W projekcie wprowadzimy konieczność monitorowania stanu przekształtnika częstotliwości. W tym celu zastosowany zostanie panel HMI KTP400 Basic.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W projekcie wprowadzimy konieczność monitorowania stanu przekształtnika częstotliwości. W tym celu zastosowany zostanie panel HMI KTP400 Basic."

Transkrypt

1 W projekcie wprowadzimy konieczność monitorowania stanu przekształtnika częstotliwości. W tym celu zastosowany zostanie panel HMI KTP400 Basic. Ze względu na ograniczony czas warsztatów ekrany panelu HMI obsługujące diagnostykę, sterowanie oraz komunikację acykliczną dostępne są w formie biblioteki globalnej o nazwie SG120_HMI. Jeżeli biblioteka nie jest uwzględniona w naszym projekcie należy ją otworzyć wykonując następujące czynności: 1

2 W drzewie projektu TIA dostępny jest skonfigurowany panel HMI (1 - w przykładzie jest to panel o nazwie HMI_1 ). Dostęp do paneli ekranu uzyskujemy poprzez rozwiniecie menu Screens (2). Jedynym dostępnym ekranem panelu jest ekran o nazwie Screen_1, który jest pustym ekranem startowym (3). 2

3 W prawej części widoku projektu TIA klikamy w zakładkę Libraries (4). W wyświetlonym oknie bibliotek globalnych chcemy dodać nową bibliotekę (dedykowaną dla celów prowadzonych warsztatów), w tym celu klikamy ikonę Open global library (5). W wyświetlonym oknie wskazujemy ścieżkę dostępu do naszej biblioteki. Biblioteka dostępna jest na pulpicie w folderze SG120_HMI (6). Po wskazaniu właściwego pliku klikamy w przycisk Open (7). 3

4 Biblioteka globalna została otwarta, w jej strukturze znajdują się przygotowane ekrany obsługujące panel HMI (8): Status_screen status napędu Control_screen lokalne sterowanie pracą przekształtnika More_data dodatkowe informacje z napędu Kom_aykliczna komunikacja acykliczna Kom_acykliczna_hex komunikacja acykliczna wartości HEX Egzamin test końcowy Każdy z ekranów należy przenieść metodą przeciągnij i upuść do folderu Screens projektu TIA (9). Ekran startowy o nazwie Screen_1 należy usunąć z projektu. 4

5 Na zakończenie należy zdefiniować nowy ekran startowy w naszym przykładzie jest to ekran o nazwie Status_screen. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na właściwym ekranie i z wyświetlonego menu wybieramy polecenie Define as start screen (10). 5

6 Panel HMI jest kolejnym elementem naszej aplikacji. Pierwszym zadaniem jakie będzie realizował jest wyświetlanie podstawowych stanów statusowych przekształtnika częstotliwości. Komunikacja pomiędzy PLC a przekształtnikiem częstotliwości oparta jest o standardowy telegram komunikacyjny wymieniamy 2 słowa komunikacyjne. Na panelu chcemy wyświetlić takie stany jak: - Gotowość do załączenia przekształtnika - Praca - Aktywny błąd - Aktywny alarm - Aktywne sterowanie lokalne poprzez wejścia przekształtnika częstotliwości Dodatkowo panel ma wskazywać wartość zadaną oraz aktualną wartość prędkości silnika wyrażoną w obrotach na minutę (rpm). 6

7 W drzewie projektu TIA klikamy dwukrotnie na ekranie Status_screen. Przyciski F1, F2, F3, F4 obsługują nawigację pomiędzy ekranami panelu. Do indykatorów sygnalizacyjnych należy podpiąć właściwe bity słowa statusowego przekształtnika częstotliwości (11). 7

8 W programie PLC blok OB1 utworzymy tagi reprezentujące poszczególne sygnały. Nazwa Bit słowa Adres statusowego got_zal bit0 I257.0 praca bit1 I257.1 blad bit3 I257.3 alarm bit7 I257.7 Aktywne sterowanie lokalne sygnał wejścia cyfrowego DI5 PLC który jest już przez nas stosowany. 8

9 W bloku programu OB1 tworzymy nową sieć o nazwie odczyt wartości statusowych słowo statusowe SINAMICS G120C (12). Bity słowa statusowego przekształtnika częstotliwości podpinamy do styków normalnie otwartych PLC (13). Status wysoki bitu słowa statusowego będzie ustawiał w stan wysoki odpowiedni bit pamięci wewnętrznej PLC. Tagom bitów pamięci wewnętrznej PLC przypisano nowe nazwy zgodne z założeniami projektu (14). 9

10 Tworzymy nową sieć o nazwie Odczyt prędkości - speed (15). Wartość aktualna prędkości na wale silnika dostępna jest pod adresem IW258 (16) - drugie słowo komunikacyjne otrzymywane z przekształtnika częstotliwości. Prędkość otrzymujemy w formacie HEX W celu właściwego odczytania sygnału musimy wykonać operację skalowanie sygnału, posługujemy się formułą: speed_int = speed*1500rpm/4000hex gdzie: 4000HEX = 16384DEC 1500rpm wartość parametru P2000 przekształtnika częstotliwości odpowiadająca wartości 100% prędkości 4000HEX Za pomocą bloku Conv dokonamy zmiany formatu Int na Real (17). Wprowadzamy tag lokalny o nazwie #speed_real (18), następnie przeprowadzamy operację mnożenia blok MUL (19) oraz dzielenia DIV (20). Wartość wynikową zamieniamy w format typu Int (21), tworzymy tag globalny o nazwie speed_int (22). Wartość wyjściowa speed_int zmienia się w zakresie rpm. 10

11 Główna wartość zadana prędkości zadawana jest jako sygnał z wejścia analogowego PLC. Wartość skalowana była przez nas w sieci Network 2: setpoint (23). Wartość zmienia się w zakresie HEX, podczas gdy na panelu HMI oczekujemy zmian w zakresie rpm. Oznacza to że musimy dokonać skalowania wartości zadanej prędkości podobnie jak w przypadku wartości aktualnej prędkości. 11

12 Maksymalna wartość jaką otrzymamy z wejścia analogowego AI0-PLC = 16384DEC/4000HEX (24). Wartość tą podzielimy przez a następnie pomnożymy przez 1500rpm wynikiem tej operacji jest sygnał zmieniający się w zakresie od 0rpm do 1500rpm. Dokonujemy konwersji zmiennej setpoint z wartości typu Int na Real za pomocą bloku CONV (25). Następnie tworzymy tag lokalny o nazwie #setpoint_real. W stawiamy nowy blok logiczny o nazwie DIV (26) za pomocą którego dzielimy #setpoint_real przez 16384DEC. W kolejnym kroku dokonamy mnożenia (wartości wynikowej operacji dzielenia #setpoint_real z wartością stałą 1500rpm) za pomocą bloku logicznego MUL (27). #setpoint_real - jest tagiem lokalnym zdefiniowanym w polu (28) Na zakończenie dokonamy konwersji wartości z Int na Real uzyskując w ten sposób przeskalowaną wartość prędkości zadanej (29). Tag wynikowy definiujemy jako tag globalny o nazwie setpoint_hmi (30). 12

13 W przykładzie dokonamy podłączenia Taga PLC o nazwie got_zal (31) sygnalizacja gotowości do załączenia. Klikamy w indykator sygnalizacyjny Gotowość do załączenia (32). Następnie w dolnej części Portalu TIA w oknie Properties zaznaczamy zakładkę General (33). Klikamy w przycisk (34),w wyświetlonym oknie przechodzimy do listy tagów PLC (35), odszukujemy tag o nazwie got_zal (36), zaznaczamy i akceptujemy wybór przyciskiem (37). 13

14 Podobnie postępujemy w przypadku sygnałów analogowych. Przykład przedstawia sposób podłączenia sygnału wartości zadanej prędkości (38). Zaznaczamy graficzny symbol prędkości zadanej (39), następnie w polu General (40) odszukujemy wiersz z opisem Process tag (41). Klikamy w przycisk (42), przechodzimy do listy tagów PLC (43) i wybieramy tag reprezentujący wartość zadaną która została przez nas odpowiednio przeskalowana setpoint_hmi (44). Wybór akceptujemy przyciskiem (45). 14

15 Skonfigurowaliśmy wizualizację sygnału cyfrowego: got_zal oraz analogowego setpoint_hmi. W celu wgrania konfiguracji do panelu należy zaznaczyć panel HMI w drzewie projektu TIA prawym przyciskiem myszy, z wyświetlonego menu wybieramy polecenie Download to device a następnie Software (only changes) (46). Jeżeli do panelu łączymy się po raz pierwszy wyświetlone zostanie okno konfigurujące sposób podłączenia do panelu (47). Po odnalezieniu naszego urządzenia przez Portal TIA należy kliknąć przycisk Load (48). 15

16 Po kompilacji projektu będziemy mogli wgrać zmiany oprogramowania do panelu HMI klikamy w przycisk Load (49). Sprawdź funkcjonowanie wprowadzonych zmian. 16

17 17

18 Panel HMI poza zadaniami związanymi z diagnostyką podstawową przekształtnika częstotliwości może pełnić również rolę lokalnego panelu sterującego pracą przekształtnika częstotliwości. Kolejnym etapem konfiguracji panelu HMI jest wprowadzenie ekranu sterowania lokalnego pracą przekształtnika częstotliwości. Wymagane zadania jakie panel HMI musi zapienić w celu obsługi sterowania lokalnego: - możliwość przejęcia oraz oddania sterowania pracą przekształtnika częstotliwości, - obsługa komendy załącz/wyłącz napęd - obsługa polecenia kwitowanie błędów - możliwość wprowadzenia wartości zadanej prędkości w sposób cyfrowy z uwzględnieniem kierunku wirowania, - sygnalizacja podstawowych parametrów statusowych: gotowość do załączenia, praca oraz widok aktualnej prędkości wału silnika. 18

19 W celu konfiguracji sterowania lokalnego poprzez panel HMI posługiwać będziemy się ekranem o nazwie Control_screen. 19

20 W sieci związanej z obsługą polecenia załącz/wyłącz wprowadzimy dodatkowe zmiany. Po pierwsze musimy uwzględnić możliwość przejęcia sterowania lokalnego HMI. W tym celu wprowadzamy nowy tag o nazwie lokal_hmi, tag przypisany jest do adresu pamięci wewnętrznej PLC %M2.4: -stan wysoki (styk normalnie otwarty) oznacza sterowanie poprzez panel HMI (1), -stan niski (styk normalnie zwarty) związany jest ze sterowaniem PLC (2) W przypadku sterowania lokalnego HMI o załączeniu przekształtnika do pracy ma decydować osobny sygnał z tego powodu wprowadzamy tag o nazwie Start_Stop_HMI o adresie %M2.5 (3). 20

21 Wskazujemy przycisk definiujący przejęcie sterowania lokalnego (4). W zakładce Properties zaznaczamy menu General (5). Następnie przechodzimy do pola z nazwą Tag, klikamy przycisk (6). W wyświetlonym oknie przechodzimy do tagów PLC (7), w liście dostępnych sygnałów odszukujemy i zaznaczamy tag o nazwie lokal_hmi (8), wybór potwierdzamy przyciskiem (9). 21

22 Wskazujemy przycisk definiujący komendę załącz/wyłącz (10). W zakładce Properties zaznaczamy menu General (11). Następnie przechodzimy do pola z nazwą Tag, klikamy przycisk (12). W wyświetlonym oknie przechodzimy do tagów PLC (13), w liście dostępnych sygnałów odszukujemy i zaznaczamy tag o nazwie Start_Stop_HMI (14), wybór potwierdzamy przyciskiem (15). 22

23 Kolejnym sygnałem obsługiwanym poprzez panel HMI jest wartość zadana prędkości. Wartość zadana przekazywana jest jako sygnał z wejścia analogowego sterownika PLC. Z chwilą wyboru sterowania lokalnego HMI ten sposób zadawania prędkości musi zostać zablokowany dla tego w torze wartości zadanej uwzględniamy sygnały lokal_hmi (styk otwarty oraz zamknięty). Styk normalnie zamknięty pojawia się w torze zadawania wartości prędkości poprzez wejście analogowe (16). Styk normalnie otwarty jest to część programu odpowiedzialna za sterowanie poprzez panel HMI (17). Wartość prędkości zadawana poprzez panel HMI real musi zostać przeskalowana do formatu typu int. Wprowadzamy nowy tag o nazwie setpoint_hmi_set o adresie %MD1XX będzie to wartość zadawana poprzez panel HMI (18). Przeprowadzamy operację dzielenia (19), dzielimy setpoint_hmi_set poprzez wartość maksymalną obrotów jaką możemy zadać 1500rpm. Wynikiem naszej operacji jest tag lokalny o nazwie #setpoint_hmi_real (20). Następnie mnożymy nasz wynik przez wartość (4000HEX) (21). Na zakończenie dokonujemy konwersji sygnału z formatu real do int (22). Wynik naszej operacji przesyłamy za pomocą bloku MOVE (23) do przekształtnika częstotliwości (drugie słowo rozkazowe adres QW258). 23

24 Wskazujemy pole wyświetlacza wartości zadanej prędkości (24). W zakładce Properties zaznaczamy menu General (25). Następnie przechodzimy do pola z nazwą Tag, klikamy przycisk (26). W wyświetlonym oknie przechodzimy do tagów PLC (27), w liście dostępnych sygnałów odszukujemy i zaznaczamy tag o nazwie setpoint_hmi_set (28), wybór potwierdzamy przyciskiem (29). 24

25 Kwitowanie błędów poprzez panel HMI: -Operacja aktywna wyłącznie w trybie sterowania lokalnego (tagi lokal_hmi ) (30) - Tag odpowiedzialny za kwitowanie błędów ACK_HMI %2.6 (31) 25

26 Operacja kwitowania błędów odbywa się poprzez wystawienie zbocza narastającego zmiana stanu sygnału z 0 na 1. Z tego powodu obsługa poprzez panel HMI tego sygnału jest realizowana w nieco inny sposób: Wskazujemy przycisk definiujący komendę kwitowania błędów (32). W zakładce Properties zaznaczamy menu General (33). Następnie przechodzimy do pola z nazwą Tag, klikamy przycisk (34). W wyświetlonym oknie przechodzimy do tagów PLC (35), w liście dostępnych sygnałów odszukujemy i zaznaczamy tag o nazwie blad (36), wybór potwierdzamy przyciskiem (37). Wskazaliśmy sygnał reprezentująca wystąpienie błędu w przekształtniku częstotliwości. 26

27 Następnie przechodzimy do zakładki Events (38). Z dostępnego menu (39) będziemy w wykorzystywać dwa zdarzenia: 1 Switch ON (obsługa polecenie ResetBit) 2 Switch OFF (Obsługa polecenia SetBit) W chwili wystąpienia błędu indykator diodowy przycisku zostanie aktywowany (podłączenie tagu blad do obsługi przycisku). Jeżeli przycisk jest aktywny (błąd jest aktywny) chcemy uzyskać stan niski 0 dla taga ACK_HMI. Wciśnięcie przycisku Kwitowanie błędów zmieni stan przycisku z ON na OFF. Operacja Switch OFF ma więc za zadanie ustawienie taga ACK_HMI w stan wysoki. Operacja Switch ON : Zaznaczamy właściwą operację w menu (39), następnie z dostępnego menu (40) wybieramy polecenie System functions Edit bits ResetBit. Klikamy w pole Tag (Input/Output) (41), z dostępnej listy tagów PLC wybieramy tag o nazwie ACK_HMI (42). Analogicznie postępujemy z poleceniem Switch OFF wybieramy polecenie SetBit. Ostatnim etapem konfiguracji ekranu Control_screen jest podłączenei sygnałów diagnostycznych (43). 27

28 Wybieramy odpowiednio tagi PLC: Prędkość wyjściowa speed_int (44) Gotowość do załączenia got_zal (45) Praca praca (46) 28

29 W celu wgrania konfiguracji do panelu należy zaznaczyć panel HMI w drzewie projektu TIA prawym przyciskiem myszy, z wyświetlonego menu wybieramy polecenie Download to device a następnie Software (only changes) (47). Po kompilacji projektu będziemy mogli wgrać zmiany oprogramowania do panelu HMI klikamy w przycisk Load (48). Sprawdź funkcjonowanie wprowadzonych zmian. 29

30 Na panelu HMI dodatkowo chcemy wyświetlić informacje związane z bieżącą wartością prądu, momentu oraz częstotliwości silnika. Chcemy mieć również możliwość wprowadzania zmian czasów ramp startu oraz hamowania. 30

31 Pierwszym krokiem konfiguracji układu sterowania będzie modyfikacja telegramu komunikacyjnego przekształtnikaczęstotliwości. 31

32 Pracując w trybie Online, w drzewie projektu STARTER przechodzimy do menu Communication. Następnie wybieramy polecenie PROFINET (1). W wyświetlonym oknie przechodzimy do konfiguracji telegramu nadawanego do PLC (2). Jeżeli chcemy mieć możliwość wprowadzenia zmian w strukturze telegramu komunikacyjnego (3) musimy wybrać wolny telegram komunikacyjny BICO 999 (4). Zmiana telegramu na telegram wolny nie kasuje naszych obecnych ustawień. Jeżeli posługiwaliśmy się telegramem 352 zmiana zachowała strukturę danych telegramu 352 z jednoczesną możliwością swobodnej konfiguracji telegramu. Do PLC chcemy przesyłać informację związaną z prądem, momentem sinika oraz częstotliwością wyjściową przekształtnika (5). Prąd r68 3 słowo Moment r80 4 słowo Częstotliwość wyjściowa r66 5 słowo Należy zwrócić uwagę na brak możliwości wybrania z listy parametrów aktualnej wartości momentu r80. Parametr ten dostępny jest wyłącznie w trybie serwisowym. Wprowadzenie wartości momentu w ramkę komunikacyjną możliwe jest poprzez wybranie telegramu 352 następnie zmiana na telegram wolny 999 (moment zawsze będzie wysyłany na 4 słowie). Inną formą modyfikacji są skrypty programu STARTER. 32

33 W jaki sposób poprzez komunikację możemy wpłynąć na zmianę czasów ramp startu i hamowania?? 1 zmiana wartości parametrów P1120 oraz P1121 (wyłącznie komunikacja acykliczna, przekształtnik musi być w stanie gotowości do załączenia) 2 przełączanie zestawów danych napędowych (SINAMICS G120C nie posiada zestawów danych napędowych) 3 zmiana współczynników procentowych czasów ramp (nowa funkcja dostępna od FW 4.4, obsługa poprzez komunikację cykliczną, możliwość zmiany wartości parametru podczas pracy). W drzewie programu STARTER przechodzimy do menu Setpoint channel a następnie wybieramy Ramp function generator (6). W wyświetlonym oknie klikamy w rozszerzony generator rampy (7). 33

34 Czasy ramp startu oraz hamowania ustawione zostały na czasy równe 2s (8). Procentowe skalowanie tych wartości możliwe jest w zakresie 0 100%, odbywa się odpowiednio poprzez wartości wybrane w polach (9). W naszym przykładzie źródłem modyfikacji wartości procentowy jest ramka komunikacyjna PROFINET odbierana z PLC. Dwa pierwsze słowa ramki komunikacyjnej przypisane są odpowiednio dla słowa sterującego oraz wartości zadanej prędkości. Dla sygnału skalującego czas rampy startu wykorzystamy 3 słowo ramki komunikacyjnej natomiast dla rampy hamowania 4 słowo. r2050[2] 3 słowo r2050[3] 4 słowo 34

35 Ponownie możemy przejść do menu Communication PROFINET (10). W wyświetlonym oknie przechodzimy do zakładki telegram odbierany z PLC (11). Ramka komunikacyjna odbierana z PLC została uzupełniona w dwa dodatkowe sygnały (12): P1138[0] Skalowanie ramy startu P1139[0] Skalowanie rampy hamowania Po wprowadzeniu zmian należy wykonać operację kopiowania RAM do ROM. 35

36 W menu programu TIA PORTAL przechodzimy do konfiguracji PLC (13) Device configuration. Następnie przechodzimy do widoku sieci Network view (14), zaznaczamy magistralę komunikacyjną przekształtnika częstotliwości SINAMICS G120C (15). W dolnym oknie TIA przechodzimy do zakładki właściwości Properties (16). W oknie właściwości ogólnych General (17) rozwijamy menu komunikacji cyklicznej i wybieramy polecenie Actual value (18). Modyfikujemy telegram komunikacyjny wybieramy telegram wolny BICO 999 (19). Zmiana telegramu komunikacyjnego kasuje adresację przestrzeni pamięci PLC musimy ponownie wprowadzić właściwą wartość: I256. Nasz telegram zbudowany jest z 6 słów, dla tego w polu rozszerzenie wprowadzamy wartość 5 (5 dodatkowych słów komunikacyjnych) (20). 36

37 Następnie przechodzimy do menu Setpoint (21). Wprowadzamy właściwą adresację: Q256 (22) oraz rozszerzenie telegramu o dodatkowe 5 słów (23). 37

38 Tworzymy nową sieć Odczyt prądu (24). Sygnał odczytywany z SINAMICS G120C przesyłany jest w formacie Int: Hex. Zgodnie z parametryzacją przekształtnika częstotliwości, prąd przesyłany jest na 3 słowie adres IW260 (25) Wartość 4000HEX odpowiada 100% wartości prądu wyjściowego = P2002 Informacja związana ze skalowaniem podstawowych wielkości fizycznych przekształtnika częstotliwości (26) dostępna jest w programie starter: menu Configuration zakładka Reference variables - setting. Odczytana wartość prądu zamieniana jest do formatu Real (27) tworzymy tag lokalny o nazwie #prad_real (28). Następnie przeprowadzamy operację skalowania sygnału do formy wyświetlanej na panelu HMI: Prad_HMI = prad_real*0,63/ ,63 = 100% I = 4000Hex (29). Wartość wynikowa dostępna jest pod nazwą Prad_HMI format real (30). 38

39 Podobną operację przeprowadzamy w celu prawidłowego przeskalowania sygnału odczytywanego momentu. Moment odczytywany jest na 4 słowie IW262 (31) Wartość 100% momentu na wale silnika = 1.7Nm (32). Nazwa taga wynikowego: moment_hmi 39

40 Częstotliwość dostępna jest na 5 słowie ramki komunikacyjnej IW264 (33) Częstotliwość wyjściową chcemy odczytywać z dokładnością do 1 Hz konwersja Real Int (tag o nazwie FRQ_HMI). 40

41 Sygnały skalujące rampy startu oraz hamowania przesyłane są w formacie 0 100% (0 4000Hex). Tworzymy nowe tagi: ramp_up_hmi - skalowanie ramy startu ramp_down_hmi - skalowane rampy hamowania (34). Sygnały skalowane są do wartości 100% (35). Skalowanie ramy startu odbywa się poprzez 3 słowo wysyłane do SINAMICS G120C QW260 (36) Rampę hamowania skalujemy poprzez wysłanie 4 słowa QW262 (37). 41

42 W celu uniknięcia sytuacji w której moglibyśmy ustawić w sposób nieświadomy rampę startu oraz hamowania o wartości 0 konieczne jest wprowadzenie warunków początkowych. W bloku startowym OB100 tworzymy nową sieć w której wysyłamy wartość 100 dla tagów ramp_up_hmi oraz ramp_down_hmi (38). Na zakończenie zaznaczamy prawym przyciskiem myszy sterownik PLC w drzewie projektu TIA, z wyświetlonego menu wybieramy polecenie Download to device a następnie Hardware and software only changes (39). Wgrywamy projekt do sterownika PLC. 42

43 Przechodzimy do konfiguracji ekranu HMI. Z menu projektu TIA wybieramy panel HMI, następnie ekrany Screens More_data (40). 43

44 Prąd: Wskazujemy pole reprezentujące wartość aktualną prądu wyjściowego przekształtnika (38). W zakładce Properties zaznaczamy menu General (39). Następnie przechodzimy do pola z nazwą Tag, klikamy przycisk (40). W wyświetlonym oknie przechodzimy do tagów PLC (41), w liście dostępnych sygnałów odszukujemy i zaznaczamy tag o nazwie prad_hmi (42), wybór potwierdzamy przyciskiem (43). Moment: Wskazujemy pole reprezentujące wartość aktualną momentu na wale silnika (44). W zakładce Properties zaznaczamy menu General (45). Następnie przechodzimy do pola z nazwą Tag, klikamy przycisk (46). W wyświetlonym oknie przechodzimy do tagów PLC (47), w liście dostępnych sygnałów odszukujemy i zaznaczamy tag o nazwie moment_hmi (48), wybór potwierdzamy przyciskiem (49). 44

45 Częstotliwość: Wskazujemy pole reprezentujące wartość aktualną częstotliwości wyjściowej przekształtnika (50). W zakładce Properties zaznaczamy menu General (51). Następnie przechodzimy do pola z nazwą Tag, klikamy przycisk (52). W wyświetlonym oknie przechodzimy do tagów PLC (53), w liście dostępnych sygnałów odszukujemy i zaznaczamy tag o nazwie FRQ_HMI (54), wybór potwierdzamy przyciskiem (55). 45

46 Rampa startu: Wskazujemy pole skalujące rampę startu (56). W zakładce Properties zaznaczamy menu General (57). Następnie przechodzimy do pola z nazwą Tag, klikamy przycisk (58). W wyświetlonym oknie przechodzimy do tagów PLC (59), w liście dostępnych sygnałów odszukujemy i zaznaczamy tag o nazwie ramp_up_hmi (60), wybór potwierdzamy przyciskiem (61). Rampa hamowania: Wskazujemy skalujące rampę hamowania. W zakładce Properties zaznaczamy menu General (62). Następnie przechodzimy do pola z nazwą Tag, klikamy przycisk (63). W wyświetlonym oknie przechodzimy do tagów PLC (64), w liście dostępnych sygnałów odszukujemy i zaznaczamy tag o nazwie ramp_down_hmi (65), wybór potwierdzamy przyciskiem (66). 46

47 Na zakończenie konfigurację wgrywamy do panelu HMI: Klikamy prawym przyciskiem myszy na panelu HMI w drzewie projektu TIA, z wyświetlonego menu wybieramy polecenie Download to device a następnie Software (only changes) (67). 47

48 Zadanie I: Przycisk wyłączenia awaryjnego obsługuje komendę OFF3 przekształtnika częstotliwości. Jeżeli przycisk jest wciśnięty aktywny przekształtnik podczas pracy wyłączany jest zgodnie z czasem rampy OFF3 = 1s. Funkcja aktywna jest dla wszystkich trybów sterowania: PLC, HMI, SINAMICS Zadanie II: Modyfikacja sterowania lokalnego SINAMICS G120C poprzez wejścia przekształtnika. Wartość główna prędkości zadawana poprzez wejście analogowe przekształtnika = 70% prędkości maksymalnej Wartość dodatkowa prędkości zadawana jest poprzez panel HMI zmiana wartości w zakresie 0-30% prędkości maksymalnej (wprowadzamy prędkość wyrażaną % nie w rpm). 48

49 50

Bit 11 pierwszego słowa komunikacji acyklicznej ustawny jest na wartość 0 i nie podlega modyfikacji.

Bit 11 pierwszego słowa komunikacji acyklicznej ustawny jest na wartość 0 i nie podlega modyfikacji. 1 2 Posługując się komunikacją acykliczną do dyspozycji mamy 4 słowa za pomocą których przesyłamy identyfikację żądania, numer parametru jego indeks oraz wartość. Pierwsze słowo PKE zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Dla tego poniższy przykład obrazuje ogólne założenia parametryzacji, konfiguracji oraz aktywacji serwera sieciowego w sterowniku PLC.

Dla tego poniższy przykład obrazuje ogólne założenia parametryzacji, konfiguracji oraz aktywacji serwera sieciowego w sterowniku PLC. Diagnostyka oraz sterowanie pracą przekształtnika częstotliwości może odbywać się poprzez stronę www. W tym celu konieczne jest posiadanie serwera sieciowego w przekształtniku częstotliwości lub sterowniku

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Z menu TIA Portal wybieramy polecenie Create new project - Tworzenie nowego projektu (1).

Z menu TIA Portal wybieramy polecenie Create new project - Tworzenie nowego projektu (1). 1 Z menu TIA Portal wybieramy polecenie Create new project - Tworzenie nowego projektu (1). 2 W wyświetlonym oknie wprowadzamy nazwę projektu SINAMICS G120C_PROFINET, a następnie klikamy w przycisk Create

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S Komunikacja S z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN.

Ćwiczenia z S Komunikacja S z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN. Ćwiczenia z S7-1200 KTP 600 PN Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN FAQ Marzec 2012 1 Spis treści 1 Opis zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 KP300 PN Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z przyciskowym panelem HMI KP300 PN FAQ Marzec 2012 1 Spis treści 1 Opis zagadnienia poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń...

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja regulatora PID

Konfiguracja regulatora PID Konfiguracja regulatora PID Simatic Step 7 Basic v10.5 S7-1200 PLC FAQ Lipiec 2010 Spis treści 1 Opis obiektu regulacji PID 3 2 Wstęp do nowego projektu. 4 2.1 Nowy projekt... 4 2.2 Dodanie nowego urządzenia...

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI POWERFLEX 525 Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU CONNECTED COMPONENTS WORKBENCH

KONFIGURACJA PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI POWERFLEX 525 Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU CONNECTED COMPONENTS WORKBENCH KONFIGURACJA PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI POWERFLEX 525 Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU CONNECTED COMPONENTS WORKBENCH STEROWANIE PRACĄ PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI POWERFLEX 525 Z POZIOMU STEROWNIKA COMPACTLOGIX

Bardziej szczegółowo

- Program TIA Portal (oraz opcjonalnie STARTER) Strona1

- Program TIA Portal (oraz opcjonalnie STARTER) Strona1 Celem materiału szkoleniowego jest zapoznanie się z możliwościami pozycjonowania silnika poprzez przekształtnik częstotliwości SINAMICS G120 oraz sterownik PLC S7-1500 (z wykorzystaniem telegramu komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet.

Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Poniższy przykład przedstawia prosty sposób konfiguracji komunikacji między jednostkami centralnymi LOGO! w wersji 8 w sieci Ethernet. Przygotowanie urządzeń W prezentowanym przykładzie adresy IP sterowników

Bardziej szczegółowo

Programowanie sterowników

Programowanie sterowników Programowanie sterowników Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 1 Strona 1 Ćwiczenie 1: Usuwanie projektu 1. Uruchom Windows Explorer. 2. Usuń projekt z lokalizacji na dysku: D:\Automation

Bardziej szczegółowo

Cover sheet. WinCC (TIA Portal) FAQ Listopad 2012

Cover sheet. WinCC (TIA Portal) FAQ Listopad 2012 Cover sheet W jaki sposób migrować projekt zintegrowany ze STEP 7 z WinCC flexible do WinCC (TIA Portal)? WinCC (TIA Portal) FAQ Listopad 2012 Service & Support Answers for industry. Pytanie Dokument ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400 w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci MPI i usługi komunikacyjnej Danych

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

DEMERO Automation Systems

DEMERO Automation Systems Programowanie wektorowych przetwornic częstotliwości serii POSIDRIVE FDS5000 / MDS5000 i serwonapędów POSIDRIVE MDS5000 / POSIDYN SDS5000 firmy Stober Antriebstechnik Konfiguracja parametrów w programie

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 Autor: Ver: Marcin Ataman 1.0 Spis treści strona 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie....

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved.

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved. Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys Tworzenie prostego programu Rozpoczęcie pracy 2 Tworzenie prostego programu Wybór aparatu 3 Tworzenie prostego programu Wybór języka programowania Do wyboru jest sześć

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Temat: Układ ważący. Opiekun: mgr inż. Marek Peryt

Politechnika Warszawska. Temat: Układ ważący. Opiekun: mgr inż. Marek Peryt Politechnika Warszawska Temat: Układ ważący Autor: inż. Damian Prochaska Konsultacje: inż. Daniel Dąbrowski Opiekun: mgr inż. Marek Peryt Dubna, lipiec 2016 Spis treści 1. Pierwsze podłączenie... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer System wizualizacji WinCC Professional można skonfigurować w różnych strukturach dostępu dla użytkownika. Architektura, jaką zastosujemy zależy głównie od wymogów zakładowych i ma istotny wpływ na późniejszą

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DEMERO Automation Systems

DEMERO Automation Systems Programowanie wektorowych przetwornic częstotliwości serii POSIDRIVE FDS5000 / MDS5000 i serwonapędów POSIDRIVE MDS5000 / POSIDYN SDS5000 firmy Stober Antriebstechnik Konfiguracja parametrów w programie

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

CAN LOGGER OPIS. Ponownie uruchamiany program CAN Logger

CAN LOGGER OPIS. Ponownie uruchamiany program CAN Logger OPIS Uruchamiamy program CAN LOGGER Jeśli pierwszy raz uruchomiliśmy program należy zainstalować sterownik FT, wybieramy zakładkę sterowniki, [Sterownik FT] wybieramy [TAK] potwierdzamy w następnych krokach

Bardziej szczegółowo

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO!

FAQ: /PL Data: 2/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem LOGO! Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Nowy projekt w LOGO! Soft Comfort.... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Konfiguracja połączenia ethernetowego... 4 3 Program w LOGO! Soft Comfort...

Bardziej szczegółowo

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID 1 Wprowadzenie Środowisko STEP 7 umożliwia wykorzystanie instrukcji sterownika S7-1200 które pozwalają na prostą konfiguracje i zastosowanie regulatora PID.

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer)

Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) www.eaton.com www.moeller.pl Zdalny podgląd wizualizacji z panelu XV100 przez przeglądarkę internetową (WebServer) Notatka aplikacyjna NA152PL Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wymagane oprogramowanie...

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny

Informator techniczny Wykorzystanie bibliotek PLCOPEN w sterownikach Astraada One Praca z rzeczywistym sterownikiem i serwonapędem Astraada SRV Rozpoczęcie pracy W pierwszej kolejności należy połączyć się ze sterownikiem z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Komunikacja master-slave w protokole PROFIBUS DP z wykorzystaniem kart komunikacyjnych CP 342-5

Komunikacja master-slave w protokole PROFIBUS DP z wykorzystaniem kart komunikacyjnych CP 342-5 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP 7 w celu ustanowienia komunikacji, pomiędzy dwoma jednostkami CPU S7-300, z wykorzystaniem sieci PROFIBUS oraz procesorów komunikacyjnych CP342-5.

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych...

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych... AZACO Eksporter Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych Spis treści Przygotowanie środowiska...2 Konfiguracja zadań eksportu danych...2 Ręczny eksport danych...5 Automatyczny eksport

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

Sterbox e-pilot Dla iphone/ipad/ ANDROID

Sterbox e-pilot Dla iphone/ipad/ ANDROID Sterbox e-pilot Dla iphone/ipad/ ANDROID Wersja dla Sterbox od v.4.0 INSTRUKCJA KONFIGURACJI e-pilot oraz Programowanie STERBOX-a E-Pilot To uniwersalna, konfigurowalna aplikacja przeznaczona dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Synchronizowanie czasu kontrolera PACSystems do urządzeń HMI

Synchronizowanie czasu kontrolera PACSystems do urządzeń HMI Synchronizowanie czasu kontrolera PACSystems do urządzeń HMI SYNCHRONIZOWANIE CZASU KONTROLERA DO OPROGRAMOWANIA INTOUCH, PANELU OPERATORSKIEGO QUICKPANEL+ LUB ASTRAADA HMI Informacje ogólne Kontrolery

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE konfiguracja dla systemu Windows VISTA

1 INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE konfiguracja dla systemu Windows VISTA 1 INSTRUKCJA KONFIGURACJI DOSTĘPU DO INTERNETU za pomocą protokołu PPPoE konfiguracja dla systemu Windows VISTA 1. Wchodzimy do Menu Start i otwieramy Panel Sterowania. 2. W panelu sterowania odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA

LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA AKADEMIA GÓRNICZO- HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE LABORATORIUM PRZEMYSŁOWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów Przedmiot: Przemysłowe

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Lumel Proces pierwsze kroki

Lumel Proces pierwsze kroki Lumel Proces pierwsze kroki Ten przewodnik w kilku krokach opisuje sposób konfiguracji programu Lumel Proces (wersja pełna do obsługi 1 urządzenia). Ogólna instrukcja obsługi Lumel Proces dostępna jest

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Realizacja wizualizacji i sterownia fragmentem procesu technologicznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro

Laboratorium : Tworzenie partycji w Windows XP Pro Laboratorium 12.2.3: Tworzenie partycji w Windows XP Pro Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium utworzysz na dysku partycję w formacie FAT32. Przekonwertujesz tą partycję

Bardziej szczegółowo

Roboty Przemysłowe. Rys. 1. Główne okno Automation Studio.

Roboty Przemysłowe. Rys. 1. Główne okno Automation Studio. Roboty Przemysłowe 2. Pozycjonowane zderzakowo manipulatory pneumatyczne - symulacja pracy manipulatora w środowisku Automation Studio Celem ćwiczenia jest przygotowanie i przeprowadzenie symulacji ruchu

Bardziej szczegółowo

Kurs Konfiguracja Paneli Operatorskich w SIMATIC WinCC TIA. Spis treści. Dzień 1

Kurs Konfiguracja Paneli Operatorskich w SIMATIC WinCC TIA. Spis treści. Dzień 1 I Systemy wizualizacji (wersja 1404) Spis treści Dzień 1 I-3 Systemy HMI - przeznaczenie I-4 Rodzaje systemów wizualizacji I-5 Panele operatorskie serii Basic prezentacja rodziny I-6 Panele operatorskie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE

Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE Konfiguracja panelu ASTRAADA HMI z sterownikiem ASTRADA ONE Na przykładzie panelu ASTRAADA HMI AS43TFT1525 i Sterownika ASTRAADA ONE ECC2220 Poniższy dokument ma na celu pokazanie przykładowej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Konsola operatora TKombajn

Konsola operatora TKombajn KANE Konsola operatora TKombajn INSTRUKCJA Arkadiusz Lewicki 15-12-2016 1 Spis treści Funkcje programu TKombajn... 2 Parametry rejestracji... 3 Aktywacja rejestracji warunkowej... 4 2 Funkcje programu

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Po wybraniu formatu wskazujemy ścieżkę, gdzie archiwum ma zostać zapisane. Ścieżka wraz z nazwą pliku zostanie wyświetlona

Po wybraniu formatu wskazujemy ścieżkę, gdzie archiwum ma zostać zapisane. Ścieżka wraz z nazwą pliku zostanie wyświetlona Dodawanie plików do archiwum Najczęściej spotykanymi formatami stosowanymi do kompresowania plików lub folderów są:.zip,.7z i.rar Popularnym darmowym programem do archiwizowania i rozpakowywania archiwum

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC Spis treści 1 PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC 3 1.1 Wykaz urządzeń... 3 2 SIMATIC S7-1200.. 4 2.1 Wstęp... 4 2.2 Połączenie CPU 5 2.3 Tworzenie nowego projektu... 6 2.3.1 Nowy projekt... 6 2.4 Dodanie nowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 1 Oprogramowanie diagnostyczne Delphi Licencja CAR MAX Licencja TRUCK Licencja CAR MAX, Licencja TRUCK 3 Gratulujemy zakupu oprogramowania testera diagnostycznego Delphi. Wysokiej jakości tester diagnostyczny

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Interfejs PC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Interfejs PC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Interfejs PC Nr produktu 497075 Strona 1 z 8 Funkcje i właściwości możliwość połączenia z każdą centralą XpressNet, kompatybilność z interfejsem Lenz LI101, obsługa szyny informacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

DEMERO Automation Systems

DEMERO Automation Systems Programowanie wektorowych przetwornic częstotliwości serii POSIDRIVE FDS5000 / MDS5000 i serwonapędów POSIDRIVE MDS5000 / POSIDYN SDS5000 firmy Stober Antriebstechnik Konfiguracja parametrów w programie

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000064/PL Data: 02/06/2014 WinCC Professional Alarmowanie programowe z PLC S7-1500

FAQ: 00000064/PL Data: 02/06/2014 WinCC Professional Alarmowanie programowe z PLC S7-1500 W dokumencie mfaq.10.1.wincc V7 Alarmowanie z PLC S7 została przedstawiona m.in. konfiguracja alarmów systemowych generowanych po stronie sterownika a nie wizualizacji, czyli tzw. alarmy telegramowe. W

Bardziej szczegółowo

4.10 Odtwarzanie multimediów

4.10 Odtwarzanie multimediów Podstawy open source system SUSE Linux 4-176 4.10 Odtwarzanie multimediów 4.10.1 Mikser dźwięków Aby zmodyfikować głośność, klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonkę głośnika w prawym dolnym rogu, na głównym

Bardziej szczegółowo

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl Program APBSoft należy instalować z otrzymanej płyty CD albo pobrać ze strony www.telmatik.pl. W drugim przypadku program dostarczany jest w

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC

PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC Spis treści 1 PIERWSZE KROKI S7-1200 PLC 3 1.1 Wykaz urządzeń... 3 2 SIMATIC S7-1200.. 4 2.1 Wstęp... 4 2.2 Połączenie CPU 5 2.3 Tworzenie nowego projektu... 6 2.3.1 Nowy projekt... 6 2.4 Dodanie nowego

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator.

Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. Aktualizacja sterownika Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator. 1. Usunięcie sterownika 1) Przed usunięciem sterownika drukarki należy

Bardziej szczegółowo