DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW"

Transkrypt

1 Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają poniższe tabele, przy czym musisz liczyć się z tym, że możemy poprosić Ciebie również o inne dokumenty, nie ujęte w poniższym wykazie. - umowa o pracę - Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu umowy o pracę poprosimy Cię o jeden lub kilka z poniższych dokumentów: Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (w przypadku zawodów i stanowisk, dla których ukształtowała się praktyka okresowego odnawiania umów, zaświadczenie powinno zawierać adnotację, że aktualna umowa jest kolejną umową o pracę zawartą z tą sama osobą. W przypadku braku takiej adnotacji należy złożyć jeden z dokumentów opisanych w pkt i ) Poprzednia umowa o pracę (dokument wymagany zamiennie z dokumentem opisanym w pkt ) Świadectwo z poprzedniej pracy (dokument wymagany zamiennie z dokumentem opisanym w pkt ale obligatoryjny w przypadku osób zatrudnionych u danego pracodawcy: - w Polsce, krócej niż miesiące, - w krajach UE, krócej niż rok) oryginałem przez pracownika Banku oryginałem przez pracownika Banku 4 Kopia deklaracji podatkowej przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego (Wymagana w przypadku osób przebywających i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w krajach UE) tłumaczenia i kserokopia deklaracji potwierdzona za zgodność z opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

2 - emerytura - Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu emerytury poprosimy Cię o: jeden z następujących dokumentów: Ostatni odcinek emerytury, lub oryginałem (w przypadku emerytów otrzymujących przez pracownika Banku świadczenie przekazem pocztowym) Zaświadczenie z ZUS lub innego organu rentowego o wysokości otrzymywanego świadczenia, lub Zaświadczenie winno zawierać m.in. numer, kwotę świadczenia Wyciąg z konta osobistego, historia rachunku lub potwierdzenie przelewu w przypadku przekazywania świadczenia na rachunek bankowy Wydruk komputerowy uzyskany w placówce sprzedażowej Banku i potwierdzony przez jej pracownika ORAZ jeden z następujących dokumentów: Decyzja o przyznaniu emerytury, lub oryginałem przez pracownika Banku Ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury oryginałem przez pracownika Banku opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

3 - renta inwalidzka - Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu renty inwalidzkiej poprosimy Cię o: jeden z następujących dokumentów: Ostatni odcinek renty, lub (w przypadku rencistów otrzymujących świadczenie przekazem pocztowym) Zaświadczenie z ZUS lub innego organu rentowego o wysokości otrzymywanego świadczenia, lub Zaświadczenie winno zawierać m.in. numer, kwotę świadczenia Wydruk komputerowy uzyskany w placówce Wyciąg z konta osobistego, historia rachunku lub potwierdzenie przelewu w przypadku przekazywania świadczenia na rachunek bankowy sprzedażowej Banku i potwierdzony przez jej pracownika ORAZ jeden z następujących dokumentów: Decyzja o przyznaniu renty, lub Ostatnia decyzja o waloryzacji renty opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

4 - renta socjalna - Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu renty rodzinnej poprosimy Cię o: jeden z następujących dokumentów: Ostatni odcinek renty, lub (w przypadku rencistów otrzymujących świadczenie przekazem pocztowym) Zaświadczenie z właściwego organu rentowego (ZUS lub KRUS) o wysokości otrzymywanego świadczenia, lub Zaświadczenie winno zawierać m.in. numer, kwotę świadczenia Wyciąg z konta osobistego, historia rachunku lub potwierdzenie przelewu w przypadku przekazywania świadczenia na rachunek bankowy Wydruk komputerowy uzyskany w placówce sprzedażowej Banku i potwierdzony przez jej pracownika ORAZ jeden z następujących dokumentów: Decyzja o przyznaniu renty, lub Ostatnia decyzja o waloryzacji renty opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

5 - renta rodzinna po zmarłym współmałżonku - Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu renty rodzinnej poprosimy Cię o: jeden z następujących dokumentów: Ostatni odcinek renty, lub (w przypadku rencistów otrzymujących świadczenie przekazem pocztowym) Zaświadczenie z ZUS lub innego organu rentowego o wysokości otrzymywanego świadczenia, lub Zaświadczenie winno zawierać m.in. numer, kwotę świadczenia Wydruk komputerowy uzyskany w placówce Wyciąg z konta osobistego, historia rachunku lub potwierdzenie przelewu w przypadku przekazywania świadczenia na rachunek bankowy sprzedażowej Banku i potwierdzony przez jej pracownika ORAZ jeden z następujących dokumentów: Decyzja o przyznaniu renty, lub Ostatnia decyzja o waloryzacji renty opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

6 - renta strukturalna - Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu renty strukturalnej poprosimy Cię o jeden z dokumentów: oryginałem przez pracownika Decyzja o przyznaniu renty Banku Ostatnia decyzja o waloryzacji renty oryginałem przez pracownika Banku opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

7 - świadczenie przedemerytalne - Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu świadczenia przedemerytalnego poprosimy Cię o: jeden z następujących dokumentów: Ostatni odcinek świadczenia, lub (w przypadku rencistów otrzymujących świadczenie przekazem pocztowym) Zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia, lub Zaświadczenie winno zawierać m.in. numer, kwotę świadczenia Wyciąg z konta osobistego, historia rachunku lub potwierdzenie przelewu w przypadku przekazywania świadczenia na rachunek bankowy Wydruk komputerowy uzyskany w placówce sprzedażowej Banku i potwierdzony przez jej pracownika ORAZ jeden z następujących dokumentów: Decyzja o przyznaniu świadczenia, lub Ostatnia decyzja o waloryzacji świadczenia opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

8 - wolne zawody - Jeżeli wykonujesz wolny zawód i otrzymujesz z tego tytułu dochody poprosimy Cię o: Roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni, opatrzone oryginałem przez pracownika potwierdzeniem ich przyjęcia Banku przez US Informacja Wnioskodawcy o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto w roku podatkowym 4 Zaświadczenie lub dyplom potwierdzający prawo wykonywania zawodu Dowód opłacenia zaliczki na podatek dochodowy (miesięcznej lub kwartalnej) oraz składki ZUS za ostatni kwartał oryginałem przez pracownika Banku oryginałem przez pracownika Banku ORAZ jeden z następujących dokumentów: Zaświadczenie z ZUS i US o braku wymagalnych zobowiązań Informacja Wnioskodawcy o braku wymagalnych zobowiązań wobec US i ZUS opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

9 - działalność gospodarcza - zasady ogólne (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów i pełna księgowość) - Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na zasadach ogólnych poprosimy Cię o: następujące dokumenty: oryginałem przez odpis z KRS pracownika Banku REGON oryginałem Przez pracownika Banku Informacja o uzyskanych dochodach w roku podatkowym 4 Roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni oryginałem przez pracownika Banku 5 6 Księga przychodów i rozchodów Pełna księgowość (rachunek zysku i strat, bilans aktywa i pasywa oraz przepływy pieniężne) wyniki za ostatni rok podatkowy i bieżące oryginałem przez pracownika Banku Wydruk i F0 ORAZ jeden z poniższych dokumentów jeżeli jesteś Klientem naszego Banku od minimum miesięcy albo dokumenty, o których mowa w punkcie poniżej jeżeli jeszcze nie jesteś Klientem naszego Banku od minimum miesięcy. Zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości Informacja Wnioskodawcy o braku zaległości wobec ZUS i US wraz dowodami wpłaty podatku dochodowego i składek za ostatnie miesiące opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

10 - działalność gospodarcza - ryczałt - Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i płacisz zryczałtowany podatek poprosimy Cię o: następujące dokumenty: REGON, oryginałem przez pracownika Banku Informacja Wnioskodawcy o wysokości średniomiesięcznego dochodu ORAZ jeden z następujących dokumentów Ostatnia deklaracja PIT-8 poświadczona przez US oryginałem przez pracownika Banku Ewidencja przychodów do wglądu - w przypadku braku ostatniej deklaracji PIT-8 ORAZ jeden z poniższych dokumentów jeżeli jesteś Klientem naszego Banku od minimum miesięcy albo dokumenty, o których mowa w punkcie poniżej jeżeli jeszcze nie jesteś Klientem naszego Banku od minimum miesięcy. Zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości Informacja Wnioskodawcy o braku zaległości wobec ZUS i US wraz dowodami wpłaty podatku dochodowego i składek za ostatnie miesiące opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

11 - działalność gospodarcza karta podatkowa - Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą o rozliczasz się za pomocą karty podatkowej poprosimy Cię o: następujące dokumenty: REGON, 4 Decyzja z US o przyznaniu karty podatkowej na rok bieżący Informacja Wnioskodawcy o wysokości średniomiesięcznego dochodu oryginałem przez pracownika Banku oryginałem przez pracownika Banku (Podatnik, który nie otrzymał nowej decyzji w okresie od stycznia do kwietnia włącznie, zobowiązany jest przedstawić decyzję za rok poprzedni) ORAZ jeden z poniższych dokumentów jeżeli jesteś Klientem naszego Banku od minimum miesięcy albo dokumenty, o których mowa w punkcie poniżej jeżeli jeszcze nie jesteś Klientem naszego Banku od minimum miesięcy. Zaświadczenie z ZUS i US o braku zaległości Informacja Wnioskodawcy o braku zaległości wobec ZUS i US wraz dowodami wpłaty podatku dochodowego i składek za ostatnie miesiące opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

12 - prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej - Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej poprosimy Cię o: następujące dokumenty: Lp. Wymagany dokument Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego, zawierające informację o wielkości gospodarstwa w ha fizycznych i przeliczeniowych oraz jego dochodowość roczną Informacja Wnioskodawcy o rodzaju i rozmiarach działu specjalnego produkcji rolnej Forma dokumentu ORAZ jeden z dokumentów, o których mowa w punktach - poniżej jeżeli jesteś Klientem naszego Banku od minimum 6 miesięcy albo jeden z dokumentów, o których mowa w punktach - poniżej jeżeli jeszcze nie jesteś Klientem naszego Banku od minimum 6 miesięcy: Lp. Wymagany dokument Forma dokumentu Zaświadczenie z Urzędu Gminy o braku zaległości w podatku rolnym Zaświadczenie z KRUS o braku zaległości Informacja Wnioskodawcy o braku zaległości wobec KRUS, UG i US wraz dowodami wpłaty podatku i składek za ostatnie miesiące, w przypadku wpłat miesięcznych lub za ostatnie kwartały, w przypadku wpłat dokonywanych kwartalnie opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

13 - umowa cywilnoprawna - Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu umowy cywilnoprawnej poprosimy Cię o: następujące dokumenty: Roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni Umowa/y o dzieło/umowa/y zlecenie potwierdzające uzyskiwanie dochodów i ich wysokość w okresie ostatnich m-cy ORAZ jeden z następujących dokumentów: Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres m-cy Rachunki lub faktury potwierdzające uzyskiwanie dochodów za okres ostatnich m-cy opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

14 - umowa najmu lokalu - Jeżeli otrzymujesz dochody z tytułu umowy najmu poprosimy Cię o: dokumenty wymienione w punktach - oraz dokument, o którym mowa w punkcie - wyłącznie w przypadku, gdy aktualna umowa najmu obowiązuje krócej niż m-cy (brak pełnej historii uzyskiwania dochodów za okres ostatnich m-cy) oraz jeden z dokumentów wymienionych w punkcie 5 lub 6 gdy prowadzisz działalność gospodarcza i jesteś klientem Banku od minimum 6 miesięcy, lub dokument wymieniony w punkcie 5 gdy prowadzisz działalność gospodarcza i nie jesteś jeszcze klientem Banku od minimum 6 miesięcy Roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni Aktualna umowa najmu oryginałem przez pracownika Banku oryginałem przez pracownika banku Umowa/y najmu lokalu potwierdzające uzyskiwanie dochodu z tego tytułu w okresie ostatnich m-cy oryginałem przez pracownika banku 4 Informacja Wnioskodawcy o wysokości średniomiesięcznego dochodu 5 Zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkiem 6 Informacja Wnioskodawcy o braku zaległości wobec KRUS, UG, ZUS i US wraz dowodami wpłaty podatku i składek za ostatnie miesiące, w przypadku wpłat miesięcznych lub za ostatnie kwartały w przypadku wpłat dokonywanych kwartalnie opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

15 - aktywa finansowe Jeżeli otrzymujesz dochody tytułu posiadanych aktywów finansowych poprosimy Cię o: w przypadku dywidendy: 4 5 Uchwały spółki o podziale zysku z okresu ostatnich lat. KRS spółki potwierdzający udziały Wnioskodawcy w spółce lub inny dokument wystawiony przez spółkę, potwierdzający posiadanie jej udziałów/ akcji przez Wnioskodawcę. Wyciągi z rachunków bankowych / inwestycyjnych Wnioskodawcy potwierdzające wpływ dywidendy - gdy dywidenda była wypłacana przelewem na rachunek bankowy / inwestycyjny Wnioskodawcy Zeznanie podatkowe złożone przez Wnioskodawcę za poprzednie lata - gdy podatek od dochodów kapitałowych odprowadza Wnioskodawca Dokument potwierdzający odprowadzenie podatku przez spółkę wypłacającą dywidendę za okres ostatnich lat - gdy podatek od dochodów kapitałowych odprowadza spółka wypłacająca dywidendę w przypadku odsetek oryginałem przez pracownika Banku oryginałem przez pracownika banku oryginałem przez pracownika banku oryginałem przez pracownika Banku oryginałem przez pracownika Banku Wyciągi z rachunków bankowych / inwestycyjnych, oryginałem przez na które wpływają dochody pracownika Banku z odsetek opłata według cennika operatora opłata według cennika operatora pod faksem

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI W SEMESTRZE

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1 Strona 1 z 4 UWAGA! WAŻNE! Przeczytać przed wypełnianiem deklaracji FPZ_f1! Agencja Rynku Rolnego zwraca uwagę, iż w przypadku podania w deklaracji FPZ_f1 fałszywych danych, zatajenia prawdy albo podania

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WNIOSEK Nr Poltax:. (wypełnia organ podatkowy) Nr BA... (wypełnia organ podatkowy) WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO DLA PODMIOTU, KTÓRY NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.. (imię

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 964. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które

Bardziej szczegółowo