SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna NIP: , REGON , Nr KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA MODERNIZACJI STACJI 220/110 KV PABIANICE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Marzec 2013

2 Modernizacja stacji 220/110 kv Pabianice 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Pabianice ul. Rypułtowicka Pabianice województwo łódzkie 3. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody 1 : grup robót , , , , , , klas robót , , , , , , , , , , , , kategorii robót , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna 1 grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z , z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień": Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); - pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Strona 2

3 Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 5 A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5 1. Informacje ogólne Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia Lokalizacja stacji. Aktualny stan formalno prawny Granice własności Stacja i jej powiązania z siecią NN Uwarunkowania systemowe i realizacyjne Wymagane poziomy prądów/mocy zwarciowej w zakresie przedmiotu zamówienia Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych Etapowość wykonywania prac w ramach zamówienia. 10 B. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyka stanu istniejącego Obwody pierwotne Obwody wtórne Telekomunikacja Zagospodarowanie terenu stacji Warunki gruntowo - wodne Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia Obwody pierwotne Autotransformatory. Wymagania Autotransformator AT Autotransformator AT Obwody wtórne i pomocnicze. Wymagania Automatyka zabezpieczeniowa i regulacyjna Zabezpieczenia i przekaźniki Szafy zabezpieczeń pól rozdzielni Kable sterownicze i przewody Zabezpieczenia pól rozdzielni Wymagania ogólne Lista wymaganych zabezpieczeń Zabezpieczenia i automatyka rozdzielni 220 kv i 110 kv (AT-y) Rozdzielnia 220 kv Autotransformatory AT4, AT5, 220/110/15 kv Transformatory potrzeb własnych TPW4, TPW5, 15/0,4 kv Lokalizacja nowej aparatury EAZ Układy pomiarowe energii elektrycznej Komunikacyjne łącze inżynierskie zabezpieczeń Lokalizacja miejsca uszkodzenia Synchronizator stacyjny Rezerwowa sygnalizacja awaryjna (RSA) System Ochrony Technicznej (SOT) Łączność i telekomunikacja. Wymagania Pomieszczenie łączności w budynku Zasilanie urządzeń łączności Centrala dyspozytorska i rejestrator rozmów dyspozytorskich Instalacje teleinformatyczne Łączność światłowodowa Łączność lokalna Potrzeby własne. Wymagania Potrzeby własne SN Potrzeby własne 0,4 kv AC Potrzeby własne 220 V DC System zasilania urządzeń telekomunikacji. Wymagania podstawowe Agregat prądotwórczy. Wymagania. 68 Strona 3

4 10. Zagospodarowanie terenu. Koncepcja architektoniczna. Wymagania Zakres modernizacji Zestawienie konstrukcji wsporczych Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod przewody i aparaturę 220/110 kv Stanowiska autotransformatorów Stanowisko agregatu przewoźnego Drogi wewnętrzne Ogrodzenie stacji Kanalizacja deszczowa (odwodnienie stacji) Ochrona środowiska Kanały kablowe Mikroniwelacja Budynki/obiekty kubaturowe Budynek technologiczny Kontener sprzętu ppoż. i ekologicznego Instalacje przemysłowe i sanitarne Oświetlenie terenu Kanalizacja sanitarna Ochrona przeciwporażeniowa/odgromowa Ochrona przeciwpożarowa i techniczna (instalacja zraszaczowa) Sposób obsługi stacji Konieczne inwestycje w obiektach powiązanych ze stacją, które należy ująć w ofercie Konieczne inwestycje w stacjach powiązanych w zakresie EAZ Konieczne inwestycje w stacjach powiązanych w zakresie telekomunikacji Konieczne inwestycje na liniach Konieczne inwestycje w ośrodkach nadrzędnych Dokumentacja. Wymagania Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia Projekty wykonawcze i powykonawcze Instrukcja eksploatacji stacji Roboty budowlane. Wymagania Wymagania dotyczące demontażu wymienianej aparatury WN Wykaz demontowanej aparatury Wymagania dotyczące przygotowania terenu Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Zabezpieczenie interesów osób trzecich Organizacja i warunki bezpiecznej pracy Montaż, rozruch, odbiory, instruktaże, szkolenia. Wymagania Wymagania dotyczące technologii montażu Wymagania dotyczące badań odbiorczych i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące testów FAT, SAT Instruktaże 105 II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Standardy Wykaz specyfikacji standardowych Przepisy prawne Normy Normy i przepisy części energetycznej Normy i przepisy dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych Normy konstrukcyjne i architektoniczne Oświadczenia Kodyfikacja wg słownika Zamówień Komunikacja społeczna Wykaz rysunków Wykaz tabel 126 Strona 4

5 I. CZĘŚĆ OPISOWA A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne 1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja rozdzielni 220 kv na stacji 220/110 kv Pabianice Lokalizacja stacji. Aktualny stan formalno prawny. Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Pabianice jest stacją systemową z miejscem odbioru mocy z SE Rogowiec. Stacja jest powiązana z krajowym systemem elektroenergetycznym liniami 220 kv: Rogowiec tor 1, Rogowiec tor 2, Adamów i Janów. Schemat powiązań stacji 220/110 kv Pabianice z siecią 220 kv przedstawia rysunek poglądowy nr 1. Napięcie znamionowe Skrócona charakterystyka obiektu Tabela 1 charakterystyka obiektu 220 / 110 kv Rok budowy Stacja dzielona TAK Współwłaściciel PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto Całkowita powierzchnia stacji (w stacjach dzielonych część m 2 PSE) Rola stacji w systemie Stacja przesyłowo - redukcyjna Zasilanie stacji (NN) Linie 220 kv: Adamów-Pabianice; Janów-Pabianice; Pabianice-Rogowiec Tor 1 i 2. Transformatory AT-4 typ: ANER3B /220 PN; 160/160/50 MVA AT-5 typ: RTdxP /200; 160/160/50MVA Tr 1: TAO 400/20 U z = 4.31% Dz zasilany z rozdzielni 15 kv Zasilanie potrzeb własnych Tr 2: TAOFhC 630/20 U z =6.26% Dy zasilany z rozdzielni 15 kv Tr 3: TOX 630/15 U z = 6.06% Zy zasilany z uzwojenia 15kV AT-5 Rodzaj Liczba pól Układ szyn Rozdzielnia Poziomy prądów zwarciowych (moce zwarciowe) 220 kv Napowietrzna 7 polowa (7 pól z wyłącznikami) 2 systemy szyn ze sprzęgłem poprzecznym sys. 1 sys. 2 S zw. 3 faz. max; (MVA) I zw. 3-faz. max: (A) I zw. 1-faz. max: (A) X0/X1: Strona 5

6 Przewidywane wartości Sk Ik3 Ik1 3I0 Zk0/Zk1 parametrów zwarciowych [GVA] [ka] [ka] [ka] [-] Zwarcie na szynach 9,4 24,7 22,3 22,3 1,32 Udział od SE Rogowiec (t1) 1,8 4,7 3,5 2,0 Udział od SE Rogowiec (t2) 1,8 4,7 3,5 2,0 Rodzaj Liczba pól Układ szyn Rozdzielnia Poziomy prądów zwarciowych (moce zwarciowe) 110 kv Napowietrzna 19 polowa (15 pól z wyłącznikami w tym 2 pola AT4 i AT5 własność PSE S.A.) 2 systemy ze sprzęgłem poprzeczno podłużnym i sekcjonowanym systemem 1 sys. 1 sys.2 S zw. 3 faz. max; (MVA) I zw. 3-faz. max: (A) I zw. 1-faz. max: (A) X0/X1: Sk Ik3 Ik1 3I0 Zk0/Zk1 [GVA] [ka] [ka] [ka] [-] Przewidywane wartości parametrów zwarciowych Układ maksymalny sieci przesyłowej, podział w R 110 kv Zwarcie na S1 3,8 19,8 22,5 22,5 0,64 Udział od AT4 220/110 2,1 11,0 13,7 16,0 Zwarcie na S2 4,4 22,9 25,1 25,1 0,74 Udział od AT5 220/110 2,0 10,7 13,7 17,7 Układ maksymalny sieci przesyłowej, brak podziału w R 110 kv Zwarcie na szynach 6,4 33,5 37,9 37,9 0,65 Udział od AT4 220/110 1,5 8,1 10,2 12,4 Udział od AT5 220/110 1,5 8,1 10,2 12,4 Strefa zabrudzeniowa II Działki gruntowe (będące własnością PSE S.A.) Tabela 2 Działki gruntowe (będące własnością PSE S.A Lp. Nr Powierzchnia Obręb/gmina Właściciel działki [m 2 ] / / / / / / /13 24 P-24 / Skarb Państwa /8 Pabianice / / / / / /9 432 Status prawny Wieczyste użytkowanie PSE S.A. Strona 6

7 Lp. Nr Powierzchnia Obręb/gmina Właściciel działki [m 2 ] / / / / / / / /14 95 Status prawny 1.3. Granice własności Granica własności elektryczna Tabela 3 Granica własności elektryczna Lp. Urządzenia, na których występuje podział własności 1. Obwody pierwotne 2. Obwody wtórne 3. Potrzeby własne Miejsca podziału własności Pola ll0 kv autotransformatorów - Zaciski przyłączowe do szyn 110 kv w polach AT4 i AT5 Pole 15kV transformatora potrzeb własnych nr 3 - Zaciski mostu kablowego 15 kv na izolatorach przepustowych AT5 Układ pomiaru energii elektrycznej wraz z urządzeniami do transmisji stanów liczników - Pola ll0 kv: AT4 i AT5 - listwa ska Układ pomiaru energii elektrycznej wraz z urządzeniami do transmisji stanów liczników Pole 110 kv Łask - listwa ska Układ pomiaru energii elektrycznej potrzeb własnych - Rozdzielnia potrzeb własnych - listwa ska Potrzeby własne prądu zmiennego są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Most szynowy SN z AT-5 oraz kable nn z rozdzielni potrzeb własnych przy AT-5 są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Urządzenia sprężarkowe w budynku sprężarkowni są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto Granica własności budynki Wszystkie budynki na terenie stacji są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto Granica własności ogrodzenie PSE S.A. jest właścicielem ogrodzenia zewnętrznego R220 kv długości 379m wraz z bramą pożarową. Pozostałe ogrodzenie pozostaje na majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź- Miasto. Strona 7

8 Granica własności aparatura łączeniowa Aparatura łączeniowa w obrębie rozdzielni 220 kv oraz w polach nr 9 i 15 rozdzielni 110 kv jest własnością PSE S.A Granica własności pozostała infrastruktura Tabela 4 Granica własności pozostała infrastruktura l. p. Urządzenia, na których występuje podział własności Miejsce podziału własności 1 Urządzenia światłowodowe SDH i układ ARST Zaciski przełącznicy głównej po stronie stacyjnej 2 Urządzenia PCM Zaciski przełącznicy MDF 3 Urządzenie SCM30b Telzas Listwa odpływów urządzenia. Odpływ tablicy zasilającej rozdzielnicę 48V DC. 4 Przełącznica światłowodowa ODF- FC/PC rel. JANÓW Gniazda przełącznicy ODF; mocowanie mechaniczne w szafie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto 5 Przełącznica światłowodowa ODF- FC/PC rel. ROG Gniazda przełącznicy ODF; mocowanie mechaniczne w szafie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto 1.4. Stacja i jej powiązania z siecią NN Schemat powiązań stacji Pabianice z siecią 220 kv przedstawia rysunek poglądowy nr Uwarunkowania systemowe i realizacyjne. W kalkulacjach i harmonogramie rzeczowym przed przystąpieniem do prac Wykonawca uwzględni wszystkie prace i uwarunkowania mające na celu ograniczenie liczby i czasu wyłączeń: 1. związane z utrzymaniem ciągłości ruchu w trakcie modernizacji (np. wykonanie mostów spinających, rozpinania elementów stacji, przełożenia lub ułożenia dodatkowych kabli, przystosowanie zabezpieczeń szyn i LRW do pracy w okresie przejściowym, przepinania tymczasowego kabli, wykonanie zasilań tymczasowych itp.), 2. związane z dopuszczeniami, przełączeniami, uruchomieniami, potrzebnymi obliczeniami itp. Strona 8

9 3. przed przystąpieniem do demontażu wymienianej aparatury należy w pierwszej kolejności zdemontować połączenia pomiędzy poszczególnymi aparatami, połączenia z oszynowaniem pola lub oszynowaniem szyn zbiorczych. Należy również zdemontować połączenia uziemiające dany aparat. 4. następnie można przystąpić do demontażu wymienianej aparatury z sukcesywną jej wywózką na wyznaczone pola odkładcze lub w inne miejsce wskazane przez Inwestora. Przed tym demontowana aparatura będzie inwentaryzowana przez Wykonawcę a jej wykaz przekazywany do Inwestora. 5. wyłączenia systemów szyn 220 kv należy planować i realizować kolejno i tylko w dniach o obniżonym zapotrzebowaniu. W przypadku konieczności odstawienia obydwóch systemów szyn 220 kv jednocześnie należy planować je tylko w godzinach nocnych (po szczycie wieczornym). Na prace w warunkach ograniczonej widoczności należy przedstawić do zatwierdzenia szczegółową instrukcję realizacji prac. 6. nie dopuszcza się jednoczesnego wyłączenia systemów szyn 220 i 110 kv. 7. wyłączenia AT-4 i AT-5 mogą być planowane w okresach marzec-maj i wrzesieńlistopad. Wyłączenia jednostek należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 8. dla modernizacji pól 220 kv Rogowiec tor 2 i Adamów należy przewidzieć zmostkowanie tych linii na przedpolu SE Pabianice i utrzymać w ruchu ciąg liniowy Rogowiec Adamów. 9. należy rozpatrzeć możliwość wybudowania nowych stanowisk autotransformatorów w nowych lokalizacjach dla ograniczenia wyłączenia jednostek tylko do czasu niezbędnego dla dokonania zamiany (przepięcia i modernizacji pól). 10. prace na elementach SE należy prowadzić w technologii bez napięcia 11. wyłączenia elementów KSE należy zgłosić i realizować zgodnie z Planem Koordynacyjnym Rocznym, miesięcznym i tygodniowym (plan tygodniowy dotyczy także prac nie wymagających wyłączeń), 1.6. Wymagane poziomy prądów/mocy zwarciowej w zakresie przedmiotu zamówienia. Wymagany prąd zwarcia dla rozdzielni 220 kv wynosi 40 ka 2. Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych. W okresie budowy powstaną odpady materiałów z rozbiórki oraz użytych do prac montażowych i budowlanych. Powyższe odpady będą czasowo przechowywane na terenie budowy na oznakowanych i przystosowanych przez Wykonawcę placach odkładczych, a następnie wywożone na polecenie i koszt Wykonawcy przez specjalistyczne firmy na składowisko odpadów lub w przypadku odpadów niebezpiecznych będą wywożone i unieszkodliwiane poza terenem inwestycji. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpady powstałe z rozbiórki stanowisk transformatorów i odoliwiaczy, ze względu na ich zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. Odpady te będą odbierane przez specjalistyczną firmę i wywożone z terenu stacji. Odpady mające charakter złomu użytkowego wykonawca jest zobowiązany do odstawienia do wtórnego ich wykorzystania. Wykonawca jako wytwórca odpadów opracuje program i będzie prowadził ewidencję gospodarki odpadami. Planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Dla planowanego zakresu robót konieczne jest wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz Strona 9

10 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie opracowywania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentów i opracowań niezbędnych do otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Należy uwzględnić wykonanie prac związanych z ochroną środowiska, które Decyzja środowiskowa może narzucić. Na terenie stacji 220/110 kv Pabianice, ze względu na pole elektryczne 50 Hz występują strefy: zagrożenia, pośrednia i bezpieczna. W strefie zagrożenia na terenie rozdzielni 220 kv czas przebywania pracowników zatrudnionych przy źródłach pól w ciągu zmiany roboczej należy ograniczyć (w strefie zagrożenia nie może być dłuższy niż 6 godzin i 52 minuty w ciągu zmiany roboczej). W strefie pośredniej dopuszczone jest przebywanie pracowników zatrudnionych przy źródłach pól w ciągu całej zmiany roboczej. W strefie bezpiecznej przebywanie pracowników jest dozwolone bez ograniczeń czasowych. W otoczeniu stacji 220/110 kv Pabianice wartość natężenia pola elektrycznego 50 Hz są mniejsze niż wartość graniczna 10 kv/m dla terenów dostępnych dla ludności. Na badanym terenie stacji 220/110 kv Pabianice ze względu na pole magnetyczne 50 Hz występuje wszędzie strefa bezpieczna. W otoczeniu stacji 220/110 kv Pabianice, na badanym terenie, wartość natężenia pola magnetycznego 50 Hz są mniejsze niż wartość dopuszczalna 60 A/m dla terenów dostępnych dla ludności. 3. Etapowość wykonywania prac w ramach zamówienia. Stacja podczas modernizacji będzie się stale znajdowała pod napięciem i dlatego aby zminimalizować niezbędne wyłączenia podzielono realizację obiektu na etapy: 1. Przygotowanie szczegółowej specyfikacji aparatury pierwotnej i wtórnej podlegającej zamówieniu przez Wykonawcę. Zamówienie aparatury. Aktualizacja mapy zasadniczej, badania geotechniczne gruntu, opracowanie i zatwierdzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie i zatwierdzenie projektów wykonawczych w zakresie zadania. Uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu Założeń Realizacji Inwestycji (ZR) [Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Plan Zapewnienia Jakości, Projekt Organizacji Robót, Harmonogram rzeczowy] 2. Po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu ZR należy w pierwszej kolejności przystąpić do przebudowy kolidującego oświetlenia terenu z projektowanym budynkiem technologicznym i zbiornikiem ppoż. Na uwolnionym terenie należy przystąpić do budowy: a. budynku technologicznego, b. zbiorników ppoż, c. pompowni ppoż, d. sieci wody ppoż, e. przyłącza wodnego i kanalizacji sanitarnej z szambem, f. dwóch kontenerów potrzeb własnych 15/0,4 kv wraz z połączeniami 15 kv i 0,4kV, g. dostosowanie układu rozdzielni 0,4 kv PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź- Miasto dla zapewnienia niezawodnego zasilania awaryjnego rozdzielni 0,4kV PSE S.A., Projektowany budynek technologiczny należy wyposażyć w nowe rozdzielnice potrzeb własnych, nowe baterie akumulatorów, nowe szafy zabezpieczeń i łączności, meble i sprzęt BHP. Wykonanie powiązania budynku technologicznego z istniejącą rozdzielnią potrzeb własnych 400/230 V PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Wykonanie Strona 10

11 połączenia kablowego pomiędzy uzwojeniem wyrównawczym autotransformatora mocy AT5 (od str. AT podłączenie tymczasowe) a polem transformatora w kontenerze potrzeb własnych TR5. Zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 400kVA dla zasilania awaryjnego. Uruchomienie urządzeń w budynku technologicznym. 3. Zgodnie z uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu harmonogramem rzeczowym oraz ZR budowa stanowiska autotransformatora AT4 i pola nr kv oraz nr 9 R110 kv. Budowa instalacji zraszaczowej na stanowisku AT4, kontenerów zaworów sterujących i kanałów kablowych. W czasie modernizacji AT4 sukcesywnie wyłączane pola nr 2, 3, 4 R220 kv demontowana aparatura, konstrukcje i szafki kablowe, remontowane kanały kablowe, montowane nowe konstrukcje wysokie wsporcze i aparatury, wykonywane zabezpieczenia antykorozyjne istniejących i nowych konstrukcji, układane nowe kable sterownicze i zasilające, zabudowywane szafki kablowe, przenoszona aparatura pomiarowa i łączności z nastawni, montowana nowa aparatura obwodów pierwotnych i uruchamianie pól z nowego budynku technologicznego. 4. Zgodnie z uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu harmonogramem rzeczowym oraz ZR budowa stanowiska autotransformatora AT5 i pola nr 5 R220 kv oraz nr 15 R110 kv. Budowa instalacji zraszaczowej na stanowisku AT5, kontenerów zaworów sterujących i kanałów kablowych. W czasie modernizacji AT5 sukcesywnie wyłączane pola nr 4, 6, 7 R220 kv (mostkowanie linii Rogowiec tor 2 Adamów) demontowana aparatura, konstrukcje i szafki kablowe, remontowane kanały kablowe, montowane nowe konstrukcje wsporcze wysokie i aparatury, wykonywane zabezpieczenia antykorozyjne istniejących i nowych konstrukcji, układane nowe kable sterownicze i zasilające, zabudowywane szafki kablowe, przenoszona aparatura pomiarowa i łączności z nastawni, montowana nowa aparatura obwodów pierwotnych i uruchamianie pól z nowego budynku technologicznego. 5. Demontaż aparatury obwodów wtórnych wraz z kablami, będących własnością PSE SA, znajdujących się w nastawni i w pomieszczeniu łączności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Modernizacja dróg, ogrodzenia stacji oraz wykonanie ochrony obwodowej obiektu. Zazielenienie terenu. 6. Przeprowadzenie ruchu próbnego rozbudowanej stacji w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Realizacja prób funkcjonalnych i pomiarów dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnie z programem Ruchu Próbnego określonym przez Zamawiającego. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, wszystkich wymaganych pozwoleń (na użytkowanie, wodnoprawnych itp.) oraz rozliczeń. Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia. W zakresie prac i dostaw po stronie Wykonawcy znajdują się również te prace i dostawy które nie zostały wymienione wyżej, a które to doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć jako prace i dostawy niezbędne do realizacji zadania. Strona 11

12 B. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4. Charakterystyka stanu istniejącego 4.1. Obwody pierwotne Istniejący schemat strukturalny obwodów pierwotnych przedstawia załącznik nr Transformatory i autotransformatory Tabela 5 Transformatory i autotransformatory Lp. Typ Rok produkcji Dane techniczne 1 AT-4 - ANER3B /220 PN /160/50 MVA 2 AT-5 - RTdxP / /160/50 MVA Warunki transportu transformatora Transport autotransformatorów realizowany jest przez transport kołowy Wyłączniki Tabela 6 Wyłączniki Lp. Typ Rok Lokalizacja produkcji Rozdzielnia Pole 1. DLF 123 nc KV 9 2. DLF 123 nc KV DLF 245 nc KV 1 4. DLF 245 nc KV 2 5. DLF 245 nc KV 3 6. DLF 245 nc KV 4 7. DLF 245 nc KV 5 8. DLF 245 nc KV 6 9. DLF 245 nc KV Odłączniki i uziemniki Tabela 7 Odłączniki i uziemniki Lp. Typ Rok Miejsce zainst. Rozdzielnia Pole prod. w polu 1. ONIII 110W/ KV 9 szynowy S1A 2. ONIII 110W/ KV 9 szynowy S2 3. ONIII 110W/ KV 15 szynowy S1B 4. ONIII 110W/ KV 15 szynowy S2 5. SGF 245n KV 1 szynowy S1 6. SGF 245n100+1E KV 1 szynowy S2 7. SGF 245n100+2E KV 2 liniowy 8. SGF 245n KV 2 szynowy S1 Strona 12

13 Lp. Typ Rok Miejsce zainst. Rozdzielnia Pole prod. w polu 9. SGF 245n100+1E KV 2 szynowy S2 10. SGF 245n100+2E KV 3 liniowy 11. SGF 245n KV 3 szynowy S1 12. SGF 245p100+1E KV 4 szynowy S1 13. SGF 245n100+1E KV 3 szynowy S2 14. SGF 245p100+1E KV 4 szynowy S2 15. SGF 245n KV 5 szynowy S1 16. SGF 245n100+1E KV 5 szynowy S2 17. SGF 245n100+2E KV 5 Autotransform. 18. SGF 245n100+2E KV 6 liniowy 19. SGF 245n KV 6 szynowy S1 20. SGF 245n100+1E KV 6 szynowy S2 21. SGF 245n100+2E KV 7 liniowy 22. SGF 245n KV 7 szynowy S1 23. SGF 245n100+1E KV 7 szynowy S2 24. UNI 220W KV 0 systemu S1 25. UNI 220W KV 0 systemu S Przekładniki prądowe Tabela 8 Przekładniki prądowe Lp. Typ Rok produkcji Rozdzielnia Pole 1 I 220-4a KV 1 2 I 220-4a KV 1 3 I 220-4a KV 1 4 I 220-4a KV 2 5 I 220-4a KV 2 6 I 220-4a KV 2 7 I 220-4a KV 3 8 I 220-4a KV 3 9 I 220-4a KV 3 10 AGU KV 3 11 AGU KV 3 12 AGU KV 3 13 AGU KV 4 14 AGU KV 4 15 AGU KV 4 16 I 220-4a KV 5 17 I 220-4a KV 5 18 I 220-4a KV 5 19 IOSK 245 SR KV 6 20 IOSK 245 SR KV 6 21 IOSK 245 SR KV 6 22 I 220-4a KV 7 23 I 220-4a KV 7 24 I 220-4a KV 7 Strona 13

14 Przekładniki napięciowe Tabela 9 Przekładniki napięciowe Lp. Typ Rok produkcji Rozdzielnia Pole 1 TVH KV 1 2 TVH KV 1 3 TVH KV 1 4 CPTf KV 2 5 CPTf KV 2 6 CPTf KV 2 7 CPTf KV 3 8 CPTf KV 3 9 CPTf KV 3 10 TVH KV 4 11 TVH KV 4 12 TVH KV 4 13 CPTf KV 5 14 CPTf KV 5 15 CPTf KV 5 16 CPTf KV 6 17 CPTf KV 6 18 CPTf KV 6 19 CPTf KV 7 20 CPTf KV 7 21 CPTf KV Przekładniki kombinowane Tabela 10 Przekładniki kombinowane Lp. Typ Rok produkcji Rozdzielnia Pole 1 EJOF KV 9 2 EJOF KV 9 3 EJOF KV 9 4 EJOF KV 15 5 EJOF KV 15 6 EJOF KV Ograniczniki przepięć Tabela 11 Ograniczniki przepięć Lp. Typ 1 PEXLIM Q096-XH123 2 PEXLIM Q096-XH123 3 PEXLIM Q096-XH123 Rok produkcji Rozdzielnia Pole KV KV KV 9 Strona 14

15 Lp. Typ Rok produkcji Rozdzielnia Pole 4 GXAS KV 15 5 GXAS KV 15 6 GXAS KV 15 7 PEXLIM Q192-XH KV 1 8 PEXLIM Q192-XH KV 1 9 PEXLIM Q192-XH KV 1 10 PEXLIM Q192-XH KV 3 11 PEXLIM Q192-XH KV 3 12 PEXLIM Q192-XH KV 3 13 GXAS KV 5 14 GXAS KV 5 15 GXAS KV 5 16 PEXLIM Q192-XH KV 6 17 PEXLIM Q192-XH KV 6 18 PEXLIM Q192-XH KV 6 19 GZSMb KV 7 20 GZSMb KV 7 21 GZSMb KV Dławiki Tabela 12 Dławiki Lp Rok Lokalizacja Typ. produkcji Rozdzielnia Pole 1 0,5/1250/ KV 2 2 0,5/1250/ KV ,5/1250/ KV 3 4 0,5/1250/ KV 3 5 0,5/1250/ KV 6 6 0,5/1250/ KV Urządzenia sprężonego powietrza (sprężarki, zbiorniki, instalacja, rozprężacz kondensatu) Instalacja sprężonego powietrza jest własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto z wyjątkiem instalacji na terenie rozdzielni 220kV i polach 110kV AT4 i AT5. W rozdzielni PGE 110 kv SE Pabianice wymienione zostały wyłączniki DLF 123 nc2 na wyłączniki LTB 145 (SF6), co pozwoliło PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto zrezygnować z instalacji Strona 15

16 sprężonego powietrza. Instalacja sprężonego powietrza pracuje obecnie, na podstawie zawartej umowy dzierżawy, tylko na potrzeby PSE S.A Agregat prądotwórczy Stacja nie została wyposażona w agregat prądotwórczy Potrzeby własne AC Potrzeby własne AC są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto Rozdzielnica SN Rozdzielnica SN jest własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto Transformatory potrzeb własnych Transformatory potrzeb własnych są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto Rozdzielnice 400/230 V AC Rozdzielnice 400/230 V AC są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. Własnością PSE S.A. jest: Tabela 13 Rozdzielnice 400/230 V AC Lp Typ Rok produkcji Lokalizacja Rozdzielnica potrzeb własnych 230V Nowa sala TEN (parter) AC RO Potrzeby własne DC Potrzeby własne DC są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto Rozdzielnice 220 V DC, 48 V DC Tabela 14 Rozdzielnice 220 V DC, 48 V DC Lp Typ Rok produkcji Lokalizacja 1. RN-48V DC 2007 Nowa sala TEN (parter) Prostowniki 220 V DC, 48 V DC, przetwornice DC/DC Tabela 15 Prostowniki 220 V DC, 48 V DC, przetwornice DC/DC Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja 3. Merawex SI Nowa sala TEN (parter) Strona 16

17 Baterie akumulatorów Baterie akumulatorów 220 V są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. Własnością PSE S.A. są: Tabela 16 Baterie akumulatorów Rok Napięcie/ Pojemność Lp Typ Lokalizacja prod. znamionowa 3. SBLFT i SSB V/100Ah Nowa sala TEN (parter) Zasilanie gwarantowane 400/230 V AC Zasilanie gwarantowane jest własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto Rozdzielnica napięcia gwarantowanego Tabela 17 Rozdzielnica napięcia gwarantowanego Lp Typ Rok produkcji Lokalizacja 1. Rozdzielnica 220V AC RNG-220V AC Urządzenia UPS i falowniki Tabela 18 Urządzenia UPS i falowniki Nowa sala TEN (parter) Lp Typ Rok produkcji Lokalizacja 1. Smart UPS 3kVA APC Obwody wtórne Nowa sala TEN (parter) 1. Uziemniki R220 kv nie wyposażone w napędy elektryczne. 2. Wyeksploatowane przekładniki prądowe w polach 220 kv AT-4, linii Janów, Adamów i Rogowiec t Obwody wtórne wyeksploatowane o zaniżonej wartości izolacji. Szafki kablowe nieszczelne. 4. Zabezpieczenia elektromechaniczne LH1wc autotransformatorów 220/110 kv wyeksploatowane. 5. Wyeksploatowane przekaźniki elektromechaniczne typu RIT 113, RIT - 216, RTi i RTKo Pola linii 220 kv w relacji Pabianice Rogowiec t.1 i Pabianice Rogowiec t.2 są wyposażone w układy telezabezpieczeń Diamat. 7. W ramach prac dla PSE S.A. zainstalowano nowe łącze światłowodowe firmy SIEMENS SWT 3000 w polu linii 220 kv Adamów dla uwspółbieżnienia zabezpieczeń odległościowych. Brak łącza światłowodowego dla zabezpieczenia różnicowego linii 7SD522. Strona 17

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Część II.B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 400/110 kv CZARNA

Część II.B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 400/110 kv CZARNA Część II.B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 400/110 kv CZARNA str. 65 Spis treści części II.B 1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013 odzyskamy Twój potencjał OFERTA 0 Strona EnergoUtylizacja EnergoDemontaż EnergoZłom EnergoBudownictwo EnergoSystem Uprawnienia Informacje 8 9 EnergoUtylizacja Usługi związane z ponownym wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II.C SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv POLKOWICE O ROZDZIELNIĘ 400 kv

CZĘŚĆ II.C SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv POLKOWICE O ROZDZIELNIĘ 400 kv CZĘŚĆ II.C SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv POLKOWICE O ROZDZIELNIĘ 400 kv str. 225 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ II.C.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN Strona tytułowa Część II Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin 1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. SIWZ Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo A. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora: Rozbudowa stacji 400/220/110

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos AGEL Agnieszka Stachura- Andrzejewska Sochaczew, Al.600-lecia 42a/7 Tytuł opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Inwestor: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Telemechanika Wymiana transformatorów mocy TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. RPZ Grochów ul. Zamieniecka Warszawa

Telemechanika Wymiana transformatorów mocy TOM W5 PROJEKT WYKONAWCZY. RPZ Grochów ul. Zamieniecka Warszawa Strona nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE ADRES OBIEKTU Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji RPZ Gdańska, RPZ Bemowo, RPZ Wola, RPZ Koło, RPZ Kaliszówka, RPZ Grochów RPZ Grochów ul. Zamieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA ROZDZIELNI 110 kv W SE 220/110 kv ADAMÓW DLA PRZYŁĄCZENIA WYTWÓRNI GAZÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ II A PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne układ pomiarowo rozliczeniowy w K-14/E

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty elektroenergetyczne i elektroinstalacyjne układ pomiarowo rozliczeniowy w K-14/E PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kiekrzu realizacja w ramach zadania "Modernizacja sieci elektrycznej Ośrodka" Obiekt : Realizacja projektu układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 kv W STACJI 220/110 kv WŁOCŁAWEK AZOTY CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) TOM I OPIS Konstancin-Jeziorna, luty 2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA MODERNIZACJI SE 220/110 KV SE KONIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/110 KV KONIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m.

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. 2 PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz ZAMAWIAJĄCY: Internat Międzyszkolny ul. I. Daszyńskiego 19 33-340

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ZADANIE: MODERNIZACJA STACJI 220/110 kv Abramowice Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ` Program funkcjonalno - uŝytkowy NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Modernizacja stacji 220/110 kv Abramowice

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

1. Zakres opracowania

1. Zakres opracowania BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Zakres opracowania Opracowaniem objęte są wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne. Projektuje się wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia budynku socjalnego zasilanych z

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA.

ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA. Uwaga Badania odbiorcze urządzeń

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Program funkcjonalno-użytkowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór Postępowanie nr K-381-11/10 Załącznik nr 3a do formularza oferty Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór /punkt poboru Szacunkowe zapotrzebowanie na Cena jednostkowa Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

Sypniewski Sp. z o.o.

Sypniewski Sp. z o.o. Rozdzielnice nn stacji transformatorowych Sypniewski Sp. z o.o. Rozwiązania Rozdzielnice stacji słupowych typu RS Rozdzielnica słupowa RS-I: izolacyjna z tworzywa chemoutwardzalnego. Rozdzielnica słupowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z DROGĄ SERWISOWĄ DS-2 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk SSF Ingenieure AG Domagkstraße 1a 80807 München PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowa kolizji elektroenergetycznych KOLIZJA LINII NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 1/2 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nr sprawy: 2013-04-26/0001916 nr wew. TYTUŁ: Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Broszkowicach przy ul. Jodłowej p.gr. 23/51 Plac zabaw Część elektryczna INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012

PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 1 PROJEKT TECHNICZNY OŚWIETLENIA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH Moje Boisko ORLIK 2012 Inwestor: Urząd Gminy Wołów Adres inwestora: Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów Lokalizacja: Wołów ul. Fryderyka Chopina dz. nr

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz.

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. nstalacje elektryczne zewnętrzne etap na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. KPT ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz Strona 1 SPS TREŚC : 1. Strona

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.......................................................................... 9 1.1. Podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych................................................

Bardziej szczegółowo

RPZ Grochów obwody pierwotne rozdzielnia 110kV. Wymiana przekładników napięciowych w polach pomiaru napięcia TOM P1 PROJEKT WYKONAWCZY

RPZ Grochów obwody pierwotne rozdzielnia 110kV. Wymiana przekładników napięciowych w polach pomiaru napięcia TOM P1 PROJEKT WYKONAWCZY Strona nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE ADRES OBIEKTU Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji stacji RPZ Gdańska, RPZ Bemowo, RPZ Wola, RPZ Koło, RPZ Kaliszówka, RPZ Grochów RPZ Grochów ul. Zamieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY BUDOWA LINII 220 KV RADKOWICE KIELCE PIASKI WRAZ Z ROZBUDOWĄ STACJI KIELCE PIASKI I STACJI RADKOWICE ROZDZIAŁ II C SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA SE 220/110

Bardziej szczegółowo

KATALOG SUP-EL. str. 1

KATALOG SUP-EL. str. 1 str. 1 I. WPROWADZENIE ZAKRES: Firma Handlowo-Usługowa S.C. n/w asortymentu: prowadzi działalność w zakresie montażu - Obudowy i fundamenty termoutwardzalne - Złącza kablowe - Złącza P.Poż - Złącza licznikowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Archiwum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ nr postępowania OI/MP/030/2015 Specyfikacja techniczna. 1 Określenie przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ nr postępowania OI/MP/030/2015 Specyfikacja techniczna. 1 Określenie przedmiotu zamówienia 1 Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej. Modernizacja rozdzielni

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE

TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE Lp. Podstawy PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE Rodzaje robót, opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 001 Rzut Parteru Instalacja gniazd 002 Rzut I Piętra -

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE TABLIC INFORMACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

ZESTAWIENIE TABLIC INFORMACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA C-4953 Nr P-44727 Strona /7 Kat. E-0 ZESTAWIENIE TALIC INFORMACYJNYCH I EZPIECZEŃSTWA TAELA. TALICE INFORMACYJNE ROZDZIELNIA 220 kv część napowietrzna Lp. Tekst Ilość Wielk. Technologia wykonania /. L

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku WYTYCZNE PROGRAMOWE v 1.0 ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku REJON DYSTRYBUCJI PŁOCK UL. WYSZOGRODZKA 106 09-400 PŁOCK WYTYCZNE PROGRAMOWE Dostawa i montaż platform bocianich na słupach w linii nn - Płock DOSTAWA, MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA STACJI 220/110 kv MOKRE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja 3.01 Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary.

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny.

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny. 1. Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Uzgodnienia z inwestorem. 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 4. Inwentaryzacja własna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo