CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY.

2 SIWZ Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo A. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Inwestora: Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy: Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo Grudziądz, ul. Warszawska W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody 1: grup robót , , , , , , klas robót , , , , , , , , , , , , kategorii robót , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna 1 grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z , z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień": Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: pierwsze dwie cyfry określają działy (XX Y); pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y); pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y); pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 2/160

3 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO A. STRONA TYTUŁOWA... 2 B. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Definicje i objaśnienia skrótów Przedmiot zamówienia Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia Wymagania ogólne Zakres wymaganych prac dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej Rozdzielnia 400 kv Rozdzielnia 220 kv Rozdzielnia 110 kv Autotransformator 400/110/15 kv AT Powiązania kablowe WN i SN Linia kablowa 110 kv Linie kablowe SN Zasilanie potrzeb własnych Układ zasilania potrzeb własnych na napięciu 15 kv Potrzeby własne prądu przemiennego 400/230 V Potrzeby własne prądu stałego 220V Obwody wtórne - EAZ Telekomunikacja System ochrony technicznej stacji (SOT) Część konstrukcyjno budowlana Część architektoniczna Sieci i instalacje Zakres wymaganych prac dla przebudowy istniejących linii 400 kv Płock i Gdańsk Błonia Prace przygotowawcze Prace budowlane Prace końcowe związane z przebudową linii 400 kv Płock i Gdańsk Błonia Zakres wymaganych prac dla przebudowy istniejących linii 110 kv własność ENERGA Operator SA Prace przygotowawcze Prace budowlane Prace końcowe związane z przebudową linii 110 kv Zakres wymaganych prac dla przebudowy istniejących linii kablowych 15 kv własność ENERGA Operator SA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 3/160

4 1.9. Zakres pozostałych wymagania dla przedmiotu zamówienia AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo - stan istniejący Lokalizacja stacji Stan formalno prawny Posiadane prawo do terenu stacji i wprowadzeń liniowych Dane podstawowe stacji Zagospodarowanie terenu stacji Obwody pierwotne Ochrona przeciwpożarowa autotransformatorów Instalacja sprężonego powietrza Bateria kondensatorów Potrzeby własne Obwody wtórne automatyka zabezpieczeniowa Obwody wtórne System Sterowania i Nadzoru (SSiN) Obwody wtórne telekomunikacja Obwody wtórne - aparatura pomiarowa System ochrony technicznej stacji (SOT) Oświetlenie terenu Istniejące linie 400 kv i 110 kv Linia 400 kv Grudziądz Węgrowo - Płock Linia 400 kv Grudziądz Węgrowo - Gdańsk Błonia Linie 110 kv objęte przebudową własność ENERGA Operator SA Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ukształtowanie terenu Warunki gruntowo-wodne Warunki środowiskowe Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska Organizacja robót budowlanych WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ROZBUDOWY STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ Harmonogram rzeczowy i płatności zawarte są w Projekcie Umowy Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej dla stacji elektroenergetycznej Część budowlana Część technologiczna Wymagania podstawowe w zakresie przygotowania i zagospodarowania terenu rozbudowy stacji elektroenergetycznej Informacja o terenie przeznaczonym pod rozbudowę stacji Niwelacja terenu Konstrukcje pod przewody i aparaturę Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 4/160

5 Budynek technologiczny Kiosk zaworów wzbudzających Budynek potrzeb własnych 15 kv Infrastruktura Drogi wewnętrzne i chodniki Ogrodzenie stacji Kanały kablowe stacji Oświetlenie zewnętrzne stacji Ochrona odgromowa i uziemienie stacji Stanowisko autotransformatora AT4 400/110/15 kv o mocy 450 MVA Instalacje sieci wodno kanalizacyjnej stacji Przebudowa istniejącego rowu melioracyjnego Instalacja gaśnicza Wymagania podstawowe dla obwodów pierwotnych Wymagania dla rozdzielni 400 kv Warunki systemowe Ogólne parametry techniczne Szyny zbiorcze rozdzielni 400 kv i oszynowanie pól Zestawienie podstawowej aparatury rozdzielni 400 kv do zamontowania Wymagania dla rozdzielni 220 kv Zestawienie aparatury w istniejącej rozdzielni 220 kv do demontażu Wymagania dla rozdzielni 110 kv Ogólne parametry techniczne Oszynowanie pola rozdzielni 110 kv i konstrukcje wsporcze pod aparaturę Zestawienie podstawowej aparatury dla pola nr 19 rozdzielni 110 kv do zamontowania Zestawienie podstawowej aparatury dla pola nr 19 rozdzielni 110 kv do demontażu Wymagania dla aparatury 400 kv, 220 kv i 110 kv według standardowych specyfikacji PSE S.A Wymagania dla stanowiska autotransformatora AT4, 400/110/15 kv Wymagania dla linii kablowych 110 kv Wymagania elektryczne dla linii kablowej 110 kv Zakres prac i dostaw Podstawowe dane techniczne linii kablowej 110 kv Wymagania dla linii kablowych SN Zakres prac i dostaw Wymagania podstawowe dla obwodów wtórnych Wymagania ogólne Obwody wtórne i pomocnicze Wymagania dla aparatury uzupełniającej i systemu przekaźników pomocniczych Wymagania dla zabezpieczeń rozdzielni 400 kv, 220 kv i 110 kv Łącze inżynierskie Automatyka EAZ Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 5/160

6 Wymagania ogólne Wymagania techniczne i funkcjonalne Ramowy zakres prac, dostaw oraz usług dotyczący obwodów wtórnych, w tym EAZ Zakres dostaw urządzeń EAZ dla SE Grudziądz Węgrowo System rejestracji zakłóceń Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna Wymagania dla zabezpieczeń według standardowych specyfikacji PSE S.A System sterowania i nadzoru (SSiN) Wymagania ogólne Dokumentacja, prace przygotowawcze, projekty Szafy do SSiN Wymagania dodatkowe odnośnie drutowania, oznaczeń, opisów, montażu Wymagania dodatkowe odnośnie zasilania szaf SSiN Wymagania dodatkowe odnośnie serwisu gwarancyjnego Wymagania dla SSiN według standardowych specyfikacji PSE S.A Automatyczna regulacja napięcia (ARST) Wymagania w stosunku do ARST Układy pomiarowe energii i jakości energii elektrycznej Wymagania dla układów pomiarowych Wymagania dla układów pomiarowych według standardowych specyfikacji PSE S.A Telekomunikacja Pomieszczenia łączności Urządzenia łączności Okablowanie strukturalne sieć LAN/WAN Wymagane powiązania komunikacyjne dla potrzeb technologicznych stacji Zasilanie urządzeń telekomunikacji 230V AC, 48V DC Wymagania ogólne dla zakresu zasilania 48VDC i 230VAC gwarantowane Wymagania ogólne dla siłowni 48VDC Wymagania dla rozdzielnicy 48VDC Wymagania dla zestawów bateryjnych 48VDC Wymagania dla falowników 230VAC Wymagania dla rozdzielnicy 230VAC pomieszczenie TEN Wymagania dla rozdzielnicy 230VAC pomieszczenie EAZ Wymagania dla systemu nadzoru WinCn dla siłowni 48VDC, 230VAC gwarantowanego Wymagania dla centali telekomunikacyjnej, systemu DECT oraz rejestratora rozmów Wymagania dla systemu ochrony technicznej (SOT) Wymagania podstawowe dla potrzeb własnych Potrzeby własne 15 kv Wymagania Zakres prac i dostaw Potrzeby własne prądu przemiennego 400/230 V Potrzeby własne 220 VDC Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 6/160

7 Wymagania Zakres prac i dostaw Wymagania dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo w zakresie badań odbiorczych, rozruchu, odbiorów i szkoleń Badania odbiorcze i przekazanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia Instrukcja eksploatacji stacji Instruktaże Wymagania podstawowe dla przebudowy linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock Wymagania w zakresie dokumentacji Projekt budowlany Projekt wykonawczy Dokumentacja powykonawcza i paszport linii Podstawowe założenia projektowe Parametry linii Wymagania klimatyczne Wymagania elektryczne dla przebudowywanych linii napowietrznych 400 kv Konstrukcje wsporcze Warunki odbioru robót Podstawowe dane techniczne linii Wymagania podstawowe dla przebudowy linii 110 kv własność ENERGA Operator SA Zakres prac i dostaw Wymagania elektryczne dla linii napowietrznych 110 kv Wymagania elektryczne dla linii kablowych 110 kv Wymagania podstawowe dla przebudowy linii kablowych 15 kv własność ENERGA Operator SA Zakres prac i dostaw C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Standardy, wymagania i przepisy Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: Normy i przepisy Standardy PSE S.A Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień Wykaz standardów PSE niezbędnych do realizacji zadania: Rozbudowa stacji 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo Rysunki i załączniki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 7/160

8 B. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Definicje i objaśnienia skrótów. Skróty użyte w tekście: SSiN CN RCN WinCN WAN BB SOT ODF ODM KDM Dyster ODM Dyster CN/RCN Windex ARNE ARST EAZ LRW RSA ZSZ IRiESP HMI EAZ FW PF-U KSE EGP System Sterowania i Nadzoru Centrum Nadzoru w Konstancinie - Jeziornej Regionalne Centrum Nadzoru w Bydgoszczy System zdalnej kontroli i monitoringu urządzeń i obiektów (Wide Area Network BackBone) rozległa sieć szkieletowa System Ochrony Technicznej (Optical Distribution Frame) szafa teleinformatyczna do montażu przełącznic światłowodowych Obszarowa Dyspozycja Mocy System sterowania dyspozytorskiego w Krajowej Dyspozycji Mocy System sterowania dyspozytorskiego w Obszarowej Dyspozycji Mocy w Bydgoszczy Zintegrowany systemem czasu rzeczywistego wspomagającym służby energetyki w Centrum Nadzoru / Regionalnym Centrum Nadzoru Automatyczna regulacja napięcia elektrownianego (w węźle wytwórczym) Automatyczna regulacja stacji transformatorowej (napięcia w stacji przesyłowej) Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna Zabezpieczenie Szyn Zbiorczych Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (Human-Machine Interface) panel operatorski Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa Farma Wiatrowa Krajowy System Elektroenergetyczny Elektrownia Gazowo - Parowa Grudziądz 1.2. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo i powiązanie jej z KSE liniami 400 kv. Przedmiot zamówienia Wykonawca powinien zrealizować metodą kompleksową, w następującym zakresie: a). b). c). d). Opracowanie dokumentów i projektów niezbędnych dla uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji i pozwoleń wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia. Pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane pod budowę stacji, w tym: zakup w imieniu i na rzecz Zamawiającego gruntu pod rozbudowę stacji oraz zakup znajdujących się na tych gruntach budynków przeznaczonych do rozbiórki, dokonanie rozbiórki tych budynków, uzyskanie służebności przesyłu na rzecz Zamawiającego dla przebudowy wprowadzeń liniowych dwóch linii 400 kv w kierunku Płocka i Gdańska Błonia, uzyskanie służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator SA dla przebudowy (skablowania odcinków linii) czterech istniejących linii 110 kv wychodzących z rozdzielni 110 kv w kierunku GPZ 110/15 kv Kwidzyn Wschód, Kwidzyn Zachód, Świerkocin i Strzemięcin. Przeprowadzenie zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne dla rozbudowy stacji i przebudowy wprowadzeń liniowych. Opracowanie projektu budowlanego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110kV Grudziądz Węgrowo i przebudowy wprowadzeń istniejących linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock, przebudowy Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 8/160

9 e). istniejących linii 110 kv wraz z realizacją prac przygotowawczych, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na rozbiórkę, w tym uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i zezwoleń wraz z zezwoleniem na wycinkę drzew. Opracowanie projektów wykonawczych dla całego zakresu prac objętych PF-U oraz uzgodnienie ich z Zamawiającym i ENERGA Operator SA w zakresie przebudowy linii 110 kv i rozdzielni 110 kv. f). Zakup i dostawa niezbędnych do rozbudowy stacji urządzeń, aparatury i materiałów (z wyłączeniem zakupu autotransformatora 400/110/15 kv, który jest objęty odrębnym postępowaniem przetargowym Zamawiającego). g). Przebudowa istniejących linii elektroenergetycznych 110 kv wychodzących z istniejącej rozdzielni 110 kv w kierunku GPZ 110/15 kv Kwidzyn Wschód, Kwidzyn Zachód, Świerkocin i Strzemięcin, kolidujących z planowaną rozbudową stacji. h). Przebudowa istniejących linii kablowych 15 kv zasilających potrzeby własne ENERGA Operator SA., kolidujących z planowaną rozbudową stacji. i). Przebudowa istniejących linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock, w celu wprowadzenia ich do nowych pól 400 kv, po rozbudowie stacji 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo. j). k). l). Wykonanie połączenia rozbudowanej stacji ze szkieletową siecią światłowodową za pomocą zawieszenia przewodów OPGW, ułożenia kabli światłowodowych oraz wymiany tradycyjnych przewodów odgromowych w niezbędnym zakresie, wynikającym z koniecznej przebudowy linii 400 kv. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv w zakresie etapu 1 i nawiązanie do części istniejącej stacji wraz z uruchomieniem urządzeń, aparatury i systemów. Przebudowa elementów stacji w części istniejącej, w tym również wprowadzenie po stronie wtórnej pól i urządzeń rozdzielni 220 kv do nowego budynku technologicznego. m). Wykonanie niezbędnych prac demontażowych w rozdzielni 400 kv, 220 kv i 110 kv. n). o). p). q). r). s). Wykonanie niezbędnych prac demontażowych, montażowych i uruchomieniowych w stacjach sąsiednich oraz w centrach zdalnego sterowania i nadzoru. Wykonanie badań i testów zainstalowanych urządzeń, aparatury i instalacji. Wykonanie wymaganych badań powykonawczych. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. Opracowanie nowej instrukcji eksploatacji stacji uwzględniającej część istniejącą, przebudowaną i rozbudowaną. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, po dokonanej rozbudowie. 2. Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy przygotowany jest dla etapu 1 rozbudowy stacji i związaną z nim przebudowę istniejących linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock oraz przebudową istniejących linii 110 kv w kierunku GPZ 110/15 kv Kwidzyn Wschód, Kwidzyn Zachód, Świerkocin i Strzemięcin i linii kablowych 15 kv zasilających potrzeby własne ENERGA Operator SA. W ramach tego etapu należy zrealizować również niektóre elementy etapu docelowego rozbudowy stacji jak: budowa budynku technologicznego, przygotowanie terenu pod docelową rozbudowę rozdzielni 400 kv. budowa kanałów kablowych, dróg, instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrodzenia, itp. instalacja rozdzielni 400/230 VAC i 220 VDC potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej, uwzględniającej planowany układ docelowy rozbudowy, instalacja i uruchomienie nowych układów SSiN, zabezpieczenia szyn rozdzielni 400 kv i 220 kv oraz układów LRW. Układy te powinny być tak wykonane, że ich rozbudowa w następnych etapach powinna ograniczyć się do doposażenia w elementy dla poszczególnych pól i uzupełnienia konfiguracji w jednostce centralnej. Dla R400kV należy zainstalować dedykowane urządzenia automatyki zabezpieczeniowej od zwarć w węzłach. 3. Planowany zakres rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo i wymaganej przebudowy linii 110 kv, 15 kv i 400 kv (zakres objęty PF-U i stan docelowy) przedstawiono na załączonych do PF-U schematach i planach zagospodarowania stacji. 4. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym jest odpowiedzialny za doprowadzenie do pełnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 9/160

10 realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacje otrzymane od Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego muszą być zweryfikowane przez Wykonawcę, który ponosi za to pełną odpowiedzialność. Jakiekolwiek uchybienia w dokumentacji, nie mogą być podstawą dla Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację zobowiązań Zamawiającego Umowy przyłączeniowej z ENERGA Invest S.A. W przypadku odstąpienia od realizacji ww. Umowy przyłączeniowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z przedmiotowej inwestycji następującego zakresu rzeczowo-finansowego: 1) budowa pola EGP1 Grudziądz w tym wyposażenia mostka 22 2) zakup i instalacja podstawowego układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w miejscu wytwarzania 3) zakupu, instalacji i uruchomienia (w tym m.in. testy FAT, SAT, badania pomontażowe) obwodów wtórnych, zabezpieczeń EAZ, automatyk, telekomunikacji dla linii blokowej (zakres okreśłony w PFU) 4) prace projektowe dla ww. wyłączanego zakresu Szczegółowy zakres podlegający ewentualnemu wyłączeniu z zakresu przedmiotu realizacji zostanie określony protokołem konieczności w trakcie realizacji inwestycji opracowanym zgodnie z obowiązującymi procedurami. 6. Zdemontowane materiały, nie podlegające utylizacji, należy przekazać do magazynu Centralnego Zamawiającego w Kozienicach Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Grudziądz Węgrowo będzie realizowana z zachowaniem ciągłości pracy istniejącej rozdzielni 400 kv, 220 kv i 110 kv. Dopuszcza się okresowe wyłączenia poszczególnych elementów stacji i poszczególnych linii elektroenergetycznych, w zakresie nie powodującym ujemnego wpływu na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Przez teren przeznaczony pod rozbudowę stacji przebiegają cztery istniejące linie elektroenergetyczne 110 kv i dwie linie kablowe 15 kv będące własnością ENERGA - Operator SA., które przed rozpoczęciem rozbudowy stacji należy przebudować. W celu ograniczenia do minimum czasu koniecznych wyłączeń spod napięcia istniejących urządzeń elektroenergetycznych, rozbudowę stacji należy realizować w następującej kolejności: Etap 1 stan przejściowy 1 Etap 1, będący przedmiotem zamówienia, podzielono na pięć stanów przejściowych. W stanie przejściowym 1 pokazano zakres prac, który można wykonać bez konieczności trwałego wyłączania urządzeń rozdzielni 400 kv, 220 kv i 110 kv, z wyjątkiem linii 110 kv dla przebudowy ich na przedpolu rozdzielni 110 kv oraz linii kablowych 15 kv zasilających potrzeby własne stacji, w celu usunięcia kolizji z budową nowej rozdzielni 400 kv. W następnych stanach przejściowych pokazano zakres prac, który należy wykonać dla zakończenia pierwszego etapu rozbudowy. W stanie przejściowym 1 należy: skablować odcinki czterech linii napowietrznych110 kv wychodzących z rozdzielni 110 kv w kierunku GPZ: Strzemięcin, Świerkocin, Kwidzyn Wschód i Kwidzyn Zachód, w sposób opisany w punkcie 6.3, przebudować istniejące dwa kable 15 kv zasilające potrzeby własne stacji z linii napowietrznych, w taki sposób aby nie kolidowały z planowaną rozbudową stacji, dokonać wycinki i karczowania pni drzew na terenie przeznaczonym pod rozbudowę stacji, zlikwidować istniejący wzdłuż ogrodzenia stacji rów melioracyjny, na odcinku przeznaczonym pod rozbudowę rozdzielni 400 kv oraz wykonać nowy rów wzdłuż nowego ogrodzenia rozdzielni 400 kv, wykonać ogrodzenie nowego terenu pod rozbudowę stacji, wymienić istniejące ogrodzenie zewnętrzne terenu istniejącej rozdzielni 400 kv i 220 kv część ogrodzenia będąca własnością Zamawiającego, wykonać siatkę uziemiającą na nowym terenie stacji i połączyć ją z istniejącą, wybudować kanały kablowe, drogi, chodniki i oświetlenie zewnętrzne terenu nowej rozdzielni 400 kv, wybudować system ochrony technicznej, wykonać zagospodarowanie terenu i pozostałą infrastrukturę w układzie docelowym, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 10/160

11 wybudować budynek technologiczny z pomieszczeniami pomocniczymi, instalacjami wodnymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi i technologicznymi, wybudować bezodpływowy zbiornik sanitarny, wybudować budynek rozdzielni 15 kv potrzeb własnych, wybudować kontener dla agregatu prądotwórczego i przenieść istniejący agregat o mocy 275 kva, wybudować rozdzielnię napowietrzną 400 kv w układzie 3/2 wyłącznikowym, składającą się z konstrukcji wysokich dla gałęzi nr 1 do 7 oraz dla wykonania przeplotu w podziałce nr 4 i 8, konstrukcji wsporczych pod szyny zbiorcze systemu 1A,1B i 2A, 2B, zainstalować szyny zbiorcze systemu 1A, 1B i 2A, 2B rozdzielni 400 kv z odłącznikami sekcyjnymi, wyposażyć pełne gałęzie nr 1, 2, 3, 6, 7 w fundamenty, konstrukcje wsporcze i kompletną aparaturę pierwotną i wtórną, wbudować w gałęziach nr 4 i 8 mosty linkowe 400 kv dla wykonania przeplotów istniejącej linii napowietrznej 400 kv Gdańsk Błonia i toru 1 planowanej linii 2 x 400 kv Pelplin, zainstalować pola pomiaru napięcia na obu systemach szyn zbiorczych 400 kv w sekcji A i sekcji B, wybudować stanowisko dla autotransformatora o mocy do 450 MVA i zainstalować autotransformator AT4, 400/110/15 kv, dostawa i montaż autotransformatora na stanowisku należy do Zamawiającego i jest objęty oddzielnym postępowaniem przetargowym, AT4 wyposażyć w zabezpieczenia i układy sterowania w wykonaniu szafowym. Szafy zainstalować w nowym budynku technologicznym. Wykonać montaż i połączenia z infrastrukturą stacji, zainstalować dwa zbiorniki stalowe ze stali nierdzewnej o pojemności po 50 m 3 każdy, wybudować budynek zaworów i wyposażyć w niezbędne urządzenia i instalacje wodne, wykonać instalację gaśniczą zraszaczową dla AT4, zainstalować separator oleju dla stanowiska AT4, wyposażyć pole nr 19 w aparaturę pierwotną wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami w istniejącej rozdzielni napowietrznej 110 kv ENERGA Operator SA ( po przeciwnej stronie systemów, w stosunku do istniejącego pola AT2 220/110 kv), wykonać połączenie kablowe 110 kv między AT4 i polem nr 19 rozdzielni 110 kv, wybudować kompletne potrzeby własnych prądu stałego 220 VDC i przemiennego 15/0,4 kv dla zasilania stacji Grudziądz Węgrowo - części będącej własnością Zamawiającego, według schematu pokazanego na rys. nr 25, nowe pola 400 kv i 110 kv wyposażyć w układy zabezpieczeń, automatyki, sterowania i łączności, rozdzielnię 400 kv wyposażyć w Zabezpieczenie szyn zbiorczych i LRW, stację 400/220/110 kv wyposażyć w nowy układ rejestracji zakłóceń, rezerwowej sygnalizacji akustycznej, SSiN dla urządzeń w zakresie własności Zamawiającego i umieścić w nowym budynku technologicznym, wyposażyć AT1 220/110 kv w nowe zabezpieczenia i układy sterowania w wykonaniu szafowym. Szafy zabezpieczeń, sterowania, monitoringu umieścić w nowym budynku technologicznym. Wykonać montaż i podłączenia, pomiary, sprawdzenia i załączyć AT1 z nowym układem obwodów wtórnych w nowym budynku. wykonać pomiary i sprawdzenia wybudowanej części rozdzielni 400 kv i pola 110 kv nr 19. Zakres wyposażenia rozdzielni 400 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 1 pokazano na schemacie - rysunek 13 i planie zagospodarowania rys. nr 5. Zakres wyposażenia rozdzielni 220 kv i 110 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 1 pokazano na schemacie - rysunek 21. Etap 1 stan przejściowy 2 W stanie przejściowym 2 należy: wykonać tymczasowy napowietrzny most rurowy 400 kv łączący system 2 szyn zbiorczych istniejącej rozdzielni 400 kv pole nr 6 z gałęzią nr 3 (mostek nr 32 33) nowej rozdzielni, z wykorzystaniem przeplotu w gałęzi nr 4, wykonać niezbędne uzupełnienia i zmiany w układzie zabezpieczenia szyn i LRW, pomiary i próby oraz załączyć pod napięcie nową rozdzielnię 400 kv, przy zasilaniu z systemu 2 istniejącej rozdzielni - pole nr 6, zdemontować pole 110 kv nr 19 istniejącego autotransformatora AT2, 220/110 kv o mocy 160 MVA, podłączyć nowe pole 110 kv nr 19 do systemów szyn zbiorczych, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 11/160

12 wykonać niezbędne pomiary, sprawdzenia i próby oraz załączyć pod napięcie autotransformator AT4, 400/110/15 kv, zdemontować aparaturę pierwotną i wtórną w polu 220 kv nr 9; zdemontowany wyłącznik ELF SP kv przeznaczyć do zainstalowania w polu nr 2 (ATR3) rozdzielni 220 kv, zdemontować autotransformator AT2 wraz z konstrukcjami wsporczymi, fundamentami i stanowiskiem. Zakres wyposażenia rozdzielni 400 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 2 pokazano na schemacie - rysunek nr 14 i planie zagospodarowania rys. nr 6. Zakres wyposażenia rozdzielni 220 kv i 110 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 2 pokazano na schemacie - rysunek 22. Etap 1 stan przejściowy 3 W stanie przejściowym 3 należy: zdemontować istniejący most napowietrzny 400 kv z pola nr 2 istniejącej rozdzielni 400 kv do AT5, 400/110 kv, wybudować nowy most napowietrzny linkowy 400 kv między gałęzią nr 1 nowej rozdzielni, a AT5 400/110 kv, wyposażyć AT5 400/110 kv w nowe zabezpieczenia, automatyki i sterowania w wykonaniu szafowym zlokalizowanych w nowym budynku technologicznym; wykonać niezbędne pomiary, sprawdzenia i próby oraz załączyć pod napięcie autotransformator AT5, 400/110/15 kv, zdemontować aparaturę pierwotną wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami w polu 400 kv nr 5 linii Gdańsk Błonia, zdemontować szyny zbiorcze systemu 1 i 2 w polu 400 kv nr 5, zainstalować dodatkową poprzeczkę między bramką liniową linii 400 kv Gdańsk Błonia i bramką liniową linii 400 kv Płock, wykonać tymczasowe dwa mosty napowietrzne 400 kv między istniejącymi bramkami liniowymi w polu nr 5 i nowymi bramkami liniowymi dla gałęzi nr 6 oraz dla gałęzi 7, z wykorzystaniem przeplotu w podziałce nr 8 ( docelowo przeznaczonymi dla toru 1 i 2 linii 2 x 400 kv Pelplin), wykonać nowe połączenie światłowodu z linii Gdańsk Błonia do nowego budynku technologicznego, a następnie wprowadzić tymczasowo do szaf zabezpieczeń pola linii w gałęzi 7 (pole docelowo przeznaczone dla linii Pelplin tor 1), wyposażyć w stacji 400/110 kv Gdańsk Błonia pole linii 400 kv do SE Grudziądz Węgrowo w nowe zabezpieczenia w tym zabezpieczenie różnicowe. most tymczasowy wchodzący do gałęzi nr 6 zmostkować z mostem poprzecznym w istniejącym polu liniowym 400 kv nr 5 Gdańsk Błonia, wykonać niezbędne pomiary, sprawdzenia i próby oraz załączyć pod napięcie linię 400 kv Gdańsk Błonia przyłączoną poprzez tymczasowy most do gałęzi nr 7 mostek nowej rozdzielni. Zakres prac w rozdzielni 400 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 3 pokazano na schemacie - rysunek nr 15 i planie zagospodarowania rys. nr 7. Etap 1 stan przejściowy 4 W stanie przejściowym 4 należy: zdemontować mostki między odłącznikami liniowymi, a mostem poprzecznym w polu 400 kv nr 4 linii Płock, wykonać mostki na poszczególnych fazach między mostami poprzecznymi w polach 400 kv nr 5 linii Gdańsk Błonia i nr 4 linii Płock, wykonać nowe połączenie światłowodu z linii Płock do nowego budynku technologicznego, a następnie wprowadzić tymczasowo do szaf zabezpieczeń pola linii w gałęzi 6 (pole docelowo przeznaczone dla linii Pelplin tor 2), wyposażyć w stacji 400/110 kv Płock pole linii 400 kv do SE Grudziądz Węgrowo w nowe zabezpieczenie różnicowe. wykonać niezbędne pomiary, sprawdzenia i próby oraz załączyć pod napięcie linię 400 kv Płock przyłączoną poprzez mosty poprzeczne w polach nr 4 i 5 istniejącej rozdzielni oraz tymczasowy most wykonany wcześniej, do gałęzi nr 6 mostek nowej rozdzielni, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 12/160

13 Zakres prac w rozdzielni 400 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 4 pokazano na schemacie - rysunek nr 16 i planie zagospodarowania rys. nr 8. Etap 1 stan przejściowy 5 W stanie przejściowym 5 należy: zdemontować tymczasowy most rurowy między gałęzią nr 3 nowej rozdzielni 400 kv i polem nr 6 istniejącej rozdzielni 400 kv, zdemontować pozostałą część istniejącej rozdzielni 400 kv, w tym pole liniowe nr 4 linii Płock i pole nr 3 autotransformatora ATR3, z wyjątkiem konstrukcji wysokich zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tymczasowego mostu linii 400 kv Płock oraz konstrukcji mostów poprzecznych i bramek liniowych linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock, wykonać fundamenty i postawić na terenie SE Grudziądz Węgrowo słup dwutorowy 400 kv przeznaczony dla wprowadzenia linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock, wybudować napowietrzny most linkowy 400 kv między stanowiskiem autotransformatora ATR3 400/220 kv i bramką gałęzi nr 2 nowej rozdzielni 400 kv, zdemontować istniejący wyłącznik DLF 245 nc2 w polu nr 2 (ATR3) rozdzielni 220 kv, dostosować konstrukcje wsporcze i zainstalować w polu 220 kv nr 2 wyłącznik ELF SP kv uzyskany z demontażu w polu nr 9 (AT2) rozdzielni 220 kv, wyposażyć ATR3 400/220 kv w nowe zabezpieczenia, automatyki i sterowania w wykonaniu szafowym, zlokalizowanych w nowym budynku technologicznym, wykonać niezbędne pomiary, sprawdzenia i próby oraz załączyć pod napięcie autotransformator ATR3 400/220 kv, przyłączony do nowej rozdzielni 400 kv. Zakres prac w rozdzielni 400 kv dla etapu 1 - stan przejściowy 5 pokazano na schemacie - rysunek nr 17 i planie zagospodarowania rys. nr 9. Etap 1 stan końcowy W celu zakończenia etapu 1 rozbudowy SE Grudziądz Węgrowo, należy wykonać następujący zakres prac: przepiąć linię 400 kv Płock z gałęzi nr 6 do docelowej gałęzi nr 3 (mostek 31 33) nowej rozdzielni 400 kv, wykorzystując ustawiony wcześniej słup dwutorowy 400 kv, przepiąć linię 400 kv Gdańsk Błonia z gałęzi nr 7, (przeplot w podziałce nr 8) do docelowej gałęzi nr 3 (mostek 32 33) nowej rozdzielni 400 kv, wykorzystując przeplot w gałęzi nr 4 oraz ustawiony wcześniej słup dwutorowy 400 kv zdemontować tymczasowe mosty napowietrzne 400 kv łączące wcześniej linie 400 kv Gdańsk Błonia i Płock z gałęziami nr 6 i 7 nowej rozdzielni 400 kv, zdemontować mosty poprzeczne w polach liniowych nr 4 i 5 istniejącej rozdzielni 400 kv, zdemontować ograniczniki przepięć i przekładniki napięciowe pojemnościowe wraz z konstrukcjami wsporczymi i fundamentami w polach liniowych nr 4 i 5 istniejącej rozdzielni 400 kv, zdemontować dławiki zaporowe w polach liniowych nr 4 i 5 istniejącej rozdzielni 400 kv, zdemontować pozostałe konstrukcje wsporcze istniejącej rozdzielni 400 kv oraz bramki liniowe w istniejących polach nr 4 i 5, zdemontować urządzenia istniejącej sprężarkowni, instalację sprężonego powietrza na terenie istniejącej rozdzielni 220 kv i 400 kv oraz budynek sprężarkowni, wyposażyć w nowe zabezpieczenia pola linii 220 kv Toruń Elana, Jasieniec oraz łącznika szyn poprzecznoobejściowego 220 kv. Zabezpieczenia zamontowane w szafach umieścić w nowym budynku technologicznym. Dla linii Toruń Elana przewidzieć nowe zabezpieczenie różnicowe i nowe telezabezpieczenie. Wykonać również niezbędne uzupełnienia i zmiany w SE Toruń Elana. Istniejące telezabezpieczenie SWT3000 przenieść do nowego budynku technologicznego. Zakres prac w rozdzielni 400 kv dla etapu 1 - stan końcowy pokazano na schemacie - rysunek nr 30 i planie zagospodarowania rys. nr Wymagania ogólne. a). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie prac zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy zwrócić szczególną uwagę na prace wykonywane w Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 13/160

14 warunkach zagrożenia, w tym prace w pobliżu urządzeń i obiektów znajdujących się pod napięciem oraz prace prowadzone na wysokości. b). Zamawiający będzie uprawniony do bieżącego kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę odpowiednich przepisów Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w PSE S.A. c). Wykonawca jest zobowiązany opracować wg wzoru zamieszczonego w SIWZ harmonogramy rzeczowy i płatności przedmiotu zamówienia w formie wykresu Gantta w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (MS Project). Harmonogram będzie podlegać uzgodnieniu z nadzorującym zadanie ze strony Zamawiającego. d). Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji inwestycji do składania Zamawiającemu raportów z postępu prac z wykazywaniem odchyleń od harmonogramu wraz z programem nadrobienia ewentualnych opóźnień. Wzór raportu oraz częstotliwość jego składania uzgodnione będą z Zamawiającym po podpisaniu umowy Zakres wymaganych prac dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej. Zakres wymaganych prac obejmuje projektowanie, rozbudowę i uruchomienie części rozbudowanej istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo. PF-U obejmuje etap 1 rozbudowy stacji wraz z przebudową części istniejącej, w następującym zakresie: Rozdzielnia 400 kv. Budowa na nowym terenie nowej rozdzielni napowietrznej 400 kv w układzie 3/2 wyłącznikowym. Rozdzielnia 400 kv będzie się składać z 7 gałęzi. Gałąź nr 4 będzie wykorzystana dla wykonania przeplotu dla przyłączenia linii 400 kv Gdańsk Błonia do gałęzi nr 3 (mostek 32-33). Podziałka nr 8 będzie wykorzystana dla wykonania przeplotu, w celu przyłączenia toru 1 linii 2 x 400 kv Pelplin do gałęzi nr 7 (mostek 72-73). Nową rozdzielnię 400 kv należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w PSE S.A. standardami, z oszynowaniem rurowym na izolatorach wsporczych. Wyłączniki i przekładniki w izolacji SF 6. Systemy szyn zbiorczych w nowej rozdzielni 400 kv będą sekcjonowane odłącznikami. Odłączniki sekcyjne należy zainstalować między 4 i 5 gałęzią. W rozdzielni przewiduje się również zainstalowanie czterech pól pomiaru napięcia, po jednym w każdej sekcji szyn zbiorczych, na krańcach systemów. Rozdzielnię 400 kv zaprojektowano w taki sposób, że w układzie docelowym umożliwi: wprowadzenie istniejących linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock, przyłączenie istniejącego ATR3 400/220 kv, przyłączenie istniejącego AT5 400/110 kv, wprowadzenie dwóch nowych linii dwutorowych 2 x 400 kv Pelplin i Jasiniec, zainstalowanie nowego autotransformatora AT4, 400/110 kv o mocy do 450 MVA, przyłączenie elektrowni gazowo - parowej o mocy 874 MW do dwóch pól rozdzielni 400 kv, zainstalowanie autotransformatora AT6 400 kv/sn dla przyłączenia układu kompensacji mocy biernej w systemie SVC lub zainstalowanie dławika 400 kv, Na terenie planowanej rozdzielni 400 kv przewidziano rezerwę terenu dla zainstalowania w układzie docelowym układu kompensacji mocy biernej w systemie SVC lub zainstalowanie dławika 400 kv. Istniejące autotransformatory ATR3 400/220 kv i AT5, 400/110 kv pozostaną na dotychczasowych stanowiskach, lecz zostaną podłączone do nowej rozdzielni 400 kv. W układzie docelowym, po przepięciu istniejących linii i autotransformatorów do nowej rozdzielni 400 kv, istniejąca rozdzielnia 400 kv będzie zdemontowana. Teren po istniejącej rozdzielni 400 kv będzie wykorzystany dla wykonania mostów napowietrznych linkowych do istniejących autotransformatorów ATR3 i AT5, dla wprowadzenia istniejących linii napowietrznych 400 kv Gdańsk Błonia i Płock oraz dla wprowadzenia nowej linii napowietrznej 2 x 400 kv Pelplin. Niniejszy program funkcjonalno użytkowy obejmuje budowę rozdzielni 400 kv w zakresie: budowa rozdzielni napowietrznej 400 kv w układzie 3/2 wyłącznikowym, składającej się z konstrukcji wysokich dla gałęzi nr 1 do 7 oraz dla wykonania przeplotu w podziałce nr 4 i 8, konstrukcji wsporczych pod szyny zbiorcze systemu 1A,1B i 2A, 2B, zainstalowanie szyn zbiorczych systemu 1A, 1B i 2A, 2B rozdzielni 400 kv z odłącznikami sekcyjnymi, wyposażenie pełnych gałęzi nr 1, 2, 3, 6 i 7 w fundamenty, konstrukcje wsporcze i kompletną aparaturę pierwotną i wtórną, zainstalowanie mostu górnego w rezerwowej gałęzi nr 5, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 14/160

15 zainstalowanie mostów linkowych w gałęzi nr 4 i podziałce nr 8 dla wykonania przeplotów, zainstalowanie pól pomiaru napięcia na obu systemach szyn zbiorczych 400 kv w sekcji A i sekcji B, budowę słupa dla dwutorowej linii 2x 400 kv i wprowadzenie do nowej rozdzielni 400 kv istniejących linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock, wykonanie mostów linkowych i podłączenie do nowej rozdzielni istniejących ATR3 i AT5, Szczegółowy zakres wyposażenia rozdzielni 400 kv przedstawiono w punkcie 1.3 oraz na załączonych do PF-U schematach i planach zagospodarowania stacji Rozdzielnia 220 kv. 1. Po uruchomieniu autotransformatora AT4 400/110 kv, istniejący autotransformator AT2, 220/110 o mocy 160 MVA należy zdemontować. Zdemontować należy również stanowisko autotransformatora oraz pole nr 9 w rozdzielni 220 kv. 2. Pozostałe wszystkie pola rozdzielni 220 kv przełączyć do nowych układów automatyki, sterowania i zabezpieczeń zainstalowanych w nowym budynku technologicznym Rozdzielnia 110 kv. 1. W celu przystosowania rozdzielni 110 kv do przyłączenia autotransformatora AT4, 400/110 kv należy wybudować pole nr 19 jako pole transformatorowe, przystosowane do podłączenia mostu kablowego do autotransformatora AT4 400/110 kv. Nowe pole 110 kv nr 19 należy wybudować po przeciwnej stronie systemów szyn zbiorczych, w stosunku do istniejącego pola autotransformatora AT2 220/110 kv. Istniejące pole 110 kv nr 19 autotransformatora AT2 220/110 kv zdemontować po uruchomieniu AT4, 400/110 kv. Pole 110 kv należy wybudować w gabarycie umożliwiającym przyłączenie AT4 400/110 kv o mocy 450 MVA. Zgodnie z przyjętą zasadą, nowe pole 110 kv nr 19 będzie własnością Zamawiającego. 2. Pozostałe pola 110 kv nr 4 i 12 autotransformatorów AT1 i AT5 przełączyć do nowych układów automatyki, sterowania i zabezpieczeń zainstalowanych w nowym budynku technologicznym Autotransformator 400/110/15 kv AT4. Na terenie nowej rozdzielni 400 kv przewidziano w pierwszym etapie realizacji zainstalowanie autotransformatora AT4 400/110/15 kv o mocy do 450 MVA. Autotransformator AT4 będzie przyłączony do gałęzi nr 1 mostek nowej rozdzielni 400 kv. Stanowisko autotransformatora wykonać zgodnie ze standardami PSE S.A., instalując separator oleju oraz instalację zraszaczową. Dostawa i montaż autotransformatora na stanowisku należy do Zamawiającego i jest objęty oddzielnym postępowaniem przetargowym. Do Wykonawcy należy wykonanie stanowiska, podłączenie i uruchomienie Powiązania kablowe WN i SN Linia kablowa 110 kv. Ze względu na lokalizację AT4 400/110 kv, połączenie autotransformatora z rozdzielnią 110 kv jest możliwe do wykonania tylko jako kablowe. Dla wykonania powiązania należy zastosować jednożyłowe kable suche z izolacją z polietylenu usieciowanego XLPE. Ilość żył na fazę oraz przekrój żył fazowych dobrać do obciążalności autotransformatora 400/110/15 kv o mocy 450 MVA. Przekrój żyły powrotnej linii kablowych 110 kv należy dostosować do wytrzymałości zwarciowej rozdzielni 110 kv równej 50 ka, t = 1 sek. Trasę linii kablowej pokazano na planach zagospodarowania stacji - rys. nr 5 do Linie kablowe SN. Dla zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo należy wybudować cztery odcinki linii kablowych 15 kv pomiędzy: polem nr 6 rozdzielni 15 kv baterii kondensatorów, a rozdzielnią 15 kv potrzeb własnych zlokalizowaną w nowym budynku, autotransformatorem 400/110/15 kv AT4, a rozdzielnią 15 kv potrzeb własnych zlokalizowaną w nowym budynku, autotransformatorem 220/110/15 kv AT1, a rozdzielnią 15 kv potrzeb własnych zlokalizowaną w nowym budynku, rozdzielnią 15 kv potrzeb własnych zlokalizowaną w nowym budynku, a rozdzielnią 15 kv ENERGA Operator SA, zlokalizowaną w budynku potrzeb własnych obok AT1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 15/160

16 Linie kablowe SN powinny spełniać wymagania funkcjonalne i techniczne odpowiednich aktualnych specyfikacji standardowych PSE S.A Zasilanie potrzeb własnych. Istniejące potrzeby własne stacji są własnością ENERGA Operator SA. W ramach rozbudowy stacji elektroenergetycznej Grudziądz Węgrowo należy wybudować nowe kompletne potrzeby własne prądu stałego i przemiennego dla zasilania urządzeń rozdzielni 400 kv i 220 kv będących własnością Zamawiającego Układ zasilania potrzeb własnych na napięciu 15 kv. Projektowane potrzeby własne prądu przemiennego stacji, należy zasilić z trzech źródeł: z uzwojenia 15 kv istniejącego AT5, 330 MVA, 400/110/15 kv - podstawowo, z uzwojenia 15 kv nowego AT4, 450 MVA, 400/110/15 kv - podstawowo, z uzwojenia 15 kv istniejącego AT1, 160 MVA, 220/110/15 kv - rezerwowo, z agregatu o mocy 275 kva załączanego w automatyce - awaryjnej. W planowanej rozdzielni 15 kv potrzeb własnych należy przewidzieć pola dla zasilania potrzeb własnych 15 kv ENERGA Operator SA. Ilość pól 15 kv dla zasilania potrzeb własnych ENERGA Operator SA należy uzgodnić na etapie opracowywania projektów wykonawczych. W torach zasilania potrzeb własnych na napięciu 15 kv należy przewidzieć wyłączniki. Projektowaną rozdzielnicę 15 kv Zamawiającego należy umieścić w nowym budynku potrzeb własnych 15 kv, obok projektowanego budynku technologicznego. Schemat zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznej na napięciu 15 kv pokazano na rysunku nr Potrzeby własne prądu przemiennego 400/230 V. 1. Rozdzielnica główna. W nowym budynku technologicznym należy zainstalować nową rozdzielnicę potrzeb własnych prądu przemiennego 0,4 kv. Rozdzielnica powinna być podzielona na dwie sekcje 1 i 2, z których każda powinna być również sekcjonowana na sekcję 1A i 1B oraz 2A i 2B. Pola zasilające powinny być zainstalowane w oddzielnych szafach, podobnie jak SZR i łączniki sekcyjne i do agregatu. W szafach zasilających i sekcjonujących, należy zainstalować wyłączniki. Rozdzielnicę należy wyposażyć w układ SZR, wielokrotny, powrotny dla podstawowych i rezerwowych źródeł zasilania oraz dwa SZR agregatu dla zasilania awaryjnego. Należy przewidzieć możliwość wydzielania odbiorów I kategorii. 2. Agregat prądotwórczy. Na stacji jest zainstalowany stacjonarny agregat o mocy 275 kva, załączany ręcznie. Agregat należy przenieść do nowego budynku (kontenera) i podłączyć do rozdzielnicy potrzeb własnych 400/230 VAC dwoma niezależnymi torami. Agregat powinien mieć możliwość załączania w automatyce SZR i ręcznego Potrzeby własne prądu stałego 220V. Dla zasilania części stacji będącej własnością Zamawiającego, należy zainstalować centralny system potrzeb własnych prądu stałego 220 VDC. Potrzeby własne 220 VDC powinny składać się z: dwóch baterii akumulatorów 220 VDC, klasycznych z ciekłym elektrolitem GroE, z płytą dodatnią wielkopowierzchniową i rekombinacją gazów, o pojemności wynikającej z wyliczonego zapotrzebowania i autonomii bateryjnej liczonej na czas 5 godzin, dwóch wolnostojących prostowników, rozdzielnicy potrzeb własnych prądu stałego 220VDC. Pojemność baterii akumulatorów i moc prostowników, jak również ilość szaf powinna wynikać z bilansu mocy i ilości odbiorów ustalonych w projekcie wykonawczym. Rozdzielnicę zaprojektować zgodnie ze standardem PSE S.A. Rozdzielnica powinna być dwusekcyjna. W rozdzielnicy należy zainstalować system wykrywania doziemień na każdym odpływie. W obwodach mocno obciążonych należy zainstalować wyłączniki. Układ kontroli napięć powinien być niezależny od analogicznych funkcji w prostownikach. Rozdzielnicę prądu stałego 220 VDC należy zainstalować w nowym budynku technologicznym Zamawiającego Obwody wtórne - EAZ. a). Instalacja zabezpieczeń w polach rozdzielni 400, 220 i 110 kv. Dla R400kV należy zainstalować dedykowane urządzenia automatyki zabezpieczeniowej od zwarć w węzłach. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 16/160

17 b). Instalacja i uruchomienie zabezpieczenia szyn rozdzielni 400 kv i 220 kv. Układy te powinny być tak wykonane, że ich rozbudowa w następnych etapach powinna ograniczyć się do doposażenia w elementy dla poszczególnych pól i uzupełnienia konfiguracji w jednostce centralnej. c). Instalacja i uruchomienie układów LRW rozdzielni 400 kv i 220 kv. Układy te powinny być tak wykonane, że ich rozbudowa w następnych etapach powinna ograniczyć się do doposażenia w elementy dla poszczególnych pól i uzupełnienia konfiguracji w jednostce centralnej. d). Uzupełnienie zabezpieczenia szyn rozdzielni 110 kv dla pól autotransformatorów. e). Uzupełnienie układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW) rozdzielni 110 kv dla pól autotransformatorów. f). Instalacja układu automatycznej regulacji napięcia ARST. g). Instalacja łącza inżynierskiego. h). Instalacja systemu monitoringu autotransformatorów. i). j). Instalacja autonomicznego systemu rejestracji zakłóceń rozdzielni 400 kv, 220 kv i autotransformatorów i SN. Instalacja lokalizatorów miejsca zwarcia w liniach 400 kv i 220 kv. k). Instalacja układów pomiarów energii elektrycznej. l). Instalacja układów synchronizacji stacyjnej w rozdzielni 400 kv, 220 kv i polach 110 kv AT1, AT4, AT5. m). Instalacja systemu sterowania i nadzoru stacji. n). Instalacja układu rezerwowej sygnalizacji awaryjnej. o). Dostawa na stację testera do badania i testowania cyfrowych terminali zabezpieczeniowych klasy FREJA lub Omicron (ponad 100 terminali zabezpieczeniowych). p). Dla linii Toruń Elana przewidzieć również zabezpieczenie różnicowe i nowe telezabezpieczenie. Istniejące telezabezpieczenie SWT3000 przenieść do nowego budynku technologicznego. q). Instalacja nowego zabezpieczenia różnicowego i telezabezpieczeia w SE 220/110 kv Toruń Elana, w polu linii 220 kv do SE Grudziądz Węgrowo, oraz związane z tym zmiany i uzupełnienia w SSiN, rejestracji i sygnalizacji. r). Instalacja nowych zabezpieczeń i telezabezpieczeń w SE 400/110 kv Gdańsk Błonia, w polu linii do SE Grudziądz Węgrowo, oraz związane z tym zmiany i uzupełnienia w SSiN, rejestracji i sygnalizacji. Montaż nowych zabezpieczeń pola wraz z nowym osprzętem przekaźników pomocniczych wykonać w systemie szafowym. s). Instalacja nowego zabezpieczenia różnicowego i telezabezpieczeń w SE 400/110 kv Płock, w polu linii do SE Grudziądz Węgrowo, oraz związane z tym zmiany i uzupełnienia w SSiN, rejestracji i sygnalizacji. Całość obwodów wtórnych z EAZ i telezabezpieczeniami, w zakresie własności Zamawiającego, po rozbudowie stacji w ramach 1 etapu, powinna znaleźć się w nowym budynku technologicznym. W budynku starej nastawni (własność ENERGA - Operator SA) pozostałe nie przeniesione układy EAZ, będące własnością Zamawiającego, zdemontować i utylizować, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zabezpieczenia podstawowe (odległościowe, różnicowe, zerowoprądowe pola AT1) Wykonawca przekaże do magazynu centralnego w Kozienicach Telekomunikacja. 1. Zasilanie urządzeń telekomunikacji 230V AC i 48V DC. a). Budynek technologiczny projektowany: zainstalowanie dwóch falowników 15 kva każdy, współpracujących z bateriami stacyjnymi, zainstalowanie dwóch siłowni 230VAC/48VDC z własnymi bateriami kwasowymi zlokalizowanymi w pomieszczeniu akumulatorni podtrzymanie 8h, zainstalowanie rozdzielnic 230VAC gwar. i 48VDC w pomieszczeniu TEN, zainstalowanie rozdzielnicy 230VAC gwar. w pomieszczeniu zabezpieczeń. wykonanie system zdalnego nadzoru WinCn i zrealizować zdalny nadzór do ODM Bydgoszcz i KDM Warszawa dla nowych siłowni 48VDC i falowników 230VAC, Falowniki 230VAC i prostowniki 230/48VDC zasilić z PW kat.1 (agregat). b). Budynek istniejącej nastawni własność ENERGA Operator SA: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 17/160

18 docelowo, po okresie przejściowym, zdemontować i utylizować UPS y 230VAC, zainstalowanie dwóch siłowni 230VAC/48VDC z własnymi bateriami, potrzymanie 8h, zainstalowanie rozdzielnicy 48VDC w pomieszczeniu TEN, zrealizować zdalny nadzór do ODM Bydgoszcz i KDM dla nowych siłowni 48VDC, 2. Urządzenia telekomunikacyjne w SE Grudziądz Węgrowo. zdemontować istniejące łącza w.cz. ESB2000/ESB500, dławiki w.cz. i filtry w.cz. dla linii 400 kv Płock i Gdańsk Błonia oraz przekazać na magazyn PSE SA. linia 400 kv Gdańsk Błonia - dostawa i instalacja dwóch kompletów redundantnych urządzeń TZ, linia Toruń Elana - dostawa i instalacja rezerwowego kompletu urządzeń TZ, zainstalowanie węzła sieci technologicznej SDH STM16 (redundantny) dla w/w relacji liniowych; dostawa części zapasowych dla urządzeń SDH; zainstalowanie przełącznicy obwodów MDF/DDF; zainstalowanie przełącznic światłowodowych ODF; przeniesienie zakończeń kabli światłowodowych relacje : Jasiniec, Gdańsk Błonia i Elana Toruń z szafy ODF z budynku ENERGA Operator SA do szafy ODF do pom. TEN PSE S.A. W razie konieczności wykonać nowe odcinki światłowodowe pomiędzy bramkami liniowymi a szafą ODF zlokalizowaną w pomieszczeniu TEN PSE S.A. zainstalowanie systemu komutacji, systemu DECT, rejestratora rozmów; zainstalowanie pulpitu obsługi; zainstalowanie węzła sieci WAN/LAN na terenie stacji; okablowanie strukturalne 6 kat. na terenie stacji; wykonanie sieci kabli teletechnicznych światłowodowych i metalicznych na terenie stacji (połączenia pomiędzy budynkami istniejącej nastawni i projektowanym budynkiem technologicznym); 3. Inwestycje towarzyszące w stacjach sąsiednich. SE Gdańsk Błonia - dostawa i instalacja dwóch nowych kompletów urządzeń TZ dla linii 400kV Grudziądz Węgrowo. Istniejące łącza w.cz. ESB2000/ESB500, dławiki w.cz. i filtry w.cz. w polu linii zdemontować oraz przekazać na magazyn PSE S.A. SE Toruń Elana - dostawa i instalacja rezerwowego kompletu urządzeń TZ dla linii 220 kv Grudziądz Węgrowo, System ochrony technicznej stacji (SOT). Zainstalowanie nowego systemu ochrony technicznej stacji dla rozdzielni 220 kv i 400 kv część istniejąca i nowa po rozbudowie, w tym: instalacja system telewizji przemysłowej (CCTV); instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN); instalacja systemu kontroli dostępu SKD; instalacja system sygnalizacji pożaru SSP; instalacja stałych urządzeń gaśniczych SUG w pomieszczeniu TEN; instalacja zintegrowanego systemu zarządzania zabezpieczeniem technicznym; instalacja system nadzoru kluczy; instalacja zabezpieczeń budowlano-mechanicznych; ochrona peryferyjna - zabezpieczenie terenu zewnętrznego systemami elektronicznymi; ochrona obwodowa - zabezpieczenie okien, drzwi budynku i innych otworów technologicznych systemami elektronicznymi; rozbudowa istniejącego systemu ochrony stacji w zakresie przystosowania do współpracy z nowym systemem; Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 18/160

19 Część konstrukcyjno budowlana. wykonanie wycinki i karczowanie drzew na terenie przeznaczonym pod rozbudowę stacji; rozbiórka istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie przeznaczonym pod rozbudowę stacji; przebudowa rowu melioracyjnego poprzez wybudowanie obejścia i skanalizowanie za pomocą rur betowych; wykonanie makro i mikro niwelacji; budowa ogrodzenia zewnętrznego terenu nowej części stacji oraz przebudowa ogrodzenia zewnętrznego istniejącej części stacji, będącej własnością Zamawiającego; wykonanie fundamentów i konstrukcji wsporczych wysokich pod mosty linkowe; wykonanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod mosty rurowe oraz napowietrzną aparaturę rozdzielni 400 kv; zabezpieczenie przed korozją konstrukcji wsporczych pod przewody i aparaturę oraz pod mosty rurowe; budowa układu dróg wewnętrznych na terenie nowej rozdzielni 400 kv oraz nawiązanie do istniejących dróg stacji; budowa stanowiska autotransformatora 400/110/15 kv AT4; wykonanie na terenie nowej rozdzielni 400 kv kanałów kablowych; wykonanie systemu odwodnienia stacji w tym: stanowisk transformatorów, dróg, połaci dachowych budynku technologicznego, rozdzielni 15 kv potrzeb własnych, agregatu prądotwórczego i kiosku zaworów wzbudzających; wykonanie zbiornika retencyjno chłonnego dla wód opadowych z systemu odwodnienia stacji z odprowadzeniem nadmiaru wód do rowu melioracyjnego za pomocą rurociągu kanalizacyjnego ułożonego na terenie stacji, zastępującego istniejący rów; ułożenie chodników; Część architektoniczna. budowa budynku technologicznego; budowa budynku rozdzielni 15 kv potrzeb własnych; budowa kontenera dla agregatu prądotwórczego; budowa zbiorników wody p.poż. i kiosku zaworów wzbudzających Sieci i instalacje. wykonanie w budynku technologicznym, rozdzielni 15 kv potrzeb własnych, budynku ochrony i kiosku zaworów wzbudzających, wszystkich niezbędnych instalacji; wykonanie sieci wodociągowej do budynku technologicznego, zbiorników i pompowni wody p.poż.; wykonanie stałej wodnej instalacji gaśniczej dla stanowiska autotransformatora 400/110/15 kv AT4; wykonanie szczelnego zbiornika ścieków sanitarnych dla budynku technologicznego, wykonanie kanalizacji ścieków sanitarnych z budynku technologicznego do ww. zbiornika; wykonanie ochrony odgromowej stacji; wykonanie systemu uziemień ochronnych i roboczych oraz kraty uziemiającej stacji; wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu nowej rozdzielni 400 kv i przebudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie istniejącej rozdzielni 400 kv i 220 kv; 1.6. Zakres wymaganych prac dla przebudowy istniejących linii 400 kv Płock i Gdańsk Błonia. Zakres prac związanych z rozbudową stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kv Grudziądz Węgrowo obejmuje również przebudowę wprowadzeń istniejących linii 400 kv Płock i Gdańsk Błonia do nowej rozdzielni 400 kv. Wprowadzenie istniejących linii 400 kv do nowej rozdzielni 400 kv będzie się odbywać w dwóch etapach: a). Wprowadzenie tymczasowe linii 400 kv Płock i Gdańsk Błonia do nowej rozdzielni 400 kv, do gałęzi nr 6 i 7, odpowiednio na mostki i 72-73, z wykorzystaniem przeplotu w podziałce nr 8. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 19/160

20 Wymagany zakres przebudowy: zainstalować dodatkową poprzeczkę między bramką liniową linii 400 kv Gdańsk Błonia i bramką liniową linii 400 kv Płock, wykonać tymczasowe dwa mosty napowietrzne linkowe 400 kv między istniejącymi bramkami liniowymi w polu nr 5 i nowymi bramkami liniowymi dla gałęzi nr 6 i 7 ( docelowo przeznaczonymi dla toru 1 i 2 linii 2 x 400 kv Pelplin), b). Wprowadzenie linii 400 kv Płock i Gdańsk Błonia do docelowych pól nowej rozdzielni 400 kv, do gałęzi nr 3, odpowiednio na mostki i 32-33, z wykorzystaniem przeplotu w gałęzi nr 4. W tym celu należy: wykonać fundamenty, zmontować i postawić na terenie SE Grudziądz Węgrowo słup dwutorowy linii 400 kv przeznaczony dla wprowadzenia linii 400 kv Gdańsk Błonia i Płock, przepiąć linię 400 kv Płock z gałęzi nr 6 do docelowej gałęzi nr 2 (mostek 21 23) nowej rozdzielni 400 kv, wykorzystując ustawiony wcześniej słup dwutorowy 400 kv, przepiąć linię 400 kv Gdańsk Błonia z gałęzi nr 7 do docelowej gałęzi nr 4 (mostek 41 43) nowej rozdzielni 400 kv, wykorzystując ustawiony wcześniej słup dwutorowy 400 kv, zdemontować tymczasowe mosty napowietrzne 400 kv łączące wcześniej linie 400 kv Gdańsk Błonia i Płock z gałęziami nr 6 i 7 nowej rozdzielni 400 kv, odpowiednio na mostki i c). W każdym z tych etapów linie 400 kv Płock i Gdańsk Błonia muszą pracować z kompletem zabezpieczeń i telezabezpieczeń. Urządzenia EAZ wykorzystujące media transmisyjne (zabezpieczenia różnicowe i telezabezpieczenia) muszą poprawnie pracować w obu wyżej wymienionych etapach [pkt. a) i b)] Prace przygotowawcze. Prace przygotowawcze oraz projektowe związane z przebudową istniejących linii 400 kv Płock i Gdańsk Błonia, łącznie z pozyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz ustanowieniem służebności przesyłu dla pasa technologicznego linii, obejmujące między innymi: 1. Uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 2. Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w stosunku do działek leżących w planowanym pasie technologicznym linii, dla których Zamawiający nie posiada takiego prawa. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: - ustanowienie notarialnie służebności przesyłu dla przebudowy i eksploatacji linii 400 kv Płock i Gdańsk Błonia, dla odcinków objętych przebudową. Wzór aktu notarialnego winien być uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany uzgodnionego wzoru aktu notarialnego, - poniesienie wszystkich kosztów związanych z ustanowieniem służebności i wpisem tych służebności do ksiąg wieczystych działek obciążanych, - wypłata stosownych wynagrodzeń i/lub odszkodowań, Wykaz działek leżących w pasie technologicznym proponowanej trasy linii Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wypłatą odszkodowań lub naprawą szkód powstałych w trakcie prac budowlanych lub rozbiórkowych. 4. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji, w tym: - wprowadzenie inwestycji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), - lub uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 5. W trakcie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do: sporządzania przez biegłych rzeczoznawców operatów szacunkowych dotyczących wyceny wartości prawa służebności przesyłu i odszkodowań dla właścicieli wszystkich nieruchomości związanych z budową inwestycji elektroenergetycznej. Operaty szacunkowe powinny być zlecane osobom posiadającym licencję Rzeczoznawcy Majątkowego, umożliwienia bezwzględnego i natychmiastowego dostępu Zamawiającego do wszystkich danych zawartych w sporządzanych operatach szacunkowych, protokołach z negocjacji z właścicielami nieruchomości, uzgodnieniach, decyzjach administracyjnych oraz aktach notarialnych, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 20/160

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400(220)/110 kv PELPLIN Strona tytułowa Część II Program Funkcjonalno-Użytkowy. Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin 1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 29 kwietnia 2014 r.

POSTANOWIENIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. Sygn. akt KIO 740/14 POSTANOWIENIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś wobec cofnięcia w dniu 28 kwietnia 2014 r. przed otwarciem rozprawy

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka

ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA. Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA Rafał PASUGA ZPBE Energopomiar-Elektryka Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się na dwie podstawowe grupy: Zabezpieczenia urządzeń maszynowych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 kv W STACJI 220/110 kv WŁOCŁAWEK AZOTY CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) TOM I OPIS Konstancin-Jeziorna, luty 2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV MIKUŁOWA ŚWIEBODZICE ZĄBKOWICE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II.C SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv POLKOWICE O ROZDZIELNIĘ 400 kv

CZĘŚĆ II.C SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv POLKOWICE O ROZDZIELNIĘ 400 kv CZĘŚĆ II.C SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv POLKOWICE O ROZDZIELNIĘ 400 kv str. 225 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ II.C.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400/110 kv ŻYDOWO KIERZKOWO ETAP 1 i 2 CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) TOM II.A 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Budowa

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł zadania inwestycyjnego: ZAWIESZENIE PRZEWODÓW FAZOWYCH DRUGIEGO (PÓŁ- NOCNEGO) TORU LINII 400 kv ŁOMŻA OSTROŁĘKA Konstancin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kv Krajnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, maj 2014 r. SPIS TREŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA... 4 2. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Program funkcjonalno-użytkowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA ROZDZIELNI 110 kv W SE 220/110 kv ADAMÓW DLA PRZYŁĄCZENIA WYTWÓRNI GAZÓW TECHNICZNYCH CZĘŚĆ II A PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice potrzeb własnych standard Evolution

Rozdzielnice potrzeb własnych standard Evolution Rozdzielnice potrzeb własnych standard Evolution ROZDZIELNICA GŁÓWNA POTRZEB WŁASNYCH 400/230 VAC Rozdzielnica główna potrzeb własnych 400/230 VAC zapewnia podstawowe zasilanie kluczowych odbiorów systemu

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 3/DTS/ oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Standard techniczny nr 3/DTS/2015 - oznaczenia projektowe obiektów i urządzeń zabudowanych w stacjach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Obowiązuje od 3 lutego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Program Funkcjonalno-Użytkowy Rozbudowa rozdzielni 220 kv w stacji 220/110 kv Piaseczno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA ROZDZIELNI 220 KV W STACJI 220/110 KV PIASECZNO CZĘŚĆ II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005.

Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE > ; OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ. WARSZAW A, Grudzień 2005. Numer kodowy STANDARDOWE SPECYFIKACJE FUNKCJONALNE >---------------; PSE-SF.KSE2.3. l/2005v I TYTUŁ: 2.3.1 KATALOG PÓL - OBWODY WTÓRNE OPRACOWANO: DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ WARSZAW A, Grudzień

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

Część II.B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 400/110 kv CZARNA

Część II.B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 400/110 kv CZARNA Część II.B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) ROZBUDOWA STACJI 400/110 kv CZARNA str. 65 Spis treści części II.B 1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INFORMACJE PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przebudowa rozdzielni 400 kv i budowa pola 110 kv w stacji 400/220/110 kv Kozienice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przebudowa rozdzielni 400 kv i budowa pola 110 kv w stacji 400/220/110 kv

Bardziej szczegółowo

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o.

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Tekst zatwierdzony przez Zarząd Tekst obowiązujący od dnia 2017 roku Podpis i pieczęć osób zatwierdzających SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA...5 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI...6 2. CZĘŚĆ OPISOWA...7 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI 220/110 KV GORZÓW DLA PRZYŁĄCZENIA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO EC GORZÓW CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, lipiec

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10

Pytanie nr 5 Odpowiedź nr 5 Pytanie nr 7 Odpowiedź nr 7 Pytanie nr 8 Odpowiedź nr 8 Pytanie nr 9 Odpowiedź nr 9 Pytanie nr 10 Odpowiedź nr 10 Pytanie nr 5 Zgodnie z SIWZ cz. II oraz z załącznikami do SIWZ cz. II, którymi są rysunki, na SE Stanisławów nie ma i nie będzie na obecną chwilę zainstalowanego transformatora sieciowego o dużej mocy,

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00 Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji technicznej dla wymiany aparatury łączeniowej oraz modernizacji instalacji odgromowej i zabezpieczenia przed przepięciami rozdzielni 220kV ESP Porąbka-Żar

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: WYPOSAŻENIE PÓL 110 KV STACJI MOŚCISKA I MORY W ZABEZPIECZENIA ODCINKOWE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja

Bardziej szczegółowo

1. Definicje i skróty Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4

1. Definicje i skróty Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4 Spis treści 1. Definicje i skróty... 3 2. Przykłady oznaczeń projektowych elementów obwodów pierwotnych w rozdzielnicach 110 kv 4 2.1. Układ LT technologia AIS... 4 2.2. Układ LT technologia DT... 5 2.3.

Bardziej szczegółowo

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk

PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, Gdańsk PK Partner Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 /F8, 80-755 Gdańsk PREFABRYKOWANA PODSTACJA TRAKCYJNA PROJEKT WYKONAWCZY - ELEKTROENERGETYKA TOM 03.05 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ opracowano zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA MODERNIZACJI SE 220/110 KV SE KONIN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/110 KV KONIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MODERNIZACJA STACJI 220/110 kv MOKRE CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja 3.01 Konstancin - Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wersja z dnia 04.10.2011r. Strona 1 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego wraz z modernizacją rozdzielni 220 kv i budową nowej rozdzielni 110 kv 2. Adres

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ

ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I-1-RE j ZAKRES BADAŃ I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ WYMAGANE TERMINY ICH WYKONANIA 1. Linie napowietrzne o znamionowym wyższym niż 1kV

Bardziej szczegółowo

Farma Wiatrowa Bogoria Sp. z o.o. Zestawienie odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do prowadzącego postępowanie

Farma Wiatrowa Bogoria Sp. z o.o. Zestawienie odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do prowadzącego postępowanie Kraków, 8 grudnia 2014 roku Zestawienie odpowiedzi na pytania do SIWZ, które wpłynęły do prowadzącego postępowanie 1. W załączniku nr 2 Projekt Wykonawczy brakuje tomu N2 Powiązania telekomunikacyjne z

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH:

ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH: ANALIZA DANYCH POMIAROWYCH: JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA DOBORU BATERII KONDENSATORÓW DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ zleceniodawca: SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W

W A R U N K I P R Z Y Ł Ą C Z E N I A DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W E N E R G E T Y K A U N I E J Ó W ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów Adres dodatkowy do korespondencji: ul. Kościelnicka 44, 99-210 Uniejów tel. 690-450-985 e-mail: energetyka@uniejow.pl Numer i data

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia...6 1.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia...7

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW

PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW PPJT TOPOLSKI 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 PROJEKT WYKONAWCZY UKŁADU POMIAROWEGO ROZLICZENIOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ POTRZEB WŁASNYCH GENERATORÓW w STACJI PZO 02-X89 - OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

l, l t (" WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

l, l t ( WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO l.-i \k~i.t\&t~ l, l t (" WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI t USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO INWESTYCJE LINIOWE: sieci: elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne i inne Energa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY e-mail:mzenczak@ps.pl SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Elektrownie Stacje elektroenergetyczne Linie Odbiory Obszar

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne. 3 Rysunki : - rys. nr 1 - rzut pomieszczenia RGNN-B bud. B 1:100 - rys. nr 2 - rzut pomieszczenia RGNN-C bud. C 1:100 - rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE TABLIC INFORMACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA

ZESTAWIENIE TABLIC INFORMACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA C-4953 Nr P-44727 Strona /7 Kat. E-0 ZESTAWIENIE TALIC INFORMACYJNYCH I EZPIECZEŃSTWA TAELA. TALICE INFORMACYJNE ROZDZIELNIA 220 kv część napowietrzna Lp. Tekst Ilość Wielk. Technologia wykonania /. L

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY BUDOWA LINII 220 KV RADKOWICE KIELCE PIASKI WRAZ Z ROZBUDOWĄ STACJI KIELCE PIASKI I STACJI RADKOWICE ROZDZIAŁ II B SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA SE 220/110

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: MODERNIZACJA STACJI 220/6 KV KOKSOCHEMIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin - Jeziorna, luty 2014 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca1994r Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z dnia r z późniejszymi zmianami w tym

OŚWIADCZENIE Na podstawie Ustawy z dnia 7lipca1994r Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z dnia r z późniejszymi zmianami w tym BUDOWLA Y I STALACJI ELEKTRYCZ YCH Obiekt: Przebudowa i Rozbudowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz montaż instalacji przeciwpożarowej Inwestor: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA 2.0.7.2. ZASILACZE TRAKCYJNE I KABLE POWROTNE Z PT ORŁOWO 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Podstawa opracowania str. 7 1.2 Normy i

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o wyższym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Spółka z o.o. fax: ul. Stabłowicka 147/149 Adres

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Spółka z o.o. fax: ul. Stabłowicka 147/149 Adres Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wrocławskie Centrum Badań EIT+ tel: + 48713543362 Spółka z o.o. fax: + 48713543362 ul. Stabłowicka 147/149 Adres 54-066 Wrocław internetowy: www.wcb.eitplus.pl

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wykonanie rozdzielnic potrzeb własnych

Zadanie : Wykonanie rozdzielnic potrzeb własnych Zadanie : Wykonanie rozdzielnic potrzeb własnych 1. Usługa polega na wyprodukowaniu oraz dostarczeniu rozdzielnic potrzeb własnych dla obiektów typu RPZ Zakres umowy obejmuje : 1.1. Wyprodukowanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Główny Budynek szkolny przy ul. Hallera 79, 87-100 Toruń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II TOM I

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II TOM I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA STACJI 400/110 kv PELPLIN ETAP 1 i 2 CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) TOM I OPIS Konstancin-Jeziorna, luty 2013 r. 1. Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv?

Pytanie 4. Czy dla linii kablowo-napowietrznych WN wypełniamy oddzielnie kartę dla odcinka napowietrznego i oddzielne kabla 110 kv? Konstancin-Jeziorna, 2 listopada 2011 roku Odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych Pytanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło.

Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. Wymagania szczegółowe do przetargu FZ-Z/P386/15: Budowa połączenia linii Mory - ZMW i ZMW-Koło. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa połączenia linii napowietrznej relacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y W Y K O N A W C Z Y Egz. 4 P R O J E K T B U D O W L A N Y W Y K O N A W C Z Y Nazwa inwestycji : Instalacje elektryczne na terenie Przystani Żeglarskiej w Błotniku z przystosowaniem do zasilania rezerwowego Inwestor : Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ

Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii większa od MΩ Załącznik nr 4 do Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 1 Linie napowietrzne o napięciu

Bardziej szczegółowo