IBM FileNet. Zaawansowane zarządzanie obiegiem dokumentów Wybrane produkty ECM. Marek Raczyński Advisory IT Specialist IBM Corporation

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM FileNet. Zaawansowane zarządzanie obiegiem dokumentów Wybrane produkty ECM. Marek Raczyński Advisory IT Specialist. 2010 IBM Corporation"

Transkrypt

1 IBM FileNet Zaawansowane zarządzanie obiegiem dokumentów Wybrane produkty ECM Marek Raczyński Advisory IT Specialist

2 Czym chcę Państwa zająć? Enterprise Content Management według IBM Obszary zastosowania oprogramowania IBM FileNet Zarządzanie treścią Procesy biznesowe Zgodność z regulacjami prawnymi Inteligentne wyszukiwanie informacji Praca uŝytkowników Kierunki rozwoju platformy

3 Klucz do sukcesu w działaniu... Podejmowanie właściwych DECYZJI na podstawie właściwych INFORMACJI dostępnych we właściwym CZASIE

4 ŚcieŜka rozwoju Enterprise Content Management Nowy wgląd i uŝycie Od chaosu do porządku Przejrzysta treść łatwy wgląd i biznesowe uŝycie Informacje zorganizowane w repozytoriach ECM Chaotyczne zasoby trudne do wykorzystania

5 IBM Information On Demand ludzie, procesy, aplikacje Otwarte standardy Elastyczna architektura Elastyczna, zoptymalizowana infrastruktura dla bezpiecznego zarządzania informacją i zminimalizowania ryzyka biznesowego

6 Platforma ECM Interfejsy uŝytkowników Aplikacje biurowe Lotus, Office Zaawansowane wyszukiwanie Modelowanie i symulacja Zarządzanie prawami Wgląd w treść Portale Agile ECM Framework Aplikacje przystosowane Usługi zarządzania procesami biznesowymi (BPM) Monitorowanie aktywnosci biznesowej Procesy oparte na dokumentach Modele i reguły branŝowe Usługi zgodności prawnej i inteligentnego wyszukiwania Zarządzanie ryzykiem ediscovery Aplikacje złoŝone Kolekcja treści Choreografia procesów Praca grupowa Quickr & SharePoint Retencja i dyspozycja Prawne wstrzymania Wykaz Akt Archiwizacja Usługi zarzadzania treścią Analityka treści Publikowanie Praca grupowa WWW Taksonomia Klasyfikacja Przejęcie (cyfryzacja) Wyszukiwanie Bezpieczeństwo Formularze Raporty Dokumenty Multimedia Obrazy Usługi stowarzyszania i federacji Serwery danych Repozytoria IBM Inne Składowanie elektroniczne i fizyczne

7 IBM Agile ECM Empowering better decisions faster IBM Agile ECM pomaga firmom podejmować szybciej lepsze decyzje dzięki: Zarządzaniu wszelkimi formami informacji Optymalizacji właściwych procesów biznesowych Zapewnieniu zgodności z formalnymi uregulowaniami Analitycznemu wglądowi w treść informacji

8 ECM - Zarządzanie treścią Usługi podstawowe Transakcyjność Zarządzanie dokumentami Integracja róŝnych informacji

9 IBM FileNet Platforma P8 Obsługa aplikacji Obsługa procesów Obsługa dokumentów Katalog uŝytkowników Silnik transformacji formatów Baza danych PE GCD Magazyny obiektów

10 Platforma IBM FileNet P8

11 Workplace, czyli wirtualne biurko (1) Aplikacja klienta (uŝytkownika końcowego) Interfejs w przeglądarce WWW Elementy zarządzania dokumentami Elementy uruchamiania i obsługi zadań procesowych Elementy obsługi dokumentów kwalifikowanych (Records Manager)

12 Workplace, czyli wirtualne biurko (2) Aplikacja klienta (uŝytkownika końcowego) Interfejs w przeglądarce WWW Elementy zarządzania dokumentami Elementy uruchamiania i obsługi zadań procesowych Elementy obsługi dokumentów kwalifikowanych (Records Manager)

13 FileNet Workplace podgląd dokumentów

14 Agile ECM Obsługa procesów biznesowych (BPM) Projektowanie Monitorowanie Symulacja Wykonanie Optymalizacja

15 Modelowanie procesu Definiowanie Serwer procesów Symulacja Dziennik zdarzeń procesowych Dane analityczne Analiza

16 IBM FileNet Business Process Manager i nowe narzędzia Wykorzystanie Web 2.0 Mashups i ECM Widgets do budowy wygodnego interfejsu uŝytkownika Business Activity Monitor (BAM) dla monitorowania w czasie rzeczywistym i zarządzania wydajnością Agile ECM Framework BAM Business Process Framework (BPF) dla szybkiego przygotowania i uruchamiania aplikacji BPF Process Analyzer Analityka i raportowanie (OLAP) Process Designer dla projektowania i implementacji procesów Process Designer eforms Formularze Serwer dla reguł obsługi kroków biznesowych procesów ilog Konektor dla MS Visio do łatwego modelowania procesów Definiowanie i uruchamianie scenariuszy symulujących działanie procesów Visio Connector Process Simulator Process Engine Content Engine Zintegrowana platforma dla uruchamiania procesów z usługami repozytorium definicji procesowych oraz obiektów zapewniająca obsługę Active Content Budowa Wykonanie Zarządzanie

17 Process Designer dwa tryby pracy Dwa tryby pracy narzędzia Process Designer Analityczne (Schemat) Projektanta (Projekt)

18 Analiza przebiegu procesów Business Activity Monitor Wizualizacja Dane bieŝące Dane historyczne Analiza Alarmy i powiadomienia o zdarzeniach wyjątkowych Cognos

19 ECM Zgodność z uregulowaniami Akta elektroniczne Zaawansowana klasyfikacja Archiwizacja dokumentów, poczty, raportów Archiwizacja z SAP Zaawansowane wyszukiwanie i analityka

20 Ryzyko prawne Zarządzanie ryzykiem Polityka prywatności Identity Theft Ustawa o ochronie danych osobowych Specyficzne regulacje krajowe Prawo ubezpieczeniowe Electronic Comms Act (BE) ISO Bezpieczeństwo informacji DOMEA (DE) Freedom of Information (UK / USA) Anti-terrorism Act (UK) ISO Legal Admissibility Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów ISO 9000 Basel II (EU) BS8600 Complaints (UK) Operational Risk Solvency II (EU) CobiT LSF / CMF (FR) Regulamin Organizacyjny Telecomms Act (BE) Sarbanes-Oxley (US) Dobre Praktyki Rynku Finansowego AML / KYC Dyrektywa 200x/xx/WE ECGI Action Plan (EU) BaFin (DE) Dyrektywy Rady xx/xxx/ewg Tajemnica bankowa Akty prawne i ustawy Specyficzne regulacje sektorowe

21 Systemy zarządzania aktami Poprawienie efektywności operacyjnej Redukcja kosztu fizycznego składowania Redukcja czasu odtworzenia akt biznesowych Zapewnienie zgodności z regulacjami i zobowiązaniami prawnymi Poprawność katalogu Czas przechowywania Redukcja ryzyka związanego z postępowaniami sądowymi A gdzie dowód? DoD Standard SEC 17a-4, NASD 3010/3110 UE MoReq Basel II Safety Sarbanes-Oxley Act Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

22 IBM InfoSphere Enterprise Records Podstawowe cechy Uproszczony interfejs administracyjny do zarządzania wszelkimi aspektami cyklu Ŝycia akt elektronicznych i fizycznych Rozbudowany plan wykazu akt, klasyfikacji i zarzadzania metadanymi ZłoŜone procesy obsługi zdarzeń cyklu Ŝycia i obsługi akt, w tym inteligentna retencja i zarzadzanie dyspozycją końcową Obsługa dynamicznie zmiennych zastrzeŝeń prawnych Predefiniowane wzorce procesów obsługi cyklu Ŝycia akt Obsługa dokumentów i obiektów fizycznych, które muszą być objęte wspólnym wykazem akt Zgodność z DoD v3 Usługi stowarzyszone Wspomaganie dla innych repozytoriów wszystkie z rodziny IBM ECM Inne, posiadające odpowiednie interfejsy

23 Klasyfikacja i zasady zachowania Klasyfikacja Kartoteka akt Bezpieczeństwo Safety Zasady zachowania Reguła zachowania 1 Dok. 1 Zasada 1 Inspekcje Reguła zachowania 2 Reguła zachowania 3 Dok. 2 Zasada 2 Finance Finanse Zdarzenia Reguła zachowania 4 Reguła zachowania 5 Dok. 3 Zasada 3 BudŜety Reguła zachowania 6 Reguła zachowania 7 Dok. 4 Dok. 5 Dok. 6 Zasada 4 Zasada 5 Zasada 6 PodróŜe Travel Kontrole Wnioski Raporty Reguła zachowania 8 Reguła zachowania 9 Reguła zachowania 10 Reguła zachowania 11 Reguła zachowania 12

24

25 IBM InfoSphere Enterprise Records

26 IBM InfoSphere Enterprise Records

27 IBM InfoSphere Content Collector Konektory źródła / KOMUNIKATORY Microsoft Exchange Lotus Domino PST content Komunikatory (BP). SYSTEMY PLIKÓW Microsoft NTFS Stacje robocze Inne systemy plików INNE Microsoft SharePoint IBM Content Integrator DEDYKOWANE API Strategie Silnik zadań Konektory zadań ZADANIA WEWNĘTRZNE Kopia / Przeniesienie/ Kasowanie Utworzenie skrótu (Stub) De-duplikacja Klasyfikacja bazująca na regułach ZADANIA ZEWNĘTRZNE Deklaracja akt Zaawansowana klasyfikacja Zmiana formatów (BP) ZADANIA DEDYKOWANE API / Aplikacje partnerskie Szyfrowanie Reguły dedykowane Konektory celu IBM FileNet P8 CM CM8 FileNet Image Services CMOD INNE Microsoft File System.

28 ICC Configuration Manager

29 IBM Classification Module Zintegrowany z InfoSphere Content Collector MoŜe być uŝyty z InfoSphere Enterprise Records dla automatycznego deklarowania akt Rozszerzone metody klasyfikacji bazujące na regułach Proximity rules Ekstrakcja i tworzenie metadanych Łatwe tworzenie reguł wspomagane kreatorami Zupełnie nowy interfejs uŝytkownika Elastyczne poziomy automatyzacji

30 Funkcje ICC w Microsoft Outlook

31 Funkcje ICC w Lotus Notes

32 ICC Search

33 IBM ediscovery Manager

34 Dostęp do informacji i zaawansowane wyszukiwanie Wyszukiwanie i dostęp Klasyfikacja Analityka i wgląd

35 IBM OmniFind Enterprise Edition Internet/intranet HTTP/HTTPS News groups (NNTP) WebSphere Portal Praca grupowa Bazy danych Lotus Notes, Quickr, QuickPlace Foldery publiczne MS Exchange Systemy plików (Windows, UNIX) Systemy ECM IBM Content Manager Via InfoSphere Content Integrator: FileNet P8 Content Manager, Documentum, Hummingbird DM, OpenText LiveLink Relacyjne bazy danych IBM (DB2, Informix, DB2 for z/os, iseries) IS (Oracle, Informix, MS SQL Server, Sybase, MySQL) Dostęp do LDAP i wykorzystanie JDBC Data Listener API do budowy własnych rozwiązań Websites Newsgroups InfoSphere Server Content Manager FileNet P8 CM QuickPlace Domino Quickr MS Exchange InfoSphere Content Integrator Windows File System Unix File System Portal Data Listener ORACLE DB2 Informix Sybase MS SQL Server EMC Documentum OpenText Livelink Hummingbird

36 OmniFind konfiguracja wieloserwerowa Swobodnie skalowana architektura Klaster HA dla węzłów przeszukiwaczy oraz procesowania dokumentów i indeksera Wiele węzłów wyszukiwania Wiele węzłów procesowania dokumentów CDSR Crawl Crawl Doc Processing (Parser/UIMA Pipeline) Doc Processing (Parser/UIMA Pipeline)) Doc Processing /Index RDS Index Index Doc Processing /Index Index Search Index Search Index Search Klaster HA Search Skalowanie

37 OmniFind analiza tekstu dokumentu U I M A Rodzaj dokumentu: uchwała numer: 186/XXV/05 organ: Rada Gminy data: 31 marca 2005 Data wydania Rodzaj dokumentu Numer dokumentu Organ Dzień miesiaca Miesiąc Rok Uchwała nr 186/XXV/05 Rady Gminy w Pcimiu z dnia 31 marca 2005 roku

38 OmniFind - wyszukiwanie Wybór kolekcji Wartości atrybutów Cechy szczególne dokumentów Słowa kluczowe Tekst wzorcowy Wyszukiwanie semantyczne Uwzględnienie gramatyki języka Korekta ortografii Operatory logiczne Uwzględnienie uprawnień uŝytkowników Ranking wyników Uwzględnienie taksonomii

39 OmniFind - wyszukiwanie z odmianą wyrazów

40 OF - Nowy interfejs uŝytkownika

41 IBM Content Analytics Wyłącznie w ofercie IBM!!! Integruje się z FileNet P8 i OmniFind Analiza treści informacji Ekstrakcja danych z języka naturalnego Ukazuje trendy, typowy rozkład i anomalie moŝliwe do znalezienia w treści dokumentów Szerokie grono odbiorców Szybki efekt wdroŝeniowy Wykorzystuje zdobycze IBM Research z ponad 10 lat badań i doświadczeń

42 IBM Content Analytics

43 ŚcieŜka rozwoju Enterprise Content Management Nowy wgląd i uŝycie Od chaosu do porządku Przejrzysta treść łatwy wgląd i biznesowe uŝycie Informacje zorganizowane w repozytoriach ECM Chaotyczne zasoby trudne do wykorzystania

44

45 IBM FileNet Zaawansowane zarządzanie obiegiem dokumentów Wybrane produkty ECM Marek Raczyński Advisory IT Specialist

Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010

Robert Piotrak IIG Senior Technology Expert 23 września 2010 Zwiększenie efektywności biznesowej firmy dzięki zastosowaniu rozwiazań archiwizacyjnych jako elementu kompleksowego systemu zarządzania informacją i procesami - SourceOne firmy EMC Robert Piotrak IIG

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Oprogramowanie Enterprise Vault to jedno z najlepszych w branży rozwiązań do archiwizacji poczty e-mail i treści, używane

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska

Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Wykład 9 Portale korporacyjne Wykładowca: dr inż. Mariusz Trzaska Tworzenie portali biznesowych, Wykład 7, Folia 1 Zagadnienia Wykorzystane akronimy Definicje Zastosowania Rynek portali Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland SOA strategia IT funkcjonalność zawarta w aplikacjach jest zorganizowana w postaci opartych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

WebSphere Academy dla Partnerów IBM Polska

WebSphere Academy dla Partnerów IBM Polska WebSphere Academy dla Partnerów IBM Polska Elastycznos c proceso w biznesowych to lepsza obsługa klienta przed i po sprzedaz y. Maciej Szlemiński IBM Polska 2012 IBM Corporation Stan pożądany: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo