Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej"

Transkrypt

1 FREE ARTICLE Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej Praktyczny przewodnik dla inwestorów, część 2 Autor: Bartosz Kondaszewski Wrzesień 2012

2 Czy właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie Europy Środkowo- Wschodniej są przygotowani do sprzedaży swojej firmy? Czy spółki z regionu są gotowe na przyjazne przejęcia? Czy przedsiębiorcy, planujący akwizycje w Europie Środkowo-Wschodniej, orientują się, jakie ryzyka powinni brać pod uwagę i jakie przeszkody napotkają na swojej drodze? Jakich zasad powinni przestrzegać inwestorzy, poszukujący w tym regionie podmiotów do przejęcia, a czego powinni unikać? Tym artykułem rozpoczynamy serię, w której omawiamy szereg aspektów dotyczących fuzji i przejęć na terenie Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). Skupiamy się na lokalnej specyfice, której znajomość niejednokrotnie jest czynnikiem warunkującym sukces procesu. Naszym celem jest wsparcie przedsiębiorców użyteczną wiedzą i udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie przeprowadzać transakcje przejęcia lub zbycia spółki. Pierwszy obszar, który chcielibyśmy poruszyć, to osobowość prawna przejmowanego podmiotu wraz z jego strukturą aktywów, analizowane w relacji do spółki i jej właściciela. Intencją tego artykułu jest jedynie nakreślenie istotnych aspektów związanych z transakcją przejęcia, nie będziemy więc skupiać się na technikaliach prawnych czy konkretnych rozwiązaniach podatkowych. Status prawny firmy a podatek dochodowy Lokalne prawo, obowiązujące w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wyróżnia trzy zasadnicze kategorie podmiotów: indywidualną działalność gospodarczą, spółki osobowe oraz spółki kapitałowe (najpopularniejsze z nich to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne). Tylko w Polsce w 2012 roku istnieje ponad 250 tysięcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 10 tysięcy spółek akcyjnych, a dynamika wzrostu ich liczebności, mierzona złożonym rocznym wskaźnikiem wzrostu (Compound Annual Growth Rate CAGR) w ciągu ostatnich 10 lat wynosiła średnio 5% rocznie. Jeśli inwestor poszukuje celu przejęcia wśród małych i średnich firm o przychodach od 10 do 100 milinów euro, to najprawdopodobniej trafi na spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną. I tu może pojawić się problem, ponieważ każda z tych dwóch form prawnych może implikować podwójne opodatkowanie dla właścicieli firm. Mamy bowiem do czynienia zarówno z podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), który np. w roku 2012 w Rumunii wynosi 16%, a w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech - 19%, jak również z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) od zysków kapitałowych, wynoszącym w 2012 roku w Czechach 15%, w Rumunii i na Węgrzech 16%, a w Polsce i na Słowacji 19%. Zsumowanie należnych podatków, jakie musi zapłacić właściciel sprzedawanego przedsiębiorstwa, daje kwotę stanowiącą od 25% do 35% dochodu brutto spółki.

3 Aktywa nieoperacyjne a akwizycja spółki Drugim z kluczowych elementów, które muszą zostać zweryfikowane przed decyzją o przejęciu spółki w krajach EŚW, jest struktura posiadanych aktywów oraz sposób zarządzania nimi. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie Środkowo-Wschodniej są często firmami rodzinnymi, na przykład założonymi we wczesnych latach 90. XX wieku, które następnie rozwinęły się do znacznych rozmiarów. Niejednokrotnie taki scenariusz wzrostu prowadził do sytuacji, w której firmy nabywały także aktywa niezwiązane z działalnością operacyjną (np. grunty, budynki), a które traktowano jako inwestycje kapitałowe. W przypadku akwizycji takiej spółki, powstaje problem, ponieważ z punktu widzenia inwestora zazwyczaj nie ma uzasadnienia nabywanie spółki wraz z jej nieoperacyjnymi aktywami, które nie generują dodatkowych przepływów pieniężnych. Wycena aktywów przeprowadzana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flow DCF) nie przewiduje premii za aktywa nieoperacyjne. A zatem z perspektywy transakcji pojawia się wymaganie, by je wyłączyć. Problemem na ogół nie jest bynajmniej ich cena, lecz opisane powyżej implikacje podatkowe. Aktywa nieoperacyjne bywają włączane w transakcję, jednak znacznie bardziej powszechne jest ich wyłączanie. W tym drugim przypadku niezależnie od tego, czy dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej, konieczne jest: wskazanie wartości aktywów nieoperacyjnych w momencie akwizycji, wyliczenie zmiany wartości w czasie oraz odprowadzenie przez sprzedającego podatku dochodowego od ewentualnych zysków kapitałowych. W takim scenariuszu wykazanie dochodu zrealizowanego na danym aktywie i odprowadzenie z tego tytułu podatku może podważyć sens ekonomiczny transakcji jako całości. Minimalizowanie ryzyka transakcyjnego Inwestor, który rozważa dokonanie transakcji w regionie EŚW i obiera za swój cel małe i średnie spółki, nieposiadające wsparcia profesjonalnego doradcy, może natrafić na różnego rodzaju problemy i ryzyka, niewidoczne na etapie planowania procesu transakcyjnego. Kluczowy temat podatków może pojawić się w momencie, gdy transakcja jest w toku i poważne środki zostały zaangażowane. Właściciel przejmowanej firmy może dopiero na pewnym etapie procesu dowiedzieć się o szeregu istotnych kwestii podatkowych, z którymi nigdy wcześniej się nie zetknął. W skrajnej sytuacji wartość aktywów nieoperacyjnych może przewyższyć wartość firmy, jeśli aktywa zostały zakupione wiele lat temu. Bywa, że z punktu widzenia sprzedającego, w takiej sytuacji transakcja traci uzasadnienie biznesowe.

4 Z powyższych rozważań płynie zatem konkretny wniosek dla inwestorów planujących akwizycje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: przed zaangażowaniem środków w proces due diligence przejmowanej firmy, zawsze należy zawczasu sprawdzić, czy w danym przypadku nie zachodzą omawiane implikacje podatkowe. Odpowiednio wczesna, wspólna weryfikacja kwestii podatkowych z właścicielem spółki-celu przejęcia oraz wspólny przegląd dostępnych rozwiązań to działania, które mogą znacząco zwiększyć szanse powodzenia transakcji. Dzięki temu inwestor nie będzie zaskoczony, jeśli stanie w obliczu jednej z głównych barier transakcyjnych. Przygotowanie się na taką sytuację znacząco zbliży go do osiągnięcia celów biznesowych i zminimalizuje ryzyko związane z procesem. Taka proaktywna postawa pomaga budować wzajemne zaufanie i pokazuje, że inwestorowi zależy nie tylko na sukcesie transakcji z perspektywy własnych interesów, ale również bierze on pod uwagę implikacje, wynikające dla sprzedającego.

5 Informacja o PMR PMR Consulting () jest wyspecjalizowanym działem PMR, który oferuje szeroki zakres usług konsultingowych na rzecz firm zainteresowanych inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej. Typowe projekty realizowane przez PMR Consulting obejmują świadczenie usług badania otoczenia konkurencyjnego (competitive intelligence), doradztwo strategiczne oraz konsulting na potrzeby realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz transakcji fuzji i przejęć. Dzięki zespołowi konsultantów pochodzących z całej Europy Wschodniej, PMR Consulting oferuje swoim klientom szeroki zakres kompleksowych usług o charakterze regionalnym, jak również usługi konsultingowe dotyczące poszczególnych krajów. PMR Research (www.research-pmr.com) jest wyspecjalizowanym działem firmy PMR świadczącym usługi badania rynku na indywidualne zlecenie klientów. Świadczone przez PMR Research usługi obejmują pełen wachlarz metodologii ilościowych i jakościowych, w tym badania satysfakcji klientów, świadomości marki, wizerunku firm i produktów, analizy segmentacyjne i inne. PMR Research oferuje także przygotowywanie specjalistycznych analiz branżowych, badania online oraz tworzenie marketingowych baz danych. Usługi PMR Research są dostępne w ponad 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. PMR Publications (www.pmrpublications.com) wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce, pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na innych rynkach rozwijających się. Opracowania PMR Publications analizują klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególności sytuację w branży budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe, internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne. Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na stronach i oraz portalach poświęconych sektorowi budowlanemu (www.rynekbudowlany.com, branży IT i telekomunikacja (www.itandtelecompoland.com, handlu detalicznego (www.retailpoland.com, oraz farmaceutycznej (www.pharmapoland.com, Dane kontaktowe PMR PMR Consulting tel.: /48/ fax: /48/

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012 2edycja! Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2014 roku

Warszawa, 27 maja 2014 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Anna Silska Autor Anna Silska Korekta i redakcja Ewa Skrzypkowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Raport roczny za rok 2012 M10 Spółka Akcyjna

Załącznik nr 2 do Raport roczny za rok 2012 M10 Spółka Akcyjna Załącznik nr 2 do Raport roczny za rok 2012 M10 Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności M10 Spółka

Bardziej szczegółowo