enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego (BR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego (BR)"

Transkrypt

1 enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego (BR) Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

2 Spis treści Spis treści Pulpit klienta biura rachunkowego Dostosowanie konfiguracji dodatku Praca na wielu bazach do współpracy z Pulpitem klienta BR Aktywowanie licencji na Pulpit Klienta BR dla danej bazy danych Definiowanie konta operatora Pulpitu klienta BR Ogólne Panel użytkownika Przykład wykorzystania w module pulpit klient biura rachunkowego Informacje Powiadomienia Rozrachunki z biurem Bazy danych Przykład wykorzystania w module pulpit pracownika/kierownika Powiadomienia Pracownik Informacje Urlop wypoczynkowy Dokumenty Powiadomienia Historia powiadomień Procesy Zasobnik dokumentów Pulpit klienta BR Bazy danych Ogólne Podatki i ZUS Handel Ewidencja ŚP Księgowość Kadry i Płace Zasobnik dokumentów Rozrachunki z biurem Zasobnik dokumentów klienta Zasobnik dokumentów baz danych Najczęściej spotykane problemy w użytkowaniu i konfiguracji Pulpitu klienta BR Po zalogowaniu brakuje części Pulpit KB /21

3 Pulpit klienta biura rachunkowego Moduł Pulpit Klienta Biura Rachunkowego ma charakter B2B i służy do zdalnej samoobsługi klienta biura rachunkowego. Moduł jest dostępny poprzez przeglądarkę internetową. Użytkownikiem modułu jest właściciel lub pracownik firmy będącej klientem biura rachunkowego (BR). Główne założenia to przeniesienie części operacji wykonywanych przez księgowych na Klienta (Firmę) oraz dostęp on-line do podstawowych informacji dotyczących rozliczeń księgowo-podatkowych kolejnych miesięcy działalności Klienta. Użytkownikiem systemu jest osoba kontaktowa od Klienta (kontrahenta) logująca się do bazy Biura Rachunkowego. Operator logujący się do systemu ma dostęp wyłącznie do informacji o jednej lub kilku firmach, dla których w bazie Biura Rachunkowego jest osobą kontaktową i posiada aktywny dostęp WWW. 3/21

4 Dostosowanie konfiguracji dodatku Praca na wielu bazach do współpracy z Pulpitem klienta BR Aktywowanie licencji na Pulpit Klienta BR dla danej bazy danych Definiowanie konta operatora Pulpitu klienta BR Funkcjonalności modułu Pulpit Klienta Biura Rachunkowego wymaga aktywnej konfiguracji modułu Praca na wielu bazach. Szczegółowy opis konfiguracji modułu dodatkowego Praca na wielu bazach dostępny jest w załączniku, aby przejść do załącznika kliknij tutaj Baza, w której Biura Rachunkowe prowadzi rozliczenie swojej działalności jest jednocześnie Bazą główną tego biura służącą do zarządzania pracą operatorów i konfiguracją wszystkich baz enova funkcjonujących w danym biurze rachunkowym. W Bazie Głównej funkcjonuje lista podległych baz danych i każda baza z listy jest powiązana z kartoteką kontrahenta Biura Rachunkowego. Do bazy podległej należy podpiąć właściwego kontrahenta. W tym celu należy otworzyć bazę i w polu klient wybrać kartotekę kontrahenta. Lista baz powiązanych w Bazie Głównej Operatorem Pulpitu Klienta BR będzie osobą kontaktowa powiązana z jedną lub większą liczbą kartotek kontrahentów. Taki operator otrzymuje dostęp do szczegółowych informacji na temat powiązanych kontrahentów oraz do szczegółów rozliczeń tych kontrahentów z Biurem Rachunkowym. Operator otrzymuje również dostęp do szczegółów rozliczeń księgowo-podatkowych każdego z powiązanych z nim kontrahentów. Szczegóły te pobierane są na żądanie z powiązanych z kontrahentami baz podrzędnych (baz w których Biuro Rachunkowe prowadzi rozliczenia podatkowe dla każdej z firm). 4/21

5 Aktywowanie licencji na Pulpit Klienta BR dla danej bazy danych Uruchomienie Pulpitu klienta BR dla konkretnej bazy danych wymaga odpowiedniego oznaczenia tej bazy w bazie licencji. W tym celu należy z menu Pomoc wybrać polecenie Licencje enova. W oknie licencji należy podświetlić licencję posiadającą aktywny moduł Pulpit klienta BR i nacisnąć przycisk Powiązane bazy. Wybranym bazom należy zaznaczyć aktywny parametr Klient BR. Licencje enova Bazy danych z aktywnym Pulpitem klienta BR 5/21

6 Definiowanie konta operatora Pulpitu klienta BR Aby stworzyć konto operatora Pulpitu klienta BR najpierw należy na kartotece kontrahenta dodać osobę kontaktową. Osoba kontaktowa Wprowadzonej osobie kontaktowej należy aktywować dostęp WWW. W tym celu należy przejść na zakładkę Dostęp WWW i tam należy wprowadzić kolejne parametry zakładanego konta. W tym miejscu należy ustawić określone hasło WWW (czynność Hasło WWW) lub wysłać za pośrednictwem poczty jednorazowe hasło generowane losowo (czynność Jednorazowe hasło WWW). Po uzupełnieniu parametrów na formularzu osoby kontaktowej należy wybrać Utwórz operatora w bazie powiązanej. Czynność ta w bazie powiązanej odszukuje w tabeli Pracownicy osobę o zgodnym Imieniu i Nazwisku (właściciela lub pracownika). Aby powiązanie poprawnie przebiegło w bazie podrzędnej musi być zdefiniowany pracownik o takim samym imieniu i nazwisku. Operator Pulpitu klienta BR będzie logował się do systemu za pośrednictwem zbiorczego operatora o nazwie pulpitklientabr. Operator pulpitklientabr wykorzystuje określone role (w standardowej konfiguracji rolę o nazwie Pulpit klienta BR) oraz ma określone prawa obiektowe. Osoba kontaktowa Operator w bazie powiązanej jest niezbędny do zalogowania się "w tle" w celu pobrania do Pulpitu klienta BR danych na temat rozliczeń księgowo-podatkowych prowadzonych w powiązanej bazie. Logowanie do pulpitu klienta biura odbywa się z poziomu bazy głównej. U w a g a! Jeśli istnieje potrzeba ograniczenia dostępu do wybranych elementów pulpitu klienta BR należy to zrobić poprzez odpowiednie zmiany roli Pulpit klienta BR w części Inne/Foldery/Menu/Ogólne oraz Inne/Foldery/Menu/Pulpit klienta BR. 6/21

7 Rola Pulpit klienta BR Jeśli poszczególni operatorzy Pulpitu klienta BR mają mieć różne zakresy funkcjonalne udostępnianych danych wówczas należy zdefiniować kilku różnych operatorów zbiorczych wykorzystując do tego różne role. W szczególnych przypadkach określona osoba kontaktowa może być powiązana z kilkoma kontrahentami. Takie rozwiązanie będzie miało zastosowanie jeśli będzie potrzeba zdefiniowania konta z dostępem WWW dla osoby, która jest udziałowcem w kilku działalnościach (spółkach) rozliczanych przez Biuro Rachunkowe i ma mieć dostęp do informacji o tych spółkach. Osoba kontaktowa Operator skonfigurowany w powyższy sposób po zalogowaniu do Pulpitu klienta BR będzie miał dostęp do szczegółów powiązanych z nim kontrahentów oraz szczegółów powiązanych z nimi baz danych. 7/21

8 Ogólne Zakładka Ogólne dostępna jest w pulpitach: Pulpit kontrahenta, Pulpit klienta biura rachunkowego, Pulpit kierownika, Pulpit pracownika. Menu Ogólne składa się następujących elementów: Panel użytkownika, Powiadomienia, Historia powiadomień, Procesy, Zasobnik dokumentów. 8/21

9 Panel użytkownika Panel użytkownika, przedstawia wybrane przez użytkownika elementy np. powiadomienia, informacje, elementy pulpitów pracownika/kierownika, elementy pulpitu kontrahenta lub elementy pulpitu klient biura rachunkowego. Przykład wykorzystania w module pulpit klient biura rachunkowego Przykład wykorzystania w module pulpit pracownika/kierownika Przykład wykorzystania w module pulpit klient biura rachunkowego Ogólne Segmenty można ustawiać według dowolnej kolejności za pomocą edytora formularza (Czynności/Projektuj formularz). Elementy panelu użytkownika: projektuj formularz Informacje Za pomocą tego elementu możemy wyświetlać informacje ze zdefiniowanych kanałów RSS. Konfiguracja odbywa się w Opcje/enovaNet/Ogólne. Do prawidłowego działania niezbędne jest podanie linka odnoszącego się do kanału RSS. Powiadomienia Na liście powiadomień widoczne są zadania przypisane do zalogowanego użytkownika. 9/21

10 Rozrachunki z biurem Lista prezentuje rozrachunki wynikające z dokumentów wystawionych na rzecz zalogowanego klienta. Bazy danych Bazy danych wyświetlane są wszystkie bazy danych do których klient ma dostęp. rozrachunki z biurem Bazy danych Przykład wykorzystania w module pulpit pracownika/kierownika Panel użytkownika Panel użytkownika, przedstawia wybrane przez użytkownika elementy np. powiadomienia, informacje, elementy pulpitów pracownika/kierownika, elementy pulpitu kontrahenta lub elementy pulpitu klient biura rachunkowego. Segmenty można ustawiać według dowolnej kolejności za pomocą edytora formularza (Czynności/Projektuj formularz). Elementy panelu użytkownika: Powiadomienia 10/21

11 Element pulpitu - powiadomienia Na liście powiadomień widoczne są zadania przypisane do zalogowanego użytkownika. Podwójne kliknięcie w zadanie powoduje otwarcie zadania. Przycisk "Nie przypominaj" powoduje usunięcie zadania z powiadomień jednak nie ma żadnego wpływu na samo zadanie, które będzie nadal widoczne w "Powiadomieniach" oraz w "Historii powiadomień" (listy dostępne po lewej stronie w menu Ogólne). Pracownik Element pulpitu - pracownik Element wyświetlający podstawowe dane zalogowanego operatora takie jak, imię i nazwisko, dział, stanowisko. Dodatkowo prezentowane jest zdjęcie pracownika. Za pomocą przycisku "więcej..." możliwe jest przejście do danych pracownika. Korzystając z przycisku "Ostatnia wypłata" mamy możliwość podglądu ostatnio naliczanych wypłat, a także danych pracownika. Informacje Element pulpitu - Informacje Za pomocą tego elementu możemy wyświetlać informacje ze zdefiniowanych kanałów RSS. Konfiguracja odbywa się w Opcje/enovaNet/Ogólne. Do prawidłowego działania niezbędne jest podanie linka odnoszącego się do kanału RSS. Urlop wypoczynkowy Element pulpitu - urlop Element umożliwiający złożyć następujące wnioski o: a) urlop wypoczynkowy b) delegację służbową c) urlop okolicznościowy Ponadto możliwe jest sprawdzenie statusów wcześniej składanych wniosków o nieobecności - przycisk Lista wniosków o nieobecności. Przycisk "Więcej..." powoduje przejście do Limitów nieobecności Dokumenty 11/21

12 Element pulpitu - dokumenty W tym oknie wyświetlane są wszystkie dokumenty, które zostały przypisane dla tego użytkownika. Dodatkowo na formularzu dokumentu została włączona flaga "Widoczny w pulpitach". Przycisk "Więcej..." powoduje przejście do Zasobnika dokumentów. Powiadomienia Lista powiadomień w panelu użytkownika Lista prezentuje wszystkie zadania przypisane do zalogowanego użytkownika. Z menu Czynności jest możliwe wykonanie czynności przypisanych do zadania lub zainicjowanie nowego procesu Workflow. Historia powiadomień Historia w panelu użytkownika Lista prezentuje wszystkie zadania przypisane do zalogowanego użytkownika, również te zakończone. Z menu Czynności jest możliwe wykonanie czynności przypisanych do zadania lub zainicjowanie nowego procesu Workflow. Procesy Lista dostępna na licencji pulpit Workflow. Lista procesów zainicjowanych przez zalogowanego użytkownika wraz z informacjami takimi jak: nazwa procesu, numer procesu, data ostatniej zmiany w procesie, obecny status, aktualnie odpowiedzialna osoba, aktualny etap procesu, Lista procesów w panelu użytkownika 12/21

13 Obsługa procesów wymaga co najmniej jednego stanowiska Workflow w wersji Platynowej w głównej instalacji enova365. Przedział liczby użytkowników Workflow w Pulpitach musi być dostosowany do największego posiadanego przedziału nazwanych użytkowników innych, posiadanych Pulpitów (Pracownika, Kontrahenta, Klienta Biura Rachunkowego). Workflow w Pulpitach dostępny jest w sprzedaży wyłącznie z jednym z podstawowych pulpitów (Pracownika, Klienta Biura Rachunkowego, Kontrahenta). Ile licencji należy zakupić chcąc pracować w połączeniu: Pulpit Workflow i Pulpit pracownika - wymagana ilość licencji dla Workflow w pulpitach: min. 1 licencja WF Platyna(standard), taka sama ilość licencji WF w pulpitach jak ilość licencji na pulpit pracownika Pulpit Workflow a Pulpit kontrahenta - wymagana ilość licencji dla Workflow w pulpitach: min. 1 licencja WF Platyna (standard), taka sama ilość licencji WF w pulpitach jak ilość licencji na pulpit kontrahenta Pulpit Workflow a Pulpit kierownika - wymagana ilość licencji dla Workflow w pulpitach: min. 1 licencja WF Platyna (standard), taka sama ilość licencji WF w pulpitach jak ilość licencji na pulpit pracownika i kontrahenta (oddzielnie) Pulpit WF dla biura rachunkowego - wymagana ilość licencji dla Workflow w pulpitach BR: min. 1 licencja WF Platyna (standard), ilość licencji WF uzależniona od zarejestrowanych użytkowników (np. BR na 50 baz, średnio w bazie są dwa konta - rekomendowana ilość licencji WF = 100). Nie jest sprzedawany samodzielnie. Workflow rozszerza możliwości Pulpitu podstawowego o możliwość procesowania pracy wielu osób stąd procesy przetwarzane przez użytkowników pulpitowych mogą pracować tylko na wybranych typach danych: WfWorkflow, Task, WniosekUrlopowy, Delegacja, Zadanie (CRM), Urządzenie (CRM), DBItem. Przykłady zastosowania Workflow dotyczące wszystkich dozwolonych typów danych WfWorkflow, Task - Daje możliwość np. kontaktu przez formularz. WniosekUrlopowy - Pracownik zgłasza swoją nieobecność, kierownik otrzymuje powiadomienie o nowym wniosku do akceptacji, który może przebiegać wieloetapowo. Delegacja - Obsługa pełnego obiegu delegacji poprzez złożenie jej, przesyłania dokumentów dot. delegacji np. podczas jej trwania oraz samo rozliczenie delegacji. Zadanie (CRM), Urządzenie (CRM) - Tworzenie zgłoszeń serwisowych przez klienta, dodawanie zgłoszeń serwisowych dotyczących urządzeń. DBItem - Dołączanie dokumentów do rozliczenia do bazy danych w biurze rachunkowym przez klienta. Zasobnik dokumentów Zasobnik dokumentów w panelu użytkownika Wyświetlane są wszystkie dokumenty, które zostały przypisane dla tego użytkownika. Dodatkowo na formularzu dokumentu została włączona flaga "Widoczny w pulpitach". 13/21

14 Pulpit klienta BR W skład modułu wchodzą następujące elementy: Bazy danych - lista baz danych do których zalogowany klient ma dostęp, Rozrachunki z biurem - rozrachunki z tytułu wystawionych faktur dla klienta, Zasobnik dokumentów klientów, Zasobnik dokumentów baz danych. Bazy danych Na zakładce Bazy danych wyświetlane są wszystkie bazy danych do których klient ma dostęp. Dla wskazanej daty aktualności (Aktualność) oraz wybranego zakresu (Okres) możliwe jest przeglądanie informacji o podatkach, rozrachunkach i innych wyświetlanych w kontekście wybranej bazy. W tym celu należny otworzyć wybraną bazę wyświetlaną na liście wybór Otwórz. Ogólne Na zakładce ogólne prezentowane są podstawowe dane z wybranej bazy dotyczące: Podatków (CIT, PIT, VAT); Podatków ZUS; Struktury wiekowej zobowiązań i należności; Prognozy stanu gotówki. 14/21

15 Podatki i ZUS Na zakładce Podatki i ZUS prezentowane są kwoty rozrachunków z urzędami z tytułu różnych podatków. Deklaracji podatkowych: Deklaracja VAT-7, Deklaracja CIT, Deklaracja PIT-4R, Deklaracja PIT-8AR, Zaliczka PIT-5/PIT-5L. Deklaracji ZUS: ZUS DRA społeczne, ZUS DRA zdrowotne, ZUS DRA FG i FRŚP, ZUS DRA FEP, ZUS DRA właścicieli. Handel Na zakładce Handel prezentowane są przychody ze sprzedaży i marża. Ewidencja ŚP Na zakładce Ewidencja ŚP prezentowane są: Struktura wiekowa zobowiązań, Struktura wiekowa należności, Prognoza przepływów, Prognozowane saldo gotówki. 15/21

16 Księgowość Na zakładce Księgowość znajdują się informacje o kwotach podatku dla deklaracji: VAT-7, VAT-UE, CIT, PIT-5/PIT-5L. Kwoty wyświetlane są na podstawie naliczonych deklaracji podatkowych. Dodatkowo w części Statystyki dokumentów wyświetlana zostaje informacja o ilościach dokumentów wg typu ewidencji, zapłat oraz dekretów. Sumowane są dokumenty dodane w ewidencji dokumentów bez znaczenia na stan dokumentu. Kadry i Płace Zakładka przedstawia dane z deklaracji kadrowych. Deklaracji ZUS: ZUS DRA społeczne, ZUS DRA zdrowotne, ZUS DRA FG i FRŚP, ZUS DRA FEP, ZUS DRA właścicieli. Podatkowych: Deklaracja PIT-4R, Deklaracja PIT-8AR. 16/21

17 Zasobnik dokumentów Wyświetlane są wszystkie dokumenty, które zostały przypisane dla danej bazy. Rozrachunki z biurem Lista prezentuje rozrachunki wynikające z dokumentów wystawionych na rzecz zalogowanego klienta. rozrachunki z biurem Klient - wybór kontrahenta, Data - data aktualności, pozwala na przeglądanie stanu płatności na konkretny dzień, Okres - pozwala na odfiltrowanie listy wg dowolnego okresu, należy tylko prawidłowo określić zakres dat, Indeks - umożliwia wyświetlanie płatności rozliczonych i nierozliczonych (Wszystkie/ Nierozliczone/Rozliczone), Wartość -określa jakie wartości mają być prezentowane (Kwota/Do rozliczenia/rozliczono), Typ - pozwala na zawężenie listy do zobowiązań bądź należności (Razem/Należności/Zobowiązania), Rodzaj - na liście pokażą się tylko Płatności lub tylko Zapłaty Razem/Płatności/Zapłaty. Zasobnik dokumentów klienta Na tej zakładce istnieje możliwość załączenia dokumentów klienta, można tam umieścić dokumenty dotyczące współpracy z biurem np. umowy z biurem, dane kontaktowe itp. Aby dodać nowy załącznik do zasobnika należy wybrać Dodaj i wskazać miejsce na dysku skąd zostanie pobrany plik. 17/21

18 Zasobnik dokumentów baz danych Na tej zakładce istnieje możliwość załączenia dokumentów związanych z konkretną bazą danych (kontrahentem), można tu umieścić pliki dotyczące współpracy bieżącej tj. wyciągi bankowe, faktury itp. Aby dodać nowy załącznik do zasobnika należy wybrać Dodaj i wskazać miejsce na dysku skąd zostanie pobrany plik. U w a g a! Operator Biura Rachunkowego może przeglądać, analizować załączone dokumenty z poziomu Analiz Baz Danych. Po wejściu na okno danej bazy należy włączyć Asystenta zapisu. załączniki bazy danych z poziomu Asystenta zapisu 18/21

19 Najczęściej spotykane problemy w użytkowaniu i konfiguracji Pulpitu klienta BR 19/21

20 Po zalogowaniu brakuje części Pulpit KB Okno widoczne po zalogowaniu się do pulpitu I.Przyczyną może być brak dll do pracy na wielu bazach danych w konfiguracji dla serwera. Należy zweryfikować konfigurację serwera. II. Operator loguje się do niewłaściwej bazy. Do pulpitu zawsze logujemy się z poziomu bazy głównej (Master). 20/21

21 last-page Pomoc techniczna , Pomoc Handel , Pomoc Księgowość , Pomoc Kadry Płace , Pomoc CRM , Pomoc Workflow , Soneta Sp.z o.o. ul. Wadowicka 8A, Kraków, tel./fax ,

enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego (BR)

enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego (BR) enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego (BR) Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Spis treści Pulpit klienta biura rachunkowego Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika

enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika enova36 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova36.pl Spis treści Spis treści Panel użytkownika Przykład wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Opis zmian dla Pulpitów enova365 od wersji 14.0 ( ) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach)

Opis zmian dla Pulpitów enova365 od wersji 14.0 ( ) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach) Opis zmian dla Pulpitów enova365 od wersji 14.0 (14.0.6509) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach) Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: 12.1 (12.1.6192) i 12.0 (12.0.6137) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach) Przed rozpoczęciem pracy z programem

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: ( ) i 12.3 ( )

Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: ( ) i 12.3 ( ) Opis zmian dla Pulpitów enova365 w wersjach: 12.3.1 (12.3.6390) i 12.3 (12.3.6382) (Pulpity HR, Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, Workflow w Pulpitach) Przed rozpoczęciem pracy z programem

Bardziej szczegółowo

enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika

enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści 2 Pełen opis funkcjonalności dostępny

Bardziej szczegółowo

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova5 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova5 szyta na miarę skalowalna System enova5 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych kolorami

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny abonament

Bardziej szczegółowo

enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika

enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Pulpit Kierownika, Pulpit

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych Platforma menadżera

Praca na wielu bazach danych Platforma menadżera Praca na wielu bazach danych Platforma menadżera (Wersja 10.5) Strona 1 z 30 Spis treści 1. Konfiguracja bazy głównej i baz zależnych...3 1.1 Konfiguracja bazy głównej...3 1.2 Konfiguracja baz zależnych...4

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wersji demonstracyjnych enova365 na potrzeby prezentacji u Klienta

Tworzenie wersji demonstracyjnych enova365 na potrzeby prezentacji u Klienta Tworzenie wersji demonstracyjnych enova365 na potrzeby prezentacji u Klienta str. 1 Spis treści 1. Instalacja wersji demonstracyjnej enova365 standard... 3 2. Zakładanie dodatkowej bazy demonstracyjnej...

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz EŚP enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Instrukcja Użytkownika Spis treści Spis treści...2 1Opis systemu...4 2Logowanie do systemu:...4 3Panel podatnika...6 4Ustawienia konta...7 5Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Copyright @ 2013 icomarch24 S.A. Spis treści 1. Aktywacja konta IWD w biurze rachunkowym... 3 2. Aktywacja konta IWD u klienta Comarch ERP Optima... 12

Bardziej szczegółowo

PULPIT MENADŻERA. wybrane korzyści korzystania z modułu

PULPIT MENADŻERA. wybrane korzyści korzystania z modułu PULPIT MENADŻERA wybrane korzyści korzystania z modułu Moduł ERP Optima Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu za pomocą przeglądarki internetowej kadra kierownicza lub Właściciel przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL BIURA KSIĘGOWEGO Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 5 2 Logowanie do systemu:... 6 3 Panel administracyjny... 8

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do rozwoju firmy www.enova.pl MO DU ŁOprogramowanie ERP enova ma otwartą strukturę każdy moduł przeznaczony jest do wspierania określonego aspektu działalności firmy:

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-Mag przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag dla Windows,

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika

enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Moduł Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika Ogólne Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Internetowa Wymiana Dokumentów

Przewodnik Internetowa Wymiana Dokumentów Przewodnik Internetowa Wymiana Dokumentów Copyright @ 2013 icomarch24 S.A. Spis treści Wprowadzenie... 3 Założenie konta w Comarch ERP ifaktury24... 4 Procedura zgłaszania Klienta Comarch ERP ifaktury24

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 20 listopad 2013 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

wynajem aplikacji dostępnych online dla biznesu Cennik Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Soneta Sp. z o.o.

wynajem aplikacji dostępnych online dla biznesu Cennik Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Soneta Sp. z o.o. wynajem aplikacji dostępnych online dla biznesu Cennik Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Soneta Sp. z o.o. ZETO365 ZETO365 to platforma serwerowa, na której jest udostępnione oprogramowanie (stale

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Kraków 2015 Internetowa Wymiana Dokumento w Każdy użytkownik Comarch ERP ifaktury24 może skorzystać

Bardziej szczegółowo

enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika

enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika enova365 Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Moduł Pulpit Kierownika, Pulpit Pracownika Ogólne Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak OPIS FUNKCJONALNY e-pracownik Light ERP dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace Opracował(a): Sebastian Stachowiak Funkcjonalność Intranet Light ERP (e-pracownik) Symfonia ERP Kadry i Płace Główne cechy

Bardziej szczegółowo

Wersja programu

Wersja programu Wersja 2017.3 programu Wersja iagent24 2017.3 wprowadza trzy nowe moduły: Moduł Zestawienia operacji biura, który umożliwia rozliczanie produkcji agencji z towarzystwami ubezpieczeń. Moduł Przychody i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

CRM BY CTI. Opis programu

CRM BY CTI. Opis programu CRM BY CTI Opis programu 1. Opis programu CRM by CTI to moduł służący do zarządzania kontaktami z klientem, który działa w połączeniu z programem Comarch ERP Optima, lub jako niezależna aplikacja. Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM

Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Prezentacja danych w PANELU INTERNETOWYM Logowanie PANEL INTERNETOWY został przetestowanych na przeglądarkach Microsoft Internet Explorer 6 i Internet Explorer 7. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się

Bardziej szczegółowo

Dodatek efaktura invooclip Użytkowanie Soneta Sp. z o.o.

Dodatek efaktura invooclip Użytkowanie Soneta Sp. z o.o. Dodatek efaktura invooclip Użytkowanie Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 12 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis treści 1 Opis rozwiązania...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Enova365 przeznaczone jest dla użytkowników programu Enova365 stworzonego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć proces instalacji programu Alians ewindykator uruchom pakiet instalatora: ewindykator_instalator.msi.

Aby rozpocząć proces instalacji programu Alians ewindykator uruchom pakiet instalatora: ewindykator_instalator.msi. Alians ewindykator Instalacja programu... 2 Pierwsze uruchomienie... 3 Konfiguracja... 5 Skrzynka nadawcza... 6 Treść wiadomości... 7 Ustawienia domyślne... 8 Firma... 10 Próbna emisja ponagleń... 14 Emisja

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient... Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...4 Logowanie...4 Panel startowy...4 Modele PrePaid i PostPaid...5

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ERP do zarządzania

Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu Oprogramowanie ERP do zarządzania szyta na miarę skalowalna System jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych kolorami srebrnym, złotym i platynowym. pozwala łączyć y w różnych

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Symfonia ERP przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników portalu iksięgowość24 wersja 3.2

Instrukcja dla użytkowników portalu iksięgowość24 wersja 3.2 Instrukcja dla użytkowników portalu iksięgowość24 wersja 3.2 Copyright 2012 icomarch24 S.A. Spis treści 1. Obszar walidowany dla członków Społeczności Biur Rachunkowych... 3 1.1. Logowanie... 3 2. Wyszukiwarka...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect

Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect Wersja 1.0.1.67 Wersja 1.0.1.67 Czas wersji 16.02.2016 Liczba stron 28 Autor Łukasz Muzyka Nadzór Krystian Mirek, Bartłomiej Drozd Kontakt pomocit@fairpay.pl

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Informacji Lokalowej websil

Internetowy System Informacji Lokalowej websil Internetowy System Informacji Lokalowej websil Instrukcja Zawartość 1. Logowanie... 2 2. Przypomnienie hasła... 3 3. Menu konta... 4 4. Kartoteka lokalu... 5 4.1. Salda:... 5 4.2. Operacje na koncie:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny (wersja beta)

Panel Administracyjny (wersja beta) TransmisjeOnline.pl Panel Administracyjny (wersja beta) Umożliwia zaplanowanie i zdefiniowanie sesji, zarządzanie użytkownikami, dostęp do danych konta oraz faktur. TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo