ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAAWANSOWANE. Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej. Certyfikowane seminarium praktyków obsługi organów spółki"

Transkrypt

1

2 ZAAWANSOWANE Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? Szanowni Państwo, dynamika rzeczywistości gospodarczej, wpływa na intensyfikację zmian w prawie, ale przede wszystkim potrafi znacząco zrewolucjonizować funkcjonowanie niejednej firmy. Jakie kryteria wyboru przyjąć, aby obrać właściwą ścieżkę postępowania w prowadzeniu kluczowych spraw związanych z działalnością spółki? Jak zsyntetyzować praktykę, wiedzę wynikającą z orzecznictwa oraz aktów prawnych, aby stosować przejrzyste reguły i rozwiązania prawno-organizacyjne? Jak właściwie reagować na bieżące bolączki i zawiłości spraw, z którymi ma do czynienia biuro obsługi organów spółki? Zapraszamy do udziału w 3- dniowym seminarium. Dlaczego warto wziąć udział: Analiza aktualnych przepisów i ustaw kluczowych dla Biura Zarządu regulujących działania spółek Najciekawsze case study polskiego rynku gospodarczego i dociekliwe analizy Analiza najnowszego orzecznictwa w sprawach gospodarczych ich skutki i użyteczność w działalności biura zarządu i rady nadzorczej Praktyczne rozwiązania prawne i organizacyjne usprawniające pracę biura obsługi organów spółki Zajęcia prowadzone przez cenionych praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi spółek prawa handlowego PODCZAS SEMINARIUM ZOSTANĄ PORUSZONE ZAGADNIENIA: Funkcjonowanie organów spółki wzajemne relacje a ryzyko naruszenia uprawnień Odpowiedzialność menedżerska w spółkach Reprezentacja spółki w interesach oraz zarządzanie pełnomocnictwami Zarządzanie relacjami w spółce organy wykonawcze spółki a organy właścicielskie Uprawnienia informacyjne w spółkach - nowelizacje KSH, KC oraz przepisy powiązane oddziałujące na funkcjonowanie spółek; krajowy rejestr sądowy Aktualizacja i wprowadzanie zmian do umowy/statutu spółki Obowiązki organów spółki w zakresie prowadzenia dokumentacji korporacyjnej Zwoływanie posiedzeń zarządu/rady nadzorczej Przygotowanie projektów uchwał Zarządzanie przebiegiem posiedzeń, kompetencje uczestników obrad, protokołowanie Zgromadzenie wspólników/ walne zgromadzenie akcjonariuszy Zaskarżanie uchwał - ich ważność precedensy W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z zespołem Langas Group pod numerem telefonu (22) , lub za pomocą poczty elektronicznej: Barbara Zielińska Kierownik Projektu Opinie uczestników szkoleń skierowanych do Biura Zarządu i Rady Nadzorczej: Szkolenie było zorganizowane w sposób profesjonalny i spójny tematycznie. Wszystkie omawiane agadnienia zostały ujęte w sposób przystępny nawet dla osób bez wykształcenia prawniczego. Teoria poparta przykładami, co świadczy o dużym doświadczeniu i profesjonalizmie prelegentów Joanna Barcikowska, Dalkia Łódź SA Profesjonalni eksperci, szkolenie na wysokim poziomie, istotne w zakresie tematu szkolenia Anna Cich-Cichocka, Tauron Ekoenergia Sp. z.o.o. "Wiedza i profesjonalizm ekspertów są gwarancją wysokiej jakości szkolenia Langas Group i przynoszą wymierne korzyści uczestnikom" - Ilona Kumorek, Dyrektor Biura Zarządu, Dom Maklerski BDM SA "Świetnie przygotowani wykładowcy oraz doskonała organizacja szkolenia" - Monika Hrabia, Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych, GPW Dystrybucja Sp. z o.o. Wysoki poziom szkolenia dzięki dużym kwalifikacjom wykładowców, ich zaangażowaniu i wiedzy Ilona Kumorek, Beskidzki Dom Maklerski Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Wiedza przekazana w pigułce Kazimierz Chełmiński, EC TYCHY SA Szkolenie jest bardzo intensywne. Wielką zaletą jest wykładanie prawa przez praktyków, szczególnie cenne i pomocne było ilustrowanie przedstawianej tematyki poprzez liczne przykłady, kazusy opinia anonimowa SZKOLENIA SKIEROWANE DO: Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej Radców prawnych Pracowników i specjalistów Biura Zarządu METODOLOGIA: Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji grupowych, analizy wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa. Aktualna analiza zapisów prawa w oparciu o praktykę rynkową i tzw. case study ma zobrazować dynamikę zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, która wpływa na prawnoorganizacyjnej rozwiązania wewnątrz firm, a zatem pokazać metody reagowania oraz sposoby rozwiązywania zawiłych niejednokrotnie sytuacji. Langas Group ul. Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa Tel: (22) Fax: (22)

3 Zaawansowane Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? PROGRAM SEMINARIUM DZIEŃ I ekspert: mec. Monika Drab-Grotowska FUNKCJONOWANIE ORGANÓW SPÓŁKI WZAJEMNE RELACJE A RYZYKO NARUSZENIA UPRAWNIEŃ Jaki jest zakres kompetencji i jakie są formy reprezentacji w spółkach? Powoływanie członków zarządu i rady nadzorczej według reguł KSH, a wewnętrzne regulacje spółki jakie błędy mogą się pojawić na tym etapie? Jakie są obowiązki członków zarządu i rady nadzorczej? Jakie obowiązki można regulować wewnętrznymi uchwałami? Rozliczanie organów spółki z zadań, a ich niedopełnienie? Kadencje i wygaśnięcie mandatów Jakie uprawnienia rady nadzorczej wpływają na funkcjonowanie zarządu? Kiedy członek zarządu/członek rady nadzorczej narusza uprawnienia? W jakich okolicznościach rada nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka zarządu? Jak rozwiązać sytuację, w której zostają przekroczone czynności prawne? Jak zapobiegać konfliktom interesów? Kiedy zarząd lub rada nadzorcza działają nieprawidłowo? Procedura odwoływania członków zarządu/rady nadzorczej, a rezygnacja z funkcji Case study ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENEDŻERSKA W SPÓŁKACH Jak zabezpieczać interesy spółki i kluczowej kadry? Odpowiedzialność cywilna członków zarządu i rady nadzorczej odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki, odpowiedzialność pracownicza, odpowiedzialność wg. ustawy o KRS, itp. Odpowiedzialność karna i odszkodowawcza wobec spółki Kiedy zobowiązania spółki stają się zobowiązaniami członków zarządu? Na czym polega odpowiedzialność kontraktowa Środki prawne regulujące bezpieczeństwo członków zarządu i interesów spółki jakie kroki prawne minimalizują ryzyko Case study REPREZENTACJA SPÓŁKI W INTERESACH ORAZ ZARZĄDZANIE PEŁNOMOCNICTWAMI Jak regulować kwestie związane z czynnościami handlowymi spółki i minimalizować ryzyko strat finansowych? Podstawowe zasady prowadzenia i reprezentacji spraw spółki, a zasady szczególne Nieprawidłowości w zakresie pełnomocnictw Poprawne konstrukcje pełnomocnictw Przekroczenie uprawnień prokurenta/pełnomocnika Case study ZARZĄDZANIE RELACJAMI W SPÓŁCE ORGANY WYKONAWCZE SPÓŁKI A ORGANY WŁAŚCICIELSKIE Jakie są uprawnienia wspólników/akcjonariuszy? W jaki sposób zorganizować sprawną współpracę między najwyższymi władzami i właścicielami/akcjonariuszami? Prawidłowy przepływ informacji między Zarządem, Radą Nadzorczą a organami właścicielskimi Wybrane uprawnienia wspólników/akcjonariuszy Ochrona praw akcjonariuszy i wierzycieli Przekroczenie uprawnień Case study DZIEŃ II DZIEŃ II część ekspert: dr Marta Litwińska Werner ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ Jak przygotować formalne kwestie związane z obradami organów wykonawczych spółki? Akt założycielski a regulamin-gdzie regulować podejmowanie uchwał? Czy zawsze konieczna jest uchwała-zasady działania zarządu i rady nadzorczej Wewnętrzne regulacje w zakresie zwoływania posiedzeń i ich przebiegu Tryb i kwestie formalne związane ze zwoływaniem posiedzeń Powiadomienia o posiedzeniach Błędy i trudności występujące na etapie zwoływania Regulacje wewnętrzne w zakresie procesu zwoływania obrad Kiedy posiedzenie może nie dojść do skutku? Podejmowanie uchwał w trybach szczególnych Skutki braku uchwały w określonej sprawie Case study: zapisy regulaminowe dotyczące zwoływania i odbywania posiedzeń PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W jaki sposób sporządzać propozycje uchwał? Co powinien zawierać projekt uchwał? Kto przygotowuje projekt uchwały Projekt a wersja ostateczna uchwały Jak prawidłowo sporządzać różne rodzaje projektów uchwał, aby usprawnić pracę podczas posiedzeń? Case study: przykłady uchwał zarządu i rady nadzorczej ZARZĄDZANIE PRZEBIEGIEM POSIEDZEŃ, KOMPETENCJE UCZESTNIKÓW OBRAD, PROTOKOŁOWANIE Jak krok po kroku koordynować proces związany z przebiegiem posiedzenia? Jakie dokumenty są kluczowe podczas organizacji posiedzeń, aby były zgodne z prawem? Prawidłowy przebieg posiedzeń Wprowadzanie zmian w porządku obrad Rodzaje głosowań oraz ich przebieg Nieprawidłowości w trakcie posiedzeń Protokołowanie przebiegu posiedzeń co powinna zawierać treść? Kto podpisuje? Case study: przykłady protokołów z posiedzeń zarządu i rady nadzorczej

4 Zaawansowane Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? DZIEŃ II c.d. DZIEŃ III cz. II ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW/ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Jak zwoływać i organizować ZW/WZA oraz jak reagować na nieprawidłowości w trakcie ich przebiegu? Zgromadzenie wspólników a walne zgromadzenie akcjonariuszy - charakterystyka i porównanie Decyzje podejmowane podczas obrad i ich oddziaływanie na funkcjonowanie spółki Zawiadomienia o zgromadzeniu i skutki wadliwości na tym tle Reguły obrad, procedury i zasady dokumentacyjne zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych, uwagi dotyczące dobrych praktyk rynkowych Księga protokołów Uprawnienia uczestników zgromadzeń Zwyczajne i nadzwyczajne tryby posiedzeń Skutki braku uchwały w określonej sprawie Case study; przykłady protokołów i uchwał ZW/WZA ZASKARŻANIE UCHWAŁ - ICH WAŻNOŚĆ PRECEDENSY W jaki sposób odbywa się zaskarżanie uchwał i w jakich okolicznościach? Kiedy uchwała jest ważna i skuteczna? Kto ma uprawnienia do zaskarżania uchwał? Kiedy i w jaki sposób zaskarżane są uchwały? Nieważność zaskarżenia Czym jest uchwała nieistniejąca? Sprzeczności w uchwałach - kiedy występują? Case study: skutki zaskarżenia uchwały DZIEŃ III cz. I ekspert: Anna Adamczyk UPRAWNIENIA INFORMACYJNE W SPÓŁKACH - NOWELIZACJE Jakie nowelizacje będą obowiązywać w spółkach? Jak zarządzać informacją gospodarczą w spółce? Co składa się na prawo do informacji w spółce? Nowelizacji przepisów wynikających z Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych oraz inne planowane zmiany oraz ich wpływ na funkcjonowanie spółek Praktyczne skutki zmian w nowelizacji Uprawnienia informacyjne akcjonariuszy Największe problemy i najczęściej spotykane błędy na tle zarządzania informacją w spółce Informacje poufne w spółce w jaki sposób zabezpieczać? Obowiązku informacyjne w spółkach akcyjnych Obowiązki informacyjne w spółkach z udziałem Skarbu Państwa Obieg informacji w spółce i w grupie kapitałowej ryzyko i przeciwdziałanie przekroczeniu uprawnień eksperci: mec. Mateusz Brodnicki oraz Maria Bogajewska UMOWA (STATUT) SPÓŁKI I REGULAMINY ORGANÓW Jakie rozwiązania stosować w zakresie treści oraz jak wprowadzać zmiany? Obligatoryjne treści umowy (statutu) spółki jakie wiążące zapisy powinny się znaleźć w każdym takim dokumencie? - najczęstsze błędy na tym tle Zapisy usprawniające pracę organów spółki: o głosowanie na odległość/ em/telefoniczne o widełkowe składy organów o wprowadzenie uprawnień osobistych, m.in. do powoływania rady nadzorczej o przerzucenie kompetencji zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy na radę nadzorczą o kapitał docelowy o wyłączenie prawa kontroli wspólnika Regulaminy Zarządu/rady nadzorczej/zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy jakie zapisy optymalizują pracę organów spółki? Regulaminy, umowy/statuty a Kodeks Spółek Handlowych W jaki sposób wprowadzać zmiany do dokumentów korporacyjnych? Jakie zasady i procedury stosować? DOKUMENTACJA KORPORACYJNA Jak nadzorować kluczową dokumentację spółki? Księga udziałów i akcyjna o elementy obligatoryjne o jakie są skutki nieujawnienia danych w księdze? o dokonywanie zmian z urzędu/na wniosek o jawność księgi o jakie są skutki nie prowadzenia lub błędnego prowadzenia? Protokoły z obrad zarządu/rady nadzorczej najbardziej newralgiczne punkty Sprawozdania zarządu z działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdania rady nadzorczej: ocena, terminy, badanie przez biegłego rewidenta, skutki zastrzeżeń, niezatwierdzenia WPŁYW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NA DZIAŁALNOŚĆ I FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK Jak prawidłowo prowadzić dokumentację związaną z KRS? Znaczenie rejestru, tryb i kwestie formalne związane z wpisem do KRS Obowiązki rejestrowe wynikające z KSH oraz innych ustaw Jakie błędy występują przy rejestracji w KRS? Jakie są konsekwencje Sąd rejestrowy a konflikt w spółce; inne kompetencje sądu Zablokowanie wpisu do KRS jak się skutecznie bronić? Ostatnie i postulowane zmiany w przepisach o KRS dotyczących funkcjonowania spółek Langas Group ul. Krakowskie Przedmieście 79, Warszawa Tel: (22) Fax: (22)

5 Zaawansowane Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej Jak stosować najlepsze praktyki prawne i organizacyjne w strategii prowadzenia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej? AGENDA DZIEŃ I rejestracja uczestników sesja I przerwa kawowa sesja II obiad sesja III DZIEŃ II rejestracja uczestników sesja I przerwa kawowa sesja II obiad sesja III przerwa kawowa sesja IV DZIEŃ III rejestracja uczestników sesja I przerwa kawowa sesja II obiad sesja III MEC. MONIKA DRAB GROTOWSKA Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Sp.p (www.dja-legal.pl). Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, jest radcą prawnym od 2004 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd obecnej Komisji Nadzoru Finansowego a także będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji, jak również zasiadając w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o." siedzibą w Warszawie, Pilmet S.A." z siedzibą we Wrocławiu, Huta Szkła Ujście S.A." z siedzibą w Ujściu a także zarządzając, jako Prezes Zarządu, spółką inwestycyjną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym, reprezentuje strony w postępowaniach przed Sądami i innymi organami takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego, czy Krajowa Izba Odwoławcza. Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach. Jest także współautorką książki Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe". DR MARTA LITWIŃSKA - WERNER Wykładowca i praktyk, radca prawny, Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa upadłościowego, papierów wartościowych, umów i kontraktów handlowych, autorka wyczerpujących, fachowych komentarzy do Kodeksu spółek handlowych, Współpracuje z wydawnictwem CH BECK. ANNA ADAMCZYK Praktyk, Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w warszawskich kancelariach prawnych; Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Prawa Amerykańskiego we współpracy z Uniwersytetem na Florydzie; Specjalizuje się w transakcjach handlowych krajowych i zagranicznych oraz w prawie spółek, transakcjach łączenia i przejęcia spółek; Prowadzi wysoko oceniane szkolenia z prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa umów; Posiada rozległą wiedzę na temat tworzenia i zarządzania projektami skierowanymi na optymalizację podatkową w oparciu o struktury typu off-shore. MEC. MATEUSZ BRODNICKI Prawnik, aplikant adwokacki, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się m.in. w prawie spółek handlowych i rynków kapitałowych, prawie umów handlowych w obrocie gospodarczym w tym w szczególności umów zawieranych w ramach procesów inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, w tym przede wszystkim spółek kapitałowych (w tym spółek publicznych), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa spółek oraz zawierania umów w obrocie gospodarczym. MARIA BOGAJEWSKA Aplikant adwokacki, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM Stypendystka programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie w Bayreuth, Niemcy (2005/2006). Odbyła staże w wiodących kancelariach niemieckich oraz brała udział w wolontariacie organizowanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w szczególności przy Studium Prawa Niemieckiego. Prelegentka na polsko niemieckich sympozjach z zakresu prawa karnego w Poznaniu oraz Bayreuth. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek, transakcjach fuzji i przejęć oraz postępowaniach gospodarczych. Jej praktyka obejmuje współpracę z funduszami private equity i venture capital przy aktywizacji, a następnie transakcjach wyjścia ze spółek portfelowych. Koordynuje prace począwszy od przygotowania struktury prawnej transakcji, prowadzenia badania due diligence oraz przygotowania i negocjacji dokumentów transakcyjnych.

6 @ Adres Langas Group ul. Krakowskie Przedmieście Warszawa Tel.: (22) Fax.: (22) PMSL Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: (22) Firma ZAAWANSOWANE BIURO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ CERTYFIKOWANE SEMINARIUM PRAKTYKÓW OBSŁUGI ORGANÓW SPÓŁKI listopada 2012 r. Warszawa Adres Imię i nazwisko (1) Stanowisko wysyłając zgłoszenie do r. oszczędzasz 400 PLN! Imię i nazwisko (2) zgłoszenie do r. zgłoszenie od r PLN PLN netto PLN netto Stanowisko Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres informacje o szkoleniu) Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw *cena nie zawiera noclegu *do podanych cen należy doliczyć 23% VAT Stanowisko Telefon/Fax Sposób płatności Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia na konto Langas Group NORDEA BANK POLSKA S.A NIP: Potwierdzenie zgłoszenia Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres wskazany w formularzu. Langas Group zastrzega sobie prawo do zmiany hotelu, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta). Tak, wyrażam zgodę na przesyłanie ofert drogą elektroniczną Faktura Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed seminarium, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ekspertów lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza podpis data i pieczęć JUŻ DZIŚ CZEKAMY NA PAŃSTWA ZGŁOSZENIE

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce Atlantis S.A Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

II Kongres Działów Rejestracji

II Kongres Działów Rejestracji Drugie spotkanie przedstawicieli działów rejestracji firm farmaceutycznych II Kongres Działów Rejestracji 23 24, 25 stycznia 2007 r. hotel Marriott, Warszawa Kluczowe tematy spotkania: sposoby skrócenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 15 statutu spółki Indata Software Spółka Akcyjna, ustala się Regulamin Zarządu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W BORYSZEW S.A. W 2014 ROKU Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo