STEROWNIKI wykład monograficzny Jerzy Kasprzyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STEROWNIKI wykład monograficzny Jerzy Kasprzyk"

Transkrypt

1 STEROWNIKI wykład monograficzny Jerzy Kasprzyk Literatura: 1. Kasprzyk J.: Programowanie sterowników przemysłowych. WNT, Warszawa, Legierski T., Kasprzyk J., Wyrwał J., Hajda J.: Programowanie Sterowników PLC. Wyd. Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, Gliwice, Jakuszewski R.: Programowanie Systemów SCADA. Intellution FIX32. Wyd. Pracowni Komputerowej J. Skalmierskiego, Gliwice,

2 1. WPROWADZENIE Hierarchiczna struktura systemu sterowania i zarządzania: warstwa czujników i elementów wykonawczych (w tym rozproszone systemy we/wy, urządzenia inteligentne) interfejs z procesem, warstwa sterowania bezpośredniego (sterowanie napędami, układy regulacji itd.) sterowniki programowalne (PLC), warstwa sterowania nadrzędnego i operatorskiego systemy SCADA na komputerach PC, urządzenia interfejsu operatora (MMI), warstwa zarządzania (sterowanie produkcją, zasobami, bazy danych, harmonogramowanie itp.). Hierarchia sieci LAN: od sieci polowych (fieldbus) i przemysłowych po Ethernet (także Internet) Kierunek rozwoju: Totally Integrated Automation, Totally Distributed Control: 2

3 1.1 Sterowniki programowalne PLC Sterowniki programowalne (PLC, ang. Programmable Logic Controllers) są komputerami przemysłowymi, które pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego: zbierają pomiary za pośrednictwem modułów wejściowych z cyfrowych i analogowych czujników oraz urządzeń pomiarowych; korzystając z uzyskanych danych o sterowanym procesie lub maszynie wykonują programy użytkownika, zawierające zakodowane algorytmy sterowania i przetwarzania danych; generują sygnały sterujące odpowiednie do wyników obliczeń tych programów i przekazują je poprzez moduły wyjściowe do elementów i urządzeń wykonawczych; a ponadto mają możliwość: transmitowania danych za pomocą modułów i łączy komunikacyjnych; realizacji funkcji diagnostyki programowej i sprzętowej. Wartości pomiarów zmiennych procesowych stanowią wejścia sterownika, zaś obliczone zmienne sterujące są jego wyjściami. Norma IEC określa sterownik programowalny jako: cyfrowy system elektroniczny do stosowania w środowisku przemysłowym, który posługuje się pamięcią programowalną do przechowywania zorientowanych na użytkownika instrukcji w celu sterowania przez cyfrowe lub analogowe wejścia i wyjścia szeroką gamą maszyn i procesów. Rozróżnienia: algorytm sterowania realizowany sprzętowo a realizowany programowo sterownik programowalny a sterownik dedykowany 3

4 Historia sterowników programowalnych sięga roku 1968, gdy w firmie General Motors grupa inżynierów rozpoczęła prace projektowe nad nową generacją sterowników, przyjmując następujące założenia: Łatwość programowania i przeprogramowywania, stosownie do zmieniających się warunków pracy. Łatwość utrzymania w ruchu produkcyjnym, z możliwością napraw przez wymianę instalowanych modułów (ang. plug-in modules). Większa niezawodność w warunkach przemysłowych, przy mniejszych gabarytach niż sprzęt przekaźnikowy. Koszty porównywalne ze stosowanymi panelami przekaźnikowymi i szafami sterowniczymi. Do rozszerzenia produkcji i zastosowań sterowników PLC przyczyniły się głównie: łatwość programowania przy użyciu języka schematów drabinkowych podobnego do schematów stykowo-przekaźnikowych; zwiększenie niezawodności komputerów przemysłowych na tyle, aby mogły działać w zanieczyszczonym środowisku; wprowadzenie programowej kontroli obwodów wejściowych i wyjściowych, oraz innych możliwości diagnostyki systemowej i obiektowej; zapewnienie komunikacji z gniazdami przemysłowymi, panelami operatorskimi, wyświetlaczami, komputerami osobistymi oraz innymi urządzeniami stanowiącymi łącze operatora (MMI, ang. Man Machine Interface). Rodziny sterowników charakteryzują się tym, że poszczególne modele: mogą być programowane w tym samym języku i przy użyciu tego samego pakietu programowego; posiadają takie same zmienne programowe oraz taką samą strukturę modułów I/O (moduły, płyty łączeniowe, drajwery, kable łączeniowe itp.); istnieje możliwość przenoszenia programów między modelami oraz korzystania z tych samych opcji w każdym modelu. 4

5 Systemy SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition) dopełniają i rozszerzają możliwości sterowników, realizując w warstwie sterowania nadrzędnego następujące funkcje: zbieranie i przetwarzanie oraz archiwizacja danych pochodzących bezpośrednio z systemów sterownikowych; opracowywanie raportów dotyczących bieżącego stanu procesu, zużycia materiałów oraz stanu pracy maszyn i urządzeń; wizualizacja wartości zmiennych procesowych (aktualnych i historycznych) w różnych formach graficznych; generowanie sygnałów alarmowych związanych z przekroczeniem wartości granicznych; wypracowywanie danych dla warstw sterowania operatywnego produkcją oraz warstwy zarządzania. W celu podwyższenia niezawodności systemów sterownikowych wielu producentów wprowadziło sprzętowe i programowe rozwiązania redundancyjne. 5

6 1.2 Norma IEC Doświadczenia zebrane przez wielu producentów oraz użytkowników sterowników programowalnych zaowocowały opracowaniem i wydaniem w latach przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniki IEC (International Electrotechnical Commission) normy IEC Programmable Controllers, od 1998 r. oznaczonej jako IEC 61131, przyjętej bez zmian w Europie jako EN Norma ta dotyczy sterowników programowalnych oraz związanych z nimi urządzeń peryferyjnych, takich jak: narzędzia programujące i uruchomieniowe (PADT, ang. Programming And Debugging Tools), wyposażenie testujące (TE, ang. Test Equipment), interfejs człowiek-maszyna (MMI, ang. Man-Machine Interface). Przedmiotem normy jest: ustalenie definicji i określenie głównych właściwości istotnych przy wyborze i stosowaniu sterowników programowalnych i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych; specyfikacja minimalnych wymagań dotyczących własności funkcjonalnych i konstrukcyjnych, warunków serwisowania, bezpieczeństwa i testów dla sterowników programowalnych; zdefiniowanie reguł składni i semantyki dla ogólnie stosowanych języków programowania, zestawu podstawowych elementów oprogramowania oraz środków, za pomocą których producent może rozbudowywać te podstawowe zestawy dla własnych implementacji PLC; podanie użytkownikowi ogólnych informacji i wskazówek; zdefiniowanie zasad komunikacji między sterownikami a innymi systemami elektronicznymi z użyciem określonych w normie ISO/IEC 9506 Specyfikacji Komunikatów w Procesie Wytwarzania (MMS, ang. Manufacturing Message Specification). 6

7 1.3 Budowa i zasada działania sterownika Magistrala systemowa Wejścia Wyjścia %I1 %I2 %I3 itd. Moduł wejść %Q1 %Q2 %Q3 itd. Aktualizacja stanu wejść Aktualizacja stanu wyjść Pamięć danych RAM Wejścia Adres Stan %I1 0 %I2 0 %I3 1 itd. Wyjścia Adres Stan %Q1 0 %Q2 0 %Q3 1 Mikroprocesor ALU Rejestry robocze Rejestr rozkazów LD %I1 Licznik rozkazów 000 Program użytkownika w pamięci RAM lub EPROM Adres Rozkaz 000 LD %I1 001 AND %I2 002 ST %Q1 003 itd. n END Moduł wyjść itd. Rys. 1.1 Schemat ideowy sterownika Sterownik pracuje w cyklu programowym (ang. Program Sweep), w którym: W fazie aktualizacji stanu wejść występuje przepisanie wartości wejść z modułów wejściowych do odpowiadających im obszarów w pamięci danych sterownika (oznaczonych tu jako %In, gdzie n jest numerem wejścia); W fazie wykonania programu realizowany jest jeden przebieg programu użytkownika kolejne instrukcje programu przekazywane są z pamięci programu do mikroprocesora, który je dekoduje, wykonuje odpowiednie działania i zapisuje wynik obliczeń w pamięci danych. Program użytkownika kończy się instrukcją END; W fazie aktualizacji wyjść następuje przepisanie obliczonych wartości wyjść (oznaczonych tu jako %Qn, gdzie n jest numerem wyjścia) z odpowiedniego obszaru danych do modułów wyjściowych, które generują sygnały sterujące. 7

8 1.4 Przykład zadania sterowania napędem rewersyjnym L1 L2 L3 PE F1 F2 M Rys. 1.2 Schemat obwodu mocy trójfazowego silnika prądu przemiennego w prawo w lewo H1 H2 stop S2 H3 S1 F2 S0 24V Rys. 1.3 Schemat stykowy obwodu sterowania 8

9 S1 S2 S0 F2 w lewo w prawo stop wyłącznik termiczny %I1 %I2 %I3 %I4 24V DIGITAL INPUT Moduł wejść typu SINK IN 24V DIGITAL INPUT Moduł wejść typu SOURCE IN Rys. 1.4 Schemat połączeń obwodów wejściowych z modułem wejść cyfrowych Tab. 1.1 Deklaracje zmiennych dla programu sterowania silnikiem Adres w pamięci Nazwa zmiennej Symbol na schemacie Opis %I0001 S1_PRAWO S1 przycisk załączenia w prawo (zwierny) %I0002 S2_LEWO S2 przycisk załączenia w lewo (zwierny) %I0003 S0_STOP S0 przycisk wyłączenia stop (rozwierny) %I0004 F2_TERM F2 zabezpieczenie termiczne (rozwierny) %Q0001 _PRAWO przekaźnik załączający silnik w prawo %Q0002 _LEWO przekaźnik załączający silnik w lewo %Q0003 H1_PRAWO H1 lampka sygnalizacji wirowania w prawo %Q0004 H2_LEWO H2 lampka sygnalizacji wirowania w lewo %Q0005 H3_STOP H3 lampka sygnalizacji stopu 9

10 Program sterowania silnikiem (wersja 1) F2_TERM S0_STOP _PRAWO _LEWO _PRAWO %I0004 %I0003 %Q0001 %Q0002 %Q0001 / ( ) S1_PRAWO %I LD %I AND %I AND( 04 OR %Q0001 %I ) 06 ANDN 07 ST %Q0002 %Q0001 F2_TERM S0_STOP _LEWO _PRAWO _LEWO %I0004 %I0003 %Q0002 %Q0001 %Q0002 / ( ) S2_LEWO %I LD 09 AND %I0004 %I AND( %Q OR 12 ) %I ANDN %Q ST %Q0002 _PRAWO H1_PRAWO %Q0001 %Q0003 ( ) 15 LD %Q ST %Q0003 _LEWO H2_LEWO %Q0002 %Q0004 ( ) 17 LD %Q ST %Q0004 _PRAWO _LEWO H3_STOP %Q0001 %Q0002 %Q0005 / / ( ) 19 LDN %Q ANDN 21 ST %Q0002 %Q

11 %Q3 %Q4 %Q5 w prawo w lewo stop H1 H2 H3 %Q1 %Q2 DIGITAL OUTPUT Moduł wyjść typu SOURCE OUT 24V DIGITAL OUTPUT Moduł wyjść typu SINK OUT 24V Rys. 1.5 Schemat połączeń obwodów wyjściowych z modułem wyjść cyfrowych 11

12 w lewo w prawo H1 H2 stop H3 S2 S1 F2 S0 K3A S0 K4C K3A K3A K4C 24V Rys. 1.6 Schemat stykowy obwodu sterowania silnikiem z opóźnionym przełączaniem Tab. 1.2 Deklaracje zmiennych dla programu sterowania z opóźnionym przełączaniem Adres w pamięci Nazwa zmiennej Opis %I0001 S1 przycisk załączenia w prawo (zwierny) %I0002 S2 przycisk załączenia w lewo (zwierny) %I0003 S0 przycisk wyłączenia stop (rozwierny) %I0004 F2 zabezpieczenie termiczne (rozwierny) %Q0001 przekaźnik załączający silnik w prawo %Q0002 przekaźnik załączający silnik w lewo %Q0003 H1 lampka sygnalizacji wirowania w prawo %Q0004 H2 lampka sygnalizacji wirowania w lewo %Q0005 H3 lampka sygnalizacji stopu %M0001 K3A zmienna pomocnicza w pamięci sterownika %M0002 K4C zmienna pomocnicza w pamięci sterownika 12

13 Program sterowania silnikiem z opóźnionym przełączaniem F2 S0 K3A / / ( ) S1 / ( ) S2 (* dodatkowy przekaznik K3A *) S0 K4C K3A / / ( ) K3A (* użycie czasomierza zamiast przekaźnika czasowego *) OPOZNIENIE K3A TON K4C IN Q ( ) t#2s PT H1 ( ) H2 ( ) H3 / / ( ) 13

14 1.5 Programowanie przerzutników Dwa sposoby programowania przerzutnika RS w języku schematów drabinkowych (* zatrzask *) R S Q %I0003 %I0001 %Q0001 / ( ) Q %Q0001 (* cewki S i R *) S Q %I0001 %Q0001 (S) R %I0003 Q %Q0001 (R) Dwa sposoby programowania przerzutnika SR w języku schematów drabinkowych (* zatrzask *) S Q %I0001 %Q0001 ( ) R Q %I0003 %Q0001 / (* cewki R i S *) R Q %I0003 %Q0001 (R) S %I0001 Q %Q0001 (S) 14

15 Program sterowania silnikiem w języku schematów drabinkowych (wersja 2) S1_PRAWO _LEWO _PRAWO %I0001 %Q0002 %Q0001 / (S) S0_STOP _PRAWO %I0003 %Q0001 / (R) F2_TERM %I0004 / S2_LEWO _PRAWO _LEWO %I0002 %Q0001 %Q0002 / (S) S0_STOP _LEWO %I0003 %Q0002 / (R) F2_TERM %I0004 / 15

16 1.6 Architektura sterownika PLC Opcjonalnie pamięć programu EPROM B u f o r B u f o r Program użytkownika (RAM) B a t e r i a CPU (µp) Jednostka centralna Magistrala Z e g a r Magistrala adresów sterowań System operacyjny (ROM) Magistrala danych Dane (RAM) Interfejs we / wy B u f o r Rejestr pamiętający Magistrala systemowa we / wy Moduł wyjść Rejestr buforowy Moduł wejść Moduły wejść i wyjść Sterowanie kluczami Przekaźniki itp. Filtr Optoizolacja Panel programatora (dołączany) Kanały wyjściowe np przekaźniki, tranzystory polowe, triaki Kanały wejściowe (z obiektu) Rys. 1.7 Architektura sterownika PLC Pamięć przeznaczona na dane użytkownika dzieli się na obszary: dane wejściowe, zawierające obraz wejść sterownika, zwykle adresowane są za pomocą przedrostka %I; dane wyjściowe, zawierające obraz wyjść sterownika, zwykle adresowane są za pomocą przedrostka %Q; dane użytkownika, nie związane ani z wejściami, ani z wyjściami, zwykle adresowane za pomocą przedrostka %M. Ze względu na architekturę wyróżnia się sterowniki: kompaktowe (małe, przekaźniki inteligentne), modułowe (średnie i duże). 16

17 Tab. 1.3 Rodziny sterowników największych producentów Producent Inteligentne przekaźniki Małe Średnie Duże Siemens Logo SIMATIC S7-200 SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-400 Schneider Electric Zelio Nano, Micro, Twido Premium, Compact, Momentum Quantum GE Fanuc VersaMax- Nano VersaMax-Micro 90-30, VersaMax, PACSystems RX3i 90-70, PACSystems RX7i Mitsubishi Electric ALPHA MELSEC FX1, FX2 MELSEC QnAS MELSEC QnA, MELSEC System Q Omron CPM1, CPM2, CQM1H C200H-alpha, CJ1, CS1 CVM1 Rockwell Automation (Allen-Bradley) Pico MicroLogix SLC500, FlexLogix, ControlLogix PLC-5 17

18 1.8 Sterowniki modułowe Rys Przykład sterownika modułowego Elementy sterownika modułowego: Płyta łączeniowa (ang. baseplate), zwana także kasetą (ang. rack), posiada gniazda (ang. slots) do podłączenia wybranych modułów, Moduły podstawowe: zasilacz (PS, ang. Power Supply) oraz moduł jednostki centralnej (CPU, ang. Central Proccessing Unit). Moduły wejść i wyjść cyfrowych (ang. Digital Input, Digital Output), Moduły wejść i wyjść analogowych (ang. Analog Input, Analog Output), Moduły komunikacyjne, do podłączenia sterownika do sieci lokalnej w określonym standardzie, np. Modbus, Profibus, ControlNet, Genius itp. lub do sieci Ethernet, Inne moduły (moduły inteligentne i dodatkowe): Moduły szybkich liczników (HSC, ang. High-Speed Counter), Moduły pozycjonowania osi (APM, ang. Axis Positioning Module), Moduły wejściowe dla czujników temperatury, Moduły regulatora PID lub regulatory rozmyte, Moduły akwizycji kodu paskowego itd. 18

19 1.7 Cykl programowy sterownika i tryby pracy INICJALIZACJA CYKLU INICJALIZACJA ODCZYTAĆ WEJŚCIA? NIE TAK CZYTANIE STANÓW WEJŚĆ CZYTANIE DANYCH WEJŚCIOWYCH TRYB "RUN"? TAK WYKONANIE PROGRAMU NIE PROGRAM CZAS TRWANIA CYKLU UAKTUALNIĆ WYJŚCIA? TAK AKTUALIZACJA STANÓW WYJŚĆ NIE WYSYŁANIE DANYCH WYJŚCIOWYCH KOMUNIKACJA Z PROGRAMATOREM I KOMUNIKACJA SYSTEMOWA OBSŁUGA PROGRAMATORA I KOMUNIKACJA SYSTEMOWA WYKONANIE FUNKCJI DIAGNOSTYCZNYCH DIAGNOSTYKA ROZPOCZĘCIE NASTĘPNEGO CYKLU Rys. 1.9 Fazy cyklu programowego sterownika PLC Podstawowe tryby pracy sterownika: Tryb RUN (tryb wykonywania) jest to właściwy tryb pracy sterownika, w którym wykonywane są wszystkie fazy cyklu; Tryb STOP tryb zatrzymania sterownika. Ponadto: praca w pojedynczym cyklu (ang. Single Sweep), praca krokowa (wykonanie tylko jednego rozkazu) lub praca z normalnym cyklem, ale bez aktywizacji sygnałów wyjściowych w modułach wyjść cyfrowych (tryby testowania). Czas trwania cyklu sterownika (ang. Scan Time) nie może być dowolnie długi. W CPU istnieje układ zegara (watchdog), zabezpieczającego przed zawieszeniem sterownika. 19

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie

Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Programowanie sterowników PLC wprowadzenie Zakład Teorii Maszyn i Automatyki Katedra Podstaw Techniki Felin p.110 http://ztmia.ar.lublin.pl/sips waldemar.samociuk@up.lublin,pl Sterowniki programowalne

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

" Sterowniki programowalne f.1/1

 Sterowniki programowalne f.1/1 PLC, Programowalne sterowniki logiczne PLC, Programowalny sterownik logiczny (ang. Programmable Logic Controller) to wyspecjalizowane urządzenie mikroprocesorowe wyposażone w programowalną pamięć, sterownik

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników

Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina S7-200 Rodzina S7-300 Rodzina

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Realizacja prostych algorytmów sterowania z wykorzystaniem programu CONCEPT

Ćwiczenie 5. Realizacja prostych algorytmów sterowania z wykorzystaniem programu CONCEPT Ćwiczenie 5 Realizacja prostych algorytmów sterowania z wykorzystaniem programu CONCEPT 1. Wprowadzenie Wraz z wykorzystaniem komputerów typu IBM PC do programowania sterowników PLC oraz do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu

Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu Urządzenia automatyki przemysłowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Urządzenia automatyki przemysłowej Kod przedmiotu 06.0-WE-AiRP-UAP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI i REGULATORY (TS1A522 380)

STEROWNIKI i REGULATORY (TS1A522 380) STEROWNIKI i REGULATORY (TS1A522 380) Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja (EP), sem. V Szczegółowy program wykładu 15 godz. 1. Systemy sterowania w przemyśle. Podstawowe składniki sprzętowe systemu

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

Warunki. Co to? Po co? Supervisor Control And Data Acquisition. Jak? Systemy automatyki Systemy akwizycji danych

Warunki. Co to? Po co? Supervisor Control And Data Acquisition. Jak? Systemy automatyki Systemy akwizycji danych Co to? Po co? wizualizacja kontrola archiwacja Systemy automatyki Systemy akwizycji danych przetwarzanie danych sterowanie Jak? zmierzyć, przetworzyć przekazać Warunki rodzaj wielkości dynamika aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Klasyczna architektura sterownika PLC

Klasyczna architektura sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne PLC - są to komputery przemysłowe, które umożliwiają sterowanie pracą maszyn i urządzeń w układzie otwartym i/lub zamkniętym. Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść,

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Proponowana specjalnośd I stopnia (inżynierska) dr inż. Wiesław Madej Pok 325A Informatyka Specjalnośd: Programowanie Systemów Automatyki Programowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VI LABORATORIUM MECHATRONIKI IEPiM Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy modelu układu

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) O normie IEC 61131 Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok III, semestr V dr inż. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Łukasz Przywarty 29.03.2009 r.

Łukasz Przywarty 29.03.2009 r. Łukasz Przywarty 29.03.2009 r. nr albumu: 171018 Podstawy automatyki i robotyki Sprawozdanie z zajęć w laboratorium 021 Temat: Sterowniki przemysłowe PLC 1. Co to jest sterownik PLC? PLC (z angielskiego

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Budowa sterownika PLC Moduł jednostka centralna Zasilacz Moduły wejść/wyjść Moduły komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Klasyczna architektura sterownika PLC

Klasyczna architektura sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne PLC - są to komputery przemysłowe, które umożliwiają sterowanie pracą maszyn i urządzeń w układzie otwartym i/lub zamkniętym. Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść,

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Literatura Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki przemysłowej Grega W.: Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym Winiecki W.: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

CP1L. M i n i a t u r o w e s t e r o w n i k i m a s z y n. » Za a w a n s o w a n e f u n kc j e s t e rowa n i a r u c h e m

CP1L. M i n i a t u r o w e s t e r o w n i k i m a s z y n. » Za a w a n s o w a n e f u n kc j e s t e rowa n i a r u c h e m CP1L M i n i a t u r o w e s t e r o w n i k i m a s z y n» D u ża s z y b k ość p r z e t w a r z a n i a» Za a w a n s o w a n e f u n kc j e s t e rowa n i a r u c h e m» Ł a t w e p o d ł a c z a n

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne. System GE Fanuc serii 90-30 Zasady działania systemu (część I)

Sterowniki programowalne. System GE Fanuc serii 90-30 Zasady działania systemu (część I) Wykład w ramach przedmiotu Sterowniki programowalne System GE Fanuc serii 90-30 Zasady działania systemu (część I) Na podstawie dokumentacji GE Fanuc przygotował dr inż. Jarosław Tarnawski Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5

Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5 Podstawy programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 5 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi elementami języka drabinkowego i zasadami programowania Programowalnych Sterowników Logicznych

Bardziej szczegółowo

to więcej jak tylko regulator

to więcej jak tylko regulator 1 ntuicyjna obsługa ożliwość prowadzenia rejestracji ktywacja funkcji przez telefon raficzna reprezantacja procesu ptymalna cena do możliwości i więcej funkcji to więcej jak tylko regulator 2 Obsługa i

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości

Podstawowe wiadomości 1 Podstawowe wiadomości 10 1. Podstawowe wiadomości 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości Sterownik to urządzenie, którego podstawowym zadaniem jest sterowanie realizacją jakiegoś procesu. Sterownik generuje

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR

Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Sterowniki Programowalne Sem. V, AiR Opis stanowiska sterowania prędkością silnika 3-fazowego Opracował: mgr inż. Arkadiusz Cimiński Data: październik, 2016 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe Ogólne informacje o systemach komputerowych stosowanych w sterowaniu ruchem funkcje, właściwości Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i transportowej

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski Budowa i zasada działania komputera 1 dr Artur Bartoszewski Jednostka arytmetyczno-logiczna 2 Pojęcie systemu mikroprocesorowego Układ cyfrowy: Układy cyfrowe służą do przetwarzania informacji. Do układu

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

IV Zarządzanie przedsiębiorstwem ERP 1. III Zarządzanie produkcją MES 2

IV Zarządzanie przedsiębiorstwem ERP 1. III Zarządzanie produkcją MES 2 Piramidalna struktura sterowania i zarządzania procesem produkcyjnym: IV Zarządzanie przedsiębiorstwem ERP 1 III Zarządzanie produkcją MES 2 II I Wizualizacja i nadzór nad procesami produkcyjnymi Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Wartości pomiarów zmiennych procesowych stanowią wejścia sterownika, zaś obliczone zmienne sterujące są jego wyjściami.

Wartości pomiarów zmiennych procesowych stanowią wejścia sterownika, zaś obliczone zmienne sterujące są jego wyjściami. Sterowniki PLC (LOGICZNE) STEROWNIKI PROGRAMOWALNE PLC (ang. Programmable Logic Controllers) są mikroprocesorowymi układami (komputerami przemysłowymi), które pod kontrolą systemu operacyjnego czasu rzeczywistego:

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ĆWICZENIE 2) UKŁADY KOMBINACYJNE OPARTE NA STEROWNIKACH PLC I PROGRAMOWANIU W LOGICE DRABINKOWEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne Inżynieria Zarządzania Katedra Automatyki i Robotyki Dr D. Janecki. Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Niestacjonarne Inżynieria Zarządzania Katedra Automatyki i Robotyki Dr D. Janecki. Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Sterowniki PLC w systemach produkcyjnych. Manufacturing systems with

Bardziej szczegółowo

SFC zawiera zestaw kroków i tranzycji (przejść), które sprzęgają się wzajemnie przez połączenia

SFC zawiera zestaw kroków i tranzycji (przejść), które sprzęgają się wzajemnie przez połączenia Norma IEC-61131-3 definiuje typy języków: graficzne: schematów drabinkowych LD, schematów blokowych FBD, tekstowe: lista instrukcji IL, tekst strukturalny ST, grafów: graf funkcji sekwencyjnych SFC, graf

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE OBSŁUGA AWARII ZA POMOCĄ STEROWNIKA SIEMENS SIMATIC S7

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE OBSŁUGA AWARII ZA POMOCĄ STEROWNIKA SIEMENS SIMATIC S7 STEROWNIKI PROGRAMOWALNE OBSŁUGA AWARII ZA POMOCĄ STEROWNIKA SIEMENS SIMATIC S7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami obsługi stanów awaryjnych w układach sterowania zbudowanych

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PC WORX JAKO WSPARCIE W NAUCE PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC

ŚRODOWISKO PC WORX JAKO WSPARCIE W NAUCE PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC Mgr inż. Szymon BORYS Wojskowa Akademia Techniczna DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.213 ŚRODOWISKO PC WORX JAKO WSPARCIE W NAUCE PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość

Bardziej szczegółowo

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 System monitoringu infrastruktury Thinx Poland Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 ATMAN - System monitoringu serwerowni 13000 zmiennych 2.000 progów alarmowych 2.600 logowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON Informator techniczny nr 28 -- lipiec 2007 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Zalecana konfiguracja systemu gorącej rezerwacji Max-ON GE Fanuc Max-ON to rozproszony system sterowania z gorącą rezerwacją,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC. Sterowniki PLC. Wprowadzenie nazewnictwo. Historia. Dlaczego sterowniki PLC stały się tak popularne?

Sterowniki PLC. Sterowniki PLC. Wprowadzenie nazewnictwo. Historia. Dlaczego sterowniki PLC stały się tak popularne? Sterowniki PLC Wprowadzenie nazewnictwo Sterownik PLC (Programmable Logic Controller) Sterownik SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) Programowalny sterownik logiczny (sterownik programowalny) Sterownik

Bardziej szczegółowo

Wybrane symbole na schematach instalacji elektrycznych

Wybrane symbole na schematach instalacji elektrycznych Wybrane symbole na schematach instalacji elektrycznych symbol opis uwagi cewka, napęd elektromagnetyczny symbol ogólny cewka z dodatkowym działaniem symbol ogólny cewka o działaniu czasowym (opóźnienie

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

wykonują programy aplikacyjne na podstawie przyjętych parametrów i uzyskanych danych o sterowanym procesie lub maszynie,

wykonują programy aplikacyjne na podstawie przyjętych parametrów i uzyskanych danych o sterowanym procesie lub maszynie, 1. Budowa sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne (PLC, ang. Programmable Logic Controllers), nazywane także sterownikami programowalnymi, to komputery przemysłowe, których główne zadanie polega

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: STEROWNIKI PLC W UKŁADACH MECHATRONICZNYCH PLC CONTROLLERS IN MECHATRONIC SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY STEROWANIA Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP) Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska

Sterowniki Programowalne (SP) Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska Sterowniki Programowalne (SP) Automatyka i Robotyka Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska PLC, PAC, DCS, IPC - definicje, podział, historia, rynek, miejsce w systemie automatyki 08.10.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-12 STEROWANIE UKŁADEM PNEUMATYCZNYCH SIŁOWNIKÓW ZA POMOCĄ STEROWNIKA M91-2-UA2 Micro-OPLC firmy UNITRONICS Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC Software Controller siemens.pl/software-controller SIMATIC S7-1500 Software Controller sterownik programowy z serii SIMATIC oparty na komputerach

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip.

System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. System zasilania Potrzeb własnych Kontroler Systemu zawiszaip. opis systemu Oczekiwanym wyposażeniem rozdzielnic potrzeb własnych ZaWiSZa firmy ETCplus jest kontroler nadzoru rozdzielnic nn ZaWiSZaIP.

Bardziej szczegółowo

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść.

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego L.p. Pytania z dnia 14.09.2011 r. Odpowiedzi z dnia 21.09.2011 r. 1. Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Język programowania: Lista instrukcji (IL Instruction List)

Język programowania: Lista instrukcji (IL Instruction List) Język programowania: Lista instrukcji (IL Instruction List) Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował dr inż. Jarosław Tarnawski 08.12.2009 Norma IEC 1131 Języki tekstowe Języki graficzne

Bardziej szczegółowo

Przykład programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 6

Przykład programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 6 Przykład programowania PLC w języku drabinkowym - ćwiczenie 6 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi elementami języka drabinkowego i zasadami programowania Programowalnych Sterowników Logicznych

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

Stacje operatorskie. SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition. Suite A2 ) - Wonderware ifix (Intellution. Dynamics)

Stacje operatorskie. SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition. Suite A2 ) - Wonderware ifix (Intellution. Dynamics) Stacje operatorskie SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition InTouch (Factory Suite A2 ) - Wonderware ifix (Intellution Dynamics) - Intellution Inc.(GeFanuc) WinCC (PCS 7) 7 - Siemens Wizcon -

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1

Komputerowe Systemy Pomiarowe. 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe 10 października 2014 Wojciech Kucewicz 1 Komputerowe Systemy Pomiarowe Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz mgr inż. Piotr Dorosz Katedra Elektroniki AGH e-mail: kucewicz@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu Nr pola Nazwa pola Opis 1 Jednostka Instytut Politechniczny 2 Kierunek studiów Elektrotechnika (studia stacjonarne) 3 4 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kod modułu

Bardziej szczegółowo

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14 DC INPUT EH-XD1 DC INPUT EH-XD1 4/80 Przegląd systemu Modułowe sterowniki PLC XC0/XC00 F1 F F1 F F F F1 F F +/-, 0 F4 4 1 F5 8 5 F F F8 F9 9 SHIFT ESC ENTER CLEAR 1 180 Moeller HPL0-00/008 http://catalog.moeller.net

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW

1.1 SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW ASTOR SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW. SCHEMATY DLA PROJEKTANTÓW Sieć Komunikacja urządzeń GE Intelligent Platforms w sieci Komunikacja sterowników GE Intelligent Platforms w sieci z zastosowaniem redundancji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 - Sterownik PLC realizacja algorytmu PID

Ćwiczenie 3 - Sterownik PLC realizacja algorytmu PID Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KATEDRA AUTOMATYKI LABORATORIUM Aparatura Automatyzacji Ćwiczenie 3. Sterownik PLC realizacja algorytmu PID Wydział EAIiE kierunek AiR rok

Bardziej szczegółowo

MODUŁY I/O I KONWERTERY

MODUŁY I/O I KONWERTERY MODUŁY I/O I KONWERTERY Moduły i konwertery znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach: Systemy monitoringu sygnałów Rozszerzenie wejść i wyjść sterowników PLC Transmisja radiowa i szeregowa sygnałów automatyki

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty!

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Cennik może ulec zmianie. CENNIK DETALICZNY [ceny netto zł] UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych.

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. Prosta i przyjazna obsługa Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności dzięki: - III kategorii instalacji - odpowiedniej izolacji galwanicznej

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut

Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Zastosowanie Safety Integrated na przykładzie obrabiarki Scharmann Heavycut Charakterystyka maszyny - Scharmann Heavycut Rodzaj maszyny wytaczarka Układ sterowania Stary Sinumerik 8 + Sinumerik 840D (MMC

Bardziej szczegółowo

2014-05-05. Automatyka i Regulacja Automatyczna PRz 2013. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Historia automatyki. dr inż. Tomasz Żabiński

2014-05-05. Automatyka i Regulacja Automatyczna PRz 2013. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Historia automatyki. dr inż. Tomasz Żabiński Automatyka i Regulacja Automatyczna PRz 2013 Wprowadzenie dr inż. Tomasz Żabiński Lokalizacja: D102C Kontakt: tomz@przrzeszow.pl Sterowanie to celowe oddziaływanie (wpływanie) na przebieg procesów. [Kaczorek

Bardziej szczegółowo

SAIA PROGRAMOWALNY STEROWNIK PLC

SAIA PROGRAMOWALNY STEROWNIK PLC SAIA PROGRAMOWALNY STEROWNIK PLC SAIA BURGESS ELECTRONICS SABUR Sp. z. o. o. ul. Drużynowa 3A 02 950 Warszwa tel. (022) 844 75 20 fax. (022) 844 36 39 SAIA 1 @KEMOR SPIS TREŚCI 1. KABEL K111 KABEL DO PROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo