Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi"

Transkrypt

1 Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi Wrocław 2012 Ugrupowanie kapitałowe - definicja GRUPA KAPITAŁOWA jest to zgrupowanie przedsiębiorstw: składające się z samodzielnych prawnie podmiotów w formie spółek kapitałowych powiązanych w sposób trwały więziami kapitałowymi posiadające możliwość realizacji wspólnych celów, wynikającą z rodzaju i intensywności łączących je współzależności 1

2 Przyczyny tworzenia grup kapitałowych Ewolucja struktury organizacyjnej Struktura amorficzna Właściciel Pracownik Pracownik Pracownik Pracownik Pracownik 2

3 Ewolucja struktury organizacyjnej Struktura funkcjonalna Właściciel/ Prezes Księgowość Zaopatrzenie Produkcja Sprzedaż Ewolucja struktury organizacyjnej Struktura obiektowa Właściciel/ Prezes Księgowość Produkt A Produkt B Produkt C Zaopatrzenie Zaopatrzenie Zaopatrzenie Produkcja Produkcja Produkcja Sprzedaż Sprzedaż Sprzedaż 3

4 Ewolucja struktury organizacyjnej Struktura dywizjonalna Zarząd Badania i Rozwój Dywizja A Dywizja B Dywizja C Księgowość Księgowość Księgowość Zaopatrzenie Zaopatrzenie Zaopatrzenie Produkcja Produkcja Produkcja Sprzedaż Sprzedaż Sprzedaż Ewolucja struktury organizacyjnej Grupa kapitałowa Spółka-matka A B C 4

5 Przyczyny tworzenia grupy kapitałowej problemy z zarządzaniem chęć dalszego rozwoju przedsiębiorstwa chęć powiększenia potencjału przedsiębiorstwa (pobudzenie przedsiębiorczości) ekspansja poza granice kraju chęć zdywersyfikowania działalności dążenie do osiągnięcia pozycji monopolistycznej wykorzystanie możliwości grupy kapitałowej w kwestii ograniczania obciążeń podatkowych inne Rodzaje grup kapitałowych 5

6 Operacyjna grupa kapitałowa Spółka-matka Prowadzenie kluczowej działalności operacyjnej np. produkcja wyrobów gotowych Wspomagająca działalność operacyjna np. produkcja podzespołów Wspomagająca działalność operacyjna np. sprzedaż Wspomagająca działalność operacyjna np. serwis Zarządcza grupa kapitałowa Spółka-matka Zarządzanie grupą kapitałową Działalność operacyjna np. produkcja podzespołów Działalność operacyjna np. montaż wyrobów gotowych Działalność operacyjna np. sprzedaż i serwis 6

7 Zarządcza grupa kapitałowa Spółka-matka Zarządzanie grupą kapitałową Działalność operacyjna np. produkcja i sprzedaż Działalność operacyjna np. produkcja i sprzedaż Działalność operacyjna np. produkcja i sprzedaż Finansowa grupa kapitałowa Spółka-matka Zarządzanie akcjami/udziałami Działalność operacyjna np. budownictwo Działalność operacyjna np. usługi telekomunikacyjne Działalność operacyjna np. produkcja obuwia 7

8 KONCERN FZS Spółka-matka FU FP A B C FP FP FP FZS funkcje zarządzania strategicznego FU funkcje usługowe, np. księgowość FP funkcje podstawowe, np. produkcja i sprzedaż HOLDING OPERACYJNY Spółka-matka FZS FU --- A B C FP FP FP FZS funkcje zarządzania strategicznego FU funkcje usługowe, np. księgowość FP funkcje podstawowe, np. produkcja i sprzedaż 8

9 HOLDING STRATEGICZNY Spółka-matka FZS A B C FP FU FP FU FP FU FZS funkcje zarządzania strategicznego FU funkcje usługowe, np. księgowość FP funkcje podstawowe, np. produkcja i sprzedaż HOLDING FINANSOWY Spółka-matka A B C FZS FP FU FZS FP FU FZS FP FU FZS funkcje zarządzania strategicznego FU funkcje usługowe, np. księgowość FP funkcje podstawowe, np. produkcja i sprzedaż 9

10 Drogi tworzenia i rozwoju grup kapitałowych Outsourcing kapitałowy Niezbędna kontrola realizacji funkcji słaba intensywna Utrzymanie funkcji w strukturze przedsiębiorstwa PARTNERING Wydzielenie funkcji ze struktury przedsiębiorstwa i przekazanie jej do realizacji niezależnemu partnerowi rynkowemu OUTSOURCING KONTRAKTOWY Włączenie funkcji realizowanej poza przedsiębiorstwem do jego struktury INSOURCING Wydzielenie funkcji ze struktury przedsiębiorstwa w postaci spółki podporządkowanej OUTSOURCING KAPITAŁOWY niska Skuteczność i efektywność realizacji funkcji wysoka 10

11 Konsolidacja właścicielska Właściciel Kontrolne pakiety udziałów/akcji Spółka A Spółka B Spółka C Konsolidacja właścicielska Właściciel Kontrolne pakiety udziałów/akcji Spółka zarządzająca Spółka A Spółka B Spółka C 11

12 Konsolidacja właścicielska Właściciel 1 Właściciel 2 Właściciel 3 Spółka A Spółka B Spółka C Konsolidacja właścicielska Właściciel 1 Właściciel 2 Właściciel 3 Spółka zarządzająca Spółka A Spółka B Spółka C 12

13 Fuzja Spółka A Spółka B Spółka C Fuzja Spółka zarządzająca C Spółka A Spółka B 13

14 Przejęcie Spółka-matka A B C Firma D Zakładanie spółek dla nowych działalności brak odpowiedniej oferty na rynku przedsiębiorstw spodziewane trudności przy integracji przejmowanych spółek nakłady związane z przejęciem są niewspółmierne do wartości przejmowanych spółek konieczność rozłożenia w czasie nakładów związanych z podejmowaniem nowej działalności ograniczenia antymonopolowe chęć skorzystania ze specjalnych przywilejów, np. podatkowych 14

15 Przejęcia Przyczyny techniczne i operacyjne zwiększenie efektywności zarządzania wykorzystanie synergii operacyjnej korzyści skali 15

16 Przyczyny rynkowe i marketingowe zwiększenie udziału w rynku wyeliminowanie konkurencji dywersyfikacja ryzyka działalności wejście na nowe obszary działania Przyczyny finansowe wykorzystanie nadwyżek funduszy zwiększenie zdolności kredytowych korzyści podatkowe 16

17 Przyczyny menedżerskie dążenie do powiększenia rozmiarów firmy chęć pełniejszego wykorzystania swoich umiejętności chęć uniknięcia przejęcia przez inną firmę Kalkulacja przejęcia Dodatkowa wartość tworzona podczas przejęcia Wzrost wartości rynkowej spółki przejmującej = = Wartość spółki przejmującej oraz spółki przejmowanej po przejęciu Wartość dodatkowa 75% przejęć kończy się fiaskiem! Łączna wartość obu spółek przed przejęciem Koszt przejęcia Koszt przejęcia = Koszty transakcyjne + Premia płacona przy przejęciu 17

18 Przejęcie przyjazne Plan przejęcia jednej firmy przez drugą jest rozważany przez zarządy i rady nadzorcze obu spółek, które w porozumieniu określają warunki transakcji. Przejęcie wrogie Oferta przejęcia firmy jest wroga, jeśli zostaje odrzucona przez kierownictwo przejmowanej firmy. Wrogim przejęciem będzie także wykup spółki bez oficjalnego informowania jej zarządu i rady nadzorczej. Wrogie przejęcie Motywy obrony przed wrogim przejęciem przekonanie, że utrzymanie niezależności jest najlepsze z punktu widzenia korzyści akcjonariuszy chęć uzyskania jak najwyższej premii ofertowej obawa przed utratą stanowiska przez menedżerów oraz członków rady nadzorczej 18

19 Wrogie przejęcie Strategie obrony przed wrogim przejęciem dyskredytowanie oferty zwiększenie dywidendy przejęcie innego przedsiębiorstwa taktyka spalonej ziemi Wrogie przejęcie Strategie obrony przed wrogim przejęciem pozyskanie białego rycerza lub białego giermka złote spadochrony zatrute pigułki reakcja na zielony szantaż 19

20 Ceny transferowe Podatki w grupie kapitałowej Spółka A Spółka B Spółka C Spółka D Spółka E Spółka B zł straty Spółka C zł zysku brutto Spółka D zł zysku brutto Spółka E zł straty Jaką kwotę netto uzyska grupa kapitałowa? Ile wynosi faktyczna stopa podatkowa w tej sytuacji? 20

21 Pojęcie ceny transferowej Cena transferowa to cena ustalana dla transakcji pomiędzy spółkami należącymi do jednego ugrupowania kapitałowego Metody ustalania cen transferowych ceny rynkowe ceny stosowane wobec odbiorców spoza grupy, albo stosowane przez konkurencję ceny negocjowane ceny oparte na kalkulacji kosztów stosowane zwykle wtedy, gdy możliwe są zakupy ze źródeł zewnętrznych po korzystniejszych cenach optymalna cena transferowa powinna być ustalona na poziomie równym krańcowemu kosztowi produkcji jednostki sprzedającej 21

22 Pojęcie ceny transakcyjnej Cena transakcyjna to hipotetyczna cena ustalana przez uprawnione instytucje dla transakcji pomiędzy podmiotami danej grupy kapitałowej Metody ustalania cen transakcyjnych Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Metoda rozsądnej marży Metoda zysku transakcyjnego 22

23 Podatkowa grupa kapitałowa Podatkowa grupa kapitałowa Podatkowa grupa kapitałowa jest to taka grupa kapitałowa, która z punktu widzenia opodatkowania jest traktowana jako jeden podatnik 23

24 Podatkowa grupa kapitałowa zasady tworzenia przeciętny kapitał na spółkę nie mniejszy niż zł udział spółki zarządzającej w kapitale spółek zależnych nie mniejszy niż 95% poziome powiązania kapitałowe między spółkami zależnymi są zabronione udział spółek zależnych w kapitale spółki zarządzającej jest zabroniony rentowność sprzedaży brutto całej grupy musi wynosić w całym okresie funkcjonowania nie mniej niż 3% grupa jest rejestrowana na trzy lata (można przedłużać na kolejne okresy) w sprawach podatku dochodowego przed fiskusem występuje tylko jedna spółka (niekoniecznie zarządzająca) spółki uczestniczące w PGK nie mogą mieć żadnych zaległości podatkowych i parapodatkowych (wszystkich objętych Ordynacją Podatkową). Podatkowa grupa kapitałowa korzyści jako jeden podatnik PGK płaci podatek od łącznego dochodu grupy darowizny wewnątrz PGK nie są opodatkowane ceny transferowe nie podlegają kontroli ze strony aparatu fiskalnego PGK uzyskuje oszczędności na administracji podatkowej 24

25 Optymalizacja podatkowa Przykład. Forma prawna spółek grupy Dwaj wspólnicy, X i Y, postanawiają prowadzić działalność gospodarczą. Jako formę prawną prowadzonej działalności rozważają założenie spółki z o.o., a alternatywą jest spółka jawna (lub inna spółka osobowa) 25

26 Przykład. Forma prawna spółek grupy Spółka jawna pełna odpowiedzialność całym majątkiem osobistym wspólnika za długi spółki spółka nie jest podatnikiem, czyli podatek od zysku płacą wspólnicy (19%) Spółka z o.o. odpowiedzialność za długi spółki tylko do wysokości wpłaconego kapitału zakładowego dwukrotne opodatkowanie: 19% podatku dochodowego płaci spółka i 19% podatku od dywidendy płacą wspólnicy Przykład. Forma prawna spółek grupy Rozwiązanie problemu: utworzenie grupy kapitałowej Założenie spółki z o.o. z minimalnym kapitałem zakładowym (5.000 zł). Wspólnicy X i Y Po jej zarejestrowaniu, utworzenie spółki komandytowej, w której komplementariuszem będzie spółka z o.o., a komandytariuszami X i Y Odpowiedzialność za długi spółki ponosi w pełnej wysokości komplementariusz, a komandytariusze odpowiadają do wysokości ustalonej w umowie sumy (w KSH nie ma żadnego minimum) Dochód (zysk) jest opodatkowany przez każdego wspólnika od jego części, czyli 99% bezpośrednio u wspólników (19%), a 1% w spółce z o.o. (19% podatku dochodowego i 19% podatku od dywidendy) 26

27 Cienka kapitalizacja Zjawisko cienkiej kapitalizacji Cienka kapitalizacja polega na tworzeniu przez spółkę-matkę spółek-córek z minimalnym dopuszczalnym kapitałem zakładowym. Środki na realizację przedsięwzięć gospodarczych spółki-córki uzyskują pod postacią pożyczek od spółki-matki. 27

28 Cienka kapitalizacja - korzyści odsetki od pożyczek są zaliczane do kosztów podatkowych spółki-córki transfer pieniędzy ze spółki-córki do spółki-matki jest szybszy niż w przypadku dywidendy Cash Pooling 28

29 Pojęcie cash pooling inaczej umowa o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową lub umowa konsolidacji rachunków bankowych usługa finansowa, umożliwiająca wzajemne bilansowanie sald rachunków spółek, należących do tej samej grupy kapitałowej zgromadzoną kwotą zarządza najczęściej podmiot dominujący (ang. pool leader) Zalety cash pooling silniejsza pozycja negocjacyjna wobec banku większa wiarygodność kredytowa bardziej efektywne wykorzystanie środków pieniężnych niższe koszty odsetkowe 29

30 Tunelowanie Podmiot dominujący a podmiot zależny Koncepcja prawna spółki kapitałowej zakłada istnienie odrębności cywilnoprawnej takiego podmiotu, której konsekwencją jest ich prawna i gospodarcza autonomia. Uznanie tej autonomii prowadzi do stwierdzenia, że każda spółka kapitałowa ma swój własny, autonomiczny interes biznesowy Jeżeli spółka taka jest podmiotem zależnym grupy kapitałowej to może dojść do sytuacji, w której interes biznesowy tego podmiotu nie będzie tożsamy z interesem biznesowym podmiotu dominującego 30

31 Definicja tunelowania Tunelowanie (tunneling) są to takie działania w podmiotach grupy kapitałowej, które mają na celu realizację korzyści dominującego udziałowca kosztem udziałowców mniejszościowych Rodzaje tunelowania stosowanie cen transferowych stosowanie opłat za doradztwo, szkolenia itp. przejęcia defraudacje nadmierne wynagradzanie rozmywanie akcjonariatu niewypłacanie dywidendy 31

POWIĄZANIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ I ICH WPŁYW NA JEJ KONKURENCYJNOŚĆ

POWIĄZANIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ I ICH WPŁYW NA JEJ KONKURENCYJNOŚĆ Olimpia Grabiec Katedra Inwestycji, Mikroekonomii i Rachunkowości Politechnika Częstochowska al. Armii Krajowej 19b, 42-200 Częstochowa olimpiag@zim.pcz.czest.pl POWIĄZANIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ I ICH WPŁYW

Bardziej szczegółowo

ISTOTA I PRZYCZYNY POWSTAWANIA GRUP KAPITAŁOWYCH

ISTOTA I PRZYCZYNY POWSTAWANIA GRUP KAPITAŁOWYCH dr inż. Olimpia Grabiec Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ISTOTA I PRZYCZYNY POWSTAWANIA GRUP KAPITAŁOWYCH Streszczenie: Obserwując nową rzeczywistość gospodarczą, zauważyć można coraz częstszą tendencję

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Bartłomiej Bąk * Rola powiązań w grupie kapitałowej oraz ich wpływ na zarządzanie grupą na przykładzie Południowego Koncernu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Grupy kapitałowe w gospodarce polskiej

Grupy kapitałowe w gospodarce polskiej Dr inż. Alina Szewc-Rogalska Zakład Statystyki i Ekonometrii Uniwersytetu Rzeszowskiego Grupy kapitałowe w gospodarce polskiej Wstęp Grupy kapitałowe są w Polsce zjawiskiem nowym, zaczęły bowiem powstawać

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo