III CEE Fraud & Risk Conference

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III CEE Fraud & Risk Conference"

Transkrypt

1 organizator: współorganizator: III CEE Fraud & Risk Conference Crisis Management in Globalized Business Environment partnerzy merytoryczni: partnerzy medialni: 25-26/11/2013 Hotel Marriott Warszawa Formularz zgłoszeniowy na stronie:

2 Program Dzień 1 Poniedziałek, 25 listopada 2013 r Rejestracja Powitanie Bartosz Pastuszka Założyciel i dyrektor zarządzający IBBC Group, Polska Ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencję detektywa. Pełni również funkcję wiceprezesa firmy Seccredo Polska. Specjalizuje się w przeglądach ryzyka, wywiadzie gospodarczym, audytach śledczych oraz sprawdzeniach pracowniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wywiadu gospodarczego oraz audytu dochodzeniowego, także na arenie międzynarodowej. Jest konsultantem wielu międzynarodowych firm i organizacji w dziedzinie analiz strategicznych oraz business intel ligence. Ponadto jest wykładowcą akademickim i coachem z zakresu bezpieczeństwa biznesu Zarządzanie ryzykiem w XXI wieku Metodologia nowoczesnego zarządzania ryzykiem i aktualne trendy w ochronie własności intelektualnej na rynkach wschodzących Przegląd najnowszych narzędzi wywiadu gospodarczego na rynku Krajobraz zarządzania ryzykiem w XXI wieku wynikający z zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami gość specjalny Robert L. Dodge, CPP Prezes Dodge Global Risk Management, Stany Zjednoczone Robert Dodge od ponad 20 lat specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa, działaniach śledczych i doradztwie w zakresie bezpieczeństwa. Pełnił m.in. funkcję wiceprezesa firmy Securitas w Północnej Kalifornii oraz senior wiceprezesa Wydziału Międzynarodowego w firmie Pinkerton Consulting and Investigations. W Pinkertonie, najstarszej prywatnej firmie doradczej specjalizującej się w śledztwach i bezpieczeństwie, był odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi biurami międzynarodowymi i działalność operacyjną m.in. wspólnie z Globalnym Oddziałem ds. Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw oraz Globalnym Oddziałem ds. Wywiadu. Przeprowadził działania operacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ponad 60 krajach na całym świecie. Po 14 latach pracy w Pinkertonie założył własną firmę doradczą Dodge Global Risk Management specjalizującą się w międzynarodowym zarządzaniu ryzykiem, która świadczy usługi dla firm prywatnych i dla rządu. Jest ekspertem w zakresie dochodzeń korporacyjnych oraz oceny zagrożeń i ryzyka w organizacjach. Należy do stowarzyszenia ASIS International, największej na świecie organizacji działającej na rzecz rozwoju branży bezpieczeństwa. Posiada uznawany na arenie międzynarodowej prestiżowy tytuł Certified Protection Professional (CPP) nadawany przez ASIS, stanowiący wyznacznik kompetencji we wszystkich aspektach zarządzania bezpieczeństwem. Posiada również licencję detektywa Przerwa kawowa Wywiad gospodarczy konkurencji. Wiedząc, jak zareagują Twoi konkurenci, zminimalizujesz ryzyka gość specjalny Giles Cattermole Prezes firmy Strategy Resource Partners, Wielka Brytania Ukończył inżynierię i filozofię na Cambridge oraz MBA na INSEAD (Business School for the World). Pracował jako inżynier dla międzynarodowych firm takich jak Rolls Royce, Ford Motor, Shell, BP, dla Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz Deutscher Entwicklungsdienst. Jest konsultantem od 1982 roku. Koncentruje się na kosztach, usługach i marketingu firm, jako czynnikach zapewniających przewagę konkurencyjną. Matt Barney Współpracownik firmy Strategy Resource Partners, Wielka Brytania Posiada 7-letnie doświadczenie w consultingu i kontrwywiadzie w wielu branżach na całym świecie. Dokonał przeglądu działań firm na rynku piwnym pod kątem ich konkurencyjności na terenie Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Australazji. Pracował w branży IT (również w kontrwywiadzie IT) i w służbach państwowych. W ostatnim czasie rozbudował zaawansowany program zbierania trudno dostępnych danych dla sektora wywiadu przemysłowego w Stanach Zjednoczonych i w Ameryce Środkowej. Posiada licencję pilota.

3 Program Dzień 1 Poniedziałek, 25 listopada 2013 r Szpiegostwo przemysłowe Szpiegostwo przemysłowe i biały wywiad Najczęstsze powody oraz źródła wycieku informacji z firm Sposoby zapobiegania wyciekowi informacji Informacje będące przedmiotem zainteresowania konkurencji Sposoby pozyskiwania informacji niejawnych Jacek Żochowski Szef Bezpieczeństwa na Europę Środkową i Wschodnią w Nestlé, Polska Do 1998 roku dyplomata. Był m.in. pracownikiem polskiej ambasady w Bonn. W latach pracował w International Federation of the Phonografic Industry (IFPI), był odpowiedzialny za zwalczanie piractwa fonograficznego, a także lobbing praw autorskich i pokrewnych w EŚW. Od 2007 roku pracuje dla Nestlé. Jest odpowiedzialny za wdrażanie strategii security we wszystkich lokalizacjach Nestlé w regionie Third-Party Due Diligence: zarządzanie ryzykiem w relacjach z kontrahentami Wymogi ustawowe niezbędne do zbudowania struktury Third-Party Due Diligence ze szczególnym uwzględnieniem U.K. Bribery Act i Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Know Your Customer versus Third-Party Due Diligence. Wspólne cele i różne podejścia regulatorów Kto powinien być podmiotem due diligence; indywidualne podejście czy wykorzystanie standardowych procedur? Case study: budowanie procesu/systemu Third-Party Due Diligence (różne sposoby implementacji/outsourcing) Case study: jakich informacji można się spodziewać przy realizacji kompletnego Third-Party Due Diligence Korzyści firm (działających w otoczeniu zewnętrznym i wewnątrz organizacji) korzystających z Third-Party Due Diligence jako elementu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) Stefan Wieland Dyrektor Zarządzający Business Integrity Management GmbH, Niemcy Biegły ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych. Rzeczoznawca ds. przestępstw białych kołnierzyków. Specjalista z 18-letnim doświadczeniem w zakresie prewencji i detekcji nadużyć, prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu i zgodności z przepisami. Pracował dla renomowanych międzynarodowych firm audy torskich, księgowych i doradczych, w tym dla Wielkiej Czwórki. Ponad 10 lat służył w niemieckiej policji, prowadząc krajowe i międzynarodowe dochodzenia w zakresie nadużyć i prania brudnych pieniędzy, również w ramach wspólnych działań operacyjnych z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i innymi międzynarodowymi organami ścigania Znaczenie stabilności finansowej jako dobra publicznego dla bezpieczeństwa Lunch Stanisław Kluza Były Minister Finansów, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej, Polska Stanisław Kluza dr ekonomii, twórca nadzoru KNF, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ( ), Minister Finansów i Wiceminister Finansów (2006), główny ekonomista i dyrektor departamentu analiz w Banku Gospodarki Żywnościowej (w grupie Rabobank) ( ). Pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej (od 1994), związany z Instytutem Statystyki i Demografii. Specjalizacja naukowa: polityka pieniężna, statystyka, ekonometria, makroekonomia, bankowość oraz badania koniunktury. Autor licznych prezentacji i referatów w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym i analizy makroekonomicznej Kryzys na Bliskim Wschodzie Jak zarządzać ryzykiem biznesowym Działalność biznesowa w nieustannie zmieniających się warunkach otoczenia Kryzys na Bliskim Wschodzie kulisy konfliktu gość specjalny mostafa schurmann Prezes Seccredo Group, Szwecja Prezes Seccredo Group, wiodącej firmy consultingowej w zakresie wywiadu, ryzyka, bezpieczeństwa biznesu i zarządzania kryzysowego. Mostafa Schurmann jest absolwentem studiów MBA. Pracował w szwedzkiej policji. Specjalizuje się w operacyjnym zarządzaniu ryzykiem i doradztwie strategicznym. Jest także negocjatorem w sprawach dotyczących porwań i okupów na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

4 Program Dzień 1 Poniedziałek, 25 listopada 2013 r Zarządzanie kryzysowe i ochrona VIP na zmiennych i niestabilnych rynkach Oczekiwania vs rzeczywistość Koncepcja bezpieczeństwa rozwiązanie zintegrowane Luka psychologiczna a przygotowanie na sytuacje stresowe i traumatyczne Osobowe (VIP) i organizacyjne zarządzanie bezpieczeństwem jako wyjściowy czynnik stabilności biznesu Oren Rozin Manager ds. zarządzania kryzysowego, Partner IBBC Group, Izrael Konsultant i trener ds. ochrony VIP. Jest certyfikowanym managerem ds. bezpieczeństwa w policji izraelskiej i managerem ds. ochrony VIP i zarządzania kryzysowego w firmie ICTS Global Security w Turcji. Był dyrektorem ds. bezpieczeństwa w Core Consulting Solutions w USA. Jako pracownik Departamentu Stanu USA służył w jednostce zajmującej się ochroną byłego amerykańskiego ambasadora Martina Indyka i jego rodziny. Przez siedem lat był oficerem armii izraelskiej. Obecnie pracuje jako senior consultant w Position Purple amerykańskiej firmie doradczej i szkoleniowej specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem. Jest rezerwistą Home Front Command, izraelskiej obrony cywilnej. Jest odpowiedzialny za programy dotyczące zespołu stresu pourazowego. Zajmuje się wdrażaniem systemów ds. bezpieczeństwa i ochrony na terenie Izraela, Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady w instytucjach publicznych i prywatnych Biznes i procesy biznesowe w świetle ochrony danych osobowych Najważniejsze aktualne problemy dotyczące ochrony danych osobowych Nowe rozwiązania wynikające z Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych gość specjalny andrzej lewiński Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Polska Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Gdańsku. Odbył aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku zakończoną egzaminem sędziowskim, złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę radców prawnych. Pełnił liczne funkcje w administracji publicznej, w tym: Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego i w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Ostatnio prowadził Kancelarię Prawną w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, przekształceniach własnościowych i restrukturyzacji podmiotów gospo darczych, polityce i funkcjonowaniu handlu wewnętrznego, modelach dystrybucji w Europie, polityce konsumenckiej oraz zagadnieniach związanych z działalnością małych i średnich przedsiębiorstw ZŁOTY SPONSOR Przerwa kawowa Ryzyka w biznesie międzynarodowym Przykłady ryzyk związanych z transakcjami handlowymi w krajach Europy Wschodniej oraz środki prewencyjne służące minimalizacji ryzyka Opis ryzyk biznesowych: status quo Przykłady z Europy Wschodniej: Rosji, Serbii i Rumunii Podejście praktyczne: rozpoznanie przed rozpoczęciem biznesu (pre-business screening) Ekhard Neumann Dyrektor Zarządzający SIGNUM Consulting GmbH, Niemcy Autorytet na europejskim rynku doradczym w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa biznesu. Ma w tej dziedzinie ponad 25 lat doświadczenia. Po zakończeniu pracy w departamencie policji w Berlinie zajmował stanowisko dyrektora w Investigations Central Europe jednej z pięciu najważniejszych amerykańskich firm doradczych specjalizujących się w zarządzaniu ryzykiem. Od 1998 r. jest właścicielem i dyrektorem zarządzającym SIGNUM Consulting GmbH w Berlinie. Zarządzał projektami w zakresie Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), due diligence, ochrony własności intelektualnej, ochrony marki i anti-counterfeiting, nadużyć i śledztw finansowych w całej Europie dla przedsiębiorstw z listy Fortune 500. SIGNUM jest liderem na rynku niemieckim w zakresie sprawdzeń pracowniczych Dyskusja, zakończenie pierwszego dnia konferencji Cocktail

5 Program Dzień 2 Wtorek, 26 listopada 2013 r Rejestracja Przestępczość finansowa a pranie pieniędzy. Ryzyka dla instytucji finansowych i metody ich mitygacji przykłady Olivier Gnyp Dyrektor Departamentu Prawnego ACCADIA GROUP S.A., Polska Biegły ds. przestępstw finansowych i nadużyć gospodarczych, prawnik, finansista, praktyk bankowy. Niezależny ekspert ds. prawno-finansowych. Wykładowca i trener w wielu szkołach bankowości na terenie Polski. Realizował szereg projektów szkoleniowych w ramach programu PHARE, EFS akredytowanych przez PARP. Od czternastu lat zajmuje się prowadzeniem kursów, szkoleń i doradztwa dla licznych instytucji finansowych w Polsce, w tym dla Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego. Członek i wykładowca w Association of Certified Fraud Examiners Austin, TX USA międzynarodowej organizacji zajmującej się zwalczaniem nadużyć finansowych i gospodarczych. W ING Banku Śląskim zarządzał jednostką zajmującą się przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych i audytem w jednostkach terenowych banku. Opracowuje i wdraża procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zarządzania ryzykiem na rzecz banków oraz innych instytucji działających na terenie Polski Nadużycia w branży ubezpieczeniowej Porównanie branży ubezpieczeniowej w Polsce i w Niemczech Nadużycia w branży ubezpieczeniowej i ich najczęstsze przejawy Możliwości ograniczenia nadużyć Axom case studies Grzegorz Liszczyk Senior Consultant, szef German Desk w IBBC Group, Polska W firmie IBBC Group jest odpowiedzialny za kontakty firmy z niemieckojęzyczną zagranicą: Niemcami, Austrią, Luksemburgiem, Szwajcarią, Liechtensteinem, Włochami i Belgią. Jest odpowiedzialny za kontakty z wywiadowniami, detektywami oraz stowarzyszeniami branżowymi tej strefy językowej. Posiada tytuł magistra ekonomii (Betriebswirt VWA) uzyskany na Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie w niemieckim Essen. Jest członkiem Association of Certified Fraud Examiners oraz stowarzyszenia detektywów niemieckich Bundesverband Deutscher Detektive e.v. Matthias Willenbrink Dyrektor AXOM International Group, Niemcy Matthias Willenbrink pracował jako inspektor śledczy w niemieckiej policji od 1980 do 1993 roku. Po służbie w wydziałach dochodzeniowych został szefem specjalnego zespołu operacyjnego do zwalczania przestępczości zorganizowanej. W 1994 roku rozpoczął pracę jako menedżer w prywatnej firmie dochodzeniowej, koncentrując się na międzynarodowych oszustwach inwestycyjnych w Szwajcarii. W 2005 r. otrzymał Międzynarodowe wyróżnienie dla śledczego roku od Międzynarodowego Stowarzyszenie Śledczych w Birmingham. Jest założycielem Grupy AXOM. Jest trenerem kadr związanych z wewnętrznymi śledztwami ubezpieczeniowymi w Niemieckim Związku Firm Ubezpieczeniowych GDV, jak również prelegentem licznych krajowych i międzynarodowych seminariów, zwłaszcza dotyczących tematyki oszustw ubezpieczeniowych Przerwa kawowa

6 Program Dzień 2 Wtorek, 26 listopada 2013 r Małe kłamstewka i wielkie oszustwa Kiedy kłamstwo staje się patologiczne? Charakterologiczne motywy kłamstwa Dlaczego kłamiemy? Najczęstsze motywy kłamania Emocje towarzyszące kłamaniu Niewerbalne przejawy kłamstwa Kłamstwo i jego wykrywanie Dr Magdalena Gieras Trener biznesu i rozwoju osobistego, dyrektor zarządzający Career & Business Consulting Center, Polska Międzynarodowy Coach ICC, specjalista ds. HRM, Interim HR Manager, wykładowca uczelni wyższych, akredytowany konsultant EXTENDED DISC, Associate HR Partner IBBC Group, ekspert ds. etyki ZZL w Etyczna Linia, a także Manager ds. Polityki Personalnej i Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Edelmann Poland Wykrywanie kłamstw pomocne narzędzie przy prowadzeniu przesłuchań Rozpoznawanie kłamstwa Sztuka zadawania pytań Umiejętność słuchania Wiesław Zyskowski Trener, ekspert ds. przesłuchań, partner IBBC Group, Polska Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Prawa i Administracji (2000), absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (1997), absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Komitet w Polsce (1998). W 2003 roku ukończył szkolenie specjalistyczne prowadzone przez agentów specjalnych FBI na temat Interviewing and Interrogation (Certyfikat Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki). Funkcjonariusz Policji od 1991 roku (zajmował różne stanowiska służbowe od policjanta po komendanta komisariatu), obecnie starszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie prowadzi zajęcia z taktyki i technik przesłuchań metodą FBI, zajęcia z prawa administracyjnego, wykroczeń, karnego i ustaw szczególnych. Pełnił funkcję Pełno mocnika Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ds. Ochrony Praw Człowieka. Szkoli prokuratorów oraz inspektorów Urzędów Kontroli Skarbowej w zakresie umiejętności przesłuchiwania Lunch ZŁOTY SPONSOR Łotwa Kanał Bałtycki Przegląd sytuacji ekonomicznej w krajach bałtyckich Ryzyka operacyjne dla biznesu i działalności inwestycyjnej Wsparcie w sytuacjach kryzysowych Kierunki rozwoju Marcis Pumpurs Dyrektor zarządzający w SIA Seccredo, Łotwa Konsultant ds. śledztw związanych z wywiadem gospodarczym i wsparcia kryzysowego. Od 2009 roku jest dyrektorem operacyjnym odpowiedzialnym za kraje bałtyckie w międzynarodowej firmie doradczej Seccredo. W latach był senior consultantem w SIA Seccredo. Wcześniej pracował jako dziennikarz śledczy dla prasy i telewizji, specjalizując się w tematyce kryminalnej. Brał udział w rozwoju strategii komunikacji dla policji kryminalnej na Łotwie analizie otwartych źródeł informacji dotyczących znanych przypadków kryminalnych na Łotwie.

7 Program Dzień 2 Wtorek, 26 listopada 2013 r Wejście na rynek ukraiński. Charakterystyka najważniejszych ryzyk dla eksporterów i inwestorów na tym rynku Ryzyka makroekonomiczne aktualna sytuacja gospodarcza Ukrainy i jej wpływ na działalność firm Ryzyka administracyjne państwowa regulacja działalności gospodarczej na Ukrainie oraz rozstrzyganie sporów na drodze sądowej Ryzyka korporacyjne właściwe przygotowanie dokumentów i nadzór właścicielski Michał Faleńczyk Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej, Ministerstwo Gospodarki, Polska Były I Sekretarz w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, odpowiedzialny m.in za udzielanie odpowiedzi na zapytania polskich firm zainteresowanych eksportem i inwestycjami na Ukrainie, podejmowanie działań interwencyjnych w odniesieniu do problemów zgłaszanych przez polskie firmy działające na ukraińskim rynku, a także za przygotowywanie i aktualizowanie opracowań informacyjnych dotyczących warunków dostępu do rynku. Wieloletni pracownik Ministerstwa Gospo darki odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych ze współpracą gospodarczą Polski z wybranymi krajami Wspólnoty Niepodległych Państw (aktualnie Kazachstan). Ireneusz Derek Dyrektor Generalny Plastics-Ukraine Sp. z o.o. Właściciel i współwłaściciel przedsiębiorstw na Ukrainie, w Polsce, Mołdawii i Gruzji. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu oraz rozwoju firm na rynku B2B Ukrainy i za granicą. Jest członkiem Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Turystycznej Uczciwa konkurencja biznesowa: misja (nie)możliwa? Witamy w świecie korupcji. 5 najpopularniejszych schematów kradzieży z budżetu państwowego na Ukrainie Przetargi publiczne na Ukrainie Jak zabezpieczyć się przed zagrożeniami korupcyjnymi na Ukrainie i jak sobie z nimi radzić Daria Kaleniuk Dyrektor wykonawczy organizacji Anticorruption Action Centre (AntAC), Ukraina Współzałożycielka i dyrektor wykonawczy Anticorruption Action Centre (AntAC) ukraińskiej orga nizacji non-profit, której celem jest kontrola zjawisk korupcji politycznej na Ukrainie oraz monitorowanie i mini malizowanie przejawów korupcji w przetargach publicznych i w innych obszarach finansów publicznych. Specjalizuje się w wykorzystywaniu międzynarodowych narzędzi antykorupcyjnych, zwłaszcza w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i odzyskiwaniu majątku. Ukończyła prawo na Chicago-Kent College of Law, specjalizując się w prawie usług finansowych Zakończenie/podsumowanie Konferencji Spotkanie przy kawie

8 Prelegenci Konferencję dedykujemy: Biegłym ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych CFE, posiadaczom desygnacji CIA, CGAP Członkom ACFE, IIA, ASIS International Prezesom, kadrze menedżerskiej, właścicielom firm Menedżerom i konsultantom ds. zarządzania ryzykiem Menedżerom i konsultantom ds. bezpieczeństwa Kierownikom jednostek administracji publicznej Dyrektorom finansowym Przedstawicielom prokuratury Audytorom i kontrolerom wewnętrznym Członkom komitetów audytu Specjalistom z departamentów przeciwdziałania nadużyciom Detektywom i śledczym Udział w konferencji jest premiowany 11 punktami CPE. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie. Koordynator projektu: Michał Osiński manager ds. kluczowych klientów tel Zapisy na konferencję: Kontakt: IBBC Group Sp. z o. o. ul. Łowicka 25 lokal P Warszawa tel. (22) III Central-Eastern Europe Fraud & Risk Conference , Hotel Marriott Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

IV CEE Fraud & Risk Conference

IV CEE Fraud & Risk Conference organizator: współorganizatorzy: IV CEE Fraud & Risk Conference 24-25 listopada 2014 Hotel Sofitel Victoria Warszawa partner: patron medialny: Formularz zgłoszeniowy na stronie: www.ibbctrainings.com Program

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa

PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference. 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa ORGANIZATORZY: PARTNERZY MERYTORYCZNI: PARTNERZY KONFERENCJI: PATRON MEDIALNY: Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference 5 6/12/2011 Hotel Sofitel Warsaw Victoria Warszawa 08.00 09.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE

NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE w gronie prelegentów: NARZĘDZIA I TECHNIKI OCHRONY W PRAKTYCE GOŚĆ SPECJALNY Andrzej Barcikowski Narodowy Bank Polski Massimo Cotrozzi EY Marcin Fronczak AXA Po raz pierwszy na polskim rynku warsztaty

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 21 maja 2010 roku Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 lat Compensation & Benefits w Polsce Partner merytoryczny: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Profesora

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: 17-18 listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa

Konferencja GDZIE I KIEDY: 17-18 listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa Organizator: Patroni honorowi: 20 lecie Konferencja GDZIE I KIEDY: 17-18 listopada 2011 Hotel Rialto, ul. Wilcza 73, Warszawa NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: omówienie założeń nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo