SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna NIP: , REGON , Nr KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA MODERNIZACJI STACJI 220/110 KV PABIANICE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Marzec 2013

2 Modernizacja stacji 220/110 kv Pabianice 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Pabianice ul. Rypułtowicka Pabianice województwo łódzkie 3. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody 1 : grup robót , , , , , , klas robót , , , , , , , , , , , , kategorii robót , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna 1 grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z , z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień": Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); - pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Strona 2

3 Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 5 A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5 1. Informacje ogólne Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia Lokalizacja stacji. Aktualny stan formalno prawny Granice własności Stacja i jej powiązania z siecią NN Uwarunkowania systemowe i realizacyjne Wymagane poziomy prądów/mocy zwarciowej w zakresie przedmiotu zamówienia Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych Etapowość wykonywania prac w ramach zamówienia. 10 B. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyka stanu istniejącego Obwody pierwotne Obwody wtórne Telekomunikacja Zagospodarowanie terenu stacji Warunki gruntowo - wodne Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia Obwody pierwotne Autotransformatory. Wymagania Autotransformator AT Autotransformator AT Obwody wtórne i pomocnicze. Wymagania Automatyka zabezpieczeniowa i regulacyjna Zabezpieczenia i przekaźniki Szafy zabezpieczeń pól rozdzielni Kable sterownicze i przewody Zabezpieczenia pól rozdzielni Wymagania ogólne Lista wymaganych zabezpieczeń Zabezpieczenia i automatyka rozdzielni 220 kv i 110 kv (AT-y) Rozdzielnia 220 kv Autotransformatory AT4, AT5, 220/110/15 kv Transformatory potrzeb własnych TPW4, TPW5, 15/0,4 kv Lokalizacja nowej aparatury EAZ Układy pomiarowe energii elektrycznej Komunikacyjne łącze inżynierskie zabezpieczeń Lokalizacja miejsca uszkodzenia Synchronizator stacyjny Rezerwowa sygnalizacja awaryjna (RSA) System Ochrony Technicznej (SOT) Łączność i telekomunikacja. Wymagania Pomieszczenie łączności w budynku Zasilanie urządzeń łączności Centrala dyspozytorska i rejestrator rozmów dyspozytorskich Instalacje teleinformatyczne Łączność światłowodowa Łączność lokalna Potrzeby własne. Wymagania Potrzeby własne SN Potrzeby własne 0,4 kv AC Potrzeby własne 220 V DC System zasilania urządzeń telekomunikacji. Wymagania podstawowe Agregat prądotwórczy. Wymagania. 68 Strona 3

4 10. Zagospodarowanie terenu. Koncepcja architektoniczna. Wymagania Zakres modernizacji Zestawienie konstrukcji wsporczych Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod przewody i aparaturę 220/110 kv Stanowiska autotransformatorów Stanowisko agregatu przewoźnego Drogi wewnętrzne Ogrodzenie stacji Kanalizacja deszczowa (odwodnienie stacji) Ochrona środowiska Kanały kablowe Mikroniwelacja Budynki/obiekty kubaturowe Budynek technologiczny Kontener sprzętu ppoż. i ekologicznego Instalacje przemysłowe i sanitarne Oświetlenie terenu Kanalizacja sanitarna Ochrona przeciwporażeniowa/odgromowa Ochrona przeciwpożarowa i techniczna (instalacja zraszaczowa) Sposób obsługi stacji Konieczne inwestycje w obiektach powiązanych ze stacją, które należy ująć w ofercie Konieczne inwestycje w stacjach powiązanych w zakresie EAZ Konieczne inwestycje w stacjach powiązanych w zakresie telekomunikacji Konieczne inwestycje na liniach Konieczne inwestycje w ośrodkach nadrzędnych Dokumentacja. Wymagania Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia Projekty wykonawcze i powykonawcze Instrukcja eksploatacji stacji Roboty budowlane. Wymagania Wymagania dotyczące demontażu wymienianej aparatury WN Wykaz demontowanej aparatury Wymagania dotyczące przygotowania terenu Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy Zabezpieczenie interesów osób trzecich Organizacja i warunki bezpiecznej pracy Montaż, rozruch, odbiory, instruktaże, szkolenia. Wymagania Wymagania dotyczące technologii montażu Wymagania dotyczące badań odbiorczych i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące testów FAT, SAT Instruktaże 105 II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Standardy Wykaz specyfikacji standardowych Przepisy prawne Normy Normy i przepisy części energetycznej Normy i przepisy dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych Normy konstrukcyjne i architektoniczne Oświadczenia Kodyfikacja wg słownika Zamówień Komunikacja społeczna Wykaz rysunków Wykaz tabel 126 Strona 4

5 I. CZĘŚĆ OPISOWA A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne 1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja rozdzielni 220 kv na stacji 220/110 kv Pabianice Lokalizacja stacji. Aktualny stan formalno prawny. Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Pabianice jest stacją systemową z miejscem odbioru mocy z SE Rogowiec. Stacja jest powiązana z krajowym systemem elektroenergetycznym liniami 220 kv: Rogowiec tor 1, Rogowiec tor 2, Adamów i Janów. Schemat powiązań stacji 220/110 kv Pabianice z siecią 220 kv przedstawia rysunek poglądowy nr 1. Napięcie znamionowe Skrócona charakterystyka obiektu Tabela 1 charakterystyka obiektu 220 / 110 kv Rok budowy Stacja dzielona TAK Współwłaściciel PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto Całkowita powierzchnia stacji (w stacjach dzielonych część m 2 PSE) Rola stacji w systemie Stacja przesyłowo - redukcyjna Zasilanie stacji (NN) Linie 220 kv: Adamów-Pabianice; Janów-Pabianice; Pabianice-Rogowiec Tor 1 i 2. Transformatory AT-4 typ: ANER3B /220 PN; 160/160/50 MVA AT-5 typ: RTdxP /200; 160/160/50MVA Tr 1: TAO 400/20 U z = 4.31% Dz zasilany z rozdzielni 15 kv Zasilanie potrzeb własnych Tr 2: TAOFhC 630/20 U z =6.26% Dy zasilany z rozdzielni 15 kv Tr 3: TOX 630/15 U z = 6.06% Zy zasilany z uzwojenia 15kV AT-5 Rodzaj Liczba pól Układ szyn Rozdzielnia Poziomy prądów zwarciowych (moce zwarciowe) 220 kv Napowietrzna 7 polowa (7 pól z wyłącznikami) 2 systemy szyn ze sprzęgłem poprzecznym sys. 1 sys. 2 S zw. 3 faz. max; (MVA) I zw. 3-faz. max: (A) I zw. 1-faz. max: (A) X0/X1: Strona 5

6 Przewidywane wartości Sk Ik3 Ik1 3I0 Zk0/Zk1 parametrów zwarciowych [GVA] [ka] [ka] [ka] [-] Zwarcie na szynach 9,4 24,7 22,3 22,3 1,32 Udział od SE Rogowiec (t1) 1,8 4,7 3,5 2,0 Udział od SE Rogowiec (t2) 1,8 4,7 3,5 2,0 Rodzaj Liczba pól Układ szyn Rozdzielnia Poziomy prądów zwarciowych (moce zwarciowe) 110 kv Napowietrzna 19 polowa (15 pól z wyłącznikami w tym 2 pola AT4 i AT5 własność PSE S.A.) 2 systemy ze sprzęgłem poprzeczno podłużnym i sekcjonowanym systemem 1 sys. 1 sys.2 S zw. 3 faz. max; (MVA) I zw. 3-faz. max: (A) I zw. 1-faz. max: (A) X0/X1: Sk Ik3 Ik1 3I0 Zk0/Zk1 [GVA] [ka] [ka] [ka] [-] Przewidywane wartości parametrów zwarciowych Układ maksymalny sieci przesyłowej, podział w R 110 kv Zwarcie na S1 3,8 19,8 22,5 22,5 0,64 Udział od AT4 220/110 2,1 11,0 13,7 16,0 Zwarcie na S2 4,4 22,9 25,1 25,1 0,74 Udział od AT5 220/110 2,0 10,7 13,7 17,7 Układ maksymalny sieci przesyłowej, brak podziału w R 110 kv Zwarcie na szynach 6,4 33,5 37,9 37,9 0,65 Udział od AT4 220/110 1,5 8,1 10,2 12,4 Udział od AT5 220/110 1,5 8,1 10,2 12,4 Strefa zabrudzeniowa II Działki gruntowe (będące własnością PSE S.A.) Tabela 2 Działki gruntowe (będące własnością PSE S.A Lp. Nr Powierzchnia Obręb/gmina Właściciel działki [m 2 ] / / / / / / /13 24 P-24 / Skarb Państwa /8 Pabianice / / / / / /9 432 Status prawny Wieczyste użytkowanie PSE S.A. Strona 6

7 Lp. Nr Powierzchnia Obręb/gmina Właściciel działki [m 2 ] / / / / / / / /14 95 Status prawny 1.3. Granice własności Granica własności elektryczna Tabela 3 Granica własności elektryczna Lp. Urządzenia, na których występuje podział własności 1. Obwody pierwotne 2. Obwody wtórne 3. Potrzeby własne Miejsca podziału własności Pola ll0 kv autotransformatorów - Zaciski przyłączowe do szyn 110 kv w polach AT4 i AT5 Pole 15kV transformatora potrzeb własnych nr 3 - Zaciski mostu kablowego 15 kv na izolatorach przepustowych AT5 Układ pomiaru energii elektrycznej wraz z urządzeniami do transmisji stanów liczników - Pola ll0 kv: AT4 i AT5 - listwa ska Układ pomiaru energii elektrycznej wraz z urządzeniami do transmisji stanów liczników Pole 110 kv Łask - listwa ska Układ pomiaru energii elektrycznej potrzeb własnych - Rozdzielnia potrzeb własnych - listwa ska Potrzeby własne prądu zmiennego są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Most szynowy SN z AT-5 oraz kable nn z rozdzielni potrzeb własnych przy AT-5 są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Urządzenia sprężarkowe w budynku sprężarkowni są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto Granica własności budynki Wszystkie budynki na terenie stacji są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto Granica własności ogrodzenie PSE S.A. jest właścicielem ogrodzenia zewnętrznego R220 kv długości 379m wraz z bramą pożarową. Pozostałe ogrodzenie pozostaje na majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź- Miasto. Strona 7

8 Granica własności aparatura łączeniowa Aparatura łączeniowa w obrębie rozdzielni 220 kv oraz w polach nr 9 i 15 rozdzielni 110 kv jest własnością PSE S.A Granica własności pozostała infrastruktura Tabela 4 Granica własności pozostała infrastruktura l. p. Urządzenia, na których występuje podział własności Miejsce podziału własności 1 Urządzenia światłowodowe SDH i układ ARST Zaciski przełącznicy głównej po stronie stacyjnej 2 Urządzenia PCM Zaciski przełącznicy MDF 3 Urządzenie SCM30b Telzas Listwa odpływów urządzenia. Odpływ tablicy zasilającej rozdzielnicę 48V DC. 4 Przełącznica światłowodowa ODF- FC/PC rel. JANÓW Gniazda przełącznicy ODF; mocowanie mechaniczne w szafie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto 5 Przełącznica światłowodowa ODF- FC/PC rel. ROG Gniazda przełącznicy ODF; mocowanie mechaniczne w szafie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto 1.4. Stacja i jej powiązania z siecią NN Schemat powiązań stacji Pabianice z siecią 220 kv przedstawia rysunek poglądowy nr Uwarunkowania systemowe i realizacyjne. W kalkulacjach i harmonogramie rzeczowym przed przystąpieniem do prac Wykonawca uwzględni wszystkie prace i uwarunkowania mające na celu ograniczenie liczby i czasu wyłączeń: 1. związane z utrzymaniem ciągłości ruchu w trakcie modernizacji (np. wykonanie mostów spinających, rozpinania elementów stacji, przełożenia lub ułożenia dodatkowych kabli, przystosowanie zabezpieczeń szyn i LRW do pracy w okresie przejściowym, przepinania tymczasowego kabli, wykonanie zasilań tymczasowych itp.), 2. związane z dopuszczeniami, przełączeniami, uruchomieniami, potrzebnymi obliczeniami itp. Strona 8

9 3. przed przystąpieniem do demontażu wymienianej aparatury należy w pierwszej kolejności zdemontować połączenia pomiędzy poszczególnymi aparatami, połączenia z oszynowaniem pola lub oszynowaniem szyn zbiorczych. Należy również zdemontować połączenia uziemiające dany aparat. 4. następnie można przystąpić do demontażu wymienianej aparatury z sukcesywną jej wywózką na wyznaczone pola odkładcze lub w inne miejsce wskazane przez Inwestora. Przed tym demontowana aparatura będzie inwentaryzowana przez Wykonawcę a jej wykaz przekazywany do Inwestora. 5. wyłączenia systemów szyn 220 kv należy planować i realizować kolejno i tylko w dniach o obniżonym zapotrzebowaniu. W przypadku konieczności odstawienia obydwóch systemów szyn 220 kv jednocześnie należy planować je tylko w godzinach nocnych (po szczycie wieczornym). Na prace w warunkach ograniczonej widoczności należy przedstawić do zatwierdzenia szczegółową instrukcję realizacji prac. 6. nie dopuszcza się jednoczesnego wyłączenia systemów szyn 220 i 110 kv. 7. wyłączenia AT-4 i AT-5 mogą być planowane w okresach marzec-maj i wrzesieńlistopad. Wyłączenia jednostek należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 8. dla modernizacji pól 220 kv Rogowiec tor 2 i Adamów należy przewidzieć zmostkowanie tych linii na przedpolu SE Pabianice i utrzymać w ruchu ciąg liniowy Rogowiec Adamów. 9. należy rozpatrzeć możliwość wybudowania nowych stanowisk autotransformatorów w nowych lokalizacjach dla ograniczenia wyłączenia jednostek tylko do czasu niezbędnego dla dokonania zamiany (przepięcia i modernizacji pól). 10. prace na elementach SE należy prowadzić w technologii bez napięcia 11. wyłączenia elementów KSE należy zgłosić i realizować zgodnie z Planem Koordynacyjnym Rocznym, miesięcznym i tygodniowym (plan tygodniowy dotyczy także prac nie wymagających wyłączeń), 1.6. Wymagane poziomy prądów/mocy zwarciowej w zakresie przedmiotu zamówienia. Wymagany prąd zwarcia dla rozdzielni 220 kv wynosi 40 ka 2. Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych. W okresie budowy powstaną odpady materiałów z rozbiórki oraz użytych do prac montażowych i budowlanych. Powyższe odpady będą czasowo przechowywane na terenie budowy na oznakowanych i przystosowanych przez Wykonawcę placach odkładczych, a następnie wywożone na polecenie i koszt Wykonawcy przez specjalistyczne firmy na składowisko odpadów lub w przypadku odpadów niebezpiecznych będą wywożone i unieszkodliwiane poza terenem inwestycji. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpady powstałe z rozbiórki stanowisk transformatorów i odoliwiaczy, ze względu na ich zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi. Odpady te będą odbierane przez specjalistyczną firmę i wywożone z terenu stacji. Odpady mające charakter złomu użytkowego wykonawca jest zobowiązany do odstawienia do wtórnego ich wykorzystania. Wykonawca jako wytwórca odpadów opracuje program i będzie prowadził ewidencję gospodarki odpadami. Planowane przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Dla planowanego zakresu robót konieczne jest wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz Strona 9

10 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W trakcie opracowywania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentów i opracowań niezbędnych do otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Należy uwzględnić wykonanie prac związanych z ochroną środowiska, które Decyzja środowiskowa może narzucić. Na terenie stacji 220/110 kv Pabianice, ze względu na pole elektryczne 50 Hz występują strefy: zagrożenia, pośrednia i bezpieczna. W strefie zagrożenia na terenie rozdzielni 220 kv czas przebywania pracowników zatrudnionych przy źródłach pól w ciągu zmiany roboczej należy ograniczyć (w strefie zagrożenia nie może być dłuższy niż 6 godzin i 52 minuty w ciągu zmiany roboczej). W strefie pośredniej dopuszczone jest przebywanie pracowników zatrudnionych przy źródłach pól w ciągu całej zmiany roboczej. W strefie bezpiecznej przebywanie pracowników jest dozwolone bez ograniczeń czasowych. W otoczeniu stacji 220/110 kv Pabianice wartość natężenia pola elektrycznego 50 Hz są mniejsze niż wartość graniczna 10 kv/m dla terenów dostępnych dla ludności. Na badanym terenie stacji 220/110 kv Pabianice ze względu na pole magnetyczne 50 Hz występuje wszędzie strefa bezpieczna. W otoczeniu stacji 220/110 kv Pabianice, na badanym terenie, wartość natężenia pola magnetycznego 50 Hz są mniejsze niż wartość dopuszczalna 60 A/m dla terenów dostępnych dla ludności. 3. Etapowość wykonywania prac w ramach zamówienia. Stacja podczas modernizacji będzie się stale znajdowała pod napięciem i dlatego aby zminimalizować niezbędne wyłączenia podzielono realizację obiektu na etapy: 1. Przygotowanie szczegółowej specyfikacji aparatury pierwotnej i wtórnej podlegającej zamówieniu przez Wykonawcę. Zamówienie aparatury. Aktualizacja mapy zasadniczej, badania geotechniczne gruntu, opracowanie i zatwierdzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie i zatwierdzenie projektów wykonawczych w zakresie zadania. Uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu Założeń Realizacji Inwestycji (ZR) [Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Plan Zapewnienia Jakości, Projekt Organizacji Robót, Harmonogram rzeczowy] 2. Po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu ZR należy w pierwszej kolejności przystąpić do przebudowy kolidującego oświetlenia terenu z projektowanym budynkiem technologicznym i zbiornikiem ppoż. Na uwolnionym terenie należy przystąpić do budowy: a. budynku technologicznego, b. zbiorników ppoż, c. pompowni ppoż, d. sieci wody ppoż, e. przyłącza wodnego i kanalizacji sanitarnej z szambem, f. dwóch kontenerów potrzeb własnych 15/0,4 kv wraz z połączeniami 15 kv i 0,4kV, g. dostosowanie układu rozdzielni 0,4 kv PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź- Miasto dla zapewnienia niezawodnego zasilania awaryjnego rozdzielni 0,4kV PSE S.A., Projektowany budynek technologiczny należy wyposażyć w nowe rozdzielnice potrzeb własnych, nowe baterie akumulatorów, nowe szafy zabezpieczeń i łączności, meble i sprzęt BHP. Wykonanie powiązania budynku technologicznego z istniejącą rozdzielnią potrzeb własnych 400/230 V PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Wykonanie Strona 10

11 połączenia kablowego pomiędzy uzwojeniem wyrównawczym autotransformatora mocy AT5 (od str. AT podłączenie tymczasowe) a polem transformatora w kontenerze potrzeb własnych TR5. Zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego o mocy 400kVA dla zasilania awaryjnego. Uruchomienie urządzeń w budynku technologicznym. 3. Zgodnie z uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu harmonogramem rzeczowym oraz ZR budowa stanowiska autotransformatora AT4 i pola nr kv oraz nr 9 R110 kv. Budowa instalacji zraszaczowej na stanowisku AT4, kontenerów zaworów sterujących i kanałów kablowych. W czasie modernizacji AT4 sukcesywnie wyłączane pola nr 2, 3, 4 R220 kv demontowana aparatura, konstrukcje i szafki kablowe, remontowane kanały kablowe, montowane nowe konstrukcje wysokie wsporcze i aparatury, wykonywane zabezpieczenia antykorozyjne istniejących i nowych konstrukcji, układane nowe kable sterownicze i zasilające, zabudowywane szafki kablowe, przenoszona aparatura pomiarowa i łączności z nastawni, montowana nowa aparatura obwodów pierwotnych i uruchamianie pól z nowego budynku technologicznego. 4. Zgodnie z uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu harmonogramem rzeczowym oraz ZR budowa stanowiska autotransformatora AT5 i pola nr 5 R220 kv oraz nr 15 R110 kv. Budowa instalacji zraszaczowej na stanowisku AT5, kontenerów zaworów sterujących i kanałów kablowych. W czasie modernizacji AT5 sukcesywnie wyłączane pola nr 4, 6, 7 R220 kv (mostkowanie linii Rogowiec tor 2 Adamów) demontowana aparatura, konstrukcje i szafki kablowe, remontowane kanały kablowe, montowane nowe konstrukcje wsporcze wysokie i aparatury, wykonywane zabezpieczenia antykorozyjne istniejących i nowych konstrukcji, układane nowe kable sterownicze i zasilające, zabudowywane szafki kablowe, przenoszona aparatura pomiarowa i łączności z nastawni, montowana nowa aparatura obwodów pierwotnych i uruchamianie pól z nowego budynku technologicznego. 5. Demontaż aparatury obwodów wtórnych wraz z kablami, będących własnością PSE SA, znajdujących się w nastawni i w pomieszczeniu łączności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Modernizacja dróg, ogrodzenia stacji oraz wykonanie ochrony obwodowej obiektu. Zazielenienie terenu. 6. Przeprowadzenie ruchu próbnego rozbudowanej stacji w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Realizacja prób funkcjonalnych i pomiarów dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnie z programem Ruchu Próbnego określonym przez Zamawiającego. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, wszystkich wymaganych pozwoleń (na użytkowanie, wodnoprawnych itp.) oraz rozliczeń. Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia. W zakresie prac i dostaw po stronie Wykonawcy znajdują się również te prace i dostawy które nie zostały wymienione wyżej, a które to doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć jako prace i dostawy niezbędne do realizacji zadania. Strona 11

12 B. OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4. Charakterystyka stanu istniejącego 4.1. Obwody pierwotne Istniejący schemat strukturalny obwodów pierwotnych przedstawia załącznik nr Transformatory i autotransformatory Tabela 5 Transformatory i autotransformatory Lp. Typ Rok produkcji Dane techniczne 1 AT-4 - ANER3B /220 PN /160/50 MVA 2 AT-5 - RTdxP / /160/50 MVA Warunki transportu transformatora Transport autotransformatorów realizowany jest przez transport kołowy Wyłączniki Tabela 6 Wyłączniki Lp. Typ Rok Lokalizacja produkcji Rozdzielnia Pole 1. DLF 123 nc KV 9 2. DLF 123 nc KV DLF 245 nc KV 1 4. DLF 245 nc KV 2 5. DLF 245 nc KV 3 6. DLF 245 nc KV 4 7. DLF 245 nc KV 5 8. DLF 245 nc KV 6 9. DLF 245 nc KV Odłączniki i uziemniki Tabela 7 Odłączniki i uziemniki Lp. Typ Rok Miejsce zainst. Rozdzielnia Pole prod. w polu 1. ONIII 110W/ KV 9 szynowy S1A 2. ONIII 110W/ KV 9 szynowy S2 3. ONIII 110W/ KV 15 szynowy S1B 4. ONIII 110W/ KV 15 szynowy S2 5. SGF 245n KV 1 szynowy S1 6. SGF 245n100+1E KV 1 szynowy S2 7. SGF 245n100+2E KV 2 liniowy 8. SGF 245n KV 2 szynowy S1 Strona 12

13 Lp. Typ Rok Miejsce zainst. Rozdzielnia Pole prod. w polu 9. SGF 245n100+1E KV 2 szynowy S2 10. SGF 245n100+2E KV 3 liniowy 11. SGF 245n KV 3 szynowy S1 12. SGF 245p100+1E KV 4 szynowy S1 13. SGF 245n100+1E KV 3 szynowy S2 14. SGF 245p100+1E KV 4 szynowy S2 15. SGF 245n KV 5 szynowy S1 16. SGF 245n100+1E KV 5 szynowy S2 17. SGF 245n100+2E KV 5 Autotransform. 18. SGF 245n100+2E KV 6 liniowy 19. SGF 245n KV 6 szynowy S1 20. SGF 245n100+1E KV 6 szynowy S2 21. SGF 245n100+2E KV 7 liniowy 22. SGF 245n KV 7 szynowy S1 23. SGF 245n100+1E KV 7 szynowy S2 24. UNI 220W KV 0 systemu S1 25. UNI 220W KV 0 systemu S Przekładniki prądowe Tabela 8 Przekładniki prądowe Lp. Typ Rok produkcji Rozdzielnia Pole 1 I 220-4a KV 1 2 I 220-4a KV 1 3 I 220-4a KV 1 4 I 220-4a KV 2 5 I 220-4a KV 2 6 I 220-4a KV 2 7 I 220-4a KV 3 8 I 220-4a KV 3 9 I 220-4a KV 3 10 AGU KV 3 11 AGU KV 3 12 AGU KV 3 13 AGU KV 4 14 AGU KV 4 15 AGU KV 4 16 I 220-4a KV 5 17 I 220-4a KV 5 18 I 220-4a KV 5 19 IOSK 245 SR KV 6 20 IOSK 245 SR KV 6 21 IOSK 245 SR KV 6 22 I 220-4a KV 7 23 I 220-4a KV 7 24 I 220-4a KV 7 Strona 13

14 Przekładniki napięciowe Tabela 9 Przekładniki napięciowe Lp. Typ Rok produkcji Rozdzielnia Pole 1 TVH KV 1 2 TVH KV 1 3 TVH KV 1 4 CPTf KV 2 5 CPTf KV 2 6 CPTf KV 2 7 CPTf KV 3 8 CPTf KV 3 9 CPTf KV 3 10 TVH KV 4 11 TVH KV 4 12 TVH KV 4 13 CPTf KV 5 14 CPTf KV 5 15 CPTf KV 5 16 CPTf KV 6 17 CPTf KV 6 18 CPTf KV 6 19 CPTf KV 7 20 CPTf KV 7 21 CPTf KV Przekładniki kombinowane Tabela 10 Przekładniki kombinowane Lp. Typ Rok produkcji Rozdzielnia Pole 1 EJOF KV 9 2 EJOF KV 9 3 EJOF KV 9 4 EJOF KV 15 5 EJOF KV 15 6 EJOF KV Ograniczniki przepięć Tabela 11 Ograniczniki przepięć Lp. Typ 1 PEXLIM Q096-XH123 2 PEXLIM Q096-XH123 3 PEXLIM Q096-XH123 Rok produkcji Rozdzielnia Pole KV KV KV 9 Strona 14

15 Lp. Typ Rok produkcji Rozdzielnia Pole 4 GXAS KV 15 5 GXAS KV 15 6 GXAS KV 15 7 PEXLIM Q192-XH KV 1 8 PEXLIM Q192-XH KV 1 9 PEXLIM Q192-XH KV 1 10 PEXLIM Q192-XH KV 3 11 PEXLIM Q192-XH KV 3 12 PEXLIM Q192-XH KV 3 13 GXAS KV 5 14 GXAS KV 5 15 GXAS KV 5 16 PEXLIM Q192-XH KV 6 17 PEXLIM Q192-XH KV 6 18 PEXLIM Q192-XH KV 6 19 GZSMb KV 7 20 GZSMb KV 7 21 GZSMb KV Dławiki Tabela 12 Dławiki Lp Rok Lokalizacja Typ. produkcji Rozdzielnia Pole 1 0,5/1250/ KV 2 2 0,5/1250/ KV ,5/1250/ KV 3 4 0,5/1250/ KV 3 5 0,5/1250/ KV 6 6 0,5/1250/ KV Urządzenia sprężonego powietrza (sprężarki, zbiorniki, instalacja, rozprężacz kondensatu) Instalacja sprężonego powietrza jest własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto z wyjątkiem instalacji na terenie rozdzielni 220kV i polach 110kV AT4 i AT5. W rozdzielni PGE 110 kv SE Pabianice wymienione zostały wyłączniki DLF 123 nc2 na wyłączniki LTB 145 (SF6), co pozwoliło PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto zrezygnować z instalacji Strona 15

16 sprężonego powietrza. Instalacja sprężonego powietrza pracuje obecnie, na podstawie zawartej umowy dzierżawy, tylko na potrzeby PSE S.A Agregat prądotwórczy Stacja nie została wyposażona w agregat prądotwórczy Potrzeby własne AC Potrzeby własne AC są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto Rozdzielnica SN Rozdzielnica SN jest własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto Transformatory potrzeb własnych Transformatory potrzeb własnych są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto Rozdzielnice 400/230 V AC Rozdzielnice 400/230 V AC są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. Własnością PSE S.A. jest: Tabela 13 Rozdzielnice 400/230 V AC Lp Typ Rok produkcji Lokalizacja Rozdzielnica potrzeb własnych 230V Nowa sala TEN (parter) AC RO Potrzeby własne DC Potrzeby własne DC są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto Rozdzielnice 220 V DC, 48 V DC Tabela 14 Rozdzielnice 220 V DC, 48 V DC Lp Typ Rok produkcji Lokalizacja 1. RN-48V DC 2007 Nowa sala TEN (parter) Prostowniki 220 V DC, 48 V DC, przetwornice DC/DC Tabela 15 Prostowniki 220 V DC, 48 V DC, przetwornice DC/DC Lp. Typ Rok produkcji Lokalizacja 3. Merawex SI Nowa sala TEN (parter) Strona 16

17 Baterie akumulatorów Baterie akumulatorów 220 V są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto. Własnością PSE S.A. są: Tabela 16 Baterie akumulatorów Rok Napięcie/ Pojemność Lp Typ Lokalizacja prod. znamionowa 3. SBLFT i SSB V/100Ah Nowa sala TEN (parter) Zasilanie gwarantowane 400/230 V AC Zasilanie gwarantowane jest własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto Rozdzielnica napięcia gwarantowanego Tabela 17 Rozdzielnica napięcia gwarantowanego Lp Typ Rok produkcji Lokalizacja 1. Rozdzielnica 220V AC RNG-220V AC Urządzenia UPS i falowniki Tabela 18 Urządzenia UPS i falowniki Nowa sala TEN (parter) Lp Typ Rok produkcji Lokalizacja 1. Smart UPS 3kVA APC Obwody wtórne Nowa sala TEN (parter) 1. Uziemniki R220 kv nie wyposażone w napędy elektryczne. 2. Wyeksploatowane przekładniki prądowe w polach 220 kv AT-4, linii Janów, Adamów i Rogowiec t Obwody wtórne wyeksploatowane o zaniżonej wartości izolacji. Szafki kablowe nieszczelne. 4. Zabezpieczenia elektromechaniczne LH1wc autotransformatorów 220/110 kv wyeksploatowane. 5. Wyeksploatowane przekaźniki elektromechaniczne typu RIT 113, RIT - 216, RTi i RTKo Pola linii 220 kv w relacji Pabianice Rogowiec t.1 i Pabianice Rogowiec t.2 są wyposażone w układy telezabezpieczeń Diamat. 7. W ramach prac dla PSE S.A. zainstalowano nowe łącze światłowodowe firmy SIEMENS SWT 3000 w polu linii 220 kv Adamów dla uwspółbieżnienia zabezpieczeń odległościowych. Brak łącza światłowodowego dla zabezpieczenia różnicowego linii 7SD522. Strona 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014 ps-, Polskie Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA OPRACOWANO:

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo