UWOLNIĆ INFORMACJĘ PUBLICZNĄ!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWOLNIĆ INFORMACJĘ PUBLICZNĄ!"

Transkrypt

1 UWOLNIĆ INFORMACJĘ PUBLICZNĄ! ARCHITEKTURA INTEROPERACYJNOŚCI I REUŻYTKOWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZANIA CHMURY PRYWATNEJ DLA ADMINISTRACJI Krzysztof Skibicki Pion Rozwiązań Systemowych

2 Uwolnić informację publiczną Wyzwania Propozycje rozwiązań Architektura interoperacyjności Reużywalność informacji Agenda

3

4 Obawa przed nadmierną otwartością Brak świadomości procesowej Wyspy informacyjne Fragmentacja danych Skostniała architektura Ciężko wdrożyć zmiany w procesach Wyzwania

5

6 Umożliwienie efektywnego działania w oparciu o adekwatne informacje Standaryzacja procesów i metadanych Ciągła optymalizacja procesów Szybsza realizacja wymagań szybsze dostosowanie organizacji do realiów Podejście procesowe

7 PREZENTACJA WSPÓŁPRACA WEB 2.0 PORTAL PROCESY URUCHAMIANIE I NADZÓR BPM ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO INTEGRACJA ORKIESTRACJA REPOZYTORIUM ZARZĄDZANIE WERSJONOWANIE WYSZUKIWANIE AUDYT SOA ESB ECM INFRASTRUKTURA J2EE WIRTUALIZACJA SPRZĘT SERWERY MACIERZE Komponenty budowy rozwiązań

8 ESB Wytwórz/wykorzystaj usługi WEB or LEGACY SERVICES BPEL IF LEGACY SYSTEM Połącz ADAPTERS Przekieruj & Przekształcaj ESB RULES ENGINE WEB WEB SERVICE SERVICE IF HUMAN WORKFLOW Wyciągnij reguły biznesowe RULES ENGINE Poddaj okiestracji BPEL/BPM ENGINE WEB SERVICE LEGACY SYSTEM Uzyskaj zaangażowanie ludzi HUMAN WORKFLOW Zabezpiecz GLOBAL SECURITY FRAMEWORK Oracle SOA

9 Silnik procesowy ESB łączenie zadań automatycznych BPM obsługa zadań wymagających interwencji użytkownika BPEL obsługa zadań poddających się automatyzacji Reguły biznesowe wyniesienie elementów decyzyjnych poza kod aplikacji Oracle BPM 9

10 Symulacja Pomiar czasu trwania Zliczanie powtórzeń BPM edytor procesów

11 Proces: Akceptacja wydatków Jan Kowalski SZABLON Receive Expense report Istniejąca Aplikacja XYZ Użytkownik wypełnia szablon w EXCELU Po wysłaniu następuje ekstrakcja danych XML i wywoływany jest proces BPEL Retrieve Expense history Get Approval Create User Task Send for Approval BPEL Human Workflow Manager Akceptacja (John Steinbeck) Receive responses (William Faulkner) James Cooper Powiadomienie Approved Update EIS Notify Employee Check outcome Rejected Notify Employee XML -> WordML za pomocą XSL przypisanie do zwierzchnika i powiadomienie operacja na dokumencie wywołuje WF za pomocą WS zadanie przekierowane do zwierzchnika stojącego wyżej itd.. po opracowaniu decyzji, powiadomienia jest wysyłane do pracownika. Dokument rezyduje w repozytorium. end BPEL - automatyzacja

12 BPM i SOA Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 WS A WS B WS C System zewnętrzny Baza danych ERP WS D WS E Interoperacyjność

13 Przykład rozwiązania

14 Większe dopasowanie IT do potrzeb organizacji praca jest zorganizowana wokół PROCESÓW, a nie działów czy aplikacji. Większa elastyczność w dostosowaniu do zachodzących zmian Umożliwienie i zwiększenie wykorzystania posiadanego oprogramowania Obniżenie kosztów integracji i rozwoju Redukcja czasu wdrożenia Szybsze dostarczenie wartości dla organizacji ECM wdrożenie kultury informacyjnej SOA umożliwienie i przyspieszenie optymalizacji procesów WEB 2.0 zaangażowanie pracowników Kluczowe korzyści

15 Składowanie danych Baza danych Repozytorium dokumentów Udostępnienie informacji o danych Katalog danych i usług Metadane Ponowne wykorzystanie Procesy publikacji bazujące na zdarzeniach Dostęp poprzez Web Service Dostęp poprzez WWW Reużywalność 15

16 Możliwe do odnalezienia w sieci Udostępnione w formie umożliwiającej ich łatwe dalsze przetwarzanie Bez ograniczeń prawnych w zakresie udostępniania wyników przetwarzania Otwarte dane

17 Open Government data.gov data.gov.uk Europejska Agenda Cyfrowa Raport Polska 2.0 Polska Cyfrowa Inicjatywy

18 Ustawa o dostępie do informacji publicznej Centralne Repozytorium Informacji Publicznej Do przekazania posiadanego zasobu informacyjnego do centralnego repozytorium, a także do systematycznego jego weryfikowania i aktualizowania obowiązane są: Inicjatywy 1) organy administracji rządowej, 2) fundusze celowe, 3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 4) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 5) Narodowy Fundusz Zdrowia, 6) państwowe instytuty badawcze, 7) państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,

19 Rozporządzenie Rady Ministrów ustanawiające Krajowe Ramy Interoperacyjności Określenie formatów i protokołów Publikacja słowników na epuap Wykorzystanie WSDL Inicjatywy

20 PREZENTACJA WSPÓŁPRACA WEB 2.0 Wiedza PORTAL PROCESY URUCHAMIANIE I NADZÓR Procesy urzędowe BPM ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO INTEGRACJA ORKIESTRACJA Procesy integracyjne REPOZYTORIUM ZARZĄDZANIE WERSJONOWANIE WYSZUKIWANIE AUDYT Informacje SOA ESB ECM INFRASTRUKTURA Dane J2EE WIRTUALIZACJA SPRZĘT SERWERY MACIERZE Od danych do wiedzy

21 Browser Desktop Applications Java API Enterprise Manager WebLogic Scripting Tools HTTP Listener (HTTP, DAV, SOAP) MBeans WCM (Services and UI) CM Svcs (DM, WCM, RM, etc.) Oracle Web Services Manager AD/LDAP Oracle Platform Security Services Security Core Svcs (Library, Search, etc.) JDBC Datasource UCM (WLS application) BPEL Process Mgr Content (RDBMS or FS) Metadata (RDBMS) Search (RDBMS, SES, ) Architektura ECM

22 Nadzór nad publikacją

23 Publikacja danych na stronach WWW Interakcja z danymi Eksport wybranego zbioru danych Business Intelligence

24 Ulubione Szukaj Najnowsze Preferencje Powiadomienia Obecność Dyskusje Dokumenty Przestrzenie WEB 2.0

25 Wskazanie na normy PN-ISO/IEC Metodyczne podejście do realizacji projektów Metodyczne podejście do modelowania procesów Stworzenie katalogu metadanych i usług Prawo do publikacji przetworzonych danych Dobre praktyki

26 Sfera publiczna - dostawca usług podstawowych Usługi złożone tworzone zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników Komercyjne NGO Mashups (crowdsourcing) Efekty dostępności danych i usług

27 Dziękujemy za uwagę

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland

Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA. Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland Kluczowe elementy infrastruktury usługowej dla projektów SOA Waldemar Kot waldemar.kot@bea.com BEA Systems Poland SOA strategia IT funkcjonalność zawarta w aplikacjach jest zorganizowana w postaci opartych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW

JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW JBOSS ENTERPRISE MIDDLEWARE WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM WYBÓR BEZ KOMPROMISÓW STRATEGIA OTWARTEGO WYBORU JBOSS W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu zdolność szybkiej

Bardziej szczegółowo

Problemy i zastosowania informatyki mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl

Problemy i zastosowania informatyki mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl Problemy i zastosowania informatyki mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl K.Dziubich, WETI slajd: 1 Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu MSI

Podsumowanie projektu MSI Podsumowanie projektu MSI Opracowanie oraz wytworzenie elastycznego i skalowalnego "Medycznego Systemu Informatycznego" Nr WKP 1/1.4.1/1/2006/83/83/638/2007 Projekt: Opracowanie oraz wytworzenie elastycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ONE4ALL W ARCHITEKTURZE ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI (SOA)

PLATFORMA ONE4ALL W ARCHITEKTURZE ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI (SOA) PLATFORMA ONE4ALL W ARCHITEKTURZE ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI (SOA) Daniel GĄSKA, Antoni ŚWIĆ Streszczenie: W artykule przedstawiono założenia budowy systemów zorientowanych na usługi (ang. Service Oriented

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26

Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 26 Dziennik Urzędowy Ministra DZIENNIK Pracy i Polityki Społecznej 1 URZĘDOWY Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Śląski certyfikowany programista aplikacji mobilnych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

SOA w oparciu o domeny kompetencyjne oraz architekturę referencyjną

<Insert Picture Here> SOA w oparciu o domeny kompetencyjne oraz architekturę referencyjną SOA w oparciu o domeny kompetencyjne oraz architekturę referencyjną Komponenty w produkcji aut Skoda Octavia VW Touran Seat Marbella Seat Altea Audi A3 Ilość VW Golf V VW Garbus Fiat

Bardziej szczegółowo

ELASTIC FLOW. www.mav.pl/elasticflow. Mavsystem ELASTIC FLOW to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi.

ELASTIC FLOW. www.mav.pl/elasticflow. Mavsystem ELASTIC FLOW to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi. ELASTIC FLOW Mavsystem jest dostawcą profesjonalnych rozwiązań dla platform Microsoft SharePoint i Office 365. www.mav.pl/elasticflow Mavsystem ELASTIC FLOW to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami

Bardziej szczegółowo