CZĘŚĆ II.C SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv POLKOWICE O ROZDZIELNIĘ 400 kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II.C SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv POLKOWICE O ROZDZIELNIĘ 400 kv"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II.C SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv POLKOWICE O ROZDZIELNIĘ 400 kv str. 225

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ II.C.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE ZAKRES BUDOWY Rozdzielnia 400 kv Rozdzielnia 220 kv Rozdzielnia 110 kv Autotransformator 400/220/15 kv AT Autotransformator 400/110/15 kv AT Potrzeby własne Obwody wtórne System sterowania i nadzoru stacji Łącze inżynierskie Telekomunikacja System ochrony obiektu SOT Część konstrukcyjno budowlana Część architektoniczna Sieci i instalacje STANDARDY, WYMAGANIA I PRZEPISY AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE WARUNKI ZWARCIOWE STAN ISTNIEJĄCY Rozdzielnia 220 kv Rozdzielnia 110 kv Stanowiska autotransformatorów AT1 i AT Zasilanie potrzeb własnych Obwody wtórne Budynek techniczny - pomieszczenia obwodów wtórnych Zabezpieczenia, automatyka, SSiN Sterowanie Pomiary lokalne Pomiary energii elektrycznej Telekomunikacja Ochrona obiektu i zabezpieczenie przeciwpożarowe Modernizacje stacji LOKALIZACJA. AKTUALNY STAN FORMALNO PRAWNY Lokalizacja stacji i wprowadzeń liniowych Posiadane prawo do terenu stacji i wprowadzeń liniowych Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego Warunki gruntowo-wodne CZĘŚĆ II.C.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU DOKUMENTACJI, PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH I POWYKONAWCZYCH WYMAGANIA PODSTAWOWE W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH INFORMACJE OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DEMONTAŻY WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU str. 226

3 2.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY, OGRODZENIA TYMCZASOWE ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH, ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO, OGRODZENIA TYMCZASOWE OCHRONA ŚRODOWISKA ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY WYMAGANIA PODSTAWOWE W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY NIWELACJA I MIKRONIWELACJA Makroniwelacja, roboty ziemne Mikroniwelacja i zazielenienie terenu DROGI, OGRODZENIA I WJAZDY Droga dojazdowa Drogi wewnętrzne Ogrodzenie i zabezpieczenia ochronne KANALIZACJA KABLOWA OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE STACJI Oświetlenie rozdzielni 220kV stan istniejący Wymagania w zakresie prac związanych z instalacją oświetlenia Wytyczne w zakresie instalacji oświetlenia ELEMENTY SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ STACJI Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne Odwodnienie terenu stacji Kanalizacja deszczowa, drenaż Odwodnienie mis olejowych autotransformatorów Kanalizacja sanitarna Odwodnienie kanałów kablowych i studni montażowych WYMAGANIA PODSTAWOWE W ZAKRESIE OBWODÓW PIERWOTNYCH ROZDZIELNIA 400 KV ROZDZIELNIA 220 KV ROZDZIELNIA 110 KV Połączenia kablowe 110 kv AUTOTRANSFORMATORY Autotransformator 400/220/15 kv Podstawowe parametry techniczne Autotransformator 400/110/15 kv Podstawowe parametry techniczne Ochrona przeciwpożarowa transformatorów POTRZEBY WŁASNE STACJI Wymagania dla zasilania potrzeb własnych stacji Połączenia kablowe SN Zakres prac i dostaw Potrzeby własne prądu przemiennego 0,4/0,23 kv Wymagania Zakres prac i dostaw Potrzeby własne prądu stałego 220 V DC Wymagania Zakres prac i dostaw Potrzeby własne 230 V napięcia bezprzerwowego Potrzeby własne 48 V DC Monitoring potrzeb własnych Wymagania ogólne Alarmy i ostrzeżenia str. 227

4 Wymagania szczegółowe Lokalizacja urządzeń OCHRONA ODGROMOWA UZIEMIENIE IDENTYFIKACJA STACJI, ROZDZIELNI, URZĄDZEŃ WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA OBWODÓW WTÓRNYCH I POMOCNICZYCH WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA OBWODÓW WTÓRNYCH I POMOCNICZYCH, MONTAŻU OBWODÓW WTÓRNYCH I POMOCNICZYCH ORAZ WYMAGANIA DLA SZAF SZAFKI KABLOWE I SKRZYNKI PRZYŁĄCZENIOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE LISTEW, PRZEKAŹNIKÓW POMOCNICZYCH, PRZEWODÓW I KABLI Wymagania ogólne Wymagania dotyczące kabli Przewody i listwy zaciskowe Przekaźniki pomocnicze OBWODY WYŁĄCZAJĄCE PRZEWODY UZIEMIAJĄCE AUTOMATYKA EAZ I UKŁADY OGÓLNOSTACYJNE Wymagania techniczne i funkcjonalne Ramowy zakres prac, dostaw oraz usług dotyczący obwodów wtórnych, w tym EAZ Wymagania ogólne Zabezpieczenia linii 400 kv i 220 kv Zabezpieczenia sprzęgieł 400 kv i 220 kv Zabezpieczenia autotransformatorów Zabezpieczenia rozdzielni SN potrzeb własnych Zabezpieczenie szyn zbiorczych rozdzielni 400 kv i 220 kv Układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej rozdzielni 400 kv i 220 kv Zabezpieczenie szyn zbiorczych i układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej rozdzielni 110 kv Automatyczna regulacja stacji transformatorowej (ARST) Automatyka chłodzenia autotransformatorów Kontrola synchronizmu Lokalizacja miejsca zwarcia Rejestracja zakłóceń Sterowanie łącznikami Układ Rezerwowej Sygnalizacji Awaryjnej Pomiary lokalne Wykaz wymaganych zabezpieczeń UKŁADY POMIAROWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Podstawowe wymagania ogólne Wymagane układy pomiarowe Pomiar jakości energii elektrycznej Wymagany zakres prac i dostaw SYSTEM STEROWANIA I NADZORU Wstęp Funkcje systemu Zakres systemu sterowania i nadzoru Sterowanie / lokalne stanowisko operatorskie HMI Współpraca pomiędzy systemami i urządzeniami stacji Sterowniki stacyjne str. 228

5 Specyfikacja wymaganych urządzeń Lokalizacja urządzeń Zasilanie urządzeń Ramowy zakres dostaw i usług Wymagania dla Wykonawcy Wymagania dodatkowe Instruktaż Instruktaż centralny w zakresie eksploatacji systemu SSiN stacji Instruktaż na stacji ŁĄCZE INŻYNIERSKIE URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI ZAKRES PRAC WYKONAWCY POMIESZCZENIE TELEKOMUNIKACJI POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE W OBRĘBIE STACJI ZEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE TRAKTY ŚWIATŁOWODOWE PRZEŁĄCZNICE KOMUNIKACYJNE MDF/ODF URZĄDZENIA TRANSMISYJNE SDH/PDH Urządzenia transmisyjne SDH Multipleksery PCM URZĄDZENIA TELEZABEZPIECZEŃ KOMUNIKACJA ZABEZPIECZEŃ ODCINKOWYCH URZĄDZENIA ETN CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, REJESTRATOR ROZMÓW I SYSTEM DECT OKABLOWANIE STRUKTURALNE I SIEĆ LAN WĘZEŁ WAN ZASILANIE URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH Zasilanie napięciem stałym 48V Zasilanie napięciem przemiennym 230V DOPOSAŻENIA W OBIEKTACH ZWIĄZANYCH WYKAZ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH Podane ilości są szacunkowe i nie mogą być podstawą do roszczeń z tego tytułu DEMONTAŻE SYSTEM OCHRONY OBIEKTU (SOT) PODSTAWOWE WYMAGANIA ZAKRES ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA KONSTRUKCJI, BUDYNKÓW, INFRASTRUKTURY KONSTRUKCJE POD PRZEWODY I APARATURĘ, OCHRONA PRZED KOROZJĄ, FUNDAMENTY Konstrukcje wsporcze pod przewody (konstrukcje wysokie) Konstrukcje wsporcze pod szynoprzewody w izolacji SF6 i aparaturę Zabezpieczenie przed korozją Fundamenty WYMAGANIA DLA STANOWISK AUTOTRANSFORMATORÓW AT3 I AT BUDYNKI Budynek rozdzielni 400 kv Funkcja Charakterystyka energetyczna budynku Ochrona pożarowa budynku Elementy konstrukcyjne budynku Wentylacja mechaniczna Ogrzewanie str. 229

6 Otwory dekompresyjne Instalacje elektryczne Budynek technologiczny Funkcja Charakterystyka energetyczna budynku Ochrona pożarowa budynku Elementy konstrukcyjne budynku Instalacja wodociągowa Kanalizacja sanitarna Wentylacja Klimatyzacja Instalacje elektryczne Budynek pompowni ppoż i zbiorników wody gaśniczej Kiosk zaworów wzbudzających Wymagania dotyczące wystroju zewnętrznego obiektów kubaturowych MONTAŻ, ROZRUCH, ODBIORY, INSTRUKTAŻE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TECHNOLOGII MONTAŻU I PROGRAMÓW REALIZACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ ODBIORCZYCH I PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INSTRUKCJE INSTRUKTAŻE OBSŁUGA GWARANCYJNA PO PRZEKAZANIU DO EKSPLOATACJI WYKAZ STANDARDOWYCH SPECYFIKACJI PSE OPERATOR RYSUNKI str. 230

7 CZĘŚĆ II.C.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE Przedmiot zamówienia: Budowa połączenia 2 x 400 kv od stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Czarna do stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Polkowice w zakresie rozbudowy stacji 220/110 kv Polkowice o rozdzielnię 400 kv obejmuje następujące elementy: 1) Pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, w tym zakup terenu pod rozbudowę stacji Polkowice; 2) Wykonanie badań geotechnicznych dla terenu rozdzielni 400 kv; 3) Opracowanie projektu budowlanego. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu u Zamawiającego. Przeprowadzenie uzgodnień formalno-prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, w tym uzyskanie decyzji i opracowań środowiskowych (z uwzględnieniem Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2008 r.), decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o pozwoleniu na budowę; 4) Opracowanie projektu wykonawczego oraz uzyskanie jego uzgodnienia przez Zamawiającego; 5) Zakup i dostawę niezbędnych do wybudowania stacji urządzeń, aparatury i materiałów (z wyłączeniem autotransformatorów 400/220/15 kv i 400/110/15 kv, które objęte będą odrębnym postępowaniem Zamawiającego); 6) Wybudowanie rozdzielni 400 kv w systemie GIS w obmiarze 6 pól (docelowo 10 pól), obok istniejącej stacji 220/110 kv, z transformacją 400/220/15 kv 500 MVA oraz transformacją 400/110/15 kv 330 MVA, wraz z uruchomieniem urządzeń, aparatury i systemów; 7) Modernizację i rozbudowę rozdzielni 220 kv i trzech pól rozdzielni 110 kv wraz z uruchomieniem urządzeń, aparatury i systemów, w tym: a) Wyposażenie istniejącego pola nr 5 rozdzielni 220 kv w niezbędną aparaturę do połączenia strony 220 kv autotransformatora AT3 400/220/15 kv 500 MVA; b) Wykonanie mostu linkowego 220 kv dla połączenia pola nr 5 rozdzielni 220 kv z autotransformatorem AT3 400/220/15 kv 500 MVA; c) Wyposażenie istniejącego pola nr 24 rozdzielni 110 kv (będącej własnością Energia Pro) w niezbędną aparaturę do połączenia strony 110 kv autotransformatora AT4 400/110/15 kv 330 MVA; d) Wykonanie linii kablowej 110 kv dla połączenia istniejącego pola nr 24 rozdzielni 110 kv z autotransformatorem AT4 400/110/15 kv 330 MVA; e) Wymiana aparatury w polach 110 kv autotransformatorów AT1 i AT2; f) Modernizacja obwodów wtórnych rozdzielni 220 i 110 kv; 8) Wykonanie niezbędnych prac demontażowych, montażowych i uruchomieniowych w stacjach sąsiednich oraz w centrach zdalnego sterowania i nadzoru; 9) Wykonanie badań i testów zainstalowanych urządzeń, aparatury i instalacji; 10) Wykonanie wymaganych badań powykonawczych; 11) Opracowanie dokumentacji powykonawczej; 12) Opracowanie instrukcji eksploatacji stacji; 13) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu; 14) Wykonanie wszystkich innych prac związanych z realizacją rozbudowy stacji 220/110 kv Polkowice o rozdzielnię 400 kv omówionych w SIWZ. str. 231

8 1.2. ZAKRES BUDOWY Zakres rozbudowy stacji 220/110 kv o rozdzielnię 400 kv Polkowice i transformację 400/220 kv i 400/110 kv obejmuje: Rozdzielnia 400 kv 1) Zainstalowanie wnętrzowej rozdzielnicy 400 kv w technologii gazowej (GIS); 2) Zainstalowanie szynoprzewodów w izolacji SF 6 łączących rozdzielnicę z wprowadzeniami linii 400 kv relacji 2xCzarna; 3) Zainstalowanie szynoprzewodów w izolacji SF 6 (wewnątrz pomieszczenia rozdzieli 400 kv) a następnie poprzez przepusty SF6/powietrze wykonanie połączenia z autotransformatorami 400/220 kv AT3 oraz 400/110 kv AT4 poprzez połączenia rurowe lub/i połączenia linkowe (z wykorzystaniem izolatorow wsporczych, jeżeli będą konieczne),; 4) Zainstalowanie napowietrznych ograniczników przepięć na wprowadzeniach linii 400 kv; 5) Wykonanie niezbędnych połączeń i podpięć Rozdzielnia 220 kv 1) Budowę w pełni wyposażonego pola autotransformatora w polu nr 5 rozdzielni 220 kv (fundamenty, konstrukcje, aparatura); 2) Wykonanie bramek stalowych (2 poprzeczki) w polu nr 5 rozdzielni 220 kv; 3) Wykonanie mostów linkowych pomiędzy stanowiskami autotransformatora AT3 strona 220 kv a bramką; 4) Wykonanie niezbędnych połączeń i podpięć Rozdzielnia 110 kv 1) Budowę nowego w pełni wyposażonego pola autotransformatora AT4 w polu nr 24 rozdzielni 110 kv (fundamenty, konstrukcje, aparatura), 2) Wykonanie bramki (konstrukcji stalowej) na terenie rozdzielni 220 kv, pod głowice kablowe 110 kv, 3) Wykonanie połączenia kablem 110 kv od nowej bramki na wysokości pola nr 9 rozdzielni 220 kv do konstrukcji w polu 24 rozdzielni 110 kv, 4) Wykonanie mostów linkowych pomiędzy stanowiskiem AT4 strona 110 kv, a bramką, 5) W polu autotransformatora AT1 110 kv nr 1 wymiana aparatury (odłączniki szynowe, przekładniki kombinowane, ograniczniki przepięć), uziemniki transformatorowe zamienić na odłączniki transformatorowe z uziemnikiem, 6) W polu autotransformatora AT2 110 kv nr 2 wymiana aparatury (odłączniki szynowe, przekładniki kombinowane, ograniczniki przepięć), uziemniki transformatorowe zamienić na odłączniki transformatorowe z uziemnikiem, 7) Demontaż starych i montaż nowych fundamentów i konstrukcji pod aparaturę w polach AT1 i AT2, 8) Wymianę oszynowania w polach AT1, AT2 9) Wymiana szafek kablowych wraz z fundamentami w polach nr 1 i 2 10) Wykonanie niezbędnych połączeń i podpięć Autotransformator 400/220/15 kv AT3 1) Wykonanie linkowych mostów 220 kv; 2) Podpięcie i powiązanie z obwodami stacji autotransformatora 400/220/15 kv, o mocy 500/500/50 MVA ; 3) Uziemienie punktów neutralnych autotransformatorów; 4) Zainstalowanie ograniczników przepięć strony 400 i 220 kv autotransformatora; 5) Wykonanie niezbędnych połączeń i podpięć; str. 232

9 6) Zbudowanie na stanowisku klatki instalacji zraszaczowej Autotransformator 400/110/15 kv AT4 1) Wykonanie linkowych mostów 110 kv; 2) Podpięcie i powiązanie z obwodami stacji autotransformatora 400/110/15 kv, o mocy 330/330/50 MVA; 3) Uziemienie punktów neutralnych autotransformatorów; 4) Zainstalowanie ograniczników przepięć strony 400 i 110 kv autotransformatora; 5) Wykonanie niezbędnych połączeń i podpięć; 6) Zbudowanie na stanowisku klatki instalacji zraszaczowej Potrzeby własne 1) Wykonanie układu zasilania potrzeb własnych stacji : a) podstawowo z transformatora 15/0,4 kv, 630 kva - TPW1 (jednostka zasilana poprzez pole rozdzielni SN z dodatkowego uzwojenia autotransformatora 400/220/15 kv AT3), b) podstawowo z transformatora 15/0,4 kv, 630 kva - TPW2 (jednostka zasilana poprzez pole rozdzielni SN z trzeciego uzwojenia autotransformatora 220/110/15 kv AT1), c) rezerwowo z rozdzielnicy potrzeb własnych 230/400 V AC własności TAURON Dystrybucja, d) awaryjnie z agregatu prądotwórczego 400 kva; 2) Wykonanie połączeń kablowych SN pomiędzy transformatorami potrzeb własnych TPW1 i TPW2 (zlokalizowanych w nowym budynku technologicznym) a odpowiednim uzwojeniem dodatkowym autotransformatorów AT1 i AT3; 3) Zainstalowanie agregatu prądotwórczego stacji; 4) Zainstalowanie rozdzielni potrzeb własnych 230/400 V AC; 5) Zainstalowanie rozdzielni potrzeb własnych 220 V DC; Obwody wtórne 1) Wyposażenie wszystkich pól rozdzielni 400 kv, 220 kv, trzech pól autotransformatorów po stronie 110 kv oraz rozdzielni SN w nowe cyfrowe zabezpieczenia zainstalowane w szafach, ustawionych w nowym budynku technologicznym, w pomieszczeniu zabezpieczeń, spełniające Specyfikacje i Standardy PSE Operator S.A.,; 2) Wyposażenie pól na drugich końcach linii w półkomplety zabezpieczeń odcinkowych i telezabezpieczeń, zmiany w dokumentacji stacji, zmiany w SSiN, koncentratorze zabezpieczeń i rejestratorze zakłóceń, współpraca z Zamawiającym w zakresie edycji sygnałów w ośrodkach nadrzędnych, testy lokalne i zdalne. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących telezabezpieczeń typu SWT3000. W stacjach sąsiednich zachować jak największą zgodność logiki rozwiązań i sprzętu z układami istniejącymi, przewidzieć konieczność rozbudowy; 3) wyposażenie rozdzielni 400 kv w nowe zabezpieczenie szyn zbiorczych w obmiarze docelowym; 4) wyposażenie rozdzielni 220 kv w nowe zabezpieczenie szyn zbiorczych w obmiarze docelowym; 5) wyposażenie rozdzielni 400 kv w nowy układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej w obmiarze docelowym, z kryterium prądowym i wyłącznikowym 6) wyposażenie rozdzielni 220 kv w nowy układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej w obmiarze docelowym, z kryterium prądowym i wyłącznikowym 7) wyposażenie stacji w nowy układ automatycznej regulacji napięcia ARST; 8) wyposażenie stacji w nowe łącze inżynierskie; 9) wyposażenie stacji w nowy system monitoringu autotransformatorów, 10) wyposażenie stacji w nowy autonomiczny stacyjny system rejestracji zakłóceń; str. 233

10 11) wyposażenie stacji w nowy, niezależny od zabezpieczeń, system lokalizacji miejsca zwarcia w liniach 400 kv i 220 kv; 12) Zainstalowanie urządzeń synchronizacyjnych; 13) Wymiana wszystkich szafek kablowych wraz z fundamentami; 14) Wymiana wszystkich szafek obwodów napięciowych; 15) wyposażenie stacji w nową rezerwową sygnalizację awaryjną stacji, 16) Modernizacja istniejących obwodów w rozdzielni 220 kv i pól autotransformatorów rozdzielni 110 kv; 17) wyposażenie stacji w SSiN zgodny z aktualnymi Standardami PSE Oprerator S.A. Dopuszcza się wykorzystanie elementów istniejącego SSiN Sicam Pass. Wymaga się współpracy z Zamawiającym w zakresie edycji w ośrodkach nadrzędnych, testy lokalne i zdalne. W etapie przejściowym utrzymać współpracę istniejącej i nowej części SSiN; 18) Wymiana informacji z SSiN rozdzielni 110 kv, współpraca z Zamawiającym w zakresie edycji sygnałów w ośrodkach nadrzędnych, testy lokalne i zdalne; 19) Budowa nowej infrastruktury komunikacyjnej (sieci LAN stacji); 20) Demontaż istniejących szaf i tablic, kabli, obwodów wtórnych należących do PSE Operator S.A. Część aparatury przekazana będzie Właścicielowi, resztę zutylizować System sterowania i nadzoru stacji 1) Zainstalowanie nowego SSiN lub modernizacja i rozbudowa istniejącego SSiN Sicam Pass. Wymaga się spełnienia aktualnych Standardów PSE Operator S.A. w zakresie SSiN. Wymaga się opracowania i uzgodnienia listy sygnałów oraz współpracy z Zamawiającym w zakresie edycji sygnałów w ośrodkach nadrzędnych oraz wykonania wszystkich wymaganych testów. Dopuszcza się wykorzystanie elementów istniejącego SSiN w przypadku jego modernizacji i rozbudowy. W przypadku budowy nowego SSiN, istniejący SSiN zdemontować i przekazać Zamawiającemu. W etapie przejściowym utrzymać współpracę istniejącej i nowej części SSiN. 2) Wymiana informacji z SSiN rozdzielni 110kV, wprowadzenie wymaganych sygnałów i pomiarów oraz sterowań, współpraca z Zamawiającym w zakresie edycji tych sygnałów w ośrodkach nadrzędnych, testy lokalne i zdalne. 3) Budowa nowej w przypadku budowy nowego SSiN lub modernizacja istniejącej infrastruktury komunikacyjnej (sieci LAN stacji) w przypadku rozbudowy istniejącego SSiN, 4) Przyłączenia do SSiN urządzeń stacyjnych, 5) Wykonanie stanowiska operatorskiego w budynku technologicznym Łącze inżynierskie 1) Instalacja koncentratora nadzoru zabezpieczeń wraz z lokalnym stanowiskiem operatorskim, 2) wykonanie całkowitej infrastruktury komunikacyjnej dla EAZ oraz ośrodków nadrzędnych, 3) Testy lokalne i zdalne komunikacji Telekomunikacja 1) Przeniesienie istniejącego węzła telekomunikacji oraz jego rozbudowa do nowego budynku technologicznego rozdzielni 400 kv; 2) Budowa systemu zasilania napięciem 48 V DC 3) Budowa systemu zasilania napięciem 230 V AC 4) Przeniesienie istniejących urządzeń łączności będących własnością PSE Operator do nowego budynku technologicznego, do pomieszczenia telekomunikacji 5) Rozbudowa węzła SDH 6) Doposażenie istniejących urządzeń SDH w związanych obiektach KSE 7) Rozbudowa węzła dostępowego FMX 8) Doposażenie urządzeń FMX w związanych obiektach KSE str. 234

11 9) Dostawa i instalacja centrali telefonicznej, systemu DECT i rejestratora rozmów 10) Doposażenie centrali telefonicznej w ODM Poznań 11) Dostawa i instalacja cyfrowych urządzeń telezabezpieczeń na liniach 400kV 12) Instalacja cyfrowych urządzeń telezabezpieczeń na liniach 220kV Mikułowa 1 i Mikułowa 2, w tym w SE Mikułowa 13) Przeniesienie i doposażenie istniejących urzadzen telezabezpieczeń, w tym doposażenia na obiektach związanych 14) Likwidacja urządzeń ETN wraz z układami sprzęgającymi, także na obiektach związanych 15) Budowa sieci okablowania strukturalnego i sieci kabli teletechnicznych 16) Zapewnienie przyłączenia centrali telefonicznej SE Polkowice do sieci publicznego operatora telekomunikacyjnego 17) Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całego ww. zakresu prac w wersji papierowej 18) i elektronicznej (format *.pdf) 19) Demontaż i utylizacja wskazanej aparatury; System ochrony obiektu SOT 1) Zainstalowanie TV dozorowej (CCTV); 2) Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostępu (KD) do budynków i na teren stacji; 3) Instalacja sygnalizacji pożaru SAP; Część konstrukcyjno budowlana 1) Budowa drogi dojazdowej do stacji; 2) Budowa układu dróg wewnętrznych stacji oraz dostosowanie istniejących dróg do standardów PSE Operator S.A. i ppoż.; 3) Budowa ogrodzenia nowego terenu stacji oraz ogrodzenia wewnętrznego stacji; 4) Wykonanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod przewody dla wprowadzeń liniowych 400 kv i transformatorowych mostów linkowych 220 kv i 110 kv; 5) Wykonanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod szynoprzewody w izolacji SF 6, oszynowanie oraz napowietrzną aparaturę WN rozdzielni 400, 220 i 110 kv; 6) Zabezpieczenie przed korozją konstrukcji wsporczych pod przewody i aparaturę oraz pod szynoprzewody w izolacji SF 6 ; 7) Budowa napowietrznego stanowiska dla autotransformatora 400/220/15 kv AT3; 8) Budowa napowietrznego stanowiska dla autotransformatora 400/110/15 kv AT4; 9) Wyposażenie w konstrukcje stanowisk AT3 i AT4; 10) Remont ściany dźwiękochłonnej przy stanowisku AT1; 11) Wykonanie na terenie stacji kanalizacji kablowej oraz remont istniejących kanałów kablowych; 12) Ułożenie chodników; 13) Makro i mikroniwelację terenu wraz z zazielenieniem; Część architektoniczna 1) Budowa budynku GIS dla rozdzielnicy 400 kv w izolacji SF6 w obmiarze 10 pól, w którym zostanie umieszczona 6-polowa rozdzielnica 400 kv w izolacji SF 6 ; 2) Budowa budynku technologicznego, w którym zostaną umieszczone urządzenia potrzeb własnych stacji, urządzenia telekomunikacji oraz obwody wtórne rozdzielni 400, 220 kv i pól 110 kv autotransformatorów; 3) Budowa budynku pompowni ppoż., zbiorników wody ppoż. i kiosku zaworów wzbudzających; 4) Posadowienie kontenera dla agregatu prądotwórczego. str. 235

12 Sieci i instalacje 1) Wykonanie, w budynkach wymienionych w punkcie , wszystkich, niezbędnych instalacji; 2) Wykonanie przyłącza telefonicznego; 3) Wykonanie przyłącza wodociągowego; 4) Wykonanie sieci wodociągowej do budynku technologicznego, do zbiorników i pompowni wody ppoż.; 5) Wykonanie stałej wodnej instalacji gaśniczej dla stanowisk autotransformatorów 400/220/15 kv AT3 oraz 400/110/15 kv AT4; 6) Wykonanie szczelnego zbiornika ścieków sanitarnych; 7) Wykonanie kanalizacji ścieków sanitarnych z budynku technologicznego do ww. zbiornika; 8) Wykonanie ochrony odgromowej nowego terenu stacji; 9) Wykonanie systemu uziemień ochronnych i roboczych oraz kraty uziemiającej nowego terenu stacji; 10) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu stacji 11) Wykonanie na terenie stacji kanalizacji kablowej oraz remont istniejących kanałów kablowych; 12) Wykonanie systemu odwodnienia stacji w tym: stanowisk autotransformatorów, dróg, połaci dachowych budynków, pompowni, kanałów kablowych oraz kiosków zaworów wzbudzających; 1.3. STANDARDY, WYMAGANIA I PRZEPISY Wszystkie budowle, instalacje oraz ich składowe, budowane, przebudowywane oraz modyfikowane powinny spełniać wymagania aktualnych przepisów prawnych i wymogów projektowych, obowiązujących standardów PSE Operator SA oraz aktualnych norm międzynarodowych i krajowych na dzień ogłoszenia przetargu. Wykaz Standardowych specyfikacji funkcjonalnych i technicznych oraz innych wymagań PSE Operator SA znajduje się w rozdziale 10 niniejszej części PF-U. Standardy obejmują podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych WN i ich elementów oraz podstawowe wymagania funkcjonalne i techniczne stosowanej aparatury i urządzeń. Jeżeli wymagania zawarte w niniejszej dokumentacji są ostrzejsze od wymagań zawartych w standardowych specyfikacjach funkcjonalnych i technicznych lub normach, decydują wymagania zawarte w PF-U. str. 236

13 2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. INFORMACJE PODSTAWOWE Stacja 220/110 kv Polkowice podzielona jest własnościowo między PSE Operator S.A. i TAURON Dystrybucja Oddział Legnica. Własnością PSE-Operator S.A. jest rozdzielnia 220 kv, stanowiska autotransformatorów AT1 i AT2 oraz pola autotransformatorów w rozdzielni 110 kv. Znajdująca się na stacji rozdzielnia 110 kv, budynek technologiczny, rozdzielnie potrzeb własnych SN i 0,4 kv oraz rozdzielnie i akumulatornie 220 kv są własnością TAURON Dystrybucja. Obecnie istniejący stan zagospodarowania terenu stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Polkowice przedstawia rysunek nr C WARUNKI ZWARCIOWE Wartości mocy i prądów zwarć w rozdzielniach 220 kv i 110 kv SE Polkowice wyznaczono dla układu normalnego lato 2010 r.: Rozdzielnia 220 kv: Moc zwarcia 3 - fazowego: 6362MVA Prąd zwarcia 3 - fazowego: A Prąd zwarcia 2-fazowego: A Prąd zwarcia doziemnego: A X0/X1 1,46 Rozdzielnia 110 kv: Moc zwarcia 3 - fazowego: 4819 MVA Prąd zwarcia 3 - fazowego: A Prąd zwarcia 2-fazowego: A Prąd zwarcia doziemnego: A X0/X1 0,75 Wartości mocy i prądów zwarć po budowie rozdzielni 400 kv aparatura, oszynowanie i konstrukcje powinny być dostosowane do prądu zwarciowego 50 ka. Spodziewane wartości mocy i prądów zwarć po wprowadzeniu 2-torowej linii ze stacji Czarna. Rozdzielnia 400 kv: Moc zwarcia 3 - fazowego: 9403 MVA Prąd zwarcia 3 - fazowego: A Prąd zwarcia 2-fazowego: A Prąd zwarcia doziemnego: A X0/X1 1,02 Rozdzielnia 220 kv: Moc zwarcia 3 - fazowego: 8409 MVA Prąd zwarcia 3 - fazowego: A Prąd zwarcia 2-fazowego: A str. 237

14 Prąd zwarcia doziemnego: A X0/X1 0,78 Rozdzielnia 110 kv: Moc zwarcia 3 - fazowego: 6284 MVA Prąd zwarcia 3 - fazowego: A Prąd zwarcia 2-fazowego: A Prąd zwarcia doziemnego: A X0/X1 0, STAN ISTNIEJĄCY Rozdzielnia 220 kv Stacja wyposażona jest w napowietrzną rozdzielnię 220 kv o konstrukcji szkieletowej, dwusystemową z sekcjonowaniem szyn zbiorczych. Wyposażenie rozdzielni 220 kv stanowią następujące pola: 1) Pole bez oznaczeń uziemienie szyn sekcji A; 2) Pole nr 01 pomiar napięcia sekcji A; 3) Pole nr 02 Autotransformator AT1 160 MVA, 220/110 kv; 4) Pole nr 03 linia 220 kv kier. Mikułowa tor 1; 5) Pole nr 04 linia 220 kv kier. Mikułowa tor 2; 6) Pole nr 06/07 Łącznik poprzeczno-podłużny; 7) Pole nr 08 Autotransformator AT2 160 MVA, 220/110 kv; 8) Pole nr 09 pomiar napięcia sekcji B; 9) Pole nr 10 linia 220 kv kier. Leszno; 10) Pole nr 11 linia 220 kv kier. Plewiska; 11) Pole nr 12 linia 220 kv kier. Żukowice; 12) Pole bez oznaczeń uziemienie szyn sekcji B. Istniejące wyposażenie rozdzielni 220 kv przedstawiono na schemacie na rysunku nr C Rozdzielnia 110 kv Rozdzielnia 110 kv jest własnością TAURON Dystrybucja. Rozdzielnia 110 kv jest budowy szkieletowej, napowietrznej w układzie trzysystemowym z sekcjonowaniem szyn zbiorczych. Wyposażenie stanowią dwa pola autotransformatorów 160 MVA, dwa łączniki poprzeczne, trzy pola ograniczników przepięć, trzy pola uziemników szynowych oraz 16 pól liniowych. Własnością PSE-Operator S.A. są dwa pola strony 110 kv autotransformatorów 160 MVA, 220/110 kv: 1) Pole nr 01 Autotransformator AT1 160 MVA, 220/110 kv 2) Pole nr 02 Autotransformator AT2 160 MVA, 220/110 kv Istniejące wyposażenie rozdzielni 110 kv przedstawiono na schemacie na rysunku nr C Stanowiska autotransformatorów AT1 i AT2 Aktualnie na stacji znajdują się dwa stanowiska autotransformatorów: 1) autotransformator AT1 typu ANER3b /220, rok produkcji 1982, o przekładni 230/120/15,75 kv i mocy 160/160/1,6 MVA str. 238

15 2) autotransformator AT2 typu RTdxP /220, rok produkcji 1978, o przekładni 230/120/15,75 kv i mocy 160/160/50 MVA Stanowiska autotransformatorów są wyposażone w instalację odolejenia i odprowadzenia wód opadowych. Stanowiska autotransformatorów nie są wyposażone w gaśniczą instalację zraszaczową Zasilanie potrzeb własnych Obok stanowisk autotransformatora AT1 oraz autotransformatora AT2 znajdują się kioski potrzeb własnych, stanowiące własność TAURON Dystrybucja. W kiosku zlokalizowane są: 1) rozdzielnica SN, 2) transformatory potrzeb własnych 15,75/0,4 kv. Potrzeby własne 04 kv AC, wspólne dla rozdzielni 110 kv TAURON Dystrybucja i rozdzielni 220 kv PSE Operator S.A., są zasilane; 1) z uzwojenia 15 kv autotransformatora AT1 220/110/15 kv; 2) z uzwojenia 15 kv autotransformatora AT2 220/110/15 kv; 3) z linii napowietrznej 20 kv L 905. Trzy transformatory 15/0,4 kv 630 kva potrzeb własnych: T-3 zasilany z AT1, T-4 zasilany z AT2, T-5 zasilany z linii 20 kv, rozdzielnice główne 0,4 kv AC i 220 V DC, 2 baterie akumulatorów 220 V, siłownia telekomunikacyjna i systemy zasilania gwarantowanego AC są własnością TAURON Dystrybucja. Stacja nie jest wyposażona w agregat prądotwórczy. Istniejący układ potrzeb własnych przedstawiono na rysunku nr C Obwody wtórne Budynek techniczny - pomieszczenia obwodów wtórnych W istniejącym budynku technicznym aparatura obwodów wtórnych zainstalowana jest w następujących pomieszczeniach: 1) w pomieszczeniu przekaźnikowni, na tablicach przekaźnikowych, zainstalowane są zabezpieczenia pól rozdzielni 220 kv, pól 110 kv autotransformatorów AT1 i AT2 oraz automatyka ARST i przetworniki telepomiarów, rejestratory zakłóceń rozdzielni 220 kv, 2) w pomieszczeniu nastawni, w szafach SSiN i na tablicach sterowniczo-pomiarowych, zainstalowana jest aparatura sterownicza i pomiarowa pól rozdzielni 220 kv, pól 110 kv autotransformatorów AT1 i AT2, pola rozdzielni 110 kv oraz sygnalizacja centralna Zabezpieczenia, automatyka, SSiN Zabezpieczenia i automatyki są w wykonaniu w większości cyfrowym, w wykonaniu natablicowym. Czas ich eksploatacji wynosi obecnie około 18 lat. Żadne istniejące zabezpieczenie nie spełnia aktualnych Standardów PSE Operator S.A. Przekaźniki 7SA513 i 7UT512 mają wersję programową Digsi 2, a 7SJ50, RAICA i RADSS są nastawiane mechanicznie. Zabezpieczenia odległościowe linii, sprzęgła 220kV i pól autotransformatorów są typu 7SA513, zabezpieczenia różnicowe autotransformatorów to 7UT512. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe linii są funkcją w zabezpieczeniach odległościowych, a zabezpieczenia ziemnozwarciowe i nadprądowe autotransformatorów są niezależne, typu 7SJ50. Automatyka SPZ jest funkcją w zabezpieczeniach odległościowych. Zabezpieczenie różnicowe szyn 220kV jest typu RADSS, układ lokalnej rezerwy wyłącznikowej jest typu RAICA. Rejestracja zakłóceń sieciowych jest zrealizowana podstawowo w oparciu o rejestratory wewnętrzne zabezpieczeń odległościowych 7SA513, a rezerwowo tylko dla pól AT w oparciu o rejestratory typu RZSm. W roku 2011 zakończono zabudowę i uruchomienie Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) typu SICAM PAS. Obejmuje on wszystkie pola rozdzielni 220kV oraz pola 110kV AT1 i AT2. Przewiduje str. 239

16 się jego współpracę z SSiN obecnie uruchamianym przez właściciela rozdzielni 110kV TAURON Dystrybucja. Sterowania podstawowe są realizowane ze stanowiska HMI SSiN lub z ośrodków nadrzędnych, natomiast rezerwowe ze sterowników polowych w szafach sterowniczo-pomiarowych. Regulacja napięcia transformatorów jest realizowana przez układ ARST. Nie ma monitoringu transformatorów. Przewiduje się likwidację wszystkich urządzeń EAZ, rejestratorów i ARST. SSiN zostanie przeniesiony i rozbudowany lub zabudowany nowy, a istniejący zdemontowany Sterowanie Wyłączniki w polach rozdzielni 220 kv oraz w polach 110 kv autotransformatorów AT1 i AT2 sterowane są: 1) przyciskami znajdującymi się w fabrycznych szafkach wyłączników (wyłączenie, załączenie), 2) poprzez SSiN (z HMI lub sterownika polowego). Sterowniki polowe są zabudowane w szafach w miejscu poprzednio istniejących tablic sterowniczo-pomiarowych. Pozostałe łączniki w polach rozdzielni 220 kv i w polach 110 kv autotransformatorów AT1 i AT2 sterowane są: 1) odłączniki i uziemniki przyciskami znajdującymi się w szafkach kablowych ustawionych na terenie rozdzielni napowietrznych (otwarcie, zamknięcie), 2) poprzez SSiN (z HMI lub sterownika polowego). Sterowniki polowe są zabudowane w szafach w miejscu poprzednio istniejących tablic sterowniczo-pomiarowych Pomiary lokalne Pomiary lokalne w polach rozdzielni 220 kv i w polach 110 kv AT1 i AT2 realizowane są poprzez SSiN (wyświetlane w HMI i na sterownikach polowych) Pomiary energii elektrycznej 1) Rozdzielnia 220 kv pomiary bilansowe: - w polach AT1, AT2 zainstalowane są czterokwadrantowe elektroniczne liczniki klasy 0,5 mierzące energię czynną oraz bierną w obu kierunkach, - w polach liniowych Mikułowa 1, Mikułowa 2, Leszno, Plewiska i Żukowice zainstalowane są czterokwadrantowe panelowe elektroniczne liczniki klasy 0,5 mierzące energię czynną i bierną w obu kierunkach oraz umożliwiające pomiar strat I 2 oraz U 2. Liczniki przekazują dane do systemu akwizycji danych za pomocą koncentratora FAG i komutowanej drogi łączności. Wszystkie urządzenia są zamontowane w szafach pomiarowych. 2) Rozdzielnia 110 kv pomiary rozliczeniowe: - w polach AT1, AT2 zainstalowane są czterokwadrantowe elektroniczne liczniki klasy 0,2 mierzące energię czynną oraz bierną w obu kierunkach oraz umożliwiające pomiar strat I2 oraz U2. Liczniki przekazują dane do systemu akwizycji danych za pomocą koncentratora FAG i komutowanej drogi łączności. Wszystkie urządzenia są zamontowane w szafach pomiarowych. 3) Potrzeby własne: - w polach T-3 i T-4 po stronie 0,4kV zainstalowane są liczniki umożliwiające pomiar energii czynnej i biernej dostarczanej na zasilanie potrzeb własnych z trzecich uzwojeń autotransformatorów. Liczniki przekazują dane do systemu akwizycji danych za pomocą koncentratora FAG i komutowanej drogi łączności. str. 240

17 Telekomunikacja Wszystkie urządzenia telekomunikacji zainstalowane są w głównym budynku technicznym w pomieszczeniu łączności, wspólnym dla PSE Operator S.A., TAURON Dystrybucja S.A. i Exatel S.A. Do SE Polkowice wprowadzone są następujące trakty światłowodowe z linii 220kV: 1) Leszno 24J 2) Mikułowa 12J 3) Żukowice 12J Wszystkie kable światłowodowe wprowadzone do SE Polkowice zakończone są na przełącznicach panelowych standardu 19, zabudowanych w szafie będącej własnością PSE Operator S.A. Transmisja danych i głosu z kanałów użytkownika realizowana jest przez cyfrowe multipleksery dostępowe FMX Siemens, zainstalowane w ramach typu CMXS i SNUS. Dla komunikacji z pozostałymi urządzeniami sieci technologicznej PSE Operator wykorzystywane są trakty 2Mbps PSE Operator oraz dzierżawione od EXATEL S.A. W/w zrealizowano wykorzystując następujące urządzenia: 1) SDH SURPASS 7060HC (Polkowice 1) 2) SDH SURPASS 7060HC (Polkowice 2) 3) SDH Alcatel 4) SDH MARCONI (EXATEL). Urzadzenia SDH PSE Operator komunikują się kanałami STM-16 z krotnicami w SE Mikulowa, SE Leszno i SE Żukowice. Na stacji dla potrzeb teletransmisji zainstalowane są: 1) przełącznica MDF/DDF szafowa typu KRONE (wł. PSE Operator S.A. i TAURON Dystrybucja S.A.), 2) przełącznica ODF (wł. PSE Operator S.A.) Na liniach 220kV wyprowadzonych ze stacji Polkowice pracują następujące łącza ETN będące własnością PSE Operator S.A.: 1) relacja Mikułowa1 Siemens ESB Kilomux ) relacja Mikułowa 2 ABB. ETL580 + AMX500 Urządzenia ETN na w/w liniach zapewniają wyłącznie uwspółbieżnienie zabezpieczeń odległościowych, za ich pomocą nie jest realizowana transmisja głosu i danych. Urządzenia ETN współpracują z urządzeniami sprzęgającymi w polach (dławiki, filtry, kable w.cz.). Wszystkie urządzenia ETN pracujące na liniach 110kV są własnością TAURON Dystrybucja. Dla uwspółbieżnienia zabepieczeń odległościowych z linii 220kV: 1) Leszno 2) Plewiska 3) Żukowice wykorzystywane są zainstalowane w 2010 r. przystawki telezabezpieczeń Siemens SWT3000, umożliwiające dwukierunkowe przesyłanie 4 niezależnych rozkazów każda. Przystawki komunikują się za pomocą kanałów cyfrowych zestawionych w sieci PSE Operator. Połączenia głosowe miejskie i w sieci ETN (wychodzące i przychodzące) realizowane są poprzez centralę Alcatel OXA, będącą własnością TAURON Dystrybucja. Cała infrastruktura telefoniczna (instalacje teletechniczne, aparaty telefoniczne, telefaxy, radiotelefony) z wyjątkiem rejestratora rozmów DGT NetCRR oraz instalacji kablowych dla potrzeb telefonii i komunikacji SSiN (SICAM PAS) PSE Operator SA, jest własnością TAURON Dystrybucja. W SE Polkowice zainstalowano węzeł dostępowy sieci WAN-BB PSE Operator. Na stacji pracuje system ARST. Zainstalowane są następujące systemy zasilania urządzeń telekomunikacji: 1) napięcia bezprzerwowego 230V AC wł. TAURON Dystrybucja 2) napięcia 24V DC BPS wł. PSE Operator S.A. 3) napięcia 48V DC BPS wł. PSE Operator S.A. str. 241

18 4) napięcia 48V Telzas #1 wł. PSE Operator S.A. 5) napięcia 48V Telzas #2 wł. Exatel S.A. 6) napięcia 48V Merawex wł. PSE Operator S.A. Rozdział napięć zapewniają rozdzielnice szafowe: 1) FY038 dla 230V AC (wł. PSE Operator) 2) FY039 dla 24V DC i 48V DC (wł. PSE Operator S.A.) Ochrona obiektu i zabezpieczenie przeciwpożarowe W stanie obecnym stacja Polkowice nie posiada systemu kontroli dostępu (ACC), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu telewizji przemysłowej (CCTV). Na stacji zainstalowana jest jedna kamera ruchoma, zewnętrzna, monochromatyczna, na głowicy obrotowo-uchylnej. Nie ma możliwości zapisu obrazu. Ogrodzenie zostało zmodernizowane w ramach zadania inwestycyjnego Przystosowanie ogrodzeń do montażu systemu ochrony technicznej stacji System wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP) jest oparty na centrali ANX 95, czujki jonizacyjne JDS90, czujki optyczne S90. Brak wskaźników zadziałania czujek. Na stacji znajdują się ręczne ostrzegacze pożarowe Modernizacje stacji 1) 2005 r. - Budowa separatorów oleju, 2) 2006 r. - Modernizacja rozdzielni 220 kv - (pole nr 3 linia 220 kv Mikułowa tor 1, nr 10 linia 220 kv Leszno, nr 11 linia Plewiska) polegająca na wymianie ograniczników (nowe SBK 192 i Pexlim Q), 3) 2007/2008 r. - Ogrodzenie zewnętrzne rozdzielni 220 kv, 4) 2009 r. - Oświetlenie rozdzielni 220 kv LOKALIZACJA. AKTUALNY STAN FORMALNO PRAWNY Lokalizacja stacji i wprowadzeń liniowych Projektowana rozdzielnia 400 kv zlokalizowana będzie na terenie na którym znajdują się łąki i uprawy rolnicze. Na terenie opracowania znajduje się rów melioracyjny, którego należy przebudować poprzez zmianę lokalizacji oraz zarurowanie. Ponadto znajduje się również nieczynny słup energetyczny, który należy zdemontować wraz z fundamentem i zutylizować. Od strony północnej przedmiotowy teren graniczy z istniejącą stacją elektroenergetyczną 220/110 kv, od strony zachodniej przebiega ul. Legnicka. Dla przedmiotowego terenu na dzien opracowania SIWZ Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Polkowic przewiduje możliwość rozbudowy istniejącej stacji, a dla części terenu jako funkcję podstawową zagospodarowania przewiduje się przemysł ( w tym urządzenia infrastruktury technicznej), a także usługi rzemiosła oraz zieleń. Przedmiotowy teren znajduje się w strefie oddziaływania eksploatacji górniczej. Teren przeznaczony pod budowę jest zróżnicowany wysokościowo, rzędne terenu istniejącego kształtują się w przedziale m n.p.m Posiadane prawo do terenu stacji i wprowadzeń liniowych Dla przedmiotowego zakresu prac konieczne jest dokonanie zakupu terenu. Lokalizację oraz zakres terenu przeznaczonego do wykupu przedstawia rysunek nr C5. Powierzchnia terenu do wykupu wynosi ~1,2 ha. Teren ten obejmuje swoją powierzchnią obszar rozdzielni 400 kv wraz z lokalizacją urządzeń wodnych związanych z odprowadzeniem wody z terenu rozdzielni, w tym odwodnień powierzchniowych oraz obszar na którym należy wybudować nowa drogę dojazdową do stacji 400 kv. str. 242

19 Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego Informacja o wpływach eksploatacji górniczej nr 007/2011 dla zamierzenia inwestycyjnego: Rozbudowa SE 220/110 kv Polkowice. (pismo GMI/II.2.2/007/63/2487/2011 od KGHM Polska Miedź S.A.) Warunki gruntowo-wodne Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań gruntowo-wodnych. Jeżeli ich wyniki wykażą, że jakość podłoża gruntowego wymagać będzie zastosowania innych niż zaproponowane w SIWZ rozwiązania, Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia do nich niezbędnych korekt. str. 243

20 CZĘŚĆ II.C.2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU DOKUMENTACJI, PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH I POWYKONAWCZYCH 1. Podane w SIWZ rozwiązania projektowe stanowią podstawę do obliczenia i przedstawienia oferowanej ceny. Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, dopuszcza modyfikację przez Wykonawcę rozwiązań przedstawionych w SIWZ, przy czym: cena podana w ofercie nie może ulec zwiększeniu, termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może zostać przekroczony w stosunku do terminu podanego w ofercie, zmiana rozwiązań nie powoduje obniżenia walorów funkcjonalno-użytkowych, technicznych i jakościowych żadnego z elementów jak i całych układów, zmiana rozwiązań wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 2. W ramach realizacji zakresu prac przygotowawczych oraz projektu wykonawczego i powykonawczego (projektu wykonawczego po naniesieniu zmian powstałych w procesie realizacji przedmiotu zamówienia) Zamawiający otrzyma niżej wymienioną dokumentację i specyfikacje techniczne. Dokumentacja, w tym projekty budowlane i projekty wykonawcze będą opracowane w języku polskim z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w Programie funkcjonalnoużytkowym oraz umowie i warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, szczegółowych wytycznych, a także z uwzględnieniem wymagań zawartych w poszczególnych projektach budowlanych. 3. Dokumentacja Projektowa musi zawierać, co najmniej: 1) Wykaz dokumentów (w tym projekt budowlany) dotyczących uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 2) Decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych na realizacje przedsięwzięcia w tym raport oddziaływania na środowisko; 3) Wykazy właścicieli nieruchomości dla całego obszaru objętego zakresem zadania; 4) Dokumenty poświadczające prawo dysponowania gruntem na rzecz realizacji inwestycji. 4. Podstawowe elementy składowe Projektu Wykonawczego stacji (rozdzielni 400 kv, 220 kv, pól 110 kv autotransformatorów i SN) będą zawierały co najmniej: 1) Spisy zawartości. Opisy techniczne. Określenie granic zakresu prac objętych zamówieniem. 2) Rysunki terenu rozdzielni na podkładach map wielkoskalowych w skali 1:500 oraz w innych skalach, w zależności od potrzeb przejrzystego odwzorowania, w tym: a) lokalizacje fundamentów pod konstrukcje szyn zbiorczych, b) lokalizacji fundamentów pod konstrukcje pól rozdzielni, c) lokalizacji siatki uziemiającej, d) lokalizacje sieci podziemnych: odwodnienia, kanalizacji, wodociągowej, kanalizacji kablowej oraz ppoż., 3) Rysunki profili podłużnych i poprzecznych rozdzielni i pól rozdzielni (konstrukcji wsporczych i oszynowania). 4) Rysunki wszystkich sylwetek stosowanych konstrukcji wsporczych. 5) Rysunki wszystkich stosowanych typów fundamentów (wylewanych i prefabrykowanych). 6) Rysunki wykonawcze elementów mechaniczno-konstrukcyjnych z pokazaniem: str. 244

21 a) zawieszenia izolatorów i osprzętu, b) zawieszenia przewodów oszynowania rozdzielni oraz przyłączenia, c) zawieszenia osprzętu oraz przewodów odgromowych i OPGW, d) miejsc i sposobu połączeń traktu światłowodowego na terenie rozdzielni oraz przełącznic ODF, DDF, MDF i urządzeń aktywnych i zasilających zainstalowanych w pomieszczeniach technologicznych. Wymienione rysunki powinny zawierać elementy, detale i przekroje niezbędne do prac montażowych oraz kontroli jakości rozbudowywanej stacji Polkowice. 7) Rysunki wykonawcze elementów elektrycznych z pokazaniem: a) schematów ideowych obwodów pierwotnych, b) schematów montażowych obwodów pierwotnych, c) schematów ideowych obwodów wtórnych i pomocniczych, w tym list sygnałów, funkcji i blokad logicznych, logik programowalnych, konfiguracji EAZ i SSiN, d) schematów montażowych obwodów wtórnych i pomocniczych, e) schematów ideowych i montażowych infrastruktury telekomunikacyjnej. 8) Wykazy materiałów do budowy stacji, z podziałem na obwody pierwotne oraz wtórne i pomocnicze. 9) Wykazy urządzeń do budowy stacji, z podziałem na obwody pierwotne oraz wtórne i pomocnicze. 10) Wykazy części zapasowych, zamiennych oraz wymaganych ilości. 11) Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych oraz fundamentów budowanej stacji. Opis technologii. 12) Projekty prac budowlanych w zakresie: a) oświetlenia stacji, b) dróg wewnętrznych, c) ogrodzenia, d) sieci odwodnienia, kanalizacji, wod.-kan,, instalacji ppoż stanowisk autotransformatorów, e) zagospodarowania terenu stacji/rozdzielni. 13) Wyniki obliczeń (z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym szczególnie: a) mechaniczno- konstrukcyjne, b) wytrzymałości zwarciowej, c) nastawień automatyki zabezpieczeniowej EAZ, w tym również rejestratora zakłóceń, synchronizatora, lokalizatorów linii (uzgodnione z Operatorem Systemu Przesyłowego), d) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. 7. Zestawienie badań odbiorczych zgodnie z wymaganiami technicznymi Programu Budowy, normami, w tym: a) odbiorów fabrycznych materiałów do budowy stacji i modernizacji stacji ościennych z udziałem Zamawiającego, b) odbiorów fabrycznych urządzeń pierwotnych i wtórnych (w tym urządzeń automatyki zabezpieczeniowej EAZ oraz SSiN) do budowy stacji i modernizacji stacji ościennych z udziałem Zamawiającego, c) zakresem badań odbiorczych zakończonych elementów obwodów pierwotnych stacji (z uwzględnieniem odbiorów prac zanikających w trakcie budowy), d) zakresem badań odbiorczych zakończonych elementów obwodów wtórnych stacji. 8. Program realizacji robót oraz technologia realizacji procesu budowy stacji. Wykorzystanie zasobów własnych oraz podwykonawców z wykazem realizowanych prac. str. 245

22 9. Program zapewnienia kontroli jakości, zestawienie, opis z harmonogramem punktów kontroli jakości w trakcie budowy rozdzielni, zakres kontroli i wykaz elementów podlegających kontroli wraz z podaniem kryteriów akceptacji Zamawiającego. 10. Dokumentację techniczno ruchową SE Polkowice z instrukcją eksploatacji. 11. Dokumentacja techniczna wykonawcza będzie przedłożona Zamawiającemu do uzgodnień i akceptacji. Akceptowanie przez Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zrealizowanie przedmiotu umowy poprawnie pod względem technicznym. 12. Wymagane przez Zamawiającego okresy na przeprowadzenie uzgodnień oraz akceptacji dokumentacji: 1) 15 dni roboczych na uzgodnienie projektów wykonawczych, 2) 10 dni roboczych na ocenę dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów w procesie zakończenia realizacji i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy. Proces uzgodnień i odbiorów etapów i całego zadania powinien być uwzględniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który będzie stanowić załącznik do umowy na realizację przedmiotu oferty. 2. WYMAGANIA PODSTAWOWE W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. INFORMACJE OGÓLNE 1) Wszelkie prace budowlano montażowe należy zrealizować w oparciu o dokumentację projektową wykonawczą. 2) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. 3) Prace powinny być wykonane pod względem jakości zgodnie z aktualnymi osiągnięciami wiedzy i techniki oraz obowiązującymi w Polsce normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych, a także zasadami zarządzania jakością wynikającymi z norm ISO. 4) Wszystkie prace powinny być wykonane przez wykwalifikowanych wykonawców zatrudniających wykwalifikowaną siłę roboczą i powinny być wykonywane zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym i obowiązującymi na danym terenie przepisami i zarządzeniami w zakresie architektury. 5) Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów podczas prowadzenia robót. 6) Wszystkie materiały (tzn. materiały budowlane, urządzenia i aparatura) użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową, z aktualnymi Polskimi Normami, Świadectwami Zgodności i powinny być fabrycznie nowe i wolne od wad. 7) Wszystkie materiały muszą być dostarczone, składowane i instalowane według instrukcji i zaleceń producentów. 8) Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe składowanie materiałów. Nie dopuszcza się wykorzystywania materiałów uszkodzonych. 9) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 10) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 11) Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. str. 246

Część II.B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 400/110 kv CZARNA

Część II.B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 400/110 kv CZARNA Część II.B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 400/110 kv CZARNA str. 65 Spis treści części II.B 1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN Strona tytułowa Część II Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin 1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 kv W STACJI 220/110 kv WŁOCŁAWEK AZOTY CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) TOM I OPIS Konstancin-Jeziorna, luty 2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY BUDOWA LINII 220 KV RADKOWICE KIELCE PIASKI WRAZ Z ROZBUDOWĄ STACJI KIELCE PIASKI I STACJI RADKOWICE ROZDZIAŁ II B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA SE 220/110

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. SIWZ Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo A. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora: Rozbudowa stacji 400/220/110

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA STACJI 220/110 kv MOKRE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja 3.01 Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPZ) NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Demontaż szafy pomiarowej i instalacja nowej wraz z licznikami w SE ZAMOŚĆ Strona 1 z 7 Spis treści 1 Przedmiot zamówienia.... 3 2 Szafa

Bardziej szczegółowo

1. Definicje i skróty Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4

1. Definicje i skróty Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4 Spis treści 1. Definicje i skróty... 3 2. Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4 2.1. Układ LT technologia AIS... 4 2.2. Układ LT technologia DT... 5 2.3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wersja z dnia 04.10.2011r. Strona 1 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego wraz z modernizacją rozdzielni 220 kv i budową nowej rozdzielni 110 kv 2. Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Program Funkcjonalno-Użytkowy Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Piaseczno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, 80-755 Gdańsk PREFABRYKOWANA PODSTACJA TRAKCYJNA PROJEKT WYKONAWCZY - ELEKTROENERGETYKA TOM 03.05 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ opracowano zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005.

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005. Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE >---------------; PSE-SF.KSE2.3. l/2005v I TYTUŁ: 2.3.1 KATALOG PÓL - OBWODY WTÓRNE OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ WARSZAW A, Grudzień

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ZADANIE: MODERNIZACJA STACJI 220/110 kv Abramowice Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. ` Program funkcjonalno - uŝytkowy NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. Modernizacja stacji 220/110 kv Abramowice

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji technicznej dla wymiany aparatury łączeniowej oraz modernizacji instalacji odgromowej i zabezpieczenia przed przepięciami rozdzielni 220kV ESP Porąbka-Żar

Bardziej szczegółowo

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tekst zatwierdzony przez Zarząd Tekst obowiązujący od dnia 2017 roku Podpis i pieczęć osób zatwierdzających SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv Pole liniowe 110 kv

Załącznik nr 2: Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV Sprzęgło 110 kv  Pole liniowe 110 kv Załącznik nr 2: Katalog sygnałów sterowniczych. Lp. Nazwa sygnału Sterowanie 1 Sterowanie 2 Uwagi SZR 110kV 1. Automatyka SZR 110 kv zablokuj odblokuj 2. Automatyka SZR 110 kv skasuj kasowanie pobudzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA MODERNIZACJI SE 220/110 KV SE KONIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/110 KV KONIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ nr postępowania OI/MP/030/2015 Specyfikacja techniczna. 1 Określenie przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ nr postępowania OI/MP/030/2015 Specyfikacja techniczna. 1 Określenie przedmiotu zamówienia 1 Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej. Modernizacja rozdzielni

Bardziej szczegółowo

Spis Rysunków

Spis Rysunków Spis Rysunków Nr rys. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 Tytuł rysunku Schemat elektryczny pojedynczego pola rozdzielnicy SN Pole liniowe rozłącznikowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 29 kwietnia 2014 r.

POSTANOWIENIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. Sygn. akt KIO 740/14 POSTANOWIENIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś wobec cofnięcia w dniu 28 kwietnia 2014 r. przed otwarciem rozprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji powietrznej I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

l, l t (" WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

l, l t ( WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO l.-i \k~i.t\&t~ l, l t (" WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO INWESTYCJE LINIOWE: sieci: elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne i inne Energa

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10 Pytanie nr 5 Zgodnie z SIWZ cz. II oraz z załącznikami do SIWZ cz. II, którymi są rysunki, na SE Stanisławów nie ma i nie będzie na obecną chwilę zainstalowanego transformatora sieciowego o dużej mocy,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przebudowa rozdzielni 400 kv i budowa pola 110 kv w stacji 400/220/110 kv Kozienice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przebudowa rozdzielni 400 kv i budowa pola 110 kv w stacji 400/220/110 kv

Bardziej szczegółowo

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r.

(wersja druga) Załącznik do Zarządzenia nr 35/2015. Obowiązuje od dnia 29 maja 2015 r. Wytyczne dla przebudowy\rozbudowy \modernizacji\remontu stacji SN/nN w zakresie bilansujących układów pomiarowych oraz dostosowania ich do wymogów AMI na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. (wersja

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400/110 kv ŻYDOWO KIERZKOWO ETAP 1 i 2 CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) TOM II.A 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 3 z 32

Spis treści. Strona 3 z 32 Strona 2 z 32 Spis treści 1. Podstawa opracowania... 4 2. Zakres stosowania... 4 3. Cel opracowania... 4 4. Opis zmian... 4 5. Definicje... 5 6. Elementy składowe dokumentacji projektowej... 5 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA ROZDZIELNI 110 kv W SE 220/110 kv ADAMÓW DLA PRZYŁĄCZENIA WYTWÓRNI GAZÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ II A PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi Spis części i tomów dokumentacji Nr projektu: 7302/07 Budowa stacji prostownikowej abonenckiej dla zasilania sieci trolejbusowej wraz z zasilaniem po stronie SN 15kV

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013

odzyskamy Twój potencjał OFERTA 2013 odzyskamy Twój potencjał OFERTA 0 Strona EnergoUtylizacja EnergoDemontaż EnergoZłom EnergoBudownictwo EnergoSystem Uprawnienia Informacje 8 9 EnergoUtylizacja Usługi związane z ponownym wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-42/14 CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A L.p. Nazwa elementu Wartość robót

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Branża: ELEKTRYCZNA Nazwa obiektu: Centrum Logistyki Oddział Regionalny w Olsztynie Nazwa zamówienia: Remont obiektów CL OR KOD CPV 45311 000 0 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów Adres dodatkowy do korespondencji: ul. Kościelnicka 44, 99-210 Uniejów tel. 690-450-985 e-mail: energetyka@uniejow.pl Numer i data

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór Postępowanie nr K-381-11/10 Załącznik nr 3a do formularza oferty Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór /punkt poboru Szacunkowe zapotrzebowanie na Cena jednostkowa Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A.

- stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. - stacje transformatorowe słupowe SN/nN do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. 1. Spis Rysunków Nr kol. 1.1 1.2.1 1.2.2 1..1 1..2 1.4.1 1.4.2 2.1 2.2 2. 2.4.1.2 4 5.1 5.2 5. Tytuł rysunku Schemat elektryczny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA...5 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...6 2. CZĘŚĆ OPISOWA...7 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-EN : Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Normy i dokumenty związane Normy: [N1] [N2] [N3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002 - Instalacje

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu Załącznik nr 6 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. ROBOTA BUDOWLANA: WYKONANIE - W RAMACH ROZBUDOWY SZPITALA BUDYNKU NR 6, OBEJMUJĄCEGO BLOK OPERACYJNY, CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĘ I DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane.

Normy i dokumenty związane. Normy i dokumenty związane. Spis treści Akty prawne... 3 Normy... 4 Dokumenty TAURON Dystrybucja S.A.:... 7 do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza) Strona 2 z 7 Akty prawne [U1] Ustawa

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny 2.Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. Nr PRZ-RE1-1328-2007 z dnia 24-04-2007r. 3.Umowa przyłączenia do sieci nr UP-RE1-1379-2007 4.Opinia

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/6 KV KOKSOCHEMIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna, luty 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW PPJT TOPOLSKI 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW w STACJI PZO 02-X89 - OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo