Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości: Przewodnik dla imigrantów w Cork

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości: Przewodnik dla imigrantów w Cork"

Transkrypt

1 ... Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości: Przewodnik dla imigrantów w Cork Opublikowany przez Nasc: The Irish Immigrant Support Centre (Irlandzki Ośrodek Wspierania Imigrantów) Projekt wspierany przez Biuro Ministra ds. Imigracji oraz Pobal Niniejszy przewodnik dostępny jest w języku francuskim, polskim, arabskim oraz rosyjskim i mandaryńskim na stronie Nasc:

2 Informacje wydawcy Opublikowano przez Nasc, Irlandzki Ośrodek Wspierania Imigrantów z siedzibą przy 35 Mary Street, Cork. Aktualne informacje z marca 2008 All content copyright Nasc 2008 Szczególne podziękowania kierujemy do następujących osób: - Emmet Murphy Peter Szlovak Redmond Jennings Michael Lyons Paul Dunbar Fiona Finn

3 Nasc: Irlandzki Ośrodek Wspierania Imigrantów Nasc to pozarządowa organizacja z siedzibą w Cork, której celem jest wyjście naprzeciw potrzebom imigrantów zamieszkujących Cork i jego okolice. Zgodnie z nazwą organizacji pochodzącą od irlandzkiego słowa nasc (oznaczającego ogniwo ), ośrodek stanowi pomost pomiędzy imigrantami w Cork a społecznością lokalną pełniącą funkcję gospodarza. Nasza organizacja stawia sobie za cel stworzenie środowiska sprzyjającego integracji wszystkich grup społecznych w oparciu o zasadę równości, społecznej integracji oraz praw człowieka. Misją Nasc jest wspieranie i umożliwianie swobodnego rozwoju nowo przybyłych zarówno na poziomie indywidualnym jak i zbiorowym. Doświadczenia Nasc w tej dziedzinie służą promowaniu sprawiedliwych, transparentnych oraz spójnych procedur integracyjnych. Nasza działalność wspiera się na trzech filarach: 1) Doradztwo indywidualne Nasc zapewnia porady indywidualne dotyczące wszelkich kwestii poruszanych w niniejszej broszurze 2) Budowanie potencjału społeczności i jego rozwój 3) Działania w oparciu o politykę społeczną i kampanie informacyjne. Projekt Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości realizowany jest w ramach trzeciego filaru, czyli w ramach działań informacyjnych i społecznych. Ośrodek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:30. W weekendy Nasc udostępnia swoje pomieszczenia biurowe organizacjom mniejszości etnicznych oraz prowadzi kursy wieczorowe. Nasc, The Irish Immigrant Support Centre Enterprise House 35 Mary Street Cork Tel..: Strona internetowa: Registered Limited Company by Guarantee No Registered Charity No. CHY13752

4 Wstęp Aby proces integracji mógł przebiegać w Cork pomyślnie, niezbędne jest zapewnienie imigrantom wsparcia w zakresie dostępu do szkolnictwa i zatrudnienia oraz wspieranie i rozwój ich przedsiębiorczości. W każdym mieście szukanie pracy, odpowiedniego kursu lub informacji na temat założenia własnej działalności gospodarczej może stanowić problem dla nowo przybyłych mieszkańców. Dlatego też Nasc przygotował niniejszą broszurę, która ma być wyczerpującym źródłem informacji kierowanym przede wszystkim do imigrantów w Cork. Broszura jest częścią projektu Nasc Zatrudnienie, edukacja i rozwój przedsiębiorczości zainicjowanego w kwietniu 2007 roku. Projekt finansowany jest przez Biuro Ministra ds. Integracji w ramach programu zwiększania nakładów na wspieranie procesu integracji legalnych imigrantów w społeczeństwie irlandzkim. Niniejsza publikacja jest tylko jedną z wielu inicjatyw organizowanych przez Nasc w ciągu całego roku, których celem jest promowanie procesów integracyjnych i wspieranie strategicznego planowania działań dotyczących tak ważkich zagadnień jak zatrudnienie, dostęp do szkolnictwa oraz rozwój przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, iż informacje zawarte w broszurze pozwolą nowo przybyłym jak i tym, którzy zdążyli już się osiedlić w Cork rozwijać swój potencjał i osiągnąć zamierzone cele zawodowe. Publikacja ta jest projektem stale ewoluującym, wobec czego mile widziane są wszelkie sugestie jej dotyczące. Dokument zostanie umieszczony na stronie internetowej, gdzie będzie regularnie aktualizowany Nasc chciałby niniejszym skierować wyrazy wdzięczności do Biura Ministra ds. Integracji za wsparcie projektu. Gertrude Cotter, Dyrektor, Nasc.

5 Słowniczek przydatnych pojęć Wiza Osoby z krajów wymienionych na liście zobowiązane są do uzyskania wizy przed przyjazdem do kraju. Residency Stamps Osoba ubiegająca się o azyl Uchodźca Status Leave-to-Remain Residency stamp (pozwolenie na pobyt w formie pieczątki w paszporcie) w skali od 1 do 4 dają obywatelom spoza EOG pozwolenie na pobyt w Irlandii na okres i na warunkach określonych w pozwoleniu. Osoba ubiegająca się o azyl/ochronę w kraju, do którego przybyła. Osobie takiej przyznaje się status oczekującej na azyl do momentu rozpatrzenia jej podania przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Uchodźca to osoba, której Minister Sprawiedliwości przyznał ochronę uchodźczą i status uchodźcy 1. Osoba, której przyznano status leave-to-remain (pozwolenie na pozostanie) ma prawo pozostać w Irlandii tymczasowo ze względów humanitarnych na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości. Rodzice obywateli urodzonych w Irlandii Rodzice obywateli urodzonych w Irlandii otrzymali pozwolenie na pobyt w Irlandii na okres 2 lat w ramach jednorazowego programu. W 2007 roku osoby te mogły ubiegać się o przedłużenie prawa pobytu o kolejne 3 lata po spełnieniu określonych warunków. Obywatele EOG Obywatele EOG to osoby z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którego skład wchodzą kraje członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Współmałżonkowie/osoby spoza EOG na utrzymaniu obywatela Irlandii Osoby spoza EOG mogą uzyskać pozwolenie na pobyt w Irlandii na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości, jeśli są współmałżonkami lub pozostają na utrzymaniu obywatela Irlandii. Współmałżonkowie /osoby spoza EOG na utrzymaniu obywatela UE Osoby spoza EOG mogą uzyskać pozwolenie na pobyt w Irlandii na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości, jeśli są współmałżonkami lub pozostają na utrzymaniu obywatela UE, który/a jest zatrudniony/a w Irlandii lub prowadzi własną działalność gospodarczą. Rezydencja długoterminowa Minister Sprawiedliwości może zezwolić obywatelom spoza EOG na przedłużenie prawa pobytu o kolejne 5 lat, jeśli zamieszkiwali oni legalnie w Irlandii przez pełny okres 60 miesięcy na podstawie pozwolenia na pracę. 1 Osoby ubiegające się o azyl, którym nie przyznano statusu uchodźcy i których powrót do kraju ojczystego jest niemożliwy, mogą starać się o ochronę dodatkową. Dzięki niej korzystają oni z takich samych praw co osoby o statusie uchodźcy w zakresie dostępu do pracy/zatrudnienia lub założenia własnej działalności gospodarczej. W tym kontekście informacje podawane w niniejszej broszurze odnośnie uchodźców dotyczą także osób korzystających z ochrony dodatkowej.

6 Spis treści INFORMACJE WYDAWCY...2 NASC: IRLANDZKI OŚRODEK WSPIERANIA IMIGRANTÓW...3 WSTĘP...4 SŁOWNICZEK PRZYDATNYCH POJĘĆ...5 SPIS TREŚCI...6 ZATRUDNIENIE...1 PRAWO DO ZATRUDNIENIA...1 Obywatele EOG...1 Uchodźcy...1 Osoby z pieczątką uprawniającą do pobytu Stamp Osoby ubiegające się o azyl...1 Studenci...1 Pozwolenia na pracę dla obywateli spoza EOG...2 CO JEST NIEZBĘDNE, ABY PRACOWAĆ W IRLANDII...2 PPS Number (Numer PPS)...2 Dodatkowe informacje na temat podatków...3 NIEODPŁATNA POMOC DLA OSÓB SZUKAJĄCYCH PRACY...4 FÁS...4 Biura pracy w Cork...5 Partnerstwo na rzecz miasta Cork...6 Ośrodek dla bezrobotnych CCTU...7 SZUKANIE PRACY...7 Lokalne i ogólnokrajowe dzienniki z ogłoszeniami o pracę...7 Strony internetowe z ogłoszeniami o pracę...7 Prywatne agencje rekrutacyjne w Cork...9 Ubieganie się o pracę...21 Zawody regulowane...23 Kwalifikacje zdobyte w innych krajach...23 PRAWA PRACOWNICZE...23 Płaca minimalna...23 Godziny pracy...24 Wielojęzyczny przewodnik po prawach pracowniczych Publikacje na temat praw pracowniczych...25 Przestrzeganie praw pracowniczych...26 Związki zawodowe...29 Urząd Informacji Obywatelskiej...30 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI...31 KTO MOŻE ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?...31 Obywatele EOG...31 Uchodźcy...31

7 Inne grupy o takich samych prawach to zakładania własnych firm...31 Osoby ubiegające się o azyl...31 Pozwolenie na działalność gospodarczą dla obywateli krajów spoza EOG...31 Własna firma w Irlandii...32 ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI...32 Rady ds. rozwoju przedsiębiorczości...32 Equal Emerge: wspieranie przedsiębiorstw mniejszości narodowych w Irlandii...34 Stowarzyszenie Małych Firm...34 Irlandzkie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw...34 Powiatowa Izba Handlowa...35 Enterprise Ireland...35 Irlandzka Konfederacja Przedsiębiorców i Pracodawców...35 WSPARCIE ON-LINE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW...36 Zdobywanie funduszy na prowadzenie firmy...36 Przydatne linki dla przedsiębiorców...36 EDUKCJA...38 PRAWO DO EDUKACJI...38 Obywatele EOG...38 Uchodźcy...38 Osoby z pieczątka uprawniającą do pobytu Stamp Osoby pozostające na utrzymaniu osób z pozwoleniem na pracę...38 Osoby ubiegające się o azyl...38 Wizy studenckie dla obywateli spoza EOG (Stamp 2)...39 IRLANDZKI SYSTEM SZKOLNICTWA...39 Instytucje poświadczające kwalifikacje...40 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT STUDIÓW...41 KURSY POMATURALNE W CORK...41 Zarys ogólny...41 Kolegia pomaturalne VEC...41 Szkolenia FÁS...43 Półpaństwowe instytucje przyznające kwalifikacje pomaturalne...44 NAUKA W SZKOŁACH WYŻSZYCH...45 Kwalifikacje...45 Cork Institute of Technology (CIT)...46 University College Cork (UCC)...49 Uczelnie niezależne...50 Kandydaci z krajów UE/spoza UE: czesne w szkołach wyższych...50 WSPARCIE FINANSOWE, STYPENDIA NAUKOWE, GRANTY...51 Studenckie granty na utrzymanie...51 Stypendia naukowe...54 Programy wspierające dostęp do nauki...55 KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO...57 Nauka w szkołach środowiskowych...60 Kursy czytania i pisania dla dorosłych...61 ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EDUKACJI...61 Ośrodek Informacyjny dla Dorosłych Cork City/West Cork...61

8 Irlandzka Rada ds. Studentów Cudzoziemców...61 Przydatne linki do ważnych organizacji...61

9 Employment Zatrudnienie Prawo do zatrudnienia Obywatele EOG Osoby z krajów EOG (oraz Szwajcarii) mają pełne prawo do podejmowania zatrudnienia na terytorium Irlandii 2. Uchodźcy Osoby o statusie uchodźcy mają takie same prawa do podejmowania zatrudnienia jak obywatele Irlandii. Osoby z pieczątką uprawniającą do pobytu Stamp 4 Osoby, które otrzymały Stamp 4 mają pełne prawo do podejmowania zatrudnienia na terytorium Irlandii. Grupa ta obejmuje: Osoby o statusie Leave to Remain Rodziców dzieci-obywateli Irlandii Współmałżonków/dzieci spoza EOG na utrzymaniu obywatela Irlandii Współmałżonków/dzieci spoza EOG na utrzymaniu obywatela UE, który/a jest zatrudniony/a w Irlandii lub prowadzi własną działalność gospodarczą. Osoby, którym przyznano rezydencję długoterminową. Osoby ubiegające się o azyl Osoby ubiegające się o azyl w Irlandii nie mają prawa do zatrudnienia na jej terytorium. Studenci Obywatele krajów spoza EGO, którym przyznano wizy studenckie mają prawo do podjęcia zatrudnienia na pół etatu na terytorium Irlandii, o ile uczęszczają na studia dzienne trwające przynajmniej jeden rok i prowadzące do uzyskania powszechnie uznawanego dyplomu 3. Należy też zastrzec, iż podczas przerwy wakacyjnej studenci mogą podejmować zatrudnienie w wymiarze pełnoetatowym. Absolwenci podejmujący naukę na studiach magistranckich i doktoranckich mają pozwolenie na pracę w Irlandii w przypadku, gdy ich praca jest integralną częścią programu studiów. 2 W skład EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia. 3 Więcej informacji na temat wiz studenckich można znaleźć w rozdziale Edukacja. 1

10 Employment Pozwolenia na pracę dla obywateli spoza EOG. Jeśli jesteś obywatelem/obywatelką Szwajcarii lub kraju nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), potrzebna będzie ci wiza, aby móc podjąć zatrudnienie na terytorium Irlandii. Obecnie obowiązują 4 typy pozwolenia na pracę: zielona karta, pozwolenie na pracę, pozwolenie dla współmałżonka lub osoby na utrzymaniu oraz pozwolenie na transfer pracowniczy wewnątrz firmy. Zarówno przyszły pracodawca jak i pracownik mogą występować o przyznanie pozwolenia na pracę do Ministerstwa Handlu, Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości. Niezbędnym warunkiem przyznania pozwolenia jest aktualna oferta pracy i zgoda pracodawcy na zatrudnienie danej osoby. Zielona karta (green card permit) dostępne jest dla wszystkich zawodów zapewniających wynagrodzenie roczne powyżej 60 tys. euro oraz wybranych zawodów z z rocznym wynagrodzeniem z przedziału od 30 tys. do 60 tys. euro. Pozwolenia na pracę (work permit) wydawane są dla stanowisk zapewniających wynagrodzenie powyżej 30 tys. euro oraz bardzo ograniczonej ilości zawodów poniżej 30 tys. euro. O pozwolenie dla współmałżonka/osoby na utrzymaniu (spousal/dependent permit) mogą starać się współmałżonkowie lub osoby pozostające na utrzymaniu osób posiadających pozwolenie na pracę i których pobyt w Irlandii jest legalny. Przy staraniu się o pozwolenie na pracę wymagane jest przeprowadzenie testu rynku pracy (nie odnosi się to do pozwolenia typu zielona karta oraz pozwolenia dla współmałżonka/osoby na utrzymaniu). Oznacza to, że nabór na dane stanowisko musi być ogłoszony lokalnie lub przez agendy UE tak, aby zapewnić pierwszeństwo obywatelom krajów EOG. Więcej informacji na temat pozwoleń na pracę można uzyskać w Ministerstwie Handlu, Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości, które zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o pozwolenie na pracę. Employment Permits Section, Department of Enterprise, Trade & Employment Davitt House, 65a Adelaide Road, Dublin 2. LoCall: (Informacja telefoniczna ds. pozwoleń na pracę, opłata jak jak za połączenie lokalne) Tel.: (01) lub (01) Fax: (01) Strona internetowa: Co jest niezbędne, aby pracować w Irlandii PPS Number (Numer PPS) Aby móc podjąć pracę w Irlandii, potrzebny ci będzie numer PPS (Personal Public Service number), czyli odpowiednik polskiego NIP-u. Jest to twój indywidualny numer identyfikacji podatkowej niezbędny do rozliczania się z irlandzkim fiskusem. Pracownicy mają obowiązek podania swojego numeru PPS pracodawcy, który zgłosi fakt rozpoczęcia pracy w urzędzie skarbowym. Wnioski o wydanie numeru PPS należy składać osobiście w najbliższym oddziale biura opieki społecznej: 2

11 Employment Social Welfare Office, Hanover Quay, Cork. Tel.: (021) Strona internetowa: Mniejsze oddziały opieki społecznej znajdują się następujących miastach powiatu Cork: Bandon, Clonakilty, Kinsale, Midleton, Youghal, Cobh, Mallow, Macroom, Fermoy, Bantry, Castletownbere, Dunmanway oraz Skibereen. Jeśli jesteś obywatelem kraju EOG (lub Szwajcarii), przy ubieganiu się o numer PPS niezbędny będzie ważny paszport/dowód tożsamości oraz świadectwo urodzenia/ pracy/zatrudnienia/pozwolenia na pobyt/zeznania podatkowego/ukończenia szkoły w kraju EOG (lub Szwajcarii) oraz dokument poświadczający miejsce zamieszkania w Irlandii, np. rachunki domowe/umowa wynajmu 4. Jeśli nie jesteś obywatelem kraju EOG, potrzebne ci będą wyżej wymienione dokumenty (z kraju, z którego pochodzisz). Zamiast paszportu można przedłożyć certyfikat rejestracji w Krajowym Urzędzie Imigracyjnym (Garda National Immigration Bureau Card). Po otrzymaniu numeru PPS należy podać go swojemu pracodawcy, bezzwłocznie wypełnić formularz podatkowy 12A (Revenue Form 12A) i wysłać go do lokalnego oddziału urzędu skarbowego (revenue office). W odpowiedzi ty i twój pracodawca otrzymacie z urzędu certyfikat podatkowy (certificate of tax credits) stwierdzający wysokość podatku potrącanego z wynagrodzenia 5. Więcej informacji można znaleźć na stronie lub w Ministerstwie Spraw Socjalnych i Rodzinnych pod numerem (opłata jak za połączenie lokalne). Dodatkowe informacje na temat podatków Każdy, kto uzyskuje dochód z tytułu zatrudnienia w Irlandii, zobowiązany jest do odprowadzania podatku dochodowego. Według systemu Pay As You Earn (PAYE), czyli płać, kiedy zarabiasz, pracodawca odprowadza należny podatek od twojego wynagrodzenia i przekazuje go do irlandzkiego urzędu skarbowego (Irish Revenue Commissioners). Pierwszy próg podatkowy (standard cut off point) określa sumę dochodu, od jakiej zapłacimy podatek w wysokości podstawowej stopy 20 %. Powyżej tego progu obowiązuje wyższa stawka 41%. Progi podatkowe określone są w certyfikacie podatkowym. Suma podatku do zapłacenia jest ustalana rokrocznie i rozłożona w czasie zgodnie z częstotliwością otrzymywania wynagrodzenia (zwykle na tygodnie lub miesiące). 4 Zwykle dokumentem poświadczającym miejsce zamieszkanie jest rachunek za gaz lub elektryczność wystawiony na twoje nazwisko lub umowa wynajmu. Może być nim również list od właściciela lokalu, który wynajmujesz, zawierający twoje dane oraz stwierdzający fakt wynajmu. 5 Zaleca się złożenie formularza 12A w terminie jak najkrótszym od momentu zatrudnienia, aby uniknąć płacenia podatku nadzwyczajnego (emergency tax) lub by przynajmniej zminimalizować jego wysokość. Należy jednak pamiętać, iż po ustaleniu odpowiedniego progu podatkowego i należnych ci ulg podatkowych, wszelkie nadwyżki zapłaconego podatku nadzwyczajnego zostaną zwrócone. 3

12 Employment W zależności od indywidualnej sytuacji materialnej, można wystąpić o przyznanie dodatkowych ulg podatkowych (tax credits). Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające twoje roszczenia do danej ulgi, np. akt ślubu, umowę wynajmu mieszkania lub dowody opłat za etykiety na kosze (bin tags). Dzięki ulgom podatkowym można obniżyć sumę podatku wyliczonego na podstawie dochodu brutto. Pod koniec roku podatkowego pracodawca jest zobowiązany do oddania ci wypełnionego formularza P60, który stwierdza wysokość uzyskanego dochodu, a także potrącony podatek i składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) zapłacone w danym roku. W przypadku rozwiązania umowy o pracę dostaniesz od pracodawcy formularz P45, który zawiera szczegóły dotyczące twojego wynagrodzenia, podatków oraz składek na ubezpieczenie (PRSI) przez cały okres zatrudnienia. Dokument ten jest bardzo ważny, szczególnie w przypadku występowania o różnego rodzaju zasiłki z opieki społecznej lub zwrot podatku w okresie bezrobocia. W przypadku podjęcia innego zatrudnienia dokument należy przekazać jak najszybciej nowemu pracodawcy, aby uniknąć płacenia podatku nadzwyczajnego. Dalsze informacje na temat opodatkowania można uzyskać w najbliższym urzędzie skarbowym. Office of the Revenue Commissioners, Regional Office, Government Buildings, Sullivan's Quay, Cork City Tel.: (021) Strona internetowa: Nieodpłatna pomoc dla osób szukających pracy FÁS / FÁS to irlandzka agencja ds. szkolenia zawodowego i zatrudnienia. Jest odpowiedzialna za szkolenia i programy zwiększające poziom zatrudnienia oraz świadczy usługi rekrutacyjne zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Agencja jest też ciałem doradczym dla sektora przemysłowego i wspiera przedsięwzięcia lokalnych społeczności. Informacje na temat aktualnych wakatów udostępniane są za pomocą samoobsługowych punktów z ekranami dotykowymi, na tablicach z ogłoszeniami o pracę, w gazetach i w Internecie na stronie Po zarejestrowaniu się w miejscowym oddziale FÁS lub na stronie internetowej, można korzystać z następujących bezpłatnych usług: Dostęp do telefonu i faksu w celu skontaktowania się z pracodawcą w sprawie ogłoszenia o pracę. Dostępne są również komputery, na których można napisać CV. Możliwość umieszczenia swojego CV w bazie internetowej, do której dostęp mają potencjalni pracodawcy. 4

13 Employment Dostęp do informacji na temat kursów FÁS (dziennych lub wieczorowych), szkoleń dla osób niepełnosprawnych, praktyk zawodowych, szkoleń on-line (FÁS e-college). Indywidualne konsultacje dla osób starających się o przyjęcie na dzienne kursy FÁS; porady zawodowe oraz informacje dotyczące możliwości szkoleniowych, w tym także szkoleń organizowanych przez inne organizacje 6. Więcej informacji można uzyskać w najbliższym oddziale FÁS: FÁS Employment Services Office, Sullivan s Quay, Cork. Tel.: (021) FÁS Centre, 30/31 Shandon Street, Cork. Tel.: (021) FÁS Training Centre, Rossa Avenue, Bishopstown, Cork. Tel.: (021) FÁS Employment Services Office, Main Street, Mallow, Co. Cork. Tel.: (022) FÁS Employment Services Office, Barrack Street, Bantry, Co. Cork. Tel.: (027) Dwa razy w miesiącu w następujących miastach powiatu Cork odbywają się poranne kliniki FÁS: Ballincollig, Bandon, Carrigaline, Carrigtwohill, Clonakilty, Cobh, Kinsale, Macroom, Midleton, Passage West, Youghal, Dunmanway, Castletownbere, Skibereen, Charleville, Fermoy, Mitchelstown oraz Newmarket. Informacje na temat konkretnych dat i miejsc owych spotkań można uzyskać w każdym z wyżej wymienionych oddziałów FÁS. Biura pracy w Cork / Biura pracy w Cork (The Cork City Local Employment Service - LES) obejmują swym zasięgiem całe miasto, a ich zadaniem jest wspieranie osób starających się znaleźć odpowiednią dla siebie pracę. Biura zostały założone głównie z myślą o osobach, które napotykają szczególne trudności w znalezieniu pracy, adekwatnych kursów i możliwości rozwoju zawodowego w obrębie miasta Cork. Biura Cork City LES świadczą następujące usługi od poniedziałku do piątku (w godzinach , ): 6 Biura FAS dostarczają informacji na temat różnych form wsparcia dla niepełnosprawnych oraz projektów zwiększających poziom zatrudnienia. 5

14 Employment Konsultacje indywidualne obejmujące: doradztwo i wsparcie merytoryczne, pomoc w sporządzaniu CV i wypełnianiu podań, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, dostęp do urządzeń biurowych/ksero. Informacje na temat pracy, w tym dostęp do danych pracodawcy oraz ogłoszeń o pracę w gazetach dziennych, na Internecie oraz w biurach FÁS. Informacje na temat szkoleń i możliwości kształcenia się, w tym szkoleń przeprowadzanych przez FÁS i inne organizacje oraz dostępnych opcji kształcenia zawodowego dla dorosłych, np. VTOS, studia w szkołach wyższych 7. Informacje na temat dostępnych metod dofinansowania Kursy organizowane przez biura pracy (Cork City LES). W całym mieście Cork działają liczne biura LES: Blackpool / The Glen: Gt. William O Brien Street, Blackpool, Cork. Tel.: (021) Centrum miasta: Government Buildings, Sullivan s Quay, Cork. Tel.: (021) Churchfield / Farranree / Gurranebraher: Parochial Hall, Knockfree Avenue, Gurranabraher, Cork. Tel.: (021) Hollyhill / Knocknaheeny: Hollyhill Shopping Centre, Hollyhill, Cork. Tel.: (021) Mahon: Mahon Community Centre, Avenue de Rennes, Mahon, Cork. Tel. (021) Mayfield: Unit 1, 4 Iona Road, Mayfield, Cork. Tel.: (021) Togher: Unit 2, Greenwood Estate, Togher, Cork. Tel.: (021) Partnerstwo na rzecz miasta Cork Będąc obywatelem innego kraju legalnie przebywającym w Irlandii, możesz skorzystać z programu wspierającego wzrost zatrudnienia wśród imigrantów (Immigrants Employability Programme), który zainicjowano w marcu 2008 roku w celu zapewnienia indywidualnego wsparcia imigrantom zabiegającym o pracę. Cork City Partnership Ltd, Sunbeam Industrial Estate, Millfield, Mallow Road, 7 Więcej informacji w rozdziale pt. Edukacja. 6

15 Employment Cork. Tel.: (021) Ośrodek dla bezrobotnych CCTU Związki Zawodowe Rady Miasta Cork (The Cork Council of Trade Unions CCTU) sponsorują klub pracy zapewniający szkolenia i porady dla osób pragnących znaleźć pracę. Szkolenia trwają nie dłużej niż 3 tygodnie, a ich tematyka obejmuje między innymi bezpieczeństwo i higienę pracy oraz techniki pomocne w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. CCTU Centre for the Unemployed, 13 North Main St., Cork Tel.: (021) Fax: (021) Nasc Nasc otworzy swój klub pracy latem 2008 roku, do którego dostęp będą mieli wszyscy imigranci. Szukanie pracy Lokalne i ogólnokrajowe dzienniki z ogłoszeniami o pracę Poniżej zamieszczamy listę popularnych dzienników zamieszczających ogłoszenia o pracę w następujące dni: - The Evening Echo (codziennie po południu od poniedziałku do soboty) - The Irish Examiner (piątek) - The Irish Independent (czwartek) - The Irish Times (piątek) - The Sunday Business Post (niedziela) - The Sunday Independent (niedziela) Strony internetowe z ogłoszeniami o pracę

16 Employment

17 Employment Prywatne agencje rekrutacyjne w Cork Warto zauważyć, iż agencje rekrutacyjne bardzo rzadko pobierają opłaty za pośredniczenie w znalezieniu zatrudnienia. Biuro Strona internetowa / Kontakt Branża Adecco Cork 34 Grand Parade Cork City Ireland Tel.: (021) Fax: (021) Gastronomia i hotelarstwo Stanowiska wielojęzyczne Produkcja/Przemysł Handel Technika i inżynieria Berkley Recruitment Mill House Carrigrohane Cork Farmaceutyka IT Sprzedaż i marketing Tel.: (021) Fax: (021) Bond Personnel Group 3rd Floor VHI House 70 South Mall Cork Tel.: (021) Informatyka Technika i inżynieria Teleserwis Handel Finanse Gastronomia i hotelarstwo Stanowiska wielojęzyczne 9

18 Employment Brightwater 49 South Mall Cork Tel.: (021) Fax: (021) Brunel (Oddział Premier Recruitment) 6 Lapps Quay Cork Tel.: (021) Fax: (021) C&M Recruitment IrishJobs.ie 1st Floor 32 Oliver Plunkett St Cork Tel.: (021) Fax: (021) CareerWise Recruitment CareerWise, EastGate Village EastGate Little Island Co. Cork Tel.: (021) Fax: (021) Księgowość Bankowość Inżynieria IT Prawo Podatki Ubezpieczenia Farmaceutyka Sprzedaż Inżynieria Technika/Inżynieria Infolinia/Usługi wspólne Handel/Sprzedaż Zasoby ludzkie Finanse Przemysł/Magazyny Księgowość Architektura Bankowość Zarządzanie/Handel Produkcja/Inżynieria IT/Technologie Zasoby ludzkie Nauka i farmaceutyka Większość pozostałych branż

19 Employment Collins McNicholas Cork Recruitment CPL CSA Personnel 11 SIAC House, Ballycurreen Cross, Airport Road, Cork. Tel.: (021) Fax: (021) South Terrace, Cork. Tel.: (021) Fax: (021) th Floor, VHI House, 70 South Mall, Co. Cork. Tel.: (021) Patrick Street, Cork Tel.: (021) Fax: (021) IT Technika inżynieryjna Sprzedaż i marketing Finanse/Księgowość Administracja/Stanowiska biurowe Większość pozostałych branż Księgowość Administracja Stanowiska biurowe Sprzedaż i marketing Magazynierzy Personel tymczasowy Zarządzanie sprzedażą detaliczną IT Stanowiska wielojęzyczne Nauka Inżynieria Sprzedaż Pielęgniarze (tymczasowo) Sekretarki (tymczasowo)

20 Employment Driver & Labour Recruit Ltd. Executive Connections Expect Recruitment Fastnet Recruitment A Penrose Wharf, Penrose Quay, Cork. Tel.: (021) Fax: (021) Plunkett Chambers, Oliver Plunkett Street, Cork Tel.: (021) Expect Recruitment Ltd. Glenvale Coolatooder Ballinhassig County Cork Tel.: Eastgate Village Eastgate Business Park Little Island Cork Ireland Tel.: (021) Fax: (021) Kierowcy Pracownicy fizyczni Księgowość Administracja Turystyka Finanse/Księgowość Administracja IT Sprzedaż/Marketing Stanowiska wielojęzyczne Gastronomia i hotelarstwo Księgowość Sprzedaż Finanse Administracja Finanse i księgowość Produkcja Sprzedaż i marketing Farmaceutyka Inżynieria

21 Employment FRS Recruitment FRS Recruitment, Office 3, First Floor, Watersedge, Midleton, Co. Cork Future Focus Tel.: (021) Fax: (021) Dún Laoi, Union Quay, Cork GMB Executive Search and Selection Ltd. Tel.: (021) Fax: (021) NSC Campus Mahon Cork Tel.: (021) Fax: (021) Green Horizons 31 Fernlea, Kilnagleary, Carrigaline, Co. Cork Tel.: (021) Fax: (021) Księgowość Sprzedaż i marketing Farmaceutyka Przemysł spożywczy Produkcja Materiały IT Administracja Hotelarstwo/Gastronomia Kadra zarządzająca szczebla średniego i wyższego Opiekunki do dzieci Stażyści

22 Employment Hays Accounting & Finance Hays Construction & Property Hays Office Support Helen Kearney & Associates 14 Trinity House 3-4 South Mall Cork Tel.: (021) Fax: (021) Trinity House 3-4 South Mall Cork Tel.: (021) Fax: (021) Trinity House 3-4 South Mall Cork Tel.: (021) Fax: (021) Plunkett Chambers, 21/23 Oliver Plunkett St. Cork. Tel.: (021) Fax: (021) Księgowość Finanse Budownictwo Nieruchomości Stanowiska biurowe Technologia Nauka

23 ICDS IRE Recruitment Job Options Bureau Employment 15 ICDS Cork, Euro Business Park, Little Island, Cork Tel.: (021) Fax: (021) Unit 6, Kilnap Business & Technologia Park Old Mallow Road, Cork Tel.: (021) Fax: (021) Tourist House 40/41 Grand Parade Cork Tel.: (021) Fax: (021) Budownictwo Inżynieria IT Farmaceutyka Finanse Sprzedaż i marketing Produkcja/Logistyka Stanowiska biurowe Hotelarstwo i gastronomia Infolinia Operatorzy maszyn Magazynierzy Kierowcy IT/Inżynieria Stanowiska biurowe/ Dział płac Zasoby ludzkie Sprzątanie Sprzedaż detaliczna Prace domowe Opieka nad dziećmi Opiekunowie Osoby prowadzące dom

Szukanie pracy. {Finding a job}

Szukanie pracy. {Finding a job} Szukanie pracy {Finding a job} 28 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Szukanie Pracy Jeśli NIE pochodzisz z jednego z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, nie posiadasz automatycznego pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 1. O jakie dokumenty muszę wystąpić przed wyjazdem? Jak mogę udowodnić moje zatrudnienie w Irlandii? Powinieneś postarać się o formularze E104 i E301, które zawierają

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo kilka wskazówek, które pozwolą Państwu zdobyć wstępne rozeznanie

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking}

Podatki i Bankowość. {Taxes and Banking} Podatki i Bankowość {Taxes and Banking} 38 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Podatki i Bankowość Jak płaci się podatek dochodowy w Irlandii? Sprawą ważną jest, by od początku powstania obowiązku podatkowego,

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Listopad 2010

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Listopad 2010 WyjeŜdŜasz z Irlandii? Listopad 2010 1. Gdzie mogę uzyskać informację na temat Ŝycia i pracy w innym kraju EU? MoŜesz skontaktować się poprzez FAS z doradcą EURES. Dowiedz się w swoim lokalnym biurze FAS-u

Bardziej szczegółowo

Użyteczne dane kontaktowe

Użyteczne dane kontaktowe 11 Użyteczne dane kontaktowe 65 11: Użyteczne dane kontaktowe Organizacja Infolinia dla ofiar przestępstw (Crime Victims Helpline) Service Coordinator National Crime Victims Helpline 3rd Floor, Block B

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik (A guide to Housing Benefit and Council Tax Benefit for Students) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii NAV EURES Norwegia Życie i praca w Norwegii Norwegia kraina północy NAV, 16.07.2010 Side 2 Norwegia - Fakty Statystyka: Długość 1750 km 7. największy kraj w Europie 4,8 mln mieszkańców 19 powiatów Największe

Bardziej szczegółowo

4. Zatrudnienie. Pozwolenie Na Pracę

4. Zatrudnienie. Pozwolenie Na Pracę 4. Zatrudnienie Zasady określające kto może swobodnie pracować w Irlandii, a kto potrzebuje zezwolenia (pozwolenia na pracę, wizy bądź upoważnienia), są skomplikowane. Postaraliśmy się nakreślić ogólny

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce ADVICE & CONSULTING DEZI LTD Biuro rachunkowe obsługujące naszych Klientów, świadczy usługi z zakresu otwierania różnych form działalności i prowadzenia ich księgowości. W poniższych, wybranych pakietach

Bardziej szczegółowo

Edukacja. {Education}

Edukacja. {Education} Edukacja {Education} EDUKACJA 199 EDUKACJA DLA DZIECI Każde dziecko w Irlandii ma prawo do bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych i średnich prowadzonych przez państwo. Obowiązek szkolny istnieje

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Zatrudnienie

Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Zatrudnienie Pakiet informacyjny dla imigrantów w Clare Zatrudnienie Ważne adresy Podjęcie pracy Numer PPS Emerytura PRSI Urlop chorobowy Podatki Twoje prawa w pracy Świadczenia socjalne Utrata pracy Pobyt stały Opracowane

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 111 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Polish ND41 New Deal Lone Parents ND41 Page 1 Wstęp Jesteś rodzicem samotnie wychowującym dzieci? Chciałbyś znaleźć pracę, ale nie wiesz od czego

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM URZĘDNICZE STANOWISKA KIEROWNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOLU

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM URZĘDNICZE STANOWISKA KIEROWNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOLU REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM URZĘDNICZE STANOWISKA KIEROWNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOLU Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1467 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o.

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. REGULAMIN Program stypendiów fundowanych organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem Programu Stypendiów Fundowanych jest Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 97 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii

Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii Obowiązkowi rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych( Home Office) podlegają osoby, które po udaniu się na Wyspy podjęły zatrudnienie na okres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

Przewodnik postępowania układowego (Usługi dotyczące stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami - Manx)

Przewodnik postępowania układowego (Usługi dotyczące stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami - Manx) Przewodnik postępowania układowego (Usługi dotyczące stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami - Manx) Kwiecień 2012 r. Usługi dotyczące stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami Manx (the Manx

Bardziej szczegółowo

Regulamin STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Regulamin STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Regulamin STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (zwana dalej Fundacją) przyznaje w drodze konkursu stypendia naukowe stojącym

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB Pieczęć pracodawcy 2 0 0 7-0 6-0 6 rok miesiąc dzień Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ),

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ), Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z nabywaniem uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy nie posiadają polskiego

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie roszczenia

Zgłaszanie roszczenia Zgłaszanie roszczenia Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. www.wcb.mb.ca Niniejsza publikacja ma jedynie charakter

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2012/13 UWAGA!!! 1. Komplet dokumentów do wniosku o stypendium socjalne na semestr letni 2012/13

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program)

Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program) Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program) Zarys: Imigranci wnoszą na rynek pracy w Ontario cenne umiejętności oraz wiedzę, wpływając korzystnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM ZASADY WEWNĘTRZNE DOTYCZĄCE STAŻY W SEKRETARIACIE GRUPY EPL W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Spis treści Artykuł 1: Postanowienia ogólne...3 Artykuł 2: Rodzaje staży...3 Artykuł 3: Warunki kwalifikowalności do

Bardziej szczegółowo

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 2 Pracodawca nie ma obowiązku spisywania z pracownikiem umowy o pracę, ale w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy pracownik powinien otrzymać na piśmie tzw. warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM

PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 24.10.2013 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE TECHNOLOGICZNYM Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. św. WOJCIECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. św. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik do Zarządzenia nr 10/2012/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krakowie z dnia 12 listopada 2012 r. REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im.

Bardziej szczegółowo

Informuje o Prawach Pracowniczych (Department of Enterprise, Trade and Employment Guide to Employment Rights Information)

Informuje o Prawach Pracowniczych (Department of Enterprise, Trade and Employment Guide to Employment Rights Information) Ministerstwo Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia (Department of Enterprise, Trade and Employment) Davitt House, Adelaide Road, Dublin 2 Przetłumaczony egzemplarz/ język polski (the Polish language)

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ Procter&Gamble DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W RAMACH PROGRAMU MŁODZI W ŁODZI 1 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi. Praca na Islandii Praca na Islandii Prawo obcokrajowców do pracy na Islandii Pracownicy pochodzący z krajów należących do ESB i EFTA (Unia Europejska) mają prawo do zatrudnienia się na Islandii bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE - kod 214203 W klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 82,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

Polish NI PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk

Polish NI PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Polish NI PRAWA PRACOWNICZE Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Jak możemy ci pomóc GLA to organizacja założona w celu ochrony pracowników przed

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje wstępne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje wstępne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy woj. łódzkiego (aktywizacja zawodowa kobiet poprzez szkolenia ICT e-learning, staże i serwis

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1 1/1 Przedmiot sprawy Kogo dotyczy? ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI (tzw. NIEBIESKA KARTA) Zezwolenia na zamieszkanie na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA 1. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

Komisja Stypendialna WZ UW STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI 1 STYPENDIUM SOCJALNE ORAZ STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Zasady ogólne 2 Stypendium przyznawane jest przez Wydziałową Komisję Stypendialną Podstawą prawną przyznawania stypendium jest Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Wymiar etatu: ½ etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Miejsce wykonywania pracy: Kazimierski

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze. Rozdział II Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

Rozdział I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze. Rozdział II Powołanie Komisji Rekrutacyjnej REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁOWICZU oraz KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK i ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH z wyjątkiem SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI 1. Celem Regulaminu jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA

WNIOSEK O ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA Załącznik Nr 1 Błaszki, dnia...... (nazwa komórki organizacyjnej) WNIOSEK O ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko... w... Wakat powstał na skutek:... Proponowany

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY Ogólne zasady odbywania stażu u organizatora w 2014 r. 1 Pomoc w formie odbywania stażu u organizatora udzielana jest na podstawie: 1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach w ramach projektu "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11" 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

KD-SP-I Lublin, dnia r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KD-SP-I Lublin, dnia r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001 e-mail: prezydent@lublin.eu, www.um.lublin.eu KD-SP-I.210.28.2013 Lublin, dnia 2.04.2013 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston

Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke. Photo: Justin Hummerston Uprawnienia pracowników na terenie Amager Bakke Photo: Justin Hummerston Pierwsze kroki W trakcie prac budowlanych przy inwestycji Amager Bakke, wszystkie zaangażowane w nie przedsiębiorstwa przestrzegają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY EUROPEJSKICH W KRAJOWYCH BIURACH JANUSZA ZEMKE POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

REGULAMIN STAŻY EUROPEJSKICH W KRAJOWYCH BIURACH JANUSZA ZEMKE POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO REGULAMIN STAŻY EUROPEJSKICH W KRAJOWYCH BIURACH JANUSZA ZEMKE POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I. Zasady ogólne 1. Przyjmującym na staż jest Janusz Zemke Poseł do Parlamentu Europejskiego. Staże przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Misja USA STANOWISKO. 3. Numer ogłoszenia o wakacie (jeśli jest znany) 4. Możliwa data rozpoczęcia pracy (mm-dd-rrrr) INFORMACJE O KANDYDACIE

Misja USA STANOWISKO. 3. Numer ogłoszenia o wakacie (jeśli jest znany) 4. Możliwa data rozpoczęcia pracy (mm-dd-rrrr) INFORMACJE O KANDYDACIE Misja USA WNIOSEK O ZATRUDNIENIE W CHARAKTERZE PRACOWNIKA ZATRUDNIONY LOKALNIE LUB CZŁONEK RODZINY (Niniejszy formularz przeznaczony jest do ubiegania się o stanowiska, na które rekrutację przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja

Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia i gwarancja Dzień dobry, Poniżej przesyłamy informacje o najciekawszych szkoleniach, konkursach i projektach, które odbywają się w grudniu. Miłej lektury. Szkolenie Prawa konsumenta w praktyce, czyli reklamacja, rękojmia

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy

Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie. Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych miasta lub gminy 2 Ewidencja Danych Osobowych: dla instytucji rządowych i dla Ciebie Ewidencja Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Rynek pracy: * podjęcie pracy * poszukiwani pracownicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 22 stycznia 2009 roku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim 1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej

Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej Polish NDPD 2 New Deal 25+ NDPD2 p.2-3 Wprowadzenie Jeśli ukończyłeś 25 lat i pobierałeś zasiłek dla osób poszukujących pracy (JSA) przez przynajmniej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały 5/2013 KRYTERIA I ZASADY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI STAŻY OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Regulamin przyznawania wsparcia - staże dla studentów w wiodących ośrodkach naukowych w projekcie "Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły bankowej " 1 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie

Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie Informacje o książeczce Niniejsza ulotka wyjaśnia, jak można prosić o podanie powodów decyzji oraz o ponowne rozpatrzenie decyzji, kiedy

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo