FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANS STRATEGICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANS STRATEGICZNY"

Transkrypt

1 Formy nabycia przedsiębiorstwa Nabycie Połączenia Przejęcia Fuzje Zakup akcji Inkorporacja Konsolidacja Zakup majatku Pełnomocnictwo Prywatyzacją Dierżawa Wspólne przedsięwzięcie FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANS STRATEGICZNY Motywy fuzji i przejęć Motywy nabywcy Techniczne i operacyjne Rynkowe i marketingowe Finansowe Menedżerskie Motywy sprzedawcy Finansowe Strategiczne Administracyjne Menedżerskie Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw i branż wykazuje chęć do nawiązywania współpracy. Rozszerza się integracja firm w światowej gospodarce. Prawdopodobnie zarządzający firmami uznali, że tylko w ten sposób mogą utrzymać i poprawić pozycję konkurencyjną swoich firm na rynku.

2 Duży wpływ na kształt współczesnych stosunków między przedsiębiorstwami maja fuzje i przejęcia. FUZJA (łączenie się) przedsiębiorstwa to jedna z form współpracy między konkurentami oraz dostawcami, producentami i klientami, którzy zdecydowali się wspólnie prowadzić jakieś przedsięwzięcie. Zachodzi wtedy, gdy dwa lub więcej przedsiębiorstwo, początkowo niezależne, w wyniku umowy łączą się tworząc nowa spółkę. Cechą fuzji jest zasadniczo zgodne, dobrowolne działanie partnerów, często podobnej wielkości. Fuzja charakteryzuje się tym, że firmy które zdecydowaly sie na proces fuzji tracą osobowość prawną. Fuzja może przebiegać na dwa sposoby: a) obydwie spółki zostają rozwiązane i tworzone jest nowe przedsiębiorstwo, powstałe z aktywów i kapitałów tych firm A+B=C b) jedno przedsiębiorstwo zostaje przyłączone do drugiego (inkorporowanie), traci ono swoją osobowość prawną (spółka jest rozwiązywana). Mówimy tu raczej o przejęciu lub nabyciu innej firmy. A+B=A Zdarza się również, że połączenie firm ma początkowo charakter przejęcia, ale w konsekwencji prowadzi do fuzji. Fuzje umacniają współpracę między firmami. Jednak w stosunkach tych ma miejsce zarówno współpraca jak i rywalizacja. Rysunek ten pokazuje, że jeśli w stosunkach między przedsiębiorstwami dominuje rywalizacja, to mamy do czynienia z konkurencją. Gdy dominuje współpraca, konkurenci zmierzają do integracji. Gdy słabnie rywalizacja przedsiębiorstw, powstaje fuzja. FUZJA STRATEGICZNA to taki sposób działania przedsiębiorstw, który zmienia charakter i strukturę gry ekonomicznej w danej branży np. poprzez umocnienie pozycji jednej firmy a osłabienie innej. Rodzaje fuzji: Fuzja pozioma (horyzontalna) - gdy łączące się przedsiębiorstwa produkują podobne produkty w tej samej branży.

3 Fuzja pionowa (wertykalna) - gdy łączą się przedsiębiorstwa zajmujące się różnymi etapami powstania tego samego produktu. Fuzja konglomeratowa - ma miejsce, gdy przedsiębiorstwa działają w innych branżach. Fuzje mogą mieć następujący charakter: 1) many at once wszyscy na jednego; atak wielu firm na jedną w tym samym czasie 2) one at a time fuzja jedna na jakiś czas, gdy pojawia się zagrożenie bądź duże przedsiębiorstwo absorbuje mniejszą firmę 3) one by one - jedna na jedną; podobne co do wielkości i struktury firmy wzajemnie się pochłaniają Przykłady fuzji: BIG Bank i Bank Gdański, Chrysler i Daimler Benz, Boening i McDonnell Douglas Podział procesów integracyjnych na fuzje i przejęcia jest umowny. Fuzja to połączenie przedsiębiorstw w jedno nowe, przejęcie zaś należy rozumieć jako przeniesienie kontroli nad działalnością gospodarcza przedsiębiorstwa z jednej grupy inwestorów do innej. Następuje to poprzez: a) zakup udziałów b) zakup aktywów c) prywatyzacja d) wspólne przedsięwzięcie PRZEJĘCIE to zjawisko ekonomiczne, które polega na tym, że ponad 50% kapitału przedsiębiorstwa zostaje nabyte. Jest to proces, który zapewnia firmie szybsze zdobycie pozycji na rynku, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i technologicznej. Warto zauważyć różnice między fuzją a przejęciem. W przypadku przejęcia, przejmowana firma nie traci podmiotowości prawnej. Jej działalność gospodarcza jest po prostu kontrolowana przez innych właścicieli. Ponadto fuzje zachodzą najczęściej między firmami z tego samego sektora, o podobnych produkcjach, a przejęcia mogą mieć dowolną strukturę rodzajową (motyw dywersyfikacji). Dywersyfikacja jest to przedsięwzięcie, które wymaga od firm zaangażowania w nowe, dotąd obce, branże, rynki i technologie. Wrogie przejęcie (ang. hostile takeover) - sytuacja w transakcjach kupna i sprzedaży przedsiębiorstw mająca miejsce wtedy, gdy transakcja kupna odbywa się wbrew woli zarządu lub rady nadzorczej kupowanej spółki.odbywa się poprzez wykup akcji lub zamianę akcji przejmowanego przedsiębiorstwa po cenie znacznie wyższej od rynkowej lub ze znaczną premią. Przyjazne przejęcia - mająca miejsce wtedy, gdy transakcja kupna odbywa się z woli zarządu lub rady nadzorczej kupowanej spółki. Typy przejęć:

4 a) koncentryczne nabycie przedsiębiorstwa produkującego dla tych samych segmentów, stosujących podobną technologię (dywersyfikacja pozioma) b) konglomeratowe stosowane wobec firm działających na odmiennych rynkach, produkujących inne produkty i wykorzystujących inne technologie Przykład przejęcia: nabycie w 92 polskiej spółki Wedel przez amerykański koncern Pepsi Co. Firma Wedel miała dobra kondycję finansową i stałych i lojalnych klientów. Celem przejęcia było skorzystanie z rynku krajowego i zagranicznego polskiej spółki. MOTYWY RYNKOWE. Przyczyny, motywy istnienia fuzji i przejęć oraz ich rozwój, są następujące: Zabezpieczenie rynku krajowego (omijanie kłopotów wynikających z różnych barier (cła, ograniczenia ilościowe )) Dążenie do polityki bliskości rynku (lepsze dopasowanie polityki zbytu do warunków lokalnych; tworzenie własnej sieci sprzedaży i serwisu poprzez fuzje i przejęcia) Pozyskiwanie tańszych surowców obniżka kosztów całkowitych funkcjonowania firmy i przyrost dochodów (więcej inwestycji lepsze warunki cen i zaopatrzenia surowcowego) Oddziaływanie wielkości rynku rozległe rynki będą pierwszorzędnym motywem inwestowania w branżach, przedsiębiorstwa przeprowadzające fuzje i przejścia na nowych rynkach wykazują większą skłonność do ryzyka Umocnienie pozycji na rynku krajowym i zagranicznym. Rozszerzenie działalności na nowe segmenty rynkowe. Przystosowanie się do istniejącej i nowej konkurencji. Stworzenie przyczółków wejścia na nowe rynki, zwłaszcza zagraniczne. ZNACZENIE: Należy również powiedzieć, jakie znaczenie mają dziś fuzje i przejęcia dla gospodarki, dla firm. Otóż przy fuzjach (poziomych) przynoszone są profity wynikające z obniżki kosztów produkcji, wydatków na dystrybucję produktów, na badania czy promocję. Przy fuzjach pionowych osiągane są korzyści przy nabywaniu materiałów i surowców, przy dystrybucji i sprzedaży produktów, czy też przy kompletowaniu wiedzy i doświadczeń. Fuzje wiążą się też z korzyściami podatkowymi. Ponadto fuzje prowadzą do DYWERSYFIKACJI działania firmy, szybsze tempo wzrostu i rozwój przedsiębiorstwa. Innym sposobem na rozwój opartym na procesach zawierania transakcji są ALIANSE STRATEGICZNE. Jest to współdziałanie KONKURUJĄCYCH ze sobą przedsiębiorstw. Zakłada istnienie rzeczywistej lub potencjalnej konkurencji między partnerami. Każdy element aliansu zachowuje swoją tożsamość organizacyjną i autonomiczną strategię. Jest to swoisty sojusz nawiązywany między przedsiębiorstwami, zmierzający do poprawy zarządzania jakimś przedsięwzięciem, w celu osiągnięcia lepszej pozycji konkurencyjnej, dokonania między sobą fuzji. Alians pomaga wprowadzić firmę na rynek, wymienić wiedzę i doświadczenia. Alians strategiczny zmienia charakter gry ekonomicznej w danej branży, poprzez umocnienie pozycji firmy, wyeliminowanie innego konkurenta.

5 Alianse strategiczne Alianse między Przedsiębiorstwami konkurencyjnymi Alianse między Przedsiębiorstwami niekonkurencyjnymi Alianse komplementarne Partnerstwo wertykalne Integracja ścisła Międzynarodowe Spółki joint venture Alianse addytywne Porozumienia międzysektorowe Wymienia się trzy główne rodzaje aliansów strategicznych: Komplementarne łączenie przedsiębiorstw o zróżnicowanych kompetencjach i udziałach. (Firma tworzy produkt, a druga dzięki tym umiejętnościom go sprzedaje.) ŚCISŁA INTEGRACJA integracja firm o zbliżonym terytorium zasięgu funkcjonowania o podobnej pozycji rynkowej. AUDYTYWNA integracja przedsiębiorstw wspólnie wytwarzających i sprzedających jakiś produkt. Joint Venture forma wspólpracy pomiedzy firmami, w ktorej to glównym celem jest realizacja określonego celu, przedsięwzięcia. Firmy wnoszą w nowo powstaly podmiot prawny kapital w zalazności od udzialu. Udzial w joint Venture decyduje również o zysku z realizacji wspólnego celu tj. jego podziale w zalezności od udzialu. Najwięcej spektakularnych aliansów zawarto w przemyśle komputerowym, samochodowym, lotniczym i telekomunikacyjnym. Cykl życia aliansu strategicznego PRZYKŁAD: współpraca między amerykańską firmą ATT (American Telephone & Telegrach Co.) z włoską firmą Olivetti. ATT specjalizuje się w produkcji urządzeń dla telekomunikacji i mikrokomputerów. Olivetti to znany producent maszyn do pisania. ATT

6 było zainteresowane wykorzystaniem sieci dystrybucji firmy Olivetti do sprzedaży swoich wyrobów w Europie. MOTYWY, przyczyny zawierania aliansów to: 1. Uzyskanie dostępu do rynku lokalnego 2. Przekształcenie firmy w globalną 3. Zmniejszenie ryzyka działalności 4. Pokonanie barier wejścia na rynek 5. Zminimalizowanie inwestycji kapitałowych 6. Zwiększenie udziału na rynku regionalnym 7. Zmniejszenie kosztów rozwoju produkcji 8. Zmniejszenie udziału wydatków na badania 9. Zmniejszenie konkurencji 10. Nabycie zagranicznej technologii

7

8 Podsumowując, FUZJE, PRZEJĘCIA i ALIANS są formami współpracy między przedsiębiorstwami, które służą budowaniu silniejszej pozycji rynkowej, rozwojowi firmy i zmniejszaniu kosztów produkcji.

ROZWÓJ I DECYZJE STRATEGICZNE DUŻYCH FIRM PRODUKCYJNYCH

ROZWÓJ I DECYZJE STRATEGICZNE DUŻYCH FIRM PRODUKCYJNYCH 29 3 ROZWÓJ I DECYZJE STRATEGICZNE DUŻYCH FIRM PRODUKCYJNYCH Agnieszka Zakrzewska - Bielawska Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka 3.1. Wstęp Przedsiębiorstwo może przetrwać w długim okresie i realizować

Bardziej szczegółowo

ALIANSE STRATEGICZNE JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ORGANIZACJI

ALIANSE STRATEGICZNE JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ORGANIZACJI STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 34 Maciej Głuch * Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ALIANSE STRATEGICZNE JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ ORGANIZACJI Streszczenie Artykuł

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Krystyna Przybylska Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej Złożoność internacjonalizacji przedsiębiorstwa powoduje,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 14

Zeszyty Naukowe nr 14 Zeszyty Naukowe nr 14 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2013 Adam Kotas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Znaczenie ryzyka w procesie przejęć przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie W dobie globalizacji,

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Taktyki akwizycji

Wykład 10. Taktyki akwizycji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 10 Taktyki akwizycji Plan wykładu Wprowadzenie Akwizycja pozioma Akwizycja pionowa Akwizycja dywersyfikacyjna Akwizycja konglomeratowa Czynniki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E G I O N U

H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E G I O N U H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N A O D D Z I A Ł Y W A N I A Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E G I O N U S T A N I S Ł A W U M I

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Stosunki Gospodarcze. Międzynarodowe. przepływy kapitału. mgr Arkadiusz Marchewka. Szczecin, listopad 2011

Międzynarodowe. Stosunki Gospodarcze. Międzynarodowe. przepływy kapitału. mgr Arkadiusz Marchewka. Szczecin, listopad 2011 mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZIEU Szczecin, listopad 2011 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Międzynarodowe przepływy kapitału Czym są międzynarodowe przepływy

Bardziej szczegółowo

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania:

Suplement promocyjny do. Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie. Partnerzy wydania: Suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie Partnerzy wydania: Spis treści Skok na głęboką wodę: jak z sukcesem przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

ISTOTA I PRZYCZYNY POWSTAWANIA GRUP KAPITAŁOWYCH

ISTOTA I PRZYCZYNY POWSTAWANIA GRUP KAPITAŁOWYCH dr inż. Olimpia Grabiec Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ISTOTA I PRZYCZYNY POWSTAWANIA GRUP KAPITAŁOWYCH Streszczenie: Obserwując nową rzeczywistość gospodarczą, zauważyć można coraz częstszą tendencję

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Studia Gdańskie, t. V, 259 275 Sławomir Antkiewicz * Fundusze wysokiego ryzyka w Polsce na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych W ostatniej dekadzie minionego stulecia pojawiło się pole do kreowania

Bardziej szczegółowo

Temat: Charakterystyka otoczenia przedsiębiorstwa jako element zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Temat: Charakterystyka otoczenia przedsiębiorstwa jako element zarządzania projektami inwestycyjnymi. Temat: Charakterystyka otoczenia przedsiębiorstwa jako element zarządzania projektami inwestycyjnymi. Jednym z najistotniejszych czynników decydującym o specyfice funkcjonowania i ewentualnego sukcesu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 15 (XXX) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2015 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University Bartłomiej Kościółek BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO Nowy Sącz 1998 Praca dyplomowa napisana

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

PRZYSZ OŒÆ WARSZAWSKIEJ GIE DY PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH

PRZYSZ OŒÆ WARSZAWSKIEJ GIE DY PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH 64 PRZYSZ OŒÆ WARSZAWSKIEJ GIE DY PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa 00 944 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1

Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1 Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Determinanty bezpośrednich inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 1 Uwagi wstępne Problem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo