Uznanie ...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. uvex. Nagradzani poprzez innowacje. Deułschland land der Ideen te.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uznanie ...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. uvex. Nagradzani poprzez innowacje. Deułschland land der Ideen te."

Transkrypt

1 PROTECTING PEOPLE

2 kompetencje Uznanie...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. Nagradzani poprzez innowacje Nasza wizja jasno kieruje nasze cele na działania bizneso we. Na wszystkich ryn kach mamy wyznaczony kierunek podium zwycięzcy. Aby zapewnić realizację tych oczekiwań, dążymy dzięki na szym produktom do ustanowienia nowych trendów i stan dardów, bierzemy sobie za cel fotel lidera innowacyjności, zgodnie z naszą strategią i filozofią. Cieszymy się na porów nywanie z innymi. W 2011 roku uvex został ponownie sklasyfikowany w rankin zacja". Skutecznie uczestniczyliśmy w różnych konkursach i projektach w ostatnich latach, w celu utrzymania realigu "TOP 100" jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm stycznej i obiektywnej oceny naszej działalności. z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Nie Uvex został wybrany także do odznaczenia "Niemcy - kraj miec. Testy naszych produktów, prowad zone pod przewod pomysłów" z inicjatywy byłego prezydenta Niemiec. Szczenictwem naukowców z Instytutu Przedsiębiorczości i inno gólnie dumni jesteśmy z określenia nas jako "marka wieku" wacyjności wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, przez wydawców niemieckich norm. Przez ponad 20 lat ta przyniosły zdum iewające rezultaty, umieszczające uvex prestiżowa nagroda była wręczana niemieckim produktom jako zwycięzcę w kategorii "Innowacyjne procesy i organi- i producentom kojarzonym z całą grupą produktową. eułschland land der Ideen te Ausgewohlter Ort 2007 Focus Safety Silver 2007 ~

3 kompetencje Aby uzyskać wię cej informacji zainstaluj czytnik kodów QR i sfotografuj kod za pomocą smanjona. WIZJA W św iecie uvex chcemy być li derem innowacji, osiągnąć na całym świecie zorientowany na wartości wzrost, a we wszystkich obszarach naszej aktywności i rynkach znaleźć się na podeście jako zwycięzca. Value follows innovation! MISJA o uvex - dostawca kompleksowych rozwiązań i ekspert w produkcji Marka UVEX jest naszym zobowiązaniem. Myśl przewodnia PROTECTING PEOPLE naszym zadaniem. W tym celu rozw ijamy, produkujemy, sprzedajemy produkty oraz usługi, dla ochrony i bezpieczeństwa człowieka w życ iu zawodowym, sporcie oraz w czasie wolnym. Bazując na myśli przewodniej koncernu jaką jest "protecting people" - ochrona od stóp do głów w czasie wolnym i w czasie pracy, uvex group kieru je się w stronę innowacyjności oraz wartości przyświecających nam jako dostawcy rozwiązań systemowych i ekspertowi w produkcji. Poprzez zjednoczenie działań w zakresie ochrony głowy (och rona wzroku: okulary korekcyjno-ochronne, okulary chroniące przed promieniowaniem laserowym, okulary chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i optycznymi, ochrona słuchu, ochrona dróg oddechowych i ochrona głowy), odzieży ochronnej, obuwia i ochrony dłoni, uvex tworzy rozwiązania chroniące kompleksowo przed zagrożeniami i dopasowane do potrzeb użytkowników na całym św iecie. Nasze uniwersalne rozwiązania i system zarządzania wspierają procesy rozwoju strategicznych przedsięwzięć oraz gwarantują realizację założeń w przemyślany sposób, we wszystkich obszarach organ izacji.

4 ~----.o ekcvine.o { Ularyochronne Oprawki metalowe uve 2 53 silverstar Niewielkie. eleganckie. meta Art. nr lowe oprawk i Ref.nr Owalne soczewki Soczewka 50mm S z e ro kość mostka 20mm Regulowa ny nosek w anato srebrny micznym kształcie Oslona boczna i górna Formowane na zimno wygodne końcówk i zauszników uofit w anatomicznym ksz tałcie Niewielkie. nowoczesne. Art. nr metalowe op rawki Ref. nr /20 Soczewka 50 mm P rostokątne soczewki S ze ro ko ść mostka 20mm Regulowany nosek w anato matowy g"" ra""fit'-- micznym kształcie Ze względu na k ształt. lepiej Art. nr przysto sowane do socze Ref. nr /20 wek dwuogniskowych Soczewka 52 mm Szero ko ść i zmiennoogniskowych mostka 20mm niż mato silverstar Osłona boczna i górna Formowane na zimno wygodne końcówk i zauszni ków uofit w anatomicznym kształcie _ I- -!u..!.! ~vex 9.15A sta~rl~et::_:=-~~==::;; ;;;;;;::=::;:=:_---- Niewie lkie. eleganckie. meta Art.nr lowe oprawki Ref. nr /20 Owalne soczewki Soczewka 47mm Sze rok ość mostka 20mm Regulowany nosek w anato starezloto micznym kształcie Os łona boczna i górna Art. nr Formowane na zimno Ref. nr /20 wygodne końcó wk i zauszni Soczewka 49mm Szero kość mostka20mm ków uofit w anatomicznym starezloto kształcie 4

5 Korekcvjne---oJ{ular~'-<lChro Oprawki metalowe -----, uvex mercu ty.= =-_ Cienkie, wyraziste, metalowe oprawki Interesujący, nowoczesny k ształt soczewek Regulowany nosek w anatomicznym kształcie Osłona boczna i górna Formowane na zimno wygodne końcówki zauszników uofit w anatomicznym kształcie -;;::= = =:;;;;;;:= =::= :::-_ 1 Art.nr Ref. nr /19 Soczewka 54mm Szerokość mostka 19 mm stalowy niebieski Art.nr Ref. nr. 91 5~547;6'715;-;6'"/1:;'-9-;10-.~ Soczewka -l6mm \._ J "'-r Szerokość mostka 19 mm stalowy niebieski uvex 2298 titan Cienka opraw ka z tytanu Regulowany nosek w anatomicznym kształci e Osłona boczna i górna Formowane na zimno wygodn e końcówki zauszników uofit w anatom icznym k s zt a ł ci e Art. nr Ref. nr /19 Soczewka 52mm Szerokość mostka 19mm niebieski ~ Materiał oprawki : tytan -'uvex9256 Pllot Modny k sz t a ł t me:ta~lo~w ~y~c:h--:;::===-;;;;:;;;;;:==-::::::::::--1 ~ oprawek Regulowany nosek w anatomicznym k s z t a ł ci e Osłona boczna i górna Formowane na zimno wygodne k o ń c ówk i zauszników uofit w anatomicznym k s z t a łc ie Ref. nr /20 Soczewka 51 mm Szerokość mostka 20 mm matowy grafit Art.nr ~ /20 Soczewka 53mm Szero kość mostka 20ffiin- - Kolo-r--- matowy grafit 5

6 ~Korekcv-inaokula rv-<ld1ronne Oprawki metalowe uvex 9152 classie Klasyczne metalowe opraw Art. nr ki Ref. nr /18 Prostokątne soczewki Soczewka 50mm Szerokość mostka 18mm Regulowany nosek w anato grafit micznym kształcie Osłona boczna Art. nr Formowane na zimno Ref. nr /18 wygodne końcówki zauszni Soczewka 52mm Szerokość mostka 18 mm ków uolit w anatomicznym grafit k s z t a łc i e Podwójny moste k Art.nr Ref. nr /18 Soczewka 54mm Szerokość mostka 18mm grafit u ex2158 Wyraziste metalowe opraw Art.nr ki Ref. nr /18 Soczewki o Soczewka 50mm ś ci ę tych ką t a c h Szerokość mostka 18mm Regulowany nosek w anato grafit micznym k szt a łc ie Osłony boczne Art.nr Formowane na zimno Ref. nr /18 wygodne końcówki zauszni Soczewka 52 mm Szerokość mostka 18 mm ków uolit w anatomicznym grafit k s z ta łci e Art.nr Ref. nr /18.~'..I - ~ -_v.") Soczewka 54mm \ _ / \._ Szerokoś ć mostka 18mm rafit I-.u ~ 'l~ ex 51.!,10 i!!,1.! _ Bardzo wygodne metalowe Art.nr oprawki, wysoki stopie ń Ref. nr /17 ochrony Soczewka 54mm Szerokość mostka 17 mm Optymalnie zaproje ktowana czarny/srebrny osłon a boczna. dolna i górna z siatki drucianej Art. nr Regulowany nosek w anato Ref. nr /17 micznym kształcie Soczewka 56mm Szerokość mostka 17 mm Zauszniki z zawiasami sprę czarny/srebrny żynowymi Formowane na zimno wygodne ko ń c ówk i zauszników uoli t w anatomi cznym k s z t a ł c i e uvex F300 u ża metalowa oprawk a Art. nr z poprzecz k ą Ref. nr / 21 Bezbarwn a Soczewka 56mm o s ł o na boczna Szerokość mostka 21 mm i górna zloto -br ązowy Optymalnie uksz t a ł towa n y nosek Formowane na zim no wygodne ko ń cówki zauszni ków uoli t w anatomicznym k szt a ł ci e 6

7 Korekcvineokula rv---ochrqrt~----, Oprawki plastikowe ~uvex 9.,Z ceramie :!.1r.l::!:'...~ Atrakcyjne, nowoczesne, Ar!. nr wyjątkowo lekkie oprawki Ref. nr /20 Soczewka 49 mm Inte resujące, o krągłe Szerokość mostka 20 mm soczewki burgund Osłona boczna i górna Optymalnie uks ztałtowany Ar!.nr nosek Ref. nr /20 Formowane na zimno Soczewka 49 mm Szerokość mostka 20 mm wygodne końcówki zauszni kobaltowyb ł ę k i t ków uofit w anatomicznym kształci e Art. nr Ref. nr /20 ~. /\ Soczewka 49 mm,'-...! '-...) Szerokość mostka 20 mm szary vex5503 Bardzolekkie o modnym Art. nr kształcie Ref. nr /17 r Klasyczny kształt soczewek Soczewka 54mm ~ Szerokość mostka 17 mm Anatomicznie uksztaltowa b ia ły na część nosowa Przezroczyste osłonki bocz Ar!.nr ne Ref. nr /17 Soczewka 54 mm Szerokość mostka 17 mm antracytowy mizausznikami /17 Soczewka 54 mm Szerokość mostka 17 mm antracytowy uvex5504 Atrakcyjne, nowoczesne, Art.nr lekkie oprawki Ref. nr /20, - Soczewka 55mm ~ Nowatorskie owalne Szerokość mostka 20 mm soczewki,~:: biały Transparentna osłona bocz >;;R ' na i górna Art. nr Optymalnie anatomicznie Ref. nr /20 ( u ks ztałtowany nosek Soczewka 55mm Szerokość mostka 20mm antracytowy mi zausznikami /20 Soczewka 55 mm Szerokość mostka 20 mm szary/transparent 7

8 ekq4naokular ~Mbro rllre Oprawki plastikowe uvex !ł meteor Sportowe, plastikowe oprawki Art. nr Osłona boczna, górna Ref. nr /15 i dolna o Soczewka 56mm dużym stopniu Szerokość mostka 15mm szczelności przydymiony szary Optymalnie ukształtowany nosek Art. nr Zauszniki o czterech stop Ref. nr /15 niach regulacji Soczewka 56mm Szerokość mostka 15 mm Regulowane, wygodne niebieski zauszniki Softform uve 505 Sportowe, plastikowe oprawki Art. nr Osłona boczna, górna Ref. nr /19 i dolna o dużym stopniu Soczewka 55 mm Szerokość mostka 19 mm szczelności transparent Optymalnie ukształtowany nosek Art. nr Zauszniki o czterech stop Ref. nr /19 -.~ niach regulacji Soczewka 57 mm ;,- \.. Szerokość mostka 1""9""m"'m' '- Regulowane, wygodne transparent zauszniki Softform U'lex 55 ~O~6, Komfortowe plastikowe Art. nr oprawki Ref. nr /18 Osłona boczna i górna zin Soczewka 56mm Szerokość mostka 18 mm tegrowana z oprawk ą jasnoszary transpa rent Optymalnie uk sz tałtowany nosek 8

9 Korekq4naokulaf:\lJlchmnne------, Oprawki plastikowe uvex 9130cosmoflex Komfortowe ramki, dosko Art. nr nale dopasowane Ref. nr /17 Zintegrowana Soczewka 56 mm osłona bocz Szero kość mostka 17 mm na i górna sza Zauszniki można regu lować w czterech pozycjach dla indywidualnego dopasowania Zauszniki uvex duoflex dla maksymalnego komfortu użytkownika uvex 2168 RX uże plastikowe okulary z pełnymi osłonami, otaczaj ącymi oczy dla pełnego komfortu Odmiana prostych okularów Astrospec dla pracowników u ż yw a j ą c y c h okularów korekcyjnych Osłona boczna, górna i dolna Regulowany nosek o opty malnym k szt a łcie Zauszniki o czterech stopniach regulacji Zauszniki uoflex dla prawdziwego komfortu Art.nr Ref. nr /20 Soczewka 56mm Szerokość mostka 20 mm srebrny/szary Art. nr Ref. nr /20 Soczewka 56 mm Szerokość mostka 20mm żó łty / czarny Art. nr Ref. nr /20 Soczewka 56 mm Szerokość mostka 20 mm fioletowy/zielony Art. nr Ref. nr Soczewka /20 56 mm Szerokość mostka 20 mm niebieski.~ l.-.. " \. ~ { C uvex welderflip'-u p' "-:;::.:::::===;;;;;:;;::;;;;;;::::==::::=:::::--' Komfortowe oprawki okula- Art.nr rów spawalniczych Ref. nr /22 Zintegrowane osłony bocz Soczewka 54 mm SZerOkiiSć mostka 22 mm ne i górne z oprawką KOlor zielony Anatomicznie ukształtowa ny nosek Oprawki standardowo wypos a ż one w filtry s p awał nicze o stopniu ochrony 5 9

10 ~O----..::iaR)igra~~ Bezramkowe korekcyjne okulary ochronne Okulary korekcyjne uvex RX gravity zero z kolekcji okularów bezramkowych oferują więcej niż wyłącznie bezpieczeństwo. Okulary korekcyjno-ochronne z kolekcji oprawek bezramkowych są innowacyjnym rozwiązaniem łączącym w sobie lekkość, wygodę z bezpieczeństwem. Poprzez specjalną konstrukcję i zastosowanie najwyższej jakości materiałów na soczewki oraz oprawki odnieśliśmy sukces w kreowaniu nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony wzroku w przemyśle. Kolekcja uvex RXgravity zero robi wrażenie swoją lekkością, nieograniczonym polem widzenia oraz wytrzymałością mechaniczną. Seria obrazówpokazuje przebieg testu okularów uvexrx gravity zera7101na uderzenia zgodniez normą EN166. (kulkastalowa aśre dn icy 6 mm, p rę dkoś ć uderzenia45 misek) Aby uzyskać więcej informacji zainstaluj czytnikkodów QR i sfotografuj kod za pomocą smartfona. Filmz powyższego testujest dostępny na stronie Zestawienie materiałów soczewek Rekomendujemy stosowanie materiału Trivex na soczewki okula rów bezramkowych. Trivex jest nie tyl ko materiałem bardzo wytrzymałym mechanicznie, ale także ekstremalnie lekkim oraz odpornym na substancje chemiczne zachowując wyjątkową optyczną najwyższą jakość. Materiał Waga Klasa Wytrzymał ość Od porność Przydatność stosowania g/cm ) optyczna mechaniczna chemiczna w okularach bezramkowych Trivex 1,1 F Poliwęglan 1,2 F + (+) Plastik HI1,6 / HI1,67 1,33/1,4 S CR-39 1,3 S ++ nieprzydatne S z k ł o hartowane 2,5 S +++ niep rzydatne 10

11 Kor~cW~cbronR , uvex RX gravityzero -'u~~~~=.grav vex RX ty. ~ z:.l:orq e~~z'r~ 1o::l~ ~\ l I Innowacyjne bezramkowe oprawki Modny design Anatomicznie ukształtowana część nosowa Przezroczysta boczna ochrona Boczne zauszniki odchylane za pomocą sprężynek Łatwo regulowane zauszni ki uofit Art.nr Ref. nr /20 Soczewka 53mm Szerokość mostka 20mm antracytowy ~.. ~ Możliwość stosowaniadlamaksymalnejmocysoczewek +4,0 din.lub-6,0 dpt.;cyl.4,0dpt. Rozwiązanie n iedos tępn e zsoczewkamizmaterialucr 39araz szkla hartowanego. '--...uv"""ex :..=RX ~gravity.~z~e~ro~7w1~0::2_;::;:==::::;:;:;;:;:;;.:==:;::::::: Innowacyjne bezramkowe oprawki Klasyczny design Anatomicznie ukształtowana część nosowa Przezroczysta boczna ochrona Boczne zauszniki odchylane za pomocą sprę żynek Łatwo regulowane zauszniki uofit Art.nr Ref. nr /17 Soczewka 53 mm Szerokość mostka 17 mm antrac to ~ I J ~ Mażliwość stosowaniadlamaksymalnej mocy soczewek +4,0 dpt.lub 6,0dpt., cyl.4,0dpt. Rozwiąza n ie niedostę pne zsoczewkami zmaterialu CR 39 oraz szkła hartowanego lu:!.lv~e.o!l:. x.!.lrx~gr av i ty._=z""' e... ro'_'7...1'"'"0""3... Innowacyjne bezramkowe oprawki Małe ok rągłe soczewki Anatomicznie uks ztałtowana częś ć nosow a Przezroczysta boczna ochrona Boczne zauszniki odchylane za pomocą spr ęż y ne k Łatwo regulowan e zauszni ki uofit... u~v~ex g,.\,lr_xgravity._=z.::le..."-'-1 ro ~0~ ~ Możliwoś ć stosowanio d/omaksymalnej mocysoczewek +4,0dpt.lub 6,0dpt.,eyl.4,0 dpt. Rozwiązon ie niedostępne zsoczewkamiz materiołu CR-39oraz szkla hartowanego.... Innowacyjne bezramkowe oprawki Modny kształt soczewek Anatomicznie ukształtowana część nosowa Przezroczysta boczna ochrona Boczne zauszniki odchylane za pomocą sprężynek Łatwo regulowane zauszni ki uofit Art. nr Ref. nr ~! /17 ~ Soczewka 49mm Szerokość most."ka=-"- 17"'m"'m'--- -"'- tytanowy KOIOr ~ Możliwość stasowania d/amaksymalnej maeysaczewek +4,0dpt.lub -6,0 dot., eyl.4,0dpt. Rozwiązanie niedostępne zsoczewkami zmaterialu CR 39oraz szkła hartawanega. 11

12 ;lexr Sp Styl życia wpracy _ uvex anatomiczne sportowe rozwiązanie Silniejsza krzywizna soczewek uvex RXsp w stosowanych oprawkach sprawia, że soczewki znajdują się pod mniejszym kątem w stosunku do oka niż w konwencjonalnych rozwiązaniach okularów korekcyjnych. ~?rnn I (\ I ~n~, C I C I Konwencjonalne soczewkikorekcyjne: płaszczyzny soczewek lewej i prawej są rzeczywiście zgodne W większości przypadków recepta dla okularów uvex RXsp będzie się różniła od typowej recepty, dlatego nie używaj recepty dla okularów uvex RXsp do wykonania typowych okularów korekcyjnych. Okularyz silniejszą krzywizną soczewek: płaszczyzny soczewek lewej i prawej są pochylane w każdą ze stron Wykonanie okularów w wersji uvex RXsp jest ograniczone do wartości mocy +/- 5,0 dpt., cyl. 2,0 dpt. Oprawki uvex RXsp nie są dostępne dla soczewek ze szkła hartowanego. 12

13 Kare «:y.j ~arv--ocbron , uvex RX sp... ""'u:.:. v-= ex:.:.= RX=s p.~5~5~0 7!..._... Innowacyjny sportowy design Anatomicznie ukształto wa na część nosowa Ochron a boczna i górna zintegrowana w opraw ce Mię kkie komfortowe za koń czenie zauszników Wymienne w kła d k i soczewek Art. nr Ref. nr /18 Soczewka 59mm Szero ko ś ć mostka 18mm br zo Art. nr Ref. nr /18 Soczewka 59mm Sze ro kość mostka 18mm zielon / bial ~ Moż liwoś ć stosowania d/a maksymalnej mocy soczewek +/ -5,0 dpt., cyl. 2,0 dpi. Nie do s tępn e w wersji soczewek zeszkla hartowanego. uvex RX SP I n n OW a Cyj n~y~s~p~r o~ t~wy o~:-:-----;::;::===:;;;;;;;;:;.===~::::::: Art. nr design Ref. nr /19 Anatomicznie Soczewka 56mm uk szt a łt owa Sz e ro koś ć mostka 19mm na część nosowa szary Ochrona boczna i górna zintegrowana w oprawce Art. nr Anatomicznie u ks ztałt owa Ref. nr /21 ne soczewki Soczewka 56mm Mi ę k k i e komfo rtowe zakoń czenie zauszników Szero kość mostka 21 mm szary Art. nr Ref. nr /19 ".., Soczewka 56mm S ze ro kość mostka19 mm biały Art. nr Ref. nr / 21 ".., Soczewka 56mm Sz e ro koś ć mostka 21 mm bia ły Art. nr Ref. nr /19 Soczewka 56mm Sz ero ko ść mostka 19 mm ~ M oż liwoś ć stosowania dla maksy granatowy metalik malnej mocysoczewek +/-5,0 dpt., cyl. 4,0 dpt. Art. nr Ref."nr ' / 21 N iedos tępn e w wersji soczewek Soczewka 56 mm zeszkla hartowanego. Sze ro ko ś ć mostka 21mm granatowy metalik uvex 5508 Innowacyjny sportowy Art. nr design Ref. nr / 16 Anatomicznie u k szt a łt owa Soczewka 62mm Sz e ro koś ć mostka16 mm na częś ć nosowa antracytowy/zielony Ochrona boczna i górna zintegrowana w oprawce u ż e anatomicznie ukształtowane soczewki M ię kkie komfortowe z a kończenie zauszników ~ Możliwość stosowania dla maksymalnej mocysoczewek +/-5,0 dpt., cy/. 4,0 dpt. N iedos tępn e w wersji soczewekzeszkla hartowanego. 13

14 r 'o ekcy] e.okula v.ochronne Certyfikaty i oznaczenia Oprawki i soczewki korekcyjnych okularów ochronnych muszą być trwale oznaczone zgodnie z obowiązującą normą EN 166 i posiadać certyfikat niezależnego instytutu badawczego. Oprawki oraz soczewki muszą być trwale oznaczone znakiem identyfikującym producenta, klasą wytrzymałości mechanicznej, a soczewki muszą być oznaczonedodatkowo klasą optyczną. Oznaczenie zgodnie z normą EN 166 Oznaczenie soczewek Oznaczenie Klasa Klasa wytrzymałości producenta optyczna mechanicznej w=uvex s =Podwyższona wytrzymałość na uderzenia F=Wytrzymałość na uderzenia ze średnią energią (45m/s) W 1 F CE Znak CE Klasa wytrzymałości mechanicznej Klasa optyczna Oznaczenie producenta Oznaczenie oprawek Oznaczenie Klasa wytrzymałości Obowiązująca producenta mechanicznej norma EN standard W F 166 CE w=uvex s =Podwyższona 166 wytrzymałość na uderzenia F=WytrzymałoŚĆ na uderzenia ze średnią energią (45m/s) Znak CE Norma EN Klasa wytrzymałości Oznaczenie producenta mechanicznej Różne metody stosowane do testowania wytrzymałości rnechanicznej zmieniają się w zależności od materiału soczewek. Test poniższy jest zgodny z metodologią wg normy EN 168: Podwyższona wytrzymałość: Kulka o masie 44 g jest spuszczana z wysokości 1,3 m na soczewkę lub oprawkę Klasa wytrzymałości: S Jeżeli klasa wytrzymałości mechanicznej soczewekjest różna od klasy wytrzymałości oprawek, wtedy obowiązuje niższa z klas. P roszę zauważyć, że ponieważ obowiązujące oznaczenie jest obligatoryjne, nie mogą być sprzedawane osobno soczewki lub oprawki. Nie należy modyfikować kompletnych okularów, jeżeli mogłoby to zmniejszyć ich właściwości ochronne. Odporność na uderzenia z niską energią: Wystrzeliwana kulka stalowa o masie 0,88 g z prędkością 45 m/s (ca. 162 km/h) Klasa wytrzymałości: F... Klasa wytrzyma/ości F to najwyższa klasa, wg której testuje się okulary,.. zgodnie z normq EN

15 ' e o sularxochmnne.l. Materiały i typy soczewek Materiał soczewek M a t eria ł soczewek Specyfikacj a Oznaczenia Apli kacja / Poziom ochrony : ~ 'dl >< '" 'U -'" 'u '" N 'u'c "O ",- 'Vl C ""VlU 'Vl '" '" -",c '" u o N 0>0 '- o N.- '" c'" E 'c l:: l-5 c ~ ~.= u.2:':::> N E.~ ~ e. ee Odp orno ś ć na zarysowania ",u >- '" "' N..<:: o E 0"0 ;: 0 ~ "0 '" c"o Vl>- Vl ~.c u e. ", e.o", e. :::>.c '" _",ē. "O~ _'" e. o "0..<:: "O "'e. "O '". ~ ro _o cn.- '" '" < "" O ~% E O u O C Vl Oc Tworzywo CR 39 1,3 1,5 58 W S Utw ardzona pow ło ka - opcj a Ind ex 1,6 1,33 1,6 42 W S Utw ardzon a powloka Index 1,67 1,4 1,67 32 W S Utward zona powłok a Po li w ę gl a n (PC) 1,2 1,59 30 W Utward zona powłoka Trivex 1,1 1,53 46 W Utwardzona powłoka Silikat 2,5 S z k ł o hartowane S z kło opt yczne cięższe 1,52 59 W S Typ. soczewek Jednoogniskowe Zmiennoogniskowe - Korekcja wzroku do dali lub do bliży - Korekcja wzroku od dali do b li ż y - P ły n n a zmian a od dali do bliży (ka na ł progres ji ) - Niezauważalna p łynna zmiana ob szaru korekcji pomi ęd z y da lą a bli ż ą Wys o ko ś ć p rzejści a Wys okoś ć pr zejścia - od oko ł o 3,5 dpt. zalecana Korekcja od Zmiennoogniskowe wersja Standard oko ło +/- 3,0 dpt. - Widzenie z normalnej i d uż ej od le g łości min. 22 mm zalecana - ług a, wąska strefa progresji - Minimaln a wys okość mon ta żu 22 mm Nahcomfort Zmiennoogniskowe - wersja Pro Work - Rozszerzona strefab liży dla czynno ści wyma g aj ą cy ch polawidzeniaodok. 40 cmdook. 3 m - u ż e pole wid zenia dali min.19mm (np. monitor komputerowy) - Ś rod kowa część soczewekdostosowanado przestrzeni roboczej od cm - Szeroka strefa pro gresji - Bardzo duże pole widzeniabliży - Lepszy zakres bli ży, d aj ą c y d uż e pol e - Różn ice w silesoczewki w rozszerzonympoluwidzenia b ti ży (Z), zależnie odwiekui rodzaju pracy u żytkownika widz enia - o stę pne trzywersje soczewek 'Ił za leż n oś ci od wieku u żytkown i ka. - Mini maln a wysokoś ć mont ażu 19 mm Nahcomfort Typ A Zmiennoogniskowe - wersja Piccolo - O b ni żen ie 0,75 dpt, min.16 mm - Przeznaczone do bardzo wą sk ic h opra- - Opcjonaln y wiek < 50 years wek min. 16mm - u ż e pole widz eni a b li ż y i dali Nahcomfort Typ B - Skrócona strefa progresji - Obn iż eni e 1,25 dpt. mi n.16 mm - Minimalna wysok ość m o n t a ż u 16 mm - Opcjonalny wiek years Zmiennoogniskowe - wersja Top One Nahcomfort Typ C - Komfo rt owe o duży m polu wi dzenia dali mi n.1 8mm - O bniż eni e 1,75 dpt. min.16 mm - Szero ki k an ał progresji - Opcjonalny wiek > 55 years - Min imaln e rozmycie k rawę d zi - Mi ni malna wy sokość m o nt ażu 18 mm wuogniskowe - Korekcja wzroku do dali i do bli ży - Wyraźny podz iał soczewki na cz ę ś ć do bliży i dali - Wyr a źna k rawę d ź oddz ielaj ąca segmenty poprawia or ientacj ę i jest dob rze tolerowana Zmiennoogniskowe - wersja Optima przez uzytkownika - Najnowszageneracja. Indywidualniedostosowane socze min.16 mm C28 wkizmiennoogniskowe - Stronaprogresjizintegrowanazestroną wewnętrzną, dla znacznej popra wywidzenła (odwróconapowierzchnia) - Zakrzyw iony segment oferu je mięk k ą - Rozszerzonepolewidzeniawewszystkich obszarach zm ia nę widzenia od dali do b li ż y - Znaczna redukcjaastygmatyzmu - Sz er o ko ś ć segm entu: 28 mm, zakrzv - Bardzom a łe zniekształcenia na obrzeżach pota widzenia wiony - Natychmiastowykomfort - nawetdlanieprzyzwyczajonychużytkowni ków

16 I uvex ekcyjn_~~~~...:cblojjre Soczewki specjalne Soczewki o wyż szym indeksie zięki materiałom o wyższym indeksie, soczewki mogą być teraz cieńsze i lżejsze. Wyższy indeks refrakcji powoduje większe odchylenie światła na powierzchni soczewki, co pozwala produkować cieńsze soczewki. Indeks refrakcji oznacza optyczną grubość materiału soczewki. Im większa grubość optyczna, tym wolniej światło przechodzi przez materiał, co skutkuje w iększym odchyleniem światła. latego soczewki z wysokim indeksem refrakcji mają wyższą siłę łamiącą. Soczewki o wyższym indeksie Soczewka indeks Soczewka indeks Soczewka indeks 1,60 1,60 1,67 Zalecane dla ok. +/- 4 dpt. w górę. la soczewek jednoogniskowych dostępne są soczewki o indeksie 1,6 i 1,67, dla zmiennoogniskowych dostępne są soczewki o indeksie 1,67. Wszystkie soczewki o wyższym indeksie dostępne są z powłoką odporną na zarysowanie. Soczewki asferyczne Soczewki o budowie asferycznej są c ieńsze i bardziej płaskie od tradycyjnych soczewek sferycznych i nie powodują znie kształceń obrazu przy patrzeniu przez centralne oraz peryferyjne częśc i takiej soczewki. Soczewka indeks Soczewka indeks Soczewka indeks 1,60 1,50 1,50 Soczewka z CR-39 (indeks = 1,50) Soczewki asferyczne rekomendowane są dla mocy +3,50 i wyż szej. Powłoka UV 400 Powierzchnia soczewek jest powleczona specjalną substancją, która absorbuje promieniowanie aż do 400 nm. W konsekwencji soczewki zapewniają 100% ochronę przed promieniowaniem UV w zakresie UV-A, UV-B oraz Uv-c. Powłoka jest testowana dermatologicznie PUVA. Powłoka UV 400 jest dostępna dla CR-39 i może być stosowana łącznie z powłoką antyrefleksyjną, jednakże nie może być stosowana łącznie z powłoką odporną na zarysowanie. Soczewki didymium Soczewki didymium posiadają specjalne właściwości tzn. absorbują żółte sodowe promieniowanie o długości 589 nm, które głównie występuje w przemyśle szklarskim. Gorące szkło wydziela żółte sodowe promieniowanie w postaci żółtego płomienia, które zaciemnia obserwowane miejsce pracy. Soczewki didymium absorbują to promieniowanie robiąc widocznym obserwowane miejsce. Jednakże w przypadku, kiedy wymagana jest ochrona przed promieniowaniem podczerwonym IR, stosowanie soczewek didymium nie jest zalecane, ponieważ ich poziom przepuszczalności wynosi ponad 80%. Soczewki didymium są dostępne w mocach maksimum +/- 4.0 dpt., nie są testowane i oznacza się je zgodnie z normą EN

17 KoL~~ ichronne' l Powłoka antyref/eksyjna Zabarwienia Soczewki antyrefleksyjne Promienie świetlne są odbijane na całej powierzchni każdej soczewki, co powoduje niepotrzebne straty światła. Powłoka antyrefleksyjna redukuje ten efekt i zmniejsza straty. Powłoka zmniejszająca refleksy ogranicza ilość światła odbijanego przez soczewkę. Powłoka nanoszona na powierzchnię soczewki jest niezwykle cienka i precyzyjna. Zalety soczewek z antyrefleksem: Znacznie wyższy kontrast Większa przejrzystość świetlna soczewki Likwidacja dyskomfortu widzenia Lepsza ostrość widzenia ostępne są trzy wersje powłoki antyrefleksyjnej: Normalna powłoka antyrefleksyjna: Standardowa redukcja refleksów Jedna długość fali ze spektrum światła widzialnego jest eliminowana (interferencja) Multi powłoka antyrefleksyjna: Podwójna redukcja refleksów wie długości fali ze spektrum światła widzialnego są eliminowane (interferencja) Super powłoka antyrefleksyjna: Maksymalna redukcja refleksów Wiele długości fali ze spektrum światła widzialnego jest eliminowane (interferencja) Soczewki Variomatic Soczewki pokryte są powłoką uvex vario matic, która ściemnia się samoczynnie pod wpływem prom ieniowania UV. Zaciemnienie następuje w przeciągu 10 sekund i zapewnia 100% ochronę przed prom ien iowaniem UV. Po ustąp ieniu promieniowania UVsoczewki rozjaśniają się w w czasie 30 sekund. Tak szybko nie reaguje żadne inne pokry cie fotochromatyczne. Soczewki z powłoką uvex variomatic pole cane są zwłaszcza dla osób często zmieniających miejsce pracy - z pracy wewnątrz pomieszczenia do pracy na zewnątrz. Soczewki z powłoką uvex variomatic dostępne są w wersji wykonania z materiału Trivex oraz poliwęglanu. Soczewki przyciemniane la możliwie najlepszej ochrony przed olśnieniem, zarówno okulary na receptę jak i okulary do komputera mogą posiadać przyciemniane soczewki. ostępne są kolory szare i brązowe, z głębokością odcienia w przedziale 15% - 75%. Gwarantujemy zgodność wszystkich naszych przyciemnianych soczewek z normą ochrony przed światłem EN 172. Filtry przeciwodblaskowe z trans misją <80% nie są odpowiedn ie o świcie, zmierzchu ani w nocy. Soczewki przyciemniane nie są dostępne w wersji ze szkła hartowanego. 17

18 .----Qkul~onitorach Oprawki meta/owe Fłełne oqrawki meta! ~l~.oj.o!w,!~ew _ uvex 3106 uvex 3107 uvex 3110 uvex 3102 uvex 3103 uvex 3104 uvex 3106 Art. nr Art. nr Ar!.nr Ar!. nr Ref. nr /18 Ref. nr /20 Ref. nr /18 Ref. nr /20 satynowy Ko lor grafit czarny miedziany Soczewka _j 3mll) Soczewka 50mm Soczewka 53mm Soczewka 50mm Szerokość mostka 18mm Sze ro kość mostka 20mm Szeroko ś ć mostka 18 mm S ze rokość mostka 20mm uvex 3107 uvex 3108 uvex 3109 uvex3110 Ar!.nr Art.nr Art. nr Art. nr Ref. nr QQ~~ Ref. nr /18 Ref. nr /17 Re f. nr /16 czarny grafit czarny/czerwony zielony Soczewka 55mm Soczewka 54mm Soczewka 53mm Soczewka 54mm Szerokość mostka 17mm Szero kość mostka 18mm Sze ro koś ć mostka 17mm Szero kość mostka 16mm 18

19 ~~- uvex nk~~nitorac, Oprawki plastikowe --,... ~~~ł.e~.~n!,~...,e.orrawki ". Rlasti kowe ' ~ uvex3501* uvex 3502* uvex3503* uvex 3504* uvex3505* Art. nr Art. nr Art.nr Art. nr Art. nr Ref. nr /16 Ref. nr /18 Ref. nr /17 Ref. nr /15 Ref. nr /16 czarny/bezbarwny brązo wy czarny/bezbarwny szary/bezbarwny bezbarwny Soczewka 55mm Soczewka 49mm Soczewka 55mm Soczewka 52mm Soczewka 55mm Szero kość mostka 16mm Szerokość mostka 18mm Sze roko ść mostka 17mm Sze ro kość mostka ts mm Szerokość mostka 16mm uvex 3506 uvex 3507 uvex 3508 uvex3509 Art. nr Art. nr Art.nr Art. nr Ref. nr /16 Ref. nr /17 Ref. nr /18 Ref. nr /16.. z powodu ksz ta łtu szybek oprawkite dostępne są ni bieski /łjezljam!"o/ br ą z o wy czarny b rą zowy Soczewka 55mm Soczewka 56mm Soczewka 54mm Soczewka 53mm wyłączn ie z soczewkami Szerokość mostka 16mm Sz ero ko ś ć mostka 17mm Sze rokość mostka 18111m Sz erokość mostka 16mm jednoogniskowymi 19

20 ~Oku Larv-CJ {l-pralp rzv-'l1onltorach Oprawki ny/or Op'rawki ny'~lo '-!.r ~. uvex 2101 uvex2104 uvex 2101 Art. nr Ref. nr /18 czerwony Soczewka 52mm Szero kość mostka 18mm uvex 2103 Art.nr Re f. nr /20 stalowy niebieski Soczewka 50 mm Szero koś ć mostka 20mm uvex 2104 Art.nr Re f. nr Soczewka Sze ro kość mostka /18 saty~ srebrny 54mm 18mm ----_/ ~

Korekcyjne okulary ochronne Doskonała ochrona dopasowane do potrzeb

Korekcyjne okulary ochronne Doskonała ochrona dopasowane do potrzeb Doskonała ochrona dopasowane do potrzeb Oprawki metalowe uvex 9253 silverstar Niewielkie, eleganckie, metalowe oprawki Owalne soczewki Regulowany nosek w anatomicznym Osłona boczna i górna Art. nr 9253.001

Bardziej szczegółowo

Korekcyjne okulary ochronne

Korekcyjne okulary ochronne kompetencje Uznanie dla niezrównanej wydajności i innowacyjności Nagradzani poprzez innowacje Nasza wizja jasno kieruje nasze cele na działania biznesowe. Na wszystkich rynkach mamy wyznaczony kierunek

Bardziej szczegółowo

KODY SOCZEWEK I OZNACZENIA

KODY SOCZEWEK I OZNACZENIA KODY SOCZEWEK I OZNACZENIA PC = poliwęglan poliwęglanowe soczewki firmy Infeld wskazują na duŝą wytrzymałość mechaniczną i w związku z tym nadają się idealnie do okularów ochronnych. Soczewki PC są bardzo

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w pracy

Bezpieczeństwo w pracy Bezpieczeństwo w pracy GWARANCJA JAKOŚCI Wszystkie okulary ochronne posiadają certyfikat zgodny z DIN EN 1-18 Nasadki do zaszklenia dostępne dla wybranych opraw Szeroki wybór osłon bocznych OGÓLNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Części składowe systemu: okulary przeciwodpryskowe, multibox opakowanie zbiorcze do samoobsługi dla 25 szt. okularów.

Części składowe systemu: okulary przeciwodpryskowe, multibox opakowanie zbiorcze do samoobsługi dla 25 szt. okularów. SYSTEM JEDNOKROTNYCH OCHRON OCZU OKULARY Podstawowe własności użytkowe: odporność na uderzenie o niskiej energii F prędkość uderzenia do 45 m/s kulką o masie 0,86 g, klasa optyczna 1, ochrona przed olśnieniem

Bardziej szczegółowo

katalog soczewek okularowych

katalog soczewek okularowych katalog soczewek okularowych NEOLENS sp. z o.o. 52-21 Wrocław, ul. Gen. Stanisława Maczka 25a/5 tel. 71 798 26 4, fax 71 798 26 42 e-mail: zamowienia@neolens.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH

KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH KATALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH NEOLENS sp. z o.o. 52-21 Wrocław, ul. Gen. Stanisława Maczka 25a/5 tel. 71 798 26 4, fax 71 798 26 42 e-mail: zamowienia@neolens.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Zauszniki z gumowanymi wstawkami antypoślizgowymi. Odporne na zarysowania. Różne wersje zabarwienia (zaciemnienia) szyby,

Zauszniki z gumowanymi wstawkami antypoślizgowymi. Odporne na zarysowania. Różne wersje zabarwienia (zaciemnienia) szyby, OKULARY OCHRONNE SAMPREYS SA 210 4-stopniowa regulacja długości zauszników. Regulacja konta nachylenia szybki względem twarzy. Odporne na zarysowania. Różne wersje zabarwienia (zaciemnienia) szyby, filtr

Bardziej szczegółowo

Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE)

Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE) Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE) SBU Zdrowie w pracy Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE) Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE) firmy uvex. Więcej niż standardowe rozwiązania. Dla

Bardziej szczegółowo

Styl Trzy rozmiary. Spersonalizowane dopasowywanie i rezultaty.

Styl Trzy rozmiary. Spersonalizowane dopasowywanie i rezultaty. Honeywell Adaptec TM Styl Trzy rozmiary. Spersonalizowane dopasowywanie i rezultaty. Wąskie Regularny Szeroki Regulowany nanosek, w celu wycentrowania pozycji oczu, co znacznie zmniejsza zmęczenie oczu.

Bardziej szczegółowo

Oprawki Bolle Safety B707 B708 B709

Oprawki Bolle Safety B707 B708 B709 Do przedstawionych poniżej oprawek certyfikowanych zgodnie z EN 166, możemy zastosować soczewki poliwęglanowe (PC), mineralne i organiczne CR39. Ceny okularów korekcyjno ochronnych Bolle Safety nie zależą

Bardziej szczegółowo

Comfort Gogle. Gogle 3M z serii 2890. Gogle spawalnicze 3M z serii 2895S

Comfort Gogle. Gogle 3M z serii 2890. Gogle spawalnicze 3M z serii 2895S Comfort 3M z serii 2890 ochronne z serii 2890 charakteryzują się nowoczesną, smukłą konstrukcją i są dostępne w 4 różnych wersjach z octanowymi lub poliwęglanowymi soczewkami, z uszczelnieniem (2890S i

Bardziej szczegółowo

www.opralens.pl edycja sierpień 2013 tel. 723 980 100 tel. 693 151 488 Marcin Machulak 20-150 Lublin ul. Bursaki 18 lok. 2A

www.opralens.pl edycja sierpień 2013 tel. 723 980 100 tel. 693 151 488 Marcin Machulak 20-150 Lublin ul. Bursaki 18 lok. 2A ALOG SOCZEWEK OKULAROWYCH I PRODUKTÓW OPTYCZNYCH edycja sierpień 213 OPRALENS Marcin Machulak 2-15 Lublin ul. Bursaki 18 lok. 2A tel. 723 98 1 e-mail: zamowienia@opralens.pl www.opralens.pl DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

OCHRONY OCZU OCHRONY WZROKU ISPECTOR. prezentacje 2014 43

OCHRONY OCZU OCHRONY WZROKU ISPECTOR. prezentacje 2014 43 OCHRONY WZROKU ISPECTOR Okulary, które znajdą Państwo w naszej ofercie, przeznaczone są głównie do wykorzystania w pracy. Ich zadaniem jest ochrona oczu, a niekiedy także części twarzy. Dostarczamy okulary

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. 3M Okulary Ochronne. Ochrona, Komfort, Styl

NOWOŚĆ. 3M Okulary Ochronne. Ochrona, Komfort, Styl NOWOŚĆ 3M Okulary Ochronne Ochrona, Komfort, Styl Charakterystyka: Nowa gama okularów ochronnych 3M Firma 3M, światowy lider w produkcji środków ochrony indywidualnej, przedstawia najnowszą gamę okularów

Bardziej szczegółowo

Soczewki PNX Kids. Stworzone z myślą o dzieciach. Wygodne. Precyzyjne. Wytrzymałe.

Soczewki PNX Kids. Stworzone z myślą o dzieciach. Wygodne. Precyzyjne. Wytrzymałe. Soczewki PNX Kids Stworzone z myślą o dzieciach Wygodne. Precyzyjne. Wytrzymałe. Ochrona, której potrzebują Dzieci bawią się bardzo żywiołowo, dlatego tak ważne jest, aby ich oczy były chronione przez

Bardziej szczegółowo

LOOK BOOK NOWE KOLEKCJE OPTYKA CZAS BUNTU OKULARY PRZECIWSŁONECZNE ZIMOWE SŁOŃCE DZIECI 1,2,3 KOLOR! EKSPERT RADZI NOWE SOCZEWKI PROGRESYWNE

LOOK BOOK NOWE KOLEKCJE OPTYKA CZAS BUNTU OKULARY PRZECIWSŁONECZNE ZIMOWE SŁOŃCE DZIECI 1,2,3 KOLOR! EKSPERT RADZI NOWE SOCZEWKI PROGRESYWNE LOOK BOOK JESIEŃ / ZIMA 2012-2013 NOWE KOLEKCJE OPTYKA CZAS BUNTU OKULARY PRZECIWSŁONECZNE ZIMOWE SŁOŃCE DZIECI 1,2,3 KOLOR! EKSPERT RADZI NOWE SOCZEWKI PROGRESYWNE LE TEMPS DES CERISES Ref. Tess kolor

Bardziej szczegółowo

S o c z e w k i o r g a n i c z n e M A G A Z Y N O W E

S o c z e w k i o r g a n i c z n e M A G A Z Y N O W E S o c z e w k i o r g a n i c z n e M A G A Z Y N O W E AOT Lens 30-418 KRAKÓW ul. Zakopiańska 9 SPIS TREŚCI: Soczewki organiczne magazynowe ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: Poniedziałek - Piątek 9.30-17.30 Tel.:

Bardziej szczegółowo

ĈƻǠǛŒǸǸ. ĜǯǡǙǬĕ. ƻǙİDZǸĜǯǡǙǬǸǯǸnjǯǧǡǛǠǸǧǛDzǙǛǠǸ DzǸǫǧǛDzǝǯǣǙǥǡǸǨǪǧǟǪǝǫDZǯǦDZǥǡǸ ǀǧDZǙǤǭǰǸǡƼ. W trosce o Twoje oczy

ĈƻǠǛŒǸǸ. ĜǯǡǙǬĕ. ƻǙİDZǸĜǯǡǙǬǸǯǸnjǯǧǡǛǠǸǧǛDzǙǛǠǸ DzǸǫǧǛDzǝǯǣǙǥǡǸǨǪǧǟǪǝǫDZǯǦDZǥǡǸ ǀǧDZǙǤǭǰǸǡƼ. W trosce o Twoje oczy ĈƻǠǛŒǸǸ DzǯǡǝǜDzǙŏǸǸ ĜǯǡǙǬĕ ƻǙİDZǸĜǯǡǙǬǸǯǸnjǯǧǡǛǠǸǧǛDzǙǛǠǸ DzǸǫǧǛDzǝǯǣǙǥǡǸǨǪǧǟǪǝǫDZǯǦDZǥǡǸ ǀǧDZǙǤǭǰǸǡƼ W trosce o Twoje oczy Tylko dzięki przenikliwości spojrzenia możesz zmienić marzenia w realne plany. Soczewki

Bardziej szczegółowo

soczewki jesień 209 od1.1.209r.

soczewki jesień 209 od1.1.209r. soczewki jesień 29 od1.1.29r. promocje! promocje! promocje! promocje! promocje! Listopad Organica 1.59 Kinetik poliwęglan z antyrefleksem, cały zakres -% Organica 1.6 Komfort z powłoką oleofobową, cały

Bardziej szczegółowo

o k u l a ry o ch ro n n e

o k u l a ry o ch ro n n e o k u l a ry o ch ro n n e Okulary ochronne Samprey's spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686EWG. Wyprodukowane zgodnie z ogólnymi wymaganiami normy

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI OCHRONY OCZU I TWARZY kryteria oceny (parametry ochronne i użytkowe wyrobów)

ŚRODKI OCHRONY OCZU I TWARZY kryteria oceny (parametry ochronne i użytkowe wyrobów) PROMOTOR -8/01 PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY ŚRODKI OCHRONY OCZU I TWARZY kryteria oceny (parametry ochronne i użytkowe wyrobów) NAZWA SAMPREY S SA 995 SAMPREY S SA 10 1 Typ środka ochrony oczu i twarzy 1 Nakładki

Bardziej szczegółowo

Wyjàtkowy. Tak komfort. wyjàtkowe czytania. jak ja. Pe na ostroêç widzenia

Wyjàtkowy. Tak komfort. wyjàtkowe czytania. jak ja. Pe na ostroêç widzenia Wyjàtkowy Tak komfort wyjàtkowe czytania jak ja Pe na ostroêç widzenia Pełna ostroêç widzenia Twój optyk polecił Ci soczewki Hoyalux id MyStyle V+. Nazwa tych najwyższej jakości soczewek nie jest przypadkowa:

Bardziej szczegółowo

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

II. WYMAGANIA TECHNICZNE Strona 1 z 7 I. PRZEZNACZENIE Okulary wielofunkcyjne specjalne przeznaczone są do ochrony oczu przed oślepieniem słonecznym, wiatrem, owadami, kurzem jak również ochronę przed promieniami UVA, UVB, UVC.

Bardziej szczegółowo

Comfort. Okulary z serii 3M 2800 nakładane na okulary korekcyjne. Okulary nakładane na okulary korekcyjne

Comfort. Okulary z serii 3M 2800 nakładane na okulary korekcyjne. Okulary nakładane na okulary korekcyjne Comfort nakładane na okulary korekcyjne z serii 3M 2800 nakładane na okulary korekcyjne 2805 2802 2800 te zostały zaprojektowane do używania ich jednocześnie z okularami korekcyjnymi. Zapewniają doskonałe

Bardziej szczegółowo

wydajność, komfort ułatwienie

wydajność, komfort ułatwienie UM UM wydajność, komfort ułatwienie Seria UM oferuje dyfuzory w technologii Meso- OpticsTM. Zalety tej technologii - wysoka wydajność i zoptymalizowany rozkład światła - w połączeniu z nowoczesnym wyglądem

Bardziej szczegółowo

Zobacz wszystko. superbohaterów? W trosce o Twoje oczy

Zobacz wszystko. superbohaterów? W trosce o Twoje oczy Zobacz wszystko superbohaterów? W trosce o Twoje oczy Zobacz wszystko Nie chodzi o to żeby coś zobaczyć chodzi o to żeby zobaczyć wszystko. Z soczewkami progresywnymi Hoyalux id żaden szczegół nie pozostanie

Bardziej szczegółowo

W I O S N A / L A T O 2 0 1 1 B I U L E T Y N NAJLEPSZE BRYTYJSKIE SOCZEWKI I OPRAWY OKULAROWE

W I O S N A / L A T O 2 0 1 1 B I U L E T Y N NAJLEPSZE BRYTYJSKIE SOCZEWKI I OPRAWY OKULAROWE B I U L E T Y N -50% WV TRANSITIONS VI PROMOCJA WV SIGNATURE PROMOCJA WIDEVIEW SOCZEWKI PROGRESYWNE PROMOCJA STAYCLEAN KOLEKCJE OPRAW SATYSFAKCJA LUB WYMIANA 7 LAT JAI KUDO 02 04 06 08 10 12 14 15 W I

Bardziej szczegółowo

Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE)

Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE) Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE) SBU Zdrowie w pracy Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE) Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE) firmy uvex Więcej niż standardowe rozwiązanie Dla

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Dzienne soczewki kontaktowe iloox CONTACT Daily

Dzienne soczewki kontaktowe iloox CONTACT Daily Dzienne soczewki kontaktowe iloox CONTACT Daily 5 sztuk soczewek gratis dokonując zakupu w salonie LOOX Galeria Optyki w Twoim mieście! Darmowa dostawa do domu, zamawiając soczewki w naszym internetowym

Bardziej szczegółowo

W trosce o Twoje oczy

W trosce o Twoje oczy W trosce o Twoje oczy Pow oki antyrefleksyjne Po egnaj si z refleksami Spojrzeniem można wyrazić bardzo wiele, pod warunkiem, że nic nie stanie na przeszkodzie. Taką przeszkodę stanowić mogą okulary z

Bardziej szczegółowo

Zobacz. światło. Hoya Sensity Zupełnie nowe soczewki fotochromowe. Innowacyjna technologia fotochromowa firmy HOYA

Zobacz. światło. Hoya Sensity Zupełnie nowe soczewki fotochromowe. Innowacyjna technologia fotochromowa firmy HOYA Zobacz światło Hoya Sensity Zupełnie nowe soczewki fotochromowe Innowacyjna technologia fotochromowa firmy HOYA Innowacyjna technologia fotochromowa firmy HOYA Przedstawiamy HOYA Sensity innowację w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji i technologii

Wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji i technologii Okulary ochronne kompetencje Wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji i technologii uvex światowej klasy dostawca systemów i rozwiązań bezpieczeństwa i higieny pracy Nasze zakłady produkcyjne, w których

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Okulary ochronne Innowacyjność we wzornictwie i funkcjonalności

Okulary ochronne Innowacyjność we wzornictwie i funkcjonalności Okulary ochronne Innowacyjność we wzornictwie i funkcjonalności kompetencje Zaawansowane technologie uvex dostawca kompleksowych rozwiązań i ekspert w produkcji 80% naszej całkowitej produkcji netto skupionej

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Argon 2 // Wózek inwalidzki na ramie sztywnej

DANE TECHNICZNE. Argon 2 // Wózek inwalidzki na ramie sztywnej DANE TECHNICZNE Argon 2 // Wózek inwalidzki na ramie sztywnej Maks. waga użytkownika: 125 kg // 140 kg Nachylenie oparcia: -31 do + 15 ê Koła Proton lub adapter osi roweru z napędem ręcznym: 100 kg Środek

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2012. Dystrybutor

KATALOG PRODUKTÓW 2012. Dystrybutor KATALOG PRODUKTÓW 2012 Dystrybutor WŁAŚCIWOŚCI: Wysoka przepuszczalność tlenu Bez technologii ulepszającej powierzchnię Niski moduł sprężystości Wysoka zawartość wody Asferyczna optyka Asferyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ochrona oczu i twarzy > Akcesoria

Ochrona oczu i twarzy > Akcesoria Ochrona oczu i twarzy > Akcesoria Lp. 1 Symbol Nazwa : 3M-CLEANTOW-270 CHUSTECZKI OCHRONNE : 268.41 PLN netto 330.14 PLN brutto Pakowanie : (1.00/10.00) : Ściereczki czyszczące. - zapobiegają zaparowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1. ŁóŜka dziecięce (niemowlęce) CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO. L.p. NAZWA J.M. ILOŚĆ PRODUCENT VAT % BRUTTO

Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1. ŁóŜka dziecięce (niemowlęce) CENA NETTO WARTOŚĆ NETTO. L.p. NAZWA J.M. ILOŚĆ PRODUCENT VAT % BRUTTO Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 ŁóŜka dziecięce (niemowlęce) 1. ŁóŜka dziecięce (niemowlęce) szt. 4 WYKONANE ZE STALI WĘGLOWEJ POKRYTE LAKIEREM POLIESTROWO-EPOKSYDOWYM W KOLORZE BIAŁYM. WYPOSAśONE W

Bardziej szczegółowo

Podział soczewek okularowych. Dostępność

Podział soczewek okularowych. Dostępność R O D Z A J E S Z K II E Ł O K U L A R O W Y C H Na końcu recepty występuje rubryka soczewki. Spróbuję przedstawić jakie soczewki są do dyspozycji w Polsce. Przyjąłem podział soczewek ze względu na: materiał,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr : Soczewki Cel ćwiczenia: Wyznaczenie ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiającej i rozpraszającej) oraz ogniskowej soczewki rozpraszającej

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Kabiny półokrągłe MOSIĘŻNE CHROMOWANE UCHWYTY ZAWIAS CHROMOWANY

Kabiny półokrągłe MOSIĘŻNE CHROMOWANE UCHWYTY ZAWIAS CHROMOWANY KABINY PRYSZNICOWE COLMAR Minimalistyczny design podkreślają chromowane uchwyty i zawiasy z mechanizmem podnoszenia. Dopracowany profil mocujący umożliwia dokładną regulację i dostosowanie kabiny do nierówności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PHARMA KODU

SPECYFIKACJA PHARMA KODU SPECYFIKACJA PHARMA KODU Avda. Universitat Autònoma, 13 Parc Tecnològic del Vallès 08290 Cerdanyola del Vallès. BARCELONA 93 592 31 10 93 591 27 07 www.rcelectronica.com RC@rcelectronica.com Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

- wykonane z zaawansowanego technologicznie materiału, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa materiał X-Cell.

- wykonane z zaawansowanego technologicznie materiału, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa materiał X-Cell. Powody dla których warto wybrać obuwie Suecos: - aktualne certyfikaty TUV, oznaczone znakiem CE, - ultra lekkie, - wykonane z zaawansowanego technologicznie materiału, który spełnia najwyższe standardy

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po soczewkach

Przewodnik po soczewkach Przewodnik po soczewkach 1. Wchodzimy w program Corel Draw 11 następnie klikamy Plik /Nowy => Nowy Rysunek. Następnie wchodzi w Okno/Okno dokowane /Teczka podręczna/ Przeglądaj/i wybieramy plik w którym

Bardziej szczegółowo

STAS multirail akcesoria

STAS multirail akcesoria TA multirail akcesoria TA Instrukcja krok po kroku- jak wybrać i zainstalować system zawieszenia z oświetleniem TA multirail. Ulotka zawiera przegląd wszystkich typów szyn zawieszenia, lamp, reflektorów,

Bardziej szczegółowo

OCHRONY OCZU OCHRONY WZROKU ISPECTOR. prezentacje 2015 33

OCHRONY OCZU OCHRONY WZROKU ISPECTOR. prezentacje 2015 33 OCHRONY WZROKU ISPECTOR Okulary, które znajdą Państwo w naszej ofercie, przeznaczone są głównie do wykorzystania w pracy. Ich zadaniem jest ochrona oczu, a niekiedy także części twarzy. Dostarczamy okulary

Bardziej szczegółowo

Produkty Honeywell do ochrony przeciwlaserowej

Produkty Honeywell do ochrony przeciwlaserowej Produkty Honeywell do ochrony przeciwlaserowej Wygoda, styl i doskonała ochrona przed działaniem lasera. safety products Zespół Honeywell Safety Products projektuje i wytwarza szeroki asortyment w serii

Bardziej szczegółowo

magazynoptyczny.pl 13 SOCZEWKI EYEWEAR Magazyn optyczny firmy OPTYKA Jolanta Deka-Boruszewska, nr 7/2015 (18) JOOP! NOWOŚCI DLA KOBIET JOOP!

magazynoptyczny.pl 13 SOCZEWKI EYEWEAR Magazyn optyczny firmy OPTYKA Jolanta Deka-Boruszewska, nr 7/2015 (18) JOOP! NOWOŚCI DLA KOBIET JOOP! 6 JOOP! NOWOŚCI DLA KOBIET 8 JOOP! NOWOŚCI DLA MĘŻCZYZN 13 SOCZEWKI BIUROWE Magazyn optyczny firmy OPTYKA Jolanta Deka-Boruszewska, nr 7/2015 (18) EYEWEAR 2 spis treści Drodzy Czytelnicy! Nasz kolejny

Bardziej szczegółowo

TIKKURILA OPTIVA CERAMIC SUPER MATT 3. NOWOŚĆ 02 marzec 2015

TIKKURILA OPTIVA CERAMIC SUPER MATT 3. NOWOŚĆ 02 marzec 2015 TIKKURILA OPTIVA CERAMIC SUPER MATT 3 NOWOŚĆ 02 marzec 2015 TIKKURILA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Marka Tikkurila chcąc spełnić oczekiwania użytkowników nieustannie oferuje innowacyjne rozwiązania. Starania

Bardziej szczegółowo

Jak w pełni korzystać z zalet okularów progresywnych?

Jak w pełni korzystać z zalet okularów progresywnych? Jak w pełni korzystać z zalet okularów progresywnych? Okres adaptacji Za każdym razem kiedy otrzymujesz nową parę okularów, Twój mózg musi się przyzwyczaić do nowych soczewek. Mówiąc najogólniej, okres

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOP SPEKTRALNY typ regula 5001MK

MIKROSKOP SPEKTRALNY typ regula 5001MK MIKROSKOP SPEKTRALNY typ regula Spektralny mikroskop luminescencyjny typu przeznaczony jest do przeprowadzania szczegółowych badań i ekspertyz banknotów, paszportów, wiz, praw jazdy, dokumentów osobistych,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZYJNY STEREO

SYSTEM WIZYJNY STEREO SYSTM WIZYJNY STRO PROUCNT: YSTRYBUTOR: 87-800 Włocławek, l. Kazimierza Wielkiego 6 tel./fax : (0//54) 2311005, 4112555 e-mail : office@renex.com.pl http// : www.renex.com.pl Rodzina mikroskopów Mantis,

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

środki ochrony oczu i twarzy

środki ochrony oczu i twarzy środki ochrony oczu i twarzy Środki ochrony oczu i twarzy Samprey s spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686EWG. Wyprodukowane zgodnie z ogólnymi wymaganiami

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

CENNIK PAKIETÓW FOTOWOLTAICZNYCH

CENNIK PAKIETÓW FOTOWOLTAICZNYCH CENNIK PAKIETÓW FOTOWOLTAICZNYCH ZESTAW NAZWA ZESTAWU ZAWARTOŚĆ Z E S T A W F O T O W O L T A I C Z N Y Z K O N S T R U K C J Ą N A: 9630,00 844,90 CORAB MINI 00 DACHÓWKĄ Panel fotowoltaiczny polikryst.

Bardziej szczegółowo

Ochrona oczu. okulary i gogle innowacyjność i funkcjonalność

Ochrona oczu. okulary i gogle innowacyjność i funkcjonalność Ochrona oczu okulary i gogle innowacyjność i funkcjonalność carbon uvex racer CT carbon i uvex ca Włókna węglowe są obecnie jednym z najbardziej innowacyjnych, wydajnych i wielostronnych materiałów. Dzięki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WWW.EDUNET.TYCHY.PL MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE DZ.U. 1998

Bardziej szczegółowo

PRZYŁBICE SPAWALNICZE. Pełna kontrola stopnia czułości, zaciemnienia i opóźnienia

PRZYŁBICE SPAWALNICZE. Pełna kontrola stopnia czułości, zaciemnienia i opóźnienia SPAWALNICZE Pełna kontrola stopnia czułości, zaciemnienia i opóźnienia 116 technologia optyki 4C lens znakomita widoczność i jakość WIDOK DLA LEPSZYCH SPOIN Jeżeli jakość i wydajność są dla Ciebie najważniejsze,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Parametry wymagalne i ocenialne soczewek dla zadania nr 1 część 1-400 sztuk soczewek. Producent:... Typ soczewki...

Załącznik nr 3 Parametry wymagalne i ocenialne soczewek dla zadania nr 1 część 1-400 sztuk soczewek. Producent:... Typ soczewki... Załącznik nr 3 i ocenialne soczewek dla zadania nr 1 część 1-400 sztuk soczewek. L.p Parametr wymagalny Kryterium: Wpisać lub nie 1 Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne akrylowe, 2 Soczewka jednoczęściowa

Bardziej szczegółowo

Automatyczna przyłbica spawalnicza. ServoGlas 4000V Arc Defender

Automatyczna przyłbica spawalnicza. ServoGlas 4000V Arc Defender Od ponad 20 lat firma SERVORE swoimi produktami zapewnia najlepszą ochronę dla spawaczy. Dzięki opatentowanym rozwiązaniom i wdrożeniu najnowocześniejszej technologii jest postrzegana jako lider w tym

Bardziej szczegółowo

01-08 09-17 18-20. navigator stargaze. hurricane. capricorn. pacific t turin. dakar t. pluto. miami new york. billy. x square

01-08 09-17 18-20. navigator stargaze. hurricane. capricorn. pacific t turin. dakar t. pluto. miami new york. billy. x square 01-08 Kolekcja Lifee jest klasyczną kolekcją zaprojektowaną do codziennych zajęć. Wykorzystano w niej technologię którą odnajdziemy w kolekcji sportowej a którą zastosowano przy projektowaniu bardzo modnych

Bardziej szczegółowo

ZLEWOZMYWAKI I KOMORY TECTONITE

ZLEWOZMYWAKI I KOMORY TECTONITE 98 ZLEWOZMYWAKI I KOMORY TECTONITE ORION 105 106 SIRIUS 102 104 SOLO 107 KOMORY DO PODBUDOWY SIRIUS 108 109 ZLEWOZMYWAKI I KOMORY TECTONITE 99 FRANKE TECTONITE NOWA GENERACJA ZLEWOZMYWAKÓW CZYM JEST TECTONITE?

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE Wykład Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 8/ bud. A- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ OPTYKA GEOMETRYCZNA Codzienne obserwacje: światło

Bardziej szczegółowo

Miesięczne soczewki kontaktowe iloox CONTACT

Miesięczne soczewki kontaktowe iloox CONTACT Miesięczne soczewki kontaktowe iloox CONTACT 1 soczewka gratis dokonując zakupu w salonach LOOX i sunloox w Twoim mieście! Darmowa dostawa do domu, zamawiając soczewki w naszym internetowym salonie optycznym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

Standardy ochrony oczu

Standardy ochrony oczu Ochrona oczu Oko ma własne mechanizmy ochronne brwi, powieki i rzęsy. W życiu codziennym jest to dla większości z nas wystarczająca ochrona. W wielu sytuacjach w miejscu pracy należy jednak zapewnić dodatkową

Bardziej szczegółowo

Oftalmoskopy bezpośrednie HEINE

Oftalmoskopy bezpośrednie HEINE [ 036 ] 02 Oftalmoskopy bezpośrednie HEINE BETA 200 S BETA 200 / BETA 200 M2 Prz. 1 Prz. 2 K 180 Prz. 1 Prz. 2 mini 3000 mini 3000 LED System optyczny Asferyczny Konwencjonalny Oświetlenie Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów Linde. Środki ochrony pracy. Środki ochrony pracy. Ochrona spawacza Ochrona oczu Ochrona rąk Ochrona wzroku

Katalog produktów Linde. Środki ochrony pracy. Środki ochrony pracy. Ochrona spawacza Ochrona oczu Ochrona rąk Ochrona wzroku Katalog produktów Linde.. 123 Środki ochrony pracy Ochrona spawacza Ochrona oczu Ochrona rąk Ochrona wzroku 124 Katalog produktów Linde... Przyłbice. Przyłbica spawalnicza Linde OHE350 Automatyczna przyłbica

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami 00-900 W Grzałki elektryczne 8 modele(i) Thermoplus EC Wąski promiennik chroniący przed przeciągami Zastosowanie Promienniki Thermoplus są montowane nad oknami, skutecznie chroniąc przed przeciągami. Wąska

Bardziej szczegółowo

Breezy 250. Mocny i wytrzymały... Nowy wygląd... Duży wybór opcji... Niezawodna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna...

Breezy 250. Mocny i wytrzymały... Nowy wygląd... Duży wybór opcji... Niezawodna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna... Breezy 250 Breezy 250 Mocny i wytrzymały... Nowy wygląd... Duży wybór opcji... Niezawodna obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna... Breezy 250 pokazany z niestandardowymi opcjami Mocny i wytrzymały Nowa konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Walizki, torby, plecaki marki TRAVELITE TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ

Walizki, torby, plecaki marki TRAVELITE TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ Generujemy wysoki poziom satysfakcji Walizki, torby, plecaki marki TRAVELITE TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ NIEMIECKA JAKOŚĆ, POLSKIE CENY Prezentacja firmy BTL Forms MARKA W roku 1949 Anna i Gerhard Winkler przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

GOOGLE I OKULARY. Skorzystaj ze szkoleń produktowych dla Twoich pracowników. Zapytaj o to handlowca! BERTONI

GOOGLE I OKULARY. Skorzystaj ze szkoleń produktowych dla Twoich pracowników. Zapytaj o to handlowca! BERTONI GOOGLE I OKULARY D200 Wykonane z nylon- grilamid Szkła wykonane z poliwęglanu, kolor: lustro smoke Odporne na odkształcenia Warstwa lustrzana Dopasowane do kształtu twarzy Szkła pokryte warstwą antyrefleksyjną

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Ochrona głowy. Bezpiecznie. Lekko. Wygodnie. DYSTRYBUTOR

Ochrona głowy. Bezpiecznie. Lekko. Wygodnie. DYSTRYBUTOR DYSTRYBUTOR Ochrona głowy Bezpiecznie. Lekko. Wygodnie. REAL BHP - Środki Ochrony Pracy i Elektroizolacja 01-710 Warszawa ul. Włościańska 21 tel/fax 22 639 71 51 e-mail: sklep@realbhp.pl gsm. 601920287

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Noworoczne, dobroczynne życzenia firmowe

Noworoczne, dobroczynne życzenia firmowe Noworoczne, dobroczynne życzenia firmowe 2015 Wysyłając klientom personalizowane życzenia pomagasz dzieciom 1 Kup kartkę dobroczynną, pomóż dzieciom! FESTINA LENTE Łacińskie przysłowie Festina Lente znaczy

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Nowości Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Grudzień 2015

Nowości Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Grudzień 2015 Nowości Oprawy profesjonalne Philips Lighting Grudzień 2015 1 CoreLine Panel NOC Cechy produktu Skuteczność systemu > 80 lm / W - większe oszczędności w rachunkach za energię w porównaniu do tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

katalog soczewek okularowych obowiązuje od 14 marca 2016 r.

katalog soczewek okularowych obowiązuje od 14 marca 2016 r. katalog soczewek okularowych obowiązuje od 14 marca 2016 r. www.neolens.pl SPIS TREŚCI WSTĘP DEKLARACJA ZGODNOŚCI... 3 DYSTRYBUTORZY SOCZEWEK NEOLENS... 4 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY... 5 USŁUGA OPTYMALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

ZASADY OŚWIETLANIA ZASADA FIZJOLOGICZNA ZASADA EKONOMICZNA ZASADA ESTETYCZNA PODSTAWOWE ZASADY OŚWIETLENIA KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

ZASADY OŚWIETLANIA ZASADA FIZJOLOGICZNA ZASADA EKONOMICZNA ZASADA ESTETYCZNA PODSTAWOWE ZASADY OŚWIETLENIA KULTURA BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWE ZASADY OŚWIETLENIA ZASADY OŚWIETLANIA ZASADA FIZJOLOGICZNA ZASADA EKONOMICZNA ZASADA ESTETYCZNA Szkoły Ponadgimnazjalne Moduł III Foliogram 24 Szkoły Ponadgimnazjalne Moduł III Foliogram 25

Bardziej szczegółowo

Ergonomia (1) VIII. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH. Cel przystosowania stanowisk do zasad ergonomii:

Ergonomia (1) VIII. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH. Cel przystosowania stanowisk do zasad ergonomii: Ergonomia (1) stanowisk wyposa onych w monitory ekranowe ergonomia ERGONOMIA to interdyscyplinarna nauka, zajmuj¹ca siê przystosowaniem, narzêdzi, maszyn, œrodowiska i warunków pracy do anatomicznych i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne. Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ Wprowadzenie teoretyczne. Soczewka jest obiektem izycznym wykonanym z materiału przezroczystego o zadanym kształcie i symetrii obrotowej. Interesować

Bardziej szczegółowo