Agent ds. cyberprzestępczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agent ds. cyberprzestępczości"

Transkrypt

1 Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Agent ds. cyberprzestępczości Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w komórkach IT w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia i przesyłania danych, zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi (Enterprise Device Management). Absolwenci zostaną przygotowani do samodzielnego prowadzenia oraz kierowania zespołami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty sieciowe poprzez: uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, znajomość regulacji prawno-karnych, kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania oraz prowadzenia polityki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, wdrożenie polityki bezpieczeństwa środowiska mobilnego, reagowania na incydenty bezpieczeństwa IT, pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania oraz zabezpieczania cyfrowego materiału dowodowego (informatyka śledcza, odzyskiwanie danych), przeprowadzanie procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji. Prowadzący: Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kierowania zespołami odpowiedzialnymi za zwalczanie cyberprzestępczości, reagowania na incydenty sieciowe, z zakresu informatyki śledczej, odzyskiwania danych oraz kadra naukowo-dydaktyczna uczelni. Uczestnicy: Warunki przyjęcia: Czas trwania: Absolwenci uczelni wyższych. Studia przeznaczone są dla pracowników sektora przedsiębiorstw, funkcjonariuszy służb porządku publicznego, a także zatrudnionych w organach administracji rządowej oraz samorządowej, realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT lub planujących w przyszłości zajmować się zawodowo bezpieczeństwem teleinformatycznym w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym. Uzyskany stopień licencjata (inżyniera) lub magistra 200 godzin Czas i miejsce zajęć: sobota i niedziela, co dwa tygodnie w godz.: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ul. Krasińskiego Katowice Zajęcia: Wykłady teoretyczne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, CERT Games, dyskusje grupowe, testy. Czas rozpoczęcia: Wielkość grupy: Cena: Kierownik studiów: osób 1950 zł za I semestr 2150 zł za II semestr zł opłata rekrutacyjna Możliwość opłaty czesnego w dogodnych ratach PIKW mgr Ireneusz Jabłoński Centrum Rozwoju Kadr Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka w Katowicach

2 dr Ewa Czarnecka-Wójcik PROGRAM STUDIÓW L.p Nazwa przedmiotu i szczegółowy zakres Prawno-karne aspekty cyberprzestępczości. Istota i rodzaje przestępczości z wykorzystaniem zaawansowanych technologii Cyberprzestępczość na gruncie prawa krajowego terminologia odpowiedzialność karna (KK i in.) procedury karno-sądowe: przeszukanie, oględziny (KPK) udostępnianie danych telekomunikacyjnych pojęcie dowodu elektronicznego wykorzystanie dowodu elektronicznego w procesie karnym wybrane elementy czynności operacyjno-rozpoznawczych cyberprzestępczość na gruncie prawa międzynarodowego Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości Protokół Dodatkowy do Konwencji o cyberprzestępczości współpraca międzynarodowa (dyrektywy, umowy) retencja danych przeszukanie, oględziny i zabezpieczenie cyfrowego materiału dowodowego w wybranych krajach Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych. wprowadzenie do bezpieczeństwa osobowego, przemysłowego oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego podstawy prawne i przyczyny ochrony informacji podział informacji z uwzględnieniem informacji prawnie chronionych: tajemnicy zawodowej, przedsiębiorstwa, informacji niejawnych, innych tajemnic prawnie chronionych Liczba godzin Szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa informacji. wprowadzenie do standardów i norm (COBIT, ITIL, ISO/IEC 27001) podstawy prawne oraz charakterystyka procesu zarządzania ryzykiem analiza ryzyka w tym identyfikacja zagrożeń, podatności i środowiska identyfikacja wymagań poziomu ochrony metody ilościowe i jakościowe szacowania ryzyka akceptacja ryzyka szczątkowego proces administrowania ryzykiem w tym zadania, czynności i zakresy kompetencji dokumentacja związana z bezpieczeństwem teleinformatycznym tryby bezpieczeństwa pracy systemów teleinformatycznych cykle funkcjonowania systemu Podstawy prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej źródła prawa autorskiego

3 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych kodeks cywilny prawo własności przemysłowej prawo Unii Europejskiej (dyrektywy) prawo międzynarodowe (najważniejsze umowy multilateralne: konwencja berneńska, konwencja powszechna) forma i treść ochrony odpowiedzialność karna i cywilna Ochrona danych osobowych podstawy prawne ochrony danych osobowych pojęcie danych osobowych zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych rejestracja zbiorów danych osobowych zasady oraz zakazy przetwarzania danych w tym danych wrażliwych administrator danych osobowych dokumentacja bezpieczeństwa odpowiedzialność, karna, pracownicza oraz administracyjna za naruszenie zasad ochrony danych osobowych Wykrywanie zagrożeń systemów teleinformatycznych. zagadnienia ogólne ekonomia podziemia zasady funkcjonowania i cele cyberprzestępców podatność sieci na zagrożenia techniki i narzędzia używane w wykrywaniu i analizie zagrożeń propagujących się w sposób aktywny techniki i narzędzia używane w wykrywaniu i analizie zagrożeń propagujących się w sposób pasywny wykrywanie podatności systemów testy penetracyjne identyfikacja błędów Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa IT. zarządzanie incydentami ISO/IEC 27035:2011 zarządzanie bezpieczeństwem informacji przygotowanie polityki zarządzania incydentami tworzenie zespołów reagowania etapy wdrażania zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji definiowanie wsparcia technicznego tworzenie środowiska świadomości bezpieczeństwa szkolenie, testowanie planu zarządzania incydentami Wsparcie i reagowanie na ataki sieciowe. Ochrona w czasie DDoS identyfikacja stopnia zagrożenia klienta rozpoznanie architektury dołączenia do Internetu i świadczonych lub oferowanych usług sieciowych przez klienta wykonanie projektu oraz możliwości techniczne przeciwdziałania ataku instalacja urządzeń filtrujących obsługa scrubbingcenter 36 (w tym godzin CERT Games)

4 funkcjonowanie usługi anycast DNS identyfikacja źródeł, dynamiki ataku Ochrona przed phishingiem strona i jej kod źródłowy próba wykrycia stron phishingowych na serwerze identyfikacja twórcy strony zabezpieczenie danych Analiza złośliwego oprogramowania (malware) określenie funkcjonalności złośliwego oprogramowania propagacja złośliwego kodu konsumpcja mocy obliczeniowej konsumpcja pasma połączenia z siecią teleinformatyczną działania symulujące legalne oprogramowanie Produkty Anty-ATP faza przed włamaniem (BIP), dostarczanie, uzbrajanie, atak początkowy faza w trakcie ataku (DIP), wykorzystanie słabości, instalacja faza po włamaniu (AIP), komunikacja zwrotna ze źródłem, realizacja celów Analiza dużych zbiorów danych segmentacja dużych zbiorów danych identyfikacja powiązań modelowanie predykcyjne z uwzględnieniem danych z różnych źródeł wizualizacja danych Informatyka śledcza wybrane narzędzia informatyki śledczej przygotowanie do analizy i pozyskiwania danych wyszukiwanie, filtrowanie i wyodrębnianie danych pozyskiwanie danych o aktywności użytkowników analiza wiadomości ustalenia danych o użytkowniku i jego sprzęcie, odzyskiwanie haseł wykonywanie obrazów dysków weryfikacja plików z wykorzystaniem sum kontrolnych ujawnianie ukrytych obszarów danych Prowadzenie wewnętrznych śledztw i dochodzeń prowadzenie rozmów z osobami podejrzanymi o nadużycia rodzaje, sposoby i mechanizmy przestępstw dokonywanych na szkodę organizacji przez pracowników i kontrahentów prowadzenie wewnętrznych śledztw i dochodzeń Zarządzanie środowiskiem mobilnym w firmie Zagrożenia dla środowiska mobilnego ataki z zewnątrz BYOD struktura podatności użytkowników na zagrożenia analiza wymagań bezpieczeństwa dla środowiska mobilnego inwentaryzacja 2

5 . 13. identyfikacja grup pracowniczych najwyższego ryzyka klasyfikacja platforma ze względu na poziom bezpieczeństwa podział kompetencji (Asset Administrator, Security Administrator, Management Board Administrator) opracowanie architektury systemu i integracji z istniejącym systemem IT projekt organizacji zdalnej pomocy wewnętrzny portal samoobsługi Elementy polityki bezpieczeństwa rekomendowane urządzenia mobilne grupy ryzyka narzędzia monitorujące i zabezpieczające naruszenie polityki bezpieczeństwa Narzędzia zarządzania środowiskiem mobilnym wymagane funkcjonalności przykładowe implementacje oferta operatorów telekomunikacyjnych Źródła danych w Internecie uzyskiwanie oraz wykorzystanie źródeł w Internecie ustalanie sprawców przestępstw Podstawy kryptografii główne pojęcia, kryptografia symetryczna i asymetryczna bezpieczeństwo obliczeniowe szyfru odporność na atak klucze, protokoły kryptograficzne, atak ze środka (man-in-the-middle), atak przez powtórzenie elementy steganografii 14. Seminarium dyplomowe SUMA godzin 200

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej

Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Nazwa: Rodzaj: Charakterystyka: Kontrola i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CYBERBEZPIECZEŃSTWO. Studia Podyplomowe. Szczegóły na stronie: www.vsdata.pl/cyberbezpieczenstwo

CYBERBEZPIECZEŃSTWO. Studia Podyplomowe. Szczegóły na stronie: www.vsdata.pl/cyberbezpieczenstwo CYBERBEZPIECZEŃSTWO Studia Podyplomowe PROGRAM STUDIÓW Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest obecnie jednym z największych priorytetów, do którego powinniśmy dążyć w naszym kraju. Wraz z rozwojem Internetu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013)

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013) Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013) Folder informacyjny studiów podyplomowych. Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydział Elektroniki

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIEDZA OD EKSPERTÓW DLA EKSPERTÓW SZEROKA OFERTA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH UNIKATOWE PROGRAMY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ICT www.akademia.nask.pl Nasze Szkolenia Spis treści

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Wdrożeniami Zintegrowanych Systemów Informatycznych ang. Integrated Information Systems Implementation Management Kierownik Studiów Podyplomowych: Dr Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Case Studies

Zajęcia praktyczne. Case Studies www.akademiabtc.pl Certyfikaty Zajęcia praktyczne Case Studies Warsztaty komputerowe Małe grupy szkoleniowe rofesjonalne materiały dydaktyczne Nauka na najnowszych systemach Eksperci IT w roli trenerów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cz. 1. Szymon Sokół

Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych. Cz. 1. Szymon Sokół <Szymon.Sokol@agh.edu.pl> Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług systemów informatycznych Cz. 1 Szymon Sokół http://home.agh.edu.pl/szymon/pbi/ LITERATURA 1. Młynarski K.: Polityka Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Płocka

Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Płocka Strona: 1 Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Płocka Strona: 2 Spis treści: 1. Wstęp 2. Definicje 3. Zakres Systemu Bezpieczeństwa Informacji 4. Deklaracja Najwyższego Kierownictwa Urzędu

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC 27001:2014 w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria informacji: informacja jawna. Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka

ISO/IEC 27001:2014 w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria informacji: informacja jawna. Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 1 Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia A.5 Polityki A.5.1 Kierunki określane przez kierownictwo Cel: Zapewnienie przez kierownictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Deklaracja stosowania w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach

Załącznik 1 - Deklaracja stosowania w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmuje swoim zakresem wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Dobczyce, dnia 15 listopada 2013 roku Rozdział Opis normy/wymaganie Sposób realizacji A.5 Polityka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną)

Program szkolenia. Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE Program szkolenia Jak zorganizować szkolna infrastrukturę informatyczną (sieć informatyczną) Opracowali: Roman Frąckowiak Piotr Halama Sławomir Kozłowski Piła, 2014

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bezpieczeństwo systemów komputerowych Program zajęć Bezpieczeństwo systemów komputerowych 1. Wprowadzenie, podstawy i terminologia; Pojęcie informacji; Typy zagrożeń systemów informatycznych i ich klasyfikacja; Pojęcie bezpieczeństwa SI; Polityka

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA AUDYTU I TESTÓW BEZPIECZEŃSTWA

OFERTA HANDLOWA AUDYTU I TESTÓW BEZPIECZEŃSTWA Katowice, 2015-08-03 OFERTA HANDLOWA AUDYTU I TESTÓW BEZPIECZEŃSTWA Silence on the wire Adres: Katowice, ul. Chorzowska 6, p. V Telefon kontaktowy: 517 075 702 E-mail: contact@silenceonthewire.com Strona

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta kursów

AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta kursów AKADEMIA PRAKTYKÓW Oferta kursów POZNAŃ, 2010 Spis treści O UCZELNI... 4 WPROWADZENIE... 5 PREZENTACJA I HARMONOGRAM KURSÓW... 6 KURSY BIZNESOWE... 9 KONSTRUOWANIE STRATEGII DLA PRZEDSIĘBIORSTWA... 9 EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013r. STRONA 1 USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013 Spis Treści 1 O Nas pointas.com.pl 2 Kadra i Kwalifikacje 3 Audyty i konsulting

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo