W pogoni za pieniędzmi Czyli jak zmaksymalizować zyski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W pogoni za pieniędzmi Czyli jak zmaksymalizować zyski"

Transkrypt

1 W pogoni za pieniędzmi Czyli jak zmaksymalizować zyski Marek Gacek Monika Rachwalska Alicja Świerzewicz Wydawnictwo PWR

2 Wszystkim tym, którzy przyczynili się do obecnej postaci tej książki oraz doktorowi Witoldowi Wilczewskiemu, który przekazując swą wiedzę zainspirował nas do jej stworzenia Marek Gacek Monika Rachwalska Alicja Świerzewicz 2

3 W pogoni za pieniędzmi Czyli jak zmaksymalizować zyski Monika Rachwalska Alicja Świerzewicz Marek Gacek Wydanie I Wydawnictwo PWR 3

4 Wrocław 2012 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I... 5 Prawo malejących przychodów... 5 Definicja... 6 Na czym polega prawo malejących przychodów?... 6 Rozdział II Prawo malejących przychodów w życiu codziennym Poziom natężenia dźwięku Ilość informacji otrzymywanej przez oko Utrata wagi przy odchudzaniu Przyrost masy mięśniowej w zależności od dostarczanego dziennie białka Osiąganie kolejnych rekordów (własnych) przy treningu Zawartość witamin we krwi Nauka Używki Zmienianie siebie Relacje między ludzkie Praca w restauracji Działanie leków Spożywanie posiłków Słuchanie muzyki Budowanie Imperium Ewolucja Prawo malejących przychodów w medycynie klinicznej Prawo malejących przychodów w teorii systemów komputerowych Prawo malejących przychodów w teorii komunikacji

5 Wstęp Jeżeli trafiliście tutaj w celu znalezienia informacji, odpowiedzi na pytanie jak zmaksymalizować swoje zyski, rozsiądźcie się wygodnie i rozpocznijcie lekturę. Niniejszy wpis ma na celu zaznajomić Was drodzy czytelnicy z misją jakiej służy ta książka i co możecie osiągnąć. Jak zarobić pieniądze? To pytanie zadaje sobie wiele osób, zarówno nastolatków potrzebujących uzbierać kilkaset złotych na nowy odtwarzacz mp3, jak i studentów, szukających lekkiej pracy przy roznoszeniu ulotek, czy wypełnianiu ankiet, aby opłacić akademik. Zadają je sobie również bezrobotni, emeryci i renciści, którym zasiłek od państwa przestaje wystarczać na życie, a także osoby, które mają pracę, ale nie są kompletnie zadowoleni ze swoich zarobków. Chcielibyśmy zatem zaznajomić Was z prawem malejących przychodów, które wywiera wpływ nie tylko na ekonomię ale także na życie codzienne np. w sporcie. Prawo malejących przychodów polega na tym, iż w miarę dodawania dodatkowych porcji jakiegoś czynnika, przy utrzymywaniu innych czynników bez zmian, będziemy uzyskiwać coraz mniej dodatkowego produktu. Inaczej formułując te prawo, krańcowy produkt każdej jednostki czynnika zmniejsza się w miarę wzrostu ilości tego czynnika przy wszystkich innych czynnikach bez zmian. Prawo to ma ogromne zastosowania które staraliśmy się przedstawić w naszym poradniku przytaczając wiele przykładów jego zastosowania. Prosta i przejrzysta kompozycja pozwoli Wam szybko przyswoić przydatne informacje. Mamy też nadzieję, że książka ta zainspiruje Was do pogłębienia swojej wiedzy z ekonomii. Decyzja, czy chcesz przez całe życie roznosić ulotki, kosić trawniki, smażyć frytki w McDonaldzie, czy przeciwnie - wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć zarabiać prawdziwe pieniądze na inwestowaniu bądź prowadzeniu własnego biznesu należy wyłącznie do Ciebie. Rozdział I Prawo malejących przychodów 5

6 Definicja Kiedykolwiek dokonuję podboju, wszyscy dostrzegają taktykę, Ale nikt nie zauważa strategii, która jest źródłem zwycięstwa. Anonim Prawo malejących przychodów polega na tym, iż w miarę dodawania dodatkowych porcji jakiegoś czynnika, przy utrzymywaniu innych czynników bez zmian, będziemy uzyskiwać coraz mniej dodatkowego produktu. Inaczej formułując te prawo, krańcowy produkt każdej jednostki czynnika zmniejsza się w miarę wzrostu ilości tego czynnika przy wszystkich innych czynnikach bez zmian. Na czym polega prawo malejących przychodów? Wyobraźmy sobie gospodarkę dysponującego zasobem 5 pracowników, którzy mogą być zatrudnieni w produkcji.przy niewielkich rozmiarach produkcji i nakładów pracy, pierwszy zatrudniony pracownik ma do dyspozycji całe wyposażenie zakładu do swojego użytku. Sam musi wykonywać zbyt wiele czynności, aby mógł osiągnąć wysoką wydajność. Drugi pracownik bardzo ułatwi pracę pierwszemu pracownikowi, a trzeci ułatwia jeszcze bardziej.w zakładzie są trzy maszyny i każdy z trzech pracowników specjalizuje się w obsłudze jednej z nich. Krańcowy produkt (wydajność) pracy czwartego pracownika jest już dużo niższa. Przy trzech maszynach czwarty pracownik ma dostęp do jednej z nich tylko wtedy, kiedy któryś z pozostałych trzech pracowników odpoczywa. Jeszcze trudniejszy dostęp do maszyn będzie miał piąty pracownik. Dalsze zwiększanie zatrudnienia spowoduje postępujący spadek liczby sprzętu i urządzeń na jednego pracownika. Okazuje się, że po przekroczeniu nakładu pracy w wysokości 3 jednostek krańcowy produkt pracy kolejnych pracowników stale się zmniejsza wraz ze wzrostem zatrudnienia (produkcja na jednego zatrudnionego maleje w miarę wzrostu zatrudnienia). Zjawisko to nazywamy prawem malejących przychodów z pracy. Prawo malejących przychodów działa wtedy, kiedy wszystkie, z wyjątkiem jednego, czynniki produkcji są stałe. 6

7 Czynnik produkcji ( inaczej nakład ) - to dobro lub usługa wykorzystywane w procesie produkcji. Nakłady ( czynniki produkcji obejmują: - pracę ( robociznę ), - kapitał, - maszyny, - surowce, - energię. Nakład obejmuje zatem wszystko począwszy od płacy menedżerów, aż po wydatki na zakup kawy. Sprawia ono, że od pewnego poziomu nakładów czynnika zmiennego jego produkcyjność krańcowa stałe się zmniejsza. Prawo to ma związek z techniką. Ciągłe zwiększanie liczby pracowników przy stałej liczbie maszyn (3 maszyny) przynosi coraz mniejszą korzyść. Możemy stwierdzić, że głównym zajęciem dziewiątego pracownika jest przynoszenie kawy pozostałym pracownikom obsługującym maszyny. Czynność ta (przynoszenie kawy) nie ma wpływu na wynik pracy pozostałych pracowników. Załóżmy sytuację odwrotną: Mamy stałą liczbę pracowników (siłę roboczą). Dodawanie kolejnych maszyn do danej liczby pracowników może początkowo doprowadzić do znacznego wzrostu produkcji, ale potem pojawia się skutki prawa malejących przychodów. Dlaczego? Ponieważ duża liczba maszyn będzie coraz mniej efektywnie wykorzystywana ( nie będzie pracowników, którzy będą mogli je obsługiwać). Przykład liczbowy: Produkcja i zatrudnienie w krótkim okresie. 7

8 Nakład pracy ( liczba pracowników ) Produkcja ( liczba jednostek dobra ) Krańcowy produkt pracy ( liczba jednostek dobra wytworzonych przez dodatkowego pracownika Wartość krańcowego produktu pracy ( krańcowy produkt pracy X 500 zł ) Stawka płacy ,8 0, ,8 1, ,1 1, ,3 1, ,4 1, ,3 0, ,0 0, ,5 0, Dodatkowy zysk Przedsiębiorstwo działa w warunkach konkurencji doskonałej. Wartość krańcowego produktu wytworzonego przez dodatkowego pracownika oblicza się mnożąc produkcję (fizyczne rozmiary wytworzonej produkcji przez pracownika) przez cenę, po jakiej te dodatkowe produkty mogą być sprzedawane. A więc wartością krańcowego produktu pracy - nazywamy dodatkowy utarg uzyskany w wyniku sprzedaży produktu wytworzonego przez dodatkowego pracownika. Od utargu uzyskanego dzięki zatrudnieniu dodatkowego pracownika przedsiębiorstwo musi odjąć dodatkowe koszty płacowe. Ostatnia kolumna (dodatkowy zysk) informuje nas o przyroście zysku, jaki przynosi zatrudnienie dodatkowego pracownia. Przedsiębiorstwo zwiększa zatrudnienie dopóki wartość krańcowego produktu wytworzonego przez dodatkowego pracownika przewyższa poziom płacy. Od momentu zatrudnienia czwartego pracownika ujawnia działanie prawo malejących przychodów. Dalsze zwiększanie zatrudnienia zaczyna powodować spadek krańcowego produktu pracy mierzonego ilością dóbr, a tym samym spadek jego wartości. Zwiększanie zatrudnienia opłaca się do siódmego pracownika włącznie. Wartość krańcowego produktu wytworzonego przez siódmego pracownika wynosi 350, co jeszcze pokrywa jego płacę równą 300. Przy ósmym pracowniku możemy zauważyć, że wartość krańcowego produktu wynosi 250, jego płaca 300, a więc nie osiągamy dodatkowego zysku (- 50). Możemy stwierdzić, że optymalny poziom zatrudnienia to siedmiu pracowników. 8

9 Krańcowy produkt pracy ( ilość dóbr ) produkcja ( ilość bóbr ) Całkowity produkt Nakład pracy ( liczba pracowników ) Całkowity produkt pracy rośnie wraz ze wzrostem nakładów pracy. Krańcowy produkt pracy 1,5 1 0, Nakład pracy ( liczba pracowników ) Krańcowy produkt pracy początkowo wzrasta, a potem maleje. Na prawo od punktu A krańcowy produkt pracy obniża się, w miarę jak coraz więcej pracowników obsługuje tą samą maszynę. Ogromna liczba zdarzeń gospodarczych i czynników je kształtujących, tempo zmian warunków gospodarowania oraz różnorodność decyzji ekonomicznych sprawiają, 9

10 że bezpośrednie wyciąganie wniosków i budowanie na tej podstawie określonych prawidłowości jest bardzo utrudnione. Aby rozeznać się co do sensu tych wszystkich zdarzeń i działań ekonomiści odwołują się do teorii. Teoria bowiem jest próbą znalezienia porządku w pozornie losowych zdarzeniach codziennego życia. Teorie ekonomiczne bardzo upraszczają rzeczywistość, odzwierciedlają to co ważne i główne z pominięciem tego co jest mniej ważne lub przypadkowe i uboczne. Teoria ekonomiczna jest uproszonym wyjaśnieniem tego, jak gospodarka lub jej fragment funkcjonuje lub funkcjonowałaby w określonych warunkach. Możemy np.: założyć, że: - dochody każdego z członków danego społeczeństwa są dokładnie równe, - wydajność pracy wszystkich zatrudnionych jest jednakowa, - wszystkie wyprodukowane wyroby znajdują nabywców, - dany kraj nie utrzymuje kontraktów handlowych z innymi krajami choć wiemy, że żadne z tych założeń nie jest zgodne z rzeczywistością. Robimy to po to, aby badaną rzeczywistość jakoś opisać i uzyskać jej uproszczony, ale równocześnie przejrzysty obraz. Ten uproszczony obraz gospodarczej rzeczywistości to tzw. model ekonomiczny. Przyczyny konstruowania modeli 1) Modele są zawsze uproszczonymi odwzorowaniami realnego świata, w których mniej ważne lub zaciemniające oraz całości czynniki są pomijane lub przyjmowane jako stałe, dzięki czemu bardziej widoczne staja się zasadnicze elementy i zależności 2) Kwantyfikacja podstawowych zależności ekonomicznych - oddziałujące wzajemnie na siebie wielkości zbiera się razem w sposób, który wyraża ilościowy charakter tych zależności. 3) Modele można stosować w celu opisania pewnego procesu. Zmiany jednej wielkości powodują zmiany innych zmiennych w następnym okresie. Zjawisko to możemy właśnie badać za pomocą modelu, nawet jeśli nie znamy dokładnie stopnia natężenia tych zależności. 4) Modele pomagają nam zrozumieć często skomplikowane zależności tkwiące w gospodarce, ułatwiają nam analizę rzeczywistości gospodarczej, 5) Modele pomagają nam w podejmowaniu ważnych decyzji ekonomicznych. 6) Posługiwanie się modelami jest koniecznością, gdyż dokładny opis nawet stosunkowo niewielkiego fragmentu rzeczywistości gospodarczej jest w gruncie rzeczy niemożliwy. 10

11 7) Próba uzyskania wszystkich szczegółów rzeczywistości utrudniałaby uchwycenie tego, co jest w niej najważniejsze i co chcielibyśmy w analizie teoretycznej wyeksponować. Świadoma rezygnacja z licznych szczegółów pozwala nam lepiej uchwycić większą całość. Posługując się modelami ekonomista jest w podobnej sytuacji, jak ktoś kto posługuje się mapą lub zdjęciem lotniczym określonego terenu. Nie ma na nich co prawda wielu szczegółów, ale za to dobrze widać ogólny zarys całego terenu i rozmieszczenie kluczowych obiektów. Warunkiem tego jest jednak dobra jakość owej mapy lub zdjęcia. To samo dotyczy modelu ekonomicznego. Musi on odzwierciedlać wszystkie istotne cechy realnej rzeczywistości, ważne z punktu widzenia problemów, jakie się chce na jego podstawie badać. 11

12 Rozdział II Prawo malejących przychodów w życiu codziennym Nie ma znaczenia, czy kot jest biały, czy czarny, Tak długo, jak długo łapie myszy. Deng Xiaoping, 1963 Poziom natężenia dźwięku Jest dany zależnością logarytmiczną: gdzie (próg słyszalności). Zatem dziesięciokrotny wzrost natężenia dźwięku I spowoduje wzrost poziomu natężenia dźwięku o 1B (10 db) w stosunku do poprzedniej wartości. Można to omówić na następującym przykładzie: 1 maszyna pracuje tak, że jej poziom natężenia dźwięku to 1B (cóż, to bardzo cicha maszyna :-)). Więc mamy 1 bel/maszynę. Aby poziom natężenia wzrósł o kolejny 1 bel, musimy dziesięciokrotnie zwiększyć natężenie dźwięku, trzeba więc dołożyć 9 maszyn. Mamy teraz w sumie 10 maszyn i 2B poziomu natężenia dźwięku, zatem 0,2 bela/maszynę. Aby poziom natężenia wzrósł o kolejny bel, trzeba dołożyć aż 90 następnych maszyn. Mamy 100 maszyn i 3B poziomu natężenia dźwięku... czyli 0,03B/maszynę. I tak dalej. Jeśli chodzi o przychody, licząc pochodną, można zaobserwować, że one maleją dla każdej jednej dostawionej maszyny natężenie dźwięku się zmieni, ale już nieco mniej niż wzrosło po dostawieniu poprzedniej. Żaden z innych czynników się nie zmienia (jedynie liczba maszyn), czas jest na tyle krótki, że nie będą się one psuć, hałasując na przykład bardziej... Ilość informacji otrzymywanej przez oko Przy określonej rozdzielczości obrazu. Mamy monitor, na którym możemy dowolnie zmieniać liczbę pixeli. I chcemy obejrzeć jakiś obrazek. Kiedy ustawimy np. 4 na 4 px, nie zobaczymy praktycznie nic 16 wielkich kwadratów w różnych kolorach, tylko tyle, nic nam to nie powie. Kiedy będziemy mieć 64 na 64 px możemy już na przykład zobaczyć zarys jakiegoś przedmiotu, ale wciąż niewyraźny (zakładamy, że obrazkiem jest odbierany obraz rzeczywisty, a nie np. kilka kresek i kropek na krzyż stworzonych w Paincie). Dalsze zwiększanie rozdzielczości do 128x128, 256x256 itd., nawet 1024x1024 pixele wciąż powoduje większą dokładność, więcej informacji o szczegółach. Jednak po pewnym czasie oko przestaje zauważać tak bardzo różnice. Kolejne większe rozdzielczości pozwolą zobaczyć może więcej, ale dopiero po powiększeniu obrazu a ono musi pozostać stałe, aby badanie było zgodne 12

13 z założeniami prawa (gdyż jedynym zmieniającym się czynnikiem tutaj ma być rozdzielczość). Jest to związane z tym, że poniżej pewnej odległości oko i tak nie zobaczy oddzielonych od siebie punktów, tylko potraktuje je jako jeden punkt i oku już naprawdę będzie obojętne, czy w tym punkcie udało nam się umieścić kwadrat z kolejnymi 100x100 pixeli, czy to tylko punkt o wielkości 1px. Tu wprawdzie trudniej jest znaleźć konkretny wzór i konkretną zależność, ale skoro daje się określić ilość informacji docierającej do oka w ciągu sekundy i zdolność rozdzielczą oka, to prawdopodobnie da się wyprowadzić matematyczną zależność. A nierozróżnianie potwierdzam z własnego doświadczenia, z obserwacji, co mi dają coraz większe rozdzielczości ekranu (w pewnym momencie naprawdę różnicy nie widzę, chyba że w obrazach, których domyślny rozmiar jest w px np. coraz mniejsze ikony na pulpicie... choć później, jako kropek, też bym ich nie rozróżniła). Utrata wagi przy odchudzaniu Czynnikiem, który jest zwiększany, jest po prostu czas. Utratę wagi (liczba zrzuconych kilogramów jest tu przychodem) rozpatrzę w obrębie kolejnych tygodni, choć nie zmienia się to bardzo regularnie... Początkowo skok wagi jest duży. W ciągu paru dni można zrzucić nawet kilka kilogramów, jest to spowodowane utratą wody przez organizm. Następnie tempo na jakiś czas się stabilizuje, wreszcie zaczyna spadać, w końcu waga staje (po czym przyrost przychodu może stać się nawet ujemny, gdyż załamana osoba stwierdza, że dieta jej nie wychodzi, więc zje sobie dla pocieszenia jedno, drugie, trzecie ciastko, zaczyna przybierać na wadze, liczba traconych kg jest ujemna ale to już odbiega od tematu, gdyż zmieniłby się w tym przypadku inny czynnik niż czas, mianowicie ilość dostarczanego jedzenia. Niech więc zostanie to na etapie zastoju wagi). Z czego to wynika? Początkowo organizm dość łatwo przerzuca się na spalanie zapasów tłuszczu. Więc ubytek masy na tydzień jest dość duży (zgodnie z zaleceniami dietetyków ok. 1kg tygodniowo). Jednak później organizm zaczyna się przestawiać w tryb głodowy stąd spowolnienie metabolizmu, spalanie tkanki mięśniowej zamiast tłuszczowej (to również spowalnia metabolizm), próby gromadzenia pożywienia. Dlatego przy nieprawidłowo prowadzonej, monotonnej diecie (a taką przyjęliśmy, aby się inne czynniki nie zmieniały), w pewnym momencie waga się zatrzyma. Oczywiście później mogą się dziać różne rzeczy, organizm to tylko organizm, i w pewnym momencie zacznie spalać dalej, poświęcając kolejne ważne narządy i osłabiając ich funkcje ale do momentu zatrzymania, tygodniowe spadki wagi mają zazwyczaj tendencję właśnie malejącą. 13

14 Przyrost masy mięśniowej w zależności od dostarczanego dziennie białka. Przy pewnej ilości białka, ok. 0,8g/kg masy ciała, osoba nawet trenująca siłowo nie będzie przybierała masy. Kiedy zwiększy się nieco ilość białka, ten przyrost masy może być niewielki. Do ok. 2-2,5g/kg m.c. przyrost masy mięśniowej, przy tym samym treningu, rośnie. Po czym... nadmiar białka już nie może być bez dodatkowych suplementów (czyli dodatkowych czynników, które nie miały się zmieniać) przyswajany w mięśniach, więc może oczywiście zostać w organizmie na coś zamieniony, ale będzie to tkanka tłuszczowa, a nie mięśniowa której przyrost badamy. Zatem, od pewnego momentu dla każdego kolejnego grama białka zjedzonego dziennie przez tę samą osobę, przychód będący masą samych mięśni rozwiniętych z powodu tego białka, będzie stosunkowo mniejszy... Osiąganie kolejnych rekordów (własnych) przy treningu Podobny przykład jak z białkiem. Przez pierwsze tygodnie, a nawet dni treningu, można obserwować niesamowite rezultaty. Przez pierwsze dni można mieć siłę każdego dnia zwiększać np. liczbę robionych przysiadów o 5 na każde dwa dni. Później liczby te mogą się zwiększać nawet po 10 czy ale po pewnym czasie zaczną maleć. I znów w kolejnych dniach da się zrobić tylko 5 więcej niż poprzedniego (choć całkowicie to już będzie znacznie, znacznie więcej niż w pierwszych dniach), później 2, a później między kolejnymi zwiększeniami liczby powtórzeń będzie taki odstęp czasu, że na każde dwa dni będą to już ułamkowe wartości powtórzeń np. 0,2, 0,1 itp. Po pewnym długim czasie i braku odpowiednio długich przerw może nastąpić przetrenowanie i kolejne przyrosty staną się ujemne, tzn. o dwa mniej przysiady niż poprzedniego dnia, o 5 mniej... Podobnie może być z każdym rodzajem ćwiczenia, np. z biegami (biegając codziennie nieco więcej niż poprzednio, nie będziemy mieć siły po miesiącu przebiec maratonu), dystansem przebytym pod wodą za jednym nabraniem powietrza itp. Zawartość witamin we krwi Witamina D zmniejsza ryzyko zachorowania na 16 różnych typów raka o połowę, chroni przed cukrzycą typu I. Jej spożycie powinno się mieścić w granicach IU tygodniowo. Zwiększanie dawki o kolejne 1000 IU poprawia kondycję naszego organizmu, jednak, kiedy zawartość witaminy D w krwi przekroczy 30ng/ml korzyści z każdego 1000 IU są coraz mniejsze. 14

15 Nauka Charakterystyka postępów w nauce języka chińskiego w zależności od czasu na nią poświęconego odpowiada krzywej obrazującej prawo malejących przychodów. Początkowo im większe jest nasze zaangażowanie (więcej czasu poświęcamy nauce) tym znaczniejsze postępy czynimy. Do czasu. Po osiągnięciu pewnego maksimum nasz czas już nie przynosi tak wyraźnych efektów. Tutaj też dochodzi do pewnego przetrenowania. Nie działa proste rozumowanie, że skoro w 1 godzinę uczymy się x wyrazów to w przeciągu trzech godzin nauczymy się 3 razy więcej, gdyż nasza efektywność spada.reguła ta nie dotyczy tylko nauki języków, ale nauki w ogóle. Istnieje pewna granica, po której wszelkie próby przyswojenia informacji muszą skończyć się fiaskiem. Używki Im dłużej trwa nałóg tym większa dawka jest potrzebna albo doświadczyć tego samego uczucia co za pierwszym razem. Na początku zwiększenie dawki zwiększa doznania, jednak w pewnym momencie czerpana przyjemność zaczyna być coraz mniejsza a efektem końcowym może być przedawkowanie. Zmienianie siebie Ważne jest, by zacząć od słabych stron. Kiedy mamy dużo do zrobienia efekty są zauważalne prawie natychmiast. Natomiast próby osiągnięcia zupełnej perfekcji w jakiejś dziedzinie wymagają dużo więcej cierpliwości, gdyż w tym wypadku nakład sił nie jest współmierny z efektami. Relacje między ludzkie Każdą znajomość możemy podzielić na kilka etapów. Jeśli zaczyna się pozytywnie to niekoniecznie musi być tak przez cały czas. Kiedy trwa okres fascynacji ludzie chcą spędzać ze sobą coraz więcej czasu często nie zdając sobie sprawy, że może się to skończyć katastrofą. W pewnym momencie, kiedy znają się już jak łyse konie dopada ich efekt znudzenia. Wtedy ilość spędzanego czasu nie przekłada się na szczęście. Szczęście zostaje na stałym poziomie bądź nawet jego poziom spada. Jak widzimy nawet człowiek, istota, wydawać by się mogło, ponad proste reguły, podlega prawom ekonomicznym. 15

16 Praca w restauracji Jeśli prowadzisz dużą restaurację i zatrudniasz kucharzy, którzy mają tylko gotować, dostaniesz Y gotowanych posiłków. Dodawanie kolejnych kucharzy z pewnością zwiększy ilość gotowanych posiłków, jednakże tylko początkowo. Następnie znajdziemy się w punkcie, gdzie zatrudnienie nowego kucharza zmniejszy ilość posiłków, ponieważ nowo zatrudniony pracownik posiada dokładnie ten sam poziom wiedzy, co osoby wcześniej zatrudnione. Rozwiązanie: Niestety istnieje ograniczona liczba dostaw kuchennych np. garnki, patelnie, które mogą być wykorzystane. Jeżeli w dalszym ciągu będzie dochodziło do zatrudnienia nowych pracowników, to całkowita produkcja będzie zmniejszała się z każdym nowo przyjętym kucharzem. Zacznie dochodzić do konkurencji przy dostawach produktów kuchennych, a także wewnątrz kuchni, co prowadzi do chaotycznej sytuacji i wpływa na pracę kucharzy. Gotowanie będzie mniej efektywne. Co jest zgodne z powiedzeniem: Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Działanie leków Wiele ludzi bierze leki, których kupno nie wymaga posiadania recepty od lekarza, są to zwykle środki lekkie, pomagające walczyć chociażby z bólem. Ich wpływ pomaga nam zwalczyć ból, oraz pozbyć się domniemanej choroby, przed jej faktycznym pojawieniem. Jednak po pewnym czasie, lek przestaje nam pomagać, a wręcz odwrotnie zmniejsza naszą odporność. Spożywanie posiłków Kolejnym przykładem jest jedzenie, przymus każdego człowieka. Dla każdego człowieka pożywienie się w odpowiednim czasie dobrym daniem jest prawdziwym błogosławieństwem. Jednak gdy, człowiek zje za dużo, to przestaje odczuwać błogą ulgę, związaną z nasyceniem, a niejednokrotnie odczuwa męczące bóle brzucha, oraz narastające zmęczenie. Słuchanie muzyki Prawo to stosuje się również podczas tak banalnych czynności jak np. słuchanie muzyki. Gdy słyszymy piosenkę, która zdecydowanie nam się podoba, odczuwamy związaną z tym przyjemność, chcemy jej słuchać coraz częściej i częściej, jednak po pewnym czasie staje się ona bardzo dla nas męcząca, i słysząc ją podczas audycji radiowej, zmienamy stację. 16

17 Budowanie Imperium Imperium - porównania Cesarstwa Rzymskiego i Stanów Zjednoczonych. Te dwa imperia, jak każde inne i jak każde inne społeczeństwo są zależne od prawa malejących przychodów. Imperium Rzymskie było społeczeństwem opartym na energii słonecznej. To energia słońca pozwalała na funkcjonowanie rolnictwa, które było głównym kapitałem Rzymu. Cesarstwo nakładało na swoich obywateli duże podatki, płacone najczęściej w płodach rolnych ale i tak miało małą rezerwę fiskalna. Imperatorzy w czasach wojen często byli zmuszeni deprecjonować srebrnego dinara aby zdobyć dodatkowe fundusze. Napór barbarzyńców w III w. n.e. zmusił Cezarów do ciągłego powiększania wojska, podnoszenia podatków i zwiększania wielkości administracji aby zwiększyć skuteczność zbierania tych podatków. Aby opłacić masę żołnierzy i urzędników władza produkowała dinary o coraz mniejszej ilości srebra za czasów Oktawiana Augusta (27 p.n.e n.e.) dinar zawierał 76 % srebra a w połowie III w. n.e. juz tylko 2-3 % i stal sie właściwie moneta miedziana. Pod koniec istnienia Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego szalała wysoka inflacja, ludzie głodowali i sprzedawali swoje dzieci w niewole. Tymczasem budowano masywne fortyfikacje, zwiększano rozmiar administracji w odległych prowincjach, ludy germańskie były podkupywane dużą ilością złota. Imperatorzy chcieli za wszelka cenę zachować status quo Cesarstwa. Ostatecznie rozkład społeczeństwa był tak silny, ze odlegle prowincje pustoszały zajmowane przez barbarzyńców. Ludzie bogaci chcąc uniknąć wysokich podatków przeprowadzali się na wieś, gdzie tworzyli samo wystarczające małe społeczności, a ludzie biedni nie mogąc utrzymać swoich rodzin wchodzili z tymi pierwszymi w feudalne zależności. Cesarstwo nie mogło sobie poradzić z problemami, które same stworzyło, przejadło swój główny kapitał (małorolnych chłopów) i w końcu upadło ostatecznie. Stany Zjednoczone są bardzo podobne do Cesarstwa Rzymskiego w fazie upadku. Jest to społeczeństwo opierające się głównie na energii chemicznej pozyskiwanej z paliw kopalnych (gaz i ropa naftowa). Dostępność tych paliw zaczyna być bardzo ograniczona i Amerykanie muszą wydatkować coraz większa ilość energii i pieniędzy na utrzymanie ciągłego dopływu gazu i ropy do swojego kraju. Ta sytuacja jest ściśle związana z polityka militarna tego kraju. Większość dostępnych złóż ropy znajduje się w rejonie Bliskiego Wschodu i to tam obecność amerykańskich wojsk jest największa. Amerykanie kupują te surowce za dolary, które są coraz mniej warte. Wartość amerykańskiej waluty maleje od 1971 r. kiedy Nixon ostatecznie anulował wymienialność dolara na złoto. Wcześniej Amerykanie wielokrotnie obniżali wymagane rezerwy złota. Obecny stan gospodarczy i społeczny Stanów Zjednoczonych zrobił się tak kompleksowy, ze dalsze inwestowanie w ten system nie zwiększy juz zysków (czyt. zamożności obywateli USA) jakie te inwestycje powinny przynosić. Przykładowo produktywność systemu opieki zdrowotnej w USA maleje od wielu lat i system ten 17

18 jest w tragicznym stanie, gdzie za każda wizytę u lekarza kończąca się na pomiarze ciśnienia trzeba płacić kilkaset dolarów. Amerykanie nie rozumieją, ze status quo jaki przez wiele lat obowiązywał w ich kraju jest nie do utrzymania czego najświeższym przykładem jest wybór Baracka Obamy na prezydenta. Amerykanie poprzez chęć radykalnej zmiany politycznych liderów chcą zatrzymać upadek gospodarczy i polityczny swojego kraju. Obama prawdopodobnie okaże sie jednym z najtragiczniejszych prezydentów tego kraju - ludzie pokładają w nim ogromne nadzieje ale ponieważ Stany Zjednoczone są (i będą, a zmiana tego stanu trwała by wiele lat) uzależnione od ogromnych ilości surowców nieodnawialnych Obama jest bezsilny. To co zobaczymy w następnych latach to wzrost wydatków na zachowanie dominacji USA na świecie, która w końcu okaże się nie do utrzymania - nieważne ile dolarów by się wydrukowało - nie można kupić sobie surowców napędzających amerykański sen ponieważ tych surowców juz po prostu nie będzie (mówiąc w uproszczeniu, nie biorąc pod uwagę zależności energetycznych). Ewolucja Kiedyś ludzie prowadzili łowiecko-zbieracki tryb życia. Gdy populacja zaczęła się powiększać, porzucono taki tryb życia na rzecz rolnictwa oraz zindustrializowanej produkcji żywności. Wymagało to użycia większej ilości energii niż produkowano. Wydobywanie i przetwarzanie surowców energetycznych początkowo było tanie, ponieważ ludzie eksploatowali łatwo dostępne złoża surowców. Gdy złoża te zaczęły się wyczerpywać, zaczęto sięgać głębiej po złoża trudniej dostępne, a wiec kosztowniejsze w eksploatacji. W końcu nie opłaca się juz ich wydobywać. Prawo malejących przychodów w medycynie klinicznej Zastosowanie prawa malejących przychodów w medycynie można odnieść do przypadków, w których konieczna jest ocena zasadności redukcji ryzyka. Jednym z przypadków jest pacjent z cukrzycą, którego wszystkie wyniki badań wskazują na potrzebę interwencji: zarówno poziom cholesterolu, jak masa ciała, ciśnienie tętnicze i kilka innych czynników. Intuicyjne rozwiązanie zakładałoby jednoczesne likwidowanie wszystkich czynników ryzyka za pomocą odpowiednich leków oraz zmiany stylu życia. Rozpatrzenie tego przypadku z względnieniem prawa malejących przychodów (poparte, oczywiście, odpowiednimi badaniami) prowadzi jednak do wniosku, że w pewnym momencie eliminacja kolejnych elementów nie prowadzi do znaczącego obniżenia zagrożenia zdrowia. O ile początkowo ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycowych zmniejsza się wyraźnie (w opisywanym w artykule przypadku 7,2% oraz 5,8%), o tyle każda kolejna interwencja jest proporcjonalnie mniej skuteczna, niosąc zarazem inne zagrożenia. Można zatem wysnuć wniosek, że prawo malejących przychodów ma zastosowanie w medycynie o tyle, że pozwala na racjonalną ocenę, które z czynników wymagają interwencji 18

19 w pierwszej kolejności, a tym samym pomaga lekarzom i pacjentom w wyborze odpowiedniem strategii leczenia. Prawo malejących przychodów w teorii systemów komputerowych Z prawem malejących przychodów powiązane jest tzw. prawo Amdahla, dotyczące (w skomplikowany sposób, którego przytoczenie nie wniesie nic do wypowiedzi) sposóbów zwiększania wydajności systemów komputerowych przy ulepszeniu tylko jednego elementu. Prawo Amdahla reprezentuje prawo malejących przychodów, jeżeli założy się zwiększanie mocy obliczeniowej systemu poprzez zwiększanie liczby procesorów tworzących dany system. Każdy kolejny procesor zwiększa moc obliczeniową o mniejszą wartość niż poprzedni, co prowadzi do momentu, w którym nakład pracy i energii potrzebnej do dołączenia kolejnego procesora jest większy niż osiągany dzięki niemu wzrost przychodu mocy wykonawczej. Prawo malejących przychodów w teorii komunikacji Podobnie jak w sporcie, w teorii komunikacji jako sposobu przekazywania informacji między ludźmi, prawo malejących przychodów ma zastosowanie o tyle, o ile pozwala na znalezienie optymalnego sposobu prowadzenia np. wykładów. Idealny scenariusz, w którym prawo to nie obowiązuje, zakładałby, że wraz ze zwiększeniem ilości treści prezentowanej przez prelegenta zwiększa się stopień zrozumienia zagadnienia przez słuchaczy. Wiadomo z doświadczenia, że nie jest to prawdą. Ludzie jako niedoskonałe organizmy mają ograniczoną zdolność skupienia i przetwarzania informacji. Tym samym istnieje optymalna długość oraz stopień skomplikowania wykładu dla danej grupy słuchaczy, który pozwala na maksymalizację efektu przekazania im wiedzy. 19

20 Czyż więc poznanie dobra nie jest rzeczą wielkiej wagi także dla życia, i czyż dzięki niemu nie jest nam łatwiej utrafić w to co należy, tak jak łucznikom, którzy mają cel przed oczyma? Arystoteles 20

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Popyt i podaż kategorie rynkowe Popyt i podaż to dwa słowa najczęściej używane przez ekonomistów Popyt i podaż to siły, które regulują

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ.

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. Wykład 1 Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej 1 WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI NA PODSTAWIE ANALIZY MARGINALNEJ. 1. EKONOMIA MENEDŻERSKA ekonomia menedżerska

Bardziej szczegółowo

Ekonomia 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06. dr Adam Salomon

Ekonomia 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06. dr Adam Salomon 1 sem. TM ns oraz 2 sem. TiL ns wykład 06 dr Adam Salomon : ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE 2 Podaż pracy Podaż pracy jest określona przez decyzje poszczególnych pracowników, dotyczące ilości czasu, który chcą

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku Na razie zakładamy, że rynki są doskonale konkurencyjne Firma konkurencyjna traktuje ceny (czynników produkcji oraz produktów jako stałe, czyli wszystkie ceny są ustalane przez rynek

Bardziej szczegółowo

R-PEARSONA Zależność liniowa

R-PEARSONA Zależność liniowa R-PEARSONA Zależność liniowa Interpretacja wyników: wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej (np. zarobków) liniowo rosną wartości drugiej zmiennej (np. kwoty przeznaczanej na wakacje) czyli np. im wyższe

Bardziej szczegółowo

Korzyści i. Niekorzyści skali. produkcji

Korzyści i. Niekorzyści skali. produkcji utarg (przychód) Koszt ekonomiczny utarg (przychód) Zakres tematyczny: Koszty w krótkim i długim okresie 1. Koszty pojęcie 2. Rodzaje kosztów wg różnych kryteriów 3. Krzywe kosztów 4. Zależności pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko

Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki. Tomasz Poskrobko Jak zmierzyć rozwoju? Standardowe wskaźniki Tomasz Poskrobko Produkt krajowy brutto (PKB) wartość rynkową wszystkich finalnych dóbr i usług produkowanych w kraju w danym okresie PKB od strony popytowej

Bardziej szczegółowo

Dr Julia Gorzelany - Plesińska

Dr Julia Gorzelany - Plesińska Przedsiębiorstwo. Teoria kosztów. Dr Julia Gorzelany - Plesińska Przedsiębiorstwo niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca zasoby produkcyjne, która została utworzona w celu osiągania zysków ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

Podstawy diety i wspomagania w sporcie - przedmiotowe zasady oceniania.

Podstawy diety i wspomagania w sporcie - przedmiotowe zasady oceniania. Podstawy diety i wspomagania w sporcie - przedmiotowe zasady oceniania. W czasie zajęć ocenie podlegają wyłącznie zaangażowanie i aktywność ucznia na zajęciach. Planowane są w semestrze: - 3 oceny z zadań

Bardziej szczegółowo

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski Dr Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski Wpływ podatków na podaż i popyt Co decyduje, kto naprawdę ponosi ciężar podatku Koszty i korzyści wynikające z podatków i dlaczego podatki nakładają koszt, który

Bardziej szczegółowo

Fizyka (Biotechnologia)

Fizyka (Biotechnologia) Fizyka (Biotechnologia) Wykład I Marek Kasprowicz dr Marek Jan Kasprowicz pokój 309 marek.kasprowicz@ur.krakow.pl www.ar.krakow.pl/~mkasprowicz Marek Jan Kasprowicz Fizyka 013 r. Literatura D. Halliday,

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

... data* DANE OSOBOWE. ... Telefon: * ... Imię i nazwisko: * ... Płeć: * ... Preferowane godziny kontaktu telefonicznego:

... data* DANE OSOBOWE. ... Telefon: * ... Imię i nazwisko: * ... Płeć: * ... Preferowane godziny kontaktu telefonicznego: DANE OSOBOWE........................ data*.................................................. Imię i nazwisko: *............................................... Telefon: *..................................................

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

www.kulturystyka.sklep.pl

www.kulturystyka.sklep.pl SWANSON Razberi-K - Ketony z malin Suplement diety ze Stanów stworzony, by pomóc ci walczyć ze zbędnymi kilogramami! Silny i skuteczny środek na odchudzanie zawiera wyłącznie naturalny wyciąg z malin -

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływów pieniężnych spółki

Analiza przepływów pieniężnych spółki Analiza przepływów pieniężnych spółki Przepływy pieniężne mierzą wszystkie wpływy i wypływy gotówki z i do spółki, a do tego od razu przyporządkowują je do jednej z 3 kategorii: przepływy operacyjne -

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

Noworoczne postanowienia, czyli jak skutecznie schudnąć

Noworoczne postanowienia, czyli jak skutecznie schudnąć Noworoczne postanowienia, czyli jak skutecznie schudnąć Wraz z początkiem nowego roku wielu z nas podjęło decyzję, by zmienić coś w swoim życiu. Najpopularniejsze postanowienia to bez wątpienia: rzucę

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ!

TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ! TRENER MARIUSZ MRÓZ - JEDZ TO, CO LUBISZ I WYGLĄDAJ JAK CHCESZ! Witaj! W tym krótkim PDFie chcę Ci wytłumaczyć dlaczego według mnie jeżeli chcesz wyglądać świetnie i utrzymać świetną sylwetkę powinieneś

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt

5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt 5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt Popyt na dobro maleje względem ceny (o ile dobro jest tak zwane normalne, a nie luksusowe). Zakładamy że firma ustala cenę danego dobra p, która obowiązuje wszędzie. Niech

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Nr ćwiczenia: 3 Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Temat: Programowanie dynamiczne Cel ćwiczenia: Formułowanie i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

TIENS L-Karnityna Plus

TIENS L-Karnityna Plus TIENS L-Karnityna Plus Zawartość jednej kapsułki Winian L-Karnityny w proszku 400 mg L-Arginina 100 mg Niacyna (witamina PP) 16 mg Witamina B6 (pirydoksyna) 2.1 mg Stearynian magnezu pochodzenia roślinnego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Aktywność fizyczna glukometr glukometr glukometr glukometr glukometr skrocona 8 str broszura aktywnosc fizyczna.indd 1 2013-05-09 14:12:46 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Wzrost gospodarczy definicje

Wzrost gospodarczy definicje Wzrost gospodarczy Wzrost gospodarczy definicje Przez wzrost gospodarczy rozumiemy proces powiększania podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce, a w szczególności proces powiększania produkcji

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne lista nr 9 zastosowania metod teorii funkcji rzeczywistych w ekonomii (część II)

Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne lista nr 9 zastosowania metod teorii funkcji rzeczywistych w ekonomii (część II) dr inż. Ryszard Rębowski 1 FUNKCJA KOSZTU Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne lista nr 9 zastosowania metod teorii funkcji rzeczywistych w ekonomii (część II) 1 Funkcja kosztu Z podstaw mikroekonomii

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE V BILANS ENERGETYCZNY

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE V BILANS ENERGETYCZNY Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Gdańsku ĆWICZENIE V BILANS ENERGETYCZNY Zagadnienia : 1.Bilans energetyczny - pojęcie 2.Komponenty masy ciała, 3.Regulacja metabolizmu

Bardziej szczegółowo

Bieganie. Moda czy sposób na zdrowie? mgr Wojciech Brakowiecki Kraśnik 2014 r.

Bieganie. Moda czy sposób na zdrowie? mgr Wojciech Brakowiecki Kraśnik 2014 r. Bieganie. Moda czy sposób na zdrowie? mgr Wojciech Brakowiecki Kraśnik 2014 r. 5:41.03 Bieganie korzyści. Bieganie jest najlepszym sposobem na podniesienie sprawności fizycznej, złapanie kondycji i może

Bardziej szczegółowo

Ruch zwiększa recykling komórkowy Natura i wychowanie

Ruch zwiększa recykling komórkowy Natura i wychowanie Wiadomości naukowe o chorobie Huntingtona. Prostym językiem. Napisane przez naukowców. Dla globalnej społeczności HD. Ruch zwiększa recykling komórkowy Ćwiczenia potęgują recykling komórkowy u myszy. Czy

Bardziej szczegółowo

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres.

W dużym uproszczeniu amortyzację pokazuje poniższy wykres. 1. Czym jest amortyzacja Nabywając nieruchomość, liczymy się z tym, że w miarę jej używania będzie się ona starzała. Okres całkowitej trwałości nieruchomości jest stosunkowo duży. Dla budownictwa z tzw.

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

7. Podatki Podstawowe pojęcia

7. Podatki Podstawowe pojęcia 7. Podatki - 7.1 Podstawowe pojęcia Podatki są poddzielone na dwie kategorie: 1. Bezpośrednie - nałożone bezpośrednio na dochód z pracy. 2. Pośrednie - nałożone na wydatki, np. na różne towary. 1 / 35

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

JESIENIĄ UWAŻAJ NA INFEKCJE!

JESIENIĄ UWAŻAJ NA INFEKCJE! JESIENIĄ UWAŻAJ NA INFEKCJE! Jesień to czas kichania, kataru, kaszlu. Nie unikniesz kontaktu z drobnoustrojami, ale możesz ograniczyć ryzyko zakażeń. Pamiętaj! Myj często ręce wodą z mydłem. Gdy kichasz

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Hipoglikemia Hipoglikemia Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem, oznacza obniżanie stężenia glukozy we krwi do wartości poniżej 55 mg/dl (3,1 mmol/l) Niekiedy objawy hipoglikemii mogą wystąpić przy

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl

Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce www.seniorizdrowie.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Cukrzyca Epidemia XXI wieku Debata w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU Inwestowanie za pomocą opcji Forex wymaga wytłumaczenia sposobu wyliczania Całkowitego/Dostępnego kapitału oraz Wymaganego depozytu przez

Bardziej szczegółowo

Time For Workout. Dawid Pławecki www.jakdobrzeschudnac.pl. Copyright 2015 info@jakdobrzeschudnac.pl

Time For Workout. Dawid Pławecki www.jakdobrzeschudnac.pl. Copyright 2015 info@jakdobrzeschudnac.pl Time For Workout Dawid Pławecki www.jakdobrzeschudnac.pl Copyright 2015 info@jakdobrzeschudnac.pl UWAGA: Nie masz praw do przedruku i odsprzedaży tego ebooka! Nie możesz także dawać komukolwiek i w jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY. dr Sylwia Machowska

KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY. dr Sylwia Machowska KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY dr Sylwia Machowska 1 NIE MA DZIAŁAŃ BEZ KOSZTÓW Koszty stanowią zawsze punkt wyjścia myślenia ekonomicznego dlatego, że każde działanie podmiotów jest związane z ponoszeniem

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne:

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne: DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie

Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie H. Dyląg, 1 H. Weker 1, M. Barańska 2 1 Zakład Żywienia 2 Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej karmienie na żądanie 7-5 posiłków 3 posiłki

Bardziej szczegółowo

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie. Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie. Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych Popyt elastyczny Prawo popytu mówi, ze zmiany ceny wywołują

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować?

Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Czy helikopter Bena Bernankego powinien wylądować? Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Katarzyna Buczkowska Według Bena Bernankego zbyt wczesne wycofanie się z agresywnej polityki walki

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Matematyka finansowa w pakiecie Matlab Wykład 5. Wycena opcji modele dyskretne Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK Kurs letni dla studentów studiów zamawianych na kierunku Matematyka

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia Mikroekonomia II 050-792 Semestr Letni 204/205 Ćwiczenia 4, 5 & 6 Technologia. Izokwanta produkcji to krzywa obrazująca różne kombinacje nakładu czynników produkcji, które przynoszą taki sam zysk. P/F

Bardziej szczegółowo

Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej?

Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej? Paweł Grygiel O pracach domowych czyli, czy więcej znaczy lepiej? Dlaczego zadawać? 1. utrwalanie w pamięci nabytej wiedzy, 2. lepsze zrozumienia materiału 3. kształtują umiejętność krytycznego myślenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: koszt, przychód, zysk Koszt alternatywny a koszt księgowy Koszt krańcowy, utarg krańcowy optymalna wielkość produkcji

Podstawowe pojęcia: koszt, przychód, zysk Koszt alternatywny a koszt księgowy Koszt krańcowy, utarg krańcowy optymalna wielkość produkcji Podstawowe pojęcia: koszt, przychód, zysk Koszt alternatywny a koszt księgowy Koszt krańcowy, utarg krańcowy optymalna wielkość produkcji dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska email: anna.kowalska@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Uszereguj dla obydwu firm powyższe sytuacje od najkorzystniejszej do najgorszej. Uszereguj powyższe sytuacje z punktu widzenia konsumentów.

Uszereguj dla obydwu firm powyższe sytuacje od najkorzystniejszej do najgorszej. Uszereguj powyższe sytuacje z punktu widzenia konsumentów. Strategie konkurencji w oligopolu: modele Bertranda, Stackelberga i lidera cenowego. Wojna cenowa. Kartele i inne zachowania strategiczne zadania wraz z rozwiązaniami Zadanie 1 Na rynku działają dwie firmy.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIczek SAMOKONTROLI

DZIENNIczek SAMOKONTROLI DZIENNIczek SAMOKONTROLI TWÓJ DZIENNICZEK SAMOKONTROLI Niniejszy dzienniczek został opracowany specjalnie z myślą o osobach chorych na cukrzycę, które są poddawane insulinoterapii. Pomoże on Tobie i Twojemu

Bardziej szczegółowo

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO

ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO ZYSK BRUTTO, KOSZTY I ZYSK NETTO MARŻA BRUTTO Marża i narzut dotyczą tego ile właściciel sklepu zarabia na sprzedaży 1 sztuki pojedynczej pozycji. Marża brutto i zysk brutto odnoszą się do tego ile zarabia

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 17.10.2009r. Mikroekonomia WNE UW 1 Co to jest monopol? Wybór monopolisty Dlaczego nie lubimy monopoli? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY RAKA JELITA GRUBEGO BYWAJĄ CZĘSTO UKRYTE

WCZESNE OBJAWY RAKA JELITA GRUBEGO BYWAJĄ CZĘSTO UKRYTE WCZESNE OBJAWY RAKA JELITA GRUBEGO BYWAJĄ CZĘSTO UKRYTE SPOŚRÓD CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO UDAJE SIĘ POKONAĆ CHOROBĘ POD WARUNKIEM JEJ WCZESNEGO WYKRYCIA. Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka JAK PRAWIDŁOWO SIĘ ODŻYWIAĆ? Zalecenia żywieniowe 6 + 1 U według S. Bergera Urozmaicenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Katowice, 10 marca 2014 r.

Akademia Młodego Ekonomisty Katowice, 10 marca 2014 r. JAK LICZĄ EKONOMIŚCI? JAK OPISYWAĆ GOSPODARKĘ? JAKIMI DANYMI POSŁUGUJĄ SIĘ EKONOMIŚCI? dr Michał Trzęsiok michaltrzesiok@uekatowicepl Akademia Młodego Ekonomisty Katowice, 10 marca 2014 r dr Michał Trzęsiok

Bardziej szczegółowo

Suplementy. Wilkasy 2014. Krzysztof Gawin

Suplementy. Wilkasy 2014. Krzysztof Gawin Suplementy Wilkasy 2014 Krzysztof Gawin Suplementy diety - definicja Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja po udarze - rozpoznanie udaru

Rehabilitacja po udarze - rozpoznanie udaru Rehabilitacja po udarze - rozpoznanie udaru Jak można zapobiec udarowi? 1 / 6 Jednym ze sposobów jest jak najszybsze rozpoznanie udaru. Jeśli to udar niedokrwienny to istnieje szansa podania leków trombolitycznych

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers. Doświadczenie w inwestowaniu, a apetyt na zysk Ponad 53% inwestujących po raz pierwszy oczekuje, że inwestycja przyniesie im zysk zdecydowanie przewyższający inflację. Choć nie mają doświadczenia w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Umiesz Liczyć Licz Kalorie

Umiesz Liczyć Licz Kalorie Umiesz Liczyć Licz Kalorie Cześć! W tym krótkim poradniku wytłumaczę Ci dlaczego według mnie jedzenie wszystkiego w odpowiednich ilościach pozwoli utrzymać świetną sylwetkę przez całe życie. Tak dobrze

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie tętnicze klucz do zdrowego serca. ciśnienia tętniczego składa się z dwóch odczytów ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.

Ciśnienie tętnicze klucz do zdrowego serca. ciśnienia tętniczego składa się z dwóch odczytów ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Świadomość naszego zdrowia to oprócz odczuwania dolegliwości, wiedza na temat podstawowych parametrów pozwalających ocenić, czy nasz organizm funkcjonuje prawidłowo. Zapoznaj się z nimi i regularnie kontroluj

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Bieganie dla początkujących

Bieganie dla początkujących Bieganie dla początkujących Plan Treningowy PRZYKŁADOWY FRAGMENT Spis treści Wstęp...2 Rola diety...3 Plan Treningowy...5 Zasady treningu:...6 Dni z zalecanym odpoczynkiem lub innym sportem...7 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska 1 No, tak i owszem, czyli prawo malejących przychodów dla każdego Redakcja: Agnieszka Pawelska Sebastian Regulski Weronika Toporowicz Anna Wybraniec Politechnika Wrocławska Wydział

Bardziej szczegółowo

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego.

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego. Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aneta Januchta. Jak poprawić koncentrację uwagi?

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aneta Januchta. Jak poprawić koncentrację uwagi? Aneta Januchta Jak poprawić koncentrację uwagi? Aneta Januchta absolwentka filologii polskiej na AŚ w Kielcach. Terapeuta pedagogiczny i animator kultury. Pracuje od 2002 r. w Zespole Szkół w Mąchocicach

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Wpływ. Kilka Podstaw. Wpływ

Wpływ. Kilka Podstaw. Wpływ Wpływ Zarządzanie Kadrami Kilka Podstaw Działanie zachowanie celowe związane z chęcią osiągnięcia określonego stanu rzeczy Manager (założenie) osoba kierująca ludźmi oraz wykorzystująca zasoby organizacji

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

Leasing maszyn 500 500 500 500 500 500 500 500 Nylon 0 400 1150 1700 2450 3200 4650 6300 Energia elektryczna 0 100 150 200 250 300 350 400

Leasing maszyn 500 500 500 500 500 500 500 500 Nylon 0 400 1150 1700 2450 3200 4650 6300 Energia elektryczna 0 100 150 200 250 300 350 400 Ćwiczenia z mikroekonomii Koszty produkcji I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Koszty stałe w przedsiębiorstwie: a. rosną wraz ze wzrostem produkcji b. zależą od wartości środków trwałych w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej

Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej Terminy konsultacji: E-mail: magdalena.knapinska@ue.poznan.pl Inne przedmioty: Makroekonomia (wykłady i

Bardziej szczegółowo

1 Funkcja użyteczności

1 Funkcja użyteczności 1 Funkcja użyteczności Funkcja użyteczności to funkcja, której wartościami są wartości użyteczności (satysfakcji, komfortu psychicznego). Można mówić o użyteczności różnych zjawisk. Użyteczność pieniądza

Bardziej szczegółowo

Złota Emerytura http://zlotaemerytura.blogspot.com

Złota Emerytura http://zlotaemerytura.blogspot.com Złota Emerytura http://zlotaemerytura.blogspot.com 1 Złota Emerytura W jakim wieku przejdziesz na emeryturę? Dzisiaj już nikt nie wie kiedy przejdziemy na emeryturę ani jakiej wielkości emeryturę dostaniemy.

Bardziej szczegółowo

http://www.odkryjjakschudnac.pl

http://www.odkryjjakschudnac.pl 7 Pokarmów Automatycznie Spalających Tłuszcz Czy może to być możliwe, że jedzenie niektórych pokarmów może pomóc Ci schudnąć oraz automatycznie spalać tłuszcz bez ćwiczeń lub diet? Odpowiedź na to pytanie

Bardziej szczegółowo

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania:

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i bezrobocie

Rynek pracy i bezrobocie Rynek pracy i bezrobocie Podstawowe definicje na rynku pracy: Ludność w wieku produkcyjnym w zależności od definicji przyjmowanej przez urząd statystyczny ludność w wieku 15 lat i więcej lub ludność w

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Jarosław Niebrzydowski. Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów Poradnik dla chorych

Jarosław Niebrzydowski. Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów Poradnik dla chorych Jarosław Niebrzydowski Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów Poradnik dla chorych Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2012 Copyright by Jarosław Niebrzydowski, 2012 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności mgr Małgorzata Macuda Aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć zysk, muszą być zachowane odpowiednie relacje między przychodami ze sprzedaży i kosztami, tzn. przychody powinny być

Bardziej szczegółowo

Poradnik pacjenta przed wizytą

Poradnik pacjenta przed wizytą Poradnik pacjenta przed wizytą 1 Analiza składu ciała Podczas pierwszego oraz kolejnych spotkań będziemy dokonywali pomiaru składu i masy ciała na profesjonalnym sprzęcie pomiarowym firmy Tanita. Pomiar

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo na rynku konkurencyjnym

Przedsiębiorstwo na rynku konkurencyjnym Przedsiębiorstwo na rynku konkurencyjnym Jedną z podstawowych jednostek występujących w gospodarce jest przedsiębiorstwo, często nazywane firmą. Przedsiębiorstwo to zarówno wielka fabryka cegieł, mały

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TERAPII Ból PRZYWRACANIE ZDROWIA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB 2 Krążenie Zapalenie Naprawa tkanek Większość z nas uważa zdrowie za pewnik. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy organizm traci

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

(b) Oblicz zmianę zasobu kapitału, jeżeli na początku okresu zasób kapitału wynosi kolejno: 4, 9 oraz 25.

(b) Oblicz zmianę zasobu kapitału, jeżeli na początku okresu zasób kapitału wynosi kolejno: 4, 9 oraz 25. Zadanie 1 W pewnej gospodarce funkcja produkcji może być opisana jako Y = AK 1/2 N 1/2, przy czym A oznacza poziom produktywności, K zasób kapitału, a N liczbę zatrudnionych. Stopa oszczędności s wynosi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na mięśnie brzucha, płaski brzuch

Ćwiczenia na mięśnie brzucha, płaski brzuch Ćwiczenia na mięśnie brzucha, płaski brzuch Odpowiednio zbudowany brzuch wspomaga nasz bieg. Silne mięśnie brzucha informują wszystkich o naszej wysokiej formie. Trening brzucha powinniśmy wykonywać co

Bardziej szczegółowo