RAMOWE PROGRAMY MODUŁÓW DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I OŚRODKÓW TERAPEUTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWE PROGRAMY MODUŁÓW DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I OŚRODKÓW TERAPEUTYCZNYCH"

Transkrypt

1 RAMOWE PROGRAMY MODUŁÓW DLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I OŚRODKÓW TERAPEUTYCZNYCH Blok szkoleniowy obejmuje 40 godzin dydaktycznych zajęć. W zależności od potrzeb konkretnej placówki, można wybrać dowolny zestaw modułów. MODUŁ 1 (10 godzin dydaktycznych) Całościowe zaburzenia rozwojowe: objawy- postępowanie diagnostyczne, epidemiologia, etiopatogeneza. Testy diagnostyczne wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzenie lek. med. Ewa Urbanowicz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU -OBJAWY, EPIDEMIOLOGIA, ETIOPATOGENEZA, POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE I. Identyfikacja objawów ze spektrum autyzmu u dzieci- szczegółowe omówienie : zaburzeń interakcji społecznych, zaburzeń komunikacji, zachowania objawiającego się stereotypową aktywnością, zainteresowaniami. II. Klasyfikacja całościowych zaburzeń rozwojowych (wg. Światowej Organizacji Zdrowia- Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania - ICD 10 oraz wg. Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego- DSM-IV-TR oraz omówienie propozycji zmian w Klasyfikacji DSM-V) III. Rola wczesnej identyfikacji objawów ze spektrum autyzmu jako istotnego czynnika rokowniczego. Rozwój ośrodkowego układu nerwowego. Rola terapii w kontekście neuroplastyczności mózgu. IV. Praktyczne wykorzystanie testu diagnostycznego- M-CHAT -jako narzędzia do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu- omówienie zastosowania testu

2 V. Warsztat-zajęcia praktyczne sprawdzające nabytą wiedzę: Zastosowanie testu M-CHAT, Kwestionariusza do badań przesiewowych w kierunku CZR, oraz Klasyfikacji ICD 10 do identyfikacji objawów autyzmu. Podczas warsztatu wykorzystane zostaną materiały audiowizualne obrazujące funkcjonowania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, by w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną można doświadczyć na jakie zachowania należy zwrócić uwagę, by adekwatnie rozpoznać objawy ze spektrum autyzmu. VI. Różnicowanie pomiędzy autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych. VII. Epidemiologia całościowych zaburzeń rozwojowych. VIII. Etiopatogeneza całościowych zaburzeń rozwojowych czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. IX. Praktyka medyczna dotycząca osób z autyzmem oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach- EBM- Evidence Based Medicine. X. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi: zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, objawy nadpobudliwości psychoruchowej, specyficzne fobie, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, tiki/ Zespół Gilles de la Tourette a Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, mieszane zaburzenia) zaburzenia agresywne i autoagresywne Zaburzenia napadowe XI. Padaczka a autyzm- pierwsza pomoc w przypadku wystąpienia napadu padaczkowego. XII. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. Jak pomóc, by otoczenie osoby z autyzmem było przez nią postrzegane jako bardziej bezpieczne. XIII. Całościowe zaburzenia rozwojowe- rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej ( np. neurologicznej, otolaryngologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej). XIV. Poradnictwo genetyczne.

3 MODUŁ 2 (10 godzin dydaktycznych) Całościowe zaburzenia rozwojowe: objawy- postępowanie diagnostyczne, epidemiologia, etiopatogeneza. Testy diagnostyczne wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzenie: mgr Ewa Łukowska psycholog, terapeuta Część 1 I. Epidemiologia całościowych zaburzeń rozwojowych. II. Etiopatogeneza całościowych zaburzeń rozwojowych czyli co wiemy obecnie o roli czynników genetycznych i środowiskowych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. III. Przebieg procesu diagnostycznego rola poszczególnych specjalistów w diagnozie dziecka IV. Identyfikacja objawów ze spektrum autyzmu u dzieci- szczegółowe omówienie: zaburzeń interakcji społecznych, zaburzeń komunikacji, zachowania objawiającego się stereotypową aktywnością, zainteresowaniami. V. Różnicowanie między autyzmem a zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych. Część 2 I. Klasyfikacja całościowych zaburzeń rozwojowych (wg. Światowej Organizacji Zdrowia- Międzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania - ICD 10 oraz wg. Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego- DSM-IV-TR oraz omówienie propozycji zmian w Klasyfikacji DSM-V) II. Rola wczesnej identyfikacji objawów ze spektrum autyzmu jako istotnego czynnika rokowniczego. III. Praktyczne wykorzystanie testu diagnostycznego- M-CHAT -jako narzędzia do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu- omówienie zastosowania testu IV. Praktyczne wykorzystanie testu PDD oraz Australijskiej Skali dla Zespołu Aspergera V. Zastosowanie Klasyfikacji ICD 10 do identyfikacji objawów autyzmu. Część 3 I. Na co zwrócić uwagę na poszczególnych etapach rozwoju dziecka praktyczne wskazówki II. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. III. Całościowe zaburzenia rozwojowe - rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej IV. Rodzic w procesie diagnozy dziecka jak przekazać swoje niepokoje rodzicom.

4 MODUŁ 3 (10 godzin dydaktycznych) Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego. Aspekty prawne i socjalne w zakresie pomocy terapeutycznej i edukacji osób ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu. Prowadzący: dr Ewa Urbanowicz, specjalista psychiatrii dziecięcej I. Praktyka medyczna dotycząca osób z autyzmem oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach- EBM- Evidence Based Medicine. II. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego: zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, objawy nadpobudliwości psychoruchowej, specyficzne fobie, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, tiki/ Zespół Gilles de la Tourette a Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, mieszane zaburzenia) zaburzenia agresywne i autoagresywne Zaburzenia napadowe III. Padaczka a autyzm- pierwsza pomoc w przypadku wystąpienia napadu padaczkowego. IV. Rola stresu psychospołecznego u osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu. Jak pomóc, by otoczenie osoby z autyzmem było przez nią postrzegane jako bardziej bezpieczne. V. Całościowe zaburzenia rozwojowe- rola multidyscyplinarnej pomocy medycznej (np. neurologicznej, otolaryngologicznej, alergologicznej, gastroenterologicznej) VI. Poradnictwo genetyczne.

5 MODUŁ 4 (10 godzin dydaktycznych) Trening umiejętności społecznych. Prowadzenie: mgr Agnieszka Łucjanek - psycholog, terapeuta I. Podstawowe założenia TUS. II. Metoda: Modelowanie, doświadczanie, informacje zwrotne, transfer Zajęcia stacjonarne, zajęcia terenowe Częstotliwość i czas trwania zajęć Tempo ćwiczenia poszczególnych umiejętności Liczba dzieci w grupie Dobór dzieci do grup Osoby prowadzące III. IV. Rekrutacja do zajęć indywidualnych i grupowych. Zgłoszenia Spotkania ze specjalistami Dokumentacja po spotkaniu Uzgodnienie składu grup Wskazania do pracy indywidualnej Czas oczekiwania na zajęcia grupowe i indywidualne. Strukturalizacja i wizualizacja Mózgi typu S, znaczenie porządkowania, hierarchizowania, ustalania kolejności podejmowanych działań u osób z objawami ze spektrum autyzmu Systemy motywacyjne. Znaczenie wzmacniania zachowań pozytywnych i konsekwencje zachowań negatywnych. V. Dokumentacja. VI. VII. VIII. Współpraca z rodzicami. Kontrakt Wymiana informacji Wgląd w przebieg zajęć Udział w zajęciach Generalizacja ćwiczonych umiejętności na terenie domu Przegląd pomocy wizualnych, propozycje tematów zajęć, omówienie wybranych scenariuszy na kolejne zajęcia grupowe. Ćwiczenia praktyczne. MODUŁ 5 (20 godzin dydaktycznych) Trudne zachowania u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Metody poznawczo-behawioralne. Prowadzenie: mgr Agnieszka Łucjanek, psycholog, terapeuta I. Podstawowe zasady utrwalania zachowań II. Wpływ otoczenia na wzmacnianie trudnych zachowań III. Funkcja zachowania dlaczego to zachowanie mi się opłaca IV. Wybrane założenia terapii behawioralnej

6 V. Aspekty medyczne co należy uwzględnić w analizie trudnego zachowania. VI. Definiowanie trudnego zachowania VII. Wzmacnianie zachowań pozytywnych Rodzaje nagród Nagrody w domu i w szkole System punktowy i kontrakty co wybrać Pozytywne formułowanie zasad Kiedy nagrody nie działają VIII. Zmiana zachowania IX. Strefa komfortu X. Uwzględnienie specyfiki funkcjonowania osób z objawami ze spektrum autyzmu XI. Metoda małych kroków XII. Oddaj dziecku kontrolę Wykorzystanie wyobraźni w pracy nad zmianą zachowania Stopniowanie emocji barometry Strategie pomocne w kontroli zachowania Trening instruktażowy XIII. Rola strukturyzacji i wizualizacji w obniżaniu poziomu lęku XIV. Konsekwencje trudnych zachowań. XV. XVI. Wybrane techniki przerywania zachowań Włączanie klasy w wygaszanie zachowań prowokacyjnych Aspekty prawne dotyczące trudnych zachowań w szkole Jak spisujemy kontrakt? Współpraca z rodzicami. MODUŁ 6 (10 godzin dydaktycznych) Taecch podejscie do pracy z osobami z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzenie: mgr Katarzyna Płucienniczak - psycholog, terapeuta I. Wprowadzenie do metody TEACCH - wykład II. Organizacja przestrzeni dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju wykład i ćwiczenia III. Organizacja czasu plany dnia dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju wykład i ćwiczenia IV. Organizacja miejsca pracy (edukacji), plany pracy oraz organizacja pracy (zadania jedno, wielokoszykowe) wykład i ćwiczenia V. Tworzenie zadań i pomocy edukacyjnych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju ćwiczenia VI. Organizacja czasu wolnego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju ćwiczenia

7 MODUŁ 7 (10 godzin dydaktycznych) Test TTAP - narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dla młodzieży i dorosłych z autyzmem. Prowadzenie: mgr Katarzyna Płucienniczak - psycholog, terapeuta I. Test TTAP informacje ogólne dotyczące testu oraz sposobu przeprowadzaniu badania. II. Omówienie poszczególnych skal testu TTAP. III. Zliczanie i interpretacja wyników. IV. Ocena nieformalna. V. Tworzenie indywidualnych planów rozwoju dla osób z autyzmem na podstawie VI. przeprowadzonych badań. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą materiały filmowe w celu nauki przeprowadzania poszczególnych prób. MODUŁ 8 (10 godzin dydaktycznych) Test PEP-R narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwoju. Prowadzenie: mgr Katarzyna Płucienniczak - psycholog, terapeuta I. Test PEP-r - budowa testu (skala rozwoju i skala zachowania). II. Sposoby przeprowadzania poszczególnych prób. III. Omówienie poszczególnych skal testu PEP-r wykład i ćwiczenia. IV. Zliczanie wyników i wykreślanie profili Skal Rozwoju i Zachowania. V. Interpretacja wyników. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą materiały filmowe w celu nauki przeprowadzania poszczególnych prób i nauki ich oceny. MODUŁ 9 (10 godzin dydaktycznych) Wykorzystanie testów psychologicznych do badania intelektu osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzenie: mgr Katarzyna Płucienniczak - psycholog, terapeuta I. 1.Przegląd testów do badania inteligencji. II. 2. Wykorzystywanie testu WISC-R do badania intelektu osób z CZR możliwe modyfikacje procedury badania charakterystyka wyników uzyskiwanych przez osoby z CZR ograniczenia w stosowaniu skali Wechslera w tej grupie osób

8 III. 3. Wykorzystywanie testu Leitera do badania intelektu osób z CZR charakterystyka skali i procedura badania sposób zliczenia wyników i ich interpretacja zalety i wady skali Leitera w odniesieniu do grupy osób z CZR MODUŁ 10 (10 godzin dydaktycznych) Uczeń z diagnozą zespołu Aspergera jak poprowadzić warsztat dla klasy szkolnej nt odmienności. Prowadzenie: mgr Agnieszka Łucjanek psycholog, terapeuta I. Klauzula poufności. Z jakimi sytuacjami możemy się spotkać? II. Jak rozmawiać z klasą o koledze z Z.A., gdy uczniowie nie wiedzą o jego diagnozie? III. IV. Jak poruszać temat, gdy uczniowie wiedzą o diagnozie kolegi? Obecność ucznia z Z.A. podczas rozmów i warsztatów na temat odmienności. V. Plan warsztatu. VI. VII. VIII. Pomoce potrzebne podczas warsztatów. Omówienie lektur i filmów do polecania rówieśnikom i ich rodzicom Jak wesprzeć rodzica, gdy chce powiedzieć o diagnozie podczas zebrania z rodzicami? MODUŁ 11 (10 godzin dydaktycznych) 8-tygodniowy program pracy z uczniem trudnym na terenie szkoły. Prowadzenie: mgr Agnieszka Łucjanek psycholog, terapeuta I. Omówienie podstawowych obszarów zmiany: Otoczenie, Reakcje wzmacniające zachowania negatywne, Wzbudzenie motywacji do zmiany, Stawianie granic, Nauka nowych umiejętności, Nauka nowych sposobów wyciszania emocji i niepokojących myśli II. Przegląd potrzebnych pomocy. III. Omówienie kolejnych etapów pracy ( 8 zeszytów) IV. Współpraca z rodziną. V. Ćwiczenia praktyczne.

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012 KURSY DOSKONALĄCE 1/11. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona. Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z dzieckiem dyslektycznym opiera się między innymi na zajęciach ruchowych, dlatego na

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Wsparcie osób z autyzmem I

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Wsparcie osób z autyzmem I Aktualizacja informatora w ramach projektu Wiedza potrzebna od zaraz - działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem". Kwiecień 2015 r., aktualizacja częściowa Aktualizacja informatora w

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów

One są ws, ród nas. DziecKO z zaburzeniami. W szkole i przedszkolu. ida Derezińska Monika Gajdzik. Informacje dla pedagogów i opiekunów One są ws, ród nas DziecKO z zaburzeniami lękowymi W szkole i przedszkolu Informacje dla pedagogów i opiekunów ida Derezińska Monika Gajdzik One są ws, ród nas DzIecKO z zaburzeniami LĘKOWYMI W SzKOLe

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl

PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015. www.p-i-e.pl. idź do spisu treści. www.p-i-e.pl PROGRAM SZKOLEŃ 2014/2015 1 Polski Instytut Ericksonowski powstał w 1993 roku. Współpracuje z kilkudziesięcioma innymi instytutami ericksonowskimi na świecie, wspierając indywidualny rozwój osób i zespołów.

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23

Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Biuletyn PPP / Listopad 2013 / Numer 23 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabrzu Spis treści Słowo wstępne Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu mgr Urszula Koszutska... 3 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo