NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ"

Transkrypt

1 NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO

2 ŹRÓDŁA WZROSTU SEKTORA MOTORYZACJI Polski rynek motoryzacyjny stanowi jeden z najbardziej konkurencyjnych i podatnych na zmiany obszarów gospodarki. Konieczność sprostania międzynarodowej konkurencji, rosnącym wymaganiom OEM ów w ramach globalnego łańcucha dostaw oraz potrzeba stałej kontroli i optymalizacji kosztów to tylko część wyzwań, przed którymi stoi rodzimy sektor automotive. Mimo ciągłych zmian warunków gry rynkowej, polskie firmy od wielu lat są partnerami największych producentów na rynku światowym. Wynika to również z ciągłej adaptacji najbardziej innowacyjnych rozwiązań z zakresu informatyki, która zapewnia zgodność ze standardami globalnych koncernów, pełną przejrzystość łańcuchów dostaw i możliwość identyfikacji wąskich gardeł. Dostawcy motoryzacji korzystający z rozwiązań podkreślają, że obszar produkcji bardzo skutecznie wykorzystuje możliwości informatyki. Sukces polega na efektywnym doborze rozwiązań pasujących do specyfiki zakładu produkcyjnego z sektora motoryzacyjnego. Bazą do zarządzania tego typu przedsiębiorstwem jest zawsze system MRP/ERP. Bez niego trudno myśleć o rozwoju. Wieloletnia analiza potrzeb firm z sektora motoryzacyjnego pokazuje, że dostawcy motoryzacji oczekują rozwiązań dedykowanych, odwołujących się do charakterystycznych procesów. Zwracają oni szczególną uwagę na wsparcie takich obszarów jak planowanie produkcji, zarządzanie zakładami produkcyjnymi, elektroniczna wymiana danych, integracja poszczególnych dostawców z końcowym producentem samochodów, czy odwzorowanie standardowych procesów wg. zaleceń takich organizacji, jak VDA, ODETTE, EDIFACT i AIAG. Odmienne kwestie podkreślają dealerzy oraz firmy serwisowe, które oczekują w pełni zintegrowanego systemu informacyjnego obejmującego m.in. sprzedaż oraz serwis pojazdów, zarządzanie częściami zamiennymi, wraz z komunikacją z producentem, zarządzaniem obsługą klienta (CRM), księgowością i controllingiem finansowym. To wszystko warunkuje skuteczne konkurowanie, a nawet przetrwania na rynku motoryzacyjnym.kluczowe wyzwanie dla branży informatycznej w motoryzacji polega na objęciu całego łańcucha sprawnym przepływem informacji i materiałów, aby stale zwiększać efektywność procesu produkcji podzespołów. Współpraca branży informatycznej z sektorem motoryzacyjnym musi się opierać na wspólnym działaniu. Informatyka dostarcza - przy aktywnej współpracy motoryzacji - rozwiązania informatyczne oraz telekomunikacyjne zapewniające taki sposób wymiany informacji, aby można było cały proces realizować w jak najkrótszym czasie. Rozwiązania IT skracają czas przepływu materiałów (prowadząc do oszczędności związanych z magazynowaniem), usprawniają przekaz informacji związanych z zamówieniem, pozwalają znaleźć źródła niepotrzebnych kosztów. W konsekwencji auta dostarczane są do klienta końcowego w coraz krótszym czasie. To wszystko elementy, które wpływają na rentowność i generowanie zysków każdej organizacji działającej na polskim rynku motoryzacyjnym. jest wieloletnim partnerem przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego w Centralnej i Wschodniej Europie, realizującym projekty informatyczne w oparciu o uznaną technologię Dynamics. Podstawę rozwiązania dedykowanego dla dostawców motoryzacji stanowi aplikacja klasy ERP Dynamics AX. Oprogramowanie powstało we współpracy z międzynarodowym dostawcą rozwiązań informatycznych ATOS. Obecnie z systemu korzystają tacy dostawcy motoryzacji, Koita, Reutter, Benteler, Umbra Group czy Irisa. Aplikacje zapewniające obsługę punktów dealerskich i serwisowych to produkt powstały we współpracy z niemiecką spółką incadea GmbH, który jest w całości oparty na biznesowym systemie Dynamics NAV. Obecnie z systemu korzystają następujący dealerzy oraz firmy serwisowe: BMW, Ford, Skoda, OPEL, VW Group. 2

3 DOSTAWCY MOTORYZACJI KLASY ŚWIATOWEJ Jak osiągnąć przewagę w globalnym łańcuchu dostaw motoryzacji? Dzięki aktywnemu powiązaniu kupujących i dostawców w łańcuchu logistycznym dochodzi do zminimalizowania zapasu bezpieczeństwa. Dostawcy synchronizują swoje działania z potrzebami kupujących, zapewniają wymaganą jakość, minimalizując jednocześnie swoje koszty i przenosząc na dostawców obciążenie administracyjne (np. self-billing). Praca dostawców jest zsynchronizowana w trybie elektronicznych przekazań zleceń do realizacji (produkcja jest kierowana w oparciu o długoterminową umowę na podstawie ogólnych wymagań klienta dotyczącą terminów, a następnie jest uściślona w piśmie zlecającym realizację). ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE FINANSAMI, ZASOBAMI LUDZKIMI ORAZ RELACJAMI Z KLIENTAMI Cechą charakterystyczną sektora motoryzacyjnego jest konieczność powiązania w czasie rzeczywistym poszczególnych dostawców i końcowych producentów samochodów lub poziomu Tier 1, 2, 3. Celem systemu jest zagwarantowanie, że wszystkie elementy dostaw spotkają się na linii produkcyjnej w kolejności, w jakiej będą montowane. Realizacja tych założeń stanowi element sukcesu w obsłudze procesów określonych przez producentów wyrobów końcowych. Rozwiązanie stworzone we współpracy z Atos w oparciu o technologię Micrososft Dynamics AX integruje unikatowe procesy konkretnych producentów OEM i zawiera zestaw wcześniej przygotowanych niezbędnych dokumentów w celu zapewnienia komunikacji z producentami OEM. Do obsługiwanych standardów należą m.in. GM dowód dostawy/mais PUS, VW AMES-T, BMW Belom, Stard, Renault GPI/L3P/Cindi, DaimlerChrysler itp. SPRAWNY ŁAŃCUCH DOSTAW Szczególnie istotne dla dostawców motoryzacji jest to, by wysyłka gotowych produktów była zarządzana na podstawie potwierdzonych w systemie wskazówek oraz dokładnie odnosiła się do planu zapotrzebowania na materiały, półprodukty, narzędzia, w celu właściwego planowania wydajności. Rozwiązanie dla dostawców motoryzacji umożliwia planowanie końcowej ilości materiałów w trybie JIT (Just-In-Time) tak, aby podczas produkcji zawsze była zapewniona potrzebna ilość oraz poziom zasobów na czas. W celu zabezpieczenia materiału i przekazania zlecenia do realizacji można stosować aplikację internetową platformy Enterprise Portal. Wszystkie otrzymane i przetworzone komunikaty EDI są przechowywane w systemie (dzienne i tygodniowe zlecenia do realizacji, wymagana ilość, łączne sumy, opakowania, daty wysyłek itp.). PRODUKCJA POD KONTROLĄ SYSTEMU Proponowane rozwiązanie pozwala monitorować rzeczywisty koszt określonego produktu na każdym poziomie jego produkcji, łącznie z produktem finalnym. Umożliwia planowanie oferty i zapotrzebowania zgodnie z MRPII lub z ograniczeniem planowania wielkości i materiałów. Szczególnie podkreślane przez użytkowników jest wsparcie w zakresie planowania prac i ich kolejności, łącznie z zarządzaniem zasobami i kontrolą działów produkcyjnych. Aplikacja wpisuje się w potrzeby menedżerów zarządzających obszarem finansów zapewniając z jednej strony obsługę standardowych funkcji, jak i funkcji rozszerzonych, takich m.in. jak rozliczenia między firmami, wyniki skonsolidowane, przydzielanie rachunków, prognozy przepływów pieniężnych oraz obsługę wielu walut. Zapewnia również możliwość ustalania przyszłego zapotrzebowania na gotówkę i automatyczną alokację środków na podstawie wcześniej określonych ustawień. Kolejny istotny obszar obejmowany przez system to zarządzanie relacji z klientami (CRM), który automatyzuje procesy sprzedaży i marketingu. Moduł ten umożliwia pracę z precyzyjnie zdefiniowanymi grupami klientów oraz monitoring potencjalnych grup klientów. Dostarcza aktualne i dokładne informacje wspierające podejmowanie decyzji w zakresie sprzedaży i marketingu. System przechowuje również informacje o pracownikach i umowach oraz gromadzi informacje o procesie rekrutacji czy systemie szkoleń. SPRAWDZONE ŚRODOWISKO TECHNOLOGICZNE Rozwiązanie i Atos oparte na Dynamics AX należy do najnowszej generacji systemów informatycznych wspomagających pracę przedsiębiorstwa, zbudowanych w środowisku obiektowym opartym na komponentach. Umożliwia ono kluczowym użytkownikom wprowadzenie do systemu w ciągu kilku minut wszystkich zmian. Dzięki warstwowej technologii produktu łatwo zbudować i utrzymywać zmiany wprowadzone przez użytkownika. 3

4 PUNKT DEALERSKI NA PLUSIE W jaki sposób poprawić rentowność punktów sprzedaży samochodów i serwisu? Zmienne warunki rynkowe w szczególnym stopniu doświadczają firmy dealerskie i serwisowe, które działają na pierwszej linii kontaktu z klientem. Fluktuacja popytu ze strony finalnych nabywców aut sprawia, że właściciele punktów dealerskich i serwisowych są zmuszeni do ciągłego poszukiwania źródeł optymalizacji kosztów przy jednoczesnej poprawie procesów sprzedaży pojazdów. Jak sprostać wyzwaniom, które pozornie się wykluczają? Przecież trudno jednocześnie walczyć o klienta przy ograniczonych możliwościach inwestycyjnych. Przykłady międzynarodowych punktów dealerskich pokazują, że jest to możliwe. oferuje rozwiązanie niemieckiej firmy incadea, którego celem jest wsparcie procesów sprzedaży pojazdów i zwiększenie wielkości sprzedaży, poprzez powiązanie kluczowych obszarów działalności punktu dealerskiego i serwisowego. Łączy ono w jeden efektywny system obszar sprzedaży, serwisu, części zamiennych, komunikacji z producentem, zarządzaniem obsługą klienta (CRM) oraz księgowości i controllingu finansowego. Poszczególne moduły systemu incadea. engine są w pełni powiązane w celu wyeliminowania przypadków powielania pracy i unikania błędów. Dzięki temu kierownictwo firmy natychmiast ma dostęp do informacji finansowych na temat funkcjonowania firmy. Uzyskuje pełną przejrzystość kosztów, wydajności, zarządzanie zasobami. Mogą oni obserwować realizację poszczególnych etapów procesu, zapisywać czas wykonanej pracy, wykorzystania części zamiennych oraz kosztów usług dostawców zewnętrznych. Każdy z tych elementów przekłada się w konsekwencji na rentowność i podniesienie zysków, dzięki m.in. poprawie procesu kierowania zasobami magazynowymi, obrotu zasobami i sprzedaży części zamiennych oraz lepszej informacji o aktualnych potrzebach klienta. PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI SPRZEDAŻY Moduł Zarządzanie pojazdami systemu incadea wspiera pełny proces sprzedaży pojazdów, jednocześnie poprawiając efektywność sprzedaży dealerów, a finalnie zwiększa satysfakcję klientów. Pozwala prowadzić ewidencję pojazdów klientów wraz z ich konfiguracją i kompletną historią wykonanych przeglądów serwisowych. Sprzedaż pojazdów jest połączona z modułem CRM. Dzięki temu firmy dealerskie uzyskują jakościowy spis preferencji, zainteresowań i informacji o kliencie. Można wykorzystać regularną komunikację z klientami poprzez automatyczne generowanie kolejnych zadań i zadań aftersales. W ten sposób użytkownicy mogą tworzyć ofertę sprzedaży pojazdu bezpośrednio z modułu CRM i natychmiast przekazywać ją klientowi. W ten sposób można uniknąć przepisywania danych i popełnienia błędów. SERWIS NA PLUSIE Rozwiązanie umożliwia sprawne zarządzania serwisem zwiększając jego wydajność działania. System incadea.engine obejmuje cały proces od przygotowania ofert i zamówień aż po reklamacje. Pomaga aktualizować dane począwszy od kosztorysów, aż po fakturowanie. Posiada wiele elastycznych funkcji stworzonych w celu uproszczenia przetwarzania zleceń serwisowych (na przykład możliwość skopiowania oferty serwisowej bezpośrednio do odpowiednich zamówień serwisowych). Ponadto pozwala stworzyć nieograniczoną liczbę faktur wewnętrznych i zewnętrznych dla jednego zamówienia. Automatycznie udziela informacji na temat danego pojazdu oraz klienta i zawiadamia o potrzebie przeprowadzenia rutynowego przeglądu lub uregulowania zaległych należności klienta. Całkowite lub częściowe faktury, wydania lub przyjęcia magazynowe mogą być tworzone dla tego samego zlecenia serwisowego, a jednocześnie mogą być skierowane do różnych odbiorców. Program współpracuje z zewnętrznymi aplikacjami producenta przeznaczonymi dla danej branży. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MAGAZYNOWYMI Jedną z kluczowych potrzeb punktu dealerskiego jest usprawnienie procesu zarządzania zapasami w magazynie, rotacji zapasów i sprzedaży części zamiennych. Rozwiązanie kładzie nacisk na monitorowanie i proaktywne zarządzanie zasobami części zamiennych. Umożliwia sklasyfikowanie części zamiennych zgodnie z ich rotacją i uwzględnieniem sezonowości, monitorowanie ich starzenia oraz ich automatyczne uzupełnianie. To pomaga utrzymywać zrównoważony stan części zamiennych. System wspiera proaktywne zamawianie części zamiennych i elektroniczną wymianę danych z dostawcami. Powiązanie systemu incadea. engine z elektronicznymi katalogami części, ewentualnie z innymi systemami poszczególnych producentów samochodów ułatwia i przyspiesza proces sprzedaży i dystrybucji części, a tym samym prowadzi do zmniejszenia ilości popełnionych błędów w całym procesie. 4

5 SYSTEM NA MIARĘ BMW SPRAWDZONY PARTNER Zaangażowanie do realizacji projektu wynikało z kliku powodów. a.s. z powodzeniem wdrożył system DMS (Dealer Management System - oparty o platformę Dynamics NAV) w wybranych punktach dealerskich BMW w wielu krajach. Firma jest również partnerem wdrożeniowym BMW dla tego rozwiązania. Dodatkowo, posiada wiedzę na temat procesów CRM wspierających sprzedaż, co również stanowiło jeden z istotnych argumentów dotyczących wyboru. BMW Group podkreślało konieczność wdrożenia jednego rozwiązania dla wybranych organizacji, co miało przyczynić się do skrócenia czasu dotarcia do rynku, zwiększenia zadowolenia klientów i podniesienia wartość współpracy z potencjalnymi i dotychczasowymi klientami. ROZWIĄZANIE WEDŁUG POTRZEB BMW Rozwiązanie SEM CRM oparte jest na standardowym rozwiązaniu Dynamics CRM, które zostało rozbudowane przez o konkretne wymagania BMW Group w zakresie przetwarzania i kompatybilności z innymi systemami. Wymagania zostały zdefiniowane przez BMW i określone w dokumencie System Proposal, który stanowi podstawowy dokument do tworzenia architektury systemu i rozbudowy rozwiązania. Od pierwszego etapu, rozwiązanie było stale rozwijane i dostosowywane do nowych wymagań stawianych przez BMW. a.s. pracował nad rozwiązaniem SEM CRM dla BMW Group od lutego do maja 2012 roku. Następnie BMW Group to wiodący, światowy producent samochodów i motocykli, do którego portfolio należą takie marki jak BMW, MINI i Rolls-Royce. BMW Group posiada 28 zakładów produkcyjnych i montażowych w 13 krajach oraz globalną sieć sprzedaży w ponad 140 krajach. BMW Group potrzebowało jednego rozwiązania w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, w celu przyspieszenia działań, podniesienia satysfakcji klientów oraz zwiększenia efektywności współpracy z istniejącymi i potencjalnymi klientami. Realizacja wyzwań była możliwa dzięki wprowadzeniu systemu SEM CRM zaproponowanego przez, które zostało oparte na technologii Dynamics CRM rozwiązanie zostało przekazane do testów i na początku sierpnia rozpoczął integrację danych w pierwszej lokalizacji w Rumunii. Po udanej implementacji, do procesu migracji zostały dołączone kolejne kraje (październik 2012 Słowenia, listopad 2012 Czechy i Słowacja, styczeń 2013 Węgry, marzec 2013 Grecja). Na bazie systemu dla BMW Group, a.s. projektuje system, którego celem jest wspomaganie rozwoju biznesu i jego dostosowanie do wymagań prawnych w poszczególnych krajach. BŁYSKAWICZNY CZAS UZYSKANIA KORZYŚCI BIZNESOWYCH Aplikacja SEM CRM wdrożona w BMW Group objęła takie obszary działalności, jak zarządzanie procesem pozyskiwania nowych klientów (Lead Management), zarządzania zapytaniami i reklamacjami oraz obsługi kampanii i analizy satysfakcji klientów. Dodatkowo system obsługiwał tworzenie pakietów powitalnych i materiałów informacyjnych dla klientów. SEM CRM BWM UMOŻLIWIA: zzarządzanie nowymi okazjami handlowymi. ztworzenie szczegółowej informacja o profilu klienta. zrealizację złożonych kampanii marketingowych. zszybki wgląd w pracę dealerów i efektywną wymianę danych z dealerami. zaktualizację danych i śledzenie przepływu pracy. zzwiększenie przychodów poprzez lepsze zarządzanie nowymi kontaktami handlowymi oraz lepszą obsługę dotychczasowych klientów. zzarządzanie reklamacjami i zapytaniami klientów. 5

6 ZWROT Z INWESTYCJI MIERZONY KORZYŚCIAMI DLA BIZNESU Każda firma, która podejmuje decyzję o wprowadzeniu rozwiązania wspomagającego zarządzanie zwraca szczególną uwagę na zwrot z tego typu inwestycji, czas uzyskania pierwszych korzyści biznesowych, takich jak obniżenie kosztów operacyjnych prowadzonej działalności, skrócenie i usprawnienie kluczowych procesów, czy uzyskane zgodności z wymogami, co prowadzi do otwarcia nowych szans rynkowych. Doświadczenia dostawców motoryzacji oraz punktów dealerskich i serwisowych korzystających z rozwiązań informatycznych, wyraźnie pokazują, że ich wdrożenie prowadzi do osiągnięcia szczególnych profitów wpływających na skuteczność prowadzenia biznesu. KORZYŚCI DLA DOSTAWCY zniezawodne i elastyczne zarządzanie oraz planowanie produkcji, zintegrowane z obszarem sprzedaży, produkcji, magazynowania. zwsparcie procesu planowania pracy i jego zaszeregowania, w tym zarządzanie zasobami i zarządzanie ośrodkami produkcyjnymi. zzintegrowane połączenia poszczególnych dostawców z końcowym producentem samochodów. zsystem jest przygotowany do obsługi obecnych i przyszłych klientów (Tier 1,2,3, OEM) zwysoce zintegrowana komunikacja EDI według VDA, ODETTE, EDIFACT, czy ANSI X.12. zzintegrowane standardowe procesy automotive według VDA, ODETTE, EDIFACT i AIAG. złatwe przygotowanie dokumentów potrzebnych do komunikacji z klientami (dowód dostawy/spis) zopakowań, list przewozowy EDI, etykiety z kodem kreskowym np. AIAG B10, VDA 4902, faktury, dokumenty WZ, przekazane zamówienia itp. KORZYCI DLA DEALERA I PUNKTU SERWISOWEGO zzwiększenie zysków, dzięki usprawnieniu procesów zarządzania zasobami magazynowymi, obrotu zapasami i sprzedaży części zamiennych. zdokładne monitorowanie, ewidencja różnorodnych wymagań klientów i serwisu pomagają w określeniu optymalnych zasobów części zamiennych. zpomoc w klasyfikacji części zamiennych według ich rotacji oraz z uwzględnieniem sezonowości, starzenia, uzupełniania. Dzięki temu zostaje zachowana równowaga między dostępnością części zamiennych, a kwotą zablokowaną w zapasach części zamiennych. zpomoc w procesie zamawiania części zamiennych, elektronicznej wymiany danych z dostawcami części. Ścisła integracja z księgą główną zapewni wyświetlenie aktualnych wyników finansowych spółki. 6

7 DLA DOSTAWCÓW MOTORYZACJI, DEALERÓW ORAZ SERWISÓW SAMOCHODOWYCH, jeden z największych partnerów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie wdrożeń ERP i CRM, stworzył dedykowaną ofertę rozwiązań wspomagających zarządzanie dla dostawców z sektora motoryzacyjnego. przygotował również pakiet aplikacji dla punktów dealerskich sprzedaży aut oraz serwisów samochodowych opartych na branżowym rozwiązaniu incadea. W styczniu 2013 r. utworzył oddział odpowiedzialny za sprzedaż i realizację projektów w Polsce. Biorąc pod uwagę doświadczenia spółki w zakresie wsparcia firm z sektora Automotive, zdecydował się na rozwinięcie specjalnej oferty dla polskiego rynku motoryzacyjnego. Firma od wielu lat jest partnerem przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego w Centralnej i Wschodniej Europie, realizując projekty informatyczne w oparciu o uznaną techno- logię Dynamics. W branży motoryzacyjnej spółka wdraża przede wszystkim rozwiązania dla producentów pojazdów z poziomu Tier 1, Tier 2 oraz Tier 3. Wśród klientów tego sektora można wymienić m.in.: KOITO CZECH, IRISA, BMW Vertriebs GmbH, DAF Truck Czech oraz Mercedes-Benz Slovak oraz wielu innych dostawców. należy do grona największych dostawców rozwiązań opartych na technologii Dynamics w Europie Środkowej i Wschodniej. Firma znalazła się w grupie TOP 60 najskuteczniejszych partnerów na świecie, w zakresie realizacji projektów wdrożeniowych systemu klasy ERP Dynamics AX i NAV oraz systemów CRM. jest jedną z trzech firm w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, która odebrała prestiżową nagrodę Inner Circle 2011 Award. Portfolio klientów obejmuje ponad 200 przedsiębiorstw, które opierają swoje systemy informatyczne na technologii Dynamics oraz ponad 60 firm, które korzystają z internetowych aplikacji wspomagających zarządzanie. Strukturę tworzy grupa ponad 120 konsultantów, którzy realizują projekty wdrożeniowe na terenie całego regionu Środkowej i Wschodniej Europy. Firma dysponuje wyspecjalizowanym działem wsparcia technicznego, którego zadaniem jest dostarczanie klientom pełnej opieki nad systemem oraz jego dalszym rozwojem. Dzięki strategii koncentracji na potrzebach poszczególnych sektorów, rozwiną unikatowe rozwiązania branżowe m.in. dla: sektora motoryzacyjnego, w tym producentów, dostawców motoryzacji, punktów dealerskich i serwisowych, sektora inżynieryjnego, maszyn i urządzeń oraz sektora chemicznego i sektora usług komunalnych (energia, woda, gaz). Dodatkowo posiada doświadczenia i rozwiązania dla sektora nieruchomości, medycznego i szpitali, administracji publicznej oraz sprzedaży detalicznej. Więcej informacji na temat firmy można znaleźć na stronie: i 7

8 Baza klientów obejmuje ponad 200 firm użytkujących oprogramowanie Dynamics AX, NAV i aplikację CRM. Kluczowym wyróżnikiem jest wiedza i doświadczenie konsultantów, które są priorytetem w obsłudze klientów. Stanowią oni zespół wsparcia nie tylko w obszarze technologii, ale również zarządzania procesami w poszczególnych sektorach rynku. Elementy Elementy wyróżniające wyróżniające Wyspecjalizowany Elementy jest jednym wyróżniające zespół z największych wsparcia stanowi partnerów niezależną strukturę w Europie wobec Środkowej działu wdrożeniowego i Wschodniej, należącym dla nowych do grona klientów, 60 najskuteczniejszych może partnerów skoncentrować amerykańskiej się spółki na zaspokojeniu na świecie. potrzeb aktualnej bazy klientów i nowych firm. dzięki czemu jest jednym z największych partnerów w Europie Środkowej i Wschodniej, należącym do grona 60 najskuteczniejszych partnerów amerykańskiej jest jednym spółki z największych świecie. partnerów w Europie Środkowej i Wschodniej, Wszystko Baza klientów Baza klientów co należącym robimy oparte do obejmuje obejmuje grona jest na 60 ponad następujących najskuteczniejszych 200 firm użytkujących ponad 200 firm użytkujących celach partnerów usprawnieniu oprogramowanie oprogramowanie amerykańskiej rozwiązań, Dynamics poprawie spółki AX, Dynamics AX, satysfakcji na NAV świecie. i aplikację NAV i aplikację klientów CRM. Elementy wyróżniające CRM. oraz pełnemu odpowiadaniu Elementy na ich zmieniające się potrzeby. Kluczowym wyróżniające Kluczowym jest wyróżnikiem wyróżnikiem jednym największych jest jest partnerów wiedza i doświadczenie wiedza i doświadczenie Europie konsultantów, konsultantów, Środkowej które które Wschodniej, są priorytetem są priorytetem należącym w obsłudze w obsłudze do klientów. grona klientów. 60 Stanowią najskuteczniejszych Stanowią oni Baza klientów obejmuje ponad 200 firm użytkujących oprogramowanie oni zespół wsparcia jest jednym zespół partnerów nie wsparcia nie amerykańskiej tylko z największych w obszarze tylko w obszarze spółki technologii, partnerów technologii, na świecie. ale również zarządzania w Europie procesami Środkowej w poszczególnych i Wschodniej, należącym sektorach do rynku. grona 60 najskuteczniejszych partnerów ale również zarządzania procesami w poszczególnych sektorach rynku. Dynamics AX, NAV i aplikację CRM. Wyspecjalizowany Wyspecjalizowany Baza klientów zespół amerykańskiej wsparcia spółki zespół obejmuje stanowi na świecie. wsparcia ponad niezależną stanowi 200 niezależną firm użytkujących strukturę wobec strukturę wobec oprogramowanie działu wdrożeniowego działu wdrożeniowego Dynamics dla nowych dla nowych AX, klientów, klientów, NAV aplikację dzięki czemu dzięki czemu CRM. Baza klientów może skoncentrować obejmuje się na zaspokojeniu ponad 200 firm potrzeb użytkujących aktualnej bazy oprogramowanie klientów i nowych firm. Dynamics AX, NAV i aplikację CRM. Kluczowym może Kluczowym wyróżnikiem skoncentrować wyróżnikiem się na zaspokojeniu jest wiedza potrzeb doświadczenie aktualnej bazy jest wiedza konsultantów, klientów i nowych i doświadczenie które są firm. konsultantów, priorytetem obsłudze które klientów. są priorytetem Stanowią Wszystko Kluczowym oni Wszystko zespół co w wsparcia robimy wyróżnikiem co obsłudze robimy nie oparte oparte tylko jest klientów. jest obszarze na następujących jest wiedza i na Stanowią następujących technologii, celach doświadczenie oni ale zespół celach również usprawnieniu konsultantów, wsparcia usprawnieniu zarządzania rozwiązań, które nie procesami poprawie są priorytetem rozwiązań, tylko w obszarze poprawie poszczególnych satysfakcji w satysfakcji technologii, sektorach klientów obsłudze klientów ale rynku. oraz klientów. pełnemu Stanowią odpowiadaniu oni zespół na wsparcia ich zmieniające nie tylko się w potrzeby. obszarze technologii, ale również zarządzania procesami w poszczególnych sektorach rynku. Wyspecjalizowany wiadaniu zarządzania na ich zmieniające zespół procesami się wsparcia potrzeby. stanowi w poszczególnych niezależną strukturę sektorach wobec działu rynku. wdrożeniowego dla nowych klientów, dzięki czemu oraz również pełnemu odpo- Wyspecjalizowany zespół wsparcia stanowi niezależną strukturę wobec działu wdrożeniowego dla nowych klientów, dzięki czemu może skoncentrować się na zaspokojeniu potrzeb aktualnej bazy klientów nowych firm. może skoncentrować się na zaspokojeniu potrzeb aktualnej bazy klientów i nowych firm. Wszystko Wyspecjalizowany co robimy oparte jest zespół na następujących wsparcia celach stanowi usprawnieniu niezależną rozwiązań, strukturę poprawie wobec satysfakcji działu klientów wdrożeniowego oraz pełnemu dla odpowiadaniu na ich zmieniające się potrzeby. Wszystko nowych co robimy klientów, oparte jest dzięki na następujących czemu celach może usprawnieniu skoncentrować rozwiązań, poprawie się na zaspokojeniu satysfakcji klientów potrzeb oraz pełnemu aktualnej odpowiadaniu bazy na ich klientów zmieniające i nowych się potrzeby. firm. SIEĆ PARTNERSKA posiada status: We wszystkim co robimy, działamy według jednego celu usprawnić rozwiązanie, poprawić satysfakcję klientów oraz w pełni odpowiedzieć na ich zmieniające się potrzeby. Gold SIEĆ Partner SIEĆ PARTNERSKA Dynamics PARTNERSKA w zakresie systemów ERP oraz Gold Partner w zakresie rozwiązań CRM, dzięki czemu może oferować posiada status: swoje rozwiązania w pełnym zakresie na rynku polskim. posiada status: Sieć partnerska IBM Business Gold Partner posiada status: Gold Partner Partner w obszarze Dynamics Dynamics rozwiązań w zakresie w zakresie serwerowych systemów ERP systemów ERP IBM oraz Gold Partner w zakresie rozwiązań CRM, dzięki SIEĆ PARTNERSKA oraz Gold Partner w zakresie rozwiązań CRM, dzięki czemu SIEĆ może PARTNERSKA oferować swoje rozwiązania w pełnym zakresie na rynku polskim. czemu może posiada oferować status: swoje rozwiązania w pełnym zakresie na rynku polskim. Atos Certified posiada Partner Gold status: Partner w obszarze wdrożeń rozwiązania Dynamics dla sektora w zakresie motoryzacyjnego systemów opartego ERP oraz na Silver Dynamics AX IBM Business Partner Partner w w obszarze zakresie rozwiązań rozwiązań serwerowych CRM, IBMdzięki czemu może oferować swoje IBM Gold Business Partner rozwiązania Partner w obszarze Dynamics w pełnym rozwiązań w zakresie zakresie serwerowych systemów na ERP IBM rynku oraz Gold polskim. Partner w zakresie rozwiązań CRM, dzięki Partnera Gold incadea Partner GmbH w Dynamics obszarze rozwiązań w zakresie systemów dla punktów ERP oraz dealerskich Gold Partner sprzedaży w zakresie pojazdów rozwiązań oraz CRM, serwisu dzięki czemu może oferować swoje rozwiązania w pełnym zakresie na rynku polskim. Atos czemu Certified Atos Certified może oferować Partner w Atos Partner swoje obszarze Certified w obszarze rozwiązania wdrożeń Partner wdrożeń w rozwiązania pełnym rozwiązania zakresie dla sektora w obszarze dla sektora na rynku motoryzacyjnego wdrożeń motoryzacyjnego polskim. opartego na Dynamics AX rozwiązania opartego dla na sektora Dynamics AX Unique Partner motoryzacyjnego firmy Intineris rozwiązanie opartego na UMAX dedykowane Dynamics dla sektora AX. Partnera IBM Business incadea Partner GmbH w w obszarze rozwiązań serwerowych dla punktów IBM dealerskich sprzedaży pojazdów usług oraz komunalnych. serwisu IBM Partnera Business incadea Partner GmbH w obszarze w obszarze rozwiązań rozwiązań serwerowych dla punktów IBMdealerskich sprzedaży pojazdów oraz serwisu Partnera incadea GmbH w obszarze rozwiązań dla punktów dealerskich Unique Atos Certified Partner Partner firmy Intineris w obszarze rozwiązanie wdrożeń rozwiązania UMAX dedykowane dla sektora motoryzacyjnego dla sektora usług opartego komunalnych. Dynamics AX Unique Atos Certified Partner sprzedaży Partner firmy Intineris w obszarze pojazdów wdrożeń rozwiązanie oraz rozwiązania serwisu. UMAX dla dedykowane sektora motoryzacyjnego dla sektora usług opartego komunalnych. Dynamics AX Partnera incadea GmbH w obszarze rozwiązań dla punktów dealerskich sprzedaży pojazdów oraz serwisu Partnera incadea GmbH w obszarze rozwiązań dla punktów dealerskich sprzedaży pojazdów oraz serwisu Unique CERTYFIKATY Certyfikaty Partner firmy I WYRÓŻNIENIA i wyróżnienia Intineris za rozwiązanie UMAX dedykowane dla sektora usług komunalnych. Unique Partner firmy Intineris za rozwiązanie UMAX dedykowane dla sektora usług komunalnych. CERTYFIKATY należy do grona najbardziej skutecznych partnerów Dynamics na CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA I WYRÓŻNIENIA świecie. Firma odebrał jest nagrodę jedną z trzech Awards firm w Europie 2013 w kategorii Środkowej i Wschodniej, Dynamics CRM która za posiada projekt The ORCO prestiżową PROPERTY odebrał Inner Circle 2011 for Dynamics. odebrał GROUP, nagrodę nagrodę przyznaną w Awards Awards dowód uznania w kategorii w kategorii za najlepsze i najbardziej CRM Dynamics CRM znaczące za projekt za projekt rozwiązanie The ORCO The ORCO w roku PROPERTY GROUP, przyznaną w dowód uznania za najlepsze i najbardziej znaczące rozwiązanie w roku PROPERTY GROUP, przyznaną w dowód uznania za najlepsze i najbardziej znaczące rozwiązanie w roku CERTYFIKATY WYRÓŻNIENIA odebrał nagrodę Awards 2013 w kategorii Dynamics CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA odebrał nagrodę Awards 2012 w kategorii Dynamics ERP za projekt The BOCHEMIE CRM za odebrał projekt nagrodę The ORCO Awards PROPERTY 2012 w GROUP, kategorii przyznaną Dynamics w ERP dowód za projekt uznania The BOCHEMIE za odebrał nagrodę Awards 2012 w kategorii ERP za projekt The BOCHEMIE najlepsze Group in Central i najbardziej and Eastern znaczące Europe rozwiązanie oraz wykorzystanie w roku Dynamics AX, przyznana w dowód uznania Group in Central odebrał and nagrodę Eastern Europe oraz Awards wykorzystanie 2013 w kategorii Dynamics Dynamics AX, przyznana CRM za w projekt dowód The uznania ORCO za Group najlepsze in Central odebrał i najbardziej and nagrodę Eastern znaczące Europe oraz Awards rozwiązanie wykorzystanie 2013 w kategorii roku Dynamics Dynamics AX, przyznana CRM za projekt w dowód The uznania ORCO za PROPERTY najlepsze i GROUP, najbardziej przyznaną znaczące w rozwiązanie dowód uznania w roku za najlepsze i najbardziej znaczące rozwiązanie w roku za PROPERTY najlepsze GROUP, i najbardziej przyznaną znaczące w dowód rozwiązanie uznania w roku za najlepsze i najbardziej znaczące rozwiązanie w roku odebrał nagrodę Awards 2012 w kategorii Dynamics ERP za projekt należy odebrał do The nagrodę do grona grona BOCHEMIE najbardziej najbardziej skutecznych Awards Group skutecznych 2012 partnerów in w kategorii Central partnerów and Eastern Dynamics na Europe Dynamics ERP świecie. za projekt oraz Firma na The świecie. jest BOCHEMIE jedną Firma jest jedną odebrał należy do nagrodę grona najbardziej Awards skutecznych 2012 w partnerów kategorii Dynamics ERP na świecie. za projekt Firma The jest BOCHEMIE jedną wykorzystanie z trzech Group Dynamics AX, przyznaną w dowód uznania za najlepsze z firm in trzech Central w firm w Europie Europie and Eastern Środkowej Środkowej Środkowej Europe i Wschodniej, oraz i Wschodniej, i Wschodniej, wykorzystanie która posiada która posiada która prestiżową posiada Dynamics prestiżową prestiżową nagrodę AX, Inner przyznana nagrodę Inner nagrodę Circle w 2011 Circle Inner dowód for 2011 for Circle uznania Group in Central and Eastern Europe oraz wykorzystanie Dynamics AX, przyznana w dowód uznania 2011 for i najbardziej za najlepsze Dynamics. i najbardziej znaczące znaczące rozwiązanie w w roku za najlepsze Dynamics. i najbardziej znaczące rozwiązanie w roku jest należy jest członkiem do członkiem grona President s najbardziej President s Club skutecznych jedynej w Club jedynej Club partnerów swoim w swoim rodzaju rodzaju jedynej grupy grupy w Dynamics partnerów swoim na partnerów rodzaju świecie. Firma grupy na świecie. jest jedną należy jest członkiem do grona najbardziej President s skutecznych Club jedynej partnerów w swoim rodzaju Dynamics grupy na partnerów świecie. Firma na świecie. jest jedną na świecie. partnerów z trzech firm w Europie Środkowej na świecie. i Wschodniej, która posiada prestiżową nagrodę Inner Circle 2011 for z trzech firm w Europie Środkowej i Wschodniej, która posiada prestiżową nagrodę Inner Circle 2011 for W 2010 roku Dynamics., jako jeden z trzech najlepszych partnerów otrzymał nagrodę Reseller of The W 2010 roku Dynamics., jako jeden z trzech najlepszych partnerów otrzymał nagrodę Reseller of The Year W Year 2010 Finalist Finalist roku w Centralnej, w Centralnej i Wschodniej jako i Wschodniej jako jeden jeden Europie. z trzech Europie. z trzech najlepszych najlepszych partnerów partnerów otrzymał nagrodę otrzymał Reseller of The nagrodę Year Finalist Reseller jest w członkiem Centralnej of President s The i Wschodniej Year Club Finalist jedynej Europie. w Centralnej swoim rodzaju i grupy Wschodniej partnerów Europie. na świecie. jest członkiem President s Club jedynej w swoim rodzaju grupy partnerów na świecie. W 2010 roku ponownie byliśmy w grupie najskuteczniejszych partnerów odbierając nagrodę 2010 roku ponownie byliśmy w grupie najskuteczniejszych partnerów odbierając nagrodę W 2010 roku, jako jeden z trzech najlepszych partnerów otrzymał nagrodę Reseller of The Dynamics Dynamics W 2010 Inner Circle roku Inner, ponownie 2010 i President s Circle 2010 jako byliśmy i Club President s jeden w z trzech grupie Club w grupie najlepszych najskuteczniejszych partnerów partnerów otrzymał partnerów nagrodę odbierając Reseller of The nagrodę Year Finalist w Centralnej i Wschodniej Europie. odbierając Dynamics Year Finalist Inner w nagrodę Centralnej Circle 2010 i Wschodniej i President s Europie. Dynamics Club Inner Circle 2010 i President s Club W 2008 i 2009 roku otrzymał wyróżnienie Industry Awards Finalist i 2009 roku otrzymał wyróżnienie Industry Awards Finalist. W 2010 roku ponownie byliśmy w grupie najskuteczniejszych partnerów odbierając nagrodę W roku 2008 i i ponownie roku roku byliśmy w grupie otrzymał otrzymał najskuteczniejszych wyróżnienie wyróżnienie partnerów odbierając Industry Awards Industry nagrodę Finalist. Awards Dynamics Inner Circle 2010 i President s Club Finalist. Dynamics Inner Circle 2010 i President s Club W 2008 i 2009 roku otrzymał wyróżnienie Industry Awards Finalist. W 2008 i 2009 roku otrzymał wyróżnienie Industry Awards Finalist. Poland Sp. z o.o. Poland Sp. z o.o. Piłsudskiego 40, Kraków Piłsudskiego 40, Kraków tel tel Poland Sp. z o.o. Poland Sp. o.o. Piłsudskiego 40, Kraków Poland Sp. z o.o. Piłsudskiego 40, Kraków tel. Piłsudskiego , Kraków tel tel Nie Nie przekonujemy, przekonujemy, przedstawiamy przedstawiamy DOWODY DOWODY Nie przekonujemy, Nie przekonujemy, przedstawiamy przedstawiamy DOWODY DOWODY Nie przekonujemy, przedstawiamy DOWODY

ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW

ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZWIĄZANIA DLA DEALERÓW SAMOCHODÓW ŚCIEŻKA DO ZYSKÓW Kompleksowe wsparcie punktu dealerskiego. jest wieloletnim partnerem globalnej firmy incadea, która oferuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne BROSZURA TEMATYCZNA Sprzęt i wyposażenie medyczne Production and design: Global Sales and Marketing department IBS, ASW and IBS VIRTUAL ENTERPRISE are registered trademarks of IBS AB, in the European Union

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

- Nowoczesna platforma wsparcia sprzedaży

- Nowoczesna platforma wsparcia sprzedaży Opierając się na kilkunastoletnim doświadczeniu w branży SFA stworzyliśmy system na miarę nowej ery ery post PC, w której mobilność jest codziennością, zaś smartfony oraz tablety stanowią sprzęty powszechnego

Bardziej szczegółowo