CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY.

2 SIWZ Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo A. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora: Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy: Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo Grudziądz, ul. Warszawska W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody 1: grup robót , , , , , , klas robót , , , , , , , , , , , , kategorii robót , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna 1 grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z , z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień": Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2/160

3 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO A. STRONA TYTUŁOWA... 2 B. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Definicje i objaśnienia skrótów Przedmiot zamówienia Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia Wymagania ogólne Zakres wymaganych prac dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej Rozdzielnia 400 kv Rozdzielnia 220 kv Rozdzielnia 110 kv Autotransformator 400/110/15 kv AT Powiązania kablowe WN i SN Linia kablowa 110 kv Linie kablowe SN Zasilanie potrzeb własnych Układ zasilania potrzeb własnych na napięciu 15 kv Potrzeby własne prądu przemiennego 400/230 V Potrzeby własne prądu stałego 220V Obwody wtórne - EAZ Telekomunikacja System ochrony technicznej stacji (SOT) Część konstrukcyjno budowlana Część architektoniczna Sieci i instalacje Zakres wymaganych prac dla przebudowy istniejących linii 400 kv Płock i Gdańsk Błonia Prace przygotowawcze Prace budowlane Prace końcowe związane z przebudową linii 400 kv Płock i Gdańsk Błonia Zakres wymaganych prac dla przebudowy istniejących linii 110 kv własność ENERGA Operator SA Prace przygotowawcze Prace budowlane Prace końcowe związane z przebudową linii 110 kv Zakres wymaganych prac dla przebudowy istniejących linii kablowych 15 kv własność ENERGA Operator SA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 3/160

4 1.9. Zakres pozostałych wymagania dla przedmiotu zamówienia AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo - stan istniejący Lokalizacja stacji Stan formalno prawny Posiadane prawo do terenu stacji i wprowadzeń liniowych Dane podstawowe stacji Zagospodarowanie terenu stacji Obwody pierwotne Ochrona przeciwpożarowa autotransformatorów Instalacja sprężonego powietrza Bateria kondensatorów Potrzeby własne Obwody wtórne automatyka zabezpieczeniowa Obwody wtórne System Sterowania i Nadzoru (SSiN) Obwody wtórne telekomunikacja Obwody wtórne - aparatura pomiarowa System ochrony technicznej stacji (SOT) Oświetlenie terenu Istniejące linie 400 kv i 110 kv Linia 400 kv Grudziądz Węgrowo - Płock Linia 400 kv Grudziądz Węgrowo - Gdańsk Błonia Linie 110 kv objęte przebudową własność ENERGA Operator SA Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ukształtowanie terenu Warunki gruntowo-wodne Warunki środowiskowe Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska Organizacja robót budowlanych WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ROZBUDOWY STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ Harmonogram rzeczowy i płatności zawarte są w Projekcie Umowy Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej dla stacji elektroenergetycznej Część budowlana Część technologiczna Wymagania podstawowe w zakresie przygotowania i zagospodarowania terenu rozbudowy stacji elektroenergetycznej Informacja o terenie przeznaczonym pod rozbudowę stacji Niwelacja terenu Konstrukcje pod przewody i aparaturę Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 4/160

5 Budynek technologiczny Kiosk zaworów wzbudzających Budynek potrzeb własnych 15 kv Infrastruktura Drogi wewnętrzne i chodniki Ogrodzenie stacji Kanały kablowe stacji Oświetlenie zewnętrzne stacji Ochrona odgromowa i uziemienie stacji Stanowisko autotransformatora AT4 400/110/15 kv o mocy 450 MVA Instalacje sieci wodno kanalizacyjnej stacji Przebudowa istniejącego rowu melioracyjnego Instalacja gaśnicza Wymagania podstawowe dla obwodów pierwotnych Wymagania dla rozdzielni 400 kv Warunki systemowe Ogólne parametry techniczne Szyny zbiorcze rozdzielni 400 kv i oszynowanie pól Zestawienie podstawowej aparatury rozdzielni 400 kv do zamontowania Wymagania dla rozdzielni 220 kv Zestawienie aparatury w istniejącej rozdzielni 220 kv do demontażu Wymagania dla rozdzielni 110 kv Ogólne parametry techniczne Oszynowanie pola rozdzielni 110 kv i konstrukcje wsporcze pod aparaturę Zestawienie podstawowej aparatury dla pola nr 19 rozdzielni 110 kv do zamontowania Zestawienie podstawowej aparatury dla pola nr 19 rozdzielni 110 kv do demontażu Wymagania dla aparatury 400 kv, 220 kv i 110 kv według standardowych specyfikacji PSE S.A Wymagania dla stanowiska autotransformatora AT4, 400/110/15 kv Wymagania dla linii kablowych 110 kv Wymagania elektryczne dla linii kablowej 110 kv Zakres prac i dostaw Podstawowe dane techniczne linii kablowej 110 kv Wymagania dla linii kablowych SN Zakres prac i dostaw Wymagania podstawowe dla obwodów wtórnych Wymagania ogólne Obwody wtórne i pomocnicze Wymagania dla aparatury uzupełniającej i systemu przekaźników pomocniczych Wymagania dla zabezpieczeń rozdzielni 400 kv, 220 kv i 110 kv Łącze inżynierskie Automatyka EAZ Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 5/160

6 Wymagania ogólne Wymagania techniczne i funkcjonalne Ramowy zakres prac, dostaw oraz usług dotyczący obwodów wtórnych, w tym EAZ Zakres dostaw urządzeń EAZ dla SE Grudziądz Węgrowo System rejestracji zakłóceń Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna Wymagania dla zabezpieczeń według standardowych specyfikacji PSE S.A System sterowania i nadzoru (SSiN) Wymagania ogólne Dokumentacja, prace przygotowawcze, projekty Szafy do SSiN Wymagania dodatkowe odnośnie drutowania, oznaczeń, opisów, montażu Wymagania dodatkowe odnośnie zasilania szaf SSiN Wymagania dodatkowe odnośnie serwisu gwarancyjnego Wymagania dla SSiN według standardowych specyfikacji PSE S.A Automatyczna regulacja napięcia (ARST) Wymagania w stosunku do ARST Układy pomiarowe energii i jakości energii elektrycznej Wymagania dla układów pomiarowych Wymagania dla układów pomiarowych według standardowych specyfikacji PSE S.A Telekomunikacja Pomieszczenia łączności Urządzenia łączności Okablowanie strukturalne sieć LAN/WAN Wymagane powiązania komunikacyjne dla potrzeb technologicznych stacji Zasilanie urządzeń telekomunikacji 230V AC, 48V DC Wymagania ogólne dla zakresu zasilania 48VDC i 230VAC gwarantowane Wymagania ogólne dla siłowni 48VDC Wymagania dla rozdzielnicy 48VDC Wymagania dla zestawów bateryjnych 48VDC Wymagania dla falowników 230VAC Wymagania dla rozdzielnicy 230VAC pomieszczenie TEN Wymagania dla rozdzielnicy 230VAC pomieszczenie EAZ Wymagania dla systemu nadzoru WinCn dla siłowni 48VDC, 230VAC gwarantowanego Wymagania dla centali telekomunikacyjnej, systemu DECT oraz rejestratora rozmów Wymagania dla systemu ochrony technicznej (SOT) Wymagania podstawowe dla potrzeb własnych Potrzeby własne 15 kv Wymagania Zakres prac i dostaw Potrzeby własne prądu przemiennego 400/230 V Potrzeby własne 220 VDC Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 6/160

7 Wymagania Zakres prac i dostaw Wymagania dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo w zakresie badań odbiorczych, rozruchu, odbiorów i szkoleń Badania odbiorcze i przekazanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia Instrukcja eksploatacji stacji Instruktaże Wymagania podstawowe dla przebudowy linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock Wymagania w zakresie dokumentacji Projekt budowlany Projekt wykonawczy Dokumentacja powykonawcza i paszport linii Podstawowe założenia projektowe Parametry linii Wymagania klimatyczne Wymagania elektryczne dla przebudowywanych linii napowietrznych 400 kv Konstrukcje wsporcze Warunki odbioru robót Podstawowe dane techniczne linii Wymagania podstawowe dla przebudowy linii 110 kv własność ENERGA Operator SA Zakres prac i dostaw Wymagania elektryczne dla linii napowietrznych 110 kv Wymagania elektryczne dla linii kablowych 110 kv Wymagania podstawowe dla przebudowy linii kablowych 15 kv własność ENERGA Operator SA Zakres prac i dostaw C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Standardy, wymagania i przepisy Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: Normy i przepisy Standardy PSE S.A Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień Wykaz standardów PSE niezbędnych do realizacji zadania: Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo Rysunki i załączniki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 7/160

8 B. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Definicje i objaśnienia skrótów. Skróty użyte w tekście: SSiN CN RCN WinCN WAN BB SOT ODF ODM KDM Dyster ODM Dyster CN/RCN Windex ARNE ARST EAZ LRW RSA ZSZ IRiESP HMI EAZ FW PF-U KSE EGP System Sterowania i Nadzoru Centrum Nadzoru w Konstancinie - Jeziornej Regionalne Centrum Nadzoru w Bydgoszczy System zdalnej kontroli i monitoringu urządzeń i obiektów (Wide Area Network BackBone) rozległa sieć szkieletowa System Ochrony Technicznej (Optical Distribution Frame) szafa teleinformatyczna do montażu przełącznic światłowodowych Obszarowa Dyspozycja Mocy System sterowania dyspozytorskiego w Krajowej Dyspozycji Mocy System sterowania dyspozytorskiego w Obszarowej Dyspozycji Mocy w Bydgoszczy Zintegrowany systemem czasu rzeczywistego wspomagającym służby energetyki w Centrum Nadzoru / Regionalnym Centrum Nadzoru Automatyczna regulacja napięcia elektrownianego (w węźle wytwórczym) Automatyczna regulacja stacji transformatorowej (napięcia w stacji przesyłowej) Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (Human-Machine Interface) panel operatorski Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa Farma Wiatrowa Krajowy System Elektroenergetyczny Elektrownia Gazowo - Parowa Grudziądz 1.2. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo i powiązanie jej z KSE liniami 400 kv. Przedmiot zamówienia Wykonawca powinien zrealizować metodą kompleksową, w następującym zakresie: a). b). c). d). Opracowanie dokumentów i projektów niezbędnych dla uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji i pozwoleń wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia. Pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane pod budowę stacji, w tym: zakup w imieniu i na rzecz Zamawiającego gruntu pod rozbudowę stacji oraz zakup znajdujących się na tych gruntach budynków przeznaczonych do rozbiórki, dokonanie rozbiórki tych budynków, uzyskanie służebności przesyłu na rzecz Zamawiającego dla przebudowy wprowadzeń liniowych dwóch linii 400 kv w kierunku Płocka i Gdańska Błonia, uzyskanie służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator SA dla przebudowy (skablowania odcinków linii) czterech istniejących linii 110 kv wychodzących z rozdzielni 110 kv w kierunku GPZ 110/15 kv Kwidzyn Wschód, Kwidzyn Zachód, Świerkocin i Strzemięcin. Przeprowadzenie zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne dla rozbudowy stacji i przebudowy wprowadzeń liniowych. Opracowanie projektu budowlanego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Grudziądz Węgrowo i przebudowy wprowadzeń istniejących linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock, przebudowy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 8/160

9 e). istniejących linii 110 kv wraz z realizacją prac przygotowawczych, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na rozbiórkę, w tym uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i zezwoleń wraz z zezwoleniem na wycinkę drzew. Opracowanie projektów wykonawczych dla całego zakresu prac objętych PF-U oraz uzgodnienie ich z Zamawiającym i ENERGA Operator SA w zakresie przebudowy linii 110 kv i rozdzielni 110 kv. f). Zakup i dostawa niezbędnych do rozbudowy stacji urządzeń, aparatury i materiałów (z wyłączeniem zakupu autotransformatora 400/110/15 kv, który jest objęty odrębnym postępowaniem przetargowym Zamawiającego). g). Przebudowa istniejących linii elektroenergetycznych 110 kv wychodzących z istniejącej rozdzielni 110 kv w kierunku GPZ 110/15 kv Kwidzyn Wschód, Kwidzyn Zachód, Świerkocin i Strzemięcin, kolidujących z planowaną rozbudową stacji. h). Przebudowa istniejących linii kablowych 15 kv zasilających potrzeby własne ENERGA Operator SA., kolidujących z planowaną rozbudową stacji. i). Przebudowa istniejących linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock, w celu wprowadzenia ich do nowych pól 400 kv, po rozbudowie stacji 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo. j). k). l). Wykonanie połączenia rozbudowanej stacji ze szkieletową siecią światłowodową za pomocą zawieszenia przewodów OPGW, ułożenia kabli światłowodowych oraz wymiany tradycyjnych przewodów odgromowych w niezbędnym zakresie, wynikającym z koniecznej przebudowy linii 400 kv. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv w zakresie etapu 1 i nawiązanie do części istniejącej stacji wraz z uruchomieniem urządzeń, aparatury i systemów. Przebudowa elementów stacji w części istniejącej, w tym również wprowadzenie po stronie wtórnej pól i urządzeń rozdzielni 220 kv do nowego budynku technologicznego. m). Wykonanie niezbędnych prac demontażowych w rozdzielni 400 kv, 220 kv i 110 kv. n). o). p). q). r). s). Wykonanie niezbędnych prac demontażowych, montażowych i uruchomieniowych w stacjach sąsiednich oraz w centrach zdalnego sterowania i nadzoru. Wykonanie badań i testów zainstalowanych urządzeń, aparatury i instalacji. Wykonanie wymaganych badań powykonawczych. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. Opracowanie nowej instrukcji eksploatacji stacji uwzględniającej część istniejącą, przebudowaną i rozbudowaną. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, po dokonanej rozbudowie. 2. Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy przygotowany jest dla etapu 1 rozbudowy stacji i związaną z nim przebudowę istniejących linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock oraz przebudową istniejących linii 110 kv w kierunku GPZ 110/15 kv Kwidzyn Wschód, Kwidzyn Zachód, Świerkocin i Strzemięcin i linii kablowych 15 kv zasilających potrzeby własne ENERGA Operator SA. W ramach tego etapu należy zrealizować również niektóre elementy etapu docelowego rozbudowy stacji jak: budowa budynku technologicznego, przygotowanie terenu pod docelową rozbudowę rozdzielni 400 kv. budowa kanałów kablowych, dróg, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrodzenia, itp. instalacja rozdzielni 400/230 VAC i 220 VDC potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej, uwzględniającej planowany układ docelowy rozbudowy, instalacja i uruchomienie nowych układów SSiN, zabezpieczenia szyn rozdzielni 400 kv i 220 kv oraz układów LRW. Układy te powinny być tak wykonane, że ich rozbudowa w następnych etapach powinna ograniczyć się do doposażenia w elementy dla poszczególnych pól i uzupełnienia konfiguracji w jednostce centralnej. Dla R400kV należy zainstalować dedykowane urządzenia automatyki zabezpieczeniowej od zwarć w węzłach. 3. Planowany zakres rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo i wymaganej przebudowy linii 110 kv, 15 kv i 400 kv (zakres objęty PF-U i stan docelowy) przedstawiono na załączonych do PF-U schematach i planach zagospodarowania stacji. 4. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym jest odpowiedzialny za doprowadzenie do pełnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 9/160

10 realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacje otrzymane od Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego muszą być zweryfikowane przez Wykonawcę, który ponosi za to pełną odpowiedzialność. Jakiekolwiek uchybienia w dokumentacji, nie mogą być podstawą dla Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację zobowiązań Zamawiającego Umowy przyłączeniowej z ENERGA Invest S.A. W przypadku odstąpienia od realizacji ww. Umowy przyłączeniowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z przedmiotowej inwestycji następującego zakresu rzeczowo-finansowego: 1) budowa pola EGP1 Grudziądz w tym wyposażenia mostka 22 2) zakup i instalacja podstawowego układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w miejscu wytwarzania 3) zakupu, instalacji i uruchomienia (w tym m.in. testy FAT, SAT, badania pomontażowe) obwodów wtórnych, zabezpieczeń EAZ, automatyk, telekomunikacji dla linii blokowej (zakres okreśłony w PFU) 4) prace projektowe dla ww. wyłączanego zakresu Szczegółowy zakres podlegający ewentualnemu wyłączeniu z zakresu przedmiotu realizacji zostanie określony protokołem konieczności w trakcie realizacji inwestycji opracowanym zgodnie z obowiązującymi procedurami. 6. Zdemontowane materiały, nie podlegające utylizacji, należy przekazać do magazynu Centralnego Zamawiającego w Kozienicach Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Grudziądz Węgrowo będzie realizowana z zachowaniem ciągłości pracy istniejącej rozdzielni 400 kv, 220 kv i 110 kv. Dopuszcza się okresowe wyłączenia poszczególnych elementów stacji i poszczególnych linii elektroenergetycznych, w zakresie nie powodującym ujemnego wpływu na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Przez teren przeznaczony pod rozbudowę stacji przebiegają cztery istniejące linie elektroenergetyczne 110 kv i dwie linie kablowe 15 kv będące własnością ENERGA - Operator SA., które przed rozpoczęciem rozbudowy stacji należy przebudować. W celu ograniczenia do minimum czasu koniecznych wyłączeń spod napięcia istniejących urządzeń elektroenergetycznych, rozbudowę stacji należy realizować w następującej kolejności: Etap 1 stan przejściowy 1 Etap 1, będący przedmiotem zamówienia, podzielono na pięć stanów przejściowych. W stanie przejściowym 1 pokazano zakres prac, który można wykonać bez konieczności trwałego wyłączania urządzeń rozdzielni 400 kv, 220 kv i 110 kv, z wyjątkiem linii 110 kv dla przebudowy ich na przedpolu rozdzielni 110 kv oraz linii kablowych 15 kv zasilających potrzeby własne stacji, w celu usunięcia kolizji z budową nowej rozdzielni 400 kv. W następnych stanach przejściowych pokazano zakres prac, który należy wykonać dla zakończenia pierwszego etapu rozbudowy. W stanie przejściowym 1 należy: skablować odcinki czterech linii napowietrznych110 kv wychodzących z rozdzielni 110 kv w kierunku GPZ: Strzemięcin, Świerkocin, Kwidzyn Wschód i Kwidzyn Zachód, w sposób opisany w punkcie 6.3, przebudować istniejące dwa kable 15 kv zasilające potrzeby własne stacji z linii napowietrznych, w taki sposób aby nie kolidowały z planowaną rozbudową stacji, dokonać wycinki i karczowania pni drzew na terenie przeznaczonym pod rozbudowę stacji, zlikwidować istniejący wzdłuż ogrodzenia stacji rów melioracyjny, na odcinku przeznaczonym pod rozbudowę rozdzielni 400 kv oraz wykonać nowy rów wzdłuż nowego ogrodzenia rozdzielni 400 kv, wykonać ogrodzenie nowego terenu pod rozbudowę stacji, wymienić istniejące ogrodzenie zewnętrzne terenu istniejącej rozdzielni 400 kv i 220 kv część ogrodzenia będąca własnością Zamawiającego, wykonać siatkę uziemiającą na nowym terenie stacji i połączyć ją z istniejącą, wybudować kanały kablowe, drogi, chodniki i oświetlenie zewnętrzne terenu nowej rozdzielni 400 kv, wybudować system ochrony technicznej, wykonać zagospodarowanie terenu i pozostałą infrastrukturę w układzie docelowym, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 10/160

11 wybudować budynek technologiczny z pomieszczeniami pomocniczymi, instalacjami wodnymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi i technologicznymi, wybudować bezodpływowy zbiornik sanitarny, wybudować budynek rozdzielni 15 kv potrzeb własnych, wybudować kontener dla agregatu prądotwórczego i przenieść istniejący agregat o mocy 275 kva, wybudować rozdzielnię napowietrzną 400 kv w układzie 3/2 wyłącznikowym, składającą się z konstrukcji wysokich dla gałęzi nr 1 do 7 oraz dla wykonania przeplotu w podziałce nr 4 i 8, konstrukcji wsporczych pod szyny zbiorcze systemu 1A,1B i 2A, 2B, zainstalować szyny zbiorcze systemu 1A, 1B i 2A, 2B rozdzielni 400 kv z odłącznikami sekcyjnymi, wyposażyć pełne gałęzie nr 1, 2, 3, 6, 7 w fundamenty, konstrukcje wsporcze i kompletną aparaturę pierwotną i wtórną, wbudować w gałęziach nr 4 i 8 mosty linkowe 400 kv dla wykonania przeplotów istniejącej linii napowietrznej 400 kv Gdańsk Błonia i toru 1 planowanej linii 2 x 400 kv Pelplin, zainstalować pola pomiaru napięcia na obu systemach szyn zbiorczych 400 kv w sekcji A i sekcji B, wybudować stanowisko dla autotransformatora o mocy do 450 MVA i zainstalować autotransformator AT4, 400/110/15 kv, dostawa i montaż autotransformatora na stanowisku należy do Zamawiającego i jest objęty oddzielnym postępowaniem przetargowym, AT4 wyposażyć w zabezpieczenia i układy sterowania w wykonaniu szafowym. Szafy zainstalować w nowym budynku technologicznym. Wykonać montaż i połączenia z infrastrukturą stacji, zainstalować dwa zbiorniki stalowe ze stali nierdzewnej o pojemności po 50 m 3 każdy, wybudować budynek zaworów i wyposażyć w niezbędne urządzenia i instalacje wodne, wykonać instalację gaśniczą zraszaczową dla AT4, zainstalować separator oleju dla stanowiska AT4, wyposażyć pole nr 19 w aparaturę pierwotną wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami w istniejącej rozdzielni napowietrznej 110 kv ENERGA Operator SA ( po przeciwnej stronie systemów, w stosunku do istniejącego pola AT2 220/110 kv), wykonać połączenie kablowe 110 kv między AT4 i polem nr 19 rozdzielni 110 kv, wybudować kompletne potrzeby własnych prądu stałego 220 VDC i przemiennego 15/0,4 kv dla zasilania stacji Grudziądz Węgrowo - części będącej własnością Zamawiającego, według schematu pokazanego na rys. nr 25, nowe pola 400 kv i 110 kv wyposażyć w układy zabezpieczeń, automatyki, sterowania i łączności, rozdzielnię 400 kv wyposażyć w Zabezpieczenie szyn zbiorczych i LRW, stację 400/220/110 kv wyposażyć w nowy układ rejestracji zakłóceń, rezerwowej sygnalizacji akustycznej, SSiN dla urządzeń w zakresie własności Zamawiającego i umieścić w nowym budynku technologicznym, wyposażyć AT1 220/110 kv w nowe zabezpieczenia i układy sterowania w wykonaniu szafowym. Szafy zabezpieczeń, sterowania, monitoringu umieścić w nowym budynku technologicznym. Wykonać montaż i podłączenia, pomiary, sprawdzenia i załączyć AT1 z nowym układem obwodów wtórnych w nowym budynku. wykonać pomiary i sprawdzenia wybudowanej części rozdzielni 400 kv i pola 110 kv nr 19. Zakres wyposażenia rozdzielni 400 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 1 pokazano na schemacie - rysunek 13 i planie zagospodarowania rys. nr 5. Zakres wyposażenia rozdzielni 220 kv i 110 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 1 pokazano na schemacie - rysunek 21. Etap 1 stan przejściowy 2 W stanie przejściowym 2 należy: wykonać tymczasowy napowietrzny most rurowy 400 kv łączący system 2 szyn zbiorczych istniejącej rozdzielni 400 kv pole nr 6 z gałęzią nr 3 (mostek nr 32 33) nowej rozdzielni, z wykorzystaniem przeplotu w gałęzi nr 4, wykonać niezbędne uzupełnienia i zmiany w układzie zabezpieczenia szyn i LRW, pomiary i próby oraz załączyć pod napięcie nową rozdzielnię 400 kv, przy zasilaniu z systemu 2 istniejącej rozdzielni - pole nr 6, zdemontować pole 110 kv nr 19 istniejącego autotransformatora AT2, 220/110 kv o mocy 160 MVA, podłączyć nowe pole 110 kv nr 19 do systemów szyn zbiorczych, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 11/160

12 wykonać niezbędne pomiary, sprawdzenia i próby oraz załączyć pod napięcie autotransformator AT4, 400/110/15 kv, zdemontować aparaturę pierwotną i wtórną w polu 220 kv nr 9; zdemontowany wyłącznik ELF SP kv przeznaczyć do zainstalowania w polu nr 2 (ATR3) rozdzielni 220 kv, zdemontować autotransformator AT2 wraz z konstrukcjami wsporczymi, fundamentami i stanowiskiem. Zakres wyposażenia rozdzielni 400 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 2 pokazano na schemacie - rysunek nr 14 i planie zagospodarowania rys. nr 6. Zakres wyposażenia rozdzielni 220 kv i 110 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 2 pokazano na schemacie - rysunek 22. Etap 1 stan przejściowy 3 W stanie przejściowym 3 należy: zdemontować istniejący most napowietrzny 400 kv z pola nr 2 istniejącej rozdzielni 400 kv do AT5, 400/110 kv, wybudować nowy most napowietrzny linkowy 400 kv między gałęzią nr 1 nowej rozdzielni, a AT5 400/110 kv, wyposażyć AT5 400/110 kv w nowe zabezpieczenia, automatyki i sterowania w wykonaniu szafowym zlokalizowanych w nowym budynku technologicznym; wykonać niezbędne pomiary, sprawdzenia i próby oraz załączyć pod napięcie autotransformator AT5, 400/110/15 kv, zdemontować aparaturę pierwotną wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami w polu 400 kv nr 5 linii Gdańsk Błonia, zdemontować szyny zbiorcze systemu 1 i 2 w polu 400 kv nr 5, zainstalować dodatkową poprzeczkę między bramką liniową linii 400 kv Gdańsk Błonia i bramką liniową linii 400 kv Płock, wykonać tymczasowe dwa mosty napowietrzne 400 kv między istniejącymi bramkami liniowymi w polu nr 5 i nowymi bramkami liniowymi dla gałęzi nr 6 oraz dla gałęzi 7, z wykorzystaniem przeplotu w podziałce nr 8 ( docelowo przeznaczonymi dla toru 1 i 2 linii 2 x 400 kv Pelplin), wykonać nowe połączenie światłowodu z linii Gdańsk Błonia do nowego budynku technologicznego, a następnie wprowadzić tymczasowo do szaf zabezpieczeń pola linii w gałęzi 7 (pole docelowo przeznaczone dla linii Pelplin tor 1), wyposażyć w stacji 400/110 kv Gdańsk Błonia pole linii 400 kv do SE Grudziądz Węgrowo w nowe zabezpieczenia w tym zabezpieczenie różnicowe. most tymczasowy wchodzący do gałęzi nr 6 zmostkować z mostem poprzecznym w istniejącym polu liniowym 400 kv nr 5 Gdańsk Błonia, wykonać niezbędne pomiary, sprawdzenia i próby oraz załączyć pod napięcie linię 400 kv Gdańsk Błonia przyłączoną poprzez tymczasowy most do gałęzi nr 7 mostek nowej rozdzielni. Zakres prac w rozdzielni 400 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 3 pokazano na schemacie - rysunek nr 15 i planie zagospodarowania rys. nr 7. Etap 1 stan przejściowy 4 W stanie przejściowym 4 należy: zdemontować mostki między odłącznikami liniowymi, a mostem poprzecznym w polu 400 kv nr 4 linii Płock, wykonać mostki na poszczególnych fazach między mostami poprzecznymi w polach 400 kv nr 5 linii Gdańsk Błonia i nr 4 linii Płock, wykonać nowe połączenie światłowodu z linii Płock do nowego budynku technologicznego, a następnie wprowadzić tymczasowo do szaf zabezpieczeń pola linii w gałęzi 6 (pole docelowo przeznaczone dla linii Pelplin tor 2), wyposażyć w stacji 400/110 kv Płock pole linii 400 kv do SE Grudziądz Węgrowo w nowe zabezpieczenie różnicowe. wykonać niezbędne pomiary, sprawdzenia i próby oraz załączyć pod napięcie linię 400 kv Płock przyłączoną poprzez mosty poprzeczne w polach nr 4 i 5 istniejącej rozdzielni oraz tymczasowy most wykonany wcześniej, do gałęzi nr 6 mostek nowej rozdzielni, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 12/160

13 Zakres prac w rozdzielni 400 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 4 pokazano na schemacie - rysunek nr 16 i planie zagospodarowania rys. nr 8. Etap 1 stan przejściowy 5 W stanie przejściowym 5 należy: zdemontować tymczasowy most rurowy między gałęzią nr 3 nowej rozdzielni 400 kv i polem nr 6 istniejącej rozdzielni 400 kv, zdemontować pozostałą część istniejącej rozdzielni 400 kv, w tym pole liniowe nr 4 linii Płock i pole nr 3 autotransformatora ATR3, z wyjątkiem konstrukcji wysokich zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tymczasowego mostu linii 400 kv Płock oraz konstrukcji mostów poprzecznych i bramek liniowych linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock, wykonać fundamenty i postawić na terenie SE Grudziądz Węgrowo słup dwutorowy 400 kv przeznaczony dla wprowadzenia linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock, wybudować napowietrzny most linkowy 400 kv między stanowiskiem autotransformatora ATR3 400/220 kv i bramką gałęzi nr 2 nowej rozdzielni 400 kv, zdemontować istniejący wyłącznik DLF 245 nc2 w polu nr 2 (ATR3) rozdzielni 220 kv, dostosować konstrukcje wsporcze i zainstalować w polu 220 kv nr 2 wyłącznik ELF SP kv uzyskany z demontażu w polu nr 9 (AT2) rozdzielni 220 kv, wyposażyć ATR3 400/220 kv w nowe zabezpieczenia, automatyki i sterowania w wykonaniu szafowym, zlokalizowanych w nowym budynku technologicznym, wykonać niezbędne pomiary, sprawdzenia i próby oraz załączyć pod napięcie autotransformator ATR3 400/220 kv, przyłączony do nowej rozdzielni 400 kv. Zakres prac w rozdzielni 400 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 5 pokazano na schemacie - rysunek nr 17 i planie zagospodarowania rys. nr 9. Etap 1 stan końcowy W celu zakończenia etapu 1 rozbudowy SE Grudziądz Węgrowo, należy wykonać następujący zakres prac: przepiąć linię 400 kv Płock z gałęzi nr 6 do docelowej gałęzi nr 3 (mostek 31 33) nowej rozdzielni 400 kv, wykorzystując ustawiony wcześniej słup dwutorowy 400 kv, przepiąć linię 400 kv Gdańsk Błonia z gałęzi nr 7, (przeplot w podziałce nr 8) do docelowej gałęzi nr 3 (mostek 32 33) nowej rozdzielni 400 kv, wykorzystując przeplot w gałęzi nr 4 oraz ustawiony wcześniej słup dwutorowy 400 kv zdemontować tymczasowe mosty napowietrzne 400 kv łączące wcześniej linie 400 kv Gdańsk Błonia i Płock z gałęziami nr 6 i 7 nowej rozdzielni 400 kv, zdemontować mosty poprzeczne w polach liniowych nr 4 i 5 istniejącej rozdzielni 400 kv, zdemontować ograniczniki przepięć i przekładniki napięciowe pojemnościowe wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami w polach liniowych nr 4 i 5 istniejącej rozdzielni 400 kv, zdemontować dławiki zaporowe w polach liniowych nr 4 i 5 istniejącej rozdzielni 400 kv, zdemontować pozostałe konstrukcje wsporcze istniejącej rozdzielni 400 kv oraz bramki liniowe w istniejących polach nr 4 i 5, zdemontować urządzenia istniejącej sprężarkowni, instalację sprężonego powietrza na terenie istniejącej rozdzielni 220 kv i 400 kv oraz budynek sprężarkowni, wyposażyć w nowe zabezpieczenia pola linii 220 kv Toruń Elana, Jasieniec oraz łącznika szyn poprzecznoobejściowego 220 kv. Zabezpieczenia zamontowane w szafach umieścić w nowym budynku technologicznym. Dla linii Toruń Elana przewidzieć nowe zabezpieczenie różnicowe i nowe telezabezpieczenie. Wykonać również niezbędne uzupełnienia i zmiany w SE Toruń Elana. Istniejące telezabezpieczenie SWT3000 przenieść do nowego budynku technologicznego. Zakres prac w rozdzielni 400 kv dla etapu 1 - stan końcowy pokazano na schemacie - rysunek nr 30 i planie zagospodarowania rys. nr Wymagania ogólne. a). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie prac zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy zwrócić szczególną uwagę na prace wykonywane w Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 13/160

14 warunkach zagrożenia, w tym prace w pobliżu urządzeń i obiektów znajdujących się pod napięciem oraz prace prowadzone na wysokości. b). Zamawiający będzie uprawniony do bieżącego kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę odpowiednich przepisów Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w PSE S.A. c). Wykonawca jest zobowiązany opracować wg wzoru zamieszczonego w SIWZ harmonogramy rzeczowy i płatności przedmiotu zamówienia w formie wykresu Gantta w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (MS Project). Harmonogram będzie podlegać uzgodnieniu z nadzorującym zadanie ze strony Zamawiającego. d). Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji inwestycji do składania Zamawiającemu raportów z postępu prac z wykazywaniem odchyleń od harmonogramu wraz z programem nadrobienia ewentualnych opóźnień. Wzór raportu oraz częstotliwość jego składania uzgodnione będą z Zamawiającym po podpisaniu umowy Zakres wymaganych prac dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej. Zakres wymaganych prac obejmuje projektowanie, rozbudowę i uruchomienie części rozbudowanej istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo. PF-U obejmuje etap 1 rozbudowy stacji wraz z przebudową części istniejącej, w następującym zakresie: Rozdzielnia 400 kv. Budowa na nowym terenie nowej rozdzielni napowietrznej 400 kv w układzie 3/2 wyłącznikowym. Rozdzielnia 400 kv będzie się składać z 7 gałęzi. Gałąź nr 4 będzie wykorzystana dla wykonania przeplotu dla przyłączenia linii 400 kv Gdańsk Błonia do gałęzi nr 3 (mostek 32-33). Podziałka nr 8 będzie wykorzystana dla wykonania przeplotu, w celu przyłączenia toru 1 linii 2 x 400 kv Pelplin do gałęzi nr 7 (mostek 72-73). Nową rozdzielnię 400 kv należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w PSE S.A. standardami, z oszynowaniem rurowym na izolatorach wsporczych. Wyłączniki i przekładniki w izolacji SF 6. Systemy szyn zbiorczych w nowej rozdzielni 400 kv będą sekcjonowane odłącznikami. Odłączniki sekcyjne należy zainstalować między 4 i 5 gałęzią. W rozdzielni przewiduje się również zainstalowanie czterech pól pomiaru napięcia, po jednym w każdej sekcji szyn zbiorczych, na krańcach systemów. Rozdzielnię 400 kv zaprojektowano w taki sposób, że w układzie docelowym umożliwi: wprowadzenie istniejących linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock, przyłączenie istniejącego ATR3 400/220 kv, przyłączenie istniejącego AT5 400/110 kv, wprowadzenie dwóch nowych linii dwutorowych 2 x 400 kv Pelplin i Jasiniec, zainstalowanie nowego autotransformatora AT4, 400/110 kv o mocy do 450 MVA, przyłączenie elektrowni gazowo - parowej o mocy 874 MW do dwóch pól rozdzielni 400 kv, zainstalowanie autotransformatora AT6 400 kv/sn dla przyłączenia układu kompensacji mocy biernej w systemie SVC lub zainstalowanie dławika 400 kv, Na terenie planowanej rozdzielni 400 kv przewidziano rezerwę terenu dla zainstalowania w układzie docelowym układu kompensacji mocy biernej w systemie SVC lub zainstalowanie dławika 400 kv. Istniejące autotransformatory ATR3 400/220 kv i AT5, 400/110 kv pozostaną na dotychczasowych stanowiskach, lecz zostaną podłączone do nowej rozdzielni 400 kv. W układzie docelowym, po przepięciu istniejących linii i autotransformatorów do nowej rozdzielni 400 kv, istniejąca rozdzielnia 400 kv będzie zdemontowana. Teren po istniejącej rozdzielni 400 kv będzie wykorzystany dla wykonania mostów napowietrznych linkowych do istniejących autotransformatorów ATR3 i AT5, dla wprowadzenia istniejących linii napowietrznych 400 kv Gdańsk Błonia i Płock oraz dla wprowadzenia nowej linii napowietrznej 2 x 400 kv Pelplin. Niniejszy program funkcjonalno użytkowy obejmuje budowę rozdzielni 400 kv w zakresie: budowa rozdzielni napowietrznej 400 kv w układzie 3/2 wyłącznikowym, składającej się z konstrukcji wysokich dla gałęzi nr 1 do 7 oraz dla wykonania przeplotu w podziałce nr 4 i 8, konstrukcji wsporczych pod szyny zbiorcze systemu 1A,1B i 2A, 2B, zainstalowanie szyn zbiorczych systemu 1A, 1B i 2A, 2B rozdzielni 400 kv z odłącznikami sekcyjnymi, wyposażenie pełnych gałęzi nr 1, 2, 3, 6 i 7 w fundamenty, konstrukcje wsporcze i kompletną aparaturę pierwotną i wtórną, zainstalowanie mostu górnego w rezerwowej gałęzi nr 5, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 14/160

15 zainstalowanie mostów linkowych w gałęzi nr 4 i podziałce nr 8 dla wykonania przeplotów, zainstalowanie pól pomiaru napięcia na obu systemach szyn zbiorczych 400 kv w sekcji A i sekcji B, budowę słupa dla dwutorowej linii 2x 400 kv i wprowadzenie do nowej rozdzielni 400 kv istniejących linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock, wykonanie mostów linkowych i podłączenie do nowej rozdzielni istniejących ATR3 i AT5, Szczegółowy zakres wyposażenia rozdzielni 400 kv przedstawiono w punkcie 1.3 oraz na załączonych do PF-U schematach i planach zagospodarowania stacji Rozdzielnia 220 kv. 1. Po uruchomieniu autotransformatora AT4 400/110 kv, istniejący autotransformator AT2, 220/110 o mocy 160 MVA należy zdemontować. Zdemontować należy również stanowisko autotransformatora oraz pole nr 9 w rozdzielni 220 kv. 2. Pozostałe wszystkie pola rozdzielni 220 kv przełączyć do nowych układów automatyki, sterowania i zabezpieczeń zainstalowanych w nowym budynku technologicznym Rozdzielnia 110 kv. 1. W celu przystosowania rozdzielni 110 kv do przyłączenia autotransformatora AT4, 400/110 kv należy wybudować pole nr 19 jako pole transformatorowe, przystosowane do podłączenia mostu kablowego do autotransformatora AT4 400/110 kv. Nowe pole 110 kv nr 19 należy wybudować po przeciwnej stronie systemów szyn zbiorczych, w stosunku do istniejącego pola autotransformatora AT2 220/110 kv. Istniejące pole 110 kv nr 19 autotransformatora AT2 220/110 kv zdemontować po uruchomieniu AT4, 400/110 kv. Pole 110 kv należy wybudować w gabarycie umożliwiającym przyłączenie AT4 400/110 kv o mocy 450 MVA. Zgodnie z przyjętą zasadą, nowe pole 110 kv nr 19 będzie własnością Zamawiającego. 2. Pozostałe pola 110 kv nr 4 i 12 autotransformatorów AT1 i AT5 przełączyć do nowych układów automatyki, sterowania i zabezpieczeń zainstalowanych w nowym budynku technologicznym Autotransformator 400/110/15 kv AT4. Na terenie nowej rozdzielni 400 kv przewidziano w pierwszym etapie realizacji zainstalowanie autotransformatora AT4 400/110/15 kv o mocy do 450 MVA. Autotransformator AT4 będzie przyłączony do gałęzi nr 1 mostek nowej rozdzielni 400 kv. Stanowisko autotransformatora wykonać zgodnie ze standardami PSE S.A., instalując separator oleju oraz instalację zraszaczową. Dostawa i montaż autotransformatora na stanowisku należy do Zamawiającego i jest objęty oddzielnym postępowaniem przetargowym. Do Wykonawcy należy wykonanie stanowiska, podłączenie i uruchomienie Powiązania kablowe WN i SN Linia kablowa 110 kv. Ze względu na lokalizację AT4 400/110 kv, połączenie autotransformatora z rozdzielnią 110 kv jest możliwe do wykonania tylko jako kablowe. Dla wykonania powiązania należy zastosować jednożyłowe kable suche z izolacją z polietylenu usieciowanego XLPE. Ilość żył na fazę oraz przekrój żył fazowych dobrać do obciążalności autotransformatora 400/110/15 kv o mocy 450 MVA. Przekrój żyły powrotnej linii kablowych 110 kv należy dostosować do wytrzymałości zwarciowej rozdzielni 110 kv równej 50 ka, t = 1 sek. Trasę linii kablowej pokazano na planach zagospodarowania stacji - rys. nr 5 do Linie kablowe SN. Dla zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo należy wybudować cztery odcinki linii kablowych 15 kv pomiędzy: polem nr 6 rozdzielni 15 kv baterii kondensatorów, a rozdzielnią 15 kv potrzeb własnych zlokalizowaną w nowym budynku, autotransformatorem 400/110/15 kv AT4, a rozdzielnią 15 kv potrzeb własnych zlokalizowaną w nowym budynku, autotransformatorem 220/110/15 kv AT1, a rozdzielnią 15 kv potrzeb własnych zlokalizowaną w nowym budynku, rozdzielnią 15 kv potrzeb własnych zlokalizowaną w nowym budynku, a rozdzielnią 15 kv ENERGA Operator SA, zlokalizowaną w budynku potrzeb własnych obok AT1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 15/160

16 Linie kablowe SN powinny spełniać wymagania funkcjonalne i techniczne odpowiednich aktualnych specyfikacji standardowych PSE S.A Zasilanie potrzeb własnych. Istniejące potrzeby własne stacji są własnością ENERGA Operator SA. W ramach rozbudowy stacji elektroenergetycznej Grudziądz Węgrowo należy wybudować nowe kompletne potrzeby własne prądu stałego i przemiennego dla zasilania urządzeń rozdzielni 400 kv i 220 kv będących własnością Zamawiającego Układ zasilania potrzeb własnych na napięciu 15 kv. Projektowane potrzeby własne prądu przemiennego stacji, należy zasilić z trzech źródeł: z uzwojenia 15 kv istniejącego AT5, 330 MVA, 400/110/15 kv - podstawowo, z uzwojenia 15 kv nowego AT4, 450 MVA, 400/110/15 kv - podstawowo, z uzwojenia 15 kv istniejącego AT1, 160 MVA, 220/110/15 kv - rezerwowo, z agregatu o mocy 275 kva załączanego w automatyce - awaryjnej. W planowanej rozdzielni 15 kv potrzeb własnych należy przewidzieć pola dla zasilania potrzeb własnych 15 kv ENERGA Operator SA. Ilość pól 15 kv dla zasilania potrzeb własnych ENERGA Operator SA należy uzgodnić na etapie opracowywania projektów wykonawczych. W torach zasilania potrzeb własnych na napięciu 15 kv należy przewidzieć wyłączniki. Projektowaną rozdzielnicę 15 kv Zamawiającego należy umieścić w nowym budynku potrzeb własnych 15 kv, obok projektowanego budynku technologicznego. Schemat zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej na napięciu 15 kv pokazano na rysunku nr Potrzeby własne prądu przemiennego 400/230 V. 1. Rozdzielnica główna. W nowym budynku technologicznym należy zainstalować nową rozdzielnicę potrzeb własnych prądu przemiennego 0,4 kv. Rozdzielnica powinna być podzielona na dwie sekcje 1 i 2, z których każda powinna być również sekcjonowana na sekcję 1A i 1B oraz 2A i 2B. Pola zasilające powinny być zainstalowane w oddzielnych szafach, podobnie jak SZR i łączniki sekcyjne i do agregatu. W szafach zasilających i sekcjonujących, należy zainstalować wyłączniki. Rozdzielnicę należy wyposażyć w układ SZR, wielokrotny, powrotny dla podstawowych i rezerwowych źródeł zasilania oraz dwa SZR agregatu dla zasilania awaryjnego. Należy przewidzieć możliwość wydzielania odbiorów I kategorii. 2. Agregat prądotwórczy. Na stacji jest zainstalowany stacjonarny agregat o mocy 275 kva, załączany ręcznie. Agregat należy przenieść do nowego budynku (kontenera) i podłączyć do rozdzielnicy potrzeb własnych 400/230 VAC dwoma niezależnymi torami. Agregat powinien mieć możliwość załączania w automatyce SZR i ręcznego Potrzeby własne prądu stałego 220V. Dla zasilania części stacji będącej własnością Zamawiającego, należy zainstalować centralny system potrzeb własnych prądu stałego 220 VDC. Potrzeby własne 220 VDC powinny składać się z: dwóch baterii akumulatorów 220 VDC, klasycznych z ciekłym elektrolitem GroE, z płytą dodatnią wielkopowierzchniową i rekombinacją gazów, o pojemności wynikającej z wyliczonego zapotrzebowania i autonomii bateryjnej liczonej na czas 5 godzin, dwóch wolnostojących prostowników, rozdzielnicy potrzeb własnych prądu stałego 220VDC. Pojemność baterii akumulatorów i moc prostowników, jak również ilość szaf powinna wynikać z bilansu mocy i ilości odbiorów ustalonych w projekcie wykonawczym. Rozdzielnicę zaprojektować zgodnie ze standardem PSE S.A. Rozdzielnica powinna być dwusekcyjna. W rozdzielnicy należy zainstalować system wykrywania doziemień na każdym odpływie. W obwodach mocno obciążonych należy zainstalować wyłączniki. Układ kontroli napięć powinien być niezależny od analogicznych funkcji w prostownikach. Rozdzielnicę prądu stałego 220 VDC należy zainstalować w nowym budynku technologicznym Zamawiającego Obwody wtórne - EAZ. a). Instalacja zabezpieczeń w polach rozdzielni 400, 220 i 110 kv. Dla R400kV należy zainstalować dedykowane urządzenia automatyki zabezpieczeniowej od zwarć w węzłach. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 16/160

17 b). Instalacja i uruchomienie zabezpieczenia szyn rozdzielni 400 kv i 220 kv. Układy te powinny być tak wykonane, że ich rozbudowa w następnych etapach powinna ograniczyć się do doposażenia w elementy dla poszczególnych pól i uzupełnienia konfiguracji w jednostce centralnej. c). Instalacja i uruchomienie układów LRW rozdzielni 400 kv i 220 kv. Układy te powinny być tak wykonane, że ich rozbudowa w następnych etapach powinna ograniczyć się do doposażenia w elementy dla poszczególnych pól i uzupełnienia konfiguracji w jednostce centralnej. d). Uzupełnienie zabezpieczenia szyn rozdzielni 110 kv dla pól autotransformatorów. e). Uzupełnienie układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW) rozdzielni 110 kv dla pól autotransformatorów. f). Instalacja układu automatycznej regulacji napięcia ARST. g). Instalacja łącza inżynierskiego. h). Instalacja systemu monitoringu autotransformatorów. i). j). Instalacja autonomicznego systemu rejestracji zakłóceń rozdzielni 400 kv, 220 kv i autotransformatorów i SN. Instalacja lokalizatorów miejsca zwarcia w liniach 400 kv i 220 kv. k). Instalacja układów pomiarów energii elektrycznej. l). Instalacja układów synchronizacji stacyjnej w rozdzielni 400 kv, 220 kv i polach 110 kv AT1, AT4, AT5. m). Instalacja systemu sterowania i nadzoru stacji. n). Instalacja układu rezerwowej sygnalizacji awaryjnej. o). Dostawa na stację testera do badania i testowania cyfrowych terminali zabezpieczeniowych klasy FREJA lub Omicron (ponad 100 terminali zabezpieczeniowych). p). Dla linii Toruń Elana przewidzieć również zabezpieczenie różnicowe i nowe telezabezpieczenie. Istniejące telezabezpieczenie SWT3000 przenieść do nowego budynku technologicznego. q). Instalacja nowego zabezpieczenia różnicowego i telezabezpieczeia w SE 220/110 kv Toruń Elana, w polu linii 220 kv do SE Grudziądz Węgrowo, oraz związane z tym zmiany i uzupełnienia w SSiN, rejestracji i sygnalizacji. r). Instalacja nowych zabezpieczeń i telezabezpieczeń w SE 400/110 kv Gdańsk Błonia, w polu linii do SE Grudziądz Węgrowo, oraz związane z tym zmiany i uzupełnienia w SSiN, rejestracji i sygnalizacji. Montaż nowych zabezpieczeń pola wraz z nowym osprzętem przekaźników pomocniczych wykonać w systemie szafowym. s). Instalacja nowego zabezpieczenia różnicowego i telezabezpieczeń w SE 400/110 kv Płock, w polu linii do SE Grudziądz Węgrowo, oraz związane z tym zmiany i uzupełnienia w SSiN, rejestracji i sygnalizacji. Całość obwodów wtórnych z EAZ i telezabezpieczeniami, w zakresie własności Zamawiającego, po rozbudowie stacji w ramach 1 etapu, powinna znaleźć się w nowym budynku technologicznym. W budynku starej nastawni (własność ENERGA - Operator SA) pozostałe nie przeniesione układy EAZ, będące własnością Zamawiającego, zdemontować i utylizować, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zabezpieczenia podstawowe (odległościowe, różnicowe, zerowoprądowe pola AT1) Wykonawca przekaże do magazynu centralnego w Kozienicach Telekomunikacja. 1. Zasilanie urządzeń telekomunikacji 230V AC i 48V DC. a). Budynek technologiczny projektowany: zainstalowanie dwóch falowników 15 kva każdy, współpracujących z bateriami stacyjnymi, zainstalowanie dwóch siłowni 230VAC/48VDC z własnymi bateriami kwasowymi zlokalizowanymi w pomieszczeniu akumulatorni podtrzymanie 8h, zainstalowanie rozdzielnic 230VAC gwar. i 48VDC w pomieszczeniu TEN, zainstalowanie rozdzielnicy 230VAC gwar. w pomieszczeniu zabezpieczeń. wykonanie system zdalnego nadzoru WinCn i zrealizować zdalny nadzór do ODM Bydgoszcz i KDM Warszawa dla nowych siłowni 48VDC i falowników 230VAC, Falowniki 230VAC i prostowniki 230/48VDC zasilić z PW kat.1 (agregat). b). Budynek istniejącej nastawni własność ENERGA Operator SA: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 17/160

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN Strona tytułowa Część II Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin 1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA OBWODÓW PIERWOTNYCH W STACJI 220 KV BUJAKÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM OBWODÓW WTÓRNYCH CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja aktualizowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja linii 400 kv Tucznawa-Rogowiec, Joachimów-Rogowiec3 CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Program funkcjonalno użytkowy (strona tytułowa) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv ROZBUDOWA SE STALOWA WOLA O ROZDZIELNIĘ 220 kv

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" SA INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Data wejścia w życie niniejszej Instrukcji:... wrzesień 2010 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: BUDOWA LINII 400 kv RELACJI GRUDZIĄDZ PELPLIN GDAŃSK PRZYJAŹŃ CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

Program rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa.

Program rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa. Program rozbudowy KSP w zakresie połączenia Polska-Litwa. Warszawa, marzec 2010 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. PRZEDMIOT, CEL I UZASADNIENIE PROGRAMU... 4 2.1. Przedmiot Programu... 4 2.2. Cel Programu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ (wersja do konsultacji z dnia 15.03.2012 r.) Tekst obowiązujący od dnia:... SPIS TREŚCI Cześć ogólna...5 I.A. Postanowienia ogólne...6 I.B. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej

instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ptaszkowice, 18 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA instalację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 2. Kraków Modernizacja rozdzielni OBA 6kV i OCA i ODA1-8 0.4kV potrzeb własnych pompowni wody chłodzącej w EC Kraków

ZADANIE 2. Kraków Modernizacja rozdzielni OBA 6kV i OCA i ODA1-8 0.4kV potrzeb własnych pompowni wody chłodzącej w EC Kraków Modernizacja rozdzielni OBA 6kV i OCA i ODA-8 0.kV potrzeb własnych pompowni wody Strona: /6 Kraków Modernizacja rozdzielni OBA 6kV i OCA i ODA-8 0.kV potrzeb własnych pompowni wody ZADANIE Numer identyfikacyjny:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Karta aktualizacji instrukcji

Karta aktualizacji instrukcji Karta aktualizacji instrukcji Lp. Data aktualizacji Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację Podpis osoby przeprowadzającej aktualizację Zmiany w instrukcji I. Część ogólna Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014

ps-, Polskie Sieci Departament Eksploatacji TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA Data Konstancin - Jeziorna Czerwiec 2014 ps-, Polskie Sieci ' Elektroenergetyczne Departament Eksploatacji Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PSE-ST.SE-EL SSiN.PL/2014y1 TYTUŁ : SYGNAŁY PRZESYŁANE MIĘDZY ELEKTROWNIA A STACJA OPRACOWANO:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Podpisem stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą instrukcją i zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV

RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV RAMOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 KV ENERGA GDAŃSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA SA GDAŃSK, GRUDZIEŃ 2001R. Karta osób zapoznanych z Instrukcją Podpisem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT FARMA WIATROWA WICKO 10 MW Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i teletransmisyjnej. w m. Wicko gmina Wicko. Powiat Lębork SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Wariant 2 Zamawiający: Instytut Centrum Adres: ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź NIP: 729-22-42-712 REGON: 471610127 Nazwa zamówienia: Program Funkcjonalno Użytkowy Termomodernizacja, instalacja pomp ciepła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Tekst zatwierdzony przez Zarząd Tekst obowiązujący od dnia 15 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. I Armii Wojska Polskiego 16,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN - Roboty CZĘŚĆ II SIWZ.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wymiana izolatorów na liniach i stacjach elektroenergetycznych NN - Roboty CZĘŚĆ II SIWZ. CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Strona 1 z 38 SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA... 6 SKRÓTY... 7 CZĘŚĆ OGÓLNA DLA PRAC NA WSZYSTKICH OBIEKTACH... 8 1. OPIS OGÓLNY... 8 1.1. Zakres zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla projektu pn. Remont

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kv Płock FOLDer informacyjny Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 40 pomiędzy SE Piła Krzewina SE Bydgo Na pasku na dole: Wykonawca: Konsorcjum Firm:

Bardziej szczegółowo