Banki kontra niepełnosprawni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Banki kontra niepełnosprawni"

Transkrypt

1

2 Autorka Anna Raciniewska Raport BANKOWEJ 65 Banki kontra niepełnosprawni Banki w Polsce twierdzą, że robią wszystko co trzeba, a niepełnosprawni nadal czują się wykluczeni Banki dążą do standaryzacji swoich usług. Im bardziej są one uniwersalne, tym większe prawdopodobieństwo, że trafią w gust liczniejszej grupy odbiorców. Czasami okazuje się jednak, że trzeba wziąć pod uwagę konieczność adresowania swoich usług do konkretnej grupy docelowej. Mówimy o grupie klientów ze specjalnymi potrzebami o ludziach z niepełnosprawnościami, które uniemożliwiają im korzystanie z usług bankowych przygotowanych dla uniwersalnego klienta. Wbrew panującej opinii nie jest to marginalna podgrupa klientów. Liczba takich osób w Polsce szacowana jest na około 4,7 miliona. Na świecie niepełnosprawność dotyka ok. 20 proc. ludności. Stale rośnie również liczba osób starszych, których dotykają różnego rodzaju dolegliwości zbliżone do niepełnosprawności. Prawo unijne, ale i konwencje ONZ nakazują udostępnianie świata osobom mającym trudności w poruszaniu się w nim, zarówno w sensie dosłownym, jak i w przenośni, gdy myślimy o świecie cyfrowym. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wykonało w kierunku osób z niepełnosprawnościami pierwsze sensowne ruchy. Jak to bywa w Polsce są to ruchy w sferze regulacji, które po prostu zmuszają szereg instytucji do stosowania pewnych standardów. Zgodnie z podpisanym ostatnio przez ministra Rafała Trzaskowskiego rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych wszystkie telekomy będą musiały je dostosować dla takich potrzeb. Mają na to 24 miesiące. Tymczasem w przyszłym roku upłynie podobny termin dla instytucji administracji państwowej, której strony internetowe będą musiały być czytelne dla osób niepełnosprawnych. Tymczasem banki z jednej strony narzekają na polską konserwatywność w korzystaniu z usług finansowych, jak kurczowe trzymanie się gotówki, nieśmiałość wobec nowych technologii, brak zaufania do bezpieczeństwa bankowych systemów w obrocie bezgotówkowym, a z drugiej jednak wykluczają de facto sporą grupę użytkowników na te nowości otwartą czy wręcz ich oczekującą. Czy i w tym przypadku nie obejdzie się bez regulacji prawnej? Związek Banków Polskich przygotował wskazówki dla banków, które umożliwią funkcjonalne i efektywne wykorzystywanie oraz udoskonalanie istniejących już mechanizmów, instrumentów i zasobów w oddziałach, uwzględniając przy tym obowiązujące przepisy prawa. W prace nad tekstem Dobrych praktyk zaangażowanych było wielu przedstawicieli środowiska bankowego, a także liczne grono podmiotów reprezentujących osoby niepełnosprawne (m. in. Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni), a także Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Komisja Etyki Bankowej. W dokumencie zapisano: Ubankowienie osób niepełnosprawnych, jednej z grup zaliczanych do tzw. wykluczonych finansowo, będzie ważnym krokiem w kierunku zwiększenia obrotu bezgotówkowego w Polsce. Wszystkie banki twierdzą, że uważnie śledzą rekomendacje i zalecenia ZBP. Na ich podstawie tworzą własne kodeksy dobrych praktyk, planują szkolenia pracowników i opracowują własne standardy obsługi klienta. Pomimo tych deklaracji niepełnosprawni wciąż czują się wykluczeni. Włodzimierz Szpinger, Forkys (fragment obrazu), 2011, olej na płótnie, 81 cm x 60 cm; z kolekcji Quadrilion Art Capital Group

3 66 wykres 1. Ranking dostępności bankowych serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 878= 878= 855= 837= 815= 780= 718= 718= 718= 660= 660= 588= 588= 508= 466= 410= Idea Bank Źródło: Utilitia. Bank Getin Bank Plus Bank Bank Pocztowy Meritum Bank Raiffeisen Polbank Eurobank BNP Paribas Credit Agricole BNP Paribas BGZ Alior Bank BPH Bank City Handlowy Pekao Głównym powodem niechęci oraz niekorzystania przez osoby niepełnosprawne z bankowości są problemy proceduralne i techniczne, na które napotykają lub napotykały podczas kontaktu z bankami. Należą do nich między innymi: brak alternatywnych rozwiązań i możliwości skorzystania z usług bankowych, problemy z samodzielnym podpisaniem umowy z bankiem bądź niemożliwość samodzielnego podpisania umowy przez osoby niewidome, brak informacji bankowej lub utrudniony dostęp do niej, ale też do strony internetowej banku, trudność samodzielnej obsługi bankomatów przez osobę niepełnosprawną, a przede wszystkim problemy w dostępie do serwisów bankowości elektronicznej wylicza Anna Rozborska z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Niewidoczne strony Aby nie wizytować oddziału (szczególnie gdy ten jest niedostępny dla niepełnosprawnej osoby), informacji szuka się na stronie internetowej banku. Tutaj powinna być dostępna wiedza w pigułce i najczęściej jest. Serwisy internetowe wielu banków są już od dawna pełnoletnie, więc ich jakość i zawartość najczęściej są już dopracowane. Dużo gorzej z ich dostępnością dla wszystkich w tym dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Nie od dziś istnieje standard WCAG ale kto o nim słyszał? Wydaje się, że twórcy stron bankowych zatrzymali się w czasach, gdy był on nieznany. Z myślą o osobach niepełnosprawnych oraz o osobach starszych po koniec lat 90. XX wieku W3C (World Wide Web Consortium) uruchomiło inicjatywę WAI (Web Accessibility Initiative), mającą na celu opracowanie zasad udostępniania internetu dla wszystkich jego użytkowników, w tym niepełnosprawnych i seniorów. Efektem tych prac jest powstanie zbioru zaleceń i rozwiązań technicznych, których celem jest spowodowanie, by internet był dostępny dla wszystkich użytkowników bez względu na to, w jaki sposób się po nim poruszają i jakie mają możliwości fizyczne i intelektualne. Ten zbiór to WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) dokument, który wraz z łączącymi się z nim dodatkami, przykładami i przypisami zawiera kilka tysięcy stron tłumaczy Adam Pietrasiewicz, właściciel AkcesLab, jednej z firm zrzeszonych w Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, działającym w obszarze włączenia cyfrowego osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zdaniem Pietrasiewicza strony polskich banków są wciąż słabo dostępne dla osób niepełnosprawnych łatwo można to sprawdzić samemu. Każdy może spróbować obsłużyć serwis transakcyjny banku bez użycia myszki (tylko za pomocą przycisku Tab). Droga przez mękę zapewniona. I dotyczy to w zasadzie wszystkich banków. Przebadanych zostało 20 informacyjnych bankowych serwisów internetowych. Jedynie 5 z nich w trakcie analizy uzyskało ocenę wyższą niż 7 pkt, co oznacza, iż są one dostępne z niewielkimi trudnościami dla większości użytkowników internetu. Pozostałe 75 proc. serwisów posiada bariery, które mogą utrudnić, a czasem wręcz uniemożliwić dostęp do informacji różnym grupom osób narażonym na cyfrowe wykluczenie twierdzi Piotr Witek, autor rankingu, i wyjaśnia, że narzędzie Utilitia umożliwia automatyczne

4 67 zbadanie określonych wytycznych standardu WCAG 2.0 oraz zgodność z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. Obok typowych barier w dostępie do informacji definiowanych przez WCAG 2.0, jak nieprawidłowy kontrast czy brak tytułów poszczególnych podstron, narzędzie sprawdza także poprawność specyfikacji technologii użytej do stworzenia portalu, m.in. języka HTML czy arkuszy CSS. Schody do banku Głównym problemem pozostają bariery architektoniczne: trudność z dostaniem się do budynku (schody, wąskie przejścia). Niełatwo jest też poruszać się po samym oddziale, dosięgnąć okienka. Organizacja pracy obsługi klienta zmusza do przemieszczania się tam i z powrotem, a kompetencje poszczególnych pracowników są rozdzielone w sposób wykluczający obsługę takiej osoby w modnym dzisiaj jednym okienku. Osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu napotkają w oddziale trudności z oznakowaniem. System przywołania klienta (numerki) może być dla nich nieczytelny. Stanowiska bez wyraźnej symboliki obsługi osób z niepełnosprawnościami nie będą wykorzystane. Istnieje także cała gama urządzeń (pętle indukcyjne dla osób z aparatami słuchowymi, czytacze ekranu dla osób niewidzących itd.), których obecność niweluje problemy związane z defektem. Oczywiście po stronie banku jest to inwestycja, ale przecież nie każdy bank, nie każdy oddział musi być wyposażony we wszystko. Ważne jest też dotarcie z informacją do osób niepełnosprawnych mówiącą o konkretnych oddziałach specjalnie przygotowanych do ich obsługi. Dużą barierą w bankach pozostaje mentalne niezrozumienie problemu niepełnosprawności. Dobre intencje i chęci jak najlepszej obsługi stają się czasem przez swoją nadgorliwość krępujące. Niepełnosprawny klient nie oczekuje specjalnego traktowania, a jedynie dyskretnej pomocy BGŻ Bank Pocztowy Credit Agricole pracownika i urządzeń (pętle, wyświetlacze, czytacze ), aby bez konieczności nie musieć afiszować się ze swoją niepełnosprawnością. Dostosowanie architektoniczne banków do osób niepełnosprawnych Obecnie ok. 90% placówek jest dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Nie ma dostępu do oprogramowania czytającego dla osób słabo- lub niewidzących oraz dostępu do pętli indukcyjnej dla osób słaboi niesłyszących. Standardy obowiązują pracowników wszystkich oddziałów Banku, więc osoba niepełnosprawna może zostać obsłużona na każdym stanowisku. Bank projektuje i buduje placówki z uwzględnieniem możliwości pokonania barier architektonicznych i innych, utrudniających dostęp do naszych placówek przez osoby niepełnosprawne. Dba także o właściwe oznakowanie i zastosowanie rozwiązań kolorystycznych, wyraźnych opisowych/ informacyjnych w celu poprawienia orientacji, jak również o stosowanie odpowiedniego oświetlenia. Stanowiska są oznakowane w sposób czytelny. Nad stanowiskiem znajduje się informacja o zakresie realizowanych w danym miejscu usług. Brak dostępu do oprogramowania czytającego dla osób słabo- lub niewidzących i dostępu do pętli indykcyjnej dla osób słabo- i niesłyszących. Zgodnie z obowiązującymi standardami pracownicy banku powinni zainteresować się i zaopiekować każdym wchodzącym klientem. W przypadku tej sieci 248 placówek i mikrooddziałów jest przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 44 niestety nie. We wszystkich placówkach bankowych (ponad 450) Credit Agricole stara się stosować rozwiązania umożliwiające korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. 250 oddziałów jest w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych pod względem ruchowym. Każdy doradca w banku dostosowuje sposób obsługi do potrzeb klienta. Wszystkie dawne placówki u są przystosowane do obsługi klientów z niepełnosprawnością ruchową. Obsługa jest dostosowana do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego klienta. Klienci niepełnosprawni są np. zapraszani do osobnego pokoju, w którym mogą czuć się komfortowo. W placówce może zostać zrealizowana każda dyspozycja klienta niepełnosprawnego nawet ta, która jest standardowo realizowana za pośrednictwem mlinii. Obecnie 80 proc. oddziałów PKO Banku Polskiego przystosowanych jest na potrzeby osób niepełnosprawnych. Pracownicy bezpośredniej obsługi klientów są szkoleni z obowiązujących w banku standardów, w tym również w zakresie obsługi klientów z niepełnosprawnościami. Aktualnie 100 oddziałów BZ BWK jest w pełni przystosowanych do obsługi osób z niepełnosprawnością. Takie placówki oznaczone są Certyfikatem Dostępności. Doradcy w oddziałach bez barier zostali przygotowani do obsługi klientów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W celu zapewnienia komfortu obsługi klientom z niepełnosprawnością oddziały z Certyfikatami Dostępności zostały wyposażone w specjalne stanowisko Pierwszeństwo obsługi. Stanowisko uprawnia klienta z niepełnosprawnością do obsługi poza kolejnością. W przypadku gdy sytuacja klienta z niepełnosprawnością uniemożliwia wizytę w oddziale, istnieje możliwość zamówienia wizyty doradcy w domu.

5 68 Alior Dostosowanie stron intrenetowych banków do osób niepełnosprawnych Osoba z niepełnosprawnością wzroku może bez problemu wykonywać wszystkie transakcje zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Potwierdzane jest to regularnie w testach z użytkownikami niepełnosprawnymi. System transakcyjny Millenet również posiada certyfikat Strona Internetowa bez Barier. Bank dokłada wszelkich starań, aby stosowane rozwiązania współgrały z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach osób niepełnosprawnych, co umożliwia łatwą nawigację po stronie internetowej banku i usłudze ING BankOnline. Stworzono także usługę Lajt ing: poruszanie się po niej przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki zdefiniowaniu klawiszy dostępu. Z testów wykonanych na zlecenie banku wynika, że serwis może być użytkowany przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Aplikacja IKO umożliwia wykorzystanie jej przez osoby niedowidzące i niewidome, jeśli skorzystają one z wbudowanych w telefon odpowiednich czytników (są one dostępne np. dla systemów ios, Android). Przy ich użyciu możliwe jest wykorzystanie wszystkich funkcji transakcyjnych udostępnionych w aplikacji, przy czym należy pamiętać, że niektóre operacje dokonywane przy użyciu aplikacji IKO mają pewne rygory czasowe. Serwis bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet jest przystosowany do odczytu przez specjalne oprogramowanie udźwiękawiające (screenreader), z którego standardowo korzystają osoby niewidzące. Aplikacja bankowości mobilnej BZWBK24 mobile jest dostosowana do użytku przez osoby z dysfunkcją wzrokową. Aplikacja jest aktywna po włączeniu w telefonie odpowiednich ułatwień dostępnych w ustawieniach, z których standardowo korzystają osoby niewidzące i niedowidzące. Niewidomi klienci Alior Banku mogą również w ułatwiony sposób logować się do bankowości internetowej przy wykorzystaniu hasła maskowanego. Każdy znak został jednoznacznie opisany, dzięki czemu programy czytające nie mają kłopotu ze stwierdzeniem, o który znak hasła w danym momencie pyta system. Mobilne braki Podobnie jak strony internetowe, serwisy te nie spełniają wymogów WCAG. Brak możliwości ich obsługi zmusza użytkownika do korzystania z bankowości tradycyjnej lub infolinii. Na pamięć Na rynku są już dostępne bankomaty obsługujące osoby niewidome i nie ma problemu w ich małej ilości. Niewidzące osoby mogą używać zwykłych bankomatów, z którymi są zaznajomione i pamiętają ich cykl działania oraz rozmieszczenie przycisków. Problem pojawia się, gdy bankomat zaczyna pełnić funkcję słupa ogłoszeniowego. Wyświetlają się reklamy, które zaburzają dotychczasowy układ ukazującej się treści, przez co obsługa bankomatu na pamięć nie jest już możliwa. Wyświetlenie reklamy przed transakcją jest już ingerencją w dotychczasowy znany cykl. Do widzenia, do usłyszenia Klient z niepełnosprawnością wymaga nie tylko obsługi postępującej zgodnie z kanonem dobrych praktyk, ale przygotowanej na dość nietypowe prośby. Niekonieczne dla zwykłego klienta procedury, w przypadku osoby z różnymi niepełnosprawnościami BGŻ Dostosowanie urządzeń bankowych do osób niepełnosprawnych Bankomaty dostosowane są do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i ruchu. Reklamy w ATM nie zaburzają podstawowych funkcjonalności i wyświetlają się przed rozpoczęciem i po zakończeniu obsługi. Bank dba o łatwy dostęp do bankomatów, wpłatomatów i duali poprzez usytuowanie ich na wysokości i w sposób umożliwiający najazd i ich obsługę przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Dodatkowo urządzenia zaopatrzone są w co najmniej jeden typ udogodnienia dla osób z różnego typu niepełnosprawnością. Do końca 2014 r. bank planuje instalację ok. 300 czytników zbliżeniowych. Klawiatury bankomatów wyposażone są w klawisze numeryczne, które mają wypukły znak na cyfrze 5 oraz brajlowskie oznaczenia poszczególnych funkcji. Bankomaty posiadają odpowiednie oświetlenie panelu bankomatu, oznaczenie otworów i wyraźne komunikaty na ekranie. W bankomatach zlokalizowanych przy oddziałach banku obsługa bankomatu utrzymuje się w przyjętych standardach, tzn. nie wprowadza się zmian, które mogłyby zaburzyć znany klientowi proces wypłaty. Wszystkie maszyny płatnicze znajdujące się w placówkach zostały zlokalizowane tak, by osoby z niepełnosprawnością ruchową mogły z nich w pełni korzystać. Na bankomatach utrzymywany jest jeden scenariusz transakcji, bank nie wyświetla reklam. Sukcesywnie przybywa bankomatów wyposażonych w moduły audio, co zapewnia obsługę osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie jest to 950 urządzeń. Bankomaty takie wyposażone są w gniazdo słuchawkowe z regulacją głośności oraz oprogramowanie do przekazywania komunikatów głosowych opisujących przebieg operacji i sposób obsługi przy użyciu klawiatury klientowskiej. Napisy w języku Braille a są umieszczone na klawiszach funkcyjnych przy klawiaturze, a także przy czytniku, drukarce potwierdzeń i w miejscu odbioru gotówki. Obecnie bank posiada ponad 216 bankomatów dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku w różnych miejscowościach w całej Polsce. Bankomat jest dostępny dzięki funkcji wsparcia głosowego. Klient z dysfunkcją wzroku za pomocą komunikatów głosowych przekazywanych przez słuchawki jest w stanie samodzielnie i bezpiecznie dokonać operacji.

6 69 mogą ułatwić czy wręcz umożliwić załatwienie sprawy. Na przykład niewidomy klient może poprosić o wcześniejsze przesłanie umowy/ BGŻ Bank Pocztowy Credit Agricole Alior faktury/ billingu, aby zapoznać się z nimi, zanim je podpisze czy opłaci. Takich sytuacji może przydarzyć się wiele, dlatego personel powinien być Dostosowanie obsługi klienta do osób niepełnosprawnych przeszkolony i przygotowany. Istnieją firmy, w których zatrudnia się osoby przeznaczone do pomocy osobom niepełnosprawnym. Z dniem 11 maja 2012 r. do dyspozycji pracowników placówek detalicznych została oddana Księga Standardów Obsługi Klienta, wzbogacona o nowy, dodatkowy rozdział poświęcony specyfice obsługi osób niepełnosprawnych. Wprowadzamy procedury ułatwiające dostęp do rachunku osobom niepełnosprawnym, od pewnego czasu istnieje na przykład możliwość telefonicznego nadania PIN-u do karty klienta przez upoważnionego pracownika oddziału banku bądź inną osobę wskazaną przez klienta. W ramach komunikacji wewnętrznej ukazał się artykuł, który poruszył problematykę osób niepełnosprawnych. Zawarte zostały w nim porady dotyczące zasad savoir-vivre u, którymi pracownicy powinni się kierować, kiedy spotkają osobę niepełnosprawną. Dzięki tego typu publikacjom pracownicy banku zapoznają się z zasadami prawidłowego zachowania w stosunku do klientów, którzy zostali dotknięci różnego typu niepełnosprawnościami. Obsługa klienta z niepełnosprawnością odbywa się zgodnie ze standardem dobrych praktyk, jest to również element zawarty w Wytycznych do Standardów Obsługi Klienta Banku BGŻ. Realizacja Standardów Obsługi Klienta odbywa się regularnie w ramach badań jakości obsługi klienta. W procedurach znajdują się zapisy, jak obsługiwać osoby o ograniczonych możliwościach, w jaki sposób weryfikować tożsamość, przyjmować dyspozycje etc. Przepisy prawa standardowo nakładają na bank obowiązek umożliwienia klientowi zapoznania się z umową przed jej podpisaniem w naturalny sposób dotyczy to również klientów niepełnosprawnych. Bank Pocztowy przestrzega standardów dobrych praktyk w obsłudze klientów, dlatego program szkoleń obejmuje zakres obsługi osób z niepełnosprawnościami, a doradcy uczulani są, że takich klientów powinni obsługiwać ze szczególną starannością. Aby poprawić jakość obsługi osób niepełnosprawnych, przeprowadzane są szkolenia dla pracowników banku. Pracownicy mający kontakt z klientem w placówkach oraz poprzez Contact Center przechodzą szkolenie dotyczące zasad obsługi klientów niepełnosprawnych (niesłyszących i niedosłyszących, niewidzących i niedowidzących oraz mających trudności w poruszaniu się), co znacznie poprawia jakość obsługi tych osób. Ponadto pracownicy Contact Center obsługujący klientów niepełnosprawnych w przypadku operacji typu odblokowanie numeru PIN czy automatyczna identyfikacja stosują indywidualne ścieżki postępowania. W ostatnich tygodniach w banku została wprowadzona nowa procedura obsługi osób niepełnosprawnych, która będzie pozawalała m.in. na złożenie tuszowego odcisku palca na dokumencie przez osobę, która nie może pisać. Dostępne są różne kanały kontaktu, pozwalające na skuteczną obsługę osób niepełnosprawnych, w zależności od ich indywidualnych potrzeb: oddziały, serwis transakcyjny, czat, mail, call center, Ekspert online. Istnieje również, w przypadku osób o bardzo dużym stopniu niepełnosprawności, którym trudno jest samodzielnie się poruszać, możliwość dojazdu doradcy bezpośrednio do klienta, w celu np. omówienia oferty lub odebrania dokumentów. Warto wspomnieć, że jest jednym z nielicznych banków oferujących klientom pełną obsługę za pośrednictwem usługi Ekspert online (wideoczat). Serwis telefoniczny, jak i internetowy umożliwiają samodzielne wykonywanie dyspozycji przez osoby niepełnosprawne. Zgodnie z zasadami dobrych praktyk pracownicy infolinii dopasowują sposób prowadzenia rozmowy do klienta. Zachowywane są zasady bezpieczeństwa i szczególnej staranności np. w przypadku dyspozycji składanych przez osoby niewidome lub osoby, które z powodu ułomności, np. kalectwa, paraliżu, nie mogą samodzielnie złożyć podpisu na dokumentach (np. możliwość skorzystania z odcisku palca). Dodatkowo w zależności od dysfunkcji klientowi proponuje się ustanowienie pełnomocnika do rachunku. Pracownicy oddziałów z Certyfikatem Dostępności odbyli szkolenia z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnością, prowadzone przez trenerów z niepełnosprawnością. Osoby z niepełnosprawnością korzystające z usług oddziałów z Certyfikatem Dostępności mogą skorzystać z dodatkowych udogodnień, takich jak: stanowisko Pierwszeństwo obsługi, ramki do podpisu dla osób niewidomych, możliwość odczytania przez doradcę treści podpisywanych dokumentów, możliwość zamówienia wizyty doradcy do domu klienta, gdy sytuacja klienta z niepełnosprawnością uniemożliwia wizytę w domu. Alior Bank uruchomił pilotażowy projekt szkolenia bankowców z podstaw języka migowego w woj. małopolskim. Przeszkoleni bankowcy obsługują osoby niesłyszące m.in. w oddziałach Alior Banku w Krakowie, Nowym Sączu, Wadowicach i Chrzanowie. Podczas szkolenia pracownicy zostali zaopatrzeni w podstawowe porady dotyczące kontaktu z niesłyszącym klientem, poinformowani o czynnikach zaburzających taką komunikację oraz wyposażeni w podstawowy słownik języka migowego.

W ubiegłym roku zostałam poinformowana przez Związek Banków Polskich. praw osób niepełnosprawnych stanowi jeden z priorytetów mojej działalności.

W ubiegłym roku zostałam poinformowana przez Związek Banków Polskich. praw osób niepełnosprawnych stanowi jeden z priorytetów mojej działalności. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-678032-V/11/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu pn. Szkoła bez barier. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu pn. Szkoła bez barier. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ED.042.12.2014 Częstochowa, 18.08.2014 r. Zmiana zapytania ofertowego ( wartość do 30 000 ) Dot. usługi przeprowadzenia audytu dostępności oraz przystosowania stron internetowych do potrzeb uczniów i uczennic

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 464 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 26 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 464 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 464 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących

Bardziej szczegółowo

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r.

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas Czy bank umożliwia anulowanie już zleconego przelewu?

Bank BGŻ BNP Paribas Czy bank umożliwia anulowanie już zleconego przelewu? Bank BGŻ BNP Paribas 1. Czy bank umożliwia anulowanie już zleconego przelewu? 2. Ile czasu od momentu zlecenia dyspozycji przelewu klient może wystąpić z takim wnioskiem? 3. Jak to się odbywa? Poprzez

Bardziej szczegółowo

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek pochodzących z listopada i grudnia 2011. Liczba wzmianek.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r.

Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne. Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. Usługa Utilitia Korzystanie z Internetu przez Osoby Niepełnosprawne Piotr Witek Utilitia.pl Kraków, 16 Lipca 2013 r. 1 Dostępność Informacji Dostępność informacji oznacza możliwość korzystania z treści

Bardziej szczegółowo

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Zmieniające się oczekiwania Klientów 30% 90% Sprzedaży w kanałach cyfrowych Interakcji poza oddziałami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA Co to jest KB token i token sprzętowy? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych.

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO

PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE I NIE TYLKO KARTY PŁATNICZE PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB ROZLICZANIA TRANSAKCJI Debetowe wydawane do rachunku bankowego obciążają konto w momencie transakcji kwota transakcji nie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla pracowników Politechniki Wrocławskiej

Szkolenia dla pracowników Politechniki Wrocławskiej Szkolenia dla pracowników Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Tyfloinformatyczne zaprasza wszystkich pracowników Politechniki Wrocławskiej na darmowe szkolenia z tworzenia i redagowania dostępnych i

Bardziej szczegółowo

4 produkty finansów cyfrowych, które zrewolucjonizują rynek w najbliższych 2 latach. Miłosz Brakoniecki Członek Zarządu Obserwatorium.

4 produkty finansów cyfrowych, które zrewolucjonizują rynek w najbliższych 2 latach. Miłosz Brakoniecki Członek Zarządu Obserwatorium. 4 produkty finansów cyfrowych, które zrewolucjonizują rynek w najbliższych 2 latach Miłosz Brakoniecki Członek Zarządu Obserwatorium.biz Wyzwania Banki Wyzwania Niskie stopy % Niski IF Rekomendacja U Social

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin 1. Strona Langas.pl prowadzona jest przez: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Langas.pl. 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BEZPIECZEŃSTWO BANKOWOŚCI DETALICZNEJ Zachowania użytkownika, a ryzyko wykonywania operacji finansowych przez Internet. Bankowość elektroniczna jest wygodną i bezpieczną formą korzystania z usług bankowych,

Bardziej szczegółowo

Polska Fundacja Osób Słabosłyszących. Działamy na rzecz pełnej dostępności przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących w Polsce

Polska Fundacja Osób Słabosłyszących. Działamy na rzecz pełnej dostępności przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących w Polsce Działamy na rzecz pełnej dostępności przestrzeni publicznej dla osób słabosłyszących w Polsce Jak obsługiwać klienta słabosłyszącego? Rozwiązania techniczne zwiększające dostępność jednostek publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Fundusze Europejskie bez barier Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Dostępne Fundusze Europejskie Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ok. 12 proc. mieszkańców Polski. Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu Opis zmiany 1. 2015-07-22 Mozgawa Robert 2.35.002C Utworzenie dokumentu 1 1. Pierwsze uruchomienie W celu

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę Ranking kont firmowych Założenia: firma z segmentu mikro, działająca na rynku i używająca konta minimum rok (miesięcznie: 3 przelewy do ZUS, 2 przelewy do US, 10 przelewów do innego banku, 4 zlecenia stałe,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość efirma24

Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet. Wersja nr 1

Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet. Wersja nr 1 Podręcznik aplikacji Planet Pay HCE Wallet Wersja nr 1 Technologia HCE Host Card Emulation Technologia HCE (Host Card Emulation) to najnowszy kierunek w płatnościach mobilnych. Zaletą tej technologii jest

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOTE

Płatności CashBill - SOTE 23 listopada 2015 Uruchomienie Płatności CashBill na platformie SOTE CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011

Bardziej szczegółowo

TELEFONEM DZIĘKI IKO MOBILNE

TELEFONEM DZIĘKI IKO MOBILNE PŁAĆ I WYPŁACAJ PŁAĆ I WYPŁACAJ TELEFONEM DZIĘKI IKO PŁATNOŚCI MOBILNE PŁATNOŚCI MOBILNE PKO Bank Polski uruchomił rewolucyjny system płatności mobilnych! Od dzisiaj każdy Klient Banku może korzystać z

Bardziej szczegółowo

Wypłata gotówkowa z konta

Wypłata gotówkowa z konta Konto walutowe w CHF i EUR Bank BNP Paribas Konto walutowe/n azwa Rachunek walutowy Czy aby otworzyć konto walutowe, trzeba mieć zwykły ROR? Miesięczny koszt prowadzenia konta walutowego franki i euro/opłata

Bardziej szczegółowo

1. Dostępność programów telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami

1. Dostępność programów telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-715848- I/12/KK 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pan Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Usługi mobilne ipko biznes

Usługi mobilne ipko biznes Usługi mobilne ipko biznes Spis treści TOKEN MOBILNY... 3 Korzystanie z aplikacji Token ipko biznes... 4 LISTA OBSŁUGIWANYCH TELEFONÓW... 5 IPKO BIZNES NA BLACKBERRY... 5 Wymagania i pobranie aplikacji...

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24

Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24 Szczegółowa instrukcja obsługi funkcjonalność płatności elektronicznych z wykorzystaniem platformy Przelewy24 Aby dokonać zapłaty, po uruchomieniu aplikacji IC Katalog, należy kliknąć w ikonę Faktury i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Dostępność serwisów internetowych - po co, dla kogo i jak?

Dostępność serwisów internetowych - po co, dla kogo i jak? Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI W STANDARDZIE BLIK WSTĘPNA ANALIZA CUSTOMER EXPERIENCE

PŁATNOŚCI W STANDARDZIE BLIK WSTĘPNA ANALIZA CUSTOMER EXPERIENCE PŁATNOŚCI W STANDARDZIE BLIK WSTĘPNA ANALIZA CUSTOMER EXPERIENCE Prezentacja z Konferencji Nowości płatnicze, czyli co nas czeka wkrótce Warszawa, czerwiec 2015 przyjaznyserwis.pl 1 Wstęp Na potrzeby konferencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet

Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet Instrukcja logowania do usługi BZWBK24 internet 1. Pierwsze logowanie do BZWBK24 internet Pierwsze logowanie (a także logowanie po wydaniu w Oddziale nowego PIN-u do usługi) przebiega następująco: Krok

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line!

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Bank BPH i firma Business Partners excellence zakończyły prace nad projektem, dzięki któremu narzędzie BankConnect Banku

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - cstore

Płatności CashBill - cstore 23 listopada 2015 Uruchomienie Płatności CashBill na platformie cstore CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH MOBILNE PŁATNOŚCI MOBILNE PŁATNOŚCI WYGODNE ROZWIĄZANIE DUŻA SIEĆ AKCEPTACJI WIELU UŻYTKOWNIKÓW OTWARTY STANDARD WYGODNE ŹRÓDŁO PIENIĄDZA ZASIĘG ponad 1 mln użytkowników bankowości

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - cstore

Płatności CashBill - cstore 19 lutego 2015 Płatności CashBill - cstore Uruchomienie Płatności CashBill na platformie cstore CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Getin Mobile

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Getin Mobile Najczęściej zadawane pytania dotyczące Getin Mobile 1. Na jakich systemach działa aplikacja Getin Mobile? W celu aktywnego korzystania z funkcjonalności aplikacji Getin Mobile należy posiadać telefon komórkowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Fundusze Europejskie bez barier Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Dostępne Fundusze Europejskie Prawo dostępu Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ok. 12 proc. mieszkańców Polski. Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich Wyniki X Rankingu Banków Polskiego Związku Firm Deweloperskich CEL I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA RANKINGU BANKÓW PZFD X edycja Rankingu Banków Deweloperzy zrzeszeni w PZFD oceniali banki pod kątem współpracy

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOTE

Płatności CashBill - SOTE 5 marca 2015 Płatności CashBill - SOTE Uruchomienie Płatności CashBill na platformie SOTE CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK METOD PŁATNOŚCI

SŁOWNIK METOD PŁATNOŚCI PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO OBSŁUGUJĄCEGO E-PŁATNOŚCI SŁOWNIK METOD PŁATNOŚCI Strona 1 z 6 PAYMENT_METHOD_TYPE - Metody płatności Metoda Klucz Typ (CARD/TRANSFER)

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy

Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy Warszawa, 24 września 2013 Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy Citi Handlowy uruchomił nową aplikację bankowości mobilnej, tym razem na ipada. Aplikacja od początku do końca została zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280

Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Kolejne uruchomienie tokena... 5 4. Logowanie do bankowości korporacyjnej za pomocą tokena... 6 5. Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

Jak projektować dostępne strony

Jak projektować dostępne strony Jak projektować dostępne strony Przemysław Marcinkowski e-mail: przemek@iart.com.pl Plan prezentacji 1. Dlaczego powstał dokument WCAG? 2. Priorytety 3. Tworzenie tekstów 4. Linki 5. Nawigacja 6. Grafika

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie udogodnień SILEMAN dla osób niepełnosprawnych

Informacja w sprawie udogodnień SILEMAN dla osób niepełnosprawnych Informacja w sprawie udogodnień SILEMAN dla osób niepełnosprawnych Szanowni Państwo! Informujemy, że SILEMAN dokłada wszelkich starań ażeby świadczone przez nią usługi były dostępne dla jak najszerszego

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prawne obowiązki w zakresie udostępniania informacji spoczywające na barkach samorządów lokalnych i jednostkach administracji publicznej

Prawne obowiązki w zakresie udostępniania informacji spoczywające na barkach samorządów lokalnych i jednostkach administracji publicznej Prawne obowiązki w zakresie udostępniania informacji spoczywające na barkach samorządów lokalnych i jednostkach administracji publicznej Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk, 30.05-01.06.2012 r. Jacek

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisz Blokady. Klawisz Enter. Wyświetlacz. Klucz cyfrowy FAQ

Klawiatura. Klawisz Blokady. Klawisz Enter. Wyświetlacz. Klucz cyfrowy FAQ Klucz cyfrowy FAQ Wyświetlacz Klawiatura Klawisz Blokady Klawisz Enter 1. Co to jest klucz cyfrowy? Klucz cyfrowy daje dostęp do platformy inwestycyjnej KBCmakler lub KBCtrader - posiada dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Dostępne e-podręczniki

Dostępne e-podręczniki Warszawa, 19 czerwca 2013 r. Dostępne e-podręczniki Szkolenie dla partnerów merytorycznych projektu e-podręczniki Mikołaj Rotnicki i Piotr Witek Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni www.fdc.org.pl Ten utwór

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 Spis treści PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 MobiBReBrokers mobilna wersja serwisu BReBrokers 1. Informacja o aplikacji MobiBReBrokers 2. Instalacja 3. Korzystanie z systemu MobiBReBrokers

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 1 PAKIETY 1. Opłata za 1) miesięcznie 16) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2) / 12 zł 0 zł 2. Otwarcie u 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Likwidacja u 3.1 w ciągu 90 dni od dnia otwarcia 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3.2 powyżej

Bardziej szczegółowo

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008 WARTO BYĆ RAZEM Bank Zachodni WBK liderem wśród d emitentów w kart płatniczych p Maciej Biniek, czerwiec 2008 1 ZAWSZE JESTEŚMY BLISKO Ponad 430 oddziałów na terenie całej Polski, pracujących w jednolitym

Bardziej szczegółowo

Tłumacz Języka Migowego Wideo On-Line

Tłumacz Języka Migowego Wideo On-Line Tłumacz Języka Migowego Wideo On-Line Informacja o dostosowaniu do ustawy ( ) Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę, że zapewnienie dobrej jakości tłumaczenia może odbywać się również np. przez świadczenia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

Usługi mobilne w działalności bankowej. Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Usługi mobilne w działalności bankowej. Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A. Usługi mobilne w działalności bankowej Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bankowość mobilna Usługi umożliwiające dostęp do rachunku bankowego (konta osobistego, karty kredytowej

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

ikasa instrukcja użytkownika dla Klientów nie posiadających zainstalowanej aplikacji

ikasa instrukcja użytkownika dla Klientów nie posiadających zainstalowanej aplikacji ikasa instrukcja użytkownika dla Klientów nie posiadających zainstalowanej aplikacji Zaloguj się na secure.getinonline.pl i wybierz opcje ustawienia. Następnie wybierz kafel ikasa Getin Online. Aby wygenerować

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90 Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (Taryfa) dla posiadaczy rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.): Pełen tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 15 października 2014 roku.

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 15 października 2014 roku. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 25 maja 2015 roku (zarządzenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sieci urządzeń wielofunkcyjnych - aspekty organizacyjne i biznesowe.

Wykorzystanie sieci urządzeń wielofunkcyjnych - aspekty organizacyjne i biznesowe. Wykorzystanie sieci urządzeń wielofunkcyjnych - aspekty organizacyjne i biznesowe. Urządzenia wielofunkcyjne, dlaczego warto inwestować w samoobsługę? 23 września 2005 roku Natalia Tarczyńska Menedżer

Bardziej szczegółowo

#1milionIKO 1 milion aktywnych aplikacji IKO. Warszawa, 6 grudnia 2016 r.

#1milionIKO 1 milion aktywnych aplikacji IKO. Warszawa, 6 grudnia 2016 r. #1milionIKO 1 milion aktywnych aplikacji IKO Warszawa, 6 grudnia 2016 r. IKO jest elementem strategii cyfryzacji PKO Banku Polskiego Zmodernizowane kanały dystrybucji ipko (10.2014) IKO (11.2015) Strona

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 15 października 2014 roku.

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 15 października 2014 roku. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 23 października 2015 roku (zarządzenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania) Zarządzenie nr

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ RZESZÓW, 2015 Bankowość elektroniczna w Centrum Usług Internetowych I. Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej 1. Zawsze

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Karta MasterCard NFC - najczęściej zadawane pytania

Karta MasterCard NFC - najczęściej zadawane pytania Karta MasterCard NFC - najczęściej zadawane pytania 1. Co to jest karta MasterCard NFC? Karta MasterCard NFC (SGB MasterCard Debit NFC) jest debetową, zbliżeniową kartą płatniczą instalowaną na karcie

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Zamów produkty - Dane - Kredyt - Warunki i umowa - Warunki i umowa smskod/token

Bardziej szczegółowo

Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Jacek Zadrożny informaton.pl Warszawa, dn. 8 kwietnia 2013 r. Przez środki wspierające komunikowanie się należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Muzeum Śląskiego dla niedowidzących. Kilka uwag praktycznych

Strona internetowa Muzeum Śląskiego dla niedowidzących. Kilka uwag praktycznych Strona internetowa Muzeum Śląskiego dla niedowidzących. Kilka uwag praktycznych Konferencja Cyfrowa kultura 2012, Warszawa Leszek Jodliński, 2012 Dlaczego to robimy? Projekty adresowane do odbiorców niewidzących

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Oferta dla Ciebie - Dane - Kredyt - Warunki - Umowa - Umowa smskod

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Uwaga na skimmerów! Eksperci KNF radzą, jak bezpiecznie wypłacać z bankomatów

Uwaga na skimmerów! Eksperci KNF radzą, jak bezpiecznie wypłacać z bankomatów Uwaga na skimmerów! Eksperci KNF radzą, jak bezpiecznie wypłacać z bankomatów W październiku Sąd Apelacyjny w Białymstoku skazał trzech obywateli Łotwy na kary od 2,5 roku do 6 lat więzienia i grzywny

Bardziej szczegółowo