LUKAS Raty - KROK PO KROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUKAS Raty - KROK PO KROKU"

Transkrypt

1 LUKAS Raty - KROK PO KROKU Potrzebne, aby otrzymać kredyt ratalny w Credit Agricole Bank Polska: obywatelstwo polskie prawo stałego pobytu na terenie Polski stałe miejsce zamieszkania w Polsce pełna zdolność do czynności prawnych numer PESEL stałe dochody (ze źródeł akceptowanych przez Bank) zdolność kredytowa Zakupy na raty Credit Agricole Bank Polska - to proste! Krok I - Wybierz towar i złóż zamówienie Wybierz towar i umieść w koszyku zamówień. Minimalna wartość zakupów w kredycie ratalnym wynosi 500,00 zł. Gdy wartość zakupów przekroczy 500 zł, w symulatorze rat pojawi się oferta LUKAS Raty - łatwo obliczysz ratę. Symulację wysokości raty możesz wykonać zgodnie z okresem kredytowania dostępnym w symulatorze ratalnym. Jeśli zdecydujesz się na zakup na raty, złóż zamówienie w serwisie WSZYSTKONARATY.PL Krok II - Wybierz sposób dostawy i formę płatności LUKAS Raty Po złożeniu zamówienia w serwisie z najdogodniejszą dla Ciebie formą płatności "LUKAS Raty" uzyskasz dostęp do wniosku kredytowego Credit Agrciole Bank Polska Uzupełnij wszystkie dane i złóż wniosek. Złożenie wniosku o kredyt ratalny wymaga zgody na przekazanie przez serwis Twoich danych osobowych do Credit Agrciole Bank Polska S.A., z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1 Twojego oświadczenia, że zapoznałeś/aś się z informacją o warunkach i sposobie udzielania kredytu ratalnego Credit Agrciole Bank Polska. Wypełnij wniosek o kredyt ratalny i prześlij go do Banku. W ciągu następnych 24 godzin skontaktuje się z Tobą pracownik Banku, aby zweryfikować informacje podane przez Ciebie we wniosku. Już podczas rozmowy poinformuje Cię o decyzji kredytowej o dokumentach jakie będą potrzebne do podpisania umowy kredytowej. Ustalicie także wstępny termin dostarczenia przesyłki z dokumentacją kredytową. Pozytywną decyzję Credit Agrciole Bank Polska przekaże także do serwisu WSZYSTKONARATY.PL Krok III - Podpisz umowę kredytową, którą dostarczy Ci kurier w imieniu Banku.

2 Umowę do podpisu dostarczy Ci kurier (z firmy współpracującej z Bankiem). Dokona weryfikacji Twojej tożsamości, a następnie odbierze od Ciebie kserokopię dowodu osobistego wraz z wymaganymi dokumentami. Umowę kredytową możesz podpisać w obecności kuriera. Krok IV - Realizacja zamówienia i odbiór towaru Bank poinformuje serwis WSZYSTKONARATY.PL o podpisaniu umowy kredytowej, wówczas sprzedawca rozpocznie realizację Twojego zamówienia. Po otrzymaniu zakupionego towaru w ciągu kilkunastu dni otrzymasz pocztą podpisaną za Bank umowę kredytową wraz z blankietami do spłaty rat. Wniosek kredytowy - warto wiedzieć Wszystkie dane do wniosku o kredyt, zostaną zaczytane z Twojego konta w serwisie WSZYSTKONARATY.PL. Minimalna wartość zakupów w kredycie ratalnym wynosi 500,00 zł, a maksymalna ,00 zł. Jeżeli masz jakieś pytania wątpliwości, możesz skontaktować się z obsługą serwisu WSZYSTKONARATY.PL. Minimalny dochód, jaki musisz uzyskiwać miesięcznie, aby korzystać z zakupów na raty Credit Agricole Bank Polska, wynosi 380 zł netto. Kredyt ratalny Credit Agrciole Bank Polska jest dostępny bez dodatkowych zabezpieczeń (poręczycieli, weksli). Nie wszystkie towary dostępne w serwisie WSZYSTKONARATY.PL możesz sfinansować kredytem ratalnym Credit Agrciole Bank Polska. Te, których nie kupisz w ofercie LUKAS Raty, są jednak odpowiednio oznakowane. Jeżeli masz pytania wątpliwości, możesz skontaktować się z obsługą serwisu. Czas realizacji zamówienia z płatnością "LUKAS Raty" trwa średnio od 3 do 5 dni roboczych. Credit Agrciole Bank Polska zastrzega sobie prawo do przedstawienia Ci innego okresu kredytowania niż wybrany przez Ciebie. Zostaniesz o tym poinformowany telefonicznie przez pracownika Banku. Masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy kredytu. Stosowne informacje zawiera umowa kredytu regulamin, który zostanie Ci dostarczony w momencie podpisywania umowy. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości w trakcie podpisywania umowy, możesz zadzwonić pod numer serwisu telefonicznego (koszt połączenia według stawki Twojego operatora). Podane numery znajdziesz także w liście przewodnim dołączonym do umowy. Credit Agricole Bank Polska może odmówić udzielenia kredytu w każdym momencie bez podania przyczyn. Jakie dokumenty mogą być wymagane od Ciebie przy zawarciu umowy kredytu? Aby dokonać zakupu na raty Credit Agricole Bank Polska wystarczy przedłożyć: 1. dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty jeśli nie jesteś obywatelem Polski, to:

3 paszport dowód osobisty obywatela UE wraz z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu zarejestrowanie pobytu na terenie Polski albo kartą pobytu członka rodziny obywatela UE, kartę pobytu z prawem osiedlenia się, kartę pobytu rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej 2. dokument/dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych przez Ciebie dochodów zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - jeden z dokumentów: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w oryginale) zawierające informacje o okresie, dacie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto brutto za ostatni miesiąc za ostatnie 3 miesiące (w zależności od okresu zatrudnienia); kserokopia 1 RMUA - za jeden z ostatnich 3 miesięcy; kserokopia wyciągu z konta bankowego 2 zestawienie operacji na rachunku - z jednego z ostatnich 3 miesięcy; wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ wynagrodzenia z jednego z 3 ostatnich miesięcy; kserokopia 1 PIT-11, PIT-40 - do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym; kserokopia 1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku 3 (podpisana w ostatnich 3 miesiącach); zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, potwierdzające datę wpływu środków z tytułu wynagrodzenia na konto, kwotę, informację, kto dokonał płatności imię i nazwisko Klienta 4. emeryci - jeden z poniższych dokumentów: renciści dowód wypłaty świadczenia nie starszy niż sprzed roku (np. kserokopia 1 odcinka wypłaty świadczenia) kserokopia ostatniej przedostatniej waloryzacji kserokopia decyzji o przyznaniu świadczenia kserokopia 1 decyzji o przeliczeniu świadczenia; zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, w którym Klient ma konto, poświadczające wpływ świadczenia 4 ; kserokopia wyciągu z konta bankowego Klienta 2 ( zestawienie operacji na rachunku) nie starszego niż sprzed roku - poświadczająca wpływ świadczenia na konto za jeden z ostatnich 12 miesięcy; kserokopia legitymacji emeryta - wyłącznie dla świadczeń z symbolem "E", tylko w sytuacji, gdy Klient nie posiada innego dokumentu; kserokopia 1 PIT-11, PIT-40 - ważne do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym; zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS inny uprawniony organ zawierające dane osobowe Klienta numer i wysokość przyznanego świadczenia; wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ jednego świadczenia z 12 ostatnich miesięcy; kserokopia 1 dokumentu potwierdzającego przeniesienie w stan spoczynku i określającego wysokość uposażenia w stanie spoczynku (dotyczy przedstawicieli niektórych zawodów np. prokuratorzy, sędziowie); kserokopia 1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku 3 (podpisana w ostatnich 3 miesiącach).

4 dokument potwierdzający okres, na jaki zostało przyznane świadczenie: kserokopia 1 decyzji o przyznaniu świadczenia kserokopia 1 legitymacji zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS inny uprawniony organ orzeczenie lekarza orzecznika ZUS/KRUS innego uprawnionego organu jeden z dokumentów potwierdzających kwotę świadczenia: oryginał kserokopia odcinka wypłaty świadczenia - jednego z okresu ostatnich 3 miesięcy kserokopia ostatniej waloryzacji kserokopia 1 decyzji o przeliczeniu świadczenia kserokopia 1 decyzji o przyznaniu świadczenia (nie starsza niż rok) decyzja o podjęciu wypłaty świadczenia; zaświadczenie (w oryginale) wystawione i podpisane przez bank, w którym masz konto, poświadczające wpływ środków z tytułu ostatniej wypłaty świadczenia na konto4; kserokopia wyciągu z Twojego konta bankowego 2 ( zestawienie operacji na rachunku) zawierająca informację o jednym świadczeniu z okresu 3 ostatnich miesięcy; zaświadczenie wydane przez ZUS/KRUS inny uprawniony organ zawierające Twoje dane osobowe wysokość przyznanego świadczenia; kserokopia1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku3 (podpisana w ostatnich 3 miesiącach); wydruk z serwisu internetowego banku potwierdzający wpływ jednego świadczenia z okresu 3 ostatnich miesięcy. prowadzący gospodarstwo rolne - dokumenty powinny potwierdzać fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego przez min. 6 miesięcy: zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania/dzierżawienia gospodarstwa rolnego, wielkość gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych i/ dochodowość roczną nakaz płatniczy (decyzja) na dany rok z Urzędu Gminy kserokopia 1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku 3 (podpisana w ostatnich 3 miesiącach) kserokopia 1 ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami. prowadzący działalność gospodarczą dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej (do wyboru): kserokopia 1 wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem, że dane zawarte we wpisie są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym opatrzone czytelnym podpisem datą wyciąg/odpis z KRS-u inny dokument poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej np. koncesja, zezwolenie dokumenty potwierdzające uiszczenie składek ubezpieczeniowych (do wyboru):

5 zaświadczenie (w oryginale) z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami zdrowotnymi i społecznymi kserokopia 1 dowodów wpłat do ZUS/KRUS składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) dokumenty potwierdzające uiszczenie podatku (do wyboru): zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami kserokopia 1 dowodów wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) dokument umożliwiający wyliczenie dochodu za ostatnie 3 miesiące (uzależniony od formy opodatkowania): w przypadku karty podatkowej - kserokopia 1 decyzji Naczelnika US; w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (ważne przez pierwsze 3 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT-28) ewidencja przychodów z bieżącego roku podatkowego dowody wpłaty podatku dochodowego zaświadczenie z US o uzyskanym przychodzie w roku ubiegłym - ważne przez 3 pierwsze miesiące roku bieżącego zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową biuro rachunkowe; podatkowa książka przychodów i rozchodów - zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie za wymagany okres ostatnie złożone zeznanie roczne - PIT-36, PIT-36L zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów zawierające podsumowanie przychodów, kosztów i dochodu uzyskanego narastająco od początku roku do ostatniego zamkniętego miesiąca danego roku podatkowego włącznie za wymagany okres zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową biuro rachunkowe; pełna księgowość - ostatnie złożone zeznanie roczne - PIT 36 rachunek zysków i strat narastająco za rok bieżący bilans statystyczne sprawozdania F01 F02 (za ostatni zamknięty rok) CIT-8 zaświadczenie o dochodzie/przychodzie wystawione przez księgową biuro rachunkowe kserokopia 1 umowy kredytowej / o limit kredytowy z innego banku 3 (podpisana w ostatnich 3 miesiącach).

6 Inne źródła dochodu - zapytaj naszego Partnera, sprawdź na stronie zadzwoń na serwis telefoniczny Banku pod numer (koszt połączenia wg taryfy Twojego operatora) Wymogi dotyczące niektórych dokumentów poświadczających dochód: 1 Razem z kserokopią każdego dokumentu potrzebny będzie oryginał do wglądu. 2 Wyciąg z konta bankowego zestawienie operacji na rachunku za okres wymagany przy danym źródle dochodu. Jako wyciąg z konta Klient może przedstawić: miesięczny wyciąg z rachunku, jaki Klient otrzymuje z banku zawierający logo i nazwę banku; wyciąg drukowany na życzenie Klienta w placówce banku - musi być sporządzony na papierze firmowym opatrzony pieczęcią banku i podpisem osoby drukującej wyciąg; wyciąg samodzielnie wydrukowany przez Klienta z serwisu internetowego banku albo z wiadomości mailowej przysłanej do Klienta z banku (wyciąg elektroniczny, wyciąg e- mail), zawierający informację, iż nie musi być opatrzony podpisem i/ pieczęcią banku, nie może być to zrzut z ekranu. Wyciąg powinien zawierać: imię i nazwisko właściciela rachunku; informację o wpływie wynagrodzenia - z danymi odbiorcy i nadawcy przelewu, kwotą, datą wpływu z zaznaczeniem, za który miesiąc zostało wypłacone; w tytule przelewu musi być informacja świadcząca, że jest to wynagrodzenie wypłata innego rodzaju /typu świadczenia, nr świadczenia. 3 Umowa kredytowa / umowa o limit kredytowy z innego banku, musi zawierać informacje o: wysokości, źródle (rodzaju/typie osiąganego dochodu świadczenia) okresie zatrudnienia / otrzymywanego świadczenia. Umowa musi zostać sporządzona na podstawie dokumentów potwierdzających dochód, nie może być starsza niż sprzed trzech miesięcy. 4 Zaświadczenie wystawione i podpisane przez bank, poświadczające wpływ z tyt. świadczenia na konto. Zaświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko właściciela rachunku; informację o wpływie wynagrodzenia - z danymi odbiorcy i nadawcy przelewu, kwotą, datą wpływu z zaznaczeniem, za który miesiąc zostało wypłacone; w tytule przelewu musi być informacja świadcząca, że jest to wynagrodzenie wypłata innego rodzaju /typu świadczenia, nr świadczenia.

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma

Zasady kredytowania sprzeda y ratalnej przez Kredyt Bank S.A. (*) A Kredytobiorca e by osoba pełnoletnia, 1.2. Kredytu nie mog otrzyma I. Zasady kredytowania sprzedaży ratalnej przez Kredyt Bank S.A. Część A Kredytobiorca 1. 1.1. Kredytobiorcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG

Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG Procedura weryfikacji i Metodyka badania zdolności kredytowej klienta detalicznego dla kredytu ratalnego WYCIĄG Spis treści: 1. Wymogi formalne... 2 Kredyt ratalny... 2 2. Dokumenty potwierdzające źródło

Bardziej szczegółowo

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy)

Smart spółka z o.o. osiąga dochody przynajmniej od 1 miesiąca (wyjątek Działalność Gospodarcza min 6 miesięcy) Smart spółka z o.o. Cechy kredytu ratalnego Kredyt ratalny to kredyt konsumencki, o który mogą starać się jedynie osoby fizyczne Kredyt konsumencki to kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A.

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. W zestawieniu występuje określenie albo, które oznacza, że możliwe jest dostarczenie jednego z dokumentów

Bardziej szczegółowo

Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus

Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Plus Podstawowe informacje Pocztowe Konto Firmowe Pocztowe Konto Firmowe Firmowe Plus Rachunek służący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

Manual obsługi sprzedaży. Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. druk KANTOR POLSKI 05/08/312

Manual obsługi sprzedaży. Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. druk KANTOR POLSKI 05/08/312 Manual obsługi sprzedaży Pożyczka gotówkowa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego 1 2 OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ Na czas nieokreślony - staż pracy min. 6 miesięcy w obecnym zakładzie pracy.

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/22 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

RODZAJE KART BANKOWYCH

RODZAJE KART BANKOWYCH PLAY VISA RODZAJE KART BANKOWYCH Karta debetowa (Debit card) - działa w oparciu o środki finansowe dostępne na koncie osobistym Klienta - transakcje dokonane tą kartą obciąŝają na bieŝąco konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych MultiBanku Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Leasingowy SA oferta produktowa

Europejski Fundusz Leasingowy SA oferta produktowa Europejski Fundusz Leasingowy SA oferta produktowa SPIS TREŚCI I. SŁOWNIK...3 II. WSTĘP STRONY TRANSAKCJI LEASINGOWEJ...4 III. LEASING A INNE FORMY FINANSOWANIA...4 IV. LEASING - OPIS PRODUKTU...5 1. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r.

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH ANDRYCHÓW październik 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin udzielania kredytów studenckich z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH CHWILÓWEK

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH CHWILÓWEK Załącznik nr 1 do umowy agencyjnej I. Postanowienia ogólne INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH CHWILÓWEK 1. Instrukcja określa zasady i warunki udzielania pożyczek gotówkowych chwilówek przez Bydgoski

Bardziej szczegółowo