Centralna baza danych ubezpieczeń komunikacyjnych w identyfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centralna baza danych ubezpieczeń komunikacyjnych w identyfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową"

Transkrypt

1 Centralna baza danych ubezpieczeń komunikacyjnych w identyfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową Wojciech Bijak Instytut Ekonometrii SGH i Ośrodek Informacji UFG Krzysztof Hrycko Ośrodek Informacji UFG Wyzwania dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, Warszawa, r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1

2 Plan prezentacji Centralna Baza Danych Ośrodka Informacji UFG (OI UFG) UFG jako Ośrodek Informacji Wykrywanie nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów Identyfikacja i weryfikacja zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 2

3 Centralna Baza Danych OI UFG - Zakres danych Do zadań Funduszu jako ośrodka informacji należy (art ustawy) Prowadzenie rejestru umów ubezpieczeń komunikacyjnych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (od 2004 r.) oraz casco pojazdów lądowych (od 2006 r.) Gromadzenie w bazie Ośrodka Informacji UFG danych dotyczących zdarzeń oraz wypłaconych odszkodowań i świadczeń Gromadzenie informacji dotyczących reprezentantów ds. roszczeń każdego zakładu ubezpieczeń działającego na terenie Polski organów odszkodowawczych ustanowionych w każdym państwie członkowskim UE Udostępnianie zgromadzonych danych uprawnionym podmiotom Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 3

4 Centralna Baza Danych OI UFG stan bazy Liczba aktywnych rekordów w Centralnej Bazie Danych OI UFG na dzień Umowy ubezpieczenia Zdarzenia Wypłaty 232 mln rekordów, co roku przybywa ok. 30 mln rekordów 11,9 mln rekordów, co roku przybywa ok. 2-2,5 mln rekordów 11,1 mln rekordów, co roku przybywa ok. 2 mln rekordów Okres przechowywania danych przez UFG w bazie OI UFG 21 lat Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 4

5 21,65% 40,87% 18,61% 35,83% 87,07% 90,03% 93,36% 93,38% 95,56% 89,41% 75,94% 78,51% 84,60% 83,44% 83,83% 68,30% 57,58% 96,83% 100,10% 100,90% 98,98% 98,74% 98,92% 99,02% 100,16% 85,24% 90,66% 89,66% 92,04% 85,03% 86,95% 80,05% Centralna Baza Danych OI UFG kompletność bazy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kompletność 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Terminowość zasilania bazy (umowy, zdarzenia wypłaty) POJAZDY - 99,23 % ZDARZENIA - 84,36 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ODSZKODOWANIA - ILOŚĆ - 79,25 % ODSZKODOWANIA - WARTOŚĆ - 69,51 % Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 5

6 UFG jako Ośrodek Informacji Dostęp do baz referencyjnych Poszkodowany, posiadacz pojazdu W zakresie OC p.p.m. Gromadzenie danych Polisy, zdarzenia, odszkodowania, Centralna Baza Danych OI UFG Policja, sąd, prokuratura, PIU, KNF, W toczącym się postępowaniu, do realizacji zadań ustawowych Udostępnianie danych Zakłady ubezpieczeń 1. Ocena ryzyka, 2. Ustalanie umów wielokrotnych 3. Wykonanie umowy 4. Inne cele po anomizacji danych 1. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia OC p.p.m. 2. Identyfikacja i weryfikacja zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej 3. Inne cele po anonimizacji danych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 6 Przetwarzanie danych przez UFG

7 Wykrywanie nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów Szacunki UFG 250 tys. nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów Podmioty obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC p.p.m.: Policja organy celne Straż Graniczna organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów Inspekcja Transportu Drogowego Podmioty uprawnione: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego Inspekcja Ochrony Środowiska Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 7

8 Wykrywanie nieubezpieczonych w oparciu o dane OI UFG architektura systemu Dane źródłowe Dane z ZU Modelowanie Analiza danych System merytoryczny UFG Dane z CBK* Dane z CBP** Dane z CEP Dane z systemu merytorycznego Budowa modelu Testowanie modelu Nadzór nad modelem Generowanie opłat za brak ubezpieczenia OC Zgłoszenia z podmiotów uprawnionych i zobowiązanych Wykorzystanie modelu analitycznego do typowania pojazdów bez ubezpieczenia Weryfikacja wykrytych przypadków braku ubezpieczenia w zakładach ubezpieczeń *CBK Centralna Baza Kontrahentów, **CBP Centralna Baza Pojazdów Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 8

9 Wykrywanie nieubezpieczonych w oparciu o dane OI UFG skuteczność działania systemu Rok rejestracji spraw y Źródło zgłoszenia Data mining Zgłoszenie od podmiotów zew nętrznych Zasadność Liczba spraw Średnie przychody na spraw ę Przychody Liczba spraw Średnie przychody na spraw ę Przychody Efektyw ność bieżąca data mining a b c d e f b/e Zasadne ,35 zł ,99 zł ,95 zł ,10 zł 2,40 Spraw y razem ,58 zł ,79 zł ,96 zł ,10 zł 9,18 Zasadne ,84 zł ,12 zł ,67 zł ,64 zł 1,55 Spraw y razem ,68 zł ,55 zł ,98 zł ,32 zł 3,83 Zasadne ,81 zł ,80 zł ,24 zł ,63 zł 1,09 Spraw y razem ,57 zł ,80 zł ,55 zł ,96 zł 1,06 Razem ,10 zł ,14 zł ,14 zł ,38 zł 3,13 Rok rejestracji spraw y Udział spraw niezasadnych w ogólnej liczbie spraw Zgłoszenie od Data mining podmiotów zew nętrznych Skuteczność data mining a b b/a ,74% 53,10% 4, ,02% 51,70% 2, ,90% 38,41% 4,86 W. Bijak, K Hrycko, Ł. Pietrowski, Sposób na nieubezpieczonych, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Tom 9, Nr 4, kwiecień 2012 r. W. Bijak, K. Hrycko, St. Garstka, Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Prawo asekuracyjne, Nr 3 (76) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 9

10 Identyfikacja i weryfikacja zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej Skala zjawiska wartość wyłudzeń w mln zł (dane PIU) Rodzaj ubezpieczenia OC p.p.m. 19,9 35,7 37,5 AC 23,7 16,7 32,6 W wielu krajach szacuje się skalę zjawiska na poziomie od 1% do 10% wypłaconych odszkodowań (w Polsce wartość wyłudzeń to od 54 do 546 mln zł z OC p.p.m. i od 37 do 370 mln zł z AC w 2011 r.) I. Badanie w OI UFG możliwości bazy danych i narzędzi analitycznych w detekcji zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej II. Wyniki badań przedstawiane na konferencjach: aktuarialnej w Będlewie w 2013 r. i poświęconych przestępczości ubezpieczeniowej w Szczecinie i Szczytnie w 2013 r. Ścisła współpraca z rynkiem ubezpieczeniowym i innymi podmiotami w zakresie określania reguł wykrywania zjawiska, stosowanych modeli i metod analitycznych i analizy sieci powiązań przestępczych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 10

11 Identyfikacja i weryfikacja zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej Model współpracy podmiotów Zakład Ubezpieczeń MSW CEPiK KNF ZBP Związek Banków Polskich komunikacyjnych CBA PIU Zakład ABW Ubezpieczeń POLICJA PROKURATURA Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 11

12 Identyfikacja i weryfikacja zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej Wykorzystanie zasobów UFG I. Działania dopuszczone przez przepisy prawa II. III. IV. Zbiór danych komunikacyjnych ze wszystkich Zakładów Ubezpieczeń Gotowe repozytorium danych historycznych Działające procesy zasilające repozytorium, wraz z procesami monitorującymi kompletność i jakość przesyłanych danych V. Wykonana identyfikacja obiektów (osoba / pojazd) na danych z wszystkich zakładów VI. VII. Tabele analityczne wykorzystywane do wykrywania nieubezpieczonych Dostępna platforma analityczna/technologiczna VIII. Kanały komunikacji z Zakładami Ubezpieczeń i innymi podmiotami IX. Współpraca z rejestrami referencyjnymi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 12

13 Identyfikacja i weryfikacja zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej techniki i narzędzia UFG Wykrywanie zorganizowanych grup przestępczych Wykrywanie złożonych przypadków Wsparcie dla wszystkich ZU Ocena skali zjawiska Analiza sieci społecznych Zaawansowana analityka UFG ZU Reguły eksperckie Wykrywanie anomalii Przeszukiwanie informacji w bazach danych Text mining Okazjonalne Działania przestępcze Profesjonalne Przestępstwa wewnętrzne (agenci, likwidatorzy) Okazjonalne działania przestępcze Lokalne grupy przestępcze Wszystkie linie biznesowe ZU Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 13

14 Przykładowa literatura Christopher Westphal, Data mining for inteligence, fraud & criminal detection. Advanced analysis & tools, CRC Press, Boca Raton Adrian Gepp, J. Holton Wilson, Kuldeep Kumar and Sukanto Bhattacharya, A comparative Analysis of Decision Trees Vis-a-vis Other Computational Data Mining Techniques in Automotive Insurance Fraud Detection,Journal of Data Science 10(2012), Rekha Bhowmik, Detecting Auto Insurance Fraud by Data Mining Techniques, Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, Volume 2 No.4, APRIL Vidya Mohanty, FP.AnnanNaidu, Fraud Detection Using Outlier Analysis: A Survey, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES & RESEARCH TECHNOLOGY, 2(6): June, INSURANCE FRAUD HANDBOOK, The Association of Certified Fraud Examiners, Inc Richard J. Bolton and David J. Hand, Statistical Fraud Detection: A Review, Statistical Science, 2002, Vol. 17, No. 3, Viaene, S., Derrig, R. A., Baesens, B. and Dedene, G. (2002). A comparison of state-of-the-art classication techniques for expert automotive insurance claim fraud detection. Journal of Risk and Insurance 69, APPLICATION PAPER ON DETERRING, PREVENTING, DETECTING, REPORTING AND REMEDYING FRAUD IN INSURANCE, IAIS, SEPTEMBER 2011 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 14

15 Wybrane reguły wykrywania zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej Klient Reguła 1 Klienci którzy mieli 3 i więcej szkód w okresie roku z ubezpieczeń AC i OC łącznie Reguła 2 Klienci którzy mieli 2 i więcej szkód kradzieżowych Reguła 3 Klienci bez wcześniejszej historii ubezpieczenia, dla których zaistniała szkoda z pierwszej i jedynej polisy Pojazd Reguła 4 Pojazdy dla których zgłoszono 3 i więcej szkód w ciągu roku Reguła 5 Pojazdy dla których zgłoszono 2 i więcej szkód całkowitych Reguła 6 Pojazdy dla których zgłoszono 2 i więcej szkód kradzieżowych Reguła 7 Pojazdy dla których ujawniono podwójne dobrowolne ubezpieczenie dotyczące tego samego okresu ochrony Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 15

16 Przewaga centralnej bazy nad bazami rozproszonymi - reguły Reguła: liczba zdarzeń, w których uczestniczyła dana osoba (zdarzenia zaistniałe w okresie styczeń 2012 wrzesień 2013 ) 80% 70% 60% 50% Udział liczby osób uczestniczących w zdarzeniach wg liczby zdarzeń w ogólnej liczbie osób uczestniczących w zdarzeniach (w %) 40% 30% zakłady OI UFG 20% 10% 0% Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 16

17 Sieci powiązań w opisie zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej Liczba węzłów w sieci: 137, Liczba szkód kradzieżowych: 4 Liczba zakładów, w których zgłaszano szkody: 14 Łączna wartość odszkodowania: zł Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 17

18 Przewaga centralnej bazy nad bazami rozproszonymi sieci powiązań społecznych Udział liczby sieci powiązanych zdarzeń według liczby zdarzeń w sieci w ogólnej liczbie sieci utworzonych dla 2,2 mln zdarzeń zaszłych w okresie styczeń 2012 wrzesień 2013 Uwaga: Wykres obrazuje sieci powiązań, dopiero dokładna analiza danych pozwala na określienie powiązań celowych oraz przestępczych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 18

19 Problemy do rozwiązania I. Jakość danych II. Standaryzacja danych III. Kompletność danych IV. Jakość i skuteczność stosowanych modeli, metod i technik V. Efektywność działań identyfikacji zjawisk przestępczych (jak mierzyć) W obszarze zawierania umów W obszarze likwidacji szkód W obszarze prewencji VI. Bezpieczeństwo obiegu informacji Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 19

20 Dziękujemy za uwagę Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 20

Automatyczny system wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych wspierający kontrole prowadzone przez UFG

Automatyczny system wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych wspierający kontrole prowadzone przez UFG Automatyczny system wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych wspierający kontrole prowadzone przez UFG XX Forum Teleinformatyki 25.09.2014, Warszawa dr hab. Wojciech Bijak, prof.

Bardziej szczegółowo

Priorytet współpraca z ubezpieczycielami

Priorytet współpraca z ubezpieczycielami Priorytet współpraca z ubezpieczycielami Rozmowa z Elżbietą Wanat Połeć, Prezesem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Czy ubiegły rok był zdaniem Pani Prezes rokiem dobrym i ważnym dla branży ubezpieczeniowej?

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Marek Monkiewicz Uniwersytet Warszawski Grażyna Sordyl Akademia Leona Koźmińskiego Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny: Projektowany akt normatywny będzie oddziaływał w głównej mierze na ubezpieczycieli oraz podmioty zawierające umowy

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-266-8 ISBN (ebook) 978-83-7969-736-6

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-266-8 ISBN (ebook) 978-83-7969-736-6 Anna Szymańska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Metod Statystycznych, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 RECENZENT Wojciech Bijak REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Elżbieta

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych

Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych Doktor, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych 1. Wstęp Stabilność rynku finansowego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 MARZEC 2012 SPIS TREŚCI Priorytetowe działania Rzecznika Ubezpieczonych na 2012 rok... 3 Aktualności... 5 Rozpatrywanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 258936-2012

Zamówienie public... - 258936-2012 Page 1 of 10 Zamówienie public... - 258936-2012 14/08/2012 S155 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona I.II.III.IV.VI. PL-Warszawa: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU za 2014 rok 1 01 02 03 04 05 06 07 08 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2014 ROKU 10 2.1 PODSTAWOWE TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE 12 2.2 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE Raport opracowany w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych we współpracy

Bardziej szczegółowo

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA

MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA ZESZYTY NAUKOWE 61-60 Piotr ZASKÓRSK 1 MODELE E-PLANOWANIA W SYSTEMACH DZIAŁANIA Streszczenie W referacie podjęto próbę identyfikacji procesu wspomagania planowania jako elementu systemu wspomagania podejmowania

Bardziej szczegółowo