Kierunki rozwoju systemu monitorowania jakości danych w UFG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki rozwoju systemu monitorowania jakości danych w UFG"

Transkrypt

1 Kierunki rozwoju systemu monitorowania jakości danych w UFG Wojciech Bijak Krzysztof Hrycko Stanisław Garstka Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Ośrodek Informacji, Biuro UFG Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1

2 Kierunki rozwoju systemu monitorowania jakości danych w UFG Plan prezentacji Funkcja UFG jako ośrodka informacji dla rynku ubezpieczeniowego UFG jako ośrodek informacji Elementy systemu jakości danych System raportów związanych z monitorowaniem jakości danych Projekt Delta Przykłady raportów przewidzianych do udostępnienia zakładom ubezpieczeń Terminowość przekazywania danych Uzysk danych Stan dowiązań CEP Główne błędy w danych (drill down) Dowiązania CEP (drill down) Struktura zdarzeń i wypłat Czyszczenie danych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 2

3 Kierunki rozwoju systemu monitorowania jakości danych w UFG Funkcja UFG jako ośrodka informacji dla rynku ubezpieczeniowego Przykłady raportów przewidzianych do udostępnienia zakładom ubezpieczeń Czyszczenie danych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 3

4 UFG jako ośrodek informacji Podstawowe funkcje UFG jako ośrodka informacji Gromadzenie danych z zakładów ubezpieczeń Udostępnianie danych ściśle określonym podmiotom Podstawowe funkcje UFG jako administratora danych Zagwarantowanie bezpieczeństwa danych Dbanie o kompletność danych Dbanie o jakość danych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 4

5 UFG jako ośrodek informacji Dane gromadzone w bazie Ośrodka Informacji - Biura UFG Informacje o zawartych umowach ubezpieczenia: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; casco pojazdów lądowych z wyjątkiem pojazdów szynowych. Informacje dotyczące zdarzeń powodujących odpowiedzialność z ww. umów ubezpieczenia, w tym: dane dotyczące uczestników zdarzenia, rodzaju szkody, zgłoszenia roszczenia oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia itd. Informacje dotyczące reprezentantów ds. roszczeń każdego zakładu ubezpieczeń działających na terenie Polski Informacje dotyczące organów odszkodowawczych ustanowionych w każdym państwie członkowskim UE Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 5

6 UFG jako ośrodek informacji Udostępnianie danych przez OI UFG Fundusz może udostępniać zgromadzone dane następującym podmiotom (art. 104 ustawy): poszkodowanym lub uprawnionym albo innym podmiotom, jeżeli mają oni interes prawny w uzyskaniu danych, którymi dysponuje OI UFG, w związku z zaistniałą szkodą, w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów posiadaczom pojazdów mechanicznych, którzy zawarli umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Rzecznikowi Praw Obywatelskich organowi nadzoru zakładom ubezpieczeń PBUK w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów Rzecznikowi Ubezpieczonych Polskiej Izbie Ubezpieczeń organowi prowadzącemu centralną ewidencję pojazdów (CEP), w zakresie dotyczącym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów Sądom lub prokuraturom, o ile dane, którymi dysponuje OI UFG, są niezbędne w toczącym się postępowaniu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 6

7 UFG jako ośrodek informacji Liczba aktywnych rekordów w CBD OI UFG Zakres danych OC-K OC-G ZK Umowy ubezpieczenia Zdarzenia Wypłaty Stan na koniec: OC (ogółem) (4 + 5) OC Razem 2009Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 7 AC

8 Elementy systemu jakości danych Podstawowe elementy systemu jakości danych OI UFG Cykliczne spotkania robocze z zakładami ubezpieczeń w sprawie Zasilania OI UFG danymi Problemów zakładu z jakością danych Kompletności danych Prac rozwojowych systemu OI Raporty dla Komisji Nadzoru Finansowego Analizy wewnętrzne Ol UFG Raporty dla zakładów ubezpieczeń Mechanizmy projakościowe w systemie zasilania danymi (w przygotowaniu) Mechanizmy wyjaśniania niezgodności (w przygotowaniu) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 8

9 System raportów związanych z monitorowaniem jakości danych Rodzaje raportów dla zakładów ubezpieczeń Komunikaty zwrotne z walidacji danych przesłanych do OI UFG Raporty dotyczące procesu zasilania danymi OI UFG (techniczne) Raporty umożliwiające ocenę stanu nasycenia danymi bazy OI UFG ogólne (statystyczne) Raporty umożliwiające ocenę stanu nasycenia danymi bazy OI UFG przekrojowe (zaawansowane analityczne) Raporty zarządcze (kokpity) Raporty służące nadzorowaniu procesu udostępniania danych Podstawowe elementy raportów Wymiary (organizacyjny, czasowy, marka pojazdu, ) Miary (bezwzględne, względne, statystyczne, ) Miary tła (tło zależne od rodzaju raportu) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 9

10 System raportów związanych z monitorowaniem jakości danych Podstawowe raporty opracowane w OI UFG w narzędziach SAS: Terminowość umów, zdarzeń, odszkodowań Liczba rekordów z dynamiką zapisu Liczba umów aktywnych Raport uzysku danych Poprawność danych Zgodność z CEP- rozkład w czasie Zgodność z CEP- stan dowiązań Rozkład liczby zdarzeń ze względu na wartość wypłat Liczebność umów ze względu na liczbę zdarzeń Wartość i struktura wypłat w okresie Liczba i struktura wypłat w okresie Kokpit zarządczy Uzysk- UFG Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 10

11 System raportów związanych z monitorowaniem jakości danych Podstawowe raporty opracowane w OI UFG w narzędziach SAS (c.d.) Ocena stanu bazy OI UFG na podstawie danych KNF i pozyskanych na podstawie ankiety Transmisja pakietów Raporty umożliwiające nadzorowanie korzystania z ZPP1 i ZPP3 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 11

12 Projekt Delta Projekt Delta jest to projekt inwentaryzacji danych przesłanych do OI UFG przez zakład ubezpieczeń i zapisanych do bazy Cel: umożliwienie zakładowi zidentyfikowanie brakujących rekordów w bazie OI UFG Schemat przebiegu procesu po stronie UFG kończącego się wygenerowaniem pliku z danymi zakładu ubezpieczeń: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 12

13 Kierunki rozwoju systemu monitorowania jakości danych w UFG Funkcja UFG jako ośrodka informacji dla rynku ubezpieczeniowego Przykłady raportów przewidzianych do udostępnienia zakładom ubezpieczeń Czyszczenie danych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 13

14 Terminowość przekazywania danych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 14

15 Stopień dowiązań do CEP 100% % D o w i ą z a n i a 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PRZYKŁADOWY ZAKŁAD RYNEK Czas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 15

16 Uzysk danych 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Obiekty Razem - Polisy Obiekty Razem - Zdarzenia Obiekty Razem - Odszkodowania Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 16

17 Uzysk danych dla przykładowego zakładu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 17

18 Główne błędy w danych- Polisy Nr błędu Polisy Udział Przyrost UFG ,6% 57% UFG ,4% 71% UFG ,0% 83% UFG ,8% 88% UFG ,1% 91% UFG ,2% 93% 1. UFG W systemie istnieje już polisa o identyfikatorze <#1#> 2. UFG W systemie nie istnieje polisa o identyfikatorze <#1#> 3. UFG Dla polisy przesłanej w trybie <#1#> nie podano daty zmiany danych pojazdu, ani też daty zmiany danych podmiotów ubezpieczonych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 18

19 Główne błędy w danych- Zdarzenia Nr błędu Zdarzenia Udział Przyrost UFG % 44% UFG % 65% UFG % 79% UFG % 92% UFG % 98% 1. UFG W systemie istnieje już zdarzenie o identyfikatorze <#1#> 2. UFG W systemie nie udało się odnaleźć polisy Auto Casco obowiązującej w dacie zdarzenia dla pojazdu poszkodowanego 3. UFG W systemie nie udało się odnaleźć polisy obowiązującej w dacie zdarzenia dla pojazdu sprawcy 4. UFG W systemie nie istnieje zdarzenie o identyfikatorze <#1#> Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 19

20 Główne błędy w danych- Odszkodowania Nr błędu Odszkodowania Udział Przyrost UFG % 82% UFG % 99% 1. UFG W systemie nie istnieje zdarzenie związane z odszkodowaniem o identyfikatorze <#1#> 2. UFG W systemie istnieje już odszkodowanie o identyfikatorze <#1#> Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 20

21 Główne błędy w danych- Odszkodowania Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 21

22 Kierunki rozwoju systemu monitorowania jakości danych w UFG Funkcja UFG jako ośrodka informacji dla rynku ubezpieczeniowego Przykłady raportów przewidzianych do udostępnienia zakładom ubezpieczeń Czyszczenie danych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 22

23 Czyszczenie danych Techniki, narzędzie czyszczenia danych Słowniki (ITS) Dane referencyjne (CEP) Wyrażenia regularne Miary odległości (Levenshtein distance) Wiedza ekspercka (nr VIN) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 23

24 Czyszczenie danych???? FIAT 126P 126P 126P FIAT 126P BD SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ASTRA BD SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN GOLF BD SAMOCHÓD OSOBOWY FIAT SEICENTO BD SAMOCHÓD OSOBOWY SAM BD BD BD FIAT 126P BRAK 126P FIAT SEICENTO SEICENTO SEICENTO FIAT BD BD BD BD OPEL ASTRA ASTRA ASTRA FSM FIAT 126P BD SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN INNY INNY OSOBOWY FIAT CINQUECENTO BD SAMOCHÓD OSOBOWY BRAK DANYCH BRAK DANYCH BRAK DANYCH INNE OPEL CORSA BD SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL INNY INNY OSOBOWY FIAT UNO BD SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL ASTRA --- SAMOCHÓD OSOBOWY Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 24

25 Czyszczenie danych _C_GHN_K_NR CGYN_M_TU HGEC WA KLAJF W_TB TMBEFF VX VF_BZ_H VFAB AK VF SA_A WF_MBA_AE VFNS ELL_L C_GHN_K_MR C_GYN_M_TU HGEC HA KLAJF TB TMBEFF VT VF_B H VF_B AK VF A_A VF_MBA_AE VFN ELL_L Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 25

26 Dziękujemy za uwagę Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 26

Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Budzianowski główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego W niniejszym opracowaniu postaramy się w sposób przystępny przedstawić

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jakość i standaryzacja danych a efektywność procesów realizowanych przez UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jakość i standaryzacja danych a efektywność procesów realizowanych przez UFG Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Jakość i standaryzacja danych a efektywność procesów realizowanych przez UFG Przemysław Czapliński Wojciech Bijak Krzysztof Hrycko Holiday Inn, Warszawa 25 marca 2009

Bardziej szczegółowo

Centralna baza danych ubezpieczeń komunikacyjnych w identyfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową

Centralna baza danych ubezpieczeń komunikacyjnych w identyfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową Centralna baza danych ubezpieczeń komunikacyjnych w identyfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową Wojciech Bijak Instytut Ekonometrii SGH i Ośrodek Informacji UFG Krzysztof Hrycko

Bardziej szczegółowo

Geograficzny rozkład błędów w danych gromadzonych w OI UFG

Geograficzny rozkład błędów w danych gromadzonych w OI UFG Geograficzny rozkład błędów w danych gromadzonych w OI UFG Wojciech Bijak Przemysław Czapliński Krzysztof Hrycko Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Warszawa, 07 października 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Priorytet współpraca z ubezpieczycielami

Priorytet współpraca z ubezpieczycielami Priorytet współpraca z ubezpieczycielami Rozmowa z Elżbietą Wanat Połeć, Prezesem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Czy ubiegły rok był zdaniem Pani Prezes rokiem dobrym i ważnym dla branży ubezpieczeniowej?

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Chronimy poszkodowanych Identyfikujemy nieubezpieczonych Wspieramy ubezpieczycieli UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

RAPORT ROCZNY. Chronimy poszkodowanych Identyfikujemy nieubezpieczonych Wspieramy ubezpieczycieli UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY RAPORT ROCZNY Chronimy poszkodowanych Identyfikujemy nieubezpieczonych Wspieramy ubezpieczycieli 2013 UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 2

Spis treści. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 2 Nowelizacja ustawy z dnia 22 lipca 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z perspektywy UFG Magdalena Barcicka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4

ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 RAPORT ROCZNY 2011 ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 FINANSOWANIE I REALIZACJA FUNKCJI UFG 12 Finansowanie 12 Funkcja kompensacyjna 18 Funkcja kontrolno-represyjna

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny: Projektowany akt normatywny będzie oddziaływał w głównej mierze na ubezpieczycieli oraz podmioty zawierające umowy

Bardziej szczegółowo

2 S t r o n a SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG

2 S t r o n a SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG 2012 RAPORT ROCZNY 1 S t r o n a SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG 4 7 9 NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UFG W 2012 ROKU 14 DZIAŁALNOŚĆ KOMPENSACYJNA 17 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-REPRESYJNA

Bardziej szczegółowo

do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Protokół rozbieżności do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej l. Art.420 MG, MAiC, MZ, MRiRW; MSZ MG, MAiC, MZ oraz MRiRW zgłaszają dotycząca niezasadności zmes1enia członkostwa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 2011 r.

Ustawa z dnia... 2011 r. Projekt Ustawa z dnia... 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07 Druk nr 1680 Warszawa, 25 kwietnia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Komentarz Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) (zm.: Dz.U. 2004,

Bardziej szczegółowo

zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. Centralne Biuro Antykorupcyjne

zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. Centralne Biuro Antykorupcyjne Raport z ponownych konsultacji do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przeprowadzonych na etapie akceptacji projektu po uzgodnieniach międzyresortowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11 UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rejestrów Państwowych Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Wykonanie i wdrożenie oraz obsługa eksploatacyjna i rozwój systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Automatyczny system wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych wspierający kontrole prowadzone przez UFG

Automatyczny system wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych wspierający kontrole prowadzone przez UFG Automatyczny system wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych wspierający kontrole prowadzone przez UFG XX Forum Teleinformatyki 25.09.2014, Warszawa dr hab. Wojciech Bijak, prof.

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania: 1) działalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych i ubezpieczeń OC

Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych i ubezpieczeń OC Wykład 3 Temat: Ubezpieczenia Obowiązkowe Tematem poniższego wykładu będą ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce. Szczególny nacisk położony zostanie na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były:

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były: Wyniki za 2006 rok Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z treścią art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 art. 13 zm. Dz.U.04.96.959 art. 88 2005.06.13 zm. Dz.U.05.83.719 art. 69 2005.08.02 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.08.17 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.10.24

Bardziej szczegółowo