Lepsza kontrola nad eksplozją informacyjną i pełniejsze wykorzystanie systemów zarządzania treścią

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lepsza kontrola nad eksplozją informacyjną i pełniejsze wykorzystanie systemów zarządzania treścią"

Transkrypt

1 Oprogramowanie IBM Komunikacja, praca grupowa i zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie Lepsza kontrola nad eksplozją informacyjną i pełniejsze wykorzystanie systemów zarządzania treścią Dzięki integracji oprogramowania IBM Lotus Quickr z oferowaną przez IBM platformą zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM)

2 2 Lepsza kontrola nad eksplozją informacyjną i pełniejsze wykorzystanie systemów zarządzania treścią W globalnym badaniu opinii dyrektorów generalnych przeprowadzonym w roku 2010 przez IBM respondenci wskazywali gwałtowny wzrost ilości dostępnej informacji eksplozję informacyjną jako największą szansę na pogłębienie analiz zachowań i charakterystyki klientów. Z drugiej strony wielu respondentów miało poczucie przytłoczenia ilością danych przy jednoczesnym braku dostępu do potrzebnych im analiz. 1 Za sprawą globalnej eksplozji informacyjnej bardzo cienka staje się granica między przewagą zyskiwaną dzięki dostępowi do informacji a utratą zdolności do wykorzystania tych informacji. Entuzjaści nowoczesnych form pracy zespołowej wskazują na wykorzystanie nowych kanałów komunikacji, sieciowe kontakty społeczne i ściślejszą integrację zespołów jako na sposoby uzyskiwania właściwych informacji od właściwych ludzi we właściwym momencie. Im większa liczba i znaczenie serwisów pracy grupowej używanych w przedsiębiorstwie, tym ważniejsze jest wdrożenie odpowiednich strategii zarządzania cyklem życia treści, jaka tworzona jest przez użytkowników tych serwisów. Porządkowanie dokumentów, kontrola wersji, zapisywanie treści we właściwych repozytoriach i wyszukiwanie informacji to tylko niektóre z zagadnień, jakie muszą w swojej strategii uwzględniać organizacje zorientowane na pracę grupową. Aby praca grupowa sprzyjała innowacyjności i wzrostowi wydajności pracy, musi być w przemyślany sposób włączana w istniejące środowiska, powiązana z inwestycjami i skutecznymi procesami biznesowymi. Dzięki integracji narzędzi pracy grupowej z systemem zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM enterprise content management) użytkownicy mogą szybko dotrzeć do wszelkiego typu treści, korzystając z narzędzi biurowych i komunikacyjnych, których używają na co dzień. Zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do informacji pozwala uniknąć spadku produktywności i opóźnień w podejmowaniu decyzji, które mogą wystąpić, gdy pracownicy mają trudności z dotarciem do potrzebnych im danych i zasobów wiedzy. Ponadto integracja interfejsów pracy grupowej z elastycznym, stabilnym repozytorium treści użytkownikom biznesowym w odnajdywaniu treści najistotniejszych i najbardziej wartościowych, co nie zawsze jest możliwe przy zastosowaniu prostych metod wyszukiwania. Content management system Content generators Reports Cases, including files, paper and electronic forms Communities and team spaces Other repositories Business process management and enterprise applications Extensible Markup Language (XML) files Photos, graphics and video Web pages Electronic documents Wikis and blogs Content management challenges Archival and records management Federated searching Workflows and business processes Content reuse and repurposing Content life cycles and single sourcing Maintenance of corporate compliance Retention and long-term storage Maintenance of corporate taxonomy Rysunek 1: Klient Sametime Connect może wyświetlać informacje o dostępności i gotowości do rozmowy telefonicznej oraz umożliwia błyskawiczny dostęp do różnych metod komunikacji.

3 Lepsza kontrola nad eksplozją informacyjną i pełniejsze wykorzystanie systemów zarządzania treścią 3 Integracja narzędzi pracy grupowej z zarządzaniem treścią w przedsiębiorstwie nie tylko usprawnia codzienna pracę, lecz także zwiększa zdolność organizacji do wykorzystania wartości zasobów informacyjnych w dłuższej perspektywie, ponieważ treść żyje także po zakończeniu projektu, w ramach którego powstała. Treści biorące swój początek z działań zespołowych lub sieciowych kontaktów społecznych mają nierzadko wielką wartość, a przedsiębiorstwa powinny zapewnić sobie zdolność do elastycznego archiwizowania ich jako zasobów korporacyjnych lub udostępniania do szerszego wykorzystania. Zdolność do dynamicznego zarządzania treścią i wiedzą oraz wykorzystania odpowiedniej wiedzy specjalistycznej może znacząco zwiększyć produktywność i innowacyjność całej organizacji. Plan udanej integracji pracy grupowej z zarządzaniem treścią Niewidoczne zarządzanie treścią ogranicza niedogodności, jakie wynikają z różnic między potrzebami całej organizacji a oczekiwaniami użytkowników końcowych. Pracownicy nie powinni być zmuszani to świadomego zarządzania treścią odpowiednie procesy powinny być wplecione w ich codzienną pracę. Dlatego tak ważne jest zapewnienie bezproblemowej integracji między systemem zarządzania treścią w przedsiębiorstwie a aplikacjami biurowymi używanymi na co dzień. Integracja ta powinna być intuicyjna i powodować, że użytkownicy będą chętnie, powszechnie sięgać po narzędzia zarządzania treścią, a dzięki nim podejmować trafne decyzje i wydajniej pracować w dotychczasowym środowisku. Aby w sposób inteligentny katalogować informacje, organizacje mogą i powinny korzystać z potencjału swoich systemów zarządzania treścią. Często jest to jedynie kwestią nabycia umiejętności korzystania z już posiadanych zasobów a niekiedy konieczne jest uzyskanie metadanych od użytkowników końcowych, dlatego integracja powinna umożliwiać tego rodzaju pozyskiwanie wiedzy. Gdy systemy zaplecza oferują wszechstronne mechanizmy zarządzania aktami i zarządzania procesami biznesowymi (BPM business process management), organizacje mogą wykorzystać treści korporacyjne w kontekście procesów biznesowych i rozmaitych aplikacji korporacyjnych. Zarządzanie aktami i procesami biznesowymi umożliwia objęcie treści serwisów zespołowych skutecznym i zautomatyzowanym nadzorem. Co więcej, uniwersalne, upowszechnione zarządzanie treścią pomaga w wyegzekwowaniu odpowiednich strategii przechowywania treści korporacyjnych, a tym samym ułatwia ograniczenie ryzyka i spełnienie wymagań formalno-prawnych.

4 4 Lepsza kontrola nad eksplozją informacyjną i pełniejsze wykorzystanie systemów zarządzania treścią Oprogramowanie Lotus Quickr wzbogaca środowisko zarządzania treścią w przedsiębiorstwie Integrując samoobsługowe narzędzia pracy zespołowej, jakie oferuje oprogramowanie IBM Lotus Quickr, z posiadanymi już rozwiązaniami ECM firmy IBM takimi jak IBM File- Net lub IBM Content Manager organizacja stwarza sobie warunki do: połączenia dynamiki kreatywnej pracy zespołowej z bezpieczeństwem i nadzorem, jaki zapewnia system zarządzania treścią klasy korporacyjnej; inteligentnej pracy opartej na wykorzystaniu potencjału posiadanego już systemu ECM i oprogramowania biurowego w skali całej organizacji; budowania przewagi nad konkurencją poprzez wykorzystanie talentu i kompetencji zespołów w powiązaniu z dostępem do treści, która sprzyja innowacyjności i podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych; uwolnienia ukrytej wiedzy i doświadczenia ludzi i zespołów; lepszej synchronizacji działań pracowników i zespołów z procesami biznesowymi, treścią i mechanizmami nadzoru. Dzięki integracji środowiska zarządzania tre-ścią ze środowiskiem pracy grupowej pra-cownicy mogą szybko i wygodnie znajdować, współtworzyć i porządkować dokumenty w bezpiecznych warunkach i pod nadzorem korporacyjnym. Treści i wartości intelektualne nie są już powiązane z pojedynczymi osobami. Trafiają bowiem do korporacyjnego repo-zytorium, które podlega standardowym proce-som tworzenia kopii zapasowych, zarządzania wersjami i metadanymi. Repozytorium takie jest dostępne za pośrednictwem przeglądarki WWW lub wtyczek do popularnych aplikacji biurowych. Lotus Quickr web user interface Czym jest oprogramowanie Lotus Quickr? Oprogramowanie Lotus Quickr wspomaga pracę zespołową i ułatwia współużytkowanie treści, współdziałanie i efektywne wykonywanie zadań zarówno użytkownikom pracującym w wewnętrznej sieci organizacji, jak i na zewnątrz Szybsze porządkowanie i współużytkowanie treści wykorzystywanych w codziennej pracy. Połączenie zalet pracy zespołowej z bezpiecz-nymi, wszechstronnymi usługami ECM. Lokalizacje sieciowe dla projektów lub zespo-łów. Włączanie do zespołów także zewnętrznych partnerów biznesowych i klientów. Praca w dowolnym miejscu bez przechodzenia między aplikacjami. Gotowe do wykorzystania, wstępnie przygoto-wane lokalizacje zespołów. Warunki do nawiązywania i utrzymywania bliż-szych relacji z klientami. Możliwość tworzenia osobistych bibliotek treści w sieci. Integracja z istniejącą platformą zarządzania treścią w przedsiębiorstwie. Lotus Quickr application programming interface (APIs) Web services integration ECM repository API Lotus Quickr web services IBM Content Manager 8 repository IBM FileNet P8 repository Rysunek 2: Interfejsy API oprogramowania Lotus Quickr umożliwiają połączenie repozytoriów ECM z interfejsami użytkownika popularnych aplikacji biurowych.

5 Lepsza kontrola nad eksplozją informacyjną i pełniejsze wykorzystanie systemów zarządzania treścią 5 Integrując środowisko pracy grupowej ze środowiskiem ECM, oprogramowanie Lotus Quickr umożliwia użytkownikom dostęp do repozytorium i funkcji zarządzania treścią wprost z aplikacji na stacjach roboczych. Lotus Quickr oferuje jednolity interfejs użytkownika oparty na nowoczesnych widgetach i komponentach Web 2.0. Dostęp do najważniejszych danych dzięki inte-gracji Korzystając z oprogramowania Lotus Quickr, użytkownik może bezpośrednio uzyskiwać dostęp do treści w repozytorium ECM i manipulować tymi treściami. W szczególności możliwe jest: Wprowadzanie, pobieranie, zwracanie i wycofywanie wersji treści. Edytowanie właściwości, wybór typów dokumentów i pytanie użytkowników o metadane Wyświetlanie folderów i treści z systemu ECM. Przeszukiwanie treści ECM przy użyciu folderów wirtualnych i widoków. Przenoszenie lub kopiowanie dokumentów do repozytorium systemu ECM. Wysyłanie wiadomości z bezpiecznymi odsyłaczami do treści ECM, bez konieczności przesyłania plików jako załączników. Wygodny dostęp do dokumentów biznesowych Narzędzia pracy grupowej Lotus Quickr w połączeniu z aplikacjami biznesowymi używanymi na co dzień mogą przyczynić się do zwiększenia produktywności i wydajności pracy oraz zapewnić użytkownikom wygodny dostęp do dokumentów biznesowych znajdujących się w zasobach organizacji. Użytkownicy mogą tworzyć dokumenty, udostępniać je i wspólnie na nich pracować, korzystając z intuicyjnych interfejsów WWW oraz aplikacji lokalnych używanych w codziennej pracy: Microsoft Office Microsoft Outlook Eksplorator Microsoft Windows IBM Lotus Notes IBM Sametime IBM Lotus Symphony Korzyści biznesowe z zastosowania oprogramowania Lotus Quickr i rozwiązań ECM firmy IBM Zintegrowane środowisko pracy grupowej i zarządzania treścią oferuje szereg korzyści, przyczyniając się do optymalizacji działania całej organizacji, usprawnienia procesów i zapewnienia zgodności z wymaganiami formalno-prawnymi. Rysunek 3: Oprogramowania Lotus Quickr umożliwia użytkownikom wygodny dostęp do repozytoriów zarządzania treścią za pośrednictwem aplikacji biurowych używanych w codziennej pracy.

6 6 Lepsza kontrola nad eksplozją informacyjną i pełniejsze wykorzystanie systemów zarządzania treścią Pracownicy wykonują podstawowe operacje z zakresu zarządzania treścią i swobodnie zarządzają dokumentami wprost w wymienionych wyżej aplikacjach. Interfejs pracy grupowej Lotus Quickr umożliwia także wykonywanie następujących operacji: Wprowadzanie i pobieranie Wyświetlanie i edytowanie właściwości Edycja w obiegu dokumentów Tworzenie dokumentu na podstawie typu Tworzenie folderów wirtualnych i inteligentne wyszukiwania Wyświetlanie zapytań o metadane Zarządzanie wersjami i poprawkami Wysyłanie i kopiowanie odsyłaczy Zatwierdzanie i odrzucanie Publikowanie wersji roboczych Użytkownicy mogą zatem bezpośrednio korzystać z integracji między funkcjami zarządzania treścią a popularnymi aplikacjami i narzędziami pracy grupowej. Gdy zarządzanie treścią staje się łatwiej dostępne i bliższe wszystkim pracownikom, infrastruktura zarządzania treścią w przedsiębiorstwie może być efektywniej wykorzystywana. Zarządzanie treścią pomaga w spełnieniu wymagań formalno- -prawnych Oprogramowanie IBM umożliwia osiągnięcie idealnej równowagi między dostępnością narzędzi dla szerokiego grona użytkowników, bezpieczeństwem, jakie wynika ze stosowania centralnie konfigurowanych i zarządzanych systemów ECM, oraz ścisłym nadzorem informatycznym. Lotus Quickr i rozwiązania IBM do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie integrują elastyczne środowisko pracy grupowej z dobrze zabezpieczonymi, skalowalnymi, scentralizowanymi repozytoriami. W efekcie łatwiej jest spełnić wymagania formalno-prawne, uzyskiwać niezbędne raporty i zapewnić przejrzystość działań użytkowników. Oprogramowanie IBM pomaga w integracji procesów biznesowych oraz odpowiednim zarządzaniu treściami tworzonymi ad hoc i w trakcie prac zespołowych, tak aby w skali całej organizacji spełnione były formalne wymagania branżowe i prawne, zobowiązania wynikające z reguł nadzoru korporacyjnego oraz aby organizacja była gotowa na ewentualne badanie danych w ramach postępowań prawnych. Organizacja treści w skali całego przedsiębior-stwa Oprogramowanie Lotus Quickr i oferowane przez IBM rozwiązania do zarządzania treścią w przedsiębiorstwie (ECM) udostępniają repozytorium treści i infrastrukturę niezbędną do normalizacji i dynamicznej klasyfikacji treści w skali całej organizacji przy wykorzystaniu metadanych i mechanizmów zarządzania wersjami. Narzędzia pracy grupowej ułatwiają uzy-skanie wysokiej sprawności działania i sprzyjają innowacyjności, jednak nie odbywa się to kosztem jakości i skuteczności nadzoru, jaki zapew-nia system ECM. Po utworzeniu treści w zespołowym środowisku Lotus Quickr użytkownicy proszeni są o wprowadzanie wymaganych metadanych, które mogą automatycznie inicjować określone przepływy pracy oraz deklarowanie dokumentów jako akt. Dokumenty i akta są przechowywane w bibliotece ECM w postaci pliku pośredniczące-go, który ułatwia dostęp do dokumentów użytkownikom kontynuującym pracę w środowisku Lotus Quickr. Ściślejsza kontrola nad treścią Oprogramowanie Lotus Quickr udostępnia funkcje zarządzania treścią w tym narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi i aktami właściwym użytkownikom, niezależnie od ich roli i ulokowania w organizacji. Stwarza tym samym warunki do merytorycznego wykorzystania informacji wtedy, gdy są najbardziej potrzebne a jednocześnie zapewnia

7 Lepsza kontrola nad eksplozją informacyjną i pełniejsze wykorzystanie systemów zarządzania treścią 7 organizację i centralizację treści, gwarantując istnienie jednej, wiarygodnej wersji treści. Zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie już dziś w zasięgu ręki Klienci, którzy korzystają już z oprogramowania IBM, jak i organizacje, które nie wdrożyły jeszcze takich rozwiązań, mają do wyboru szereg opcji integracji oprogramowania Lotus Quickr z platformami zarządzania treścią w przedsiębiorstwie. Usługi systemu ECM służące do integracji z oprogramowaniem Lotus Quickr Rozwiązania ECM firmy IBM takie jak IBM FileNet Content Manager lub IBM Content Manager zawierają komponent usługowy umożliwiający bezpośrednią integrację z narzędziami Lotus Quickr wspomagającymi pracę grupową. Dzięki tym komponentom integracyjnym pracownicy mogą wygodnie pracować w zespołach, korzystając z intuicyjnych rozwiązań Web 2.0 i interfejsów popularnych aplikacji biurowych. Z drugiej strony, mają też do dyspozycji oferowane przez platformę ECM wszechstronne funkcje zarządzania dokumentami oraz zaawansowane mechanizmy zarządzania treścią i procesami oraz zapewnienia zgodności z przepisami. Specjalna edycja oprogramowania: Collaboration Edition Klienci, którzy nie mają oprogramowania Lotus Quickr ani rozwiązania ECM firmy IBM mogą na początek wdrożyć zintegrowany pakiet obejmujący oprogramowanie Lotus Quickr oraz wersję jednego z rozwiązań ECM firmy IBM podlegającą pewnym ograniczeniom. Jeśli Klient ma już oprogramowanie Lotus Quickr i chce wykorzystać jedną z platform ECM firmy IBM, może łatwo dokonać aktualizacji do odpowiednio wzbogaconej edycji systemu zarządzania treścią: IBM FileNet Content Manager Collaboration Edition lub IBM Content Manager Collaboration Edition. Produkty te umożliwiają zakrojone na szeroką skalę, a jednocześnie ekonomiczne wdrożenie zintegrowanego systemu pracy grupowej i zarządzanie dokumentami oraz treścią. Dlaczego IBM? Rozwiązania IBM wspomagające pracę grupową i zarządzanie treścią w przedsiębiorstwie używane są przez czołowe przedsiębiorstwa na świecie niejednokrotnie w procesach decyzyjnych o kluczowym znaczeniu. Jako lider rynku oprogramowania do pracy grupowej, zarządzania treścią i procesami oraz zapewnienia zgodności z przepisami, IBM oferuje szeroką gamę rozwiązań korporacyjnych, które są odpowiedzią na szereg problemów istotnych dla współczesnych przedsiębiorstw takich jak zarządzanie treścią nieustrukturyzowaną, optymalizacja procesów biznesowych i zapewnienie zgodności ze skomplikowanymi przepisami. Rozwiązania IBM bazują na zintegrowanej infrastrukturze informacyjnej, której elementami są między innymi repozytoria treści, konektory do aplikacji lokalnych i adaptery do czołowych produktów innych firm. Rozwiązania monitorujące pomagają w unifikacji zarządzania tre-ścią, procesami biznesowymi i zapewnienia zgodności z przepisami, a jednocześnie umożliwiają uzyskanie większej elastyczności, szybsze wdrażanie aplikacji i obniżenie całkowitych kosztów użytkowania.

8 Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania IBM Lotus Quickr, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem IBM lub Partnerem Handlowym IBM albo odwiedzić stronę: ibm.com/software/pl/lotus ibm.com/software/pl/data/content-management/products Ponadto usługi finansowe oferowane przez IBM Global Financing umożliwiają efektywne zarządzanie płynnością, uniknięcie skutków starzenia się technologii, optymalizację całkowitych kosztów użytkowania i zwrotu z inwestycji. Oferowane przez IBM usługi w zakresie zagospodarowania zasobów Global Asset Recovery Services rozwiązują szereg problemów związanych z bezpieczeństwem środowiska naturalnego i pozwalają korzystać z nowych, energooszczędnych rozwiązań. Więcej informacji na temat oferty IBM Global Financing można znaleźć pod adresem: ibm.com/financing Copyright IBM Corporation 2011 IBM Polska Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia 8 Warszawa Wydrukowano w Polsce Sierpień 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone BM, logo IBM, ibm.com, Lotus i Quickr są znakami towarowymi International Business Machines Corp. zarejestrowanymi w wielu systemach prawnych na całym świecie. Nazwy innych produktów lub usług mogą być znakami towarowymi IBM lub innych podmiotów. Aktualna lista znaków towarowych IBM dostępna jest w serwisie WWW IBM, w sekcji Copyright and trademark information (Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych), pod adresem ibm.com/legal/copytrade.shtml Microsoft i Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Odwołanie w niniejszej publikacji do produktów lub usług IBM nie oznacza, że IBM zamierza udostępnić je we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Treść niniejszego dokumentu ma wyłącznie charakter informacyjny. Mimo że dołożono starań, aby zweryfikować kompletność i dokładność informacji zawartych w niniejszym dokumencie, dokument jest udostępniany w stanie, w jakim się znajduje ( as is ) bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub domniemanych. Ponadto informacje te są oparte na aktualnych planach i strategii IBM co do produktów, które mogą zostać przez IBM zmienione bez powiadomienia. IBM nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z użycia niniejszego lub innych dokumentów bądź w jakikolwiek inny sposób z nimi związane. Żadne z elementów treści niniejszego dokumentu nie ma w zamierzeniu stanowić ani nie stanowi gwarancji lub oświadczenia ze strony IBM (lub dostawców bądź licencjodawców IBM), ani też nie zmienia warunków stosownych umów licencyjnych określających warunki używania oprogramowania IBM. Klienci IBM są odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów prawnych. Do obowiązków Klienta należy uzyskanie porady kompetentnej kancelarii prawnej w zakresie wskazania odpowiednich przepisów i ich interpretacji, które mogą mieć wpływ na prowadzoną przez Klienta działalność. Klient jest również odpowiedzialny za wszelkie inne działania, które winien podjąć w celu zapewnienia takiej zgodności. 1 IBM, Capitalizing on Complexity: Insights from the Global Chief Executive Officer Study, maj Opisywane w niniejszym dokumencie przykłady zastosowań u produktów IBM u klientów dotyczą wyłącznie konkretnych przypadków i wyników uzyskanych przez tych klientów. Faktyczne koszty środowiskowe i charakterystyki wydajnościowe mogą być różne u poszczególnych klientów. Papier należy przetworzyć wtórnie

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Ogólna charakterystyka rozwiązania SAP Technologia SAP Mobilna platforma SAP Cele Twórz aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Wykorzystaj szanse, jakie dają technologie Wykorzystaj szanse, jakie

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Uprość korzystanie z programów SAP na dowolnych urządzeniach dzięki łatwym w obsłudze aplikacjom

Uprość korzystanie z programów SAP na dowolnych urządzeniach dzięki łatwym w obsłudze aplikacjom Ogólna charakterystyka rozwiązań SAP SAP Fiori Cele Uprość korzystanie z programów SAP na dowolnych urządzeniach dzięki łatwym w obsłudze aplikacjom Uprość rutynowe zadania dzięki SAP Fiori Uprość rutynowe

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pobierz! Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi IBM TRIRIGA - Dokonywanie rezerwacji

Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi IBM TRIRIGA - Dokonywanie rezerwacji Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi IBM TRIRIGA - Dokonywanie rezerwacji ii Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi IBM TRIRIGA - Dokonywanie rezerwacji Spis treści Skrypt wideo Użytkownicy samoobsługowi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Uwaga Przed użyciem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą,

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services

Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services Instrukcja numer W01 Projektowanie aplikacji internetowych Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint Services SharePoint Zasada działania Zasada działania SharePoint

Bardziej szczegółowo

Wydanie: ELO Klient - Porównanie funkcji ELO ECM Suite 10

Wydanie: ELO Klient - Porównanie funkcji ELO ECM Suite 10 Wydanie: 06.2016 Klient - Porównanie funkcji ECM Suite 10 Klient - Porównanie funkcji / ECM Suite 10 for for for xc for Archiwizowanie Archiwizowanie plików 1 Automatyczne archiwizowanie 2 2 Przeciągnij

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for Security and Compliance CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY

SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY NOTARIUSZY Edytor aktów i czynności notarialnych Elektroniczne księgi notarialne Integracja z systemami eadministracji Sprawozdania, analizy i raporty www.notaris.pl PAKIET NOTARIS

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie własnego portalu Internetowego przy użyciu oprogramowania SharePoint

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi

Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Oprogramowanie Enterprise Vault to jedno z najlepszych w branży rozwiązań do archiwizacji poczty e-mail i treści, używane

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na platformie BizFlow er

Rozwiązania na platformie BizFlow er Rozwiązania na platformie BizFlow er Przygotowali Witold Strzępa ws@omm.com.pl Szymon Owsianowski so@omm.com.pl Agenda 1. Czym jest platforma BizFlow er 2. Komponenty platformy 3. Rozwiązania WF EOD, korespondencja,

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Licencjonowanie systemu Microsoft Operations Manager (MOM) 005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Licencje: korporacyjna, edukacyjna i dla administracji

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ROZWIĄZANIE DO REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MODELU SPOŁECZNOŚCIOWYM, Z NIEOGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PROWADZENIA ROZMÓW NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE Publikowanie

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

Geomant Mobile Presence

Geomant Mobile Presence Geomant Mobile Presence Geomant Presence Suite dla Microsoft OCS Mobile Presence WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GEOGRAFICZNĄ Rozwiązanie Geomant Mobile Presence wzbogaca informację o dostępności o szczegóły lokalizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

ELO Clients - Porównanie funkcji. ELO ECM Pakiet 9 (Lipiec 2014)

ELO Clients - Porównanie funkcji. ELO ECM Pakiet 9 (Lipiec 2014) ELO s - Porównanie funkcji ELO ECM Pakiet 9 (Lipiec 2014) ELO s - Porównanie funkcji ELO ECM Pakiet 9 (Lipiec 2014) System ELO Mobile ELO ELO ELO Obsługa kodu kreskowego Skanowanie dokumentów pojedynczo

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Najczęściej stosowanym systemem obiegu dokumentów elektronicznych jest poczta elektroniczna. Dokumenty przesyłamy sobie jako załączniki do listów.

Najczęściej stosowanym systemem obiegu dokumentów elektronicznych jest poczta elektroniczna. Dokumenty przesyłamy sobie jako załączniki do listów. 1 2 Najczęściej stosowanym systemem obiegu dokumentów elektronicznych jest poczta elektroniczna. Dokumenty przesyłamy sobie jako załączniki do listów. Jednak taka praktyka powoduje problemy w sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group

Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? www.pc-ware.com/group Jak zaoszczędzić na kosztach licencji? 1 Agenda Dlaczego licencje Volumenowe są lepsze? Które licencje Volumenowe są najtańsze dla mojej organizacji? Jak dobrze i tanio kupić w Select Plus? Dlaczego i

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej

Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej Oprogramowanie IBM Lotus Domino, czyli technologiczna podstawa systemów pracy grupowej Różne wersje oprogramowania oraz związane z nim sposoby licencjonowania Lotus Domino w wersji Enterprise Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Infolinia dla Partnerów Handlowych IBM PartnerWorld Contact Services.

Infolinia dla Partnerów Handlowych IBM PartnerWorld Contact Services. Infolinia dla Partnerów Handlowych IBM PartnerWorld Contact Services. W czym możemy pomóc? ibm.com/partnerworld ibm.com/partnerworld Serwis PartnerWorld Contact Services (PWCS) stanowi pojedynczy punkt

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A.

Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM. Autorzy: IBPM S.A. Najpierw lepiej, później taniej Strategia osiągania unikalnej wartości dla klienta wspierana rozwiązaniami IBM Autorzy: IBPM S.A. 3 zasady dobrego zarządzania Wprowadzenie 1 Najpierw lepiej potem taniej

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu dokumentów - metodą na optymalizację kosztów Urszula Cedrowska Dyrektor Pionu Technologii Agenda Kategorie głównych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Plan wystąpienia Dlaczego warto wykorzystywać portal korporacyjny

Bardziej szczegółowo