Wprowadzenie do SAS. Jak zacząć? Enhanced Editor (1) Uruchamianie programu. Ćwiczenie 3. Definiowanie bibliotek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do SAS. Jak zacząć? Enhanced Editor (1) Uruchamianie programu. Ćwiczenie 3. Definiowanie bibliotek"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do SAS Część II: Elementy języka SAS 4GL Rafał Latkowski Jak zacząć? 2 Enhanced Editor (1) Uruchamianie programu Zaznaczyć blok (lub bez zaznaczania, gdy chcemy wykonać całą zawartość pliku). Wcisnąć F3 lub 3 4 Definiowanie bibliotek Engine V8 : libname kurs c:\kurs ; Różnice pomiędzy interfejsem: Podłączanie przy starcie można uzyskać wpisując do autoexec.sas Engine V8 (domyślny) jest w pełni zgodny z V7-V9 oraz czyta automatycznie zbiory V6 Zbiory SAS mogą być skompresowane options compress=yes; 5 Ćwiczenie 3 Skasować bibliotekę kurs Założyć bibliotekę kurs bez pomocy interfejsu Założyć bibliotekę dane wskazującą na ten sam katalog. 6 1

2 Struktura programu w 4GL Wprowadzenie do SAS 4GL Program w 4GL składa się z: Proc Step ów Data Step ów Data Step y tworzą nowy zbiór danych (niekoniecznie) Proc Step y wykonują procedurę SAS (praktycznie nierozszerzalny zbiór procedur) Nie można zagnieżdżać proc stepów i data stepów w sobie (w dowolnej kombinacji) 7 8 Cechy 4GL SQL jest podzbiorem języka 4GL (proc sql; tam można zagnieżdżać wyrażenia SQL owe) SAS 4GL jest skomplikowany Posiada duże bogactwo opcji stosowalnych w wielu miejscach Posiada ogromną liczbę procedur o rozbudowanej funkcjonalności SAS 4GL jest prosty Jeżeli nie wiesz, jak coś zostało zaimplementowane, to zostało to zaimplementowane w najprostszy sposób (tj. tak aby uzyskać maksymalną efektywność). Data Step data <nazwa zbioru>; <zawartość data step a> 9 10 data a; Data Step pusty Tworzy pusty zbiór (1 obserwacja, 0 zmiennych); Domyślnie zbiór utworzony zostanie w bibliotece work (data a; === data work.a;) data a; Data Step kopiujący set kurs.noty; Kopiuje zbiór określony w poleceniu set do zbioru określonego w nagłówku data step a;

3 Ćwiczenie 4 Skopiować zbiór kurs.noty do biblioteki dane pod dowolną nazwą (np. dane.kopia) Porównać, czy zbiór jest widoczny również w bibliotece kurs (ew. użyć opcji View/Refresh ) Sprawdzenie nazw kolumn (1) Nazwy kolumn można sprawdzić w oknie properties zbioru danych (prawy przycisk myszy na zbiorze). Nazwy kolumn można sprawdzić w VIEWTABLE, ale uwaga: należy odróżnić nazwy od label i Sprawdzenie nazw kolumn (2) Proc Step opis zbioru (1) proc contents data=kurs.noty; Wypisuje informacje o zbiorze w oknie Out (czyli jest to tzw. raport) Proc Contents (2) proc contents data=kurs.noty short; Proc Step - sortowanie proc sort data=kurs.iris out=kurs.iris_sorted; by sepallen sepalwid; Opcja short powoduje, że wypisywane są tylko nazwy zmiennych. 17 Sortuje zbiór w.g. podanych zmiennych. Można również bez out=, wtedy nadpisuje zbiór data=. Uwaga: Zbiór otwarty (np. w VIEWTABLE) nie może być nadpisany (to dotyczy również data step ów). 18 3

4 PROC SORT Syntax (doc) Opcje procedury SORT (doc) Syntax PROC SORT <option(s)> <collatingsequence-option>; BY <DESCENDING> variable-1 <...<DESCENDING> variable-n>; Specify the output order Reverse the order for character variables Maintain the order within BY groups Allow for variation within BY groups REVERSE EQUALS NOEQUALS Dokumentacja: F1 19 Eliminate duplicate observations Delete observations with common BY values Delete observations that have duplicate values NODUPKEY NODUPRECS 20 Ćwiczenie 5 Proc SQL Posortować zbiór Kurs.Noty (np. do Kurs.Noty2), tak aby ostatnie ( najmłodsze ) notowania znalazły się na początku zbioru. Posortować zbiór Kurs.Noty jak powyżej; W zbiorze wynikowym (np. Kurs.Noty3) powinna się znaleźć tylko jedna obserwacja (notowanie) z każdego dnia. proc sql; create table kurs.noty3s as select * from kurs.noty where nazwa='tonsil' order by data desc; quit; Wczytanie zbioru wewnętrznego Proste techniki wczytywania data klasa; input imie $ nazwisko $ wiek; Jan Kowalski 8 Ola Wokalska 9 Wit Lokawski 8 ; run;

5 Wczytywanie problemy (1) Wczytywanie problemy (2) data klasa; input imie $ nazwisko $ wiek; Jan Kowalski 8 Ola Wokalska 9 Wit Lokawski 8 Aleksander Mucha Wczytywanie problemy (3) Wczytywanie rozwiązanie data klasa; length imie $10; input imie $ nazwisko $ wiek; Jan Kowalski 8 Ola Wokalska 9 Wit Lokawski 8 Aleksander Mucha Length Analogicznie można napisać: length wiek 8; length wiek 4; length nazwisko $20; Wczytywanie zbioru z pliku data kan; infile 'c:\kurs\txt\kan.txt'; input plec wiek zawod miejsce_zam rozpoznanie uzaleznienie_lat ilosc_wyp_papierosow poprzednie_proby choroby_ukl_kraz choroby_ukl_kraz_ob choroby_ukl_oddech choroby_wrzody choroby_psychiczne choroby_nerwice ilosc_zab_elektro czas_trw_obserw efekty_leczenia dzialania_uboczne;

6 Etykiety label plec='płeć' wiek='wiek' zawod='zawód' miejsce_zam="miejsce zamieszkania" rozpoznanie="rozpoznanie" uzaleznienie_lat="czas uzależnienia w latach"; label ilosc_wyp_papierosow="ilość wypalanych papierosów przed kuracją"; Label, length, format, input, set Nie jest wszystko jedno w jakiej kolejności pojawiają się te instrukcje wstawić label na początek data step u np. dla zmiennej zawod Jeżeli nie jest wyspecyfikowane inaczej, domyślnie zmienna jest typu numerycznego i długości 8 (bajtów-n, znaków-c), a etykieta jest pusta Projekcja zbiorów (1) Przetwarzanie zbiorów data kan2; set kan; keep ilosc_wyp_papierosow efekty_leczenia; data kan2; Projekcja zbiorów (2) set kan; drop choroby_wrzody choroby_psychiczne; Projekcja zbiorów (3) data kan2(keep=ilosc_wyp_papierosow efekty_leczenia); set kan;

7 Efektywna projekcja zbiorów data kan2; set kan(keep=ilosc_wyp_papierosow efekty_leczenia); Obliczenia w Data Step ie data klasa2; set klasa; srednia_ocen=3+sin(wiek); srednia_rach_praw=3+ranuni(0); format srednia_ocen 5.2; format srednia_rach_praw 5.2; Warunki i pętle Kolejność instrukcji c.d. data syntetyczny; format x 5.3; format y 5.3; do i=1 to 100; x=ranuni(1234); y=ranuni(5678); if (x*x+y>0.7) then d='t'; else d='n'; output; end; 39 data syntetyczny; drop i; format x 5.3; format y 5.3; do i=1 to 100; x=ranuni(1234); y=ranuni(5678); if (x*x+y>0.7) then d='t'; else d='n'; output; end; 40 _N_ i retain Kolejność instrukcji c.d. data syntetyczny2; data syntetyczny2; set syntetyczny; N=_N_; N=_N_; set syntetyczny; retain srednia_x 0; retain srednia_y 0; srednia_x=((_n_-1)*srednia_x+x)/n; retain srednia_x 0; retain srednia_y 0; srednia_x=((_n_-1)*srednia_x+x)/n; srednia_y=((_n_-1)*srednia_y+y)/n; srednia_y=((_n_-1)*srednia_y+y)/n;

8 Łączenie zbiorów (unia) Łączenie zbiorów (join,1) data klasa3; set klasa klasa2; Łączy dwa zbiory (konkatenuje). Brakujące kolumny wypełniane są brakującymi wartościami 43 data a; input id a $; 1 a 2 b 3 c data b; input id b $; 1 aa 2 bb 3 cc 4 dd 44 Łączenie zbiorów (join,2) Łączenie zbiorów (join,3) data c; merge a b; by id; Łączy dwa zbiory (join) Brakujące kolumny wypełniane są brakującymi wartościami data a; input id a $; 1 a 2 b 2 b2 3 c data b; input id b $; 1 aa 2 bb 2 bb2 3 cc 4 dd Łączenie zbiorów (join,4) data c; merge a b; by id; Łączenie zbiorów nie jest zaimplementowane za pomocą iloczynu kartezjańskiego (każdy z każdym), ale za pomocą liniowego przeglądania Liniowe zamiast n 2 Wymaga posortowanych zbiorów (ale zbiory mogą być utrzymywane w uporządkowaniu) Proc TRANSPOSE

9 Proc TRANSPOSE (1) proc transpose data=kurs.noty out=kurs.nt; by data; var kurs; id nazwa; Dokonuje transpozycji tablicy w wierszach będą poszczególne dni (by data) w kolumnach będzie wartość zmiennej kurs (var kurs, może być więcej zmiennych) Kolumny będą nazwane na podstawie zmiennej nazwa (id nazwa) 49 Proc TRANSPOSE (2) proc sort data=kurs.noty out=kurs.noty2; by data; Procedura TRANSPOSE wymaga szczególnego wstępnego posortowania danych (efektywność implementacji) dane muszą być posortowane po zmiennej grupującej Uwaga: Każda procedura i data step wykorzystujący grupowanie (tzn. by ) wymaga wstępnego posortowania danych (*). 50 Proc MEANS, Proc FREQ proc means data=kurs.synthetic2; Pozostałe tematy (lista nieobecnych) proc means data=kurs.synthetic2 Q1 MEDIAN Q3 SKEW KURT; proc freq data=kurs.iris; tables petalwid*species / chisq; Proc UNIVARIATE proc univariate data=kurs.noty; var kurs; proc univariate data=kurs.noty; histogram kurs; Formaty Pozostałe tematy 4GL Makra i makro zmienne Ustawienia i pliki LAG i DIF Filozofia działania 4GL i makr Indeksowanie, wersjonowanie i zabezpieczanie zbiorów

10 Zadanie 1 Cel Zadanie 1 Posiadamy dane zebrane z symulatora gry w piłkę nożną (wybrany podzbiór). W bezpośredniej postaci dane te nie nadają się do analiz i predykcji. Należy dokonać transformacji danych, aby uzyskać formę tablicy decyzyjnej Zadanie 1 Wczytanie Należy wczytać zbiór c:\kurs\txt\game_sample2.txt Różni się on od poprzedniego brakiem nagłówka Polecana metoda wczytania: z wykorzystaniem data step a. Metoda zastępcza: konkatenacja plików i wczytanie jak w części I. Zadanie 1 Połączenie Należy połączyć zbiory powstałe przez wczytanie game_sample1_with_header.txt i game_sample2.txt Aby odtworzyć ich poprawną strukturę należy posortować po: TIME_CYCLE PL1_DASH_CNT PL2_DASH_CNT PL3_DASH_CNT PL4_DASH_CNT Zadanie 1 Wzbogacenie Należy wyznaczyć średnią wartość energii (stamina) dla każdego gracza. Średnia N = (Średnia N-1 *(N-1) + Wartość bieżaca)/n Wskazówka: Instrukcja retain 59 Zadanie 1 Spłaszczenie Należy spłaszczyć dane, tj. informacja o każdym graczu powinna się znaleźć w tych samych kolumnach jako różne rekordy. W ostatecznym zbiorze powinny znaleźć się kolumny: dist_to_ball, dist_to_goal (środek bramki = (-52.5,0)) x, y avg_stamina, avg_kick_cnt (uśredniany przez liczbę cykli czasowych) strategy(gracz 1 i 2 D, gracz 3 i 4 A ) Wskazówki: instrukcja keep; instrukcja output może być umieszczona wielokrotnie; ** to potęgowanie 60 10

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych)

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) Metody statytystyczne w naukach biologicznych 1 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) SAS System Analiz Statystycznych SAS jest systemem służącym dostarczaniu informacji potrzebnej

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Hurtownie i eksploracja danych

Hurtownie i eksploracja danych Hurtownie i eksploracja danych Laboratorium Część 1: OLAP Cel Poznanie metod budowy środowiska OLAP umożliwiającego wielowymiarową analizę faktów w funkcji wymiarów. Opanowanie umiejętności wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność języka MDX w implementacji HYPERION

Funkcjonalność języka MDX w implementacji HYPERION Funkcjonalność języka MDX w implementacji HYPERION Paweł Kędziora, Marek Lewandowski Politechnika Poznańska pawel.kedziora@gmail.com, lewandowski.marek@gmail.com Spis Treści: 1 Standard MDX... 2 2 Postać

Bardziej szczegółowo

Tabele i funkcje przestawne. Tabele przestawne dla zaawansowanych

Tabele i funkcje przestawne. Tabele przestawne dla zaawansowanych Tabele i funkcje przestawne Tabele przestawne dla zaawansowanych Opracowanie przykładowych zadań z zakresu tabel przestawnych w Excel 2007 dla studentów Informatyki i Ekonometrii Kamil Kasprzak 2012-04-20

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Joanna Karłowska-Pik

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Polonizacja Foundation SAS-a 9.2 na platformie Windows edycja grudzień 2010

Polonizacja Foundation SAS-a 9.2 na platformie Windows edycja grudzień 2010 Polonizacja Foundation SAS-a 9.2 na platformie Windows edycja grudzień 2010 Str. 2 Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa kolejną wersję naszego dokumentu opisującego zagadnienia związane z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Język programowania PERL wprowadzenie.

Język programowania PERL wprowadzenie. Język programowania PERL wprowadzenie. Prezentacja przygotowana przez: Łukasza Nowakowskiego zaprezentowana na seminarium dyplomowym PWSZ Tarnów, dn. 08.05.2006r. SPIS TREŚCI: 1. Co to takiego PERL? Kalendarium.

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko

Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko Windows PowerShell Remigiusz Górecki Krzysztof Boryczko Czym jest PowerShell? Windows PowerShell (WPS) to oparte na platformie.net środowisko przeznaczone do zarządzania systemem operacyjnym z poziomu

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie

Pobieranie danych z pojedynczych tabel. Wprowadzenie 1. Utwórz bazę o nazwie test 2. Zaimportuj strukturę i dane z pliku baza_test.txt 3. Powyższy zbiór poleceo SQL utworzony w bazie tablice i wpiszę ich zawartości wg poniżeszego schematu: Pobieranie danych

Bardziej szczegółowo