Uznanie ...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. uvex. Nagradzani poprzez innowacje. Deułschland land der Ideen te.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uznanie ...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. uvex. Nagradzani poprzez innowacje. Deułschland land der Ideen te."

Transkrypt

1 PROTECTING PEOPLE

2 kompetencje Uznanie...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. Nagradzani poprzez innowacje Nasza wizja jasno kieruje nasze cele na działania bizneso we. Na wszystkich ryn kach mamy wyznaczony kierunek podium zwycięzcy. Aby zapewnić realizację tych oczekiwań, dążymy dzięki na szym produktom do ustanowienia nowych trendów i stan dardów, bierzemy sobie za cel fotel lidera innowacyjności, zgodnie z naszą strategią i filozofią. Cieszymy się na porów nywanie z innymi. W 2011 roku uvex został ponownie sklasyfikowany w rankin zacja". Skutecznie uczestniczyliśmy w różnych konkursach i projektach w ostatnich latach, w celu utrzymania realigu "TOP 100" jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm stycznej i obiektywnej oceny naszej działalności. z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Nie Uvex został wybrany także do odznaczenia "Niemcy - kraj miec. Testy naszych produktów, prowad zone pod przewod pomysłów" z inicjatywy byłego prezydenta Niemiec. Szczenictwem naukowców z Instytutu Przedsiębiorczości i inno gólnie dumni jesteśmy z określenia nas jako "marka wieku" wacyjności wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, przez wydawców niemieckich norm. Przez ponad 20 lat ta przyniosły zdum iewające rezultaty, umieszczające uvex prestiżowa nagroda była wręczana niemieckim produktom jako zwycięzcę w kategorii "Innowacyjne procesy i organi- i producentom kojarzonym z całą grupą produktową. eułschland land der Ideen te Ausgewohlter Ort 2007 Focus Safety Silver 2007 ~

3 kompetencje Aby uzyskać wię cej informacji zainstaluj czytnik kodów QR i sfotografuj kod za pomocą smanjona. WIZJA W św iecie uvex chcemy być li derem innowacji, osiągnąć na całym świecie zorientowany na wartości wzrost, a we wszystkich obszarach naszej aktywności i rynkach znaleźć się na podeście jako zwycięzca. Value follows innovation! MISJA o uvex - dostawca kompleksowych rozwiązań i ekspert w produkcji Marka UVEX jest naszym zobowiązaniem. Myśl przewodnia PROTECTING PEOPLE naszym zadaniem. W tym celu rozw ijamy, produkujemy, sprzedajemy produkty oraz usługi, dla ochrony i bezpieczeństwa człowieka w życ iu zawodowym, sporcie oraz w czasie wolnym. Bazując na myśli przewodniej koncernu jaką jest "protecting people" - ochrona od stóp do głów w czasie wolnym i w czasie pracy, uvex group kieru je się w stronę innowacyjności oraz wartości przyświecających nam jako dostawcy rozwiązań systemowych i ekspertowi w produkcji. Poprzez zjednoczenie działań w zakresie ochrony głowy (och rona wzroku: okulary korekcyjno-ochronne, okulary chroniące przed promieniowaniem laserowym, okulary chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i optycznymi, ochrona słuchu, ochrona dróg oddechowych i ochrona głowy), odzieży ochronnej, obuwia i ochrony dłoni, uvex tworzy rozwiązania chroniące kompleksowo przed zagrożeniami i dopasowane do potrzeb użytkowników na całym św iecie. Nasze uniwersalne rozwiązania i system zarządzania wspierają procesy rozwoju strategicznych przedsięwzięć oraz gwarantują realizację założeń w przemyślany sposób, we wszystkich obszarach organ izacji.

4 ~----.o ekcvine.o { Ularyochronne Oprawki metalowe uve 2 53 silverstar Niewielkie. eleganckie. meta Art. nr lowe oprawk i Ref.nr Owalne soczewki Soczewka 50mm S z e ro kość mostka 20mm Regulowa ny nosek w anato srebrny micznym kształcie Oslona boczna i górna Formowane na zimno wygodne końcówk i zauszników uofit w anatomicznym ksz tałcie Niewielkie. nowoczesne. Art. nr metalowe op rawki Ref. nr /20 Soczewka 50 mm P rostokątne soczewki S ze ro ko ść mostka 20mm Regulowany nosek w anato matowy g"" ra""fit'-- micznym kształcie Ze względu na k ształt. lepiej Art. nr przysto sowane do socze Ref. nr /20 wek dwuogniskowych Soczewka 52 mm Szero ko ść i zmiennoogniskowych mostka 20mm niż mato silverstar Osłona boczna i górna Formowane na zimno wygodne końcówk i zauszni ków uofit w anatomicznym kształcie _ I- -!u..!.! ~vex 9.15A sta~rl~et::_:=-~~==::;; ;;;;;;::=::;:=:_---- Niewie lkie. eleganckie. meta Art.nr lowe oprawki Ref. nr /20 Owalne soczewki Soczewka 47mm Sze rok ość mostka 20mm Regulowany nosek w anato starezloto micznym kształcie Os łona boczna i górna Art. nr Formowane na zimno Ref. nr /20 wygodne końcó wk i zauszni Soczewka 49mm Szero kość mostka20mm ków uofit w anatomicznym starezloto kształcie 4

5 Korekcvjne---oJ{ular~'-<lChro Oprawki metalowe -----, uvex mercu ty.= =-_ Cienkie, wyraziste, metalowe oprawki Interesujący, nowoczesny k ształt soczewek Regulowany nosek w anatomicznym kształcie Osłona boczna i górna Formowane na zimno wygodne końcówki zauszników uofit w anatomicznym kształcie -;;::= = =:;;;;;;:= =::= :::-_ 1 Art.nr Ref. nr /19 Soczewka 54mm Szerokość mostka 19 mm stalowy niebieski Art.nr Ref. nr. 91 5~547;6'715;-;6'"/1:;'-9-;10-.~ Soczewka -l6mm \._ J "'-r Szerokość mostka 19 mm stalowy niebieski uvex 2298 titan Cienka opraw ka z tytanu Regulowany nosek w anatomicznym kształci e Osłona boczna i górna Formowane na zimno wygodn e końcówki zauszników uofit w anatom icznym k s zt a ł ci e Art. nr Ref. nr /19 Soczewka 52mm Szerokość mostka 19mm niebieski ~ Materiał oprawki : tytan -'uvex9256 Pllot Modny k sz t a ł t me:ta~lo~w ~y~c:h--:;::===-;;;;:;;;;;:==-::::::::::--1 ~ oprawek Regulowany nosek w anatomicznym k s z t a ł ci e Osłona boczna i górna Formowane na zimno wygodne k o ń c ówk i zauszników uofit w anatomicznym k s z t a łc ie Ref. nr /20 Soczewka 51 mm Szerokość mostka 20 mm matowy grafit Art.nr ~ /20 Soczewka 53mm Szero kość mostka 20ffiin- - Kolo-r--- matowy grafit 5

6 ~Korekcv-inaokula rv-<ld1ronne Oprawki metalowe uvex 9152 classie Klasyczne metalowe opraw Art. nr ki Ref. nr /18 Prostokątne soczewki Soczewka 50mm Szerokość mostka 18mm Regulowany nosek w anato grafit micznym kształcie Osłona boczna Art. nr Formowane na zimno Ref. nr /18 wygodne końcówki zauszni Soczewka 52mm Szerokość mostka 18 mm ków uolit w anatomicznym grafit k s z t a łc i e Podwójny moste k Art.nr Ref. nr /18 Soczewka 54mm Szerokość mostka 18mm grafit u ex2158 Wyraziste metalowe opraw Art.nr ki Ref. nr /18 Soczewki o Soczewka 50mm ś ci ę tych ką t a c h Szerokość mostka 18mm Regulowany nosek w anato grafit micznym k szt a łc ie Osłony boczne Art.nr Formowane na zimno Ref. nr /18 wygodne końcówki zauszni Soczewka 52 mm Szerokość mostka 18 mm ków uolit w anatomicznym grafit k s z ta łci e Art.nr Ref. nr /18.~'..I - ~ -_v.") Soczewka 54mm \ _ / \._ Szerokoś ć mostka 18mm rafit I-.u ~ 'l~ ex 51.!,10 i!!,1.! _ Bardzo wygodne metalowe Art.nr oprawki, wysoki stopie ń Ref. nr /17 ochrony Soczewka 54mm Szerokość mostka 17 mm Optymalnie zaproje ktowana czarny/srebrny osłon a boczna. dolna i górna z siatki drucianej Art. nr Regulowany nosek w anato Ref. nr /17 micznym kształcie Soczewka 56mm Szerokość mostka 17 mm Zauszniki z zawiasami sprę czarny/srebrny żynowymi Formowane na zimno wygodne ko ń c ówk i zauszników uoli t w anatomi cznym k s z t a ł c i e uvex F300 u ża metalowa oprawk a Art. nr z poprzecz k ą Ref. nr / 21 Bezbarwn a Soczewka 56mm o s ł o na boczna Szerokość mostka 21 mm i górna zloto -br ązowy Optymalnie uksz t a ł towa n y nosek Formowane na zim no wygodne ko ń cówki zauszni ków uoli t w anatomicznym k szt a ł ci e 6

7 Korekcvineokula rv---ochrqrt~----, Oprawki plastikowe ~uvex 9.,Z ceramie :!.1r.l::!:'...~ Atrakcyjne, nowoczesne, Ar!. nr wyjątkowo lekkie oprawki Ref. nr /20 Soczewka 49 mm Inte resujące, o krągłe Szerokość mostka 20 mm soczewki burgund Osłona boczna i górna Optymalnie uks ztałtowany Ar!.nr nosek Ref. nr /20 Formowane na zimno Soczewka 49 mm Szerokość mostka 20 mm wygodne końcówki zauszni kobaltowyb ł ę k i t ków uofit w anatomicznym kształci e Art. nr Ref. nr /20 ~. /\ Soczewka 49 mm,'-...! '-...) Szerokość mostka 20 mm szary vex5503 Bardzolekkie o modnym Art. nr kształcie Ref. nr /17 r Klasyczny kształt soczewek Soczewka 54mm ~ Szerokość mostka 17 mm Anatomicznie uksztaltowa b ia ły na część nosowa Przezroczyste osłonki bocz Ar!.nr ne Ref. nr /17 Soczewka 54 mm Szerokość mostka 17 mm antracytowy mizausznikami /17 Soczewka 54 mm Szerokość mostka 17 mm antracytowy uvex5504 Atrakcyjne, nowoczesne, Art.nr lekkie oprawki Ref. nr /20, - Soczewka 55mm ~ Nowatorskie owalne Szerokość mostka 20 mm soczewki,~:: biały Transparentna osłona bocz >;;R ' na i górna Art. nr Optymalnie anatomicznie Ref. nr /20 ( u ks ztałtowany nosek Soczewka 55mm Szerokość mostka 20mm antracytowy mi zausznikami /20 Soczewka 55 mm Szerokość mostka 20 mm szary/transparent 7

8 ekq4naokular ~Mbro rllre Oprawki plastikowe uvex !ł meteor Sportowe, plastikowe oprawki Art. nr Osłona boczna, górna Ref. nr /15 i dolna o Soczewka 56mm dużym stopniu Szerokość mostka 15mm szczelności przydymiony szary Optymalnie ukształtowany nosek Art. nr Zauszniki o czterech stop Ref. nr /15 niach regulacji Soczewka 56mm Szerokość mostka 15 mm Regulowane, wygodne niebieski zauszniki Softform uve 505 Sportowe, plastikowe oprawki Art. nr Osłona boczna, górna Ref. nr /19 i dolna o dużym stopniu Soczewka 55 mm Szerokość mostka 19 mm szczelności transparent Optymalnie ukształtowany nosek Art. nr Zauszniki o czterech stop Ref. nr /19 -.~ niach regulacji Soczewka 57 mm ;,- \.. Szerokość mostka 1""9""m"'m' '- Regulowane, wygodne transparent zauszniki Softform U'lex 55 ~O~6, Komfortowe plastikowe Art. nr oprawki Ref. nr /18 Osłona boczna i górna zin Soczewka 56mm Szerokość mostka 18 mm tegrowana z oprawk ą jasnoszary transpa rent Optymalnie uk sz tałtowany nosek 8

9 Korekq4naokulaf:\lJlchmnne------, Oprawki plastikowe uvex 9130cosmoflex Komfortowe ramki, dosko Art. nr nale dopasowane Ref. nr /17 Zintegrowana Soczewka 56 mm osłona bocz Szero kość mostka 17 mm na i górna sza Zauszniki można regu lować w czterech pozycjach dla indywidualnego dopasowania Zauszniki uvex duoflex dla maksymalnego komfortu użytkownika uvex 2168 RX uże plastikowe okulary z pełnymi osłonami, otaczaj ącymi oczy dla pełnego komfortu Odmiana prostych okularów Astrospec dla pracowników u ż yw a j ą c y c h okularów korekcyjnych Osłona boczna, górna i dolna Regulowany nosek o opty malnym k szt a łcie Zauszniki o czterech stopniach regulacji Zauszniki uoflex dla prawdziwego komfortu Art.nr Ref. nr /20 Soczewka 56mm Szerokość mostka 20 mm srebrny/szary Art. nr Ref. nr /20 Soczewka 56 mm Szerokość mostka 20mm żó łty / czarny Art. nr Ref. nr /20 Soczewka 56 mm Szerokość mostka 20 mm fioletowy/zielony Art. nr Ref. nr Soczewka /20 56 mm Szerokość mostka 20 mm niebieski.~ l.-.. " \. ~ { C uvex welderflip'-u p' "-:;::.:::::===;;;;;:;;::;;;;;;::::==::::=:::::--' Komfortowe oprawki okula- Art.nr rów spawalniczych Ref. nr /22 Zintegrowane osłony bocz Soczewka 54 mm SZerOkiiSć mostka 22 mm ne i górne z oprawką KOlor zielony Anatomicznie ukształtowa ny nosek Oprawki standardowo wypos a ż one w filtry s p awał nicze o stopniu ochrony 5 9

10 ~O----..::iaR)igra~~ Bezramkowe korekcyjne okulary ochronne Okulary korekcyjne uvex RX gravity zero z kolekcji okularów bezramkowych oferują więcej niż wyłącznie bezpieczeństwo. Okulary korekcyjno-ochronne z kolekcji oprawek bezramkowych są innowacyjnym rozwiązaniem łączącym w sobie lekkość, wygodę z bezpieczeństwem. Poprzez specjalną konstrukcję i zastosowanie najwyższej jakości materiałów na soczewki oraz oprawki odnieśliśmy sukces w kreowaniu nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony wzroku w przemyśle. Kolekcja uvex RXgravity zero robi wrażenie swoją lekkością, nieograniczonym polem widzenia oraz wytrzymałością mechaniczną. Seria obrazówpokazuje przebieg testu okularów uvexrx gravity zera7101na uderzenia zgodniez normą EN166. (kulkastalowa aśre dn icy 6 mm, p rę dkoś ć uderzenia45 misek) Aby uzyskać więcej informacji zainstaluj czytnikkodów QR i sfotografuj kod za pomocą smartfona. Filmz powyższego testujest dostępny na stronie Zestawienie materiałów soczewek Rekomendujemy stosowanie materiału Trivex na soczewki okula rów bezramkowych. Trivex jest nie tyl ko materiałem bardzo wytrzymałym mechanicznie, ale także ekstremalnie lekkim oraz odpornym na substancje chemiczne zachowując wyjątkową optyczną najwyższą jakość. Materiał Waga Klasa Wytrzymał ość Od porność Przydatność stosowania g/cm ) optyczna mechaniczna chemiczna w okularach bezramkowych Trivex 1,1 F Poliwęglan 1,2 F + (+) Plastik HI1,6 / HI1,67 1,33/1,4 S CR-39 1,3 S ++ nieprzydatne S z k ł o hartowane 2,5 S +++ niep rzydatne 10

11 Kor~cW~cbronR , uvex RX gravityzero -'u~~~~=.grav vex RX ty. ~ z:.l:orq e~~z'r~ 1o::l~ ~\ l I Innowacyjne bezramkowe oprawki Modny design Anatomicznie ukształtowana część nosowa Przezroczysta boczna ochrona Boczne zauszniki odchylane za pomocą sprężynek Łatwo regulowane zauszni ki uofit Art.nr Ref. nr /20 Soczewka 53mm Szerokość mostka 20mm antracytowy ~.. ~ Możliwość stosowaniadlamaksymalnejmocysoczewek +4,0 din.lub-6,0 dpt.;cyl.4,0dpt. Rozwiązanie n iedos tępn e zsoczewkamizmaterialucr 39araz szkla hartowanego. '--...uv"""ex :..=RX ~gravity.~z~e~ro~7w1~0::2_;::;:==::::;:;:;;:;:;;.:==:;::::::: Innowacyjne bezramkowe oprawki Klasyczny design Anatomicznie ukształtowana część nosowa Przezroczysta boczna ochrona Boczne zauszniki odchylane za pomocą sprę żynek Łatwo regulowane zauszniki uofit Art.nr Ref. nr /17 Soczewka 53 mm Szerokość mostka 17 mm antrac to ~ I J ~ Mażliwość stosowaniadlamaksymalnej mocy soczewek +4,0 dpt.lub 6,0dpt., cyl.4,0dpt. Rozwiąza n ie niedostę pne zsoczewkami zmaterialu CR 39 oraz szkła hartowanego lu:!.lv~e.o!l:. x.!.lrx~gr av i ty._=z""' e... ro'_'7...1'"'"0""3... Innowacyjne bezramkowe oprawki Małe ok rągłe soczewki Anatomicznie uks ztałtowana częś ć nosow a Przezroczysta boczna ochrona Boczne zauszniki odchylane za pomocą spr ęż y ne k Łatwo regulowan e zauszni ki uofit... u~v~ex g,.\,lr_xgravity._=z.::le..."-'-1 ro ~0~ ~ Możliwoś ć stosowanio d/omaksymalnej mocysoczewek +4,0dpt.lub 6,0dpt.,eyl.4,0 dpt. Rozwiązon ie niedostępne zsoczewkamiz materiołu CR-39oraz szkla hartowanego.... Innowacyjne bezramkowe oprawki Modny kształt soczewek Anatomicznie ukształtowana część nosowa Przezroczysta boczna ochrona Boczne zauszniki odchylane za pomocą sprężynek Łatwo regulowane zauszni ki uofit Art. nr Ref. nr ~! /17 ~ Soczewka 49mm Szerokość most."ka=-"- 17"'m"'m'--- -"'- tytanowy KOIOr ~ Możliwość stasowania d/amaksymalnej maeysaczewek +4,0dpt.lub -6,0 dot., eyl.4,0dpt. Rozwiązanie niedostępne zsoczewkami zmaterialu CR 39oraz szkła hartawanega. 11

12 ;lexr Sp Styl życia wpracy _ uvex anatomiczne sportowe rozwiązanie Silniejsza krzywizna soczewek uvex RXsp w stosowanych oprawkach sprawia, że soczewki znajdują się pod mniejszym kątem w stosunku do oka niż w konwencjonalnych rozwiązaniach okularów korekcyjnych. ~?rnn I (\ I ~n~, C I C I Konwencjonalne soczewkikorekcyjne: płaszczyzny soczewek lewej i prawej są rzeczywiście zgodne W większości przypadków recepta dla okularów uvex RXsp będzie się różniła od typowej recepty, dlatego nie używaj recepty dla okularów uvex RXsp do wykonania typowych okularów korekcyjnych. Okularyz silniejszą krzywizną soczewek: płaszczyzny soczewek lewej i prawej są pochylane w każdą ze stron Wykonanie okularów w wersji uvex RXsp jest ograniczone do wartości mocy +/- 5,0 dpt., cyl. 2,0 dpt. Oprawki uvex RXsp nie są dostępne dla soczewek ze szkła hartowanego. 12

13 Kare «:y.j ~arv--ocbron , uvex RX sp... ""'u:.:. v-= ex:.:.= RX=s p.~5~5~0 7!..._... Innowacyjny sportowy design Anatomicznie ukształto wa na część nosowa Ochron a boczna i górna zintegrowana w opraw ce Mię kkie komfortowe za koń czenie zauszników Wymienne w kła d k i soczewek Art. nr Ref. nr /18 Soczewka 59mm Szero ko ś ć mostka 18mm br zo Art. nr Ref. nr /18 Soczewka 59mm Sze ro kość mostka 18mm zielon / bial ~ Moż liwoś ć stosowania d/a maksymalnej mocy soczewek +/ -5,0 dpt., cyl. 2,0 dpi. Nie do s tępn e w wersji soczewek zeszkla hartowanego. uvex RX SP I n n OW a Cyj n~y~s~p~r o~ t~wy o~:-:-----;::;::===:;;;;;;;;:;.===~::::::: Art. nr design Ref. nr /19 Anatomicznie Soczewka 56mm uk szt a łt owa Sz e ro koś ć mostka 19mm na część nosowa szary Ochrona boczna i górna zintegrowana w oprawce Art. nr Anatomicznie u ks ztałt owa Ref. nr /21 ne soczewki Soczewka 56mm Mi ę k k i e komfo rtowe zakoń czenie zauszników Szero kość mostka 21 mm szary Art. nr Ref. nr /19 ".., Soczewka 56mm S ze ro kość mostka19 mm biały Art. nr Ref. nr / 21 ".., Soczewka 56mm Sz e ro koś ć mostka 21 mm bia ły Art. nr Ref. nr /19 Soczewka 56mm Sz ero ko ść mostka 19 mm ~ M oż liwoś ć stosowania dla maksy granatowy metalik malnej mocysoczewek +/-5,0 dpt., cyl. 4,0 dpt. Art. nr Ref."nr ' / 21 N iedos tępn e w wersji soczewek Soczewka 56 mm zeszkla hartowanego. Sze ro ko ś ć mostka 21mm granatowy metalik uvex 5508 Innowacyjny sportowy Art. nr design Ref. nr / 16 Anatomicznie u k szt a łt owa Soczewka 62mm Sz e ro koś ć mostka16 mm na częś ć nosowa antracytowy/zielony Ochrona boczna i górna zintegrowana w oprawce u ż e anatomicznie ukształtowane soczewki M ię kkie komfortowe z a kończenie zauszników ~ Możliwość stosowania dla maksymalnej mocysoczewek +/-5,0 dpt., cy/. 4,0 dpt. N iedos tępn e w wersji soczewekzeszkla hartowanego. 13

14 r 'o ekcy] e.okula v.ochronne Certyfikaty i oznaczenia Oprawki i soczewki korekcyjnych okularów ochronnych muszą być trwale oznaczone zgodnie z obowiązującą normą EN 166 i posiadać certyfikat niezależnego instytutu badawczego. Oprawki oraz soczewki muszą być trwale oznaczone znakiem identyfikującym producenta, klasą wytrzymałości mechanicznej, a soczewki muszą być oznaczonedodatkowo klasą optyczną. Oznaczenie zgodnie z normą EN 166 Oznaczenie soczewek Oznaczenie Klasa Klasa wytrzymałości producenta optyczna mechanicznej w=uvex s =Podwyższona wytrzymałość na uderzenia F=Wytrzymałość na uderzenia ze średnią energią (45m/s) W 1 F CE Znak CE Klasa wytrzymałości mechanicznej Klasa optyczna Oznaczenie producenta Oznaczenie oprawek Oznaczenie Klasa wytrzymałości Obowiązująca producenta mechanicznej norma EN standard W F 166 CE w=uvex s =Podwyższona 166 wytrzymałość na uderzenia F=WytrzymałoŚĆ na uderzenia ze średnią energią (45m/s) Znak CE Norma EN Klasa wytrzymałości Oznaczenie producenta mechanicznej Różne metody stosowane do testowania wytrzymałości rnechanicznej zmieniają się w zależności od materiału soczewek. Test poniższy jest zgodny z metodologią wg normy EN 168: Podwyższona wytrzymałość: Kulka o masie 44 g jest spuszczana z wysokości 1,3 m na soczewkę lub oprawkę Klasa wytrzymałości: S Jeżeli klasa wytrzymałości mechanicznej soczewekjest różna od klasy wytrzymałości oprawek, wtedy obowiązuje niższa z klas. P roszę zauważyć, że ponieważ obowiązujące oznaczenie jest obligatoryjne, nie mogą być sprzedawane osobno soczewki lub oprawki. Nie należy modyfikować kompletnych okularów, jeżeli mogłoby to zmniejszyć ich właściwości ochronne. Odporność na uderzenia z niską energią: Wystrzeliwana kulka stalowa o masie 0,88 g z prędkością 45 m/s (ca. 162 km/h) Klasa wytrzymałości: F... Klasa wytrzyma/ości F to najwyższa klasa, wg której testuje się okulary,.. zgodnie z normq EN

15 ' e o sularxochmnne.l. Materiały i typy soczewek Materiał soczewek M a t eria ł soczewek Specyfikacj a Oznaczenia Apli kacja / Poziom ochrony : ~ 'dl >< '" 'U -'" 'u '" N 'u'c "O ",- 'Vl C ""VlU 'Vl '" '" -",c '" u o N 0>0 '- o N.- '" c'" E 'c l:: l-5 c ~ ~.= u.2:':::> N E.~ ~ e. ee Odp orno ś ć na zarysowania ",u >- '" "' N..<:: o E 0"0 ;: 0 ~ "0 '" c"o Vl>- Vl ~.c u e. ", e.o", e. :::>.c '" _",ē. "O~ _'" e. o "0..<:: "O "'e. "O '". ~ ro _o cn.- '" '" < "" O ~% E O u O C Vl Oc Tworzywo CR 39 1,3 1,5 58 W S Utw ardzona pow ło ka - opcj a Ind ex 1,6 1,33 1,6 42 W S Utw ardzon a powloka Index 1,67 1,4 1,67 32 W S Utward zona powłok a Po li w ę gl a n (PC) 1,2 1,59 30 W Utward zona powłoka Trivex 1,1 1,53 46 W Utwardzona powłoka Silikat 2,5 S z k ł o hartowane S z kło opt yczne cięższe 1,52 59 W S Typ. soczewek Jednoogniskowe Zmiennoogniskowe - Korekcja wzroku do dali lub do bliży - Korekcja wzroku od dali do b li ż y - P ły n n a zmian a od dali do bliży (ka na ł progres ji ) - Niezauważalna p łynna zmiana ob szaru korekcji pomi ęd z y da lą a bli ż ą Wys o ko ś ć p rzejści a Wys okoś ć pr zejścia - od oko ł o 3,5 dpt. zalecana Korekcja od Zmiennoogniskowe wersja Standard oko ło +/- 3,0 dpt. - Widzenie z normalnej i d uż ej od le g łości min. 22 mm zalecana - ług a, wąska strefa progresji - Minimaln a wys okość mon ta żu 22 mm Nahcomfort Zmiennoogniskowe - wersja Pro Work - Rozszerzona strefab liży dla czynno ści wyma g aj ą cy ch polawidzeniaodok. 40 cmdook. 3 m - u ż e pole wid zenia dali min.19mm (np. monitor komputerowy) - Ś rod kowa część soczewekdostosowanado przestrzeni roboczej od cm - Szeroka strefa pro gresji - Bardzo duże pole widzeniabliży - Lepszy zakres bli ży, d aj ą c y d uż e pol e - Różn ice w silesoczewki w rozszerzonympoluwidzenia b ti ży (Z), zależnie odwiekui rodzaju pracy u żytkownika widz enia - o stę pne trzywersje soczewek 'Ił za leż n oś ci od wieku u żytkown i ka. - Mini maln a wysokoś ć mont ażu 19 mm Nahcomfort Typ A Zmiennoogniskowe - wersja Piccolo - O b ni żen ie 0,75 dpt, min.16 mm - Przeznaczone do bardzo wą sk ic h opra- - Opcjonaln y wiek < 50 years wek min. 16mm - u ż e pole widz eni a b li ż y i dali Nahcomfort Typ B - Skrócona strefa progresji - Obn iż eni e 1,25 dpt. mi n.16 mm - Minimalna wysok ość m o n t a ż u 16 mm - Opcjonalny wiek years Zmiennoogniskowe - wersja Top One Nahcomfort Typ C - Komfo rt owe o duży m polu wi dzenia dali mi n.1 8mm - O bniż eni e 1,75 dpt. min.16 mm - Szero ki k an ał progresji - Opcjonalny wiek > 55 years - Min imaln e rozmycie k rawę d zi - Mi ni malna wy sokość m o nt ażu 18 mm wuogniskowe - Korekcja wzroku do dali i do bli ży - Wyraźny podz iał soczewki na cz ę ś ć do bliży i dali - Wyr a źna k rawę d ź oddz ielaj ąca segmenty poprawia or ientacj ę i jest dob rze tolerowana Zmiennoogniskowe - wersja Optima przez uzytkownika - Najnowszageneracja. Indywidualniedostosowane socze min.16 mm C28 wkizmiennoogniskowe - Stronaprogresjizintegrowanazestroną wewnętrzną, dla znacznej popra wywidzenła (odwróconapowierzchnia) - Zakrzyw iony segment oferu je mięk k ą - Rozszerzonepolewidzeniawewszystkich obszarach zm ia nę widzenia od dali do b li ż y - Znaczna redukcjaastygmatyzmu - Sz er o ko ś ć segm entu: 28 mm, zakrzv - Bardzom a łe zniekształcenia na obrzeżach pota widzenia wiony - Natychmiastowykomfort - nawetdlanieprzyzwyczajonychużytkowni ków

16 I uvex ekcyjn_~~~~...:cblojjre Soczewki specjalne Soczewki o wyż szym indeksie zięki materiałom o wyższym indeksie, soczewki mogą być teraz cieńsze i lżejsze. Wyższy indeks refrakcji powoduje większe odchylenie światła na powierzchni soczewki, co pozwala produkować cieńsze soczewki. Indeks refrakcji oznacza optyczną grubość materiału soczewki. Im większa grubość optyczna, tym wolniej światło przechodzi przez materiał, co skutkuje w iększym odchyleniem światła. latego soczewki z wysokim indeksem refrakcji mają wyższą siłę łamiącą. Soczewki o wyższym indeksie Soczewka indeks Soczewka indeks Soczewka indeks 1,60 1,60 1,67 Zalecane dla ok. +/- 4 dpt. w górę. la soczewek jednoogniskowych dostępne są soczewki o indeksie 1,6 i 1,67, dla zmiennoogniskowych dostępne są soczewki o indeksie 1,67. Wszystkie soczewki o wyższym indeksie dostępne są z powłoką odporną na zarysowanie. Soczewki asferyczne Soczewki o budowie asferycznej są c ieńsze i bardziej płaskie od tradycyjnych soczewek sferycznych i nie powodują znie kształceń obrazu przy patrzeniu przez centralne oraz peryferyjne częśc i takiej soczewki. Soczewka indeks Soczewka indeks Soczewka indeks 1,60 1,50 1,50 Soczewka z CR-39 (indeks = 1,50) Soczewki asferyczne rekomendowane są dla mocy +3,50 i wyż szej. Powłoka UV 400 Powierzchnia soczewek jest powleczona specjalną substancją, która absorbuje promieniowanie aż do 400 nm. W konsekwencji soczewki zapewniają 100% ochronę przed promieniowaniem UV w zakresie UV-A, UV-B oraz Uv-c. Powłoka jest testowana dermatologicznie PUVA. Powłoka UV 400 jest dostępna dla CR-39 i może być stosowana łącznie z powłoką antyrefleksyjną, jednakże nie może być stosowana łącznie z powłoką odporną na zarysowanie. Soczewki didymium Soczewki didymium posiadają specjalne właściwości tzn. absorbują żółte sodowe promieniowanie o długości 589 nm, które głównie występuje w przemyśle szklarskim. Gorące szkło wydziela żółte sodowe promieniowanie w postaci żółtego płomienia, które zaciemnia obserwowane miejsce pracy. Soczewki didymium absorbują to promieniowanie robiąc widocznym obserwowane miejsce. Jednakże w przypadku, kiedy wymagana jest ochrona przed promieniowaniem podczerwonym IR, stosowanie soczewek didymium nie jest zalecane, ponieważ ich poziom przepuszczalności wynosi ponad 80%. Soczewki didymium są dostępne w mocach maksimum +/- 4.0 dpt., nie są testowane i oznacza się je zgodnie z normą EN

17 KoL~~ ichronne' l Powłoka antyref/eksyjna Zabarwienia Soczewki antyrefleksyjne Promienie świetlne są odbijane na całej powierzchni każdej soczewki, co powoduje niepotrzebne straty światła. Powłoka antyrefleksyjna redukuje ten efekt i zmniejsza straty. Powłoka zmniejszająca refleksy ogranicza ilość światła odbijanego przez soczewkę. Powłoka nanoszona na powierzchnię soczewki jest niezwykle cienka i precyzyjna. Zalety soczewek z antyrefleksem: Znacznie wyższy kontrast Większa przejrzystość świetlna soczewki Likwidacja dyskomfortu widzenia Lepsza ostrość widzenia ostępne są trzy wersje powłoki antyrefleksyjnej: Normalna powłoka antyrefleksyjna: Standardowa redukcja refleksów Jedna długość fali ze spektrum światła widzialnego jest eliminowana (interferencja) Multi powłoka antyrefleksyjna: Podwójna redukcja refleksów wie długości fali ze spektrum światła widzialnego są eliminowane (interferencja) Super powłoka antyrefleksyjna: Maksymalna redukcja refleksów Wiele długości fali ze spektrum światła widzialnego jest eliminowane (interferencja) Soczewki Variomatic Soczewki pokryte są powłoką uvex vario matic, która ściemnia się samoczynnie pod wpływem prom ieniowania UV. Zaciemnienie następuje w przeciągu 10 sekund i zapewnia 100% ochronę przed prom ien iowaniem UV. Po ustąp ieniu promieniowania UVsoczewki rozjaśniają się w w czasie 30 sekund. Tak szybko nie reaguje żadne inne pokry cie fotochromatyczne. Soczewki z powłoką uvex variomatic pole cane są zwłaszcza dla osób często zmieniających miejsce pracy - z pracy wewnątrz pomieszczenia do pracy na zewnątrz. Soczewki z powłoką uvex variomatic dostępne są w wersji wykonania z materiału Trivex oraz poliwęglanu. Soczewki przyciemniane la możliwie najlepszej ochrony przed olśnieniem, zarówno okulary na receptę jak i okulary do komputera mogą posiadać przyciemniane soczewki. ostępne są kolory szare i brązowe, z głębokością odcienia w przedziale 15% - 75%. Gwarantujemy zgodność wszystkich naszych przyciemnianych soczewek z normą ochrony przed światłem EN 172. Filtry przeciwodblaskowe z trans misją <80% nie są odpowiedn ie o świcie, zmierzchu ani w nocy. Soczewki przyciemniane nie są dostępne w wersji ze szkła hartowanego. 17

18 .----Qkul~onitorach Oprawki meta/owe Fłełne oqrawki meta! ~l~.oj.o!w,!~ew _ uvex 3106 uvex 3107 uvex 3110 uvex 3102 uvex 3103 uvex 3104 uvex 3106 Art. nr Art. nr Ar!.nr Ar!. nr Ref. nr /18 Ref. nr /20 Ref. nr /18 Ref. nr /20 satynowy Ko lor grafit czarny miedziany Soczewka _j 3mll) Soczewka 50mm Soczewka 53mm Soczewka 50mm Szerokość mostka 18mm Sze ro kość mostka 20mm Szeroko ś ć mostka 18 mm S ze rokość mostka 20mm uvex 3107 uvex 3108 uvex 3109 uvex3110 Ar!.nr Art.nr Art. nr Art. nr Ref. nr QQ~~ Ref. nr /18 Ref. nr /17 Re f. nr /16 czarny grafit czarny/czerwony zielony Soczewka 55mm Soczewka 54mm Soczewka 53mm Soczewka 54mm Szerokość mostka 17mm Szero kość mostka 18mm Sze ro koś ć mostka 17mm Szero kość mostka 16mm 18

19 ~~- uvex nk~~nitorac, Oprawki plastikowe --,... ~~~ł.e~.~n!,~...,e.orrawki ". Rlasti kowe ' ~ uvex3501* uvex 3502* uvex3503* uvex 3504* uvex3505* Art. nr Art. nr Art.nr Art. nr Art. nr Ref. nr /16 Ref. nr /18 Ref. nr /17 Ref. nr /15 Ref. nr /16 czarny/bezbarwny brązo wy czarny/bezbarwny szary/bezbarwny bezbarwny Soczewka 55mm Soczewka 49mm Soczewka 55mm Soczewka 52mm Soczewka 55mm Szero kość mostka 16mm Szerokość mostka 18mm Sze roko ść mostka 17mm Sze ro kość mostka ts mm Szerokość mostka 16mm uvex 3506 uvex 3507 uvex 3508 uvex3509 Art. nr Art. nr Art.nr Art. nr Ref. nr /16 Ref. nr /17 Ref. nr /18 Ref. nr /16.. z powodu ksz ta łtu szybek oprawkite dostępne są ni bieski /łjezljam!"o/ br ą z o wy czarny b rą zowy Soczewka 55mm Soczewka 56mm Soczewka 54mm Soczewka 53mm wyłączn ie z soczewkami Szerokość mostka 16mm Sz ero ko ś ć mostka 17mm Sze rokość mostka 18111m Sz erokość mostka 16mm jednoogniskowymi 19

20 ~Oku Larv-CJ {l-pralp rzv-'l1onltorach Oprawki ny/or Op'rawki ny'~lo '-!.r ~. uvex 2101 uvex2104 uvex 2101 Art. nr Ref. nr /18 czerwony Soczewka 52mm Szero kość mostka 18mm uvex 2103 Art.nr Re f. nr /20 stalowy niebieski Soczewka 50 mm Szero koś ć mostka 20mm uvex 2104 Art.nr Re f. nr Soczewka Sze ro kość mostka /18 saty~ srebrny 54mm 18mm ----_/ ~

Diament AR najtwardsza z powłok antyrefleksyjnych

Diament AR najtwardsza z powłok antyrefleksyjnych MAGAZYN INFORMACYJNY DLA OPTYKÓW OKULAROWYCH Nr 24 / Październik 2009 E g z e m p l a r z b e z p ł a t n y Nowy progres: OPTIGLAS 1.52 ProAspherica Skuteczna aplikacja soczewek VEO Diament AR najtwardsza

Bardziej szczegółowo

GlassTime GUARDIAN. GlassTime. Bez szkła świat znajdzie się pod ścianą. PODRĘCZNIK O SZKLE. www.guardian.com

GlassTime GUARDIAN. GlassTime. Bez szkła świat znajdzie się pod ścianą. PODRĘCZNIK O SZKLE. www.guardian.com Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej: Informacje zawarte w niniejszej publikacji stanowią ogólny opis produktów firmy GUARDI- AN. GUARDIAN wyłącza niniejszym jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną z tytułu

Bardziej szczegółowo

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet.

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet. nowy dwumiesięcznik stomatologiczny magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 5(32) 2007 r. ISSN 1644-4892 Lupa czy mikroskop Zarządzanie jakością RTG Masy silikonowe Odpady medyczne nowy gabinet

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i rozwiązania. Philips Lighting jesień 2007

Koncepcje i rozwiązania. Philips Lighting jesień 2007 Koncepcje i rozwiązania Philips Lighting jesień 2007 Więcej informacji: www.lighting.philips.pl, www.philips.oprawy.pl Dane mogą ulec zmianie Wydrukowano w Holandii październik 2007 Zielone Produkty Flagowe

Bardziej szczegółowo

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

Porada 1. Porada 2. Porada 3. Porada 4. Porada 5. Porada 6.

Porada 1. Porada 2. Porada 3. Porada 4. Porada 5. Porada 6. Porada 1. Nawet jeżeli nie odczuwasz żadnych kłopotów z widzeniem, okresowo badaj swój wzrok:co najmniej raz na dwa-trzy lata, jeżeli nie masz 40 lat, a przynajmniej raz w roku po czterdziestce. Badanie

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych

Dystrybucja: produkty BLACHPROFIL 2 dostępne są w ponad 800 profesjonalnych Katalog 2015 20 lat Blachprofil 2 W bieżącym roku mija 20 lat działalności naszej Firmy. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte w tym czasie, przyczyniła się do zaufania jakiego udzielacie nam Państwo

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452. www.el-plus.com.pl. Nowości rynkowe. s. 9-16. Odnawialne źródła energii. ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s.

Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452. www.el-plus.com.pl. Nowości rynkowe. s. 9-16. Odnawialne źródła energii. ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s. www.el-plus.com.pl Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452 Nowości rynkowe s. 9-16 Odnawialne źródła energii ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s. 42-44 reklama Schneider Electric Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy

Bardziej szczegółowo

GENEVA MOTOR SHOW 2010

GENEVA MOTOR SHOW 2010 NUMER 1(26)2010 NEWS ŚWIATOWA PREMIERA DUNLOP SP QUATTROMAXX WISŁA GÓRY I GRUPA GOODYEAR BEZPIECZEŃSTWO UCZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH GENEVA MOTOR SHOW 2010 ŚWIATOWE PREMIERY NAJNOWSZYCH MODELI OPON TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

pl OCT/2011 INTERROLL CARTON WHEEL FLOW C F 1212 WYZNACZA TEMPO PRZEPŁ YWU TOWARÓW SZYBKOROTUJĄ CYCH ZWARTY, DYNAMICZNY, WYDAJNY

pl OCT/2011 INTERROLL CARTON WHEEL FLOW C F 1212 WYZNACZA TEMPO PRZEPŁ YWU TOWARÓW SZYBKOROTUJĄ CYCH ZWARTY, DYNAMICZNY, WYDAJNY pl OCT/2011 INTERROLL CARTON WHEEL FLOW C F 1212 WYZNACZA TEMPO PRZEPŁ YWU TOWARÓW SZYBKOROTUJĄ CYCH ZWARTY, DYNAMICZNY, WYDAJNY I N T E R R O L L C O R P O R A T E A R T uwagę, że w obu przypadkach decydującą

Bardziej szczegółowo

Lely splendimo Kosiarki dyskowe

Lely splendimo Kosiarki dyskowe Lely splendimo Kosiarki dyskowe www.lely.com innovators in agriculture Wykorzystaj optymalnie krótki czas Zminimalizowane zanieczyszczenie Inteligentnie zaprojektowane kosiarki zapewniają doskonałe kopiowanie

Bardziej szczegółowo

bezpiecz e. Z nami drzwi są Program produktów KFV: niezawodny, komfortowy, uniwersalny.

bezpiecz e. Z nami drzwi są Program produktów KFV: niezawodny, komfortowy, uniwersalny. Z nami drzwi są bezpiecz e. Program produktów KFV: niezawodny, komfortowy, uniwersalny. OKUCIA OKIENNE OKUCIA DO DRZWI OKUCIA DO DRZWI PRZESUWNYCH TECHNIKA WIETRZENIA AUTOMATYKA OKUCIA DO DRZWI 2 W ten

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

PROFESSIONAL. Inteligentne oświetlenie dla profesjonalistów. W jaki sposób starannie oszczędzać energię? poprzez Steinel

PROFESSIONAL. Inteligentne oświetlenie dla profesjonalistów. W jaki sposób starannie oszczędzać energię? poprzez Steinel Inteligentne oświetlenie dla profesjonalistów W jaki sposób starannie oszczędzać energię? poprzez Steinel STEINEL Planowanie dokumentacji Planowanie wydajności energetycznej jest najwłaściwsze z technologią

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW WSZYSTKO O TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ Od ponad 100 lat HELLA służy swoim partnerom i klientom kompetencją i doświadczeniem. Z tych bogatych doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Nowy Avensis JAKOŚĆ KL ASY PREMIUM

Nowy Avensis JAKOŚĆ KL ASY PREMIUM Nowy Avensis JAKOŚĆ KL ASY PREMIUM Nowy Avensis. Wyrafinowana sylwetka i niezawodna jakość klasy Premium. 2 lata 3 gwarancji Harmonia kształtu Dopracowane detale nadwozia nadają Toyocie Avensis zdecydowany

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Przemysł. Poczuj, jak ważne jest światło w Twojej branży.

Przemysł. Poczuj, jak ważne jest światło w Twojej branży. Przemysł Poczuj, jak ważne jest światło w Twojej branży. Poczuj, jak ważne jest światło dla Twoich pracowników i Twojej firmy Oświetlenie może służyć nie tylko do rozjaśniania i pokazywania drogi. Może

Bardziej szczegółowo

Praca wydana na licencji Creative Common (CC BY-NC-ND 3.0) Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported

Praca wydana na licencji Creative Common (CC BY-NC-ND 3.0) Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported 1 Niniejsza Metodyka Nowych Mediów (wersja 1) została przygotowana w ramach projektu New Media Production Methodology how to increase you multimedia competencies współfinansowanego w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

TRENDY. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, DELRIN Pięćdziesięcioletni polimer acetalowy firmy DuPont przeszedł proces odnowy.

TRENDY. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, DELRIN Pięćdziesięcioletni polimer acetalowy firmy DuPont przeszedł proces odnowy. TRENDY Materiały Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, DELRIN Pięćdziesięcioletni polimer acetalowy firmy DuPont przeszedł proces odnowy Acetal delrin kończy w tym roku 50 lat, ale nadal jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Obok innowacyjnej linii

Obok innowacyjnej linii DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 3 (119) 31 marca 2009 r. No we miej sce, wię cej moż li wo ści Pod koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG rozpoczęła działalność w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Nr 2/2014(29) ISSN 1895-5452 BEZPŁATNA GAZETA INFORMACYJNA UNII HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH ektro Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejne

Bardziej szczegółowo

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem.

Myślę więc, że nauka obsługi Windows GDI będzie dla ciebie całkiem przyjemnym (a przynajmniej znośnym ;D) zajęciem. 4 WINDOWS GDI Jeden obraz wart jest tysiąc słów. znane przysłowie Już na początku kursu WinAPI wyjaśniłem, że będziemy zajmować się programowaniem graficznego interfejsu użytkownika. Widoczne na ekranie

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I PRAKTYKA W POLSCE CZĘŚCI ZAMIENNE ECOLUTION BY SCANIA JAKOŚĆ TO BEZPIECZEŃSTWO BLIŻEJ DOSKONAŁOŚCI. Arkus-Romet YETD W DRODZE NA SZCZYT

WIEDZA I PRAKTYKA W POLSCE CZĘŚCI ZAMIENNE ECOLUTION BY SCANIA JAKOŚĆ TO BEZPIECZEŃSTWO BLIŻEJ DOSKONAŁOŚCI. Arkus-Romet YETD W DRODZE NA SZCZYT BIZNES LUDZIE POJAZDY NR 2/2014 WWW.SCANIA.PL W POLSCE CZĘŚCI ZAMIENNE JAKOŚĆ TO BEZPIECZEŃSTWO ECOLUTION BY SCANIA BLIŻEJ DOSKONAŁOŚCI WIEDZA I PRAKTYKA Arkus-Romet YETD W DRODZE NA SZCZYT Strona 4 Najmocniejsza

Bardziej szczegółowo