Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości: Przewodnik dla imigrantów w Cork

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości: Przewodnik dla imigrantów w Cork"

Transkrypt

1 ... Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości: Przewodnik dla imigrantów w Cork Opublikowany przez Nasc: The Irish Immigrant Support Centre (Irlandzki Ośrodek Wspierania Imigrantów) Projekt wspierany przez Biuro Ministra ds. Imigracji oraz Pobal Niniejszy przewodnik dostępny jest w języku francuskim, polskim, arabskim oraz rosyjskim i mandaryńskim na stronie Nasc:

2 Informacje wydawcy Opublikowano przez Nasc, Irlandzki Ośrodek Wspierania Imigrantów z siedzibą przy 35 Mary Street, Cork. Aktualne informacje z marca 2008 All content copyright Nasc 2008 Szczególne podziękowania kierujemy do następujących osób: - Emmet Murphy Peter Szlovak Redmond Jennings Michael Lyons Paul Dunbar Fiona Finn

3 Nasc: Irlandzki Ośrodek Wspierania Imigrantów Nasc to pozarządowa organizacja z siedzibą w Cork, której celem jest wyjście naprzeciw potrzebom imigrantów zamieszkujących Cork i jego okolice. Zgodnie z nazwą organizacji pochodzącą od irlandzkiego słowa nasc (oznaczającego ogniwo ), ośrodek stanowi pomost pomiędzy imigrantami w Cork a społecznością lokalną pełniącą funkcję gospodarza. Nasza organizacja stawia sobie za cel stworzenie środowiska sprzyjającego integracji wszystkich grup społecznych w oparciu o zasadę równości, społecznej integracji oraz praw człowieka. Misją Nasc jest wspieranie i umożliwianie swobodnego rozwoju nowo przybyłych zarówno na poziomie indywidualnym jak i zbiorowym. Doświadczenia Nasc w tej dziedzinie służą promowaniu sprawiedliwych, transparentnych oraz spójnych procedur integracyjnych. Nasza działalność wspiera się na trzech filarach: 1) Doradztwo indywidualne Nasc zapewnia porady indywidualne dotyczące wszelkich kwestii poruszanych w niniejszej broszurze 2) Budowanie potencjału społeczności i jego rozwój 3) Działania w oparciu o politykę społeczną i kampanie informacyjne. Projekt Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości realizowany jest w ramach trzeciego filaru, czyli w ramach działań informacyjnych i społecznych. Ośrodek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:30. W weekendy Nasc udostępnia swoje pomieszczenia biurowe organizacjom mniejszości etnicznych oraz prowadzi kursy wieczorowe. Nasc, The Irish Immigrant Support Centre Enterprise House 35 Mary Street Cork Tel..: Strona internetowa: Registered Limited Company by Guarantee No Registered Charity No. CHY13752

4 Wstęp Aby proces integracji mógł przebiegać w Cork pomyślnie, niezbędne jest zapewnienie imigrantom wsparcia w zakresie dostępu do szkolnictwa i zatrudnienia oraz wspieranie i rozwój ich przedsiębiorczości. W każdym mieście szukanie pracy, odpowiedniego kursu lub informacji na temat założenia własnej działalności gospodarczej może stanowić problem dla nowo przybyłych mieszkańców. Dlatego też Nasc przygotował niniejszą broszurę, która ma być wyczerpującym źródłem informacji kierowanym przede wszystkim do imigrantów w Cork. Broszura jest częścią projektu Nasc Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości zainicjowanego w kwietniu 2007 roku. Projekt finansowany jest przez Biuro Ministra ds. Integracji w ramach programu zwiększania nakładów na wspieranie procesu integracji legalnych imigrantów w społeczeństwie irlandzkim. Niniejsza publikacja jest tylko jedną z wielu inicjatyw organizowanych przez Nasc w ciągu całego roku, których celem jest promowanie procesów integracyjnych i wspieranie strategicznego planowania działań dotyczących tak ważkich zagadnień jak zatrudnienie, dostęp do szkolnictwa oraz rozwój przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, iż informacje zawarte w broszurze pozwolą nowo przybyłym jak i tym, którzy zdążyli już się osiedlić w Cork rozwijać swój potencjał i osiągnąć zamierzone cele zawodowe. Publikacja ta jest projektem stale ewoluującym, wobec czego mile widziane są wszelkie sugestie jej dotyczące. Dokument zostanie umieszczony na stronie internetowej, gdzie będzie regularnie aktualizowany Nasc chciałby niniejszym skierować wyrazy wdzięczności do Biura Ministra ds. Integracji za wsparcie projektu. Gertrude Cotter, Dyrektor, Nasc.

5 Słowniczek przydatnych pojęć Wiza Osoby z krajów wymienionych na liście zobowiązane są do uzyskania wizy przed przyjazdem do kraju. Residency Stamps Osoba ubiegająca się o azyl Uchodźca Status Leave-to-Remain Residency stamp (pozwolenie na pobyt w formie pieczątki w paszporcie) w skali od 1 do 4 dają obywatelom spoza EOG pozwolenie na pobyt w Irlandii na okres i na warunkach określonych w pozwoleniu. Osoba ubiegająca się o azyl/ochronę w kraju, do którego przybyła. Osobie takiej przyznaje się status oczekującej na azyl do momentu rozpatrzenia jej podania przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Uchodźca to osoba, której Minister Sprawiedliwości przyznał ochronę uchodźczą i status uchodźcy 1. Osoba, której przyznano status leave-to-remain (pozwolenie na pozostanie) ma prawo pozostać w Irlandii tymczasowo ze względów humanitarnych na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości. Rodzice obywateli urodzonych w Irlandii Rodzice obywateli urodzonych w Irlandii otrzymali pozwolenie na pobyt w Irlandii na okres 2 lat w ramach jednorazowego programu. W 2007 roku osoby te mogły ubiegać się o przedłużenie prawa pobytu o kolejne 3 lata po spełnieniu określonych warunków. Obywatele EOG Obywatele EOG to osoby z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którego skład wchodzą kraje członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Współmałżonkowie/osoby spoza EOG na utrzymaniu obywatela Irlandii Osoby spoza EOG mogą uzyskać pozwolenie na pobyt w Irlandii na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości, jeśli są współmałżonkami lub pozostają na utrzymaniu obywatela Irlandii. Współmałżonkowie /osoby spoza EOG na utrzymaniu obywatela UE Osoby spoza EOG mogą uzyskać pozwolenie na pobyt w Irlandii na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości, jeśli są współmałżonkami lub pozostają na utrzymaniu obywatela UE, który/a jest zatrudniony/a w Irlandii lub prowadzi własną działalność gospodarczą. Rezydencja długoterminowa Minister Sprawiedliwości może zezwolić obywatelom spoza EOG na przedłużenie prawa pobytu o kolejne 5 lat, jeśli zamieszkiwali oni legalnie w Irlandii przez pełny okres 60 miesięcy na podstawie pozwolenia na pracę. 1 Osoby ubiegające się o azyl, którym nie przyznano statusu uchodźcy i których powrót do kraju ojczystego jest niemożliwy, mogą starać się o ochronę dodatkową. Dzięki niej korzystają oni z takich samych praw co osoby o statusie uchodźcy w zakresie dostępu do pracy/zatrudnienia lub założenia własnej działalności gospodarczej. W tym kontekście informacje podawane w niniejszej broszurze odnośnie uchodźców dotyczą także osób korzystających z ochrony dodatkowej.

6 Spis treści INFORMACJE WYDAWCY...2 NASC: IRLANDZKI OŚRODEK WSPIERANIA IMIGRANTÓW...3 WSTĘP...4 SŁOWNICZEK PRZYDATNYCH POJĘĆ...5 SPIS TREŚCI...6 ZATRUDNIENIE...1 PRAWO DO ZATRUDNIENIA...1 Obywatele EOG...1 Uchodźcy...1 Osoby z pieczątką uprawniającą do pobytu Stamp Osoby ubiegające się o azyl...1 Studenci...1 Pozwolenia na pracę dla obywateli spoza EOG...2 CO JEST NIEZBĘDNE, ABY PRACOWAĆ W IRLANDII...2 PPS Number (Numer PPS)...2 Dodatkowe informacje na temat podatków...3 NIEODPŁATNA POMOC DLA OSÓB SZUKAJĄCYCH PRACY...4 FÁS...4 Biura pracy w Cork...5 Partnerstwo na rzecz miasta Cork...6 Ośrodek dla bezrobotnych CCTU...7 SZUKANIE PRACY...7 Lokalne i ogólnokrajowe dzienniki z ogłoszeniami o pracę...7 Strony internetowe z ogłoszeniami o pracę...7 Prywatne agencje rekrutacyjne w Cork...9 Ubieganie się o pracę...21 Zawody regulowane...23 Kwalifikacje zdobyte w innych krajach...23 PRAWA PRACOWNICZE...23 Płaca minimalna...23 Godziny pracy...24 Wielojęzyczny przewodnik po prawach pracowniczych Publikacje na temat praw pracowniczych...25 Przestrzeganie praw pracowniczych...26 Związki zawodowe...29 Urząd Informacji Obywatelskiej...30 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI...31 KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?...31 Obywatele EOG...31 Uchodźcy...31

7 Inne grupy o takich samych prawach to zakładania własnych firm...31 Osoby ubiegające się o azyl...31 Pozwolenie na działalność gospodarczą dla obywateli krajów spoza EOG...31 Własna firma w Irlandii...32 ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI...32 Rady ds. rozwoju przedsiębiorczości...32 Equal Emerge: wspieranie przedsiębiorstw mniejszości narodowych w Irlandii...34 Stowarzyszenie Małych Firm...34 Irlandzkie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw...34 Powiatowa Izba Handlowa...35 Enterprise Ireland...35 Irlandzka Konfederacja Przedsiębiorców i Pracodawców...35 WSPARCIE ON-LINE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW...36 Zdobywanie funduszy na prowadzenie firmy...36 Przydatne linki dla przedsiębiorców...36 EDUKCJA...38 PRAWO DO EDUKACJI...38 Obywatele EOG...38 Uchodźcy...38 Osoby z pieczątka uprawniającą do pobytu Stamp Osoby pozostające na utrzymaniu osób z pozwoleniem na pracę...38 Osoby ubiegające się o azyl...38 Wizy studenckie dla obywateli spoza EOG (Stamp 2)...39 IRLANDZKI SYSTEM SZKOLNICTWA...39 Instytucje poświadczające kwalifikacje...40 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT STUDIÓW...41 KURSY POMATURALNE W CORK...41 Zarys ogólny...41 Kolegia pomaturalne VEC...41 Szkolenia FÁS...43 Półpaństwowe instytucje przyznające kwalifikacje pomaturalne...44 NAUKA W SZKOŁACH WYŻSZYCH...45 Kwalifikacje...45 Cork Institute of Technology (CIT)...46 University College Cork (UCC)...49 Uczelnie niezależne...50 Kandydaci z krajów UE/spoza UE: czesne w szkołach wyższych...50 WSPARCIE FINANSOWE, STYPENDIA NAUKOWE, GRANTY...51 Studenckie granty na utrzymanie...51 Stypendia naukowe...54 Programy wspierające dostęp do nauki...55 KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO...57 Nauka w szkołach środowiskowych...60 Kursy czytania i pisania dla dorosłych...61 ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EDUKACJI...61 Ośrodek Informacyjny dla Dorosłych Cork City/West Cork...61

8 Irlandzka Rada ds. Studentów Cudzoziemców...61 Przydatne linki do ważnych organizacji...61

9 Employment Zatrudnienie Prawo do zatrudnienia Obywatele EOG Osoby z krajów EOG (oraz Szwajcarii) mają pełne prawo do podejmowania zatrudnienia na terytorium Irlandii 2. Uchodźcy Osoby o statusie uchodźcy mają takie same prawa do podejmowania zatrudnienia jak obywatele Irlandii. Osoby z pieczątką uprawniającą do pobytu Stamp 4 Osoby, które otrzymały Stamp 4 mają pełne prawo do podejmowania zatrudnienia na terytorium Irlandii. Grupa ta obejmuje: Osoby o statusie Leave to Remain Rodziców dzieci-obywateli Irlandii Współmałżonków/dzieci spoza EOG na utrzymaniu obywatela Irlandii Współmałżonków/dzieci spoza EOG na utrzymaniu obywatela UE, który/a jest zatrudniony/a w Irlandii lub prowadzi własną działalność gospodarczą. Osoby, którym przyznano rezydencję długoterminową. Osoby ubiegające się o azyl Osoby ubiegające się o azyl w Irlandii nie mają prawa do zatrudnienia na jej terytorium. Studenci Obywatele krajów spoza EGO, którym przyznano wizy studenckie mają prawo do podjęcia zatrudnienia na pół etatu na terytorium Irlandii, o ile uczęszczają na studia dzienne trwające przynajmniej jeden rok i prowadzące do uzyskania powszechnie uznawanego dyplomu 3. Należy też zastrzec, iż podczas przerwy wakacyjnej studenci mogą podejmować zatrudnienie w wymiarze pełnoetatowym. Absolwenci podejmujący naukę na studiach magistranckich i doktoranckich mają pozwolenie na pracę w Irlandii w przypadku, gdy ich praca jest integralną częścią programu studiów. 2 W skład EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia. 3 Więcej informacji na temat wiz studenckich można znaleźć w rozdziale Edukacja. 1

10 Employment Pozwolenia na pracę dla obywateli spoza EOG. Jeśli jesteś obywatelem/obywatelką Szwajcarii lub kraju nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), potrzebna będzie ci wiza, aby móc podjąć zatrudnienie na terytorium Irlandii. Obecnie obowiązują 4 typy pozwolenia na pracę: zielona karta, pozwolenie na pracę, pozwolenie dla współmałżonka lub osoby na utrzymaniu oraz pozwolenie na transfer pracowniczy wewnątrz firmy. Zarówno przyszły pracodawca jak i pracownik mogą występować o przyznanie pozwolenia na pracę do Ministerstwa Handlu, Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości. Niezbędnym warunkiem przyznania pozwolenia jest aktualna oferta pracy i zgoda pracodawcy na zatrudnienie danej osoby. Zielona karta (green card permit) dostępne jest dla wszystkich zawodów zapewniających wynagrodzenie roczne powyżej 60 tys. euro oraz wybranych zawodów z z rocznym wynagrodzeniem z przedziału od 30 tys. do 60 tys. euro. Pozwolenia na pracę (work permit) wydawane są dla stanowisk zapewniających wynagrodzenie powyżej 30 tys. euro oraz bardzo ograniczonej ilości zawodów poniżej 30 tys. euro. O pozwolenie dla współmałżonka/osoby na utrzymaniu (spousal/dependent permit) mogą starać się współmałżonkowie lub osoby pozostające na utrzymaniu osób posiadających pozwolenie na pracę i których pobyt w Irlandii jest legalny. Przy staraniu się o pozwolenie na pracę wymagane jest przeprowadzenie testu rynku pracy (nie odnosi się to do pozwolenia typu zielona karta oraz pozwolenia dla współmałżonka/osoby na utrzymaniu). Oznacza to, że nabór na dane stanowisko musi być ogłoszony lokalnie lub przez agendy UE tak, aby zapewnić pierwszeństwo obywatelom krajów EOG. Więcej informacji na temat pozwoleń na pracę można uzyskać w Ministerstwie Handlu, Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości, które zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o pozwolenie na pracę. Employment Permits Section, Department of Enterprise, Trade & Employment Davitt House, 65a Adelaide Road, Dublin 2. LoCall: (Informacja telefoniczna ds. pozwoleń na pracę, opłata jak jak za połączenie lokalne) Tel.: (01) lub (01) Fax: (01) Strona internetowa: Co jest niezbędne, aby pracować w Irlandii PPS Number (Numer PPS) Aby móc podjąć pracę w Irlandii, potrzebny ci będzie numer PPS (Personal Public Service number), czyli odpowiednik polskiego NIP-u. Jest to twój indywidualny numer identyfikacji podatkowej niezbędny do rozliczania się z irlandzkim fiskusem. Pracownicy mają obowiązek podania swojego numeru PPS pracodawcy, który zgłosi fakt rozpoczęcia pracy w urzędzie skarbowym. Wnioski o wydanie numeru PPS należy składać osobiście w najbliższym oddziale biura opieki społecznej: 2

11 Employment Social Welfare Office, Hanover Quay, Cork. Tel.: (021) Strona internetowa: Mniejsze oddziały opieki społecznej znajdują się następujących miastach powiatu Cork: Bandon, Clonakilty, Kinsale, Midleton, Youghal, Cobh, Mallow, Macroom, Fermoy, Bantry, Castletownbere, Dunmanway oraz Skibereen. Jeśli jesteś obywatelem kraju EOG (lub Szwajcarii), przy ubieganiu się o numer PPS niezbędny będzie ważny paszport/dowód tożsamości oraz świadectwo urodzenia/ pracy/zatrudnienia/pozwolenia na pobyt/zeznania podatkowego/ukończenia szkoły w kraju EOG (lub Szwajcarii) oraz dokument poświadczający miejsce zamieszkania w Irlandii, np. rachunki domowe/umowa wynajmu 4. Jeśli nie jesteś obywatelem kraju EOG, potrzebne ci będą wyżej wymienione dokumenty (z kraju, z którego pochodzisz). Zamiast paszportu można przedłożyć certyfikat rejestracji w Krajowym Urzędzie Imigracyjnym (Garda National Immigration Bureau Card). Po otrzymaniu numeru PPS należy podać go swojemu pracodawcy, bezzwłocznie wypełnić formularz podatkowy 12A (Revenue Form 12A) i wysłać go do lokalnego oddziału urzędu skarbowego (revenue office). W odpowiedzi ty i twój pracodawca otrzymacie z urzędu certyfikat podatkowy (certificate of tax credits) stwierdzający wysokość podatku potrącanego z wynagrodzenia 5. Więcej informacji można znaleźć na stronie lub w Ministerstwie Spraw Socjalnych i Rodzinnych pod numerem (opłata jak za połączenie lokalne). Dodatkowe informacje na temat podatków Każdy, kto uzyskuje dochód z tytułu zatrudnienia w Irlandii, zobowiązany jest do odprowadzania podatku dochodowego. Według systemu Pay As You Earn (PAYE), czyli płać, kiedy zarabiasz, pracodawca odprowadza należny podatek od twojego wynagrodzenia i przekazuje go do irlandzkiego urzędu skarbowego (Irish Revenue Commissioners). Pierwszy próg podatkowy (standard cut off point) określa sumę dochodu, od jakiej zapłacimy podatek w wysokości podstawowej stopy 20 %. Powyżej tego progu obowiązuje wyższa stawka 41%. Progi podatkowe określone są w certyfikacie podatkowym. Suma podatku do zapłacenia jest ustalana rokrocznie i rozłożona w czasie zgodnie z częstotliwością otrzymywania wynagrodzenia (zwykle na tygodnie lub miesiące). 4 Zwykle dokumentem poświadczającym miejsce zamieszkanie jest rachunek za gaz lub elektryczność wystawiony na twoje nazwisko lub umowa wynajmu. Może być nim również list od właściciela lokalu, który wynajmujesz, zawierający twoje dane oraz stwierdzający fakt wynajmu. 5 Zaleca się złożenie formularza 12A w terminie jak najkrótszym od momentu zatrudnienia, aby uniknąć płacenia podatku nadzwyczajnego (emergency tax) lub by przynajmniej zminimalizować jego wysokość. Należy jednak pamiętać, iż po ustaleniu odpowiedniego progu podatkowego i należnych ci ulg podatkowych, wszelkie nadwyżki zapłaconego podatku nadzwyczajnego zostaną zwrócone. 3

12 Employment W zależności od indywidualnej sytuacji materialnej, można wystąpić o przyznanie dodatkowych ulg podatkowych (tax credits). Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające twoje roszczenia do danej ulgi, np. akt ślubu, umowę wynajmu mieszkania lub dowody opłat za etykiety na kosze (bin tags). Dzięki ulgom podatkowym można obniżyć sumę podatku wyliczonego na podstawie dochodu brutto. Pod koniec roku podatkowego pracodawca jest zobowiązany do oddania ci wypełnionego formularza P60, który stwierdza wysokość uzyskanego dochodu, a także potrącony podatek i składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) zapłacone w danym roku. W przypadku rozwiązania umowy o pracę dostaniesz od pracodawcy formularz P45, który zawiera szczegóły dotyczące twojego wynagrodzenia, podatków oraz składek na ubezpieczenie (PRSI) przez cały okres zatrudnienia. Dokument ten jest bardzo ważny, szczególnie w przypadku występowania o różnego rodzaju zasiłki z opieki społecznej lub zwrot podatku w okresie bezrobocia. W przypadku podjęcia innego zatrudnienia dokument należy przekazać jak najszybciej nowemu pracodawcy, aby uniknąć płacenia podatku nadzwyczajnego. Dalsze informacje na temat opodatkowania można uzyskać w najbliższym urzędzie skarbowym. Office of the Revenue Commissioners, Regional Office, Government Buildings, Sullivan's Quay, Cork City Tel.: (021) Strona internetowa: Nieodpłatna pomoc dla osób szukających pracy FÁS / FÁS to irlandzka agencja ds. szkolenia zawodowego i zatrudnienia. Jest odpowiedzialna za szkolenia i programy zwiększające poziom zatrudnienia oraz świadczy usługi rekrutacyjne zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Agencja jest też ciałem doradczym dla sektora przemysłowego i wspiera przedsięwzięcia lokalnych społeczności. Informacje na temat aktualnych wakatów udostępniane są za pomocą samoobsługowych punktów z ekranami dotykowymi, na tablicach z ogłoszeniami o pracę, w gazetach i w Internecie na stronie Po zarejestrowaniu się w miejscowym oddziale FÁS lub na stronie internetowej, można korzystać z następujących bezpłatnych usług: Dostęp do telefonu i faksu w celu skontaktowania się z pracodawcą w sprawie ogłoszenia o pracę. Dostępne są również komputery, na których można napisać CV. Możliwość umieszczenia swojego CV w bazie internetowej, do której dostęp mają potencjalni pracodawcy. 4

13 Employment Dostęp do informacji na temat kursów FÁS (dziennych lub wieczorowych), szkoleń dla osób niepełnosprawnych, praktyk zawodowych, szkoleń on-line (FÁS e-college). Indywidualne konsultacje dla osób starających się o przyjęcie na dzienne kursy FÁS; porady zawodowe oraz informacje dotyczące możliwości szkoleniowych, w tym także szkoleń organizowanych przez inne organizacje 6. Więcej informacji można uzyskać w najbliższym oddziale FÁS: FÁS Employment Services Office, Sullivan s Quay, Cork. Tel.: (021) FÁS Centre, 30/31 Shandon Street, Cork. Tel.: (021) FÁS Training Centre, Rossa Avenue, Bishopstown, Cork. Tel.: (021) FÁS Employment Services Office, Main Street, Mallow, Co. Cork. Tel.: (022) FÁS Employment Services Office, Barrack Street, Bantry, Co. Cork. Tel.: (027) Dwa razy w miesiącu w następujących miastach powiatu Cork odbywają się poranne kliniki FÁS: Ballincollig, Bandon, Carrigaline, Carrigtwohill, Clonakilty, Cobh, Kinsale, Macroom, Midleton, Passage West, Youghal, Dunmanway, Castletownbere, Skibereen, Charleville, Fermoy, Mitchelstown oraz Newmarket. Informacje na temat konkretnych dat i miejsc owych spotkań można uzyskać w każdym z wyżej wymienionych oddziałów FÁS. Biura pracy w Cork / Biura pracy w Cork (The Cork City Local Employment Service - LES) obejmują swym zasięgiem całe miasto, a ich zadaniem jest wspieranie osób starających się znaleźć odpowiednią dla siebie pracę. Biura zostały założone głównie z myślą o osobach, które napotykają szczególne trudności w znalezieniu pracy, adekwatnych kursów i możliwości rozwoju zawodowego w obrębie miasta Cork. Biura Cork City LES świadczą następujące usługi od poniedziałku do piątku (w godzinach , ): 6 Biura FAS dostarczają informacji na temat różnych form wsparcia dla niepełnosprawnych oraz projektów zwiększających poziom zatrudnienia. 5

14 Employment Konsultacje indywidualne obejmujące: doradztwo i wsparcie merytoryczne, pomoc w sporządzaniu CV i wypełnianiu podań, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, dostęp do urządzeń biurowych/ksero. Informacje na temat pracy, w tym dostęp do danych pracodawcy oraz ogłoszeń o pracę w gazetach dziennych, na Internecie oraz w biurach FÁS. Informacje na temat szkoleń i możliwości kształcenia się, w tym szkoleń przeprowadzanych przez FÁS i inne organizacje oraz dostępnych opcji kształcenia zawodowego dla dorosłych, np. VTOS, studia w szkołach wyższych 7. Informacje na temat dostępnych metod dofinansowania Kursy organizowane przez biura pracy (Cork City LES). W całym mieście Cork działają liczne biura LES: Blackpool / The Glen: Gt. William O Brien Street, Blackpool, Cork. Tel.: (021) Centrum miasta: Government Buildings, Sullivan s Quay, Cork. Tel.: (021) Churchfield / Farranree / Gurranebraher: Parochial Hall, Knockfree Avenue, Gurranabraher, Cork. Tel.: (021) Hollyhill / Knocknaheeny: Hollyhill Shopping Centre, Hollyhill, Cork. Tel.: (021) Mahon: Mahon Community Centre, Avenue de Rennes, Mahon, Cork. Tel. (021) Mayfield: Unit 1, 4 Iona Road, Mayfield, Cork. Tel.: (021) Togher: Unit 2, Greenwood Estate, Togher, Cork. Tel.: (021) Partnerstwo na rzecz miasta Cork Będąc obywatelem innego kraju legalnie przebywającym w Irlandii, możesz skorzystać z programu wspierającego wzrost zatrudnienia wśród imigrantów (Immigrants Employability Programme), który zainicjowano w marcu 2008 roku w celu zapewnienia indywidualnego wsparcia imigrantom zabiegającym o pracę. Cork City Partnership Ltd, Sunbeam Industrial Estate, Millfield, Mallow Road, 7 Więcej informacji w rozdziale pt. Edukacja. 6

15 Employment Cork. Tel.: (021) Ośrodek dla bezrobotnych CCTU Związki Zawodowe Rady Miasta Cork (The Cork Council of Trade Unions CCTU) sponsorują klub pracy zapewniający szkolenia i porady dla osób pragnących znaleźć pracę. Szkolenia trwają nie dłużej niż 3 tygodnie, a ich tematyka obejmuje między innymi bezpieczeństwo i higienę pracy oraz techniki pomocne w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. CCTU Centre for the Unemployed, 13 North Main St., Cork Tel.: (021) Fax: (021) Nasc Nasc otworzy swój klub pracy latem 2008 roku, do którego dostęp będą mieli wszyscy imigranci. Szukanie pracy Lokalne i ogólnokrajowe dzienniki z ogłoszeniami o pracę Poniżej zamieszczamy listę popularnych dzienników zamieszczających ogłoszenia o pracę w następujące dni: - The Evening Echo (codziennie po południu od poniedziałku do soboty) - The Irish Examiner (piątek) - The Irish Independent (czwartek) - The Irish Times (piątek) - The Sunday Business Post (niedziela) - The Sunday Independent (niedziela) Strony internetowe z ogłoszeniami o pracę

16 Employment

17 Employment Prywatne agencje rekrutacyjne w Cork Warto zauważyć, iż agencje rekrutacyjne bardzo rzadko pobierają opłaty za pośredniczenie w znalezieniu zatrudnienia. Biuro Strona internetowa / Kontakt Branża Adecco Cork 34 Grand Parade Cork City Ireland Tel.: (021) Fax: (021) Gastronomia i hotelarstwo Stanowiska wielojęzyczne Produkcja/Przemysł Handel Technika i inżynieria Berkley Recruitment Mill House Carrigrohane Cork Farmaceutyka IT Sprzedaż i marketing Tel.: (021) Fax: (021) Bond Personnel Group 3rd Floor VHI House 70 South Mall Cork Tel.: (021) Informatyka Technika i inżynieria Teleserwis Handel Finanse Gastronomia i hotelarstwo Stanowiska wielojęzyczne 9

18 Employment Brightwater 49 South Mall Cork Tel.: (021) Fax: (021) Brunel (Oddział Premier Recruitment) 6 Lapps Quay Cork Tel.: (021) Fax: (021) C&M Recruitment IrishJobs.ie 1st Floor 32 Oliver Plunkett St Cork Tel.: (021) Fax: (021) CareerWise Recruitment CareerWise, EastGate Village EastGate Little Island Co. Cork Tel.: (021) Fax: (021) Księgowość Bankowość Inżynieria IT Prawo Podatki Ubezpieczenia Farmaceutyka Sprzedaż Inżynieria Technika/Inżynieria Infolinia/Usługi wspólne Handel/Sprzedaż Zasoby ludzkie Finanse Przemysł/Magazyny Księgowość Architektura Bankowość Zarządzanie/Handel Produkcja/Inżynieria IT/Technologie Zasoby ludzkie Nauka i farmaceutyka Większość pozostałych branż

19 Employment Collins McNicholas Cork Recruitment CPL CSA Personnel 11 SIAC House, Ballycurreen Cross, Airport Road, Cork. Tel.: (021) Fax: (021) South Terrace, Cork. Tel.: (021) Fax: (021) th Floor, VHI House, 70 South Mall, Co. Cork. Tel.: (021) Patrick Street, Cork Tel.: (021) Fax: (021) IT Technika inżynieryjna Sprzedaż i marketing Finanse/Księgowość Administracja/Stanowiska biurowe Większość pozostałych branż Księgowość Administracja Stanowiska biurowe Sprzedaż i marketing Magazynierzy Personel tymczasowy Zarządzanie sprzedażą detaliczną IT Stanowiska wielojęzyczne Nauka Inżynieria Sprzedaż Pielęgniarze (tymczasowo) Sekretarki (tymczasowo)

20 Employment Driver & Labour Recruit Ltd. Executive Connections Expect Recruitment Fastnet Recruitment A Penrose Wharf, Penrose Quay, Cork. Tel.: (021) Fax: (021) Plunkett Chambers, Oliver Plunkett Street, Cork Tel.: (021) Expect Recruitment Ltd. Glenvale Coolatooder Ballinhassig County Cork Tel.: Eastgate Village Eastgate Business Park Little Island Cork Ireland Tel.: (021) Fax: (021) Kierowcy Pracownicy fizyczni Księgowość Administracja Turystyka Finanse/Księgowość Administracja IT Sprzedaż/Marketing Stanowiska wielojęzyczne Gastronomia i hotelarstwo Księgowość Sprzedaż Finanse Administracja Finanse i księgowość Produkcja Sprzedaż i marketing Farmaceutyka Inżynieria

21 Employment FRS Recruitment FRS Recruitment, Office 3, First Floor, Watersedge, Midleton, Co. Cork Future Focus Tel.: (021) Fax: (021) Dún Laoi, Union Quay, Cork GMB Executive Search and Selection Ltd. Tel.: (021) Fax: (021) NSC Campus Mahon Cork Tel.: (021) Fax: (021) Green Horizons 31 Fernlea, Kilnagleary, Carrigaline, Co. Cork Tel.: (021) Fax: (021) Księgowość Sprzedaż i marketing Farmaceutyka Przemysł spożywczy Produkcja Materiały IT Administracja Hotelarstwo/Gastronomia Kadra zarządzająca szczebla średniego i wyższego Opiekunki do dzieci Stażyści

22 Employment Hays Accounting & Finance Hays Construction & Property Hays Office Support Helen Kearney & Associates 14 Trinity House 3-4 South Mall Cork Tel.: (021) Fax: (021) Trinity House 3-4 South Mall Cork Tel.: (021) Fax: (021) Trinity House 3-4 South Mall Cork Tel.: (021) Fax: (021) Plunkett Chambers, 21/23 Oliver Plunkett St. Cork. Tel.: (021) Fax: (021) Księgowość Finanse Budownictwo Nieruchomości Stanowiska biurowe Technologia Nauka

23 ICDS IRE Recruitment Job Options Bureau Employment 15 ICDS Cork, Euro Business Park, Little Island, Cork Tel.: (021) Fax: (021) Unit 6, Kilnap Business & Technologia Park Old Mallow Road, Cork Tel.: (021) Fax: (021) Tourist House 40/41 Grand Parade Cork Tel.: (021) Fax: (021) Budownictwo Inżynieria IT Farmaceutyka Finanse Sprzedaż i marketing Produkcja/Logistyka Stanowiska biurowe Hotelarstwo i gastronomia Infolinia Operatorzy maszyn Magazynierzy Kierowcy IT/Inżynieria Stanowiska biurowe/ Dział płac Zasoby ludzkie Sprzątanie Sprzedaż detaliczna Prace domowe Opieka nad dziećmi Opiekunowie Osoby prowadzące dom

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii Celem tej broszury jest: dostarczenie wszystkim pracownikom migracyjnym w Irlandii informacji na temat ich praw w zrozumiały i dostępny sposób.

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskich rynkach pracy

Przewodnik po europejskich rynkach pracy Przewodnik po europejskich rynkach pracy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2012 Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa SAGITTARIUS 76-150 Darłowo, ul. Księżnej Anny 3b/8 tel./fax (+48

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 2. Praca na Łotwie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Łotwie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do łotewskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Życie i praca w Irlandii Północnej

Życie i praca w Irlandii Północnej ludzie:umiejętności:praca Życie i praca w Irlandii Północnej Pośrednictwo ludzie: umiejętności: praca w Europie Poland Europos žemėlapis Islandia Finlandia Portugalia Irelandia Polnocna Irlandia Hiszpania

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Norwegii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Norwegii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Move free and prosper?!

Move free and prosper?! MOVE FREE & PROSPER Przewodnik Move free and prosper?! Porady praktyczne i informacje na temat pracy za granicą Spis treści Wstęp... 1 Streszczenie projektu... 1 Opis organizacji uczestniczących w projekcie...

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Książka ta jest przeznaczona jedynie jako przykład i nie jest interpretacją wykładni prawnej każdego tematu zawartego w środku. Finansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

HÄMEENLINNA. Poradnik dla imigrantów

HÄMEENLINNA. Poradnik dla imigrantów HÄMEENLINNA Poradnik dla imigrantów 1 Niniejszy informator o mieście Hämeenlinna stanowi przewodnik dla imigrantów przybywających do Finlandii. Zawarte w nim informacje i dane kontaktowe dotyczą rejestracji,

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi ISBN 83-912868-5-1 Konsultacja merytoryczna: Tomasz L. Krawczyk, LLM. Eur. (Leicester) Tłumaczenie:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

PRACA W. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura

PRACA W. Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura REGIONY AUTONOMICZNE Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Valencia Ciudad Autónoma

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

2. Praca w Holandii... 2. 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2. 2.2. Sposoby poszukiwania pracy w Holandii...

2. Praca w Holandii... 2. 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2. 2.2. Sposoby poszukiwania pracy w Holandii... SPIS TREŚCI HOLANDIA 2. Praca w Holandii... 2 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do holenderskiego rynku pracy... 2 2.1.2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W LONDYNIE ZJEDNOCZENIE POLSKIE W WIELKIEJ BRYTANII

AMBASADA RP W LONDYNIE ZJEDNOCZENIE POLSKIE W WIELKIEJ BRYTANII AMBASADA RP W LONDYNIE ZJEDNOCZENIE POLSKIE W WIELKIEJ BRYTANII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM WIELKIEJ BRYTANII Londyn, czerwiec 2011 Zjednoczenie Polskie

Bardziej szczegółowo

Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii

Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii 1 Wstęp do drugiego wydania poradnika prawnego imigrantów. Poradnik prawny dla imigrantów w Norwegii ukazał się po raz pierwszy w 2012 roku. Wydanie drugie zostało

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NORWEGIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Norwegii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Norwegii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 5 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo