FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Jak zabezpieczyć interesy spółki i kluczowej kadry?"

Transkrypt

1

2 FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ Szanowni Państwo W ciągu ostatnich 12 miesięcy wśród Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wzrosła liczba naruszanych przepisów karnych do ok. 10 miesięcznie. Znajomość narzędzi zapewnienia bezpieczeństwa firmie oraz ochrony i zapobiegania odpowiedzialności Członków Zarządu, Rady Nadzorczej jest konieczna do sprawnego funkcjonowania organów zarządczych jak i całej organizacji. Biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe oraz aktualna sytuacje spółek kapitałowych, stworzyliśmy program umożliwiający i ułatwiający dbanie polskim spółkom o własne bezpieczeństwo oraz interesy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Utrudnienia na jakie mogą narazić się czołowe osoby z organów spółki zagrażają funkcjonowaniu i istnieniu całych przedsiębiorstw, stanowią również ryzyko dla kontrahentów. W jaki sposób zgodnie z prawem, ale i z rozsądkiem praktyki prowadzić firmę i współpracować z otoczeniem biznesowym? Jaka jest odpowiedzialność cywilna, karna i organizacyjna zarządu i rady nadzorczej? Jak zabezpieczać swoje działania? Zapraszamy do pogłębionej analizy funkcji i sposób działania zarządu i rady nadzorczej, które z jednej strony stanowią o bezpieczeństwie i odpowiedzialności organów, a z drugiej strony o przejrzystości i sprawnym funkcjonowania firmy na rynku. Opinie uczestników projektów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa i odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej: Szkolenie profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. Bardzo przydatne dla członków zarządu. Materiały otrzymane zawierają cały wachlarz istotnych informacji i pełne kompendium wiedzy niezbędnej dla właścicieli, wspólników i osób zarządzających. Trenerzy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności jej przekazania Anna Kolisz, ANKOL Sp. z o.o. Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym poziomie. Wykładowcy doskonale zrozumiali i w przystępny sposób wyjaśniający przepisy prawne Jolanta Goliasz, COPAL Sp. z o.o. Szkolenie w pigułce oddające zakres merytoryczny opinia anonimowa Szkolenie na wysokim poziomie Wojciech Kurkus, COPAL Sp. z o.o. Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, zarówno dobór ekspertów, jak i opracowane materiały szkoleniowe bardzo dobra organizacja Marta Marek, WAMAG S.A. PODCZAS FORUM ZOSTANĄ PORUSZONE NAJBARDZIEJ KLUCZOWE ZAGADNIENIA: - Co oznacza odpowiedzialność menedżerów w praktyce biznesowej? tzw. głośne sprawy, kluczowe orzecznictwo - Polecenia z góry co oznaczają? Kiedy nie można się do nich zastosować? Jakie jest ryzyko ich wykonania/niewykonania? - Co oznacza dla spółki i członka zarządu/rady nadzorczej wadliwość czynności prawnej? - Co przynosi projektu prawa holdingowego dla działań organów spółki? - Jaka odpowiedzialność cywilna spoczywa na członkach zarządu/rady nadzorczej? - Kiedy zobowiązania spółki stają się zobowiązaniami członka organu zarządzającego? - odpowiedzialność majątkowa członka zarządu za zobowiązania cywilno-prawne i publiczno-prawne - Jakie środki prawne służą zabezpieczaniu interesów spółki i zaniechaniu ukarania członka zarządu? SZKOLENIA SKIEROWANE DO OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE: Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Szef Biura Zarządu, Prokurent Dyrektor departamentu obsługi władz spółek i nadzoru właścicielskiego Pracownik Biura Zarządu Pracownik Działu Prawnego METODOLOGIA: Jednodniowe spotkanie to w dużej mierze spotkanie z praktyką naszych ekspertów i Państwa doświadczeniem biznesowym. Najnowsze zmiany w prawie, dobre praktyki w zgodnym z prawem zarządzaniu firmą będą dyktować przebieg zajęć.

3 FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZADU I RADY NADZORCZEJ mec. Monika Drab-Grotowska Eksperci: AGENDA 28 listopada 2011 r rejestracja uczestników SESJA PIERWSZA przerwa na kawę, herbatę SESJA DRUGA przerwa na kawę, herbatę SESJA TRZECIA przerwa na lunch SESJA CZWARTA przerwa na kawę, herbatę SESJA PIĄTA Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach; Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", Pilmet S.A.", Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną. Jest współautorką książki: Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe". dr Radosław L. Kwaśnicki Radca prawny, doktor nauk prawnych, Partner Zarządzający w Kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, specjalista w zakresie prawa korporacyjnego, w tym przyjaznych i wrogich przejęć spółek. Arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. Prezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Przemysłowej (ICC) w Paryżu). Posiada duże doświadczenie w bezpośrednim nadzorze nad spółkami, w szczególności zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek kapitałowych (którym także przewodniczył). Redaktor oraz główny autor wielu publikacji m.in.: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, autor ponad trzystu publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego m.in. w czasopismach Prawo Bankowe, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu. dr Adam Chmielewski Ekspert, trener skutecznie zaraża pasją do finansów humanistów jak i zaprawionych finansistów. Wykładowca Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyk w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Specjalista z zakresu analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej, współczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów działań oraz wpływu doboru nośników kosztów na podejmowanie decyzji zarządczych. Ekspert w dziedzinie podejmowania decyzji zarządczych na podstawie informacji finansowej. Mec. Grzegorz Orłowski Doświadczony specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa handlowego. Radca prawny; Uczestnik licznych zespołów eksperckich przygotowujących programy restrukturyzacji i przekształceń własnościowych wielu firm; Wykładowca w Akademii L. Koźmińskiego Autor/współautor wielu publikacji książkowych: Spółki prawa handlowego (1987), Pracownicze urlopy wypoczynkowe (1997), Problemy czasu pracy (1998), Praktyczne aspekty nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy (1999). Kodeks pracy z komentarzem (8 wydań), Prawo pracy w praktyce wyjaśnienia, orzecznictwo SN (2000); Wzorcowy regulamin pracy (2003), Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. O zatrudnianiu pracowników tymczasowych z komentarzem problemowym (2003); Rady Pracowników wybrane problemy prawne (2007), Zbiorowe Prawo Pracy Komentarz (2009). Autor publikacji prasowych, m.in. w Rzeczpospolitej, Personelu i Zarządzaniu ; Monitorze Prawa Pracy. Wytrawny dydaktyk. Były członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Doradca z zakresu prawa pracy wielu firm, banków i instytucji. Dr Marta Litwińska Werner Wykładowca i praktyk, radca prawny, Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa upadłościowego, papierów wartościowych, umów i kontraktów handlowych, autorka wyczerpujących, fachowych komentarzy do Kodeksu spółek handlowych, Współpracuje z wydawnictwem CH BECK.

4 Forum Odpowiedzialności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENEDŻERÓW W PRAKTYCE część I godz ekspert: dr Radosław L. Kwaśnicki Podstawy prawne odpowiedzialności odszkodowawczej i karnej menedżerów wobec spółki Actio pro socio w praktyce (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji sporu pomiędzy wspólnikami) Znaczenie prawne absolutorium Realizacja uchwał wspólników/akcjonariuszy, rady nadzorczej Zbyt późne ogłoszenie upadłości Case study: Analiza wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego i tzw. głośnych spraw ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU POLECEŃ WYDAWA - NYCH PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE (W TYM ZAGRANICZNE) Polecenia z góry (od wspólników, akcjonariuszy, spółek matek etc.) w praktyce Kiedy nie można wykonywać poleceń z góry i dlaczego? (odpowiedzialność karna i cywilna menedżerów spółek zależnych zarys) Ryzyko wadliwości (bezwzględnej nieważności) czynności prawnej sprzecznej z interesem spółki zależnej Projekt prawa holdingowego Ministerstwa Sprawiedliwości zarys (szczegółowa analiza w dalszej części szkolenia) Case study: Umowa holdingowa lekiem na całe zło? przerwa na kawę, herbatę część II godz ekspert: dr Marta Litwińska-Werner ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji Odpowiedzialność cywilną za działanie na szkodę spółki Odpowiedzialność pracowniczą Odpowiedzialność "quasi" karna wg KSH Odpowiedzialność według ustawy o KRS za niezgłoszenie danych do KRS Odpowiedzialność za zaległości podatkowe i składki wobec ZUS przerwa na kawę, herbatę część III godz ekspert: mec. Monika Drab-Grotowska KIEDY ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI STAJĄ SIĘ ZOBOWIĄZANIAMI CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO; ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA CZŁONKA ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA CYWILNO-PRAWNE I PUBLICZNO-PRAWNE Odpowiedzialność członka zarządu w spółce z o.o. a w spółce akcyjnej Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone Odpowiedzialność kontraktowa Działanie lub zaniechanie, które jest sprzeczne z prawem lub z postanowieniami statutu spółki Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej ŚRODKI PRAWNE SŁUŻĄCE ZABEZPIECZENIA INTERESÓW SPÓŁKI I ZANIECHANIU UKARANIA CZŁONKA ZARZĄDU Obowiązek udowodnienia umyślności w działaniu członka zarządu Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Zawiadomienie organu podatkowego o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego obiad część IV ekspert: mec. Grzegorz Orłowski KONTAKT MENEDŻERSKI CZY UMOWA O PRACĘ DYLEMATY ZATRUDNIANIA CZŁONKA ZARZĄDU Pracownicze i pozapracownicze formy zatrudnienia Członków Zarządu Konsekwencje pracowniczej formy zatrudnienia Członków Zarządu o W zakresie wynagradzania i innych świadczeń o W zakresie czasu pracy o W zakresie zasad rozwiązywania stosunku pracy Cywilnoprawny kontrakt menedżerski jako podstawa zatrudnienia Członków Zarządu, a w tym w szczególności możliwości połączenia względnej trwałości kontraktu z elastycznością zatrudnienia Pracownicze i pozapracownicze formy zatrudnienia top menedżerów w orzecznictwie Sądu Najwyższego przerwa na kawę, herbatę Część V ekspert: dr Adam Chmielewski ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA SPRAWOZDAWCZOŚĆPODMIOTU Obowiązki sprawozdawcze podmiotu Zawartość sprawozdania finansowego Termin sporządzenia, zbadania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Obowiązki rejestracji i publikacji sprawozdania Sankcje karne za nieujawnienie sprawozdań Odpowiedzialność Zarządu wobec spółki za jakość sprawozdania

5 @ Adres ul. Krakowskie Przedmieście Warszawa Tel.: (22) Fax.: (22) HRT Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: (22) Firma FORUM ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 28 listopada 2011 r. Warszawa wysyłając zgłoszenie do r. oszczędzasz 300 PLN! Adres Imię i nazwisko (1) Imię i nazwisko (2) zgłoszenie do zgłoszenie od PLN PLN netto PLN netto Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres informacje o szkoleniu) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw *cena nie zawiera noclegu Telefon/Fax Sposób płatności Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia na konto Kredyt Bank S.A. Nr R-ku: NIP: Potwierdzenie zgłoszenia Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres wskazany w formularzu. zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta). Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną Faktura Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: Upoważniamy firmę do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed seminarium, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza podpis data i pieczęć JUŻ DZIŚ CZEKAMY NA PAŃSTWA ZGŁOSZENIE

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY nowelizacje, najnowsze orzecznictwo, interpretacje przepisów, praktyka dla menedżerów, biura zarządu i rady nadzorczej, biur prawnych, departamentów organizacyjno-kadrowych Szanowni Państwo WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki

ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki ZAAWANSOWANE Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? Szanowni Państwo, dynamika rzeczywistości gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa NR 79/2014 PŁOCK, CZERWIEC 2014. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu lub

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo