Charakterystyka funduszy. Strategie inwestycyjne na rynkach finansowych Fundusze hedgingowe. Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014-05-13. Charakterystyka funduszy. Strategie inwestycyjne na rynkach finansowych Fundusze hedgingowe. Rodzaje funduszy inwestycyjnych"

Transkrypt

1 Strategie inwestycyjne na rynkach finansowych Fundusze hedgingowe Wojciech Grabowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Rynki Finansowe 2013/14 Rodzaje funduszy inwestycyjnych 1. Tradycyjne Fundusze inwestycyjne regulowane Fundusze emerytalne 2. Alternatywne[ alternative investments ] Hedge funds (fundusze hedgingowe) Venture capital funds (jak HF, ale, inwestują w nowe firmy, zarządzający biorą czynny udział w zarządzaniu zakupionymi firmami, przeważnie szybka likwidacja inwestycji (FE ok. 40%, banki 30%, fundacje 20%, ok. 250 mld$, 1800 funduszy 2002) Private equity funds (długoterminowe inwestycje, okresowe wpłaty, wezwania do wpłat przy nowej inwestycji, brak likwidacji udziałów, mało płynne inwestycje, wypłaty przy likwidacji inwestycji portfelowej)-aktywa najwiekszych rzędu 20-40mld$; największe jednorazowe inwestycje ok.20mld$; 2006-inwestycje ok.700mld$=ok.20% globalnych M&A w 2006 Charakterystyka funduszy Struktura wynagradzania zarządzających Struktura właścicielska Informacja o wartości aktywów Płynność zainwestowanych środków/likwidacja inwestycji 1

2 Organizacja HF Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskie General partners/limited partners General partners-organizatorzy funduszu/główni inwestorzy-znaczny majątek zainwestowany w funduszu Limited partners-inwestorzy zewnętrzni Przeważnie bliźniaczy fundusz w innej jurysdykcji podatkowej Struktura kapitałowa HF-nowe rozwiązania Notowanie na giełdzie jednego z funduszy (KKR-Amsterdam, 2006) lub spółki zarządzającej (2007) HF w ramach banków inwestycyjnych np. Goldman Sachs Pozyskanie środków na rynkach dłużnych Struktura wynagradzania Management fee: 0-3% aktywów Incentive fee: 10-25% zysków kapitałowych High water marks Hurdle rates (minimum return) Fundusze, które nie zarabiaja stale są zamykane Inwestor może odsprzedać funduszowi udziały przeważnie kwartalnie po upływie początkowego okresu lock-up 2

3 Wielkość aktywów HF 1990: 38 mld$, 2003: 817 mld$; 10/ mld$-ok.9000 funduszy-2011/ok. 2000mld$ Lewarowanie [2002]: 27%/0-45%/<2-28%/>2; ważone aktywami ok. 5[?] Kapitalizacja rynków akcji i obligacji-74 bn$[2003] Aktywa 1000 najw. banków-52 bn$ Instr pochodne-234 bn$ HF-1/3 lub więcej obrotów na niektórych rynkach Gwałtowne straty: LTCM(1998)-Amaranth(2006)-KBC(2006)-lato 2007-kryzys 2008 FOHF Początkowa inwestycja 25 tys-1 mln$ Niezarejestrowane/zarejestrowane(Investment Act)/podwójnie zarejestrowane(invact i SecAct) Zamknięte fundusze inwestycyjne Wynagrodzenie jak HF Portfel HF Kolejne oferty Wykup udziałów dwa/więcej razy do roku Obowiązek informacyjny-opłaty/strategie/wycena jak w funduszach zamkniętych Hedge funds-fundusze nieregulowane Brak jednolitej definicji Dystrybuują udziały w ofercie prywatnej pomijając rejestrację udziałów w oparciu o Securities Act ( ustawę o publicznym obrocie pw ) Nie są zarejestrowane jako firmy inwestycyjne w oparciu o Investment Company Act Zarządzający nie muszą być zarejestrowanymi doradcami w oparciu o Investment Advisers Act Pomijają rejestrację udziałów w oparciu Securities Exchange Act Podlegają często rejestracji w oparciu o Commodity Exchange Act 3

4 Pominięcie wymogów rejestracyjnych -Zwolnienia z obowiązku rejestracji Investment Company Act/oferty publicznej Securities Act: Jeżeli mniej niż 100 inwestorów Jeżeli inwestorzy są akredytowani : dochody roczne powyżej 200 tys. dolarów/ majątek netto. Pow. 1 mln. dolarów/instytucje o aktywach pow. 5 mln. dolarów -Zwolnienie z rejestracji zarządzających Jeżeli doradzają mniej niż 15 klientom -Zwolnienie z rejestracji udziałów w oparciu o Securities Exch. Actponiżej 500 posiadaczy udziałów Ujawnianie informacji Nie podlegają obowiązkom informacyjnym Zazwyczaj przed emisją udziałów publikują memorandum emisyjne (private placement memorandum) dot. przewidywanych strategii inwestycyjnych Przesyłają inwestorom okresowe informacje o wynikach, profilu ryzyka, składzie portfela Nie ma obowiązku audytu, ale wiele funduszy zatrudnia niezależnych audytorów zewnętrznych Obowiązki informacyjne jeżeli rejestracja w oparciu o CEA Ryzyko systemowe [SEC,2003] Wczesne wykrywanie oszustw Nierzetelna wycena aktywów Niekompletna informacja o inwestycjach i zarządzających Potencjalny wpływ na system finansowy/brokerzy Inwestycje w HF-FE, fundacje, uniwersytety Inwestorzy detaliczni Konflikty interesów: zarządzanie kilkoma funduszami; HF-PB 4

5 Usługi maklerskie dla HF Prime brokers (PB) Rozliczanie transakcji wykonywanych przez innych brokerów dla HF przez rachunek PB Wypożyczanie papierów do celów krótkiej sprzedaży-pb z najlepszymi możliwościami Opłaty zabezpieczające/margin lending Kontakty z inwestorami Raporty i risk-management Badania i informacje, wycena Bieżące problemy regulacji SEC-informacja o składzie portfela jeżeli wartość inwestycji w spółki giełdowe ponad 100 mln USD Wprowadzenie obowiazku rejestracji zarządzających HF przez SEC w 2006 rokuuchylone przez sąd apelacyjny Regulacja HF w G8 Nowe inicjatywy regulacyjne po kryzysie 2008 Główne cechy inwestycji HF Inwestują w różnorodne klasy instrumentów, m.in. na dużą skalę w instr. pochodne, w tym OTC, instr. o małej płynności, instr. o słabym ratingu, sytuacje arbitrażowe, emerging markets Ich celem jest uzyskiwanie wysokich stóp zwrotu często przy niższej zmienności Cechują się często lewarowaniem Wykorzystują nieefektywności rynku i stanowią jego ważne uzupełnienie Stanowią ważną część rynku wtórnego przejmując część ryzyka od innych instytucji, dostarczają płynności Mogą wykorzystywać strategie zabezpieczające kwotę główną inwestycji Stopy zwrotu wykazują niską korelację z innymi klasami aktywówwykorzystywane do dywersyfikacji przez tradycyjne fundusze inwestycyjne Bezwzględne stopy zwrotu vs. względne w tradycyjnych funduszach 5

6 8 podstawowych klas aktywów Krótkoterminowe stopy procentowe Akcje USA Akcje nie-usa Akcje EM Obligacje skarbowe USA Obligacje skarbowe nie-usa Złoto TW USD Stopy zwrotu z funduszy a klasy aktywów (Fung&Hsieh 1997) Regresja miesięcznych stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych na zwroty z 8 klas Ponad połowa tradycyjnych funduszy inwestycyjnych R 2 =75% 48% HF R 2 poniżej 25% Tradycyjne fundusze-zwroty przede wszystkim z akcji i obligacji HF-zwroty z wszystkich klas/pozycje krótkie Średnie roczne stopy zwrotu (AR) i odchylenie stand.(sd) (Fung&Hsieh, 1999) S&P: 16.2%, 12.3% HF: 15.1%, 5.7% CTA: 14.7%, 9.9% Corr(HF, S&P500)=0.37 Corr(CTA, S&P500)= większa korelacja z Russell 3000 (Agarwal&Naik, 2001) Sharpe ratio CSFB/Tremont HF index : 0.82, akcje: 0.22, obligacje USA 0.51 (JPM, 2004) 6

7 Kategorie jakościowe HF [MAR/Hedge] AR/SD (Fung&Hsieh, 1999) Event-driven [distressed securities/merger arbitrage] 18.9/5.9 Global [nie-usa, brak jednolitej strategii] 17.7/9.4 Global/macro [analiza makroekonomiczna, waluty, zmiany stóp procentowych] 28.1/16.3 Market neutral [techniki arbitrażowe, long/short] 8.6/2.1 Sectors 29.6/15.9 Short 7/15.2 Long-only 27.3/15.4 Klasyfikacja strategii HFR MR/SD (Agarwal&Naik, 2001) Strategie non-directional: brak korelacji z określonymi rynkami, minimalna ekspozycja, nieefektywności rynku -event-driven: M&A, repurchases, rekapitalizacje etc.long/short/puts 1.33/1.94, [14%funduszy w 2003, JPM/HFR] -relative-value 1.15/1.16, [15%] -equity hedge, long/short equity, index options 1.82/2.65, [31%] -arbitraż struktury kapitałowej/lewarowanie/ long CB/short equity [6%] -restrukturyzacje firm/distressed securities [3%] Strategie directional: określone ruchy rynku -long (różne aktywa) [equity non-hedge 1.71/4.06, EM 1.40/4.74 [2%], Macro [19%] ] -hedge/long bias, długie pozycje hedgowane -short 0.07/6.40 [Memo: Russell /3.68, MSCI World 0.66/4.83, MSCI/EM 0.62/6.74, SB World GB 0.63/1.81,S&P500 ATM Call 4.21/84.33] Nieefektywności: rynki akcji/opcji/fx (JPM,2004) Zmiany składu indeksów giełdowych [-] Zmienności implikowane opcji w CB i opcji rynkowych ( tania volatility w CB) [-] Impl. vol. opcji na indeks wyższa niż opcji poszczególnych akcji(zabezpieczenie vs. covered calls) [+/-] Momentum: kupuj 30% akcji rosnących/sprzedaj 30% spadających [-] Kupuj waluty wys. st.pr. i finansuj w nisko [+] 7

Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych

Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych dr Waldemar Aspadarec Uniwersytet Szczeciński Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych Wprowadzenie W ostatnich latach inwestycjom alternatywnym poświęcono wiele uwagi. Zainteresowanie to jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks

ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks Program Wprowadzenie Teoria i statystyki Porównanie ETF vs. Futures vs. FIO Zalety i ryzyko Inwestorzy Tracking Error i wypłata dywidendy Kupno/sprzedaż Zasady obrotu

Bardziej szczegółowo

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin K2 Alternative Strategies Fund Inwestycje alternatywne Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 15 września 2014 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

Udziały we własności spółki.

Udziały we własności spółki. Niniejszy przewodnik został stworzony, aby ułatwić zrozumienie niektórych bardziej popularnych terminów oraz wyjaśnić ich znaczenie. Położono nacisk raczej na jasność i zwięzłość defi nicji niż na wszystkie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM FUNDUSZY HEDGINGOWYCH W POLSCE

SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM FUNDUSZY HEDGINGOWYCH W POLSCE Jakub Małecki* SZANSE I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM FUNDUSZY HEDGINGOWYCH W POLSCE Wstęp W poszukiwaniu atrakcyjnych stóp zwrotu, inwestorzy na świecie i w Polsce są coraz bardziej zainteresowani nowymi,

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK W związku z rozszerzeniem działalności Spółki przygotowana została nowa strategia polegająca na wykorzystaniu instrumentów rynku kapitałowego. Działalność związana

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, 23 marca 2010. Strona 1 z 8 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY ZASTRZEŻENIE Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZPRAWA HABILITACYJNA. Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZPRAWA HABILITACYJNA. Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZPRAWA HABILITACYJNA Ewelina Sokołowska ALTERNATYWNE FORMY INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TORUŃ 2010 SPIS TREŚCI Wstęp.........................................................

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r.

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ. Warszawa, luty 2014r. Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Warszawa, luty 2014r. Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

Indeks JP MORGAN obrazujący poziom apetytu na ryzyko inwestorów obecnie na globalnych minimach

Indeks JP MORGAN obrazujący poziom apetytu na ryzyko inwestorów obecnie na globalnych minimach Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Tym razem rządzi strach Indeks JP MORGAN obrazujący poziom apetytu na ryzyko inwestorów obecnie na globalnych minimach Kryzys zadłużenia Beata Kielan

Bardziej szczegółowo

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor:

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor: Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety dystrybutor: Charakterystyka Produktu Produkt oparty o: JPMorgan Efficiente (EUR Hedged) Index Okres inwestycji: 4 lata Gwarancja

Bardziej szczegółowo