Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszura informacyjna: archiwizacja Symantec Enterprise Vault Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi"

Transkrypt

1 Przechowywanie i wykrywanie najważniejszych danych biznesowych oraz zarządzanie nimi Oprogramowanie Enterprise Vault to jedno z najlepszych w branży rozwiązań do archiwizacji poczty i treści, używane do zarządzania milionami skrzynek pocztowych tysięcy klientów na całym świecie. Umożliwia ono przedsiębiorstwom przechowywanie i wyszukiwanie informacji bez określonej struktury oraz zarządzanie nimi. Dzięki sprawdzonej architekturze oprogramowanie Enterprise Vault zapewnia otwarte, inteligentne i proste podejście do usprawniania zarządzania, ograniczania kosztów i kontrolowania ryzyka związanego z informacjami. W przypadku danych bez określonej struktury, zajmujących znaczną część zasobów pamięci masowej w przedsiębiorstwie, oprogramowanie Enterprise Vault umożliwia archiwizowanie informacji pochodzących z wiadomości, serwerów plików i systemów współpracy przy użyciu zaawansowanych technologii optymalizacji pamięci masowej, klasyfikacji i przechowywania. Rozwiązanie Enterprise Vault automatycznie rejestruje informacje bez określonej struktury, dzieli je na kategorie, indeksuje, a także egzekwuje reguły przechowywania i zabezpiecza dane niezależnie od ich lokalizacji, równocześnie ograniczając koszty pamięci masowej i upraszczając zarządzanie. Poza codziennymi obowiązkami działy informatyczne często muszą współpracować z działami prawnymi w celu opracowania takich systemów przechowywania informacji, które nie tylko zapobiegają przypadkowej utracie lub usunięciu rekordów, ale także zapewniają funkcje szybkiego odzyskiwania danych. Organizacje, które są przedmiotem postępowania sądowego obejmującego elektroniczne wykrywanie danych, muszą mieć możliwość stosowania procedur zabezpieczania odpowiednich treści w nieograniczonym zakresie przy minimalnym obciążeniu kadry informatycznej i zasobów pamięci masowej. Oprogramowanie Enterprise Vault ułatwia firmom wyeliminowanie rozbieżności między używanymi technologiami a regułami w celu uniknięcia ryzyka związanego z brakiem zgodności z przepisami. Dzięki rozwiązaniu Enterprise Vault organizacje mogą konsolidować wiadomości i inne informacje elektroniczne pochodzące z dowolnego źródła w ramach jednego repozytorium. Upraszcza to zarządzanie i egzekwowanie reguł, umożliwia zabezpieczenie informacji na potrzeby postępowania sądowego, ogranicza nadmiarowość informacji, a także pozwala szybko wyszukiwać i pobierać dane właściwe dla procedur prawnych. Archiwizacja przy użyciu oprogramowania Enterprise Vault to podstawa efektywnego, powtarzalnego i bezpiecznego procesu wyszukiwania danych. Funkcje i korzyści Zoptymalizowana funkcja przechowywania pojedynczych wystąpień (Single Instance Store, SIS) wydajne archiwizowanie informacji dzięki gromadzeniu tylko jednej kopii pliku lub wiadomości niezależnie od tego, ile razy się pojawiają i gdzie są przechowywane, co pozwala znacznie obniżyć długoterminowy całkowity koszt eksploatacji dzięki ograniczeniu rozmiaru archiwum. Prosta obsługa oprogramowanie Enterprise Vault zostało opracowane jako rozszerzenie powszechnie Page 1 of 8

2 używanych programów (Outlook, Notes, SharePoint itd.), dzięki czemu zapewnia wygodny dostęp do zarchiwizowanych informacji w dowolnym czasie i miejscu, m.in. przy użyciu urządzeń przenośnych. Intuicyjne elektroniczne wyszukiwanie danych ze wspomaganiem analizy zaawansowane wyszukiwanie, zabezpieczenie informacji na potrzeby postępowania sądowego oraz analiza obejmująca wspomaganie sprawdzania, dyskusje w wątkach, oznaczanie zbiorcze i znakowanie. Odpowiednie elementy można łatwo zachowywać i dostarczać do odbiorcy za pośrednictwem elastycznego, podlegającego kontroli procesu eksportowania, który upraszcza przygotowania. Gromadzenie aktywnych treści rozszerzenie możliwości wyszukiwania, indeksowania i klasyfikowania danych poza archiwum oprogramowania Enterprise Vault w celu zapewnienia widoczności i kontroli w ramach wykrywania i oceny informacji bez określonej struktury i częściowo nieuporządkowanych. Uproszczona instalacja i administracja wstępnie skonfigurowane kreatory i pulpity dla administratorów umożliwiają uruchomienie oprogramowania Enterprise Vault w ciągu kilku minut oraz łatwe zarządzanie codziennymi czynnościami. Elastyczna migracja plików PST i NSF automatyczne lokalizowanie i przenoszenie istniejących plików PST i NSF do archiwum, które pozwala odzyskać kontrolę nad informacjami zawartymi w tych plikach. Scentralizowana kontrola nad plikami PST i NSF przyspiesza proces elektronicznego wyszukiwania danych, jednocześnie ograniczając koszty pamięci masowej, czas tworzenia kopii zapasowych i ryzyko związane z informacjami. Moduł Open Storage Layer wirtualizacja podstawowej pamięci masowej umożliwiająca transparentną migrację danych między systemami pamięci masowej oraz wykorzystanie nowych urządzeń i systemów pamięci masowej w celu przechowywania danych archiwum. Zarządzanie informacjami bez określonej struktury Przeznaczenie pamięci masowej specjalnie do przechowywania starych lub rzadko używanych danych to nie tylko utrata cennego miejsca, ale także koszty związane z czasem i środkami pieniężnymi poświęcanymi na zarządzanie, konserwację i tworzenie kopii zapasowych. Oprogramowanie Enterprise Vault umożliwia rozwiązanie problemów z kosztami pamięci masowej i zasobami, zapewniając scentralizowany, zintegrowany system archiwizacji treści, który pobiera informacje bez określonej struktury z wielu źródeł (zobacz rysunek 1). Źródła te są następujące: programy Microsoft Exchange i Lotus Domino, pliki.pst i archiwa.nsf, portale programu Microsoft SharePoint, serwery plików, bazy danych i systemy ERP, systemy komunikatorów internetowych, wiadomości SMS i kody PIN urządzeń Blackberry, serwisy Bloomberg i Reuters, komputery przenośne i stacje robocze. Page 2 of 8

3 Broszura informacyjna: archiwizacja serwera znacznie się zwiększa, a użytkownicy mogą korzystać z szybkiego dostępu do całej poczty bez konieczności ponoszenia powiązanych z tym kosztów i zarządzania. Rysunek 1. Zintegrowane rozwiązanie do archiwizacji treści Symantec Enterprise Vault Zautomatyzowane zarządzanie skrzynkami pocztowymi Dzięki wyeliminowaniu przydziałów i ograniczeń rozmiaru wiadomości można obecnie udostępnić użytkownikom skrzynki pocztowe o praktycznie nieograniczonej pojemności, jednocześnie kontrolując rozmiar Rysunek 2. Bezpośredni dostęp dla użytkowników przechowywanych wiadomości (zobacz rysunek 2). Pozwala to również znacznie ograniczyć czas poświęcany na obsługę skrzynek pocztowych. Reguły Zwiększenie efektywności pamięci masowej definiowane przez administratora automatycznie archiwizują wiadomości i załączniki poszczególnych skrzynek pocztowych programów Exchange i Domino w pamięci masowej oprogramowania Enterprise Vault. Opcjonalne skróty umożliwiają użytkownikom łatwe wyświetlanie lub odzyskiwanie oryginalnych elementów przy użyciu programów Microsoft Outlook, Lotus Notes lub rozbudowanych klientów poczty dostępnych w przeglądarkach internetowych. Pozwala to użytkownikom programów komunikacyjnych skupić się na dynamicznej obsłudze nowszych informacji, ponieważ oprogramowanie Rysunek 3. Archiwizacja danych programu Microsoft SharePoint Enterprise Vault działa jako skalowalne, trwałe repozytorium starszych danych. Dzięki temu wydajność Page 3 of 8 Oprogramowanie Enterprise Vault korzysta ze

4 zoptymalizowanej funkcji przechowywania pojedynczych wystąpień (OSIS, Optimized Single Instance Storage) i technologii kompresji, które jeszcze bardziej ograniczają ilość miejsca zajmowanego przez dane (zobacz rysunek 4). Dzięki kontroli nad rozmiarem danych w archiwum aplikacje i serwery obsługujące te informacje mogą nadal prawidłowo realizować transakcje w czasie rzeczywistym. Archiwum online umożliwia także przedsiębiorstwom zracjonalizowanie zasobów oraz wydzielenie głównej pamięci masowej na potrzeby danych dynamicznych i transakcyjnych. Starszą, rzadziej używaną treść można przenieść na urządzenie pamięci masowej warstwy drugiej lub trzeciej, dzięki czemu więcej środków będzie mogło być przeznaczonych na realizację celów strategicznych. Oprogramowanie Enterprise Vault umożliwia również blokowanie i eliminowanie zbędnych lub nieodpowiednich informacji, zwalnianie miejsca na serwerach oraz ograniczanie ogólnych wymagań dotyczących pamięci masowej, a także zapewnia pełne możliwości wyszukiwania i szybki, wygodny dostęp dla użytkowników. Co więcej, moduł Open Storage Layer pozwala oprogramowaniu Enterprise Vault wirtualizować podstawową pamięć masową, dzięki czemu użytkownicy archiwum nie muszą mieć informacji na temat używanego systemu pamięci masowej, a nowe rozwiązania tego typu można wprowadzać do archiwum w dowolnym momencie. Rysunek 4. Zoptymalizowana funkcja przechowywania pojedynczych wystąpień w oprogramowaniu Enterprise Vault Wyeliminowanie problemów z plikami PST i NSF Oprogramowanie Enterprise Vault umożliwia organizacjom migrowanie i archiwizowanie treści poczty w plikach PST i NSF utworzonych przez użytkowników oraz przechowywanie ich w repozytorium archiwum przy jednoczesnym zapewnieniu łatwej obsługi. Scentralizowanie dostępu do informacji i funkcji wyszukiwania pozwala znacznie ograniczyć ilość danych przechowywanych w lokalnych i sieciowych plikach PST i NSF Ponieważ oprogramowanie Enterprise Vault sprawdza osobistą treść, ilość danych w pamięci masowej serwerów plików i poczty będzie się zwiększać wolniej, a następnie zacznie się zmniejszać dzięki Page 4 of 8

5 usuwaniu starszej treści i przenoszeniu jej do bardziej wydajnej pamięci masowej. Dodatkowo użytkownicy rozwiązań Outlook Web Access (OWA) (zobacz rysunek 5) i Domino Web Access (DWA) będą mogli korzystać z nowo wprowadzonych danych i zarządzać nimi przy użyciu odpowiednich klientów opartych na sieci WWW. Tworzenie kopii zapasowych, archiwizacja i odzyskiwanie Administratorzy systemów informatycznych i kopii zapasowych powinni rozważyć metody zaawansowanej ochrony danych umożliwiające szybkie tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych oraz archiwizację. Połączenie technologii tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych z archiwizacją pozwala udoskonalić tradycyjne mechanizmy dzięki ograniczeniu liczby magazynów danych aplikacji, takich jak Exchange, Domino i SharePoint, oraz serwerów. Mniejsze magazyny danych umożliwiają skrócenie czasu tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych, a także zapewniają oszczędności związane z pamięcią masową i zarządzaniem nią. Co więcej, zarchiwizowane dane można jeszcze lepiej wykorzystać dzięki narzędziom do wyszukiwania i pobierania oraz prostszemu mechanizmowi elektronicznego wyszukiwania danych. Użytkownicy mogą skorzystać z możliwości samodzielnego wykonywania operacji odtwarzania danych, zaś działy informatyczne są w stanie ograniczyć ilość czasu poświęcanego na obsługę zleconych czynności administracyjnych. Rozwiązania NetBackup i Enterprise Vault firmy Symantec można zintegrować, co pozwala klientom definiować automatyczne strategie migracji oparte na regułach służące do przenoszenia zarchiwizowanych danych z dysku zarządzanego przez oprogramowanie Enterprise Vault na taśmy lub inne nośniki zarządzane przez oprogramowanie NetBackup. Ułatwia to klientom stosowanie posiadanej infrastruktury tworzenia kopii zapasowych do zarządzania archiwum i ograniczenia długoterminowego całkowitego kosztu użytkowania. Wdrożenie rozwiązania Enterprise Vault w połączeniu z oprogramowaniem NetBackup pozwala rozwiązać problemy z tworzeniem i odzyskiwaniem kopii zapasowych dzięki wyeliminowaniu statycznych i powielonych danych z codziennego procesu tworzenia kopii zapasowych. Co więcej, wdrożenie rozwiązania do archiwizacji umożliwia działom informatycznym skuteczne zarządzanie zwiększającą się ilością danych i wykorzystanie zalet scentralizowanego repozytorium danych przedsiębiorstwa. Oprogramowanie Enterprise Vault ułatwia również szybkie odzyskiwanie danych w przypadku awarii, ponieważ oszczędności związane z pamięcią masową można przeznaczyć na skrócenie czasu odzyskiwania. Dzięki temu organizacje mogą realizować swoje główne cele polegające na zapewnieniu prawidłowego działania oprogramowania komunikacyjnego i danych produkcyjnych w celu zagwarantowania dostępności aplikacji do obsługi poczty i innych. Wdrożenie inteligentnej archiwizacji Działy informatyczne z różnych względów są zobowiązane przez działy ds. ładu korporacyjnego, prawne i ds. zgodności z przepisami do wdrożenia w firmie reguł przechowywania informacji przedsiębiorstwa. Dotyczy to również informacji bez określonej struktury przechowywanych w różnych miejscach, na przykład w Page 5 of 8

6 poczcie lub dokumentach programu SharePoint albo na serwerach plików. Nie wszystkie utworzone dane mają taką samą wartość (np. wiadomości służbowe, osobiste i niepożądane albo spam), zatem przedsiębiorstwa są zainteresowane kontrolowaniem pamięci masowej archiwum i kosztów operacyjnych. Inteligentna archiwizacja to dostępna w oprogramowaniu Enterprise Vault metodologia klasyfikacji treści, która umożliwia firmom utworzenie powtarzalnej metody klasyfikowania i przechowywania informacji bez określonej struktury. Funkcja inteligentnej archiwizacji ułatwia spełnienie wymagań dotyczących przechowywania informacji przedsiębiorstwa oraz egzekwowanie reguł zarządzania rekordami. Jest to możliwe dzięki wielu opcjom klasyfikacji automatycznej, definiowanej przez użytkowników oraz technologiom klasyfikacji innych firm. Po sklasyfikowaniu danych zaawansowana technologia egzekwowania stosuje reguły związane z przechowywaniem i okresem ważności do różnych klas informacji, aby zagwarantować przechowywanie ich wyłącznie w wymaganym okresie. To znacznie ułatwia obniżenie kosztów operacyjnych, ponieważ rozmiar archiwum jest stale kontrolowany. Dodanie kontekstu zapewnia bardziej precyzyjną strukturę archiwum i umożliwia dostęp do inteligentnych sposobów wyszukiwania, wykrywania i wykorzystywania zarchiwizowanych informacji w ramach otwartej platformy, którą można rozszerzać i dostosowywać do potrzeb. Rysunek 5. Wprowadzone dane z pliku PST widoczne w kliencie OWA Archiwizacja umożliwiająca wyszukiwanie, elektroniczne wykrywanie danych i prowadzenie dochodzeń Każdy administrator, który musiał zareagować na pozew sądowy lub wewnętrzne dochodzenie, zna trudności związane z gromadzeniem i dostarczaniem plików, wiadomości lub innej treści na potrzeby analizy prawnej. Rozwiązanie Enterprise Vault Discovery Accelerator rozszerza podstawową funkcję przeszukiwania archiwum oprogramowania Enterprise Vault, aby obniżyć całkowity koszt gromadzenia danych oraz ułatwić procedury oceny i analizy zarchiwizowanych elementów związane z elektronicznym wyszukiwaniem danych. Rozwiązanie Discovery Accelerator jest wyposażone w nowoczesny, wydajny interfejs użytkownika z zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania i analiz, takimi jak wspomaganie sprawdzania, dyskusje w wątkach, zbiorcze oznaczanie i znakowanie. Odpowiednie elementy można łatwo zachowywać w ramach procedury zabezpieczania Page 6 of 8

7 informacji na potrzeby postępowania sądowego oraz dostarczać odbiorcy za pośrednictwem elastycznego procesu eksportowania ułatwiającego przygotowanie. Rozwiązanie Enterprise Vault Discovery Collector rozszerza możliwości indeksowania i klasyfikowania danych poza archiwum, co pozwala uwzględnić pełny zakres źródeł informacji w przedsiębiorstwie serwery sieciowe, systemy pamięci masowej, repozytoria aplikacji oraz stacje robocze działające w firmie i zdalnych lokalizacjach w celu znacznego ograniczenia ryzyka związanego z postępowaniem sądowym i kosztów elektronicznego wykrywania danych. Interakcja między dodatkiem Discovery Collector i systemami przechowywania danych odbywa się w sposób niezakłócający pracy administratorów i niewidoczny dla użytkowników. Enterprise Vault Compliance Accelerator to umożliwiający konfigurację dodatek do programu Enterprise Vault, który ułatwia przeprowadzanie niewymagającej znacznych nakładów procedury analizy nadzorczej wiadomości w celu zapewnienia zgodności z regułami przedsiębiorstwa i przepisami prawa. Dzięki możliwościom wybierania i próbkowania wiadomości , zarządzania oceną przez odpowiednich analityków i rejestrowania procesu na potrzeby audytu dodatek Compliance Accelerator umożliwia obniżenie kosztów i nakładów pracy związanych z nadzorowaniem, sprawdzaniem i dowodzeniem zgodności wiadomości z przepisami. Specyfika produktu pochodzących z programów Microsoft Exchange, SharePoint i Lotus Domino, serwerów plików i platform komunikatorów przy użyciu interfejsów API dodatkowej treści pochodzącej z baz danych, analiz i produktów firmy SAP. Archiwizacja oparta na regułach: automatyzacja migracji, pamięci masowej i przechowywania informacji bez określonej struktury zgodnie z regułami informatycznymi przy jednoczesnym podniesieniu wydajności, ograniczeniu kosztów i uproszczeniu zarządzania. Migracja plików.pst i.nsf: ograniczenie kosztów związanych z pamięcią masową, kopiami zapasowymi i wsparciem technicznym oraz zapobieganie utracie danych, a także zapewnienie ochrony wszystkich wiadomości i zgodności z przepisami. Elektroniczne wykrywanie i wyszukiwanie danych: aktywna archiwizacja pozwala ograniczyć koszty związane z wyszukiwaniem i gromadzeniem danych w postaci elektronicznej dzięki utworzeniu scentralizowanego archiwum wraz z indeksem, który można przeszukiwać na żądanie. Scentralizowana administracja i tworzenie raportów: pojedynczy punkt administracji zapewniający zaawansowane możliwości tworzenia raportów, monitorowania i diagnozowania archiwum, co ułatwia uzyskanie wydajności i wysokiej dostępności. Inteligentna archiwizacja: uwzględnianie kontekstu i zapewnienie wglądu w treść archiwum dzięki odfiltrowywaniu mniej ważnych informacji. Platforma archiwizacji dla przedsiębiorstw: możliwość obsługi informacji bez określonej struktury Page 7 of 8

8 Odwiedź naszą witrynę internetową Kontakt z nami Bezpłatna infolinia: 1 (800) Kontakt ze specjalistą ds. produktu (inne kraje) Informacje na temat adresów biur i numerów telefonów w poszczególnych krajach można znaleźć w naszej witrynie internetowej. Firma Symantec informacje Firma Symantec jest światowym liderem w zakresie zabezpieczeń, zarządzania systemami i pamięci masowych, które pomagają firmom i klientom indywidualnym w bezpieczny sposób zarządzać danymi. Centrala światowa firmy Symantec znajduje się w Mountain View w Kalifornii, a jej filie działają w ponad 40 krajach. Więcej informacji można znaleźć pod adresem Symantec Limited Ballycoolin Business Park Blanchardstown Dublin 15 Ireland Tel: Fax: Copyright 2010 Symantec Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Symantec i logo Symantec są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Symantec Corporation lub jej oddziałów, zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Page 8 of 8 07/

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows Standard ochrony danych w systemach Windows Wprowadzenie Oprogramowanie Symantec Backup Exec 12.5 to rynkowy lider w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (w zakresie od serwerów

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii Opis Program to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers

Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers Nowy standard odtwarzania danych w systemie Windows Główne zalety godny zaufania i niezawodny eliminuje przerwy na wykonywanie kopii zapasowych umożliwia szybsze

Bardziej szczegółowo

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy

danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Nieprze Nieprzerwana Nieprzerwana Nieprzerwana ochrona wszystkich danych! Acronis Backup & Recovery 11 Rzetelne dane podstawa funkcjonowania firmy Firmowe dane to coś więcej niż zbiór zer i jedynek. Bez

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych SEP sesam Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Doskonałe dla całej infrastruktury informatycznej SEP sesam Korporacyjne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania danych i archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Microsoft Public Cloud

Microsoft Public Cloud 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa.

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa. PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: zapora Next-Generation nowej generacji Firewall informacje Feature Overview Informacje o zaporze nowej generacji firmy Palo Alto Networks Fundamentalne zmiany, jakie

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

SQL Anywhere ARKUSZ DANYCH PRODUKTU

SQL Anywhere ARKUSZ DANYCH PRODUKTU SQL Anywhere Wiodące technologie bazodanowe umożliwiające proste zarządzanie jak i przenoszenie wbudowanych baz danych w środowisku tzw. pierwszej linii działalności ARKUSZ DANYCH PRODUKTU EKSPLOZJA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Cena katalogowa (EUR)

Cena katalogowa (EUR) Licences EMC_NetWorker_DiskBackup 456-004-987 456-004-671 () promocji NETWORKER SERVER WORKGROUP EDITION WINDOWS 1 1 292 233 1 525 100% 0 NETWORKER DISKBACKUP OPT TIER 1:

Bardziej szczegółowo