4.4 Sterowanie PTZ Aby wyświetlić menu sterowania PTZ, kliknij prawym przyciskiem i wybierz P/T/Z. Funkcje sterowania PTZ: kierunek, szybkość, ZOOM, focus, przysłona, trasa, wzorzec, skanowanie oraz (opcjonalnie) sterowanie oświetleniem. Szybkości PTZ: regulacja ośmiostopniowa od 1 do 8, Sterowanie w ośmiokierunkowe (używając panelu przedniego tylko cztery kierunki), Szare pola oznaczają funkcje nieaktywne. 13

14 4.4.1 Presety Kliknij myszą w pole Ustaw aby otworzyć menu ustawień PTZ, a następnie wybierz Preset z lewej kolumny: Zapisywanie Presetów (Set Preset) Wprowadź numer presetu i zatwierdź przyciskiem Ustaw. Usuwanie presetów Wprowadź numer presetu i zatwierdź przyciskiem Usuń Preset. Uruchamianie presetów W menu P/T/Z kliknij w pole Przełącz stronę, a następnie wprowadź numer presetu i kliknij w pole Preset. 14

15 4.5 Nagrywanie Do włączenia lub wyłączenia nagrywania wymagane jest konto z odpowiednimi uprawnieniami. Aby zmienić tryb zapisu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Nagranie lub użyj przycisku REC na pilocie zdalnego sterowania: Tryby nagrywania: 15 Ręczny: Tryb zapisu ciągłego o najwyższym priorytecie działania. Harmonogram: Tryb zapisu według harmonogramu zadań. Stop: Brak zapisu. All (Harmonogram / Ręczny / Stop) ustawienia trybu dla wszystkich kanałów.

16 4.6 Odtwarzanie Interfejs odtwarzacza: (kliknij prawym przyciskiem i wybierz Wyszukaj ) Nr Nazwa 1 Kalendarz Czas Typ nagrania Kanał video Backup 6 Wyszukaj 7 8 Lista plików Panel odtwarzania Opis Kliknij w ikonę zegara aby wyświetlić listę nagrań, a następnie wybierz odpowiednią datę. Wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia nagrania. Typ zapisanych nagrań: z zewn. czujki, detekcja ruchu, alarm Wybór kanałów video Archiwizacja nagrania Wyszukiwanie nagrań według określonych parametrów Lista znalezionych plików. Kliknij dwukrotnie na wybrany plik aby uruchomić Sterowanie odtwarzaniem: start/stop, pauza, szybko/wolno, klatka po klatce.

17 5. Menu główne Aby wejść do menu, kliknij prawym przyciskiem na pulpicie i wybierz Menu główne. Następnie wybierz użytkownika i wprowadź hasło. Fabryczne ustawienia: użytkownik: admin, hasło: USTAWIENIA Menu zawiera: konfigurację systemu, ustawienia czasu, harmonogram nagrywania, parametry zapisu, ustawienia sieciowe, konta użytkowników oraz informacje o błędach. Aby wejść do menu wybierz opcję USTAWIENIA z menu głównego SYSTEM Podstawowe ustawienia systemowe: Czas systemu : Ustawienia aktualnej daty i czasu Informacja: Aby zapisać ustawienia kliknij w pole Zapisz Format daty: Format wyświetlania daty i czasu DST: Ustawienia czasu letniego/zimowego Separator daty: Znak separujący zapis daty Format czasu: 24h lub 12h Język: język menu: polski lub angielski HDD pełny: Opcja nadpisywania dysku w przypadku przepełnienia Długość plików: Długość zapisywanych plików video (maksymalnie 120minut) ID DVR: Numer ID rejestratora dla zdalnego sterowania Video Standard: Standard kodowania video: PAL/NTSC Auto wylogowanie: Czas auto-wylogowania: 1 60 minut 17

18 5.1.2 ZAPIS PARAMETRY Kanał: Wybierz numer kanału video Kompresja: H.264 Rozdzielczość: Rozdzielczość zapisywanych nagrań Ilość klatek (FPS): Szybkość zapisu video: kl/s Przepływność: VBR lub CBR stała/zmienna szybkość zapisu Jakość: Najgorsza/słaba/Normalna/Dobra/Najlepsza Audio: Zapis audio wł/wył Bitrate: Przepływność strumienia kb/s Zdjęcie: opcja nieaktywna Więcej ustawień: (kliknij w pole Ustawienia) Wyświetlanie nazwy kanału Wyświetlanie daty Wyświetlanie kanału Wyświetlanie czasu Ukrywanie video Strumień główny 1: Parametry strumienia sieciowego dla danego kanału video 18

19 HARMONOGRAM Kanał: numer kanału video Prerecord: czas nagrania przed wystąpieniem zdarzenia Ustaw (kliknij aby zmienić ustawienia planu): Typ rekordu: wprowadź okres czasu trwania danej funkcji Ciągły / D.R. / Alarm: zapis ciągły / detekcja ruchu / alarm Zaznacz wsz: kopiowanie ustawień na każdy dzień tygodnia Nd,Pn,Wt,Śr,Czw,Pt,Sb: kopiowanie ustawień dla wybranego dnia Kopia: Kopiowanie ustawień dla pozostałych kanałów video 19

20 5.1.3 INTERNET Ustawienia sieciowe rejestratora USTAWIENIA Typ karty sieciowej: sieć przewodowa DHCP: Tryb automatycznego pobierania ustawień sieciowych Adres IP Maska podsieci Brama Pierwszy serwer DNS Drugi serwer DNS Adres fizyczny MAC: adres MAC karty sieciowej (stały) 20

21 ZAAWANSOWANE Opcje zaawansowane ustawień sieciowych: PPPoE - ustawienia dla połączeń modemowych, DDNS ustawienia serwisu DDNS (używać DDNS w ruterze), NTP ustawienia połączenia z serwerem czasu IP Filtr ustawienia filtrów IP, 21

22 Porty ustawienia portów sieciowych, ustawienia powiadomień , 22

23 FTP ustawienia zdalnego serwera FTP Alarm Serwer (opcja nieaktywna) STAN Wyświetlanie informacji sieciowych: 23

24 5.1.4 ALARM Funkcja nieaktywna UŻYTKOWNICY Informacja Nazwy użytkowników oraz grup muszą zawierać od 1 do 6 znaków i nie mogą posiadać znaku spacji. Nie ma limitu ilości założonych kont i grup. Prawa dostępu do konta sprawdzane są na dwóch poziomach: uprawnienia grupy i uprawnienia użytkownika. Nazwa konta nie może być taka sama jak nazwa grupy. Użytkownik może należeć tylko do jednej grupy. Menu zarządzania użytkownikami: 24

25 Dodaj użytkownika: Aby dodać nowego użytkownika, należy kliknąć w opcję Dodaj użytkownika. W wyświetlonym oknie (zdjęcie poniżej) wprowadź nazwę, hasło, grupę oraz uprawnienia. Jeśli konto wymaga wielokrotnego dostępu jednocześnie, należy zaznaczyć opcję Wielokrotne logowanie. Modyfikuj użytkownika: Opcja modyfikacji istniejącego konta. Dodaj grupę: 25

26 Modyfikuj grupę Zmień hasło 26

27 5.1.6 USTERKI Menu USTERKI pozwala skonfigurować powiadomienia o błędach lub usterkach. Brak dysku alarm w przypadku braku wykrycia dysku HDD Brak miejsca na dysku alarm w przypadku braku wolnego miejsca na dysku poniżej zdefiniowanej ilości Brak połączenia do sieci alarm w przypadku braku połączenia z siecią IP konflikt alarm w przypadku konfliktu adresów w sieci Błąd dysku alarm w przypadku wykrycia błędu zapisu/odczytu dysku W każdym przypadku wykrycia błędu rejestrator może wykonać poniższe czynności: 27

28 5.2 DYSKI Menu zarządzania dyskami HDD HDD ZARZĄDZANIE Zarządzanie dyskami, wyświetlanie informacji o dysku. HDD Format formatowanie dysku HDD. UWAGA: FORMATOWANIE BEZPOWROTNIE USUWA ZAPISANE DANE NA DYSKU! Ustaw opcja ustawiania atrybutów dysku: 28 Odczyt/zapis normalny tryb pracy, Tylko do odczytu dane zapisane nie będą mogły być usunięte, Odłącz wyłącza dysk.

29 Rekord HDD Wyświetlanie daty i czasu pierwszego i ostatniego zapisu danych na dysk BACKUP archiwizacja Funkcja kopiowania nagrań video na zewnętrzny nośnik danych USB. Aby skopiować nagranie, podłącz dysk USB, a następnie uruchom opcję BACKUP. Detekcja wykrywanie napędu USB Backup archiwizacja nagrań video (zdjęcie poniżej): Wybierz urządzenie USB, typ nagrania, numer kanału, początek i koniec nagrania, a następnie kliknij Dodaj. Po wybraniu wszystkich nagrań kliknij START aby rozpocząć kopiowanie nagrań na dysk USB. Aby zapisać w formacie AVI zaznacz opcję AVI. 29

30 5.3 WYJŚCIA Konfiguracja portów wejścia/wyjścia PTZ Konfiguracja portu RS-485 dla każdego kanału video osobno. Kanał: numer kanału, dla którego jest konfigurowany port Protokół: protokół transmisji RS485 Adres: adres sterowanego urządzenia Prędkość: prędkość transmisji RS485 ( ) Bit danych, Bit stopu, Parzystość: synchronizacja i kontrola błędów. 30

31 5.3.2 RS232 Opcja zarezerwowana dla funkcji serwisowych EKRAN Menu konfiguracji ekranu GUI: wyświetlanie informacji na ekranie Przeźroczystość: ustawienia przeźroczystości wyświetlanego menu Nazwa kanału: ustawienia nazwy kanału video Wyświetlanie czasu: włączone lub wyłączone Pozostałe info: włączone lub wyłączone Wyświetlanie kanału: włączone lub wyłączone Konfiguracja wyjść: 31

32 VGA Rozdzielczość: rozdzielczość na wyjściu VGA, domyślnie 1024x768, 60Hz Regulacja obrazu na TV: konfiguracja wyjścia CVBS Ustawienia kolorów VGATV: konfiguracja wyjścia VGA Ustawienia kolorów TV: konfiguracja wyjścia VGA Tour Konfig: konfiguracja sekwencera Włącz Tour: włączanie sekwencera wyjścia video i VGA Zwłoka: czas wyświetlania jednej sekwencji Pokaż 1..16: wybierz tryby wyświetlania oraz kanały wyświetlania 32

33 5.4 AUTO-ZADANIA ZDARZENIA Wyświetlanie logów systemowych Aktualizacja oprogramowania Menu WERSJA zawiera informacje o sprzęcie oraz opcję aktualizacji oprogramowania. Opcja aktualizacji przeznaczona jest tylko dla wykwalifikowanego serwisu. Podczas aktualizacji nie wyłączać zasilania! Aby wykonać aktualizację, włóż do portu USB dysk USB z odpowiednim plikiem, a następnie kliknij START. 33

34 5.4.3 DOMYŚLNE Funkcja przywracania ustawień domyślnych. Należy użyć w przypadku błędnie skonfigurowanego urządzenia lub niepoprawnej pracy BPS wykresy Funkcja wyświetlania szybkości zapisu dla poszczególnych kanałów video 34

35 5.4.5 AUTO ZADANIA Funkcja automatycznego restartu rejestratora w określone dni tygodnia oraz automatycznego usuwania starych nagrań video UŻYTKOWNICY ONLINE Lista zalogowanych użytkowników. 35

36 5.5 WYŁĄCZANIE WYLOGOWANIE: wylogowanie z aktualnej sesji ZAMKNIJ: wyłączanie rejestratora RESTART SYSTEMU: ponowne uruchamianie systemu 36

37 6. Rozmiar dysku twardego Minimalna pojemność twardego dysku może zostać oszacowana za pomocą wzorów. Obliczenie minimalnej pojemności dysku: Pojemność dysku (MB) = Ilość kanałów video x Czas zapisu (h) x szybkość zapisu (MB/h) ; Obliczenie maksymalnego czasu zapisu: Czas zapisu (h) = [Pojemność dysku (MB)] / [szybkość zapisu (MB/h) x ilość kanałów video] Strumień (b/s) 96k 128k 160k 192k 224k 256k Rozmiar pliku 42M 56M 70M 84M 98M 112M Strumień (b/s) 320k 384k 448k 512k 640k 768k Rozmiar pliku 140M 168M 196M 225M 281M 337M Strumień (b/s) 896k 1.00M 1.25M 1.50M 1.75M 2.00M Rozmiar pliku 393M 450M 562M 675M 787M 900M Rozmiar podanych plików różni się dla trybu VBR, podane dane są orientacyjne. Obsługa myszy 37

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP GEMINI-520B-3 GEMINI-522-43 GEMINI-522D-12

Instrukcja obsługi. Kamera IP GEMINI-520B-3 GEMINI-522-43 GEMINI-522D-12 Instrukcja obsługi Kamera IP GEMINI-520B-3 GEMINI-522-43 GEMINI-522D-12 Instrukcja zawiera opis dla wersji oprogramowania kamery w języku angielskim. W przypadku menu w języku polskim, układ menu oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy o zachowanie instrukcji w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji rejestratorów cyfrowych renomowanej firmy: Model: HB7104X3-LC HB7104X3-LH HB7108X3-LC HB7116X3-LH HB7016X3-LH Str.1 Funkcjonalność: algorytm kompresji wideo H.264,

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0504vh, i7-n0508vh i7-n15104vh, i7-n15108vh i7-n26104vh, i7-n26208vh, i7-n26216vh, i7-n26232vh i7-n0604vh, i7-n0608vh, i7-n0616vh i7-n0708vh, i7-n0716vh i7-n07716vh, i7-n07732vh

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/84 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/84 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV

FALCON DD 16200 HDV. Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC. Instrukcja obsługi. Modele: DD 09200 HDV FALCON Cyfrowe rejestratory video/audio z kompresją H.264 AVC Instrukcja obsługi Modele: DD 09200 HDV Data: I 2009 wersja firmware 06.04.95 UWAGA ABY ZAPOBIEC POŻAROWI LUB ZWARCIU NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (S_Ver. 1.0_090530_N ) Kompresja Video H.264 Cyfrowy Rejestrator Video RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy

Bardziej szczegółowo